Föreläsning 6. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläsning 6. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP)"

Transkript

1 Föreläsning 6 Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP)

2 Kursstruktur 2 Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk+on, produk+onsekonomiska grunder, produk+onssystem, ABC-klassificering Fö 1 Prognos+sering Fö 2 Le 1 La 1 Sälj- och verksamhetsplanering Fö 3 Le 2 La 2 Projektplanering, fast posi+on Fö 4 Le 3 Lagerstyrning Fö 5 Le 4 La 3 Planering av funk1onell verkstad, Fö 6 Le 5 layout, MRP och HP Planering av funk+onell verkstad, Fö 7 Le 6 detaljplanering Planering av lina, kanban, Fö 8 Le 7 linjebalansering Specialfall; produktval, kopplade lager Fö 9 Le 8 cyklisk planering Le 9

3 Funktionell verkstad Layout-/utformningsproblem Mål: minimera kostnaden för interna transporter Uppgift: Placera avdelningarna relativt varandra Metod: Flödesanalys och/eller optimering av transportkostnad Kontor Svarvning Kapning Borrning Slutmontering In- och utleverans, paketering Förråd Lackering Fräsning Färdigvarulager Se kursboken för mer om metoder! 3

4 Planeringssystemets beslutsnivåer 4 Funktion Horisont Planeringsobjekt Periodlängd Omplanering Indata Utdata Produktgrupp Slutprodukt 1-5 år Kvartal/ Månad Kvartalsvis/ Månadsvis Sälj- och verksamhetsplanering Försäljningsprognos (plan) Produktionsplan Huvudplanering Slutprodukt 1/4-1 år Månad/ Vecka Månadsvis/ Veckovis Produktionsplan (Försäljningsprognos) Produktionsprogram Artikel Halvfabrikat Komponent 1-6 mån Vecka/ Dag Veckovis/ Dagligen Materialplanering Produktionsprogram Tillverkningsorder Inköpsorder Detaljplanering Operation 1-4 v. Dag/ Timme Dagligen Tillverkningsorder Sekvensläggning

5 Huvudplanering Disaggregering av SVP Mål: Nedbrytning av den aggregerade produktionsplanen till enskilda slutprodukter Problem: Produktionsplanen för slutprodukter är ej entydigt bestämd av den aggregerade produktionsplanen Stöd för nedbrytningen Aggregerad prognos för efterfrågan på familjenivå (volym) Prognos av procentsatser för enskilda artiklar (produktmix) 5

6 Disaggregering: Exempel A 6 Produktgrupp P, bestående av fem produkter (P1-P5) Historiskt fördelning av försäljningen Produktgrupp P P1 15% P2 10% P3 40% P4 20% P5 15% För kommande två månader ligger följande produktionsplan för produktgrupp P: {1000, 1200} Bestäm veckovis bruttobehov för P2 för de kommande 2 månaderna (1 månad 4 veckor) (25,25,25,25,30,30,30,30)

7 Huvudplanering (HP) Exempel A 7 Huvudplanering P2 D3 2 B1 3 C2 1 D3 4 D4 4 Materialplanering

8 Exempel A:MTS Huvudplanering 8 Ska bestämma en huvudplan för de kommande 8 veckorna Utgå från produktionsplanen (nedbruten SVP/prognos) för P2 under vecka 1-8 från tidigare exempel (25, 25, 25, 25, 30, 30, 30, 30) Bestäm huvudplanen (motsvarande produktionsprogram) med hjälp av en huvudplanstablå Partiformning: 2 veckors behov Inga ingående lager Produktion sker helt mot lager (MTS) alltså inga kundorder Ett parti om 50 st P2 håller på att tillverkas färdig i början av vecka 1

9 Exempel A:MTS Huvudplaneringstablå 9 Artikelnr: P2 Ledtid: 2 veckor Beskrivning: Säkerhetslager: - Partiformning: 2 veckors behov Vecka Prognos Kundorder Planerad lagerutveckling Möjlighet att lova Huvudplan (färdig) Huvudplan (start) Inget ingående lager Pågående tillverkning färdigt vecka 1 9 Lager v1: = 25 Lager v2: = 0

10 Exempel A:MTO 10 Bestäm en huvudplan för de kommande 8 veckorna Utgå från produktionsplanen (nedbruten SVP/ prognos) för P2 under vecka 1-8 (25, 25, 25, 25, 30, 30, 30, 30) Antag att försäljning sker mot kundorder (MTO) Följande kundorder finns för P2 under vecka 1-8 (20, 30, 25, 20, 20, 10, 5, 0) Partiformning: 2 veckors behov Inga ingående lager Ett parti om 50 st P2 håller på att tillverkas färdig i början av vecka 1

11 Exempel A:MTO Huvudplanering 11 Korrigera huvudplanstablån med hänsyn till kundorder fyll i möjligt att lova raden Möjligt att lova motsvarar den kvantitet av den planerade produktionsvolymen (samt eventuellt ingående lager) som ännu inte har knutits upp (lovats bort) mot kundorder beräknas för första perioden (med hänsyn till ingående lager), samt för de perioder när man har en planerad huvudplanskvantitet färdig Lagerutveckling Utgående lager = ingående lager + HP, färdig max{prognos,kundorder}

12 Artikelnr: P2 Exempel A:MTO Huvudplaneringstablå Ledtid: 2 veckor Beskrivning: Säkerhetslager: - Partiformning: 2 veckors behov 12 Vecka Prognos Kundorder Planerad lagerutveckling Möjlighet att lova Huvudplan (färdig) Huvudplan (start) Lagerv1: =30 Lagerv2: 30 30= 0 Möjligt att lova v1 : ( ) = 0 Möjligt att lova v3: ( ) = 5 Lagerv3: = 25 Möjligt att lova v5: ( ) = 30 Möjligt att lova v7: (5 + 0) = 55

13 Materialplanering (MP) 13 Huvudplanering P2 D3 2 B1 3 C2 1 D3 4 D4 4 Materialplanering

14 Oberoende och beroende behov 14 Efterfrågan av en artikel anses vara oberoende om denna är okorrelerad gentemot efterfrågan av någon annan av företagets artiklar Slutprodukt Reservdel Efterfrågan anses vara beroende då den är korrelerad gentemot efterfrågan av någon annan artikel Halvfabrikat och delmontage Råmaterial och köpkomponenter D3 2 B1 3 C2 1 D3 4 D4 4

15 Materialbehovsplanering (MRP) 15 Indata huvudplanen från HP eller andra beroende produkters behov information om ledtider, lagernivåer och eventuella inleveranser Resulterar i planerade tillverknings- och inköpsorder som specificerar behovet av ingående material i tid och i kvantitet Utförs ofta i en materialbehovsplaneringstablå MRP-tablå materialbehovet stäms av gentemot tillgängligt lager och pågående produktion/ inköp

16 MRP-tablå Exempel B 16 Artikelnr: ABC123 Ledtid: 2 veckor Beskrivning: Hylla (bok) Säkerhetslager: - Partiformning: 160 st Vecka Bruttobehov Frisläppta order inleverans Lagerutveckling Nettobehov Partiformning Planerade order färdiga Planerad lagerutveckling Planerade orderutsläpp Gul = Fyll i tablån radvis Blå = Fyll i tablån kolumnvis

17 MRP-tablå ledtid, Exempel B 17 Artikelnr: ABC123 Ledtid: 2 veckor Beskrivning: Hylla (bok) Säkerhetslager: - Partiformning: 160 st Vecka Bruttobehov Frisläppta order inleverans Lagerutveckling Nettobehov Partiformning Planerade order färdiga Planerad lagerutveckling Planerade orderutsläpp

18 MRP-tablå, nettobehov Exempel B 18 Artikelnr: ABC123 Ledtid: 2 veckor Beskrivning: Hylla (bok) Säkerhetslager: - Partiformning: 160 st Vecka Bruttobehov Frisläppta order inleverans Lagerutveckling Nettobehov Partiformning Planerade order färdiga Planerad lagerutveckling Planerade orderutsläpp Nettobehov (första gången lagret tar slut) = 40 (+ eventuellt säkerhetslager, se senare slide) Därefter blir nettobehovet = bruttobehovet

19 Partiformningsmetoder 19 Artikelnummer: Beskrivning: Ledtid: Buffert: Partiformning: Period (Vecka) Bruttobehov Förv. Inlev. av släppta order Lagerutveckling Nettobehov Partiformning Planerade order färdiga Planerad lagerutveckling Planerade orderutsläpp Fast orderkvantitet FOQ = Fixed Order Quantity EOQ = Economic Order Quantity

20 20 Partiformningsmetoder Variabel orderkvantitet Fast period LFL = Lot For Lot FPR = Fixed Period Requirements POQ = Period Order Quantity Variabel period Silver and Meal Wagner and Whitin

21 Metodik 21 För varje artikel i produktstrukturen 1. Bruttobehovsberäkning 2. Avstämning mot lagernivå och uteliggande order Nettobehov 3. Partiformning 4. Starttidsättning med hänsyn till ledtid 5. Nedbrytning till nästa produktstrukturnivå Enligt lägsta-nivå-kod D3 2 B1 3 C2 1 D3 4 D4 4 Börja om på punkt 1. Materialplanering

22 Lägsta-nivå-koder 22 Strukturnivå A X Z 0 B 2 C 3 D 2 E 3 B 2 H 3 1 B 1 C 1 B 2 H Lägsta-nivå-kod A X Z 0 D 2 E 3 1 C 3 C 1 2 B 2 B 1 B 2 H 3 B 2 H 3 3

23 Nedbrytning enligt lägsta-nivå-kod 23 B B Artikelnummer: B Beskrivning: A 2 A 2 C B 1 C 3 3 B 1 Ledtid: Buffert: Partiformning: Artikelnummer A Beskrivning: Ledtid: Buffert: Partiformning: Tidsgränser ETG PTG Period (Vecka) Prognos (oberoende behov) Produktionsprognos Kundorder Planerad lagerutveckling Möjligt att lova Produktionsprogr. färdig 2 Period (Vecka) Bruttobehov Frisläppta order: inleverans Lagerutveckling Nettobehov Nettob. m.h.t. planerade order Planerade order: inleverans Planerad lagerutveckling Planerade order: frisläpp Artikelnummer: C Beskrivning: 3 Ledtid: Buffert: Partiformning: Period (Vecka) Bruttobehov Frisläppta order: inleverans Lagerutveckling Nettobehov Nettob. m.h.t. planerade order Planerade order: inleverans Planerad lagerutveckling Planerade order: frisläpp 1 Lägsta nivå 0 1 2

24 24 Buffertmetoder Säkerhetslager Säkerhetsledtid (Safety lead time) Ökade behov (Hedging) Slack i systemet (t.ex. överkapacitet)

25 Frisläppta order + säkerhetslager, Exempel C 25 Artikelnr: DIN0001ABC Beskrivning: Tillv komp Ledtid: 2 veckor Säkerhetslager: 20 st Partiformning: FOQ = 100st Vecka Bruttobehov Frisläppta order inleverans 100 Lagerutveckling Nettobehov Partiformning Planerade order färdiga Planerad lagerutveckling Planerade orderutsläpp Nettobehov v4: = 40

26 26 Exempel A:MTO Bestäm huvudplanering samt materialplanering för P2, B1, C2 och D3 Huvudplanering P2 D3 2 B1 3 C2 1 D3 4 D4 4 Materialplanering

27 Exempel A:MTO Utgå från produktionsplanen (nedbruten SVP/ prognos) för P2 under vecka 1-8 (25, 25, 25, 25, 30, 30, 30, 30) 27 Antag att försäljning sker mot kundorder (MTO) Följande kundorder finns för P2 under vecka 1-8 (20, 30, 25, 20, 20, 10, 5, 0) Partiformning: 2 veckors behov Inga ingående lager Ett parti om 50 st P2 håller på att tillverkas färdig i början av vecka 1

28 28 Artikelnr: P2 Ledtid: 2 veckor Beskrivning: Säkerhetslager: - Partiformning: 2 veckors behov Huvudplaneringstablå, Exempel A:MTO Vecka Prognos Kundorder Planerad lagerutveckling Möjlighet att lova Huvudplan (färdig) Huvudplan (start) Lagerv1: =30 Lagerv2: 30 30= 0 Möjligt att lova v1 : ( ) = 0 Möjligt att lova v3: ( ) = 5 Lagerv3: = 25 Möjligt att lova v5: ( ) = 30 Möjligt att lova v7: (5 + 0) = 55

29 Exempel A:MTO 29 Huvudplanering Artikelnr: P2 Beskrivning: Ledtid: 2 veckor Säkerhetslager: Orderkvantitet: 2 veckors behov D3 P2 2 B1 3 C2 1 D3 4 D4 4 Vecka Prognos Kundorder Planerad lagerutveckling Möjligt att lova Huvudplan (Färdig) Huvudplan (Start) Artikelnr: B1 Ledtid: 1 vecka Orderkvantitet: FOQ = 200 Beskrivning: Säkerhetslager: Materialplanering Vecka Bruttobehov Förv. inlev. av släppta order Lager mht förv. inleveranser Nettobehov Partiformning Planerade order färdiga Planerad lagerutveckling Planerade orderutsläpp

30 Ledtid: Säkerhetslager: Exempel A:MTO Orderkvantitet: 2 veckors behov 30 Huvudplanering D3 P2 2 B1 3 C2 1 D3 4 D4 4 Materialplanering 900 = 200 x x = 200 x x = 60 x 2 Artikelnr: P2 2 veckor Artikelnr: C2 Ledtid: 1 vecka Orderkvantitet: FOQ = 200 Beskrivning: Säkerhetslager: Vecka Bruttobehov Förv. inlev. av släppta order Lager mht förv. inleveranser Nettobehov Partiformning Planerade order färdiga Planerad lagerutveckling Planerade orderutsläpp Artikelnr: D3 Ledtid: 1 vecka Orderkvantitet: Lot for lot Beskrivning: Vecka Prognos Kundorder Planerad lagerutveckling Möjligt att lova Huvudplan (Färdig) Huvudplan (Start) Beskrivning: Säkerhetslager: Vecka Bruttobehov Förv. inlev. av släppta order Lager mht förv. inleveranser Nettobehov Partiformning Planerade order färdiga Planerad lagerutveckling Planerade orderutsläpp

31 Sammanfattning Huvud- och materialplanering 31 Produktionsplan (SVP) Prognos Huvudplan Kundorder Vad som planeras Vad som innehas Lagerstatus MRP Vad som krävs Produktstruktur Vad, hur mycket, och när det behövs Inköp Tillverkning

32 MRP: För- och nackdelar 32 + Minskar prognosarbetet + Utnyttjar beroendeförhållandet i produktstrukturen + Bättre hänsyn till framtida händelser i planeringen + Bättre uppföljning och kontroll + Bättre lagerstyrning - Kräver mycket data - Kräver systemstöd i form av datorprogram - Kräver ökad kunskap om datorprogram, -system - Kräver mycket administration - Skräp in skräp ut

Föreläsning 8. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Kursstruktur

Föreläsning 8. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Kursstruktur Föreläsning 8 Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Kursstruktur Avslutning Planeringssystem Fö 12: Avslutning och kurssammanfattning

Läs mer

Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev HL

Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev HL Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev 20151006 HL Innehåll Nivå 1: Materialbehovsplanering (LFL, EOQ, SS) (MP1.1) Materialbehovsplanering (FOQ) (MP1.2) Materialbehovsplanering (POQ, FOQ, SS) (MP1.3) Nivå

Läs mer

Föreläsning 4. Planeringssystem och Sälj- & verksamhetsplanering: Hierarkiska planeringssystem och aggregerad planering (SVP)

Föreläsning 4. Planeringssystem och Sälj- & verksamhetsplanering: Hierarkiska planeringssystem och aggregerad planering (SVP) Föreläsning 4 Planeringssystem och Sälj- & verksamhetsplanering: Hierarkiska planeringssystem och aggregerad planering (SVP) Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska

Läs mer

Föreläsning 5. Lagerstyrning

Föreläsning 5. Lagerstyrning Föreläsning 5 Lagerstyrning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk*on, produk*onsekonomiska grunder, produk*onssystem, ABC-klassificering Fö 1 Prognos*sering Fö 2 Le 1 La 1 Sälj- och

Läs mer

Föreläsning 8. Planering av funktionell verkstad (del 2): Detaljplanering; sekvensering, orderstyrning, mm

Föreläsning 8. Planering av funktionell verkstad (del 2): Detaljplanering; sekvensering, orderstyrning, mm Föreläsning 8 Planering av funktionell verkstad (del 2): Detaljplanering; sekvensering, orderstyrning, mm Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder,

Läs mer

Föreläsning 5. Lagerstyrning

Föreläsning 5. Lagerstyrning Föreläsning 5 Lagerstyrning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk*on, produk*onsekonomiska grunder, produk*onssystem, ABC- klassificering Fö 1 Prognos*sering Fö 2 Le 1 La 1 Sälj-

Läs mer

Föreläsning 6. Lagerstyrning

Föreläsning 6. Lagerstyrning Föreläsning 6 Lagerstyrning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder, produktegenskaper, ABC klassificering Produktionssystem Fö 2 Prognostisering

Läs mer

TNK100 Planering av logistikresurser Kl Skriv tydligt. Endast en uppgift får lösas på varje blad.

TNK100 Planering av logistikresurser Kl Skriv tydligt. Endast en uppgift får lösas på varje blad. LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för teknik och naturvetenskap Fredrik Persson TENTAMEN TEN1 TNK100 Planering av logistikresurser 2010-08-17 Kl. 08.00 12.00 Sal: SP71 Om skrivningen: Vid varje uppgift

Läs mer

Föreläsning 4. Fast position Projektplanering (CPM och PERT)

Föreläsning 4. Fast position Projektplanering (CPM och PERT) Föreläsning 4 Fast position Projektplanering (CPM och PERT) 2 Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk*on, produk*onsekonomiska grunder, produk*onssystem, ABC- klassificering Fö 1 Prognos*sering

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2011-03-15 Sal Tid 08.00-12.00 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning TNSL08 TEN1 Produktion och Distribution Institution

Läs mer

Föreläsning 4. Fast position Projektplanering (CPM och PERT)

Föreläsning 4. Fast position Projektplanering (CPM och PERT) Föreläsning 4 Fast position Projektplanering (CPM och PERT) 2 Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk*on, produk*onsekonomiska grunder, Lean produc*on, ABC-klassificering Fö 1 Leanspel

Läs mer

Materialbehovsplanering med behovsnedbrytning

Materialbehovsplanering med behovsnedbrytning Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 42 Materialbehovsplanering med behovsnedbrytning Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2010-03-09 Sal SP71 Tid 08.00-12.00 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning TNSL08 TEN1 Produktion och Distribution Institution

Läs mer

Lösningsförslag TNK

Lösningsförslag TNK Lösningsförslag TNK1 29-6-1 Uppgift 1 Svar a) Variantfördelningsstruktur I en SVP-nedbrytning till från familjeprognoser ned till slutprodukt används en variantfördelningsstruktur. Ofta baseras den på

Läs mer

TNK100 Planering av logistikresurser. 2009-06-01 Kl. 14.00 18.00. Skriv tydligt. Endast en uppgift får lösas på varje blad.

TNK100 Planering av logistikresurser. 2009-06-01 Kl. 14.00 18.00. Skriv tydligt. Endast en uppgift får lösas på varje blad. LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för teknik och naturvetenskap Fredrik Persson och Maria Johansson TENTAMEN TNK100 Planering av logistikresurser 2009-06-01 Kl. 14.00 18.00 Sal: SP71 Om skrivningen:

Läs mer

TNK100 Planering av logistikresurser Kl Tentamen innehåller 7 uppgifter på 12 sidor.

TNK100 Planering av logistikresurser Kl Tentamen innehåller 7 uppgifter på 12 sidor. LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för teknik och naturvetenskap Fredrik Persson TENTAMEN TEN1 TNK1 Planering av logistikresurser 211-5-28 Kl. 8. 12. Sal: TP51 Om tentamen: Vid varje uppgift finns angivet

Läs mer

TNK100 Planering av logistikresurser Kl Skriv tydligt. Endast en uppgift får lösas på varje blad.

TNK100 Planering av logistikresurser Kl Skriv tydligt. Endast en uppgift får lösas på varje blad. LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för teknik och naturvetenskap Fredrik Persson och Lars Backåker TENTAMEN TEN TNK Planering av logistikresurser -5-8 Kl. 4. 8. Sal: SP Om skrivningen: Vid varje uppgift

Läs mer

TNK100 Planering av logistikresurser Kl

TNK100 Planering av logistikresurser Kl LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för teknik och naturvetenskap Fredrik Persson TENTAMEN TEN1 TNK100 Planering av logistikresurser 2013-05-29 Kl. 08.00 12.00 Sal: TP56 Om skrivningen: Vid varje uppgift

Läs mer

Föreläsning 2. Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning

Föreläsning 2. Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning Föreläsning 2 Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder, produktegenskaper,

Läs mer

Föreläsning 10. Kursstruktur. Agenda. Planering av lina: Layout, linjebalansering och produktionsstyrning (Kanban)

Föreläsning 10. Kursstruktur. Agenda. Planering av lina: Layout, linjebalansering och produktionsstyrning (Kanban) Föreläsning 10 lanering av lina: Layout, linjebalansering och produktionsstyrning (Kanban) Avslutning laneringssystem Fast position Fö 6a: rojektplanering (CM, ERT, mm) Le 3: rojektplanering (CM/ ERT,

Läs mer

TENTAMEN TPPE07 PRODUKTIONSEKONOMI. Sal: R34, R35, R36, R37, R41, R42, R44, P42

TENTAMEN TPPE07 PRODUKTIONSEKONOMI. Sal: R34, R35, R36, R37, R41, R42, R44, P42 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för produktionsekonomi TENTAMEN TPPE07 PRODUKTIONSEKONOMI 2004-12-20, kl: 08-12 Sal: R34, R35, R36, R37, R41, R42, R44, P42 Om skrivningen: Vid varje uppgift

Läs mer

TNSL08 Produktion och distribution

TNSL08 Produktion och distribution TNSL08 Produktion och distribution Datum för tentamen 2013-03-15 Sal TP52, TP56 Tid 08.00-12.00 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning TNSL08 TEN1 Produktion och distribution Institution ITN Antal uppgifter

Läs mer

Säkerhetslager vid materialbehovsplanering

Säkerhetslager vid materialbehovsplanering Handbok i materialstyrning - Del E Bestämnign av säkerhetslager E 43 Säkerhetslager vid materialbehovsplanering När materialflöden styrs med hjälp av materialbehovsplanering med nedbrytning av produktstrukturer

Läs mer

Föreläsning 3. Prognostisering: Prognosprocess, efterfrågemodeller, prognosmodeller och prognosverktyg

Föreläsning 3. Prognostisering: Prognosprocess, efterfrågemodeller, prognosmodeller och prognosverktyg Föreläsning 3 Prognostisering: Prognosprocess, efterfrågemodeller, prognosmodeller och prognosverktyg Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder,

Läs mer

Föreläsning 2. Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning

Föreläsning 2. Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning Föreläsning 2 Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder, produktegenskaper,

Läs mer

TNK100 Planering av logistikresurser

TNK100 Planering av logistikresurser LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för teknik och naturvetenskap Fredrik Persson TENTAMEN TEN TNK Planering av logistikresurser -6- Kl. 8.. Sal: TP54, TP56 Om tentamen: Vid varje uppgift finns angivet

Läs mer

Lova leveranstider; sälj och verksamhetsplanering!?

Lova leveranstider; sälj och verksamhetsplanering!? Täcktidsplanering/Taktplanering Anders Segerstedt Industriell logistik, Luleå tekniska universitet Lova leveranstider; sälj och verksamhetsplanering!? I ett företag kan det vara så att en ordermottagare

Läs mer

Partiformningsmetoder och systemnervositet

Partiformningsmetoder och systemnervositet Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 71 Partiformningsmetoder och systemnervositet Med systemnervositet menas att ett materialstyrningssystem i alltför stor omfattning planerar

Läs mer

Föreläsning 5. Fast position Projektplanering (CPM och PERT)

Föreläsning 5. Fast position Projektplanering (CPM och PERT) Föreläsning 5 Fast position Projektplanering (CPM och PERT) Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder, produktegenskaper, ABC klassificering

Läs mer

Osäkerhetsgardering genom överdimensionering

Osäkerhetsgardering genom överdimensionering Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 35 Osäkerhetsgardering genom överdimensionering av produktionsplaner All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag.

Läs mer

Föreläsning 9. Planering av lina: Linjebalansering, produktionsstyrning (Kanban) och produktvalsproblem

Föreläsning 9. Planering av lina: Linjebalansering, produktionsstyrning (Kanban) och produktvalsproblem Föreläsning 9 Planering av lina: Linjebalansering, produktionsstyrning (Kanban) och produktvalsproblem Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder,

Läs mer

E 01. Välja metoder för hantering av osäkerheter En översikt. Säkerhetslagerkvantitet. Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager

E 01. Välja metoder för hantering av osäkerheter En översikt. Säkerhetslagerkvantitet. Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 01 Välja metoder för hantering av osäkerheter En översikt All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla

Läs mer

Materialbehovsplanering vid oberoende efterfrågan

Materialbehovsplanering vid oberoende efterfrågan Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 41 Materialbehovsplanering vid oberoende efterfrågan Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel

Läs mer

Föreläsning 7. Kursstruktur

Föreläsning 7. Kursstruktur Föreläsning 7 Lagerstyrning: Partiformning, beställningspunktsystem och säkerhetslager Avslutning Planeringssystem Fast position Fö 6a: Projektplanering (CPM, PERT, mm) Le 3: Projektplanering (CPM/ PERT,

Läs mer

Produktionsekonomi Föreläsning 2. Kursstruktur

Produktionsekonomi Föreläsning 2. Kursstruktur Produktionsekonomi Föreläsning 2 Produkten och dess egenskaper: Produktstruktur, lager- och kundordertillverkning, produktutveckling, artikelklassificering, mm. Avslutning Planeringssystem Fast position

Läs mer

Parametrar för materialanskaffning

Parametrar för materialanskaffning Parametrar för materialanskaffning Cristoffer Andréason David Lydén EXAMENSARBETE 2009 Logistik och ledning Parametrar för materialanskaffning Parameters for materials purchase Cristoffer Andréason David

Läs mer

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar När man fastställer kvantiteter att beställa för lagerpåfyllning avrundar man ofta beräknad ekonomiskt orderkvantitet uppåt eller nedåt, exempelvis för

Läs mer

Strategisk Logistik 20 YHp Dag 7(8)

Strategisk Logistik 20 YHp Dag 7(8) Strategisk Logistik 20 YHp Dag 7(8) Affärslogistik 400 YH-poäng Dag 7(8) Repetition Beräkningar Materialplaneringsmetoder Partiformningsmetoder 1 Repetition UPPGIFT 2 Övning 1.1 Vi har nu fått in offerter:

Läs mer

Välja materialstyrningsmetod En översikt

Välja materialstyrningsmetod En översikt Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 01 Välja materialstyrningsmetod En översikt Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid

Läs mer

Metoder för bestämning av orderkvantiteter

Metoder för bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 01 Metoder för bestämning av orderkvantiteter En översikt Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje

Läs mer

Välja metod för bestämning av orderkvantiteter

Välja metod för bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 01 Välja metod för bestämning av orderkvantiteter En översikt Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för

Läs mer

TPPE13 Produktionsekonomi

TPPE13 Produktionsekonomi TPPE13 Produktionsekonomi Föreläsning 1 - Introduktion till ämnet Helene Lidestam (helene.lidestam@liu.se) Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi Agenda

Läs mer

4/10/2015 Logistik 1

4/10/2015 Logistik 1 Logistik 1 Information & Prognoskvalitet 2 Materialbehovsplanering (MRP) MRP börjar på försäljningsavdelningen genom att man tar fram en försäljningsplan och tillhandahåller en uppskattad försäljningsvolym.

Läs mer

TPPE13 Produktionsekonomi

TPPE13 Produktionsekonomi TPPE13 Produktionsekonomi Mathias Henningsson (mathias.henningsson@liu.se) Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi Agenda Kurspresentation Produktion i

Läs mer

Materialstyrning. Stig-Arne Mattsson

Materialstyrning. Stig-Arne Mattsson Logistik Materialstyrning Stig-Arne Mattsson Materialflöden via lager mellan företag Inköpsorder / Kundorder Inköpsorder / Kundorder Leverantörer Företag Kunder/distributörer Informationsbehov för att

Läs mer

Föreläsning 4. Kursstruktur

Föreläsning 4. Kursstruktur Föreläsning 4 Produktionssystem: Typiska produktionssystem, dess egenskaper och val av Avslutning Planeringssystem Fö 6a: Projektplanering (CPM, PERT, mm) Le 3: Projektplanering (CPM/ PERT, känslighetsanalys)

Läs mer

MPS-modulen, MOQ och multipelhantering m.m. Lennart Andersson

MPS-modulen, MOQ och multipelhantering m.m. Lennart Andersson Behovsberäkning Behovsberäkningsmöjligheterna i iscala utan MPS-modulen, MOQ och multipelhantering m.m. Lennart Andersson Behovsberäkning, vad genererar behov? Kan genereras från Kundorder Kan genereras

Läs mer

Reservationshantering vid materialbehovsplanering

Reservationshantering vid materialbehovsplanering Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 44 Reservationshantering vid materialbehovsplanering Vid materialstyrning föreligger ofta situationer där man har både prognoser och reservationer

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 31 Täcktidsplanering Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje ordertillfälle fatta

Läs mer

Påbyggnadskurser: TPPE21 Produktionslogistik, TPPE16 Produktionsstrategier, TPPE77 Affärssystem: funktionalitet och arkitektur.

Påbyggnadskurser: TPPE21 Produktionslogistik, TPPE16 Produktionsstrategier, TPPE77 Affärssystem: funktionalitet och arkitektur. IEI Produktionsekonomi MATHIAS HENNINGSSON OKTOBER 2008 TPPE13 Produktionsekonomi för I 6 hp Målsättning med kursen: Kursen skall förmedla insikter i ekonomiska frågeställningar rörande industriell produktion.

Läs mer

Laborationshandledning: Huvudplanering vid blandad lager- och kundorderstyrd tillverkning Master Scheduling Game

Laborationshandledning: Huvudplanering vid blandad lager- och kundorderstyrd tillverkning Master Scheduling Game Laborationshandledning: Huvudplanering vid blandad lager- och kundorderstyrd tillverkning Master Scheduling Game 1 Introduktion Denna laboration utförs i grupper om två deltagare. Det är bra att ha med

Läs mer

Kartläggning av funktioner till ny planeringsmodul

Kartläggning av funktioner till ny planeringsmodul Kartläggning av funktioner till ny planeringsmodul Oliver Stefansson Christian Thylander EXAMENSARBETE 2008 Logistik och ledning Mapping of functions for a new planning module Oliver Stefansson Christian

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 04 Faktorer som påverkar val av orderkvantiteter Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel

Läs mer

Användning av APS-system för materialbehovsplanering

Användning av APS-system för materialbehovsplanering Lagerstyrningsakademin.se nvändning av S-system för materialbehovsplanering Stig-rne Mattsson En av svagheterna med traditionell materialbehovsplanering är att hänsyn till förekommande resursbegränsningar,

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod T0002N Kursnamn Logistik 1 Datum 2012-10-26 Material Fördjupningsuppgift Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Försättsblad inlämningsuppgift

Läs mer

Är det någon skillnad på våra vanligt använda materialplaneringsmetoder?

Är det någon skillnad på våra vanligt använda materialplaneringsmetoder? Lagerstyrningsakademin.se Är det någon skillnad på våra vanligt använda materialplaneringsmetoder? Stig-Arne Mattsson Det finns nog få frågor inom logistiken där det finns så motsatta uppfattningar som

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2011-08-20 Sal SP71 Tid 08.00-12.00 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning TNSL08 TEN1 Produktion och distribution Institution

Läs mer

Riktlinjer vid montering mot kundorder - en studie av orderprocessen och materialförsörjningsprocessen (HS-IDA-EA-99-406)

Riktlinjer vid montering mot kundorder - en studie av orderprocessen och materialförsörjningsprocessen (HS-IDA-EA-99-406) Riktlinjer vid montering mot kundorder - en studie av orderprocessen och materialförsörjningsprocessen (HS-IDA-EA-99-406) Monica Björk (a95monbj@ida.his.se) Institutionen för datavetenskap Högskolan i

Läs mer

Orderkvantitet med hjälp av ekonomiskt beräknad

Orderkvantitet med hjälp av ekonomiskt beräknad Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 32 Orderkvantitet med hjälp av ekonomiskt beräknad täcktid Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 12 Ekonomisk orderkvantitet Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje ordertillfälle

Läs mer

Logistik. Varukapital. Kapitalbindning. Fö: Lager. Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift

Logistik. Varukapital. Kapitalbindning. Fö: Lager. Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift Logistik Fö: Lager Varukapital Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift arbete (PIA, VUA, VIA) och förråd Förråd Varför Upplag har av utgångs- man lager? och

Läs mer

Överdrag i materialstyrningssystem

Överdrag i materialstyrningssystem Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 9 Överdrag i materialstyrningssystem De modeller som används i praktisk tillämpning för att styra lager, exempelvis i olika varianter av beställningspunktssystem,

Läs mer

Simuleringsbaserad material och produktionsstyrning

Simuleringsbaserad material och produktionsstyrning LIU-ITN-TEK--11/042--SE Simuleringsbaserad material och produktionsstyrning Miroljub Djordjevic Johan Häggqvist 2011-06-20 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping

Läs mer

METODIKMODELL FÖR STYRNING VID INKÖP

METODIKMODELL FÖR STYRNING VID INKÖP METODIKMODELL FÖR STYRNING VID INKÖP Mikael Johansson Andreas Magnusson Simon Stråth EXAMENSARBETE 2008 MASKINTEKNIK METODIKMODELL FÖR STYRNING VID INKÖP A METHODOLGY MODEL FOR CONTROL AT PURCHASE Mikael

Läs mer

Genomgång av kontrollskrivningen

Genomgång av kontrollskrivningen Genomgång av kontrollskrivningen 131011 2- Om kontrollskrivningen 2 delar, s:a 12,0 poäng För godkänt krävs: >= 6,0 poäng totalt >= 2,0 poäng på Del 1 >= 2,0 poäng på Del 2 Del 1 4-Del 1 S:a 6,0 poäng

Läs mer

Ekonomisk behovstäckningstid

Ekonomisk behovstäckningstid Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 32 Ekonomisk behovstäckningstid Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje

Läs mer

Lagerstyrning. Varför har vi lager? Mål med lagerkontroll. Effektiv lagerstyrning HR

Lagerstyrning. Varför har vi lager? Mål med lagerkontroll. Effektiv lagerstyrning HR Lagerstyrning Måste vi ha lager eller varför uppkommer lager? Vad är lager? Varför är det viktigt att styra lagret? Varför har vi lager? Lagerfunktioner Att motverka varubrist Utjämna produktionen Koppla

Läs mer

Materialstyrningsutmaningar i Svensk industri

Materialstyrningsutmaningar i Svensk industri CLIP - Högskolan i Gävle den 28 maj 2009 Materialstyrningsutmaningar i Svensk industri Stig-Arne Mattsson Division of Logistics and Transportation Bild 1 Kapitalbindning i svensk tillverkningsindustri

Läs mer

Ekonomisk orderkvantitet med partperiod balansering

Ekonomisk orderkvantitet med partperiod balansering Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 39 Ekonomisk orderkvantitet med partperiod balansering Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje

Läs mer

Minikurs Ge rätt leveranstid och leverera i tid

Minikurs Ge rätt leveranstid och leverera i tid Minikurs Ge rätt leveranstid och leverera i tid Föreläsare: Lars-Åke Persson, Monitor ERP System AB, (projektledare, konsult, utbildare) Under den här minikursen ska vi prata om två rätt svåra frågeställningar:

Läs mer

INTERN LOGISTIK. Exempelsamling

INTERN LOGISTIK. Exempelsamling INTERN LOGISTIK Exempelsamling Innehåll Uppgift 1. Partiformning... 6 Uppgift 2. Partiformning... 6 Uppgift 3. Partiformning... 7 Uppgift 4. ABC-analys... 7 Uppgift 5. Säkerhetslager... 8 Uppgift 6. Flödeskartläggning...

Läs mer

Produktionsekonomi. Laborationshandledning. Produktionsekonomi Linköpings tekniska högskola

Produktionsekonomi. Laborationshandledning. Produktionsekonomi Linköpings tekniska högskola LINKÖPINGS UNIVERSITET Laborationshandledning Linköpings tekniska högskola Version 5.0 Reviderat 2017-08-01 Helene Lidestam, Armin Parsi Innehållsförteckning Tabellförteckning... 2 Figurförteckning...

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 12 Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar Med ordersärkostnader för tillverkningsartiklar avses alla de kostnader som utöver

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning A 13 Omsättningshastighet i lager I alla materialflöden binds kapital vare sig det beror på att material ligger i lager

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del F Prognostisering

Handbok i materialstyrning - Del F Prognostisering Handbok i materialstyrning - Del F Prognostisering F 59 Prognoskonsumtion En föreställning om storleken på framtida efterfrågan är en förutsättning för att effektivt kunna styra materialflöden i försörjningskedjor.

Läs mer

Beställningspunktssystem med saldooberoende orderkvantiteter

Beställningspunktssystem med saldooberoende orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 11 Beställningspunktssystem med saldooberoende orderkvantiteter Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje

Läs mer

Tillverkningsorderflöde

Tillverkningsorderflöde Tillverkningsorderflöde Detta dokument används endast under utbildning i MONITOR G5. Det arbetssätt som beskrivs i utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras för

Läs mer

Excellence i planering MAFs årskonferens 2012-03-21 Växjö. Mats Toftebrant CIO Eldon Claes Bengtsson Optimity

Excellence i planering MAFs årskonferens 2012-03-21 Växjö. Mats Toftebrant CIO Eldon Claes Bengtsson Optimity Excellence i planering MAFs årskonferens 2012-03-21 Växjö Mats Toftebrant CIO Eldon Claes Bengtsson Optimity Agenda Vilka är Eldon Planeringsutmaning Optimity Projekt Demo Framtida steg Djupare om Optimity

Läs mer

Effekter av att jämföra beställningspunkter med redovisat eller disponibelt saldo

Effekter av att jämföra beställningspunkter med redovisat eller disponibelt saldo Effekter av att jämföra beställningspunkter med redovisat eller disponibelt saldo Stig-Arne Mattsson Institutionen för ekonomistyrning och logistik Linnéuniversitetet, Växjö Sammanfattning Vid användning

Läs mer

Utbildningsmaterial i MONITOR G5. Lagerställe

Utbildningsmaterial i MONITOR G5. Lagerställe Lagerställe Detta dokument används endast under utbildning i MONITOR G5. Det arbetssätt som beskrivs i utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras för att sedan

Läs mer

Minikurs Metoder för behovsplanering

Minikurs Metoder för behovsplanering Minikurs Metoder för behovsplanering Under den här minikursen tittar vi på olika möjligheter, metoder och tips i systemanvändandet när det gäller Behovsplanering. Det ska ge idéer och målsättningar för

Läs mer

Hjälpmedel: Miniräknare (nollställd) samt allmänspråklig (ej fackspråklig) ordbok utan kommentarer. Formelsamling tillhandahålls i tentamenslokalen.

Hjälpmedel: Miniräknare (nollställd) samt allmänspråklig (ej fackspråklig) ordbok utan kommentarer. Formelsamling tillhandahålls i tentamenslokalen. Operativ Verksamhetsstyrning/ Produktionslogistik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: 7,5 högskolepoäng Skriftlig tentamen 41I32O, 51PL01 Affärsingenjör - inriktning bygg, Affärsingenjör

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (6) Tillämpningsuppgift 1 Ht 2013 Mikrolux AB Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för enskilt bruk, dvs. mot konsumentmarknaden. Ugnarna är av ett exklusivt snitt och tillverkas

Läs mer

Reservationshantering i beställningspunktssystem

Reservationshantering i beställningspunktssystem Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 17 Reservationshantering i beställningspunktssystem Vid användning av beställningspunktssystem jämförs beställningspunkten med aktuell lagerposition,

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 12 Ekonomisk orderkvantitet Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje ordertillfälle

Läs mer

Lagerstyrning. Varför har vi lager? Lagerfunktioner WS Olika typer av lager

Lagerstyrning. Varför har vi lager? Lagerfunktioner WS Olika typer av lager Lagerstyrning Vad är lager? Måste vi ha lager eller varför uppkommer lager? Varför är det viktigt att styra lagret? Olika typer av lager Råmaterial och inköpta varor Delvis bearbetade råvaror PIA = produkter

Läs mer

Täcktidsplanering/Taktplanering

Täcktidsplanering/Taktplanering Täcktidsplanering/Taktplanering Anders Segerstedt Industriell logistik, Luleå tekniska universitet 070-6444537, anders.segerstedt@ltu.se Sammanfattning Täcktidsplanering, ett system för att beräkna materialbehov

Läs mer

Produktionsekonomi. Laborationshandledning

Produktionsekonomi. Laborationshandledning LINKÖPINGS UNIVERSITET Laborationshandledning Linköpings tekniska högskola Januari 2013 Version 4.1 Reviderat 2016-10-25 Helene Lidestam, Armin Parsi januari 2013 Innehållsförteckning 1 Introduktion...

Läs mer

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER Exempelsamling Innehåll Uppgift 1. Partiformning... 6 Uppgift 2. Partiformning... 6 Uppgift 3. Partiformning... 7 Uppgift 4. Volymvärdesanalys... 7 Uppgift 5. Säkerhetslager...

Läs mer

Logistik styrning av material- och informationsflöden

Logistik styrning av material- och informationsflöden Logistik styrning av material- och informationsflöden Mikael Öhman DIEM, TKK Produktionsekonomi - grundkurs 2017 Logistik: styrning av material- och informationsflöden Tisdag 10.10 Torsdag 12.10 Torsdag

Läs mer

Best-practice och trender vid lagerstyrning i svenska företag 1

Best-practice och trender vid lagerstyrning i svenska företag 1 Best-practice och trender vid lagerstyrning i svenska företag 1 Logistik och Transport, Chalmers Tek- Patrik Jonsson Stig-Arne Mattsson niska Högskola Enkelt uttryckt handlar lagerstyrning om att fastställa

Läs mer

Fashion Retail Supply Chain 2015 25/11/2015 CASE INTERSPORT. Effektiv allokering med startpack för mode- och klädindustrin.

Fashion Retail Supply Chain 2015 25/11/2015 CASE INTERSPORT. Effektiv allokering med startpack för mode- och klädindustrin. CASE INTERSPORT Effektiv allokering med startpack för mode- och klädindustrin Robert Fredholm Intersport bakgrund och mål för samarbetet med RELEX Företaget Sportkedja 150 butiker i Sverige Intersport

Läs mer

Beställningspunktssystem med saldooberoende orderkvantiteter

Beställningspunktssystem med saldooberoende orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 11 Beställningspunktssystem med saldooberoende orderkvantiteter Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje

Läs mer

Produktionsekonomi. Programkurs 6 hp Production and Operations Management TPPE13 Gäller från: 2018 VT. Fastställd av. Fastställandedatum

Produktionsekonomi. Programkurs 6 hp Production and Operations Management TPPE13 Gäller från: 2018 VT. Fastställd av. Fastställandedatum 1(9) Produktionsekonomi Programkurs 6 hp Production and Operations Management TPPE13 Gäller från: 2018 VT Fastställd av Programnämnden för Industriell ekonomi och logistik, IL Fastställandedatum 2(9) Huvudområde

Läs mer

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ Analys av faktorer som påverkar interna leveransledtider Fallstudie på Erasteel Kloster AB, Söderfors Camilla Söderlind Maj 2013 Examensarbete/kandidat/15hp/C Logistik/lager

Läs mer

Strategisk Logistik 20 YHp Dag 3(8)

Strategisk Logistik 20 YHp Dag 3(8) Strategisk Logistik 20 YHp Dag 3(8) Affärslogistik 400 YH-poäng Dag 3(8) Repetition Prognos intro Prognostisering KanBan 1 Repetition Prognostisering Prognostisering Långsiktig produktionsplanering Resursplanering

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 55 Enkel-kanbansystem Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel fatta beslut om den kvantitet

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: Produktionsteknik Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41M04B Tentamen ges för: Af2Ma, Al1, Log2, Pu2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 120109 Tid:

Läs mer