Resan till framgång Utbildningprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resan till framgång Utbildningprogram"

Transkript

1 Resan till framgång Utbildningprogram Training Brochure rev D E.indd :22:04

2 Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Kunskap föder framgång Genom att utbilda och utveckla personalen får företaget inte bara skickligare medarbetare, utan de blir också mer motiverade, lojalare och mer resultatinriktade. Välutbildad personal blir också mer professionell, projekten blir effektivare och verksamheten lönsammare. Kompetensutveckling ska anpassas efter målgrupp och behov, och ligga i linje med företagets vision, strategi och mål. Då skapas ett bestående värde hos individen och organisationen. Vi på emcon Project Management har ett brett erbjudande som riktar sig till alla målgrupper i organisationen från medarbetare till företagsledning. På så sätt kan vi hjälpa er att skapa bestående förändringar med effekt på hela organisationen. Välj mellan schemalagda utbildningar, utbildningar på plats eller utbildningar anpassade efter din organisations behov. Våra internationellt erfarna och skickliga konsulter kombinerar lärarinsatserna med konsultuppdrag inom projektområdet hos olika kunder. Det innebär att lärarna är väl förtrogna med de frågeställningar och utmaningar man kan stöta på vid all typ av projektarbete. Genom kompetensutveckling hjälper vi dig och din organisation att skapa de rätta förutsättningarna för en stark projektkultur och i förlängningen en mer framgångsrik affärsverksamhet. I den här katalogen hittar du korta beskrivningar av våra olika utbildningar. Här finns också exempel på hur vi har hjälpt andra att nå sina mål. åt dig inspireras och berätta sedan för oss om dina mål, så visar vi dig vägen dit. Vägen till framgång! Patrik Bergström VD emcon Project Management 1 Training Brochure rev D E.indd :22:06

3 Innehåll Utbildningar Utbildningar idan XPM (PROP) för Projektmedarbetare 7 XPM (PROP) för Projektledare 8 Projektmetodik enligt PMBOK 9 PMP Examen Preparandprogram 10 PMP Examen Preparandutbildning 11 CAPM Examen Preparandutbildning 12 Prince2 Foundation 14 Prince2 Practitioner 15 Projektplanering och Projektstyrning 16 Earned Value i Projekt 17 Projektekonomi 18 Riskhantering i Projekt 19 Programledning - XPM 20 Microsoft Project i Projekt 21 crum i XPM (PROP V4) 22 Medarbetare Projektmedarbetare M Projektledare teg 1 Grundläggande utbildning Projektledare teg 2 eniorprojektledare Projektledare teg 3 Masterprojektledare Programledare upport Projektadministratör Projektekonom Projektplanerare Projektkontorschef Projektportföljledare M M M M P3 edning Projektportföljägare Projektsponsor Programsponsor tyrgruppsmedlem Utveckla dina fackkunskaper inom projektledning är dig de verktyg och metoder som är nödvändiga för effektivt och flexibelt projektarbete. amtidigt ökar du dina kunskaper kring projektplanering och budgetering. Utveckla ditt affärsmannaskap Här är fokus på hur du affärsmässigt närmar dig ett projekt genom att sätta kundnyttan först och fördela resurserna optimalt. är dig också att bedöma affärsmöjligheter som ligger i linje med ditt företags strategier. Utveckla din förståelse för det mänskliga perspektivet Genom tydlig kommunikation, gemensamma mål och god förståelse för gruppdynamik kan du leda dig själv och andra till strålande resultat. Workshop för Projektsponsorer 27 Projektportföljhantering - XPM 29 Projektkontor 30 Affärsbeslut i Projekt 31 Program för Erfarna Projektledare 32 XPM (PROP) för injechefer 33 Human skills för Projektledare 37 Human skills II - Effektiva Team 38 P3 P3 Viktiga uppdateringar PROP för Projektledare har bytt namn till XPM för projektledare Introduktion till PROP har bytt namn till XPM för projektmedarbetare Kommunikation i Projekt 39 Konflikthantering i Projekt 40 Det Coachande edarskapet i Projekt 41 PROP för linjechefer har bytt namn till XPM för linjechefer crum i PROP V4 har bytt namn till crum i XPM 2 3 Training Brochure rev D E.indd :22:06

4 Innehåll Övrigt Utveckla dina fackkunskaper inom projektledning idan 6 Project Management Institute (PMI ) 22 Ordning och reda i Toyotas projektportfölj 24 Utveckla ditt affärsmannaskap 26 XPM - Excellence in Project Management 34 Populär kursledare 35 Utveckla din förståelse för det mänskliga perspektivet 36 Kontaktinformation 42 Vi hjälper er att skapa en stark projektkultur 4 Training Brochure rev D E.indd :22:41

5 Utveckla dina fackkunskaper inom projektledning XPM för Projektmedarbetare 1 dag För att bli framgångsrik och lönsam måste du och din organisation åstadkomma mer, till en lägre kostnad och med färre resurser. Du ska dessutom göra det på kortare tid och samtidigt hantera ständiga förändringar. Nyckeln är ett effektivt och flexibelt projektarbete men för att det ska fungera bra krävs ett strukturerat arbetssätt och rätt kompetens. Vi erbjuder utbildningar till alla som arbetar i och kring projekt. Vårt utbud täcker alla aspekter inom projektledning, från grundläggande kunskaper om metoder för planering, genomförande, uppföljning och styrning: till mer ingående och specialiserade kunskaper. är dig hur du styr tidplaner, budgetar, leveranser och hur du samordnar projekt och projektportföljer för att bli mer lönsam. Bli bättre på att hantera risker och att uppnå både kortsiktiga och långsiktiga mål. Våra internationellt erfarna och skickliga konsulter hjälper dig också att staka ut en lämplig karriärväg och lägga upp en anpassad kompetensutvecklingsplan. Du kan även få tillgång till en mentor eller coach. Om du arbetar i en organisation där verksamheten bedrivs i projektform, kommer du direkt eller indirekt att påverkas av projektarbetet. Därför är det viktigt att du förstår hur arbetsformen för projekt fungerar och hur du kan bidra till ett lyckat projekt. Den här utbildningen lär dig grunderna i XPM, som är en generell metodik för ledning och styrning av projekt. Introduktion till PROP har bytt namn till XPM för projektmedlemmar Ha grundläggande kunskap om projekt som arbetsform och betydelsen av en gemensam projektkultur Kunna identifiera och ha förståelse för olika roller i en projektorganisation Känna till projektledningsmetodiken XPM Organisationer med flera parallella projekt Två perspektiv på projektarbete: - Det affärsmässiga perspektivet - Det mänskliga perspektivet Två modeller för projektarbete: - Projektlivscykeln - Projektorganisationen Projektledningens kunskapsområden Utbildningen riktar sig till dig som är projektmedarbetare och som behöver kunskap om grunderna i XPM. Är du projektledare, projektplanerare eller projektadministratör bör du istället välja XPM för projektledare. injechefer bör välja XPM för linjechefer. XPM-dokumentation PDU-poäng 8 äs om PDU XPM äs om XPM på sidan 34. M 6 7 Training Brochure rev D E.indd :22:46

