Projektkunskap & ledning Lektion 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektkunskap & ledning Lektion 1"

Transkript

1 Projektkunskap & ledning Lektion 1 Tobias Landén

2 Om kursen Lärare: Tobias Landén, Charlie Hansson, Max Dyga Klass: LUKaug07 Kursperiod: v48 v51

3 Kursmål Kursen ska ge kunskaper i hur man sätter mål för ett projekt. Den går igenom hur resurser allokeras till projektet, hur val av metoder går till, hur projektet planeras och hur avrapportering och uppföljning kan gå till. Kursen tar även upp projektledarskap jktld k och konflikthantering. Sätta upp mål för ett projekt och sedan planera och allokera resurser för att kunna uppnå detta mål. Förklara olika system för genomförande, utvärdering och uppföljning av projekt. Förklara vilket ansvar som ligger på projektledaren och förklara olika ledarstilar.

4 Kursens innehåll Projektmetodik Projektledningens ansvar Resursplanering och allokering Tekniska hjälpmedel för projektplanering p

5 Kursupplägg Föreläsningar, egna uppgifter och labborationer. Inga lediga dagar Upplägget på lektionerna kommer variera. Föreläsningar kommer vara blandade med egna uppgifter Tre olika föreläsare med olika specialområden Ansvarig lärare för kursen kommer vara Tobias Ansvarig lärare för kursen kommer vara Tobias Landén.

6 Bt Betygskriterier kit i & Underlag Betygsgrundande moment i kursen kommer vara: Gruppuppgifter Individuella uppgifter Skriftlig tentamen.

7 Kurslitteratur

8 Litteraturt Titel: Projektledning Författare: Bo Tonnquist Förlag: Bonnier Utbildning ISBN 10: Pris: Cirka 310kr + frakt

9 Kursplanering vecka 1 Datum Innehåll 28 nov Introduktion Projekt som arbetsform Initiering av projekt Förstudie 29 nov Förstudie Planering av projekt Ekonomi, risk och kvalitet 30 nov Gästföreläsning: CVS system

10 Kursplanering vecka 2 Datum Innehåll 6 dec Skapa projektgruppen Kunskapshantering Genomförande av projekt 7 dec Leda och arbeta i projekt 7 dec Leda och arbeta i projekt Resultat av projekt Avsluta projekt

11 Kursplanering vecka 3 Datum Innehåll 13 dec Projektmodeller 14 dec Projektmodeller

12 Kursplanering vecka 4 Datum Innehåll 20 dec Projektmodeller 21 dec Tentamen/Redovisning Avslutning av kursen

13 Kursplanen finns på JENSENOnline

14 Tekniska detaljer

15 Stora delar av kursen sker tillsammans med klassen DAKaug07

16 9.00 eller 9.15

17 Uppgifter under lektioner lkti När vi under kursens gång gör mindre uppgifter på en lektion ska ni alltid skriva ner era svar digitalt och maila in till läraren om inte något annat meddelas.

18 Ni formar kursen! Para ihop er 3 och 3 och diskutera kursen. Fundera på vad ni vill lära er, göra och hur ni vill genföra det.

19 Input tfå från klassen Planera och sätta upp ett projekt Veta hur man sätter upp mål och syfte. Veta hur man sätter upp bra projektgrupper, i en bra uppsättning. Grupparbeten, föreläsning och självstudier. Vi vill veta vad en projektledare gör. Vi vill veta hur ett projekt läggs upp på bästa sätt. Planera och genomföra ett projekt på bästa möjliga sätt. Få kunskap inom området att konstruera ett projekt med mål och syfte som leder till framgång. Kärlek! äl Hur fungerar open source projekt typ Linux

20 JAG

21 Tobias Tobbe Tops

22

23

24

25

26

27

28 NI

29 Dagens lektion lkti Introduktion Projekt som arbetsform Initiering av projekt Förstudie Vi slutar lite tidigare idag: ca 15.00

30 Del 1: Projekt som arbetsform

31 Projekt är ett sätt att organisera sig

32 Varför behöver bhö man organisera? Uppgift 1.1 Dela in er 3 och 3 och kom på så många som möjligt av följande: Anledningar till att man organiserar Fördelar med att organisera Nackdelar med att organisera

