Poäng. Start v. Avancerat digitalt foto för portfolio 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 66 (29/37)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Poäng. Start v. Avancerat digitalt foto för portfolio 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 66 (29/37)"

Transkript

1 TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Avancerat digitalt foto för portfolio 5TF Institution Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Antal registrerade (män/kvinnor) 66 (29/37) Antal aktiva studenter (deltagit i minst en examinerande del) 66 Genomströmning (i %) och betygsutfall efter första tillfälle för examination (för varje betyg som satts på kursen ange antal som uppnått detta på formen??? Genomströmning: 72% Betyg: U(19) 3(10) 4(19) 5(18) Hur mycket schemalagd lärar-/assistent-ledd tid har studenten tillgång till på kursen? Den samlade lärarinsatsen är i snitt 20 timmar per vecka. Hur är undervisningen upplagd? Distansundervisning. För vart och ett av lärmålen (FSR:en) i kursplanen, beskriv kortfattat hur det examineras. handha en digital systemkamera för att ta bilder med hög kvalitet i olika situationer och under varierande ljusförhållanden, redigera digitala bilder med målet att få hög estetisk och fotografisk kvalité, planera, genomföra och presentera ett fotoprojekt med målet att skapa en fotografisk portfölj, tillämpa regler för estetik i det dagliga fotograferandet, förklara begrepp som bild och budskap, komposition, bildspråk samt visuell kommunikation. Beskriv hur betygssättningen på kursen fungerar. (Vilka betyg ges på kursen och hur sker bedömningen, dvs vilka delar betygssätts och hur vägs de samman? Finns det skrivtliga betygskriterier och/eller lärmål (FSR) för de olika betygen?) Kursen innehåller sju uppgifter varav fem är examinerande. Uppgifterna redovisas i rapporter som lämnas till lärare via Moodle. Under arbetet med uppgifterna bloggar studenten i Moodle och ger resp. får reflektioner/kommentarer av övriga kursdeltagare. För att få betyget 3 krävs att ni har G på samtliga arbetsuppgifter samt betyget G på det prov som ges under kursen. För att få betyget 4 krävs att ni uppfyller kravet för betyget 3 samt att ni har två VG:n på en av arbetsuppgifterna. Detta VG ska vara inlämnat före den uppgiftens sista inlämningstid. För att få betyget 5 krävs att ni uppfyller kravet för betyget 3 samt att ni har VG:n på fyra av arbetsuppgifterna. Detta VG ska vara inlämnat före den uppgiftens sista inlämningstid. Uppgift fem är lite speciell. Där sätter vi betyget G, VG eller MVG. Ett MVG kommer att räknas som två VG:n. Vi kommer att rätta och godkänna efter kursens formella avslutningsdatum. Det betyder att det går att göra klart kursen även för den som inte lämnar in i tid. Samläses denna kurs med andra kurser?? Nej Om ja, hur många? Hur stor andel av kursen samläses? Samläser flera program denna kurs? Nej Om ja, hur många? Arbetar studenterna i projektform på kursen? Nej Om ja, uppskattad omfattning i poäng på projektdelen: Antal projekt som varje student deltog i: Antal studenter i projektgrupp:

2 Förväntades studenterna använda en projektmetodik för dokumentation och styrning (tex LIPS)? Hur skedde indelning av studenter i projektgrupper? Har studenterna uppmanats föra projektdagbok? Kursens samverkan med forskning Om ja, Har dagboken utgjort grund för examination? Ingen samverkan med forskningsverksamhet förekommer på kursen Annan samverkansform, nämligen: Kursens samverkan med näringsliv eller offentlig verksamhet Kursen är baserad på samverkan med företag/offentlig verksamhet men bedrivs huvudsakligen inte på företaget/den offentliga verksamheten Annan samverkansform, nämligen Vi har en extern lärare fotograf Alexandra Ellis med i lärargruppen. Vi har också intervjuer med yrkesverksamma fotografer. Genomförda förändringar till detta kurstillfälle Vi har bytt plattformen från Cambro till Moodle vilket är en ganska stor förändring. Det påverkar processbloggarna där Moodle saknar ett vettigt stöd. Vi har i stället använt forum i stället för bloggar och det har fungerat bra, över förväntan faktiskt. Vi har skrivit om betygskriterier och lagt in en extra betygsnivå, MVG, på den sista uppgiften. Vi har även kompletterat undervisningsfilmerna. Ett exempel är att Alexandra har intervjuat fotograf Elin Berge. Ytterligare en förändring är att Alexandra fått en mer framträdande roll och att kursansvarig, Per K, blivit mindre aktiv under kursen. Kalle har ungefär samma delaktighet som tidigare. Vi gör också en gemensam bedömning av den sista uppgiften. Där betygsätter alla lärare varefter vi väljer den lämpligaste för att skriva feedback till studenten. Genom att göra så undviker vi att en lärare kommenterar bilder som inte passar den egna stilen. Förändringsförslag från föregående kursrapport Lärare Information om inblandade lärare Kursansvarig Per Kvarnbrink Antal övrig personal som ej föreläser Antal övriga föreläsare 3 Hur stor del av den schemalagda tiden på kursen undervisas av forskande lärare (dvs lärare med mer än 25% forskning i sin tjänst)? 0% Hur stor del av den schemalagda tiden på kursen undervisas av lärare verksamma i näringsliv/offentlig verksamhet (dvs lärare med mer än 25% av sin tjänst förlagd till näringsliv/offentlig verksamhet)? 50% Kursvärd. Totalt antal svarande 21 på allmänna frågorna och 17 st på lärmålsfrågor Sammanställningsdatum När genomfördes kursvärderingen? Efter genomfört första examinationstillfälle För varje lärmål på kursen ange hur stor del av de studerande som uppger att det har behandlats på kursen - ange svaret i procent på formen

3 har behandlats/har inte behandlats/vet ej handha en digital systemkamera för att ta bilder med hög kvalitet i olika situationer och under varierande ljusförhållanden, 76 redigera digitala bilder med målet att få hög estetisk och fotografisk kvalité, 82 planera, genomföra och presentera ett fotoprojekt med målet att skapa en fotografisk portfölj, 71 tillämpa regler för estetik i det dagliga fotograferandet, 82 förklara begrepp som bild och budskap, komposition, bildspråk samt visuell kommunikation. 94 Sammanf. Sammanfattning av åsikterna i kursvärderingen - positivt och negativt kring föreläsningar, seminarier, grupparbeten, laborationer, examination etc

4 1. Vad var bra på kursen? Det är viktigt att veta så att vi inte tar bort det som du är nöjd med. - De olika bilduppgifterna inklusive kommentarer. - Varierade uppgifter. Kul med tillämpningsövningar som känns "verkliga" t.ex. att skapa bilder för ett (låtsas)tidningsreportage. Också bra att man är "tvungen" att ta nya foton till flera av uppgifterna och inte återanvända gamla. Också bra att alla uppgifter finns tillgängliga från början så att man kan disponera sin tid bättre och börja på en uppgift när man kan och har tid. - Jag är väldigt nöjd med kursen överlag. - Portfoliouppgiften var särskilt bra - det var en upgift som krävde något nytt och mer av oss som studenter. - Efter det nya tänket var det ganska bra att kommenterar och bli kommenterad på bilderna. Det tenderade lite på slutet att bli lite samma kommentarer trots olika bilder. - Att tillämpa kamratbedömning av inlämnings uppgifterna var både nyttigt och inspirerande. Kurslitteraturen(Segeholm) innehöll mycket tänkvärt. - Bra literatur, bra uppgiftsmoment - Uppgifterna framför allt! Roliga och utvecklande. Man fick testa på saker man läser om men faktiskt inte "vågar" testa på. - Bra filmer och länkar. Bra med praktiska övningar och att vi fick se varandras bilder och tänka till och få kommentarer - Det som var bra var framförallt alla nya tekniker man fick lära sig, som HDR, panorama osv. Även föreläsningarna var bra. Det var också bra att man hade mycket tid på sig för varje uppgift och det blev aldrig stressigt att hinna med. - Uppgifterna att man fick agera mycket med kameran och att det skulle vara nytagna bilder - Mycket bra återföring från andra elever och lärare. Val av inlämnings uppgifter. Bra videolektioner. Begränsade inlämnings tider - bra för att hålla ihop gruppen. - Jag gillade diskutionerna mellan kursdeltagarna. Bra att ni har använt vidio i kursmaterialet men man borde göra om dem, tror att även ni hade förväntat er en högre nivå av kursdeltagarna än den som visas. Har aldrig gått en kurs på universitetsnivå där det varit ok att länka till you tube eller visa inspelningar där datorn fastnar utan att göra om dem. det bästa med kursen var att jag lade ned tiden på att ta bilderna och göra uppgifterna, lärde mig något av det. - bra med skarpa, hdr, panorama, Segerholms bok, de olika delarna i den, med oppna och slutna bilder. Bra med olika delar med g uppgifter och VG uppgifter - Den trevliga, personliga tonen hos lärarna - den har jag verkligen uppskattat! Underhållande instruktionsvideor, härligt med telefoner som ringer och SMS som trillar in mitt i filmen. Väldigt roliga, lärorika övningar. - Variationen av de olika momenten är mycket bra; fototeknik, fotografering, fototeori. Kalle P bästa läraren - ta inte bort honom!. - - Forumet och interaktionen med övriga studenter - Bra med många praktiska inlämningsuppgifter, dessa var den stora behållningen på kursen. - Praktiska uppgifter där man får direkt nytta av teorin i kursen. Att få ta del av andras bilder i forumet. - Lärarna! Alla är engagerade, tydliga med sin feedback och väldigt hjälpsamma. - Principen med peer-review var bra. Det var mycket intressant att se de olika bedömningarna på det stora antalet bilder. Valet av ämne för inlämningsuppgifterna var också bra. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar. - Kanske lite rörigt med material och videos. Jag tycker att det är lite hårt att inte få högsta betyg när man lämnat in för sent, hårt straff speciellt då jag fullföljt allt. - Ganska lite litteratur och mycket som grundades på en bok. Det finns en mycket bra bok som jag har haft mycket glädje av: Mickael Freeman Med fotografens ögon- Handlar mkt om komposition mm - En del uppgifter skulle kunna bli lite tydligare, som när man ska ha med andras kommentarer i inlämningen och när man ska ha med sina egna. Även hur många kommentarer man ska ge, för det var lite otydligt ibland. - Oklara beskrivningar av vissa uppgifter. Borde vara mer uppdelat på vissa inlämningar (del 1 för G och del 2 för VG) för att slippa leta som var väldigt tidsödande. - Saknar information om hur man tar fram en portfolio. Det fanns lite men efter som detta skulle vara en avancerad kurs hade jag förväntat mig mycket mera. Det var egentligen bara sista uppgiften som gick in på det, de övriga uppgifterna har jag redan gått igenom i tidigare obligatoriska kurser. De hade även samma kursmaterial. Jag saknade mycket i denna utbildning och tycker inte att den levde upp till sitt namns "avancerade digitalfoto för portfolio". - - Undervisningsfilmerna var mindre bra, snutifierade och det var ganska irriterande att det ringde hela tiden och att detta inte var bortklippt. - Jag hade gärna haft lite mer tid mellan näst sista och sista uppgiften. Jag läste denna kursen vid sidan om ett heltidsjobb och jag hade gärna velat lägg lite mer tid på portofolio-uppgiften än vad schemat möjliggjorde. Det var svårt att vara före i schemat eftersom man ändå var tvungen att vänta in kommentarer etc. - Jag tycker undervisningsfilmerna känns lite snabbt gjorda... Många gånger är de informativa, men hade jag haft sämre förkunskaper än jag hade, skulle det varit himla svårt. - Den tekniska delen (instruktions filmer etc.)kan förbättras, de var ganska amatörmässigt gjorda. Eventuellt borde man kunna utnyttja Moderskeppets DVD kurser i undervisningen här. Kommunikationen med kursledningen kan bli bättre. Det rådde stor oklarhet hur uppgifterna skulle utföras trots många frågor på bloggen. - Fel att kalla kursen Portfolio då enbart sista delkursen berörde detta ytligt. Märklig betygssättning. - Saknar feed back på uppgift 5. Dokumentation och videolektioner är jätte bra men till vissa uppgifter kända jag det svårt att hitta vad som var relevant. Viss dokumentation är i Power Point format hade uppskattat att det var mer i löpande text. Är lättare att spara för framtida repetition. - Lite lärarledda tillfällen skulle nog inte vara helt fel. - Lite ont om tid ibland för att hinna få det så bra som jag skulle vilja. Nu jobbade jag heltid under kursen, så det bidrog så klart till att jag upplevde lite tidsbrist ibland. - föreläsningar videoklipp mm. Det som fanns kunde man vara utan då man många gånger hittade bättre information på annat håll. - De ibland oklara instruktionerna, att bloggen inte stängde på de dead-lines som ni givit. - Kvaliteten på de tekniska genomgångarna kunde varit högre. Ett samarbete med Moderskeppet kunde vara ett möjligt sätt att höja kvaliteten. Kommunikationen med kursledningen var mycket oklar när det gällde att framföra kraven i inlämnings uppgifterna. - Lite tråkigt att skriva om varje kapitel och sedan kommentera vad de andra har skrivit, men jag förstår vitsen med det. - Den gar alldeles for fort. borde vara 25% studietakt i stallet. - Lite oklara instruktioner när det gäller undervisningsmaterialet (vad som skulle läsas/ses när) plus peer-reviewsystemet. Det uppstod allt för många frågor om hur det hela skulle gå till, så det måste kunna förklaras bättre. - Själva uppgiftbeskrivningen kunde ibland vara lite röriga... Tycker dock inte en lösning är (som någon i forumet skrev) att ni skulle lista det man INTE skulle göra. :) - Möjligtvis att det skulle vara mer lärorikt med ytterligare obligatorisk kurslitteratur. Tycker du att det är något som saknas på kursen? - Nivån på kursen når inte upp till kursbe-skrivningen mål. Att kalla kursen "Avancerad..." är att ta i. Man borde höja ribban speciellt på de tekniska avsnitten. - Skulle gärna ha velat lära mig mer om porträttretuschering och bildmontage. - Kanske ett lärarlett seminarium för att alla på kursen ska kunna träffa varandra. Och för att direkt kunna ställa frågor till lärarna. Kanske kan hållas ett par veckor in på kursen.

5 - Saknar information om hur man tar fram en portfolio. Jag hade en förväntning av att få kunskapen för att sätta ihop en av redan tagna bilder, men känner inte att kursen har gett mig tillräckliga kunskaper för att göra detta utan kommer inhämta den informationen på annat sätt. - Klarare mål vad det gäller portfoliouppgiften. - Tycker det var ett bra upplägg. Om något saknas skulle det vara en fortsättningskurs. :) - Nä ni kunde väl in få in så mycket mer på 7,5 p - - Hade gärna haft mer undervisningsfilmer där man pratade bild med fotografer, bildredaktörer etc., inte direkt Inte direkt, tycker att kursen varit mycket bra och lärorik - Utbildning i focusstacking och något om macrofoto. - ja, mer om hur man kan ga vidare som fotograf och utvecklas. Det har visserligen funnits diskussionsforum, men det har inte riktigt alltid besvarats fragor etc. - Kursen känns inte enhetlig. Även om det är bra med variation blev det för spretigt. Lärarna är inte tillräckligt engagerade, på så vis att lärarna borde vara mera "med" i kursen än vad som har varit. - Det är svårt att veta vad man kan klämma in utan att ta bort för ta bort vill man ju inte. Men mer om Photoshop och dess alla möjligheter. När använda Camera Raw och när PS. - Den finge gärna vara längre. - Inte vad jag kommer på nu. - Verktyg för att faktiskt bli bättre som fotograf. Här gavs uppgifter och vi fick feedback, men inte verktygen för att bli bättre. Inga förbättringsåterkopplingar. Hur tycker du att din insats har varit? Är du nöjd med din egen prestation? - Både ja och nej. Önskar att jag kunnat planera bättre inför fotograferingarna men i övrigt så är jag nöjd. - Då jag redan har gjort många av momenten på kursen i de obligatoriska kurserna för denna utbildning samt jobbar heltid så la jag inte ned den tiden som jag hade räknat med att använda till kursen. - Jag är helt klart nöjd, men känner att jag kunde ha presterat bättre om jag hade haft mer tid till åtminstone slutuppgiften. Men det har också att göra med min egen planering. - Jag är nöjd med min prestation, men har också lagt ner mycket tid och engagemang i kursen. - Lite ryckig, jag har haft svårt att hålla ett konstant flöde. Så här i efterhand kan jag tycka att jag borde ha satsat på att göra VG-uppgifterna i början, men jag prioriterade annat. - Jättebra. Jättenöjd. - Med hänsyn till de uppslällda kraven är jag nöjd med min insats. - Ja det är jag. - Faktiskt jobbat mycket och tränat mycket på övningarna där bara en liten del visades för er. Tycker jag gjort så gott jag kunnat så jag är nöjd - jag har gjort sa mycket jag kunnat. Tyvarr tycker jag att det ar latt att glomma da kursen gar sa fort. - Jag är supernöjd med min prestation - hade ev kunnat lägga in 100% till om jag inte haft ett heltidsjobb och ett eget företag att driva :) - Jag är nöjd med mina resultat. Jag är glad över att jag tog mig tiden att göra alla VG-uppgifter. Dock önskar jag att jag hade haft mer tid för att experimentera mer. (men det är bara mitt eget fel eftersom jag pluggar 75%, jobbar 95% och driver ett eget företag...) - Ja, men jag önskar att jag haft mer tid till att fördjupa mig i de olika uppgifterna. När jag ser hur duktiga andra är måste jag nog vara nöjd med mitt resultat. - Ja, jag är nöjd eftersom jag lämnade in allt i tid. - Jag är mycket nöjd med min insats. Dock besviken över att betyget dras ner rejält på sista delkursen trots att jag haft full pott hela vägen. Det känns i efterhand onödigt att ha engagerat sig så mycket då det inte gett mera resultat. - Jag är nöjd även om jag tyvärr inte höll deadlines men jag fullföljde alla uppgifter inklusive alla extrauppgifter för högsta betyg - Jag kännde mig väldigt engagerad av kursen och jag är nöjd med min insats. - nöjd - Jag är nöjd med min insats, har lagt ner mycket tid och energi åt att lösa uppgifterna. - Både jag och nej. Missnöjd med sista uppgiften. Under kursen har ni använt peer-review, kamratbedömning. Har detta gjort att du blivit mer aktiv? Varför? - Ja. Man blir mer involverad och engagerad i varandra. Man får också "lära sig" att bedöma andras bilder- vilket är mycket bra för sin egna utveckling. Och man får se många bra bilder också. - Vet inte om det har gjort mig mer aktiv, men har nog gjort att jag har varit ute i mer god tid än vanligt. :) - Alltid kul med feedback och att läsa andras synpunkter och kommentarer, värdefullt - Det fanns ett minimikrav som skulle uppfyllas. Utöver det var jag lite mer aktiv på personer som saknade kommentarer. - Ja, forumet har varit en viktig del i kursen. Dock har jag tyckt att kommentarerna varit av mycket varierande kvalitet. - ' - Absolut! Det var mycket nyttigt att få och ge kritik - Man blir alltid mer aktiv o noggrann när man skall visa upp bilder för andra. Bra träning det åxå att våga och att våga få kritik eftersom man vet att den är väl menad - Ja. Bra för att det gör att man reflekterar över uppgiftsmomenten och ens eget arbete. - Tycker att det inte kannts sa bra med detta. Svart att fa in kommentarer ibland, och man maste vanta. - Ja, eftersom vi "tvingats" att skriva och kommentera har det gjort mig mer aktiv. MEN, kvaliten på kommentarer, både mina egna och andras, har varit av varierande grad. Ibland känns det snabbt gjort för att man ska hinna innan deadline. - Man har lärt sig vad de andra kursdeltagarna ligger på för nivå, vissa har varit inspirerande. Tyvärr är bedömningarna ibland väldigt positiva istället för konstruktiva., jag tycker inte att jag blivit mer aktiv, eftersom jag redan är aktiv i andra foto-forum och van vid att kommentera andras bilder. - Absolut. Jag tror inte att jag skulle läst de andra kursdeltagarnas texter och analyserat deras bilder lika mycket om det inte var så att vi varit tvugna att kommentera. - Det mest lärorika med peer-review tycker jag har varit att formulera sig kring andras bilder, försöka applicera det vi lärt på bildkritik. Det mest positiva med systemet är att det skapar en vi-känsla på kursen, vi får kontakt med varandra, börjar lägga märke till varandras stilar och sätt att fotografera. - Ja man har läst mycket mer än vad man skulle gjort annars och tittat på mycket fler bilder. Man har lärt sig att ge feedback och tänka - Ja mycket. Eftersom peer-review fungerat så pass dåligt att enbart en liten klick deltagare har ställt upp. Jag gjorde många fler kommentarer på alla delkursena för att hjälpa till. - Ja, det har det gjort. Man "tvingas" till att interagera med sina klasskamrater och det gör det även lättare att ställa frågor i forumet och till lärarna. Man kan interagera på samma nivå och det blir lättare att diskutera saker och ting när man har lite direktiv att följa.

6 - Ja, det tycker jag. Det blev dock väldigt jobbigt att försöka hinna läsa alla svar och inlägg. Saknar någon form av filtering i forumet, på namn, datum och tom på antal inlägg.. ibland hamnde de som inte fått några svar på sid 5-6 och dit gick sällan någon... - Det har varit lärorikt att ge återkoppling till kurskamraterna samt att få, men ibland har det inte känts så ärligt eller utvecklande att läsa det man fått. - Absolut det är verkligen sporrande att få och ge så mycket kritik Mer om peer-review. Har det tillfört något i lärprocessen? För att vara mer exakt: Har du lärt dig mer tack vara att vi jobbat så? - Ja, jag har absolut lärt mig mer av detta. Nivån på peer-reviewn har varit alldeles perfekt., man väljer ut de bilder/texter som är lätta att kommentera och kritiken är nästan alltid positiv. Visserligen bra med positiv kritik men den för en inte alltid framåt då den ofta var fin bild, bra exponerat och så vidare. Jag förstår att negativ kritik inte är kommer att få folk att utveckals men man borde ge mera konstruktiv kritik. Att man inte får det från övriga kursdeltager kan jag förstå men hade förväntat mig det mera av lärarna, jag vill utvecklas och inte bara veta att något är söt. - Ja, mer än jag trodde. Många av de andra deltagarna var väldigt engagerade och kommenterade med både positiv och konstruktiv feedback. Upplevde det som stimulerande att ha en dialog om både mina egna och andras bilder. - Ja att andra ser samma sak på olika sätt och tänker och får andra infalls vinklar, mycket bra - Det har ökat bredden på mitt fotograferande genom att inspireras av studera andras helt annorlunda bilder - Kanske inte lärt mig mer, men fått mer inspiration och roligt att se hur andra har tolkat samma uppgifter. - Det var mer lärorikt att själv ge kommentarer eftersom man då fick träna på att analysera bilder och ge konstruktiv kritik. Jag tycker att arbetssättet är intressant, men tar inte själv åt mig vad andra deltagare säger speciellt mycket. Det behövs ett lärarmaterial för att kritiken ska bli konstruktiv. - Ja att verkligen tänka igenom bilder och försöka ge konstruktiv feed back. Det finns inga dåliga bilder men alla bilder går att göra bättre på något sätt. Bättre i ett vidare perspektiv. Och man får många egna tankar och idéer om hur jag själv kan utveckla mig. - Tyvärr inte. - Ja genom att det uppmuntrat till reflektion., jag tycker inte att jag lärt mig mer av det. - Det har tvingat mig att fundera lite mer när jag kommenterar och vid några tillfällen har jag fått kommentarer som fått mig att fundera. Men på det stora hela tycker jag det gått för mycket tid åt den biten. - Man får sig en tankeställare, man får se hur andra ser på ens bilder. - nej, det tror jag inte. - Ja jag tror att jag lärt mig lite mer när det gäller att analysera bilder och formulera mig kring det. - Ja, eftersom vi har så olika bakgrund,intresse och ålder blev kritiken mycket givande - Tveksamt att jag lärt mig mer. Jag har greppat resonemanget att ta fram det positiva i bilderna. - Ja - Ja! Självklart. Det har varit otroligt lärorikt att ta del av andras åsikter som presenteras på mer eller mindre plumpa sätt ibland :) Skämt och sido. Att läsa andra omdömen gör att man lär sig mer och öppnar upp ögonen för fler intryck.. "just.ja, det såg inte jag" eller, "Intressant - att han tolkar det så... beror det på att..." osv osv. Fortsätt verkligen med detta arbetssätt En till fråga om peer-review. Har du ytterligare synpunkter om det? - Det är ett bra sätt att få en mera sammansvetsad grupp på en distanskurs och faktiskt första gången det har lyckats på en kurs som jag har gått. - borde finnas ett battre system, dar man satter ut sina bilder, men inget maste att redovisa kommentarer etc. - Man kanske skulle ha något om vad som kunde göras bättre men med den baktanken att det är betraktarens förslag - Irriterande när dead-lines inte hålls, att man får för få kommentarer eller att man får kommentar efter dead-line. - Det har en viss tendens att blir intetsägande, "Bra jobbat!" skriver folk ofta. Det är inte särskilt upplysande. - Det är dåligt uppsatt hur mycket var och en ska skriva i kommentarerna. Vissa skriver 2 meningar, andra ett helt A4-blad. - ja... :) Jag tycker att ett bättre sätt hade varit om man fick en eller två eller tre partners eller "feedback-kompisar" och att man alltid kommenterade varandras bilder i den trion. Då skulle det bli mer personligt och man skulle anstränga sig mer med kommentarer. - Som jag skrev ovan. Ta inte bort det, utan fortsätt med det och försök utnyttja det ännu mer. - Det kan vara svårt att få in kommentarer i tid, speciellt för de som lämnar in för sent. Det skulle vara bra om det var bestämt i förväg vilkas bilder man skulle kommentera, men det är nog svårt att genomföra om det inte är jämnt antal deltagare i kursen eller om alla inte lämna in i tid. Men annars tycker jag att det fungerat bra. - Kanske skulle man kunna, i åtminstone någon av uppgifterna, dela upp deltagarna i grupper så att man har bestämda personer att kommentera. Så slipper vissa deltagare bli utan. - Det kanske är omöjligt med en viss feed back från lärare på den feed back man ger. Och det blir alldeles för många mail upp mot 800 per uppgift med fedd back. Men det kanske kan man stänga av., det har jag nog inte. Kanske ett annat system i forumet så det blir lättare att se när man har fått rätt antal kommentarer. - Ibland uppfattade jag kritiken som lite för snäll. Kritiken kunde vara rakare så länge den är konstruktiv. Lärarnas synpunkter på kursens innehåll och genomförande

7 En sammanfattning från mailkonversation efter kursen: Bra att kolla igenom så instruktionerna till varje uppgift är tydliga, kanske övertydliga så slipper de känna sig förvirrade och vi får mindre att förklara. Vi kan väl alla läsa och komma med förslag så kanske du Per kan göra ändringarna? Skulle man kunna göra en till film om hur man sätter ihop en portfolio, min är ju flummig och Elins ganska okonkret också. Man kan ju göra en film som är mer anpassad till den faktiska uppgiften, hur sätter man ihop en portfolio till en specifik tidning. Jag kan hjälpa till där. Men Sara, tycker även det skulle vara spännande att höra dig prata om detta! Man skulle även kunna ha en film om hur man sätter ihop en portfolio från sitt bildarkiv, det är ju ändå det vanligaste. Då får de den biten också. Man väntade sig en mer avancerad inriktning utifrån kursbeskrivning och titel på kursen. Kanske lite mera fokus på BILD som gör att ens portifolio blir mer attraktiv i en diskussionsfilm kanske med länkar till ställen där man kan se bilder som betecknas som bra. Lite mer om komposition och vad som gör att en bild sticker ut. Filmerna har kritiserats som icke professionella. De är ju att jämföra med föreläsningar och där kan ju det hända som hände i filmerna med telefon mm så det tycker jag inte är ngt att säga om. Personligen har jag gått flera distanskurser på universitetsnivå bla Jönköpingskurserna där man viftar störande med nävarna hela tiden, kliar sig i håret och petar sig i näsan - det är störande och oprofessionellt däremot. Karlstadskursen i Filosofi för fotografer var eländig. Man fick uppgifterna ett par veckor efter att de lovats och filmerna gjordes av en lärare som inte kunde läsa innantill i sitt papper han höll i handen... Så var nöjda med er kursteknik. Istället för att göra om en film lägg tid på en till om just portifolio. Det är roligt med uppgifter ur olika tekniksynpunkt men man väntar sig inte detta i en avancerad kurs. Det är ju grunden att man ska kunna hantera sin kamera när man skall göra sin portifolio. Då har man ju kommit en bit på väg. en webbad portfolio i WordPress. Ibland har det varit ett önskemål. Då tänker jag att det inte skulle vara ett obligatoriskt moment på kursen utan ett extra inslag för de som behöver det. Se över filmer som är suddiga och ibland lite trevande. Jag tänker på mina egna som hör till andra arbetsuppgiften. Förslag till nästa kurstillfälle - ange vem som ansvarar för förändringen Gå igenom och ändra så att instruktionerna till varje uppgift är tydliga En till film om hur man sätter ihop en portfolio t.ex. till en specifik tidning, och/eller från sitt bildarkiv. Kanske lite mera fokus på BILD som gör att ens portifolio blir mer attraktiv i en diskussionsfilm kanske med länkar till ställen där man kan se bilder som betecknas som bra. Lite mer om komposition och vad som gör att en bild sticker ut. En webbad portfolio i WordPress och inte som ett obligatoriskt moment på kursen utan ett extra inslag för de som behöver det. Se över filmer som är suddiga och ibland lite trevande. Bör kursplanen ändras till nästa kurstillfälle - vem ansvarar i så fall för att förändringen görs? Nej, det behövs inte. Granskn. Granskare lärare (CAS-identitet) kapr0001 [Prorok, Kalle] Granskare student (CAS-identitet) flkr0001 [Eriksson, Florence Kristina Elisabe] Granskare studieadministratör (CAS-identitet) vabe0001 [Belyaeva, Valentina] Eventuella kommentarer på granskningsprocessen Hoppas att mailet går fram till Kristina Eriksson, flkr0001

TEK/NAT Kursrapport. Kurskod. Kurs. Poäng. Start v. Avancerat digitalt foto för portfolio 7.5 5TF021. Antal registrerade (män/kvinnor) 121 (46/75)

TEK/NAT Kursrapport. Kurskod. Kurs. Poäng. Start v. Avancerat digitalt foto för portfolio 7.5 5TF021. Antal registrerade (män/kvinnor) 121 (46/75) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Avancerat digitalt foto för portfolio 5TF021 7.5 2011 36 Institution Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Antal registrerade (män/kvinnor)

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsprogramm ering i Python 5DA 7.5 215 13 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 5 (34/16) Antal aktiva

Läs mer

Poäng. Start v. Strömningslära B 7.5. 09 Institution Institutionen för fysik. Antal registrerade (män/kvinnor) 39 (32/7)

Poäng. Start v. Strömningslära B 7.5. 09 Institution Institutionen för fysik. Antal registrerade (män/kvinnor) 39 (32/7) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Strömningslära B 5FY14 7.5 213 9 Institution Institutionen för fysik Antal registrerade (män/kvinnor) 39 (32/7) Antal aktiva studenter (deltagit i minst

Läs mer

Poäng. Start v. Styr- och reglerteknik Institution Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Poäng. Start v. Styr- och reglerteknik Institution Institutionen för tillämpad fysik och elektronik TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Styr- och reglerteknik 5EL99 7.5 214 44 Institution Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Antal registrerade (män/kvinnor) 29 (27/2) Antal

Läs mer

Start v. Styr- och reglerteknik. Poäng. 45 Institution Institutionen för tillämpad fysik och elektronik 7.5

Start v. Styr- och reglerteknik. Poäng. 45 Institution Institutionen för tillämpad fysik och elektronik 7.5 TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Styr- och reglerteknik 5EL099 7.5 2011 45 Institution Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Antal registrerade (män/kvinnor) 31 (31/0) Antal

Läs mer

Poäng. Start v. DV1: Datavetenskapens byggstenar 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 38 (38/0)

Poäng. Start v. DV1: Datavetenskapens byggstenar 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 38 (38/0) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. DV1: Datavetenskapens byggstenar 5DV160 7.5 2014 44 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 38 (38/0) Antal aktiva

Läs mer

Start v. Klassisk mekanik A. Poäng. 12 Institution Institutionen för fysik 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 47 (36/11)

Start v. Klassisk mekanik A. Poäng. 12 Institution Institutionen för fysik 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 47 (36/11) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Klassisk mekanik A 5FY040 7.5 2016 12 Institution Institutionen för fysik Antal registrerade (män/kvinnor) 47 (36/11) Antal aktiva studenter (deltagit

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsutveckling för internet 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 16 (13/3)

Poäng. Start v. Applikationsutveckling för internet 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 16 (13/3) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsutveckling för internet 5TF042 7.5 2015 44 Institution Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Antal registrerade (män/kvinnor) 16

Läs mer

Poäng. Start v. Människadatorinteraktion 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 44 (26/18)

Poäng. Start v. Människadatorinteraktion 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 44 (26/18) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Människadatorinteraktion med inriktning mot kognition och design 5DV45 7.5 215 36 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor)

Läs mer

Poäng. Start v. Programvaruteknik Institution Institutionen för datavetenskap. Antal registrerade (män/kvinnor) 25 (23/2)

Poäng. Start v. Programvaruteknik Institution Institutionen för datavetenskap. Antal registrerade (män/kvinnor) 25 (23/2) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Programvaruteknik 5DV087 5.0 202 0 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 25 (23/2) Antal aktiva studenter (deltagit

Läs mer

Poäng. Start v. DV2: Algoritmer och problemlösning 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 23 (23/0)

Poäng. Start v. DV2: Algoritmer och problemlösning 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 23 (23/0) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. DV2: Algoritmer och problemlösning 5DV161 7.5 215 4 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 23 (23/) Antal aktiva

Läs mer

Poäng. Start v. Programvaruteknik 15.0. 14 Institution Institutionen för datavetenskap. Antal registrerade (män/kvinnor) 34 (29/5)

Poäng. Start v. Programvaruteknik 15.0. 14 Institution Institutionen för datavetenskap. Antal registrerade (män/kvinnor) 34 (29/5) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Programvaruteknik 5DV087 15.0 2013 14 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 34 (29/5) Antal aktiva studenter (deltagit

Läs mer

Poäng. Start v. Givarfysik A 7.5. 04 Institution Institutionen för fysik. Antal registrerade (män/kvinnor) 40 (36/4)

Poäng. Start v. Givarfysik A 7.5. 04 Institution Institutionen för fysik. Antal registrerade (män/kvinnor) 40 (36/4) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Givarfysik A 5FY07 7.5 205 04 Institution Institutionen för fysik Antal registrerade (män/kvinnor) 40 (36/4) Antal aktiva studenter (deltagit i minst

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Vattenresursteknik MV0190, 30056.1314 5 Hp Studietakt = 35% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Abraham Joel Värderingsresultat Värderingsperiod: 2014-03-05-2014-04-04 Antal svar 8 Studentantal 52 Svarsfrekvens

Läs mer

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II 1 ( 6) THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II Sändlista Kurskod Examinator Mathias Henningsson Miguel Giménez Johan Holtström THFR41 Miguel Giménez Kursen gavs Årskurs 2 Termin Period 2 Kursens

Läs mer

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen.

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen. Kursrapport Bakgrundsinformation Kursens namn: Bild och lärande: Visuella kulturer och kommunikation Termin: 1 Ladokkod: BL202C Kursansvarig: Bjørn Wangen Antal registrerade studenter: 26 Antal studenter

Läs mer

Kursvärdering Palliativ vård - November

Kursvärdering Palliativ vård - November Kurs: VA632B - Palliativ vård Svarsfrekvens: 17/17 (100,0%) Startdatum: 2013-11-07 Slutdatum: 2013-11-15 Kursvärdering Palliativ vård - November - 2013 Hälsa och samhälles kursvärderingar är ett led i

Läs mer

DA205A Programmering med C# II

DA205A Programmering med C# II DA205A Programmering med C# II Antal svar: 25 (84) 1. Flervalsfråga Andel Allmänt Hur tycker du kursen har varit? 1. Dålig 0% 2. Ganska bra 4% 3. Bra 52% 4. Mycket bra 44% 2. Öppen fråga Nämn någonting

Läs mer

PD104A - Introduktion för Produktuteckling och design

PD104A - Introduktion för Produktuteckling och design PD104A - Introduktion för Produktuteckling och design Antal svar: 13 (41) 1. Flervalsfråga Andel Allmänt Hur tycker du kursen har varit? 1. Dålig 0% 2. Ganska bra 23,1% 3. Bra 69,2% 4. Mycket bra 7,7%

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10

Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10 Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10 1. Hur bedömer du som helhet kursens kvalitet? ( 1 anger lägsta betyg, anger högsta betyg) Fråga 1 Fråga 1 Motivering: Bl a jätteintressant att träffa folk från

Läs mer

Poäng. Start v. Givarfysik A Institution Institutionen för fysik. Antal registrerade (män/kvinnor) 25 (25/0)

Poäng. Start v. Givarfysik A Institution Institutionen för fysik. Antal registrerade (män/kvinnor) 25 (25/0) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Givarfysik A 5FY107 7.5 2012 04 Institution Institutionen för fysik Antal registrerade (män/kvinnor) 25 (25/0) Antal aktiva studenter (deltagit i minst

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Teorier i nutida landskapsarkitektur LK0115, 20168.0910 5 Hp Studietakt = 35% Nivå och djup = Avancerad E Kursledare = Ulla Myhr Värderingsresultat Värderingsperiod: 2010-01-12-2010-01-26 Antal svar 4

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

Poäng. Start v. Datastrukturer och algoritmer (C) 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 98 (82/16)

Poäng. Start v. Datastrukturer och algoritmer (C) 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 98 (82/16) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Datastrukturer och algoritmer (C) 5DV149 7.5 217 12 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 98 (82/16) Antal aktiva

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Cambros elektroniska utvärderingssystem

Cambros elektroniska utvärderingssystem Cambros elektroniska utvärderingssystem Kursutvärdering Kost vid graviditet och amning 7,5 hp HT12 Tack för att du tar dig tid att fylla i utvärderingen av kursen Kost vid graviditet och amning! projektarbetet

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering Samlad bedömning

Sammanställning av kursutvärdering Samlad bedömning Webbdesign med JavaScript och Document Object Model, 7. hp Sammanställning av kursutvärdering Samlad bedömning Fristående nätkurs Kurs: Webbdesign med JavaScript och Document Object Model, 7. hp Kurskod:

Läs mer

Poäng 7.5. Försök se till att rätta uppgfter snabbare (men det är inte så lätt) Försök göra fler kodexempel och fler filmer.

Poäng 7.5. Försök se till att rätta uppgfter snabbare (men det är inte så lätt) Försök göra fler kodexempel och fler filmer. Datavetenskap Kursutvärdering Kursrapport Sid 1 (5) Kursrapport Information om kurstillfället Kurs Applikationsutveckling för iphone Poäng 7.5 Kurskod 5DV032 Kursdatum VT11 Institution Datavetenskap Antal

Läs mer

Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015

Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015 Kursutvärdering Sid 1 (5) Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015 Svarsfrekvens: 78 % (18/23) 1. Hur bedömer du som helhet kursens kvalitet? (1-5) Medel: 4,1 2. Dina förväntningar innan kursen?

Läs mer

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: 2011-07-05 10:22:32 Besvarad av: 14(20) (70%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar.

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar. Kursutvärdering för sista momentet - kursförbättrande frågor Kurs/grupp-objekt 1. 1. Vad var bra på kursen? Det är viktigt att veta så att vi inte tar bort det som du är nöjd med. 24 svar 2. 1. Innehållet?

Läs mer

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Kursutvärdering HT 14 Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Hur svarade kursen mot kursbeskrivningen? fördelning 0% 0% 0% 10% 25% 65% antal (0) (0) (0) (2) (5) (13) Medelvärde (för

Läs mer

MYCKET BRA (7/44) BRA (34/44) GANSKA BRA (4/44) INTE BRA (1/44)

MYCKET BRA (7/44) BRA (34/44) GANSKA BRA (4/44) INTE BRA (1/44) Kursutvärdering moment 4, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? BRA (34/44) GANSKA BRA (4/44) Intressant Detta var det intressantaste kursmomentet Den sammanfattande föreläsningen i slutet

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

Poäng. Start v. Programvaruteknik Institution Institutionen för datavetenskap. Antal registrerade (män/kvinnor) 54 (50/4)

Poäng. Start v. Programvaruteknik Institution Institutionen för datavetenskap. Antal registrerade (män/kvinnor) 54 (50/4) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Programvaruteknik 5DV151 15.0 2014 13 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 54 (50/4) Antal aktiva studenter (deltagit

Läs mer

Hoppa till... Exportera till Excel

Hoppa till... Exportera till Excel Hoppa till... Startsida TFEMoodle Forskning Samverkan Om universitetet TFEMoodle LinSA, del 3 Återkopplingar Återkoppling HT11 Uppdatera Återkoppling Översikt Redigera komponenter Mallar Analys Visa inlägg

Läs mer

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för musikvetenskap RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS Kurs: Musikteori 1/Musikvetenskap A Delkurs: Satslära/funktionsanalys Termin: VT 211 Totalt besvarade

Läs mer

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag Termin: VT 2015 Program: W Kurs: Klimat 1TV026 10 hp Antal registrerade studenter: 11 Svarsfrekvens: (54%) 6/11 Datum: 2015-04-08 Utfall av examination Antal examinerade: 9 Betyg 5: 0 (0%) Betyg 4: 5 (56%)

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Landscape architecture: History, theory and practice LK0249, 10281.1516 15 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Ylva Dahlman Värderingsresultat Värderingsperiod: 2015-10-29-2016-02-25

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Kursutvärdering. Kurs: IKK: Projektkurs geografiska informationssystem (GIS) 7,5 hp

Kursutvärdering. Kurs: IKK: Projektkurs geografiska informationssystem (GIS) 7,5 hp Institutionen för geografi och ekonomisk historia Kursutvärdering Kurs: IKK: Projektkurs geografiska informationssystem (GIS) 7,5 hp Termin: vår 2016 Kursansvarig lärare: Olof Olsson Våra kursutvärderingar

Läs mer

Poäng. Start v. Datastrukturer och algoritmer (Python) 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 65 (57/8)

Poäng. Start v. Datastrukturer och algoritmer (Python) 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 65 (57/8) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Datastrukturer och algoritmer (Python) 5DV128 7.5 2012 0 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 65 (57/8) Antal

Läs mer

Summary. Vad tyckte du om kursen? Hur mycket arbete har du lagt ner på kursen. 19 svar på kursutvärderingarna av ca 31 som tenterade kursen.

Summary. Vad tyckte du om kursen? Hur mycket arbete har du lagt ner på kursen. 19 svar på kursutvärderingarna av ca 31 som tenterade kursen. 19 svar på kursutvärderingarna av ca 31 som tenterade kursen. Kommentarer från kursansvarig: Jämfört med förra årets kursutvärdering har åsikterna om kursen och föreläsningarna tappat något från Mycket

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Landskapsarkitekturens miljöpsykologi - teori och metod LK0203, 10199.1314 15 Hp Studietakt = 50% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Sarah Andersson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2013-12-18-2014-01-17

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Vertebratzoologi BI0852, 20054.1314 10 Hp Studietakt = 30% Nivå och djup = Grund A Kursledare = Göran Hartman Värderingsresultat Värderingsperiod: 2014-03-24-2014-04-17 Antal svar 8 Studentantal 9 Svarsfrekvens

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011

Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011 Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under hösten 2011. Deltagarnas

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Trädvård LK0196, 20078.1516 15 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund Kursledare = Johan Östberg Värderingsresultat Värderingsperiod: 2016-01-12-2016-01-22 Antal svar 30 Studentantal 36 Svarsfrekvens

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Växtskydd, grundkurs BI1148, 10230.1314 7 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund Kursledare = Boel Sandskär Värderingsresultat Värderingsperiod: 2013-09-28-2013-10-17 Antal svar 19 Studentantal 62

Läs mer

Resultat av kursvärdering för kursansvarig och lärare

Resultat av kursvärdering för kursansvarig och lärare Resultat av kursvärdering för kursansvarig och lärare Programmering med JavaScript, HTML och CSS Studietakt: Program: Saknas Fristående kurs, PAGWH, PAGWE Studenter i utskick: 40, 26, 20 Antal svarande

Läs mer

Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2)

Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2) Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Övriga medverkande lärare: Karin Dessne David Gunnarsson Linda Rydh Jonas Söderholm Birgitta

Läs mer

TBMT18-Medicinsk Teknik

TBMT18-Medicinsk Teknik 1 (6) TBMT18-Medicinsk Teknik Sändlista Svante Gunnarsson Torun Berlind Elin Önstorp Matilda Leinsköld Neda Haj Hosseini Göran Salerud Kurskod TBMT18 Examinator Neda Haj Hosseini Kursen gavs Årskurs 2

Läs mer

Antal studenter VG G U Blank

Antal studenter VG G U Blank Kursledningens sammanfattning Kursen startar med en översiktsföreläsning. De första tre veckorna ägnas åt kursens teoriinnehåll genom totalt 20 föreläsningar (á 2x45 min), vilka efterföljs av motsvarande

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för informatik Lärare: Rikard Harr, Angelica Svelander oktober 6, 2016 Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 Sammanlagt lämnades 36 utvärderingar

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Sammanställning av kursvärdering Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner 15 HP, 2015 Cemus kurser har tillkommit på studentintiativ och leds av studenter. Kursutvärderingen är ett viktigt

Läs mer

MIKROBIOLOGI, 10 HP. Resultat

MIKROBIOLOGI, 10 HP. Resultat MIKROBIOLOGI, 10 HP Kurskod: 1BG413, Anmälningskod: 67449, 33%, DAG, ITD, vecka: 04-23 Termin: VT 2015 Resultat Den här kursvärderingen har besvarats av 44% (15/34) av studenterna. Skriv gärna sammanfattningar

Läs mer

Utvärdering av laboration i genteknik. för kemiingenjörer, VT 2002

Utvärdering av laboration i genteknik. för kemiingenjörer, VT 2002 Miniprojekt, pedagogisk kurs för universitetslärare II, ht 2002. Maria Andrén och Anna Lindkvist, Inst för genetik och patologi Utvärdering av laboration i genteknik för kemiingenjörer, VT 2002 Introduktion

Läs mer

Vad tycker du om kursen som helhet? 1 - Mycket dålig 0 0% 2 1 2% 3 0 0% % 5 - Mycket bra 25 57%

Vad tycker du om kursen som helhet? 1 - Mycket dålig 0 0% 2 1 2% 3 0 0% % 5 - Mycket bra 25 57% 44 svar Sammanfattning Se hela svar Hur stor andel av undervisningen har du deltagit i? Ingen undervisning All undervisning 1 - Ingen undervisning 0 0% 2 0 0% 4 0 0% 5 1 2% 6 0 0% 7 3 7% 8 1 2% 9 20 45%

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Arbetsplanering inom djursjukvård DO0045, 40160.1314 5 Hp Studietakt = 35% Nivå och djup = Grund Kursledare = Lena Svendenius Värderingsresultat Värderingsperiod: 2014-06-03-2014-06-22 Antal svar 10 Studentantal

Läs mer

Sammanställning kursvärdering

Sammanställning kursvärdering Sammanställning kursvärdering Hållfasthetslära (MSGB22), HT08 Lärare: Nils Hallbäck (föreläsningar samt övningsgrupp) Christophe Barbier (övningsgrupp) Examinator: Nils Hallbäck Antal studenter som följt

Läs mer

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät.

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. I mitten på höstterminen 2011 svarade PIM-examinatorerna på några frågor om hur de upplevt PIM-arbetet hitintills på sin skola. Det var frågor riktade

Läs mer

Utvärdering Populärvetenskaplig framställning,

Utvärdering Populärvetenskaplig framställning, Utvärdering Populärvetenskaplig framställning, 2013-11-18 Det var 16 deltagare denna gång, fjorton från tekfak och två från HU Jag bad dem skriva ner tre saker som ska behållas till nästa omgång (om det

Läs mer

Sammanställning av utvärderingar av kurs HU4304 höstterminen 2008

Sammanställning av utvärderingar av kurs HU4304 höstterminen 2008 Sammanställning av utvärderingar av kurs HU4304 höstterminen 2008 Sex personer har fyllt i utvärderingsenkäten. En person läser kursen HU4304 som fristående kurs och de övriga läser den inom ett program.

Läs mer

Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN026 Start och slutdatum:

Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN026 Start och slutdatum: Umeå universitet Institutionen för kostvetenskap Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN02 Start och slutdatum: 020 00 Antal registrerade på kursen: 23 Datum för möte (programsamordnare, lärarrepresentanter

Läs mer

1 of 6 15/02/2007 23:26 Enkätresultat Enkät: Enkät 479896 Status: öppen Datum: 2007-02-15 23:26:10 Grupp: Aktiverade deltagare (5C1108 Tillämpad fysik, mekanik) Besvarad av: 7(58) (12%) Sidan besökt av:

Läs mer

BY307J Husbyggnad - Projekt

BY307J Husbyggnad - Projekt BY307J Husbyggnad - Projekt Antal svar: 20 (83) 1. Flervalsfråga Andel Allmänt Hur tycker du kursen har varit? 1. Dålig 30% 2. Ganska bra 25% 3. Bra 40% 4. Mycket bra 5% 2. Öppen fråga Nämn någonting i

Läs mer

Värderingsresultat. Obligatoriska standardfrågor

Värderingsresultat. Obligatoriska standardfrågor Små avloppssystem, näringsåterföring och slambehandling TN0320, 20056.1415 5 Hp Studietakt = 25% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Håkan Jönsson 5 Hp Studietakt = 25% Nivå och djup = Avancerad Kursledare

Läs mer

Allmänna frågor om kursen: Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. 1. Vad är ditt allmänna omdöme om kursen? Antal svar: 30 Medelvärde: 3.

Allmänna frågor om kursen: Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. 1. Vad är ditt allmänna omdöme om kursen? Antal svar: 30 Medelvärde: 3. 1(5) Kursvärdering - sammanställning Kurs: Grundkurs i C-programmering, 2p (1TD442), 1p (1IT022) Antal reg: 103 Program: ingår i 1TD442 Algoritmer och datastrukturer DV1 6p/ Antal svar: 31 DVP: 11 svar

Läs mer

TSTE12-Konstruktion av digitala system

TSTE12-Konstruktion av digitala system 1 (5) TSTE12-Konstruktion av digitala system Sändlista Svante Gunnarsson Torun Berlind Elin Önstorp Matilda Leinsköld Kent Palmkvist Tomas Svensson Kurskod TSTE12 Examinator Kent Palmkvist Kursen gavs

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Besvara följande frågor på en skala från 1 (i liten grad) till 5 (i hög grad). - I vilken mån har du uppnått målen i kursen?

Besvara följande frågor på en skala från 1 (i liten grad) till 5 (i hög grad). - I vilken mån har du uppnått målen i kursen? 95responses Summary Besvara följande frågor på en skala från 1 (i liten grad) till 5 (i hög grad). - I vilken mån har du uppnått målen i kursen? 1 0 0% 2 1 1% 3 26 27% 4 43 45% 5 25 26% Besvara följande

Läs mer

RYSA Du är % # Kvinna 50% 3 Man 50% 3 Summa 100% 6

RYSA Du är % # Kvinna 50% 3 Man 50% 3 Summa 100% 6 RYSA11 2007 RYSA11 2007 Översikt Totalt antal svar 6 Filter nej Gruppera efter fråga nej Du är Kvinna 50% 3 Man 50% 3 Din ålder Under 25 33.3% 2 25-35 16.7% 1 Över 35 50% 3 Vad har du läst förutom ryska?

Läs mer

Studenterna är överlag mycket nöjda med kursen. De är något mindre nöjda med kurslitteratur.

Studenterna är överlag mycket nöjda med kursen. De är något mindre nöjda med kurslitteratur. Sammanfattning av kursutvärderingar 2016-05-11 ÅRSKURS 1 7-9 UVK Skola och samhälle III (kursslut mars) Svarsfrekvens 56 % (9/16) Studenterna är överlag mycket nöjda med kursen. De är något mindre nöjda

Läs mer

Har du läst kursen på Campus eller distans Campus 8 53% Distans 7 47%

Har du läst kursen på Campus eller distans Campus 8 53% Distans 7 47% 15 svar Sammanfattning Se hela svar Har du läst kursen på Campus eller distans Campus 8 53% Distans 7 47% KURSFRÅGA AV ÖVERGRIPANDE KARAKTÄR Kursinnehållet har varit intressant och stimulerande I låg grad

Läs mer

Instämmer i viss mån. Instämmer i stort sett fördelning 5,9% 47,1% 35,3% 11,8% 0% antal (1) (8) (6) (2) (0) Instämmer i viss mån

Instämmer i viss mån. Instämmer i stort sett fördelning 5,9% 47,1% 35,3% 11,8% 0% antal (1) (8) (6) (2) (0) Instämmer i viss mån Enkätresultat Enkät: Status: Kursutvärdering VT2012 stängd Datum: 2012-08-29 11:05:54 Grupp: Aktiverade deltagare (Människa, teknik, organisation (MTO) (7,5hp)) Besvarad av: 17(32) (53%) 1. Det var lätt

Läs mer

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009.

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Umeå Universitet Sida 1 (10) Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Kursvärdering. Omdöme 1 5 (5 bäst) Kursupplägg i stort 1 2 5 Bra projekt där de tidigare projekten i BP1 och BP2 binds ihop. Får

Läs mer

Poäng. Start v. Programvaruteknik Institution Institutionen för datavetenskap. Antal registrerade (män/kvinnor) 59 (56/3)

Poäng. Start v. Programvaruteknik Institution Institutionen för datavetenskap. Antal registrerade (män/kvinnor) 59 (56/3) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Programvaruteknik 5DV151 15.0 2016 12 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 59 (56/3) Antal aktiva studenter (deltagit

Läs mer

TDDD39-Perspektiv på informationsteknologi

TDDD39-Perspektiv på informationsteknologi 1 (6) TDDD39-Perspektiv på informationsteknologi Sändlista Inger Erlander Klein Tea Nygren Siv Söderlund Fredrik Wiklund Ola Leifler Peter Dalenius Kurskod TDDD39 Examinator Ola Leifler Kursen gavs Årskurs

Läs mer

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06 Institutionen för omvårdnad Sammanställning [2013-06-13] [OM 218vt13] Sid 1 (1) Kursutvärdering Kursnamn och poäng Kvinno- och familjehälsa I, 7,5 hp Kurs inom program (ange program)/fristående Barnmorskeprogrammet,

Läs mer

Kursutvärdering mom 1 LHM, ht 13.

Kursutvärdering mom 1 LHM, ht 13. Kursutvärdering mom 1 LHM, ht 13. Vad har hjälpt mig att uppnå FSR:en Pedagogiska och tydliga genomgångar av teori och begrepp Inspirerande och engagerade lärare som höll intresset uppe och gjorde så att

Läs mer

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B 1 Respondent 2 Researcher A 3 Researcher B Fråga A = 4 första frågorna, Frågor B = nästa 3 frågor, endast nummer = fråga 1-17, Övr 1 osv = frågor från intervjuare utanför frågeguide Rad Person Text Fråga

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 135 av 167 studenter (81%) har Lärare, tidigare år, förskola 39% besvarat utvärderingen Lärare, tidigare år, grundskola

Läs mer

Kursutvärdering BIMA37 HT14

Kursutvärdering BIMA37 HT14 Kursutvärdering BIMA37 HT14 Antal respondenter: 19 : 13 Svarsfrekvens: 68,42 % Kursen byggde vidare på mina tidigare kunskaper Kursen byggde vidare på mina tidigare kunskaper 3. 3 (23,1%) 4. 4 (30,8%)

Läs mer

WEBBDIST13: Formgivning och layout, 7,5 hp V14 (31EFO1)

WEBBDIST13: Formgivning och layout, 7,5 hp V14 (31EFO1) Kursrapport för: WEBBDIST13: Formgivning och layout, 7,5 hp V14 (31EFO1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 37 st. Antal godkända studenter på hela kursen vid

Läs mer

Kursutvärdering Digital kompetens/it-ämnen vt11

Kursutvärdering Digital kompetens/it-ämnen vt11 Kursutvärdering Digital kompetens/it-ämnen vt11 Digital kompetens och lärande/it-ämnen vt11 Results of survey Startade: June 1, 2011 Avslutad: June 30, 2011 Svarsfrekvens: 11% ( 9 / 84 ) Cambros elektroniska

Läs mer

Hoppa till... Exportera till Excel

Hoppa till... Exportera till Excel Hoppa till... Startsida TFEMoodle Forskning Samverkan Om universitetet TFEMoodle LinSA, del 3 Återkopplingar Återkoppling VT12 Uppdatera Återkoppling Översikt Redigera komponenter Mallar Analys Visa inlägg

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Trädvård LK0196, 40089.1314 15 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund Kursledare = Johan Östberg Värderingsresultat Värderingsperiod: 2014-06-05-2014-06-15 Antal svar 14 Studentantal 16 Svarsfrekvens

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Fiskodling BI1125, 30035.1112 15 Hp Studietakt = 50% Nivå och djup = Grund Kursledare = Andreas Pettersson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2012-05-07-2012-05-20 Antal svar 8 Studentantal 9 Svarsfrekvens

Läs mer

5 I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande?

5 I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande? Kursvärdering Patent, varumärke och design - information som inspiration HT13 ÖVDFR1 10 hp Kursansvariga: Ingrid Johansson Rolf Hasslöw Antal registrerade studenter: 30 Antal besvarade: 7 Antodkända studenter

Läs mer

Kursutvärdering basåret 11/12

Kursutvärdering basåret 11/12 View All Responses. Alla deltagare. Responses: 22 Kursutvärdering basåret /2. Du är Kvinna 73 6 Man 27 6 00 2. Vad anser du om dina förkunskaper inför kursen? Helt tillräckliga I stort sett tillräckliga

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundäggande webbdesign HT06 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundäggande webbdesign HT06 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundäggande webbdesign HT6 Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 6 Medel:,6

Läs mer

Redovisning av kursvärdering för Samhällskunskap I HT 12 med kursledarens kommentarer

Redovisning av kursvärdering för Samhällskunskap I HT 12 med kursledarens kommentarer Redovisning av kursvärdering för Samhällskunskap I HT 12 med kursledarens kommentarer Antal svar: 14 av 24 Kursledarens kommentar med förslag till förbättring 58% av kursens deltagare har besvarat kursvärderingen,

Läs mer

Kursutvärdering. Enkätresultat. 27 har svarat av 32 (84%) Max antal val: 7

Kursutvärdering. Enkätresultat. 27 har svarat av 32 (84%) Max antal val: 7 Enkätresultat Enkät: Kursutvärdering Status: öppen Datum: 2009-12-08 14:08:39 Grupp: Aktiverade deltagare (H09 Sår och sårbehandling) Besvarad av: 27(32) (84%) Kursutvärdering Utvärdera kursen utifrån

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Jordbruks- och miljöekonomi NA0117, 10140.1011 10 Hp Studietakt = 65% Nivå och djup = Grund A Kursledare = Rob Hart Värderingsresultat Värderingsperiod: 2010-10-29-2010-11-18 Antal svar 33 Studentantal

Läs mer