MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling"

Transkript

1 MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER Exempelsamling

2 Innehåll Uppgift 1. Partiformning... 6 Uppgift 2. Partiformning... 6 Uppgift 3. Partiformning... 7 Uppgift 4. Volymvärdesanalys... 7 Uppgift 5. Säkerhetslager... 8 Uppgift 6. Flödeskartläggning... 8 Uppgift 7. Flödeskartläggning... 8 Uppgift 8. Säkerhetslager/Beställningspunkt... 9 Uppgift 9. DuPont... 9 Uppgift 10. Volymvärdesanalys Uppgift 11. Fraktberäkning Uppgift 12. Fraktberäkning Uppgift 13. Prognoser Uppgift 14. MRP Uppgift 15. Kombinerad uppgift Uppgift 16. Medellager Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag

3 Partiformning, Wilsonformeln Q * = 2 * K * D W * V Formelblad Totalkostnad vid partiformning med Wilsonformeln C tot = Ordersärkostnader + Lagringskostnader D C tot = * K + Q Q 2 * V * W Medellager Medellagernivå = omsättning (i antal) * GLT Medellagernivå = Arean (i figuren) / tid mellan påfyllningar (vid jämnt flöde) Säkerhetslager, osäkerhet i ledtid och osäkerhet i efterfrågan SL = ( k * SD * LT) + ( k * SD * D ) 2 2 D LT M Säkerhetslager, osäkerhet i efterfrågan SL = k * SDD * LT Säkerhetslager, osäkerhet i ledtid SL = k * SD * D LT M Betällningspunkt BP=FL+SL Nyckeltal R T = VM * KOH VM = Resultat Omsättning KOH = Omsättning Totalt Kapital Prognoser Glidande medelvärde X Xt 1 + Xt +... Xt n ˆ 2 t = Exponentiell utjämning Xˆ ˆ ( ˆ t = X t + α X t 1 X t 1 1 n )

4

5

6 Övningsuppgifter Uppgift 1. Partiformning Du får i uppgift att beräkna optimal hemtagningskvantitet för en produkt. Behovet är jämnt fördelat över året och uppgår till 40000st/år. Vid varje beställning uppstår en kostnad om 250kr för fakturahantering och annan administration. Inköpspriset för produkten är 175kr/st och lagerräntan som används vid företaget är 30%. Hur stor är den optimala hemtagningskvantiteten och vad är den totala kostnaden för ordersärkostnader och lagringskostnader för detta upplägg? Uppgift 2. Partiformning Ett företag i Norrköping tillverkar den nya trendprodukten telefon med nummerskiva och vev. Telefonen är en storsäljare och har på kort tid etablerat sig på en stabil och jämn försäljningsnivå. Då den nu anses som etablerad vill man från företagsledningens sida se över kostnadsbilden för att finna eventuella rationaliseringsåtgärder kring materialflödet. Din uppgift blir i detta sammanhang att utreda hemtagningsrutinerna för en av delkomponenterna, nummerskivan, vilken man köper in från en underleverantör. Det underlag du får att arbeta efter är: Det totala behovet av nummerskivor uppgår till st/år. Inköpspriset för skivan är 35 kr/st. Den administrativa kostnaden för varje inköpstillfälle är 150 kr. För transporterna får vi betala en fast kostnad om 200 kr/tillfälle och en rörlig kostnad om 1 kr/st. Företaget tillämpar en lagerränta om 30%. De uppgifter du får att besvara är: a) Hur många nummerskivor ska företaget köpa hem vid varje tillfälle för att kostnaderna ska bli så låga som möjligt? b) Vad blir den totala kostnaden per år för detta upplägg? (Inköpspriset oräknat) c) Hur hög blir medellagernivån för nummerskivorna i förrådet och hur stor kapitalbindning ger de upphov till i förrådet? d) Hur stora blir ordersärkostnaderna för detta upplägg under ett år? e) Under ditt arbete tar du också kontakt med leverantören för en diskussion. Han berättar då att han gärna vill leverera stora partier vid varje tillfälle och att han kan tänka sig att ge en rabatt på 1 kr/st om ni köper st nummerskivor vid varje tillfälle. Presentera en kostnadsjämförelse för alternativen med och utan rabatt och ge en rekommendation angående vilket alternativ som företaget bör välja. ~ 6 ~

7 Övningsuppgifter Uppgift 3. Partiformning Ditt företag ska starta upp tillverkning av en ny produkt. Till denna produkt behöver man en komponent som ska köpas in från en underleverantör. Gjorda prognoser visar att behovet av komponenten uppgår till 1500 st om året. Priset för komponenten har redan förhandlats fram med leverantören och fastställts till 800 kr per st oavsett inköpsvolym. Företaget har också träffat ett avtal med en transportör om ett fast pris per sändning för transporterna. En sändning kostar enligt detta avtal 500 kr att transportera. Vid varje ordertillfälle uppstår diverse kostnader för ditt företag. Hanteringen av fakturorna kostar 100 kr vid varje tillfälle. Varje gång godsmottagningen får en sändning har man en administrativ kostnad om 150 kr. Innan komponenterna läggs in i förrådet görs också en kvalitetskontroll som kostar 50 kr per st. Ditt företag tillämpar en generell lagerränta om 30%. a) Du får i uppdrag att utifrån dessa uppgifter bestämma hur många komponenter som ska beställas hem i varje sändning. Du ska beräkna optimal orderkvantitet. Ledning: Rörliga kostnader bör adderas till komponentens värde. b) Hur stort blir det genomsnittliga antalet komponenter i förrådet med resultatet från a)? c) Då det är dåligt med plats i förråden kommer det ett direktiv från företagsledningen som säger att det genomsnittliga antalet komponenter i förrådet inte får vara högre än 30 st. Hur påverkar detta din partiformning och hur mycket kostar restriktionen per år jämfört med resultatet från a)? Uppgift 4. Volymvärdesanalys Du ska genomföra en ABC-analys på tre produkter som lagerförs av ditt företag. Uppgifterna som du har att tillgå är följande: Artikel Värde/st Omsättning (st) Produkt kr 450 st Produkt kr 1400 st Produkt kr 2000 st a) Genomför en fullständig ABC-analys och redovisa alla steg. b) Redogör kortfattat för minst en fördel och två nackdelar med ABC-analyser. ~ 7 ~

8 Övningsuppgifter Uppgift 5. Säkerhetslager Beräkna hur stort säkerhetslager man bör ha för bokhyllan Nisse. Följande förutsättningar gäller: Man önskar hålla en leveransservice om 97% vilket ger K=1,88 Ledtiden, som är 14d, visar ingen avvikelse (JIT-leveranser). Standardavvikelsen i efterfrågan är 10st/d. Vad händer om man vill ha en leveransservice om 99,5% (K=2,58)i stället? Uppgift 6. Flödeskartläggning Företaget Larsson /// tillverkar bl a en telefon. Till denna köper man in dels råmaterial (plast) men också halvfabrikat. Råmaterialet köps in och läggs vid ankomsten i förråd. Tillverkningen startar med att plasten tas från förrådet till gjuteriet där plastdetaljerna gjuts. Därefter går detaljerna vidare till monteringen. Här monteras elektroniken i plasthöljet. All elektronik köps färdig och anländer till företaget i rätt tid för att gå direkt in i monteringen. Efter detta läggs telefonerna i lager. När beställning på varor kommer packas telefonen ihop med en sladd eftersom sladden kan fås i olika färg (kundorderstyrt). Därefter skickas telefonerna ut till kunderna. Sladdarna köps in färdiga och lagras i väntan på utleverans. Rita en bild av flödet för telefonen. Använd de vanliga symbolerna. Uppgift 7. Flödeskartläggning Ditt företag säljer en produkt som består av två ingående komponenter, A och B. Dessa komponenter köps in från en underleverantör och läggs vid ankomsten in i förråd. Förbrukningen är jämn över året och man köper 500 st av var komponent vid varje inköpstillfälle. Partistorlek i produktionen är 50 st. Produktionen består endast av en monteringsavdelning där A och B monteras samman till den slutliga produkten. Efter detta läggs produkten in i ett färdigvarulager. Lite data om företaget och produkten: Omsättning/år 6000 st Inköpspris för A 10 kr/st Inköpspris för B 20 kr/st Förädlingsvärde, montering (lön o drift) 20 kr/st Säkerhetslager i färdigvarulager 250 st Genomloppstid i produktionen 2 veckor Rita en bild av flödet med vedertagna symboler. Beräkna därefter medellagernivå, medellagervärde och genomloppstid (där detta inte är känt) för alla led i kedjan. ~ 8 ~

9 Övningsuppgifter Uppgift 8. Säkerhetslager/Beställningspunkt Beräkna hur stort säkerhetslager man bör ha för bokhyllan Nisse. Följande förutsättningar gäller: Efterfrågan/behovet är 3600 st/år. Man önskar hålla en leveransservice om 97% (k=1,88). Ledtiden, som är 14d, visar ingen avvikelse (JIT-leveranser). Standardavvikelsen i efterfrågan är 10st/d. Ett år har 360d. Beräkna också säkerhetslagret med samma parametrar men med en leveransservice om 99,5% (k=2,58). Antag nu att ledtiderna börjar att variera med en standardavvikelse om 2d. Hur stort bör då säkerhetslagret vara i de två fallen. Beräkna nu beställningspunkten (två olika) för bokhyllan Nisse med utgångspunkt från uppgifterna i föregående uppgift (ingen avvikelse i ledtid). Ordersärkostnaden för beställning av Nisse är 900kr per gång. Lagerräntan är 25% om året. Inköpspriset är 1400kr/st. Beräkna den genomsnittliga kapitalbindning som Nisse ger upphov till i de två olika fallen om man använder sig av optimal inköpskvantitet. Uppgift 9. DuPont Du arbetar på företaget Rt AB. Du får i uppdrag att analysera de ekonomiska konsekvenserna av några förslag till satsningar inför framtiden. Du ska använda DuPont-modellen för detta. De två förslagen är a) lagervärdet minskas med 20 MSEK, b) inköpskostnaderna minskas med 5%. Hur påverkas räntabiliteten, vinstmarginalen resp kapitalomsättningshastigheten? Kostnader Inköpskostnader (DM) 40 MSEK Lönekostnad (DL) 10 MSEK Övriga Kostnader 10 MSEK Intäkter Försäljning 72 MSEK Ränteintäkter 0,25 MSEK Kapitalanvändning Medellagervärde 60 MSEK Anläggningstillgångar 40 MSEK Kassa 5 MSEK Kundfordringar 3 MSEK ~ 9 ~

10 Övningsuppgifter Uppgift 10. Volymvärdesanalys Ditt företag lagerför tio st produkter. Du får i uppdrag att göra en differentiering av dessa produkter för att man på företaget ska veta vilka som är de viktigaste. Du ska göra uppdelningen i tre produktklasser, A, B och C. Nedan följer de fakta du behöver för att genomföra detta. Prod nr Pris/st kr Omsättning st Uppgift 11. Fraktberäkning Till din hjälp har du den så kallade B-A-B taxan och dess beräkningsmetod. (Se bilaga) Du har till uppgift att fraktberäkna en leverans bestående av 10 kartonger kurslitteratur som skall skickas från Förlaget AB i Stockholm till Logistikprogrammet i Norrköping med lastbil. Kartongerna väger 700 kg tillsammans och böckerna är inte skrymmande. Stockholm har B-taxerad 1. Norrköping har B-taxerad 2. Avståndet mellan orterna är 160 km. Beräkna fraktkostnaden. Uppgift 12. Fraktberäkning Stålplåt från SSAB i Luleå skall denna gång skickas med lastbil till en kund i Göteborg Stålplåten väger kg. Luleå har B-taxerad 7, Göteborg 1. Avståndet mellan orterna är 1140 km. Beräkna fraktkostnaden, och observera att kunden har rätt att betala kostnaden i ett högre viktintervall om detta är billigare! ~ 10 ~

11 Övningsuppgifter Uppgift 13. Prognoser Efterfrågan respektive prognos för efterfrågan under en period har sett ut som följer: Juni Juli Aug Sept Efterfrågan Prognos Gör en prognos för oktober dels med metoden Exponentiell utjämning där konstanten är 0,3 och dels med metoden Glidande medelvärde med basen 3. Uppgift 14. MRP Företaget du arbetar för tillverkar två produkter, bord och stol. Alla bord och stolar har fyra ben och är utrustade med gummifötter av samma typ, en på varje ben. På företaget har man gjort en prognos och utifrån denna fastställt ett produktionsprogram för färdiga bord och stolar enl följande: Vecka Stol Bord För de aktuella gummifötterna gäller också följande: Förbrukningen kan antas vara jämn över tiden. Det totala behovet av gummifötter är st/år. Dessa kostar 4,50kr/st i inköpspris. Ordersärkostnaden vid inköp är 250kr/gång och företaget tillämpar en lagerränta om 35%. Ledtiden är en vecka. I vecka 52 visar lagersaldot att det finns 1 800st gummifötter hemma i lager. Företaget använder givetvis en inköpskvantitet som ger den lägsta totalkostnaden. Gör en nettobehovsberäkning gällande behovet av gummifötter för veckorna 1 tom 15. Beräkna ordersärkostnaderna för gummifötterna under ett år. ~ 11 ~