33 Rutin eller Projekt Rutin Görs kontinuerligt t Varje dag Varje vecka Följer ett mönster Konstant Projekt Har ramar Tid Pengar Resurser Mål Temporärt

34 Olika typer av organisationer Hierarkiskt styrd Ledning Fasta chefer Fasta arbetsgrupper Projektstyrd Ledning Rörliga chefer Rörliga projektgrupper

35 Projekt jkär en tillfällig organisation i

36 Projekt ska uppnå resultat t Projektet Projektvision i Projektmål Förstudie Kravspecifikation Företaget Affärsmål & Vision

37 Projekt görs i organisationer Många projekt parallellt Projekt samarbetar ofta Projekt delar ofta på samma resurser

38 Utanför projektet finns någon form av ledning Utanför projektet finns någon form av ledning som styr de stora bitarna kring projektet

39 Ldi Ledning Initierar, följer upp och avslutar projekt Säkerställer att projekt ligger i fas med affärsmålen Tilldelar resurser Samordnar projekt inom verksamheten Tillhandahåller styrverktyg och projektmodeller Hanterar organisationens affärsmöjligheter och risker Ställer krav på projektledaren

40 Projektledningen Se till att projektmålet uppnås Kommunicera och delegera uppgifter Engagera och motivera projektdeltagare Tillämpa styrverktyg ygoch projektmodeller Rapportera utfall och hantera ändringar Hantera affärsmöjligheter/risker som berör projektet

41 Projektgruppen Se till att delegerade uppgifter utförs Följa organisationens kvalitetssystem, metoder och rutiner Föreslå förbättringar av lösningar, processer och planer Kommunicera läget Rapportera möjligheter och risker som de upptäcker

42 Ldi Ledningens verktyg Beslutspunker Grindar, Tollgates Det är ledningens/beställarens uppgift att ta beslut vid beslutspunkterna

43 Projektledares verktyg Etappmål Milstolpar En punkt där något ska ha uppnåtts Fungerar som avstämningspunkter Är projektet i fas?

44 De olika dl delarna i ett projekt jkt Den vanligaste modellen: Förstudie Planering Genomförande Avslut

45 Vdhä Vad händer i de olika momenten? Uppgift ift Förstudie Planering Genomförande Dela in er 3 och 3 och diskutera och ta reda på vad som händer i de olika momenten. Vilka tollgates och milestones kan förekomma? Vilka personer är engagerade var? Vilka arbetsuppgifter förekommer var? Vilka undermoment kan förekomma i de olika momenten? Avslut

46 Del 2: Initiering av projekt

47 Det första som händer helt hlenkelt. kl

48 Först ska man avgöra om det är ett projekt.

49 Hur vet man om något tär ett projekt? jkt? Uppgift 1.3 1) Dela in er 3 och 3 och diskutera och ta reda på vilka kriterier som ska uppfyllas för att något ska klassas som projekt. jk 2) Andra delen i denna uppgift är att diskutera följande: På JENSEN Education har samtliga utbildningar en ansvarig projektledare. Är dessa verkligen projektledare eller är de samordnare?

50 Dfiiti Definition av projekt jkt Ett projekt har ramar Bestämt avgränsat mål Unik uppgift Bestämt tidsperiod Tidsatt Bestämda resurser Egen budget Särskilda arbetsformer Tillfällig organisation

51 Oftast räcker inte den definitionen df

52 Ställningstaganden t Uppdraget är mätbart Det finns en tydlig tidpunkt för när uppdraget ska vara klart Det finns en tydlig beställare Det krävs kompetens som beställaren inte redan har Det krävs mycket resurser under kort tid Uppdraget är omfattande eller komplext Uppdraget är av strategisk betydelse Uppdraget ligger utanför ordinarie verksamhet

53 Faktum är dock att allt kan ses som projekt

54 Det handlar om att avgöra vilka uppdrag som ska organiseras (extra mycket) kt) som projekt. jkt

55 Är dtt detta projekt? jkt? Uppgift 1.4 Dela in er 3 och 3 och diskutera vilka av följande uppdrag som kan passa som projekt: 1. Byta kontor 2. Lansera en ny bilmodell ll 3. Anställa en ny chef 4. Utveckla en ny mobiltelefon 5. Arrangera en julmiddag 6. Bygga en strategi för ett företag

56 Ta reda på vad projektet jktthandlar om Hur det ska göras? Känt Okänt Känt Vad som ska göras? Okänt

57 Rt Retoriska ik få frågor Vem är beställaren och vem är kunden Varför ska uppdraget utföras Vad ska göras När ska uppdraget vara färdigt Hur ska uppdraget utföras

58 Bakgrund för projektet

59 Syfte med projektet

60 Projektets mål

61 Avgränsningar för projektet

62 Beställarens önskemål Förfrågan från kund Uppdragsbeskrivning Anbudsbegäran Leverantörens erbjudande Offert Avtal

63 Atl Avtal Uppdragsbeskrivning Kravspecifikation Direktiv projektförberedelser Projektplan Resurskontrakt Projektbudget

64 Uppdragsbeskrivningar g och Anbudsförfrågningar Uppgift 1.5 Dela in er 3 och 3 och leta runt på nätet efter uppdragsbeskrivningar och anbudsförfrågningar där olika organisationer begär offerter. Fundera på följande: Hur är de strukturerade? Är de genomgående eller ytliga? Skiljer sig anbudsförfrågningar f från få myndigheter och liknande från andra? Spara länkar till samtliga dokument som ni hittar och maila in.

65 Del 3: Förstudie

66 Projekt eller inte?

67 Definiera och identifiera projektdelarna

68 Oftast inte mer än 5 10% av hela projektet

69 Förstudie som projekt jkt Direktiv till studien Planera studien Genomföra studien Dokumentera och avsluta Beslutsunderlag / rapport

70 Mer om förstudie på fredag

71 Vad händer framöver? Imorgon & Fredag

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

SANDRA ANDERSSON PATRIK SJÖBOM

SANDRA ANDERSSON PATRIK SJÖBOM Vilka faktorer påverkar beslut om förtida projektavslut? En fallstudie av utvecklingsprojekt hos svenska industriföretag SANDRA ANDERSSON PATRIK SJÖBOM MG103X Examensarbete inom Design och Produktframtagning

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Om organisationen. Vad är en multiprojektorganisation. Projektportföljen. Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation

Om organisationen. Vad är en multiprojektorganisation. Projektportföljen. Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation anneli linde Om organisationen Vad är en multiprojektorganisation Hur fungerar en sådan organisation Vilka är de typiska utmaningarna

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Carola Ann Mari Rosenback Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Enheten för företagsekonomi och turism 2011 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för informationsbehandling ABSTRAKT

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

Två projekt, en teori

Två projekt, en teori Två projekt, en teori Linda Sjöblom & Victor Stenström Högskolan på Åland serienummer 38/2014 Hospitality Management Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram: Författare:

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete. Projektplan. Organisation Examination Placering/plats Dokumentation. Rutiner

Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete. Projektplan. Organisation Examination Placering/plats Dokumentation. Rutiner Projektplan Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete Organisation Examination Placering/plats Dokumentation Rutiner Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Bakgrund 3 Om projekt, allmänt 4 Projekt, vad är det?

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

Sammanfattning av föreläsningarna

Sammanfattning av föreläsningarna Sammanfattning av föreläsningarna Jag har primärt tagit fram det här dokumentet för mig själv för att kolla vad som sagts på samtliga redovisningar utan att behöva gå tillbaka varje gång. Jag rekommenderar

Läs mer

fokusera på dina möten och allt går lite enklare

fokusera på dina möten och allt går lite enklare VERSION 3. 2007. fokusera på dina möten och allt går lite enklare Idéverktyg 5 svenska Mötesmodeller och 1 Mötesbarometer som förenklar och förbättrar Bäste mötesledare! Innehåll Inför mötet 4 Mötesbarometern

Läs mer

Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv

Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv Författare: Fannie Mikaelsson Emma Sjölund Handledare: Thommie Burström Student Vårterminen 2012 Examensarbete,

Läs mer

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95 IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns Analys av systemintroduktionens framåtskridande IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns 2005-11-15 IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer