Kompetensprojekt På det mänskliga planet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensprojekt På det mänskliga planet"

Transkript

1 LÅT SLÅ

2 LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse

3 Praktisk Projektledning Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 8 oktober 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné Program Inledning Projektstart Projektbegreppet Projektmål Riskstyrning Projektstyrning Planeringsteknik Organisationsformer Projektorganisation Projektavslut

4

5 Projektstart Projektbegreppet P r o j e k t i v i t e t Med projektivitet menas en organisations förmåga att med projektformen nå sina sociala och verksamhetsmässiga mål P r o j e k t d e f i n i t i o n Målsatt Namngivet Tidsbegränsat Budgeterat Avgränsat Unikt

6 F ö r s t u d i e Vägen från idé till ett projekt går i allra flesta fall via en förstudie för att få ett säkrare underlag för beslut att genomföra projektet. Detta initiala arbete får ofta karaktären av en sökprocess Förslaget skall prövas eller bedömas, konsekvenser analyseras och ambitionsnivåer hittas.

7 Projektstart P r o j e k t Målstyrning Kraftsamling Systematik Samverkan Engagemang Fördelarna med att utföra en uppgift i projektform får bedömas från fall till fall. Ju större behovet av samordning och ju högre grad av komplexitet och osäkerhet desto starkare skäl för projektformen P r o j e k t Mål avseende prestanda, tider och resurser Bestämt start- och slutmönster Temporär organisation med tydliga roller Resultat överlämnas vid projektslut

8 Projektstart P r o j e k t f l ö d e t Idé Bedömning Förberedning Genomförande Avslutning Nyttjande Genom att dela in projektet i faser kan beställare och styrgrupper fatta successiva beslut och resultaten följas upp. Genom olika milstolpar blir arbetet lättare eftersom man arbetar mot mål som ligger relativt nära i tiden

9 P r o j e k t m å l Otydlig målbild Tydlig målbild Ju bättre definierade projektmålen är desto större är sannolikheten att de förväntade resultatmålen uppnås. Projektmål Delmål Huvudmål Projektmål skall vara Tydliga specificerade och mätbara Utmanande men realistiska Förankrade förstådda och accepterade Kravet är att de skall ge en fullgod bild av det resultat som skall uppnås

10 Projektstart V a r f ö r? Klargöra villkor Förtydliga slutresultatet Definiera arbetsinsatser Säkra resurser Precisera beslut Förebygga problem Etablera spelregler Motivera deltagarna Förankra projektet Behoven att förtydliga och lägga fast är stora i början. Att organisera, studera, analysera, förankra kräver tid, resurser och systematik.

11 Projektstart V a d? Beskrivning av bakgrund och ramar Inventering av erfarenheter Förtydligande av projektmålen Strukturering av projektets innehåll Etappindelning och beslutspunkter Tid-, resurs- och kostnadsplanering Arbetsfördelning och samarbetsformer Riskanalys och förebyggande åtgärder Mötesplaner och uppföljningsrutiner Godkänd projektbeskrivning Projektstartens arbetssteg leder fram till ett genomarbetat material för styrning av projektet och en insatt och engagerad projektgrupp.

12 Riskstyrning Riskstyrning I projekt betyder att man gör återkommande analyser och däremellan arbetar med att kontrollera och undanröja de risker som utgör hot mot projektets framgång Vid identifiering av riskerna skall dessa sökas inom alla tänkbara områden. Minirisk Sannolikhet för att något skadligt skall inträffa skala % X Den konsekvens som skadan medför skala % = Riskvärde

13 DU har inte tid att ha bråttom!

14 Gemensam bild Du har som medarbetare rätt att kräva Villkor och förutsättningar Innehåll och struktur Förväntan resultat Disponibla resurser Den egna arbetsuppgiften Ansvar och befogenheter Samspelet inom projektet Sätt att fatta beslut Metoder för uppföljning och utvärdering Krav på dokumentation och beslutsunderlag När projektet väl är i gång finns det vanligtvis inte utrymme för olika uppfattningar En samsyn på projektet är avgörande för att arbetet skall bli effektivt

15 Det är svårt att spå, särskilt om framtiden! Mark Twain Vi planerar våra projekt för att Fördela ansvar och lägga fast vem som skall göra vad Kontrollera att allt nödvändigt arbete är identifierat Dela in projektet i hanterliga delar och etapper Skapa en gemensam bild av projektets totala omfattning Kunna förkorta projektets genomloppstid Utläsa konsekvenserna av förändringar Mäta uppnådda resultat

16 Krav på en projektplan Tydlighet Ansvar Etapper stegvis utför arbetet Kopplingar omvärlden Beslutspunkter visar när beslut måste fattas Mötestillfällen fastlagd mötesplan

17 Resursplanering Goda råd Undvik övertro Utnyttja projektstartsmötet Låt medarbetarna uppskatta resursåtgången Skapa acceptans från medarbetarna Utnyttja datorstöd Var strikt affärsmässig i alla beslut Bedöm projektet utifrån vad det är värt, inte vad det kostar Upprätta checklistor Vid kostnadskalkulering Glöm inte det oförutsedda Granska noga underlaget innan start

18 Man får vad man mäter Projektuppföljning görs för att få impulser till omplanering av projekt för att uppsatta mål ska nås motivera engagerad personal att arbeta för att nå planerade resultat få impulser till omprövning av projektets mål Uppföljning av tidplan Kostnadsuppföljning Projektrevision Statusrapportering

19 Projektrevision -ett instrument för att uppnå mål enligt plan Projektstart Genomförande projektrevisioner Projektslut Projektrevision Analys av nuläge och sammanställning av åtgärder vad gäller: Mål och delmål Målens förankring i organisationen Omfattning och avgränsning Riskfaktorer Ekonomi Planering, uppföljning Projektledaren Rapportering

20 Statusrapportering Projektledaren rapporterar regelbundet projektets status till beställaren MÅL Planerat och uppnått resultat vid rapporteringstillfället Läge Projektets nuläge i förhållande till tid-, resursoch kostnadsplaner samt prognos om slutläge Aktiviteter Viktiga aktiviteter som är pågående eller ska utföras under den närmaste tiden Hot Risker i det förestående arbetet och vad som görs för att minska dessa Beslut Behov av övergripande beslut och ledningsstöd

21 Ansvarsfördelning Beställaren Fastställer Mål och Ramar Projektledaren Svarar för Vad som skall göras och När Hur arbetet ska utföras och av Vem Litet projekt I ett litet projekt har beställaren själv den styrande funktionen och projektledaren leder arbetet som utförs av deltagarna i projektgruppen.

22 I PARADISET är tysken mekaniker engelsmannen soldat fransmannen kock schweizaren organisatör italienaren älskare I HELVETET är tysken soldat engelsmannen kock fransmannen mekaniker schweizaren älskare italienaren organisatör Resultatet av en felaktigt sammansatt projektgrupp kan vara katastrofalt, medan en väl sammansatt projektgrupp kan lösa mycket svåra problem.

23

24 Kronetorpsgatan MALMÖ Telefon och e-post Hemsida Organisationsnummer PlusGiro Bankgiro

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet rev 2009-12-07 Projektmodell P r o j e k t e t Projektstart Genomförande Överlämning Avslut/ utvärdering G1 G2 G3 G4 G5 V e r k s a m h e t e n Initiering

Läs mer

FÖRÄNDRINGSLEDARE FÖRÄNDRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA VERKSAMHETER EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV TALAB

FÖRÄNDRINGSLEDARE FÖRÄNDRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA VERKSAMHETER EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV TALAB FÖRÄNDRINGSLEDARE FÖRÄNDRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA VERKSAMHETER EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV TALAB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel Sida 1. Förändringsledare 3 2. Organisationsstruktur

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Struktur ger frihet i projektledning

Struktur ger frihet i projektledning Struktur ger frihet i projektledning av Bo Tonnquist Bo Tonnquist är konsult, lärare och handledare/coach, med mångårig erfarenhet som projektledare, affärsutvecklare och chef inom såväl svenskt näringsliv

Läs mer

Sida 1 av 33. 2 Etablering. 2.1 Inledning 2006-11-27. I detta avsnitt ska du göra följande:

Sida 1 av 33. 2 Etablering. 2.1 Inledning 2006-11-27. I detta avsnitt ska du göra följande: Sida 1 av 33 2 Etablering Projektledarens ansvar blir nu att etablera projektet enligt beställarens uppdrag eller direktiv. Innan projektet de facto kan starta måste mål och planer för projektet tydliggöras.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

KULTURVERKSTAN 2004. Amanda Ramsin Afsaneh Monemi Elisabet Wilhede Maja Heurling Tina Lindström

KULTURVERKSTAN 2004. Amanda Ramsin Afsaneh Monemi Elisabet Wilhede Maja Heurling Tina Lindström KULTURVERKSTAN 2004 Amanda Ramsin Afsaneh Monemi Elisabet Wilhede Maja Heurling Tina Lindström Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 1.1 Vad är ett projekt 2 Idéfasen 3 2.1 Brainstorming 2.2 Synopsis 3

Läs mer

PROJEKTLEDAREN FÖR FÖRBÄTTRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG VÅGA VINN EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV

PROJEKTLEDAREN FÖR FÖRBÄTTRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG VÅGA VINN EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV PROJEKTLEDARE FÖR FÖRBÄTTRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG VÅGA VINN $ UPPDRAG - RESURSER PROJEKTLEDAREN VERKTYGEN REDOVISNINGEN EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV AIM Ledarskap,

Läs mer

1.1 Inledning. Kåseri: Projektledarexamen 2009-06-23. I detta avsnitt ska du göra följande: Välkommen till avsnittet Initiera!

1.1 Inledning. Kåseri: Projektledarexamen 2009-06-23. I detta avsnitt ska du göra följande: Välkommen till avsnittet Initiera! Sida 1 of 26 1.1 Inledning Välkommen till avsnittet Initiera! Innan ett konkret, väl organiserat och målstyrt projektarbete påbörjas befinner sig det framtida projektet i det som kallas initieringsfasen.

Läs mer

Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet

Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet Härnösands projektmodell Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet Min idé På följande sidor kommer du få stöd för ditt engagemang att vilja förbättra och göra skillnad för brukare och medborgare.

Läs mer

Projektplanering enligt LFA-metoden

Projektplanering enligt LFA-metoden Projektplanering enligt LFA-metoden (The Logical Framework Approach) Mål- och resultatstyrning av projekt inom Socialfonden Kari Örtengren Project Design AB Kari Örtengren/2012 Denna skrift har tagits

Läs mer

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0 Stockholms läns landstings projektmodell PROJEKTiL 2.0 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Vad är projekt?... 2 1.2 Syftet med projektmodellen... 2 1.3 Målgrupp SLLs projektmodell... 2 1.4 Ansvar SLLs projektmodell...

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys Dnr: Rev 24-2009 vid Västra Götalandsregionen Från vision till realisering en riskanalys LRD Revision och Rådgivning Lars Dykert 2009-08-24 1 Innehållsförteckning Sid. Sammanfattning 4 1 Revisionsenhetens

Läs mer

Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete. Projektplan. Organisation Examination Placering/plats Dokumentation. Rutiner

Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete. Projektplan. Organisation Examination Placering/plats Dokumentation. Rutiner Projektplan Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete Organisation Examination Placering/plats Dokumentation Rutiner Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Bakgrund 3 Om projekt, allmänt 4 Projekt, vad är det?

Läs mer

Högskolan i Borås Organisationsutveckling Projektplan, fas 2b

Högskolan i Borås Organisationsutveckling Projektplan, fas 2b HÖGSKOLAN I BORÅS Projektplan Organisationsutveckling 2013-10-14 Dnr 403-13 Beställargruppen Högskolan i Borås Organisationsutveckling Projektplan, fas 2b 1 Innehåll 1 Basfakta...3 1.1 Godkännande av projektplan...3

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Kapitel 1. Projekt som arbetsform

Kapitel 1. Projekt som arbetsform Kapitel 1. Projekt som arbetsform Organisation formaliserad gruppbildning samordnad för att uppnå gemensamma mål. Organisationsteori; struktur (funktioner, befattningar, hierarkier, titlar och rangordning),

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

LSU:s Projektledarhandbok Dokumentation av LSU:s Projektledarutbildning 19-20 mars 2004, Tollare folkhögskola

LSU:s Projektledarhandbok Dokumentation av LSU:s Projektledarutbildning 19-20 mars 2004, Tollare folkhögskola LSU:s Projektledarhandbok Dokumentation av LSU:s Projektledarutbildning 19-20 mars 2004, Tollare folkhögskola Föreläsare: Anders Hultman Thomas Laurell Johan Welander Inledning I din hand håller du en

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Genomförandet handlar alltså om att detaljplanera, följa upp, styra, leda, rapportera och informera.

Genomförandet handlar alltså om att detaljplanera, följa upp, styra, leda, rapportera och informera. Sida 1 av 42 3 Genomförande Under själva genomförandet handlar arbetet och ansvaret för projektledaren om att leda arbetet framåt i enlighet med uppgjorda planer och mot de mål som definierats. Projektet

Läs mer