6 XPM för Projektledare 3 dagar Projektmetodik enligt PMBOK 3 dagar Att göra rätt saker i rätt ordning kan låta som en självklarhet. Men vad som är rätt för en person kanske inte är det för en annan. En av dina viktigaste uppgifter i rollen som projektledare är att göra det självklart för alla i ditt team vem som gör vad och vilka tidsramar som gäller. Då gäller det att du har rätt verktyg. I den här utbildningen utforskar vi XPM-metodiken och hur du kan använda den för att skapa samsyn och tydlighet i projektarbetet. Dessutom genomför vi ett mindre projekt med XPM-metodiken så att du på ett konkret sätt kan förankra dina kunskaper. PROP för projektledare har bytt namn till XPM för projektledare Förstå projekt som arbetsform och betydelsen av en gemensam projektkultur Förstå projektledarens roll i en organisation med flera parallella projekt Kunna använda projektledningsmetodiken XPM Organisationer med flera parallella projekt Två perspektiv på projekt: Det affärsmässiga perspektivet Det mänskliga perspektivet Projektledningens tio kunskapsområden Det enskilda projektet i praktiken, från förstudie till avslutning XPM-dokumentation och stöd Utbildningen riktar sig till dig som är projektledare, projektadministratör, projektekonom, projektplanerare, projektkontorschef, projektportföljledare, projekt- eller programsponsor eller projektportföljägare. XPM-dokumentation Denna kurs ger en introduktion till projektmetodik och riktar sig till dig som behöver grundläggande kunskap om projektledning. Kursen är baserad på den internationella de facto standarden PMBOK Guide som utges av Project Management Institute (PMI). Förstå vad projektledning är Förstå projektledarens roll Förstå hur du initierar, planerar utför, styr och avslutar ett projekt Projektets livscykel Projektets intressenter Matrisorganisationen Kravspecifikation Projektledningsprocesser Arbetsfördelningsstruktur Nätverksdiagram Kritiska linjen Projektets tidsplan Matris för tilldelning av ansvar Projektbudget Riskhantering Utbildningen riktar sig till dig som är projektadministratör, projektekonom, projektplanerare, projektkontorschef, projektportföljledare, projektledare, projekt- eller programsponsor eller projektportföljägare. PMBOK Guide och emcon-kompendium PDU-poäng 24 äs om PDU XPM äs om XPM på sidan 34. PDU-poäng 24 äs om PDU 8 9 Training Brochure rev D E.indd :22:51

7 PMP Examen Preparandprogram 4+2 dagar PMP Examen Preparandutbildning 3 dagar Detta program ger dig kunskap och självförtroende för att klara examen för PMP certifieringen. Programmet liksom tentamen är huvudsakligen baserat på PMI:s Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) men också på annat material som är relevant för att klara examen. Programmet är uppdelat i två moduler. Efter den första modulen, som omfattar 4 dagar, är det ett uppehåll på 4 6 veckor, därefter följer den andra modulen som omfattar 2 dagar. Programmet vänder sig till dig som saknar eller har liten erfarenhet av PMBOK. Du ska uppfylla kraven för att få genomföra PMP examen. Deltagarna tar med sig sitt eget exemplar av PMBOK. Förstå begrepp och innehåll i PMBOK Guide Ha tillräcklig kunskap och självförtroende för att fortsätta med självstudier inför tentamen och att kunna tillämpa dina kunskaper på din arbetsplats Anmälan till tentamen Projektledningens sammanhang Projektledningens processgrupper Projektledningens kunskapsområden Professionellt ansvar enligt PMI Hemuppgifter Provtentamen Individuell återkoppling Utbildningen riktar sig till som avser att delta i tentamen för PMP -certifiering (och som uppfyller kraven för certifieringen) samt saknar kunskaper om PMBOK Guide. emcon-kompendium Denna preparandutbildning riktar sig till dig som avser att delta i PMP examen. Att vara certifierad av en oberoende välrenommerad organisation är en kvalitetsstämpel och i många fall en konkurrensfördel. Utbildningen liksom tentamen är huvudsakligen baserat på PMI:s Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) men också på annat material som är relevant för att klara examen. Du är en erfaren projektledare och har erfarenhet av PMBOK Guide. Du ska uppfylla kraven för att få genomföra PMP examen. Deltagarna ska medföra sitt eget exemplar av PMBOK. Förstå hur PMP :s certifieringsexamen är uppbyggt och hur du går tillväga för att förbereda dig inför provet. Du kommer även känna till vilka kunskapsområden som du måste behärska Innehåll i certifieringsexamen Introduktion till PMBOK De nio kunskapsområdena Professionellt ansvar enligt PMI Övning i att svara på examensfrågor Utbildningen riktar sig till dig som är senior projektledare och avser att delta i tentamen för PMP -certifiering. emcon-kompendium och böckerna PMP Exam Prep av R. Mulcahy och Q&As for the PMBOK Guide PDU-poäng 48 äs om PDU PDU-poäng 24 äs om PDU Training Brochure rev D E.indd :22:54

8 CAPM Examen Preparandutbildning 2 dagar Denna preparandutbildning riktar sig till dig som avser att delta i CAPM examen. Att vara certifierad av en oberoende välrenommerad organisation är en kvalitetsstämpel och i många fall en konkurrensfördel. Utbildningen liksom examen är huvudsakligen baserad på PMI:s Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) men också på annat material som är relevant för att klara examen. Utbildningen XPM (PROP) för projektledare eller motsvarande där du fått en allmän känsla för hur man driver ett projekt från början till slut. Detta är nödvändigt eftersom PMBOK :s upplägg inte följer projektprocessen och kursen blir för teoretisk för den som inte har en förståelse för hur ett projekt drivs. Du ska även uppfylla kraven för att få genomföra CAPM examen. Deltagarna ska medföra sitt eget exemplar av PMBOK. Ha erhållit kompetens inom PMBOK :s struktur och innehåll Kunna besvara kunskapsfrågor kopplat till testets upplägg och genomförande. Vara tränad på att besvara flervalsfrågor av den typ som används i CAPM examen Vara medveten om omfattningen av studierna som krävs för att klara CAPM examen Certifieringsprovets innehåll Introduktion till PMBOK De nio kunskapsområdena Professionellt ansvar enligt PMI Övning i att svara på examensfrågor Utbildningen riktar sig till dig som är projektmedarbetare, studerande inom projektledning eller projektledare i början av karriären och som uppfyller PMI:s behörighetskrav för att erhålla CAPM certifiering samt som står i begrepp att genomföra CAPM examen. emcon-kompendium och böckerna Hot Topics PMP Exam Flashcards 5th Edition av R. Mulcahy och Q&As for the PMBOK Guide Third Edition Att gå en utbildning har inget värde i sig... PDU-poäng 16 äs om PDU och CAPM... om inte de nya kunskaperna kan tas till vara och bli en del i din och ditt företags utvecklingsprocess. äkert har du själv upplevt hur du kommer tillbaka till kontoret efter en riktigt bra workshop eller utbildning, full av nya kunskaper och idéer, ivrig att dela med dig. Dina kollegor kan inte riktigt förstå din entusiasm och du får inget riktigt gehör och det är inte så konstigt, de var ju inte där. Genom att vi utbildar alla, från projektmedarbetare till ledning, gör vi det möjligt att skapa förändringar som ger en bestående effekt på hela organisationen. M 12 Training Brochure rev D E.indd Foto Hans HoJo Johansson :23:10

9 PRINCE2 Foundation 2 dagar PRINCE2 Practitioner 3 dagar Utbildningen täcker hela kursplanen för PRINCE2 Foundation evel och förbereder dig för PRINCE2 Foundation-examinationen. Kursen är ackrediterad genom APM Group och baseras på 2009 års version av PRINCE2-manualen. PRojects IN Controlled Environments (PRINCE) är en metod för projektledning. Metoden utvecklades på lokal nivå i torbritannien på 1980-talet och har blivit standardmetod inom projektledning både inom den privata och den offentliga sektorn i många länder, som t.ex. Nederländerna, Australien och UA. PRINCE2 är den andra upplagan av projektledningsmetodens verktyg och är ett registrerat varumärke som ägs av brittiska Office of Government Commerce (OGC). Det är bra om du har erfarenhet av att arbeta i projekt. Du kommer få material för inläsning innan kursen. Detta är en intensivkurs och visst kvällsarbete kommer att krävas under kursen. Förstå PRINCE2 -metodens principer, teman, processer och anpassningsmöjligheter Ha följt ett projekt inom projektplanens gränser Ha deltagit i ett projekt i enlighet med PRINCE2 metoden Relationen mellan ett projekt och dess Business Case Detaljerad förklaring av PRINCE2 principer, teman och processer Roller och relaterade uppgifter och ansvarsområden inom ett PRINCE2 -projekt tyrningen av risker och problem i ett projekt truktur och innehåll i en produktfokuserad projektplan tyrningen av ett projekt i förhållande till projektplanen Definition, styrning och godkännande av arbetspaket Examination PRINCE2 Foundation-examinationen består av 75 flervalsfrågor som ska slutföras inom en timme med en gräns för godkänt på 50 %. Den andel deltagare som godkänns på emcon Project Managements kurser är 100 %. Projektledare, teamledare och projektmedarbetare Prince-dokumentation Utbildningen förbereder dig för examen PRINCE2 Practitioner. Under utbildningen arbetar vi praktiskt i en fallstudie som omfattar de viktigaste delarna i ett PRINCE2-projekt. Tillsammans utforskar vi sammanhanget mellan Business Case och projektet och utvecklar specifika PRINCE2-produkter under kursen. Kursens sista dag inkluderar examen Practitioner. Kursen är ackrediterad genom APM Group och baseras på 2009 års version av PRINCE2-manualen. Projektledarerfarenhet och erfarenhet av att arbeta i projektteam. Du kommer få material för inläsning innan kursen. Detta är en intensivkurs och visst kvällsarbete kommer att krävas under kursen. Projektledare, teamledare och projektmedarbetare Prince-dokumentation Ha tillämpat alla sidor av PRINCE2 principer, teman, processer för ett specifikt projekt Förstå hur man kan sätta upp och hantera komplexa projekt Kunna identifiera och kontrollera risker Kunna säkerställa att fokus på kvalitet upprätthålls genom hela projektet Kunna hantera målen i ett projekt och de nödvändiga justeringar som behövs för att svara på förändringar i omgivningen ammanhang mellan Business Case, program och projektet PRINCE2 principer Fortsatt affärsberättigande, lära från erfarenheter, definierade roller och ansvar, styra genom steg, styra genom undantag, fokus på produkter och skräddarsy för att passa behoven i projektmiljön PRINCE2 processer tarta ett projekt, initiera ett projekt, styra ett projekt, kontrollera ett stadium, hantera produktleverans, hantera stadiegränser och avsluta ett projekt PRINCE2 teman - Business Case, organisation, kvalitet, planer, risk, förändring och utveckling Examinationsmetod för examen Examination Examensprovet för PRINCE2 Practitioner är ett flervalsprov på 2,5 timme med nio frågor baserade på ett givet scenario. Varje fråga är värd 12 poäng (totalt 108 poäng) och testar dina kunskaper kring att tillämpa metodiken på scenariot och i allmänhet. Gränsen för godkänt är 55 % (59 poäng). M M Training Brochure rev D E.indd :23:10

10 Projektplanering och Projektstyrning 2 dagar Earned Value i Projekt 1 dag om projektledare ställs du inför ständigt ökande krav på att hålla projektet inom budget och att leverera inom projekttiden. I den här kursen utforskar vi hur man kan arbeta på ett strukturerat sätt med att systematiskt planera och styra projektets aktiviteter. Förstå anledningen till, och kunna utveckla, effektiva planeringsstrategier Kunna huvudprinciperna för projektplanering och projektstyrning Kunna hantera eventuella effekter av risker Kunna använda Earned Value Management på en grundläggande nivå Ha tillämpat projektplanering och projektstyrning på ett övningsprojekt Avgränsning av projekt Varför vi planerar Fastställande av ramverk för planering trukturering och dokumentation av arbetspaket Estimeringstekniker ekvensiering av aktiviteter Resursplanering Utveckling av tidplan Budgetering Risk- och buffertplanering Projektstyrning med Earned Value Management Projektstyrning med milstolpeuppföljning Förändringshantering Projektledare och andra resurskategorier involverade i projektplanering och projektstyrning. emcon-kompendium Earned Value är en metod för att styra projekt och projektportföljer. Metoden ger dig en aktuell bild över projektets status i förhållande till projektets budget och tidplan. Earned Value är ett utmärkt hjälpmedel för att prognostisera slutkostnader och sluttider. Du bör ha genomgått en grundkurs i projektledning eller ha motsvarande kunskaper från praktiskt arbete. Förstå terminologin och grunderna i metoden Earned Value Förstå vad som krävs för att införa Earned Value Förstå skillnaderna mellan Earned Value och Earned Value Management Kunna följa upp och styra projekt med Earned Value Kunna prognostisera med Earned Value Grunder i Earned Value Terminologi Att införa Earned Value Praktiska övningar Analys av Earned Value-resultat Prognostisering Utbildningen riktar sig till dig som är senior projektledare, linjechef eller projektplanerare. emcon-kompendium PDU-poäng 16 äs om PDU PDU-poäng 8 äs om PDU Training Brochure rev D E.indd :23:13

11 Projektekonomi 2 dagar Riskhantering i Projekt 1 dag Projekt påverkas av företagets ekonomiska krav på lönsamhet och kapitaltillgångar. I den här utbildningen betraktas projekt som en investering som skall bidra till företagets långsiktiga lönsamhet. Utbildningen syftar till att ge dig en affärsmässig syn på hur projektbeslut kopplas till produktkalkyler, investeringsbedömningar och andra strategiska överväganden. Du skall ha projektledarerfarenhet eller arbeta i en position inom projekt med ansvar för rapportering med inslag av ekonomi. Förstå grundläggande ekonomiska synsätt och vanliga ekonomiska nyckeltal som avser ett projekts långsiktiga lönsamhet Kunna göra kostnadsberäkningar, kassaflödesanalys och beräkning av kapitalbehov för produktens livscykel Göra lönsamhetskalkyl baserad på produktens livscykel Ha bättre förståelse för den affärsmässiga aspekten hos projekt Ekonomiska grundbegrepp för produktkalkyler och investeringsbedömningar Kassaflödesbudget och kapitalbehov ivscykelbaserad lönsamhetsberäkning Investeringsbedömningar, återbetalningstid, diskontering, nuvärdemetod Kostnadsberäknings och prissättningsmetoder Ekonomisk ändringshantering, kontroll och beslut Utbildningen riktar sig till dig som är projektledare, projektadministratör, projektplanerare, projektsponsor eller linjechef som ansvarar för projektets ekonomi eller är mottagare av rapportering. emcon-kompendium En av de viktigaste faktorerna för framgångsrika projekt är förmågan att hantera risker. Den här utbildningen lär dig riskhantering steg för steg och hur du praktiskt ska använda dig av riskhantering i ditt projektarbete. Grundläggande kurs i projektledning eller motsvarande kunskaper genom praktiskt arbete som projektledare. Kunna utforma riskanalyser och leda åtgärder för riskhantering Kunna bedöma olika riskers omfattning och avgöra vilka metoder och verktyg som är mest lämpliga att använda i ditt projekt Riskhanteringens betydelse för projektets framgång Indata till riskhantering och omgivningsfaktorer Plan för riskhantering Risksignaler i projekt Metoder för riskidentifiering Kvalitativ och kvantitativ riskanalys Övervakning och styrning av risker Vanliga fällor Verktyg och mallar Utbildningen riktar sig till dig som är projektsponsor eller projektledare. emcon-kompendium PDU-poäng 16 äs om PDU PDU-poäng 8 äs om PDU Training Brochure rev D E.indd :23:16

12 Programledning - XPM 1 dag Microsoft Project i Projekt 2 dagar På utbildningen lär du dig hur du kan använda programledning som ett strategiskt verktyg. Vi kommer tillsammans genom lärarledda lektioner och olika övningar diskutera definitionerna av ett program och se vad som skiljer program från stora projekt. I utbildningen ingår bland annat en genomgång av de olika typerna av program och vad deras styrkor respektive svagheter är. Utbildningen kommer ge dig en förståelse för relationen mellan de enstaka projekten, programmen och projektportföljen. Förstå programledarens roll i en multiprojektmiljö Förstå PMIs livscykelmodell och processer för programhantering Kunna använda programhantering som ett strategiskt verktyg Programmets livscykel och organisation Processer och aktiviteter i programledning Projektledning i relation till programhantering Programledare, projektledare, linjechefer, projektportföljägare, projektsponsorer and projektkontorschefer. XPM-dokumentation Microsoft Project är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att bryta ner projekt i hanterbara delar vilket ger dig möjlighet att planera, administrera, följa upp och styra projektet. Utbildningen vänder sig till företag och organisationer som använder, eller kommer att börja använda, Microsoft Project. Vara bekant med huvudprinciperna för projektplanering Kunna använda Microsoft Project för att planera dina projekt Projektplaneringsteori Att strukturera och dokumentera arbetspaket Estimera och ordna aktiviteter Resurssätta och budgetera projekt I verktyget jobbar vi med: Grunderna i Microsoft Project Att skapa och ordna aktiviteter Att förstå aktivitetsinformationen Att skapa en tidplan Att förstå innebörden av aktivitetstyperna och hur de ska användas Att resurssätta och budgetera projektet Utbildningen riktar sig till dig som är projektplanerare, projektledare eller projektadministratör. Utbildningen bygger på att du har projektledarutbildning, till exempel XPM (PROP) för projektledare, eller har erfarenhet från området. Du bör även vara en erfaren Windows-användare och ha goda kunskaper i Excel. M Office Project tep by tep av Carl Chatfield Programvaror Våra utbildningar är anpassade till: Microsoft Office 2003 och senare versioner PDU-poäng 8 äs om PDU XPM äs om XPM på sidan 34. PDU-poäng 16 äs om PDU P Training Brochure rev D E.indd :23:19

13 crum i XPM 2 dagar Project Management Institute, PMI crum höjer produktivitet och kvalitet på samma gång. Det är en iterativ, inkrementell process, vanlig vid utveckling av mjukvara. Under utbildningen lär sig och praktiserar projektledare, scrum masters, scrum-team och produktägare sina nya roller och ansvar. De lär sig också hur man arbetar tillsammans som ett team för att nå projektets mål i tid och inom budget. XPM är en projektmodell i världsklass med tilltagande spridning i världen. Utbildningen går igenom hur man bäst använder scrum tillsammans med XPM. Vi studerar de utmaningar som organisationer med traditionella arbetssätt kan möta och diskuterar best practices. crum i PROP V4 har bytt namn till crum i XPM Förstå hur man tillämpar scrum tillsammans med XPM för bästa resultat Förstå hur man arbetar enligt scrum som scrum master, medlem i ett scrum-team eller som produktägare Känna till vanliga utmaningar och best practices vid införande av scrum i organisationer som arbetar traditionellt med styrprinciper och styrmodeller De grundläggande principerna Processen och rollerna Planering och uppföljning Hur samverkar crum och XPM? Vilka är utmaningarna? Vilka best practices finns? En fallstudie ger möjlighet att effektivt praktisera kunskaperna på ett fiktivt projekt. Projektledare, projektmedarbetare, projektadministratörer, linjechefer, programchefer, projektportföljchefer, projektsponsorer, projektkontorschefer, samt till framtida scrum masters, scrum-team och produktägare. Vad är PMI? The Project Management Institute (PMI ) PMI grundades 1969 och är idag världens ledande organisation för personer som är intresserade av professionell projektledning. PMI har idag över medlemmar runt om i världen. Det är en fristående och icke vinstdrivande organisation vars syfte är att främja och utveckla projektledning, sprida information samt skapa kontaktytor för projektledning. En central uppgift för PMI är att öka kännedom och kunskap om standarder inom projektledning, erbjuda tillfällen för nätverksträffar samt att informera om certifiering till Project Management Professional (PMP ). Vad är PMP? Project Management Professional (PMP ) Den formella titeln för någon som har certifierats av PMI på högsta nivån inom projektledning är PMP. Titeln har blivit ett begrepp som förknippas med excellence in project management och är idag världens mest etablerade och erkända certifiering inom projektledning. Idag är omkring projektledare certifierade över hela världen. Behovet av projektledare ökar och för individen kan en satsning på att bli PMP -certifierad vara vägen till nya intressanta arbetsuppgifter eller nya karriärmöjligheter. Vad är PgMP? Program Management Professional(PgMP ) Riktar sig till programledare som kan uppvisa lång erfarenhet från både programhantering och projektledning. Vad är PDU? Professional Development Units (PDU) Enligt PMI:s bestämmelser måste innehavare av någon av PMI:s certifikat arbeta aktivt med att utveckla sin kompetens inom projektledning, programledning, riskhantering eller tidsplanering. Detta är ett krav för att kunna behålla PMI:s certifieringstitel och redovisas individuellt enligt det poängsystem som har fastställts av PMI. Varje PMP måste uppfylla PMI :s Continuing Certification Requirements (CCR) Program för att behålla sitt PMP -certifikat. Dessa krav är: 1. Att samla minst 60 poäng (=PDU:s) under en CCR-period. 2. Att följa och vara trogen PMP Code of Professional Conduct. Professional Development Units (PDU:s) är ett poängsystem, framtaget av PMI, för att kunna ställa krav på både kvalitet och kvantitet av kompetensutvecklingsaktiviteter. Varje aktivitet ges ett antal poäng, PDU:s. emcon-kompendium PDU-poäng 16 äs om PDU XPM äs om XPM på sidan 34. Vad är CAPM? Certified Associate in Project Management (CAPM ) CAPM inriktar sig främst mot studenter och projektledare i början av karriären. En CAPM är en person som har visat grundläggande kunskaper och erfarenheter inom projektledning. En typisk CAPM kan vara: Projektdeltagare tudent med eller utan högre utbildning Projektledare i början av karriären med målet att uppnå PMP -certifiering Vad är R.E.P.? Registered Education Providers (R.E.P.) En R.E.P. är en organisation som är godkänd av PMI och får utfärda PDU-poäng för sina utbildningar. emcon Project Management är en R.E.P. M Training Brochure rev D E.indd :23:23

14 Ordning och reda i Toyotas projektportfölj PROP är ett ovärderligt stöd i vårt projektarbete, inte minst genom att det ger oss ett ramverk och en terminologi som alla kan enas omkring, säger Anna Harrius på Toyota Material Handling Europe. Tack vare emcons breda kursutbud hittar vi passande utbildningar till alla personalkategorier som jobbar med projekt. Toyota Material Handling Europe (TMHE) är en ledande leverantör av utrustning och tjänster för materialhantering, framför allt försäljning av truckar men även service, reservdelsförsörjning, uthyrning, logistik och förarutbildning. TMHE använder sedan flera år PROP, och emcon anlitas flitigt för utbildningar. Anna ansvarar för det projektkontor som samordnar alla IT-projekt, exempelvis utveckling och förvaltning av affärssystem för hela TMHE-organisationen med dess anställda. Upplägget i emcons utbildningar att blanda teori och praktik, och att låta deltagarna pröva på flera roller, gör att man får en djupare förståelse för hela projektprocessen, framhåller Anna. Det är både inspirerande och lärorikt. En annan fördel är att projektledare med PMI-certifiering kan samla nödvändiga poäng genom att delta i emcons kurser. Anna uppskattar PROP Online, som integrerats med företagets intranät där de anställda kan hitta information, dokument, checklistor och mallar som används i projektverksamheten. Det gör det lättare för en novis att snabbt sätta sig in i projektarbetet. 24 Training Brochure rev D E.indd Inga projekt i radarskugga Eftersom TMHE driver många parallella och inbördes beroende projekt, jobbar man aktivt med portföljhantering och programstyrning för att ha överblick över företagets totala projektsituation samt för att prioritera och utnyttja samordningsfördelar. Tidigare körde varje affärsområde sina projekt utan att man hade koll på varandra, men de kärvare ekonomiska tiderna har gjort det nödvändigt att effektivisera verksamheten. Dessutom är det viktigt att företagsledningen har kontroll. Ett större projekt ska inte kunna flyga under radarn, utan alla planerade och pågående uppdrag ska vara synliga och lättöverskådliga. om medlem i XPM (PROP) User Group har Anna verkat för att lyfta projektportföljernas betydelse, och nu lanseras XPM, med fokus på dessa frågor. Jag är nyfiken på hur den övergripande projektmiljön kan integreras i XPM-strukturen, säger hon. lutligen har Anna ett råd till den organisation som planerar att styra upp sitt projektarbete: Det är bättre att ha ett litet antal hjälpmedel som verkligen används än att bygga upp stora bibliotek med mallar och processbeskrivningar. Efter hand kan man alltid utöka verktygen, men det viktigaste är att de inblandade förstår helheten och sina respektive roller. I det avseendet har PROP varit till stor hjälp för oss! Vårt uppdrag Vi har genomfört workshops och utbildningar inom projektledningsområdet för olika målgrupper på Toyota. äs mer om XPM och PROP på sidan 34. Toyota Material Handling Europe (TMHE) är en del av Toyota Material Handling Group, världens ledande leverantör av gaffeltruckar och tillhörande tjänster. I Europa är TMHE anställda med tillverkning i tre länder. TMHE ansvarar för utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning i Europa :23:34

15 Utveckla ditt affärsmannaskap Workshop för Projektsponsorer 1 dag Projektverksamhet är så mycket mer än det enskilda projektet. Oavsett storlek på ditt projekt så måste det stämma överens med din organisations långsiktiga affärsmål och vision. Och oavsett om ditt projekt går ut på att utveckla nya produkter, utföra kundorder, åstadkomma interna förbättringar eller genomföra förändringar i den egna eller kundens organisation, så är syftet att generera lönsamhet. Våra utbildningar utvecklar din förmåga att fatta rätt affärsbeslut och öka lönsamheten i dina projekt. Du lär dig att bedöma affärsmöjligheter för att utvärdera risker och möjligheter, och att utveckla ditt affärsmässiga tänkesätt. Du får metoder för att säkra förutsägbara tidplaner, kostnader och leveranser och du lär dig att reducera lanseringstider och hur du snabbt uppnår lönsamhet. tor vikt läggs också vid hur du, genom att prioritera rätt projekt, kan utveckla hela din organisations projektportfölj. om projektsponsor, dvs. chef med affärsansvar, kan du starta projekt för att utveckla nya produkter, utföra kundorder, åstadkomma interna förbättringar eller genomföra förändringar i den egna eller kundens organisation. I denna utbildning får du lära dig använda Tollgatemodellen för att fatta rätt beslut och öka lönsamheten i dina projekt. Du får även en bättre bild av styrgruppens arbete och hur den kan stötta projektledaren och sponsorn i projekten. Förstå hur du kan använda Tollgate-modellen för att ta affärsbeslut i projekt Kunna prioritera rätt projekt Förstå projektsponsorns och styrgruppens ansvar och möjligheter tyrgruppen och projektsponsorns ansvar och befogenheter Tollgate-modellen, för obyråkratiska och flexibla affärsbeslut i projekt Projektportföljorganisationen tarta, genomföra och lägga ner projekt ur projektsponsorns perspektiv tyrgruppsarbetet i projekten Utbildningen riktar sig till dig som är linjechef, projektportföljägare, projektsponsor, projektkontorschef eller senior projektledare. emcon-kompendium PDU-poäng 8 äs om PDU Training Brochure rev D E.indd :23:36

16 Projektportföljhantering - XPM 2 dagar Denna utbildning visar och ger exempel på hur du effektivt kan välja och prioritera olika projekt och program för att optimera ditt företags projektportfölj. Du får lära dig metoder för att fokusera ditt företags begränsade resurser på de projekt och program som ger bäst avkastning och har störst möjlighet att lyckas och dessutom är i linje med företagets övergripande strategi. Du bör ha erfarenhet av, och god kännedom om, projektintensiva miljöer. Under de senaste åren har emcon Project Management utbildat mer än personer i över 60 olika länder. Våra internationellt erfarna och skickliga konsulter kombinerar lärarinsatserna med konsultuppdrag inom projektområdet hos olika kunder. Det innebär att lärarna är väl förankrade i de frågeställningar och utmaningar man kan stöta på vid projektarbete. Kunna leda din organisation mot en mer fördelaktig projekthantering i en strukturerad miljö Ha fördjupade kunskaper i metoderna kring projektportfölj styrning och hur man bygger upp och styr projektportföljen Förstå hur ledning för projektportföljer relaterar till företagets övriga huvudprocesser och vilka metoder och verktyg som används Hur projektportföljstyrning kan användas för att uppnå strategiska affärsmål Projektportföljens organisationsmodell Projektportföljens livscykelmodell Etablering av en projektportföljorganisation i en projektintensiv miljö Case study, där vi fördjupar viktiga frågeställningar för projektportföljhantering Utbildningen riktar sig till dig med strategiskt och taktiskt ansvar för verksamhetsutveckling som till exempel vd, medlem i ledningsgrupper, produktchef, linjechef eller operativ projektledare som samordnar och koordinerar projektportföljer XPM-kompendium PDU-poäng 16 äs om PDU XPM äs om XPM på sidan 34. P3 28 Training Brochure rev D E.indd Foto Hans HoJo Johansson :23:48

17 Projektkontor 2 dagar Affärsbeslut i Projekt 2 dagar Ett projektkontor ökar möjligheterna till effektiv projektverksamhet genom att hantera balansen mellan linjeorganisation, projekt och program. Varje projektkontor är unikt. Dess organisation och vilka funktioner som inkluderas beror till stor del på organisationens mognad, och på vilket stöd som erbjuds av andra delar av organisationen. Denna kurs erbjuder dels en god förståelse för vilket ansvar och vilka uppgifter som är lämpliga för ett projektkontor i den omgivning som det ska verka, men också var organisationen står idag och vad som är en lämplig väg framåt. Förstå projektkontorets roll och hur det kan anpassas till sin omgivning, och känna till de ansvarsområden och de funktioner som kan ligga på projektkontoret Ha en god uppfattning om vilka steg som behöver tas i din organisation för att öka affärsnyttan av ditt projektkontor Definitioner av termer och begrepp Intressenter och gränsytor Ansvarsområden för ett projektkontor Funktioner som kan utföras av ett projektkontor Egenskaper som kännetecknar en organisation med bra balans mellan linje och projekt Personer som är involverade i att etablera ett nytt eller utveckla ett befintligt projektkontor, till exempel projektportföljledare, projektkontorschefer (eller projektledare ansvariga för att etablera ett projektkontor) eller personer som kan ses som kravställare på ett projektkontor, såsom projektsponsorer, linjechefer eller erfarna projektledare och programledare. emcon-kompendium om projektsponsor dvs. chef med affärsansvar, kan du starta projekt för att utveckla nya produkter, utföra kundorder, åstadkomma interna förbättringar eller genomföra förändringar i den egna eller kundens organisation. I denna utbildning använder vi ett simuleringsverktyg för att ge dig möjlighet att lära dig använda Tollgate-modellen. Genom verktyget lär du dig fatta rätt beslut och öka lönsamheten i dina projekt. Förstå hur du kan använda Tollgate-modellen för att fatta affärsbeslut i projekt Kunna prioritera rätt projekt Förstå projektsponsorns ansvar och möjligheter Veta hur du ska tillämpa Tollgate-modellen i ditt dagliga arbete Att undersöka affärsmöjligheter Projektportföljorganisationen Projektsponsorns ansvar Risker och möjligheter i affärer Tollgate-modellen, för obyråkratiska och flexibla affärsbeslut i projekt Att lägga ned projekt Utbildningen riktar sig till dig som är linjechef, projektportföljägare, projektsponsor, projektkontorschef eller senior projektledare. emcon-kompendium PDU-poäng 16 äs om PDU PDU-poäng 16 äs om PDU Training Brochure rev D E.indd :23:51

18 Program för Erfarna Projektledare 10 dagar XPM för injechefer 1 dag Att leda ett betydelsefullt projekt innebär att projektledaren tar ansvar för det enskilda projektets lönsamhet som en del av företagets framtid. Detta ansvar kräver bred kompetens inom allt från aktivt ledarskap, projektledningsmetoder, program- och projektportföljhantering till ekonomi och juridik. Den här utbildningen ger dig en gedigen teoretisk bas och möjlighet att praktiskt tillämpa färdigheter som du behöver som projektledare. Under utbildningen arbetar du med en projektuppgift kopplad till din egen organisation. Minst fem års erfarenhet av arbete som projektledare med totalansvar för projekt. Utbildningen riktar sig till dig som är senior projektledare. Kunna tillämpa en rad metoder och verktyg för att med ett aktivt och visionärt ledarskap driva effektiva projekt Ha kunskaper inom flera områden som är relaterade till projektarbete, t. ex. immaterialrätt och affärsjuridik Kunna tillämpa de kunskapsområden och processgrupper som presenteras i Project Management Body Of Knowledge PMBOK Guide från Project Management Institute Ha kunskap om program- och projektportföljhantering Ha praktisk erfarenhet av att arbeta med att öka projektmognaden både hos individer och i en organisation Individ- och grupputveckling Kommunikation och presentationsteknik Konflikthantering tress och kreativitet Projektmetodik, projektplanering och projektuppföljning Projektekonomi Projektets koppling till företagets affärsstrategier Datorstödd planering och budgetering Immaterialrätt och affärsjuridik Projektrevision Program- och projektportföljhantering Projektuppgift kopplad till din egen organisation som löper genom hela programmet Intressentanalys och hantering Projektets business case Inget projekt kan lyckas utan stöd från linjechefen. Du som är linjechef innehar en nyckelroll eftersom du tilldelar resurser och ansvarar för att rätt kompetens finns i projektgruppen. Dessutom övertar du ansvaret för projektets resultat. I den här utbildningen lär du dig använda XPM för att effektivt uppnå både projektens mål och organisationens långsiktiga affärsmål. PROP för linjechefer har bytt namn till XPM för linjechefer Förstå linjeorganisationens inflytande på projektarbetet Förstå linjechefens olika roller i förhållande till projekten Ha grundläggande kunskaper om XPM Att ha flera parallella projekt i organisationen Projektportföljstyrning injechefens olika roller i projekt Affärsbeslut i projekt Interna kontrakt Informationsflödet i ett projekt Riskhantering i projekt Kvalitetsstyrning av projektgenomförandet Utbildningen riktar sig till dig som är linjechef, projektportföljägare, projektportföljledare, projektsponsor eller projektkontorschef. XPM-dokumentation PDU-poäng 80 äs om PDU på sidan 22 PDU-poäng 8 äs om PDU XPM äs om XPM på sidan 34. P Training Brochure rev D E.indd :23:55

19 XPM Exellence in Project Management Populär kursledare Att arbeta i projekt är ett arbetssätt som lämnar stort utrymme för flexibilitet och anpassningsmöjligheter men som samtidigt kräver struktur och tydlighet. Projektmetodiken XPM har tagits fram för att en verksamhet oavsett storlek, geografisk spridning och kultur, ska kunna använda en och samma metodik för alla sina projekt, program och projektportföljer. XPM ger struktur, fokus på affärsmässighet, ett gemensamt språk, tydliga roller och processer. Metodiken utgår från hela organisationen och dess projektportfölj inte bara det enskilda projektet och ger stöd åt beslutsfattare och projektmedarbetare på alla nivåer i organisationen. XPM är baserad på internationella standarder för projektledning, till exempel PMI och IO. En av faktorerna bakom modellens framgång är att den kontinuerligt vidareutvecklas och förfinas. XPM kan också specialanpassas för olika verksamheter. XPM har utvecklats av emcon Project Management AB och är baserad på de grundläggande koncept som ingår i PROP. XPM har ytterligare förbättrats och utvecklats och ger fullt stöd för projekt, program och projektportföljer för att tillfredsställa organisationer som kräver en heltäckande metodik för den projektorienterade verksamheten. äs mer om XPM på spm.semcon.se Kjell Johansson på emcons kontor i Karlstad är ingenting mindre än ett fenomen. edan 1996 har han hållit cirka 350 projektledarkurser i 47 länder, från Algeriet till Venezuela, eller från Kanada till Australien, beroende på om man sorterar dem efter alfabetet eller världskartan. Inte nog med att han har detta svårslagna rekord, som dessutom hela tiden bara växer han är även en av de kursledare som får allra bäst utvärderingsresultat. Vad är hemligheten? Jag delar med mig av mina egna erfarenheter, jag försöker att alltid ha ett leende på läpparna, och jag anpassar kurserna efter deltagarnas förutsättningar och förväntningar, svarar Kjell. Och så är jag mån om att skapa en avslappnad och trivsam stämning då blir det så mycket lättare att lära sig! Entusiast och inspiratör ara Borneroth på Ericsson har deltagit i Kjells kurser för projektledare i Kenya. Hon har inte ord nog för att berömma Kjells insats: Ingen kan som han förmedla och begripliggöra kursinnehållet! Hans entusiasm går inte att ta miste på, och det bidrar givetvis till hans popularitet. Kjell framhåller dock att han inte skulle kunna vara så engagerad om han inte verkligen gillade det han håller på med: Det märks att utbildningarna fyller ett stort behov, och den pedagogiska metoden med mycket deltagaraktivitet gör det tacksamt att vara lärare. Trots kulturella skillnader uppskattas konceptet i alla länder. För närvarande jobbar Kjell mest med kurser för kundprojektledare. Vilka egenskaper och färdigheter är det man ska odla i just kundprojekt? Att jobba mot en extern kund ställer helt andra krav, förklarar han. Du representerar inte bara ett projekt utan ett helt företag, och därför är kommunikationen med uppdragsgivaren så viktig. Kjell är faktiskt civilingenjör i reaktorfysik, med ett förflutet på både Ringhals och Forsmark. Efter att ha drivit projekt inom kärnteknik blev han medveten om vikten av effektiv projektledning, och när han blev tillfrågad om han ville börja på Ericsson som konsult och lärare, så bestämde han sig för att byta bana. XPM ger struktur XPM-metodiken gav mig en aha-upplevelse den får en att upptäcka strukturen i det kaos som projektarbete ibland kan likna. Det är rätt fantastiskt med en metodik som kan användas för allt från leveranser av avancerade telekomlösningar till försäkringsbolag och tidningar. Och som sagt, i alla hörn av världen! Training Brochure rev D E.indd :23:58

20 Utveckla din förståelse för det mänskliga perspektivet Human kills för Projektledare 4 dagar För att lyckas med projekt är det viktigt att du och dina medarbetare delar ett engagemang och har samma bild av slutmålet. Det här ska vi göra bör överensstämma med så här ska vi göra det. Det måste finnas ett gemensamt språk och samtliga i projektteamet behöver förstå sin roll och sitt ansvarsområde. Var och en måste också känna att den egna insatsen är viktig. Människor som är delaktiga skapar framgång. Genom våra utbildningar lär du dig, både som medarbetare och ledare, att bättre förstå det mänskliga perspektivet i projektarbete. Du får en större förståelse för gruppdynamik och vi utvecklar din förmåga till bättre och tydligare kommunikation. Du får också råd och tips om hur du kan hantera relationer med människor i och utanför projektteamet, till exempel för att möta krav och behov från myndigheter, linjeorganisationer, familjen och parallella projekt. När du känner inspiration och engagemang bidrar du till din organisations framgång! I den här utbildningen lär du dig att använda din personlighet när du leder andra. Du lär dig hur du kan anpassa ditt ledarskap efter dina medarbetares behov och i vilka delar du kan utvecklas för att hantera fler situationer som ledare. Genom att träna på att använda olika verktyg kommer du att öka din förmåga att höja effektiviteten i det dagliga projektarbetet. Du kommer också att få öva på olika problemsituationer, där vi arbetar med positiv feedback. Ha ökad kunskap om din egen ledarstil och hur du kan förbättra den Ha en egen erfarenhet av verktyg, som ökar effektiviteten i projektarbetet Ha en bättre bild av hur du kommunicerar vid gruppmöten, förhandlingar och presentationer Ha mer kunskap om personliga samtal i problemsituationer Märkbart förbättra ditt sätt att leda projekt edarrollen: situationsanpassat ledarskap och FIRO, återkoppling samt personlig utveckling Kommunikation: transaktionsanalys, presentationer och kontakt med beslutsfattare Problemsituationer: tidspress och svåra samtal. Hantera förändring eda en tillfälligt sammansatt grupp Pröva på att använda verktyg för att öka effektiviteten i projekt Utbildningen riktar sig till dig som är projektledare eller teamledare. emcon-kompendium PDU-poäng 32 äs om PDU Training Brochure rev D E.indd :23:59

ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 PRACTITIONER KURS

ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 PRACTITIONER KURS ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 PRACTITIONER KURS Innehållsförteckning 1. PRINCE2... 3 1.1. PRINCE2 Practitioner... 4 1. PRINCE2 PRINCE2 (Projects IN a Controlled Environment) är en strukturerad metod

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete UTBILDNING: Effektivt Projektarbete Introduktion För de flesta är de första kontakterna med projekt inte i rollen som fullfjädrad projektledare, utan oftast som projektmedarbetare med ansvar för delar

Läs mer

#minpmospaning. fundering reflektion tanke spaning uppslag nedslag påslag aktuellt viktigt fokus tweet

#minpmospaning. fundering reflektion tanke spaning uppslag nedslag påslag aktuellt viktigt fokus tweet fundering reflektion tanke spaning uppslag nedslag påslag aktuellt viktigt fokus tweet ISBN 978-91-639-1477-5 I din hand håller du en samling fristående spaningar kring projektkontor som Karin von Knorring

Läs mer

ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 FOUNDATION KURS

ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 FOUNDATION KURS ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 FOUNDATION KURS Innehållsförteckning 1. PRINCE2... 2 1.1. PRINCE2 Foundation... 3 1. PRINCE2 PRINCE2 (Projects IN a Controlled Environment) är en strukturerad metod för

Läs mer

Certifiera dig som Projektledare?

Certifiera dig som Projektledare? Certifiera dig som Projektledare? Du kanske har jobbat några år som projektledare och funderar nu på att certifiera dig. I denna artikel ger Robert Ek, Senior Consultant, en del råd och tips. Robert är

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Projektledarutbildning för kommunanställda

Projektledarutbildning för kommunanställda 1(5) 2013-10-07 Inbjudan till Projektledarutbildning för kommunanställda 6 dagar: 3-5 mars samt 24-26 mars 2014 Kurs och Konferens erbjuder en 6-dagars projektledarutbildning med hjälp av Canea Consulting

Läs mer

Projekt som ledningsutmaning. Läran om projektledning (1) Läran om projektledning (2) Anna Jerbrant

Projekt som ledningsutmaning. Läran om projektledning (1) Läran om projektledning (2) Anna Jerbrant Projekt som ledningsutmaning Läran om projektledning (1) 1942-45: Manhattanprojektet (USA). 2 miljarder dollar i omsättning, som mest 120.000 anställda. Målstyrning, parallella aktiviteter. 1950-talet:

Läs mer

Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten

Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (8) Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (8) Innehåll 1 Syfte och bakgrund...3 1.1 Syfte...3 1.2 Bakgrund...3 2 Definitioner...3

Läs mer

Projektledarutbildning

Projektledarutbildning 1(6) 2014-10-20 Inbjudan till Projektledarutbildning 6 dagar: 12-14 oktober samt 2-4 november 2015 Kurs och Konferens erbjuder en 6-dagars projektledarutbildning med hjälp av CANEA Consulting Group som

Läs mer

Projekt som arbetsform

Projekt som arbetsform Innehåll Olika slags projekt Projektmodeller Planeringsmodeller 1 En föränderlig värld Människor idag vill vara med och påverka sin situation Delaktighet i verksamheten Ökad konkurrens Osäkerhet på marknaden

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008

NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008 Sid: 1 (5) NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008 En spännande mässa där utställarna är särskilt utvalda av våra studenter. Ni som besökare är också speciella, ni är uppdragsgivare, kunder, föreläsare,ledningsgrupp

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering Projecticon PKS Microsoft Project och dokumenthantering "Kunskap och färdigheter inom trafik är nyckelbegrepp hos oss. Då krävs exakthet och en inarbetad metodik eftersom vi bland annat levererar kritiska

Läs mer

Kurskatalog. Hösten Sid 1 (16)

Kurskatalog. Hösten Sid 1 (16) Sid 1 (16) Kurskatalog Hösten 2016 Sid 2 (16) Våra ledarskapskurser: Att vara ledare är en relation till skillnad från att vara chef vilket är en position. Om man ska lyckas behöver man behärska både att

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

Guide till projektmodell - ProjectBase

Guide till projektmodell - ProjectBase Guide till projektmodell - ProjectBase Innehållsförteckning 1. Projektmodellen ProjectBase 2 2. Vad är ett projekt? 2 3. Syfte och mål 2 4. Projektets livscykel 3 5. Styrdokument och checklistor 4 6. Organisation

Läs mer

UTBILDNING: Projektledning

UTBILDNING: Projektledning UTBILDNING: Projektledning Introduktion Det handlar om att ge de bästa förutsättningarna för att projekten skall leverera med rätt kvalitet, i tid och inom beräknad kostnadsram. Det kan till exempel röra

Läs mer

Förändringsledning Hur långt har vi kommit?

Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning har under de senaste åren blivit mer och mer etablerat både inom näringslivet och den offentliga sektorn. Det vi, som har arbetat som förändringsledare

Läs mer

Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2. Projektattribut Ett projekt

Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2. Projektattribut Ett projekt Projektledning 1 1.2 Projicere Projekt Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2 Definition av projekt PMBOK Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat.

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Välkommen att delta i Planning & Logistic ABs kurser

Välkommen att delta i Planning & Logistic ABs kurser Välkommen att delta i Planning & Logistic ABs kurser Våra erfarna projektledare & projek tplanerare / projektstyrare leder dig genom an passade kurser avseende metodik och stö djande programvaror. Primavera

Läs mer

Projektutbildningar. Partner

Projektutbildningar. Partner Projektutbildningar Partner För att kunna erbjuda våra kunder ett heltäckande utbud inom projektområdet arbetar Effektiv Projektkonsult och tillsammans. Detta innebär att de lösningar vi levererar håller

Läs mer

Välkommen till. Praktiskt projektarbete. 8 februari 2011

Välkommen till. Praktiskt projektarbete. 8 februari 2011 Välkommen till Praktiskt projektarbete 8 februari 2011 Projekt i praktiken 1. Introduktion. 2. Projektets faser och intressenter. 3. Riskanalys - projektet och dess omvärld. 4. Milstolpeplan och aktivitetsplan.

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

Projektledning (2 dagar)

Projektledning (2 dagar) Projektledning (2 dagar) Kursen genomförs under 2 dagar och kombinerar projektledningskunskap med praktisk tillämpning av Pejl Projektstyrningsmodell. Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Projektledarutbildning

Projektledarutbildning 1(5) 2016-11-10 Inbjudan till Projektledarutbildning 6 dagar: 8-10 maj samt 29-31 maj 2017 Region Halland erbjuder en 6-dagars projektledarutbildning med hjälp av CANEA Consulting Group som är upphandlade

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Projektkunskap & ledning Lektion 1

Projektkunskap & ledning Lektion 1 Projektkunskap & ledning Lektion 1 Tobias Landén tobias.landen@chas.se Om kursen Lärare: Tobias Landén, Charlie Hansson, Max Dyga Klass: LUKaug07 Kursperiod: v48 v51 Kursmål Kursen ska ge kunskaper i hur

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

UTBILDNING: PRINCE2 Practitioner

UTBILDNING: PRINCE2 Practitioner UTBILDNING: PRINCE2 Practitioner Introduktion PRINCE2 Practitioner är fortsättningsnivån i PRINCE2 (2017) För att gå Practitionerutbildningen måste du ha en Foundation-, PMP- eller IPMA-certifering. Denna

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentorskaps-

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori

Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori Struktur Processer Kultur Ständiga förändringar Teknik Kunskaper Ökad delaktighet i verksamheten 1 Vad gjorde vi förra

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop Introduktion Kursen ger alla med intresse av att utforma och leda workshops (arbetsmöten) en uppsättning metoder, verktyg och tips i hur man på bästa sätt förbereder

Läs mer

PPS-modellen och PPS OnLine

PPS-modellen och PPS OnLine Kort om PPS-modellen och PPS OnLine Enhetligt stöd för portfölj-, program- och projektstyrning PPS-MODELLEN, PRAKTISK PROJEKTSTYRNING Projekt-, program och portföljnivå i PPS PPS bidrar till fler lyckade

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Daniel Brodecki Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Ledarskapsutbildning 5 dagar

Ledarskapsutbildning 5 dagar Ledarskapsutbildning 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Kurser och konferenser okt - dec 2014

Kurser och konferenser okt - dec 2014 Drygt 50 olika kurser Kurser och konferenser okt - dec 2014 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning Vill du förändra din projektverksamhet? PPS Praktisk ProjektStyrning är en bra start! 2013 1 Innehåll PPS Modellen med människan i centrum 3 PPS är det kompletta projektstödet 4 Varför PPS? 5 PPS-modellen

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting Kurser och seminarier från AddQ Consulting Med fokus på kvalitet och effektivitet bidrar vi till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig som jobbar med test,

Läs mer

Projektutvärdering. Produkter och tjänster för ökad projektkultur. Partner

Projektutvärdering. Produkter och tjänster för ökad projektkultur. Partner Projektutvärdering Produkter och tjänster för ökad projektkultur Partner För att kunna erbjuda våra kunder ett heltäckande utbud inom projektområdet arbetar Effektiv Projektkonsult och tillsammans. Detta

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap Håkan Lövén prestera mera Sidan 2 av 5 Innehåll Exekutiv sammanfattning 2 Vår utmaning som chef 3 Vad vi gör idag 3 Prestationsorienterat ledarskap

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

UTBILDNING: PRINCE2 Foundation

UTBILDNING: PRINCE2 Foundation UTBILDNING: PRINCE2 Foundation Introduktion PRINCE2 (Projects IN a Controlled Environment) är en strukturerad projectledningsmetod baserad på erfarenheter från tusentals projekt. Det är en ickepatenterad

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning Få din projektverksamhet att lyfta med PPS Praktisk ProjektStyrning 2012 Utbildning PPS Verktyg Tjänster 1 Innehåll Bli medlem i PPS-familjen 3 Ett komplett stöd för moderna organisationer 4 Goda skäl

Läs mer

Om organisationen. Vad är en multiprojektorganisation. Projektportföljen. Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation

Om organisationen. Vad är en multiprojektorganisation. Projektportföljen. Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation anneli linde Om organisationen Vad är en multiprojektorganisation Hur fungerar en sådan organisation Vilka är de typiska utmaningarna

Läs mer

Projectbase en generell projektmodell

Projectbase en generell projektmodell Projectbase en generell projektmodell ProjectBase 2.0 anpassad för Projectplace Projectbase är en generell projektmodell som effektiviserar planering och styrning av projekt oavsett typ och storlek. Denna

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Januari 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Agenda 1. Projektkontoret bakgrund, syfte, vad gör vi och för vem 2. Vilka projekt ska samordnas inom projektkontoret? 3. Vad innebär

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Varför just jag? kommer

Varför just jag? kommer Är du beredd? Individuell utbildning i krishantering Varför just jag? Alla företag kan drabbas av en kris och du kan komma att få en aktiv och betydelsefull roll i en sådan situation. Har du rätt kunskap

Läs mer

Välkomna till kurs i projektledning

Välkomna till kurs i projektledning Syfte Välkomna till kurs i projektledning TEIO04 Starta upp kursen Få er att inse att projektledning är viktigt och kul Introducera projektledningsmetodik Koppla till industriell erfarenhet Vilka undervisar

Läs mer

Kvalificerad Yrkesutbildning i Projektledning 80 poäng

Kvalificerad Yrkesutbildning i Projektledning 80 poäng Kvalificerad Yrkesutbildning i Projektledning 80 poäng Projektledarutbildning, 2 år med examen Vill du bli projektledare och skapa tillväxt? Vill du utveckla ditt ledarskap, skaffa en verktygslåda och

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

bättre kategoristyrning

bättre kategoristyrning TIO TIO TIPS TIPS FÖR FÖR bättre kategoristyrning INNEHÅLL Tio tips för bättre kategoristyrning Sätt tydliga mål för kategoristyrningsarbetet...4 Använd nyckeltal för att följa upp målen...5 Använd tvärfunktionella

Läs mer

Passionerad specialist på att få projektverksamhet att leverera rätt sak på rätt sätt. Håkan Olsson. Sammanfattning

Passionerad specialist på att få projektverksamhet att leverera rätt sak på rätt sätt. Håkan Olsson. Sammanfattning Passionerad specialist på att få projektverksamhet att leverera rätt sak på rätt sätt Håkan Olsson Sammanfattning Under mitt arbetsliv har min passion mer och mer fokuserats på " excellens i projektverksamhet".

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer