Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden."

Transkript

1 Presentationer från Frukostmöte.SE:s Internetfond 19 januari 2012 Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg Mer information finns på

2 Internetfonden information Pernilla Rydmark

3

4

5 Utlysning Ansökan Bedömng Beslut Avtal 11 jan 8 feb Feb-Apr 20 apr 20 maj Projekthandläggning

6 Sökprocess 1. Idé 2. Vem ska göra jobbet 3. Vad är poängen 4. Vilka problem ska vi lösa 5. Vad gör oss speciella

7 Tips 1. Läs alla officiella texter och rapporter 2. Ladda ner och kolla in formulär och mallar 3. Öppna användarkonto 4. Ring, presentera dig och ställ frågor 5. Kontakta andra som sökt och fått pengar

8 Projektfokus 1. Idé inte verksamhet 2. Syfte och mål 3. En plan 4. Ettårigt inte verksamhet 5. Budgettak inte fantasisummor

9 Projektprocess 1. Besked 2. Avtalsskrivning 3. Projektstart 4. Projektrapportering 5. Slutrapport 6. Utvärdering

10 Wtf are you saying? by Kalexanderson (CC BY-NC-SA 2.0)

11 Kort information kring projekthantering Michael Winberg

12 Definition/egenskaper på ett projekt Har en tydlig beställare (person) som vill ha en förändring Uppgiften som skall lösas har ett tydligt mål i tid och omfattning och är av engångskaraktär Har en egen budget och en egen organisation Tydligt start och slut Fokusering

13 Vad är ett lyckat projekt? Projektmålen uppnås Effektmålen uppnås (oftast en tid efter projektavslut) Beställaren nöjd Användarna/förvaltarna av projektresultatet är nöjda Styrgrupp och projektledning är nöjda Projektmedarbetarna är nöjda

14 Projektets faser Innan projektet bedömning av effektmålet (business case) Förberedelsefas (projektdirektiv) Genomförandefas (projektplan) Avvecklingsfas (slutrapport) Beslutspunkter/gates för att komma till nästa fas

15 .SE:s process

16 Mål Effektmål = det man vill uppnå genom projektet (t.ex. kostnadsreduktion med 30% genom att system x införs) Projektmål = svarar på vad projektet skall åstadkomma och till vilken tid och kostnad (t.ex. bidrar genom att införa system x till sista juni 2012 och till en kostnad av y kr). De tre dimensionerna. Avgränsningar viktigt dvs. vad som inte ingår

17 Mål - SMART Specifika - så att alla fattar var de ska och varför Mätbara - så att det finns något att mäta målet mot Accepterat - så att alla är motiverade att arbeta mot målet Realistiskt - så att det blir lätt att se möjligheten att nå fram Tidsbundet - så att det finns en tydlig start- och slutpunkt

18 Roller/organisation Beställare/projektägare Styrgrupp Projektledare/delprojektledare Projektmedarbetare Referensgrupper (Analysgrupp)

19 Risker Projektrisker hanteras innan projektstart men också kontinuerligt i projektet (ofta i samband med styrgruppsmöten). Bedöms efter sannolikhet att de inträffar (låg, medel och hög) samt påverkan (låg, medel och hög). Prioritering görs och de som bedöms ha en större sannolikhet (medel eller hög) samt högre grad av påverkan (medel eller hög) skall hanteras. Hantering kan göras på olika sätt från att eliminera dem till att enbart att man är förberedd med en plan om de skulle inträffa. Riskinventeringen är ofta bra att hantera i en workshop med de som påverkas, medverkar i projektet eller kan ha insikter kring det.

20 Informationsspridning Bestäm hur det skall göras, till vilka, vad och på vilket sätt och hur ofta i samband med att projektplanen tas fram. Statusrapporter från projektledaren bör göras med lämplig frekvens (2-4 veckor) och bör skickas till styrgrupp, projektmedarbetare och ev. andra intressenter.

21 Beslutshantering Projektledaren tar beslut inom projektet som inte förändrar målbilden men kan ta hjälp av sin styrgrupp (inom sin befogenhet). Styrgruppen beslutar när målbilden behöver ändras på något sätt och behöver ofta stämma av detta med beställaren (i regel finansiären).

22 Möten Styrgruppsmöten Projektmöten Referensgruppmöten Kick-off (startseminarium) Kick-out (slutseminarium)

23 Mötestyper Informationsmöten Granskningsmöten Arbetsmöten Förhandlingsmöten Beslutsmöten Lämpligt att skriva i inbjudan till mötet vilken typ av möte som avses.

24 Dokument Projektdirektiv Projektplan, aktivitetsplan, tidplan, projektbudget Protokoll/minnesanteckningar Statusrapporter Slutrapport

25 Leverabler Leverabler = leveranser från projektet kan vara Delleverans Slutleverans Bra att lägga styrgruppsmöten i anslutning till viktiga leverabler. Milstolpar interna leveranser som redovisar hur projektet fortgår och kan inte övervärderas!

26 Projektmodeller PPS (Praktisk Projekt Styrning) från Tieto. Ratten från Logica (WM-data) PROPS (Ericsson) nu XLPM (Semcon) Andra RUP Scrum PMI Prince2 Genom att välja en erhålls ett gemensamt språk inom organisationen samt om den är välkänd blir det enklare att få in konsulter/nyrekryteringar i arbetet. Ofta finns också färdiga mallar som kan användas omedelbart.

27 Verktyg Projekthanteringssystem som Canea, Antura etc. som innehåller det mesta man kan behöva för att hantera projekt inom en organisation. Utöver det finns separata system för delar av det som tidrapportering, resurshantering etc. Project Place (Projektplatsen) har nästan alla funktioner som ovan men också mycket bra om det är projekt mellan olika organisationer då man får en neutral projektyta. MS Project används mest för tidsplanering men har även en mängd andra funktioner i senare versioner. Excel används mycket frekvent i projekt för uppskattningar, uppföljningar etc.

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

PROJEKTPLAN Lån för alla

PROJEKTPLAN Lån för alla PROJEKTPLAN Lån för alla webbadress www.lanforalla.wikispaces.com/projektplaneringen Projektnamn Lån för alla - det Nya biblioteket Fastställt av Lina Hallblom, Erika Enberg och Jenny Mörk Dokumentansvarig

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel Projektägare: Lena Franzén Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller JA Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 x NEJ Kommentar: Beslut

Läs mer

Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag.

Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag. PULS, Rune Olsson AB www.pulsro.se sid 1 Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag. Inledning: Ett arbetsschema för en Kick-off. Vi känner alla regeln: Tänk efter - före. Här ger vi

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Historik och bakgrund

Historik och bakgrund Under förra decenniet förnyade ett antal Agila metoder systemutvecklingen. Ofta beskrivs dessa som ett helt nytt sätt att tänka och arbeta i projekt. I själva verket är det en samling principer som visat

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT 1 FIDO, lathund för självutvärdering av projekt är utgiven av Integrationsverket, Norrköping Integrationsverket, 2000 Illustrationer, Erik Hedin Integrationsverket

Läs mer

Projektplanering enligt LFA-metoden

Projektplanering enligt LFA-metoden Projektplanering enligt LFA-metoden (The Logical Framework Approach) Mål- och resultatstyrning av projekt inom Socialfonden Kari Örtengren Project Design AB Kari Örtengren/2012 Denna skrift har tagits

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning SÄLJGUIDE - så lyckas du med din försäljning Hej! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när webbutiken ska öppna och försäljningen

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete. Projektplan. Organisation Examination Placering/plats Dokumentation. Rutiner

Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete. Projektplan. Organisation Examination Placering/plats Dokumentation. Rutiner Projektplan Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete Organisation Examination Placering/plats Dokumentation Rutiner Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Bakgrund 3 Om projekt, allmänt 4 Projekt, vad är det?

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013

HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013 HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013 Hjälp för sökande till VINN NU: En VINN NU-ansökan är sällan en fortsättning på ett tidigare projekt, lämna rutan tom. Projekttitel: Viktigt!!!! För er som söker

Läs mer

BESTÄLLARKOMPETENS VID BESTÄLLNING AV PROJEKT - TEKNISK-, PROCESS- OCH SOCIAL KOMPETENS

BESTÄLLARKOMPETENS VID BESTÄLLNING AV PROJEKT - TEKNISK-, PROCESS- OCH SOCIAL KOMPETENS BESTÄLLARKOMPETENS VID BESTÄLLNING AV PROJEKT - TEKNISK-, PROCESS- OCH SOCIAL KOMPETENS Jonas RUNDQUIST Sektionen för Ekonomi och Teknik, Högskolan i Halmstad Box 823, 301 18 Halmstad, SWEDEN De projekt

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker Steg för steg Så här förbereder du din förskola/skola för att arbeta i Unikum Detta är en guide för dig som administratör för förskola/skola, som skall förbereda din förskola eller skola för att börja

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer