Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)"

Transkript

1 TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsprogramm ering i Python 5DA Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 5 (34/16) Antal aktiva studenter (deltagit i minst en examinerande del) 47 Genomströmning (i %) och betygsutfall efter första tillfälle för examination (för varje betyg som satts på kursen ange antal som uppnått detta på formen??? Genomströmning: 46% Betyg: U(27) G(11) VG(12) Hur mycket schemalagd lärar-/assistent-ledd tid har studenten tillgång till på kursen? Kursen har haft 14 stycken 2 timmars föreläsningar, en 1 timmars föreläsning, 3 gruppövningstillfällen och utöver detta har studenterna haft tillgång till 19 schemalagda handledningstillfällen (ca 2h) och utöver detta har handledning också skett på andra tidpunkter (inklusive via mail). Totalt har 338 timmar lärarresurser funnits för kursen Hur är undervisningen upplagd? Huvuddelen av undervisningen har genomförts på traditionellt sätt. På ett antal av föreläsningarna så har vi också lagt in inslag av övningar då studenterna jobbat med materialet. Ett relativt stort inslag av liveprogrammering har funnits på de sista föreläsningarna på kursen. Tre specifika gruppövningstillfällen har också funnits. Utöver ett antal handledningstillfällen funnits då studenterna kunnat få hjälp med uppgifter och övriga funderingar kring kursmaterialet. För vart och ett av lärmålen (FSR:en) i kursplanen, beskriv kortfattat hur det examineras. Visa färdigheter i att utveckla applikationer som innehåller flera interagerande komponenter som exempelvis, grafiska användarytor, XML samt webbapplikationer GUI genom lab1, webbappar genom lab3. Använda APIer och därmed kunna applicera programmering på nya applikationsområden Laborationerna Visa färdigheter i att använda grunderna i den objektorienterade programmeringsparadigmen Laborationerna Visa färdighet i att använda en projektmodell och redogöra för hur dess delar samverkar Studenterna har under lab1 och 2 jobbat i projektform Visa färdighet att arbeta i en grupp utifrån en projektmodell, samt tillämpa de teoretiska kunskaperna och objektorienteringsparadigmet praktiskt på ett programmeringsprojekt Studenterna har under lab1 och 2 jobbat i projektform Muntligt och skriftligt redovisa programmeringsprojekt på ett strukturerat sätt utifrån givna riktlinjer Lab2 är muntlig och delvis skriftlig, lab1 & 3 innehåller även skriftliga rapporter Beskriv hur betygssättningen på kursen fungerar. (Vilka betyg ges på kursen och hur sker bedömningen, dvs vilka delar betygssätts och hur vägs de samman? Finns det skrivtliga betygskriterier och/eller lärmål (FSR) för de olika betygen?) U, G & VG ges. För G krävs godkänt på alla tre obligatoriska uppgifter. För VG krävs att man utför uppgifterna på ett sätt som går utöver gränsen för godkänt, enligt bla följande kriterier: Kod där det är tydligt att ni förstår hur programmet fungerar Välstrukturerad och lättläst kod Väldokumenterad kod Användning av klasser och objekt Kod där modell och vy separeras Kod som går att återanvända till andra applikationer Korrekt kod (t.ex korrekt HTML-kod) En teknisk snygg lösning som gör lite mer än att uppfylla kraven i labbspecen Labrapportens alla delar Samläses denna kurs med andra kurser?? Om ja, hur många? Hur stor andel av kursen samläses? Samläser flera program denna kurs?

2 Om ja, hur många? Arbetar studenterna i projektform på kursen? Ja Om ja, uppskattad omfattning i poäng på projektdelen: 5 Antal projekt som varje student deltog i: 1 Antal studenter i projektgrupp: 3-4 Förväntades studenterna använda en projektmetodik för dokumentation och styrning (tex LIPS)? Delvis Hur skedde indelning av studenter i projektgrupper? Kursledning gjorde indelning Har studenterna uppmanats föra projektdagbok? Om ja, Har dagboken utgjort grund för examination? Kursens samverkan med forskning Annan samverkansform, nämligen: Kursens samverkan med näringsliv eller offentlig verksamhet Annan samverkansform, nämligen Genomförda förändringar till detta kurstillfälle Förändringarna från tillfället vt14 då kurstillfällena på vår och höstterminen bedrivs lite olika: Föreläsningar koncentrerades till början av kursen Inslaget om objektorienterad design (CRC) flyttades till början av kurstillfället Ett längre livkodningsavsnitt rörande webaplikationer lades in i slutet av kursen för att underlätta arbetet med den sista inlämningsuppgiften. Förändringsförslag från föregående kursrapport Förslagen nedan är från tillfället vt14 då kurstillfällena på vår och höstterminen bedrivs lite olika: Försök flytta mer av föreläsningarna tidigare under kursen så att kunskaperna lättare kan tillämpas på inlämningsuppgifterna Flytta inslaget om objektorienterad design (CRC) tidigare på kursen så att det kan tillämpas under projektet (förutsätter nog att fler föreläsningar flyttas tidigare under kursen) Mer handledning i datasal Lärare Information om inblandade lärare Kursansvarig Johan Eliasson Antal övrig personal som ej föreläser 1 Antal övriga föreläsare Hur stor del av den schemalagda tiden på kursen undervisas av forskande lärare (dvs lärare med mer än 25% forskning i sin tjänst)? Hur stor del av den schemalagda tiden på kursen undervisas av lärare verksamma i näringsliv/offentlig verksamhet (dvs lärare med mer än 25% av sin tjänst förlagd till näringsliv/offentlig verksamhet)?

3 Kursvärd. Totalt antal svarande 7 Sammanställningsdatum När genomfördes kursvärderingen? Före examinationen För varje lärmål på kursen ange hur stor del av de studerande som uppger att det har behandlats på kursen - ange svaret i procent på formen har behandlats/har inte behandlats/vet ej Visa färdigheter i att utveckla applikationer som innehåller flera interagerande komponenter som exempelvis, grafiska användarytor, XML samt webbapplikationer Använda APIer och därmed kunna applicera programmering på nya applikationsområden Visa färdigheter i att använda grunderna i den objektorienterade programmeringsparadigmen Visa färdighet i att använda en projektmodell och redogöra för hur dess delar samverkar Visa färdighet att arbeta i en grupp utifrån en projektmodell, samt tillämpa de teoretiska kunskaperna och objektorienteringsparadigmet praktiskt på ett programmeringsprojekt Muntligt och skriftligt redovisa programmeringsprojekt på ett strukturerat sätt utifrån givna riktlinjer Sammanf. Sammanfattning av åsikterna i kursvärderingen - positivt och negativt kring föreläsningar, seminarier, grupparbeten, laborationer, examination etc

4 Utvärdering gjordes muntligt på sista föreläsningen. Nedan kommer en sammanfattning av den diskussionen. Sist i utvärderingen kommer en sammanfattning av de kommentarer som kommit in på papper efter/vid detta tillfälle Tryck på att CRC är mkt bra att använda i projektet. Fundera på att byta plats på individuella uppgiften och projektet. Tänk dock på att problem kan uppstå med sommaren om någon grupp inte skulle bli klar i tid. Kolla igenom optimeringskursen för ie projekt ideer (läses parallellt). AMPL Ingenjörens roll i arbetslivet krockade med denna för många studenter från Industriell Ekonomi. Kolla om schemakrockar går att minska I Uppgift 2 upplevdes det bra att man fick sätta sig in i andras kod. Mer feedback även på på själva materialet efterfrågades. Första webapplikationsföreläsningen låg lite långt från livkodningsföreläsningarna. Anknyt tillbaka till denna mer under de senare föreläsningarna. Tänk på att kursen tar rätt mycket tid. Påminn studenterna att börja med uppgifterna i tid. Mer handledning i lab efterfrågas Saker som var bra och bör behållas: * Att objetorientering gicks igenom tidigt. * Det har varit kul programmera. * Frihet i första projektet. * Behåll gruppindelningen baserat på vilket program man läst i projektet. * Livkodning på slutet gav bra bas för individuella uppgiften. ******************************** Kommentarer av enskilda studenter som kommit in på papper: En person angav att det varit bra med mycket handledning En person tyckte att projektgrupperna varit i största laget. En person angav att de tyckte det varit nra att öva på att redovisa och granska annan grupps kod. 2 personer har angett att den sista uppgiften har varit lite svår 2 personer har uttryckt att de inte tyckte handledaren var bra. 4 personer har angett att de tycker föreläsaren varit bra Lärarnas synpunkter på kursens innehåll och genomförande Kursen har i stort flutit på bra. I mångt och mycket håller jag med om de flesta punkterna som kom fram från studenterna i utvärderingen. Handledaren har inte upplevt någon direkt kö vid handledningstillfällena (mer än ngn enstaka student vid något enstaka tillfälle). Endast ett fåtal studenter har enligt honom utnyttjat handledningstiden. Mängden handledning på kursen är inget som vi kan styra över så mycket heller då det bestäms utav de ekonomiska resurser som ges till kursen (och det i sin tur bestäms av hur mycket pengar universitetet får av staten för att bedriva utbildning). Att utöka mängden handledning skulle alltså betyda att vi skulle behöva minska ner på något annat. Förslag till nästa kurstillfälle - ange vem som ansvarar för förändringen Kolla om schemakrockar går att minska för studenter från industriell ekonomi. Ta fram fler projektideer för projektet. Se till så att alla aspekter i den muntliga redovisningen får feedback i större utsträckning Undersök om ordningen på materialet kan ändras nu när inget samarbete längre finns med Tillämpad kognitiv psykologi. Se om ytterligare handledningstillfällen går att schemalägga i labsal (dock kommer vi inte kunna boka salar till alla tillfällen då detta skulle innebära brist med labsalar för andra kurser) Bör kursplanen ändras till nästa kurstillfälle - vem ansvarar i så fall för att förändringen görs? Granskn. Granskare lärare (CAS-identitet) joel1 [Eliasson, Johan] Granskare student (CAS-identitet)

5 saro33 [Roxbo, Sara] Automatiskt godkänd Granskare studieadministratör (CAS-identitet) leka1 [Kallin Westin, Lena] Eventuella kommentarer på granskningsprocessen

Poäng. Start v. Strömningslära B 7.5. 09 Institution Institutionen för fysik. Antal registrerade (män/kvinnor) 39 (32/7)

Poäng. Start v. Strömningslära B 7.5. 09 Institution Institutionen för fysik. Antal registrerade (män/kvinnor) 39 (32/7) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Strömningslära B 5FY14 7.5 213 9 Institution Institutionen för fysik Antal registrerade (män/kvinnor) 39 (32/7) Antal aktiva studenter (deltagit i minst

Läs mer

Poäng. Start v. DV1: Datavetenskapens byggstenar 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 38 (38/0)

Poäng. Start v. DV1: Datavetenskapens byggstenar 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 38 (38/0) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. DV1: Datavetenskapens byggstenar 5DV160 7.5 2014 44 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 38 (38/0) Antal aktiva

Läs mer

Poäng. Start v. Människadatorinteraktion 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 44 (26/18)

Poäng. Start v. Människadatorinteraktion 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 44 (26/18) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Människadatorinteraktion med inriktning mot kognition och design 5DV45 7.5 215 36 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor)

Läs mer

Start v. Styr- och reglerteknik. Poäng. 45 Institution Institutionen för tillämpad fysik och elektronik 7.5

Start v. Styr- och reglerteknik. Poäng. 45 Institution Institutionen för tillämpad fysik och elektronik 7.5 TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Styr- och reglerteknik 5EL099 7.5 2011 45 Institution Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Antal registrerade (män/kvinnor) 31 (31/0) Antal

Läs mer

Start v. Klassisk mekanik A. Poäng. 12 Institution Institutionen för fysik 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 47 (36/11)

Start v. Klassisk mekanik A. Poäng. 12 Institution Institutionen för fysik 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 47 (36/11) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Klassisk mekanik A 5FY040 7.5 2016 12 Institution Institutionen för fysik Antal registrerade (män/kvinnor) 47 (36/11) Antal aktiva studenter (deltagit

Läs mer

Poäng. Start v. Styr- och reglerteknik Institution Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Poäng. Start v. Styr- och reglerteknik Institution Institutionen för tillämpad fysik och elektronik TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Styr- och reglerteknik 5EL99 7.5 214 44 Institution Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Antal registrerade (män/kvinnor) 29 (27/2) Antal

Läs mer

Start v. Interaktionsteknik. Poäng. 12 Institution Institutionen för datavetenskap 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 100 (92/8)

Start v. Interaktionsteknik. Poäng. 12 Institution Institutionen för datavetenskap 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 100 (92/8) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Interaktionsteknik 5DV132 7.5 2017 12 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 100 (92/8) Antal aktiva studenter (deltagit

Läs mer

Poäng. Start v. Utveckling av mobila applikationer 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 230 (202/28)

Poäng. Start v. Utveckling av mobila applikationer 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 230 (202/28) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Utveckling av mobila applikationer 5DV155 7.5 217 23 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 23 (22/28) Antal aktiva

Läs mer

Poäng. Start v. Utveckling av mobila applikationer 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 177 (138/39)

Poäng. Start v. Utveckling av mobila applikationer 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 177 (138/39) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Utveckling av mobila applikationer 5DV155 7.5 218 24 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 177 (138/39) Antal aktiva

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsutveckling i Java 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 131 (119/12)

Poäng. Start v. Applikationsutveckling i Java 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 131 (119/12) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsutveckling i va 5DV135 7.5 2017 44 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 131 (119/12) Antal aktiva

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsutveckling för internet 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 16 (13/3)

Poäng. Start v. Applikationsutveckling för internet 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 16 (13/3) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsutveckling för internet 5TF042 7.5 2015 44 Institution Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Antal registrerade (män/kvinnor) 16

Läs mer

Poäng. Start v. Programvaruteknik Institution Institutionen för datavetenskap. Antal registrerade (män/kvinnor) 25 (23/2)

Poäng. Start v. Programvaruteknik Institution Institutionen för datavetenskap. Antal registrerade (män/kvinnor) 25 (23/2) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Programvaruteknik 5DV087 5.0 202 0 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 25 (23/2) Antal aktiva studenter (deltagit

Läs mer

Poäng. Start v. Programvaruteknik 15.0. 14 Institution Institutionen för datavetenskap. Antal registrerade (män/kvinnor) 34 (29/5)

Poäng. Start v. Programvaruteknik 15.0. 14 Institution Institutionen för datavetenskap. Antal registrerade (män/kvinnor) 34 (29/5) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Programvaruteknik 5DV087 15.0 2013 14 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 34 (29/5) Antal aktiva studenter (deltagit

Läs mer

Poäng. Start v. Människadatorinteraktion 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 44 (22/22)

Poäng. Start v. Människadatorinteraktion 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 44 (22/22) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Människadatorinteraktion med inriktning mot kognition och design 5DV45 7.5 26 35 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor)

Läs mer

Poäng. Start v. Datastrukturer och algoritmer (C) 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 98 (82/16)

Poäng. Start v. Datastrukturer och algoritmer (C) 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 98 (82/16) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Datastrukturer och algoritmer (C) 5DV149 7.5 217 12 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 98 (82/16) Antal aktiva

Läs mer

Poäng. Start v. DV2: Algoritmer och problemlösning 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 23 (23/0)

Poäng. Start v. DV2: Algoritmer och problemlösning 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 23 (23/0) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. DV2: Algoritmer och problemlösning 5DV161 7.5 215 4 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 23 (23/) Antal aktiva

Läs mer

TEK/NAT Kursrapport. Kurskod. Kurs. Poäng. Start v. Avancerat digitalt foto för portfolio 7.5 5TF021. Antal registrerade (män/kvinnor) 121 (46/75)

TEK/NAT Kursrapport. Kurskod. Kurs. Poäng. Start v. Avancerat digitalt foto för portfolio 7.5 5TF021. Antal registrerade (män/kvinnor) 121 (46/75) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Avancerat digitalt foto för portfolio 5TF021 7.5 2011 36 Institution Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Antal registrerade (män/kvinnor)

Läs mer

Poäng. Start v. Datastrukturer och algoritmer (Python) 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 65 (57/8)

Poäng. Start v. Datastrukturer och algoritmer (Python) 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 65 (57/8) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Datastrukturer och algoritmer (Python) 5DV128 7.5 2012 0 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 65 (57/8) Antal

Läs mer

Poäng. Start v. Programvaruteknik Institution Institutionen för datavetenskap. Antal registrerade (män/kvinnor) 54 (50/4)

Poäng. Start v. Programvaruteknik Institution Institutionen för datavetenskap. Antal registrerade (män/kvinnor) 54 (50/4) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Programvaruteknik 5DV151 15.0 2014 13 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 54 (50/4) Antal aktiva studenter (deltagit

Läs mer

Poäng. Start v. Människadatorinteraktion 7,50. Antal registrerade (män/kvinnor) 73 (37/36)

Poäng. Start v. Människadatorinteraktion 7,50. Antal registrerade (män/kvinnor) 73 (37/36) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Människadatorinteraktion med inriktning mot kognition och design 5DV45 7,5 218 36 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor)

Läs mer

Poäng. Start v. Givarfysik A 7.5. 04 Institution Institutionen för fysik. Antal registrerade (män/kvinnor) 40 (36/4)

Poäng. Start v. Givarfysik A 7.5. 04 Institution Institutionen för fysik. Antal registrerade (män/kvinnor) 40 (36/4) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Givarfysik A 5FY07 7.5 205 04 Institution Institutionen för fysik Antal registrerade (män/kvinnor) 40 (36/4) Antal aktiva studenter (deltagit i minst

Läs mer

Poäng. Start v. Givarfysik A Institution Institutionen för fysik. Antal registrerade (män/kvinnor) 25 (25/0)

Poäng. Start v. Givarfysik A Institution Institutionen för fysik. Antal registrerade (män/kvinnor) 25 (25/0) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Givarfysik A 5FY107 7.5 2012 04 Institution Institutionen för fysik Antal registrerade (män/kvinnor) 25 (25/0) Antal aktiva studenter (deltagit i minst

Läs mer

Poäng. Start v. Programvaruteknik Institution Institutionen för datavetenskap. Antal registrerade (män/kvinnor) 57 (52/5)

Poäng. Start v. Programvaruteknik Institution Institutionen för datavetenskap. Antal registrerade (män/kvinnor) 57 (52/5) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Programvaruteknik 5DV151 15.0 2017 12 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 57 (52/5) Antal aktiva studenter (deltagit

Läs mer

Poäng. Start v. Avancerad Datorgrafik och tillämpningar 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 10 (7/3)

Poäng. Start v. Avancerad Datorgrafik och tillämpningar 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 10 (7/3) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Avancerad Datorgrafik och tillämpningar 5DV18 7.5 218 3 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 1 (7/3) Antal aktiva

Läs mer

Poäng. Start v. Programvaruteknik Institution Institutionen för datavetenskap. Antal registrerade (män/kvinnor) 59 (56/3)

Poäng. Start v. Programvaruteknik Institution Institutionen för datavetenskap. Antal registrerade (män/kvinnor) 59 (56/3) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Programvaruteknik 5DV151 15.0 2016 12 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 59 (56/3) Antal aktiva studenter (deltagit

Läs mer

Poäng. Start v. Utveckling av mobila applikationer 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 130 (111/19)

Poäng. Start v. Utveckling av mobila applikationer 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 130 (111/19) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Utveckling av mobila applikationer 5DV155 7.5 2015 24 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 130 (111/19) Antal

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsutveckling i Java 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 98 (90/8)

Poäng. Start v. Applikationsutveckling i Java 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 98 (90/8) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsutveckling i va 5DV135 7.5 2016 44 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 98 (90/8) Antal aktiva studenter

Läs mer

Poäng. Start v. Avancerat digitalt foto för portfolio 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 66 (29/37)

Poäng. Start v. Avancerat digitalt foto för portfolio 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 66 (29/37) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Avancerat digitalt foto för portfolio 5TF021 7.5 2013 14 Institution Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Antal registrerade (män/kvinnor)

Läs mer

Poäng. Start v. Grundläggande mätteknik B 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 58 (43/15)

Poäng. Start v. Grundläggande mätteknik B 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 58 (43/15) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Grundläggande mätteknik B 5FY036 7.5 2015 44 Institution Institutionen för fysik Antal registrerade (män/kvinnor) 58 (43/15) Antal aktiva studenter (deltagit

Läs mer

Poäng 7.5. Försök se till att rätta uppgfter snabbare (men det är inte så lätt) Försök göra fler kodexempel och fler filmer.

Poäng 7.5. Försök se till att rätta uppgfter snabbare (men det är inte så lätt) Försök göra fler kodexempel och fler filmer. Datavetenskap Kursutvärdering Kursrapport Sid 1 (5) Kursrapport Information om kurstillfället Kurs Applikationsutveckling för iphone Poäng 7.5 Kurskod 5DV032 Kursdatum VT11 Institution Datavetenskap Antal

Läs mer

Poäng. Start v. Student Conference in Computing Science 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 17 (13/4)

Poäng. Start v. Student Conference in Computing Science 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 17 (13/4) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Student Conference in Computing Science 5DV184 7.5 2017 35 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 17 (13/4) Antal

Läs mer

Kursens tidsfördelning av olika moment (lärarledd tid per student) Total schemalagd lärarledd tid 13 räknestugor

Kursens tidsfördelning av olika moment (lärarledd tid per student) Total schemalagd lärarledd tid 13 räknestugor Kursutvärdering Institutionen för matematik och datavetenskap OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter. Administreras av lärarutbildningen kansli. Kurs

Läs mer

TBMT41-Projekt i medicinsk teknik

TBMT41-Projekt i medicinsk teknik 1 (7) TBMT41-Projekt i medicinsk teknik Sändlista Håkan Örman Torun Berlind Elin Önstorp Matilda Leinsköld Håkan Örman Göran Salerud Göran Salerud Kurskod TBMT41 Examinator Göran Salerud Kursen gavs Årskurs

Läs mer

Kursrapport för WEBBDIST13: Textproduktion 1, distans, V14 7,5 hp (31ETP1)

Kursrapport för WEBBDIST13: Textproduktion 1, distans, V14 7,5 hp (31ETP1) Kursrapport för WEBBDIST13: Textproduktion 1, distans, V14 7,5 hp (31ETP1) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Medverkade på kursen gjorde även: Camilla Hentschel (handledning och rättning)

Läs mer

Start v. Klassisk mekanik A. Poäng. 12 Institution Institutionen för fysik 9.0. Antal registrerade (män/kvinnor) 74 (62/12)

Start v. Klassisk mekanik A. Poäng. 12 Institution Institutionen för fysik 9.0. Antal registrerade (män/kvinnor) 74 (62/12) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Klassisk mekanik A 5FY041 9.0 2016 12 Institution Institutionen för fysik Antal registrerade (män/kvinnor) 74 (62/12) Antal aktiva studenter (deltagit

Läs mer

Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2)

Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2) Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Övriga medverkande lärare: Karin Dessne David Gunnarsson Linda Rydh Jonas Söderholm Birgitta

Läs mer

Kursrapport för WEBB13: Textproduktion 1 V14 7,5 hp (31KTP1)

Kursrapport för WEBB13: Textproduktion 1 V14 7,5 hp (31KTP1) Kursrapport för WEBB13: Textproduktion 1 V14 7,5 hp (31KTP1) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Medverkade på kursen gjorde även: Camilla Hentschel (handledning och rättning) Ramona Mattisson

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

Imperativ programmering i ADA

Imperativ programmering i ADA 1 (6) Imperativ programmering i ADA Sändlista Kurskod Examinator Inger Klein Jonas Detterfelt Siv Söderlund Johan Högdahl Torbjörn Jonsson Tommy Färnqvist TDDC68 Torbjörn Jonsson Kursen gavs Årskurs 1

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Introduktionsmöte Innehåll

Introduktionsmöte Innehåll Introduktionsmöte Innehåll Introduktion till kursen Kursens mål och innehåll Undervisning Datavetenskap (LTH) Introduktionsmöte ST 2019 1 / 14 EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs Ingen sommarkurs

Läs mer

VT17-1DV023-7,5hp. Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Antal respondenter: 56. Antal svar. Svarsfrekvens: 42,86 %

VT17-1DV023-7,5hp. Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Antal respondenter: 56. Antal svar. Svarsfrekvens: 42,86 % VT17-1DV023-7,5hp Antal respondenter: 56 : Svarsfrekvens: 42,86 % Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Mycket bra 17 (70,8%) Ganska bra 6 (25,0%) Ganska

Läs mer

2018-02-08 Kandidatprogrammet för Kognitionsvetenskap Revidering av utbildningsplanen Vid programrådet för KVKA den 17/10 2017 beslutades att stryka alla lokala examensmål i utbildningsplanen som var omskrivningar

Läs mer

TTIT02-Matematisk Grundkurs

TTIT02-Matematisk Grundkurs 1 (6) TTIT02-Matematisk Grundkurs Sändlista Inger Klein Tea Nygren Siv Söderlund Magdalena Smeds Joakim Arnlind Göran Forsling Kurskod TTIT02 Examinator Joakim Arnlind Kursen gavs Årskurs 1 Termin HT Kursens

Läs mer

Utvärdering av Vägvisarprojektet och studieteknik våren 2005: sammanställning.

Utvärdering av Vägvisarprojektet och studieteknik våren 2005: sammanställning. Utvärdering av Vägvisarprojektet och studieteknik våren 2005: sammanställning. Sven Sandberg 23 september 2005 1 Inledning Detta är sammanställningen av en utvärdering av Vägvisarprojektet och studieteknikkursen

Läs mer

Bilaga 1

Bilaga 1 Bilaga 1 Bilaga 2 Logik och formella metoder 1. Background and general outline The completion rate for Logik och formella metoder is low. The course has a logic componenent (3hp) and a mathematics

Läs mer

Kursrapport för WEBBDIST12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31RTX2)

Kursrapport för WEBBDIST12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31RTX2) Kursrapport för WEBBDIST12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31RTX2) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Övriga medverkande lärare: Karin Dessne David Gunnarsson Linda Rydh Jonas Söderholm

Läs mer

THTY42 Teknisk kommunikation på tyska II - del 2

THTY42 Teknisk kommunikation på tyska II - del 2 1 (6) THTY42 Teknisk kommunikation på tyska II - del 2 Sändlista Håkan Örman Torun Berlind Elin Önstorp Fredrik Wiklund Håkan Örman Christoph Röcklinberg Johan Holtström Kurskod THTY42 Examinator Christoph

Läs mer

Sammanställning av studentutvärdering samt utvärdering kurs vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Sammanställning av studentutvärdering samt utvärdering kurs vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Sid 1 (8) studentutvärdering samt utvärdering kurs vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Kurskod ( er): 6PE237 Ifall kursen i allt väsentligt samläses med andra kurser kan

Läs mer

Kandidatarbete på Industriell ekonomi

Kandidatarbete på Industriell ekonomi Kandidatarbete på Industriell ekonomi inom Teknikens ekonomi och organisation Kurskod TEKX04, 15hp, Läsår 2016/17 Kurspresentation 2016-09-20 Uppdaterad 2016-12-09 Erik Bohlin Bilder och dokument finns

Läs mer

Projekthandledning (PH) Grundsystemet (GS) Utvecklingsmiljön (UM)

Projekthandledning (PH) Grundsystemet (GS) Utvecklingsmiljön (UM) Kursprogram: ETSN05 Programvaruutveckling för stora system 2016 (7,5 hp) Alma Orucevic-Alagic, 2016-08-29 1 Inledning Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i projektledningsprinciper och utvecklings

Läs mer

5 I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande?

5 I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande? Kursvärdering Patent, varumärke och design - information som inspiration HT13 ÖVDFR1 10 hp Kursansvariga: Ingrid Johansson Rolf Hasslöw Antal registrerade studenter: 30 Antal besvarade: 7 Antodkända studenter

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG30L Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN026 Start och slutdatum:

Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN026 Start och slutdatum: Umeå universitet Institutionen för kostvetenskap Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN02 Start och slutdatum: 020 00 Antal registrerade på kursen: 23 Datum för möte (programsamordnare, lärarrepresentanter

Läs mer

TDDD35 - Användbara system

TDDD35 - Användbara system 1 (5) TDDD35 - Användbara system Sändlista Inger Erlander Klein Tea Nygren Siv Söderlund Fredrik Wiklund Aseel Berglund Jalal Maleki Kurskod TDDD35 Examinator Aseel Berglund Kursen gavs Årskurs 2 Termin

Läs mer

TGTU43- Kommunikation på arbetsplatsen

TGTU43- Kommunikation på arbetsplatsen 1 (5) TGTU43- Kommunikation på arbetsplatsen Sändlista Inger Erlander Klein Tea Nygren Siv Söderlund Fredrik Wiklund Kurskod TGTU43 Examinator Kursen gavs Årskurs 1 Termin VT Kursens delar Ansvarig sektion

Läs mer

Programutveckling med Java 7.5 p, ht 2007 (D0019N) STUDIEHANDLEDNING - ALLMÄN INFORMATION

Programutveckling med Java 7.5 p, ht 2007 (D0019N) STUDIEHANDLEDNING - ALLMÄN INFORMATION Programutveckling med Java 7.5 p, ht 2007 (D0019N) STUDIEHANDLEDNING - ALLMÄN INFORMATION Hej, jag heter Ingela Johansson och hälsar dig välkommen till kursen Programutveckling med Java. Den är på 7.5

Läs mer

Kursutvärdering. Kurs: IKK: Projektkurs geografiska informationssystem (GIS) 7,5 hp

Kursutvärdering. Kurs: IKK: Projektkurs geografiska informationssystem (GIS) 7,5 hp Institutionen för geografi och ekonomisk historia Kursutvärdering Kurs: IKK: Projektkurs geografiska informationssystem (GIS) 7,5 hp Termin: vår 2016 Kursansvarig lärare: Olof Olsson Våra kursutvärderingar

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Livsvetenskaplig grundkurs BI0960, 30036.1213 30 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund A Kursledare = Torbjörn Lundh Värderingsresultat Värderingsperiod: 2013-05-30-2013-07-26 Antal svar 14 Studentantal

Läs mer

TSTE12-Konstruktion av digitala system

TSTE12-Konstruktion av digitala system 1 (5) TSTE12-Konstruktion av digitala system Sändlista Svante Gunnarsson Torun Berlind Elin Önstorp Matilda Leinsköld Kent Palmkvist Tomas Svensson Kurskod TSTE12 Examinator Kent Palmkvist Kursen gavs

Läs mer

Välkomna till DIT012 IPGO. Tyvärr en bug i Google Docs: Sidnummer stämmer inte alltid. Alla anteckningar börjar på sidan 1.

Välkomna till DIT012 IPGO. Tyvärr en bug i Google Docs: Sidnummer stämmer inte alltid. Alla anteckningar börjar på sidan 1. Välkomna till DIT012 IPGO 1 Tyvärr en bug i Google Docs: Sidnummer stämmer inte alltid. Alla anteckningar börjar på sidan 1. Lärare och Handledare Kursansvariga, examinatorer, föreläsare och handledare

Läs mer

TSEA29-Konstruktion med Mikrodatorer

TSEA29-Konstruktion med Mikrodatorer 1 (7) TSEA29-Konstruktion med Mikrodatorer Sändlista Inger Klein Tea Nygren Siv Söderlund Magdalena Smeds Tomas Svensson Johan Löfberg Kurskod TSEA29 Examinator Tomas Svensson Kursen gavs Årskurs 3 Termin

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Vattenresursteknik MV0190, 30056.1314 5 Hp Studietakt = 35% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Abraham Joel Värderingsresultat Värderingsperiod: 2014-03-05-2014-04-04 Antal svar 8 Studentantal 52 Svarsfrekvens

Läs mer

Välkomna till DIT012 IPGO

Välkomna till DIT012 IPGO Välkomna till DIT012 IPGO 1 Lärare och Handledare Kursansvariga, examinatorer, föreläsare och handledare Joachim von Hacht, hajo@chalmers.se, 772 1003 Handledare (se även kurssida) Alexander Sjösten, sjosten@chalmers.se

Läs mer

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN Grafisk formgivning och Illustration 1 Graphic design and Illustration 1 26,5 högskolepoäng / 26,5 credits Kurskod:

Läs mer

H15-1DV433-7,5. Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Antal respondenter: 22. Antal svar. Svarsfrekvens: 59,09 %

H15-1DV433-7,5. Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Antal respondenter: 22. Antal svar. Svarsfrekvens: 59,09 % H15-1DV433-7,5 Antal respondenter: 22 : Svarsfrekvens: 59,09 % Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Mycket bra 12 (92,3%) Ganska bra 1 (7,7%) Ganska dålig

Läs mer

Prima G. Antal besvarade kursvärderingsenkäter 56% 27 (av 48) Kursens namn Introduktion till IT-design. Hp 7.5. Kurskod ISGA90

Prima G. Antal besvarade kursvärderingsenkäter 56% 27 (av 48) Kursens namn Introduktion till IT-design. Hp 7.5. Kurskod ISGA90 Reflektion och åtgärder efter genomförd kurs OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter som administreras av lärarutbildningen kansli. Kursens namn Introduktion

Läs mer

Scriptprogrammering och avancerad Flash. Ulf Larsson Jon Wåhlstedt

Scriptprogrammering och avancerad Flash. Ulf Larsson Jon Wåhlstedt Institutionen för kommunikation, medier och it Delkursbeskrivning: Scriptprogrammering och avancerad Flash, 7,5 poäng (Script programming and advanced Flash 7.5 ECTS credits) Kurs Scriptprogrammering och

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Kandidatarbete i skogsvetenskap med företagsekonomisk inriktning EX0593, 30269.1213 15 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund C Kursledare = Dimitris Athanassiadis Värderingsresultat Värderingsperiod:

Läs mer

Kursinformation Grundkurs i programmering med Python

Kursinformation Grundkurs i programmering med Python Hösten 2009 Två kurser i en 5DV105 - Programmeringsteknik med Python och MATLAB Programmeringsteori Föreläsningar om Python Färdighetsövning Laborationer i Python 5DV106 - Programmering i Python Praktisk

Läs mer

Sammanställning av studentutvärdering samt utvärdering kurs vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Sammanställning av studentutvärdering samt utvärdering kurs vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Sid 1 (7) Sammanställning av studentutvärdering samt utvärdering kurs vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Kurskod ( er): 6MN040 Ifall kursen i allt väsentligt samläses med

Läs mer

TDDD39-Perspektiv på informationsteknologi

TDDD39-Perspektiv på informationsteknologi 1 (6) TDDD39-Perspektiv på informationsteknologi Sändlista Inger Erlander Klein Tea Nygren Siv Söderlund Fredrik Wiklund Ola Leifler Peter Dalenius Kurskod TDDD39 Examinator Ola Leifler Kursen gavs Årskurs

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

Kursrapport för WEBB13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31KSM1)

Kursrapport för WEBB13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31KSM1) Kursrapport för WEBB13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31KSM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

JUBN21, Europeisk affärsrätt, 15 högskolepoäng European Business Law, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JUBN21, Europeisk affärsrätt, 15 högskolepoäng European Business Law, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JUBN21, Europeisk affärsrätt, 15 högskolepoäng European Business Law, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är en historisk, äldre version, faställd av

Läs mer

Kursrapport för 31KTX1 V17-3 Textproduktion 1, 7,5 hp, NGWEK16h

Kursrapport för 31KTX1 V17-3 Textproduktion 1, 7,5 hp, NGWEK16h Kursrapport för 31KTX1 V17-3 Textproduktion 1, 7,5 hp, NGWEK16h Kursansvariga: Charlotte von Essen och Linda Rydh Övriga medverkande lärare och förläsare: Sirpa Bark, Sara Hellberg, Cecilia Zetterström

Läs mer

Fylla i schemaunderlag i KOPPS

Fylla i schemaunderlag i KOPPS Fylla i schemaunderlag i KOPPS Hitta underlaget Logga in i KOPPS via Tjänster i personliga menyn: Klicka på på första sidan. Välj termin och sök upp den kurs som du vill skapa ett underlag för, genom att

Läs mer

Vad är ett universitet? Dagens agenda. Introduktion till informationsteknik (1IK426) VT Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet

Vad är ett universitet? Dagens agenda. Introduktion till informationsteknik (1IK426) VT Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet Vad är ett universitet? Introduktion till informationsteknik (1IK426) VT 2013 Patrik Brandt patrik.brandt@lnu.se Dagens agenda Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet Allmänna tips om universitetsstudier

Läs mer

Sammanställning av studentutvärdering samt utvärdering kurs vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Sammanställning av studentutvärdering samt utvärdering kurs vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Sid 1 (7) studentutvärdering samt utvärdering kurs vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Kurskod ( er): 6DI020 / 6DI021 Ifall kursen i allt väsentligt samläses med andra kurser

Läs mer

Kursrapport kurs SC131B VT 2018

Kursrapport kurs SC131B VT 2018 Kursrapport kurs SC131B VT 2018 Delkurs 1: Humanjuridik, 7,5 hp Kursansvarig: Mikael Matteson Antal registrerade studenter: 82 Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen: 28 Svarsfrekvens:

Läs mer

Presentation Edument AB. All Rights Reserved.

Presentation Edument AB. All Rights Reserved. Presentation 2017 Edument AB. All Rights Reserved. Om läraren Namn: Mattias Andersen Programmerat konstant de senaste 4 åren Bor med fru och två barn Sysslar även mycket med musik (basist) Webbutvecklare

Läs mer

PD104A - Introduktion för Produktuteckling och design

PD104A - Introduktion för Produktuteckling och design PD104A - Introduktion för Produktuteckling och design Antal svar: 13 (41) 1. Flervalsfråga Andel Allmänt Hur tycker du kursen har varit? 1. Dålig 0% 2. Ganska bra 23,1% 3. Bra 69,2% 4. Mycket bra 7,7%

Läs mer

Poäng. Start v. Student Conference in Computing Science 7,50. Antal registrerade (män/kvinnor) 20 (15/5)

Poäng. Start v. Student Conference in Computing Science 7,50. Antal registrerade (män/kvinnor) 20 (15/5) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Student Conference in Computing Science 5DV184 7,50 2018 36 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 20 (15/5) Antal

Läs mer

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag Termin: VT 2015 Program: W Kurs: Klimat 1TV026 10 hp Antal registrerade studenter: 11 Svarsfrekvens: (54%) 6/11 Datum: 2015-04-08 Utfall av examination Antal examinerade: 9 Betyg 5: 0 (0%) Betyg 4: 5 (56%)

Läs mer

TDDD78, TDDE30, 729A85 Objektorienterad programmering och Java

TDDD78, TDDE30, 729A85 Objektorienterad programmering och Java jonas.kvarnstrom@liu.se 2018 TDDD78, TDDE30, 729A85 Objektorienterad programmering och Java Kursinformation Examinator, kursledare: Jonas Kvarnström Fråga kommentera avbryt! Utan OO har vi datastrukturer

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1170 Skriva, grundkurs, 30 högskolepoäng Writing, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska

Läs mer

Studiehandledning. Programvarukonstruktion B, 15 hp

Studiehandledning. Programvarukonstruktion B, 15 hp Bilaga I:8d Studiehandledning Programvarukonstruktion B, 15 hp Studieform: Campus Studieperiod: Vårterminen, läsperiod 3-4 Kurskod: DV032B Anmälningskod: HIG-23232 2009-06-02, mbm 2 Förord Varmt välkommen

Läs mer

Introduktion till kursen och MATLAB

Introduktion till kursen och MATLAB Introduktion till kursen och MATLAB TNA005: Tillämpad matematik i teknik och naturvetenskap för ED1, KTS1, och MT1 vårterminen 2018 Berkant Savas Kommunikations- och transportsystem Institutionen för teknik

Läs mer

Kursprogram: ETSN05 Programvaruutveckling för stora system, 2014 (7,5 hp)

Kursprogram: ETSN05 Programvaruutveckling för stora system, 2014 (7,5 hp) Kursprogram: ETSN05 Programvaruutveckling för stora system, 2014 (7,5 hp) Krzysztof Wnuk 1 september 2014 1 Inledning Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i projektledningsprinciper och utvecklingsprocesser,

Läs mer

Poäng. Start v. Informationsteori, nätverk och marknader 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 24 (21/3)

Poäng. Start v. Informationsteori, nätverk och marknader 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 24 (21/3) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Informationsteori, nätverk och marknader 5FY126 7.5 2013 36 Institution Institutionen för fysik Antal registrerade (män/kvinnor) 24 (21/3) Antal aktiva

Läs mer

Kurs-PM HI2011, Programutveckling i funktionella och objektorienterande spra k, P3 VT17

Kurs-PM HI2011, Programutveckling i funktionella och objektorienterande spra k, P3 VT17 Kurs-PM HI2011, Programutveckling i funktionella och objektorienterande spra k, P3 VT17 Bakgrund och kursmål Kursens mål är att ge kunskaper inom funktionell programmering, fördjupade kunskaper inom objektorienterad

Läs mer

Fallbeskrivning Utbildning: Biogastekniker, 400 YH-poäng. Drift- och Underhållsteknik

Fallbeskrivning Utbildning: Biogastekniker, 400 YH-poäng. Drift- och Underhållsteknik Drift- och Underhållsteknik Bakgrund Anläggningar för produktion av biogas är övervakade och reglerade av datoriserade system. Det är mycket viktigt att personalen som driver anläggningar för produktion

Läs mer

Mall: Pilar Alvarez Sidan Karlstads universitet Lärarutbildningsnämnden Sammanställning av kursvärdering

Mall: Pilar Alvarez Sidan Karlstads universitet Lärarutbildningsnämnden Sammanställning av kursvärdering Mall: Pilar Alvarez Sidan 1 2015-06-18 Lärarutbildningsnämnden Dnr: Spanska Vt 15 Spanska med didaktisk inriktning. Modern spanskpråkigskönklit. 3hp Kurskod: ESGL03 Läsperiod: VT15 Kursansvarig: Pilar

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG304 Industrial and Financial Management, kandidatkurs, 15 högskolepoäng Industrial and Financial Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

Sammanställning kursutvärdering

Sammanställning kursutvärdering Kulturgeografiska institutionen Sammanställning kursutvärdering Kurs: Destinationer, 15 hp Termin: ht 2014 Kursansvarig lärare: Erika Sörensson 26 studenter har regelbundet deltagit på kursen. Av dessa

Läs mer

Föreläsning 1: Introduktion till kursen

Föreläsning 1: Introduktion till kursen (18 januari 2015 F1.1 ) Föreläsning 1: Introduktion till kursen Lärare: Anna, Carl, Johan, Tom och ca 20 assistenter Registrering / avregistrering Undervisningsformer: föreläsningar och laborationer Kursmaterial

Läs mer

FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course

FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course KURSPLAN FEG100 FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course Grundnivå 1. Beslut om inrättande av kursen samt fastställande av kursplan Kursplanen är godkänd

Läs mer