12 Övningsuppgifter Uppgift 15. Kombinerad uppgift Ditt företag tillverkar produkten Kalle. Produktionen sker i två steg, verkstad och montering. Wilsonformeln används alltid för att bestämma partistorlekar. För att tillverka Kalle börjar man med ett råmaterial, Nisse, som köps in från leverantör. Nisse läggs vid ankomst till företaget in i förråd. Därefter går det vidare till verkstaden där det förädlas till produkten Emma. Emma läggs sedan in i ett mellanlager. Till mellanlagret anländer, från leverantör, komponenten Olle. Nästa steg är monteringen där en Emma monteras ihop med två Olle till den slutliga produkten Kalle. Kalle läggs sedan in i färdigvarulagret i väntan på försäljning. Lite siffror: Önskad servicenivå i förråd 99,5% (k=2,58) SD D 8 st/dag SD LT 0 st/dag Försäljning, Kalle st/år Ledtid vid beställning, Nisse 14 dagar Inköpspris, Nisse 156 kr/st Inköpspris, Olle 230 kr/st Ordersärkostnad vid inköp kr/gång Lagerränta 25% Förädlingsvärde, verkstad 240 kr/st Förädlingsvärde, montering 180 kr/st GLT, verkstad 5 dagar GLT, montering 4 dagar Gör följande: Rita en bild över flödet för produkten Kalle genom hela företaget. Rita produktstrukturen för Kalle. Beräkna medellagernivå, medellagervärde och GLT i förrådet. Beräkna genomsnittligt värde för PIA i verkstaden. Beräkna hur mycket en Kalle är värd när den finns i färdigvarulagret. ~ 12 ~

13 Övningsuppgifter Uppgift 16. Medellager Beräkna medellagernivån för nedanstående exempel. Rita också en lagerbild för varje exempel (bild som beskriver lagernivåns variationer över tiden). Transport. En produkt transporteras med båt till företaget. Totalt transporteras st/år. Sex lika stora transporter genomförs med jämna mellanrum varje år. Transporttiden är 20 dagar. Ett år har 360 dagar. Förråd. En produkt köps hem i partier om 2 000st var 20:de dag. Den läggs vid ankomst till företaget in i förråd. Produkten förbrukas sedan i jämn takt. Man håller också ett säkerhetslager om 400st. Omsättningen för en produkt är st/år. Produkten har en genomsnittlig genomloppstid i produktionen om 25 dagar. Hur stort är det genomsnittliga antalet produkter i arbete (PIA) i produktionen? (Ingen bild att rita) ~ 13 ~

14 Lösningar Lösningsförslag 1 D=40000 st/år K=250 kr/gång V=175 kr/st W=30% Wilson: 2* 40000* 250 Q = 617st 175* 0, Ctot = * * 175* 0, kr / år Lösningsförslag 2 D=75000 st/år K= =350 kr/gång V=35 kr/st W=30% Wilson: 2* 75000* 350 a) Q = 2236st 35* 0, b) Ctot = * * 35* 0, kr / år c) Medellager = Q 2 = = 1118st Q 2236 Kapitalbin dning = * V = *35 = 39130kr 2 2 d) Ordersärkostnader för ett år = D * Q K=75000 * kr / år 2236 e) Från 2b) fås kr/år då Q=2236 st. Addera inköpspriset så får man totalt *35= kr/år. Med rabatt blir Q=10000 och V=34 kr. Detta ger: Ctot = * * 34* 0, kr / år Addera inköpspriset *34= kr/år. Välj rabatt. ~ 14 ~

15 Lösningsförslag 3 D=1500 st/år K= =750 kr/gång V=800+50=850 kr/st W=30% Wilson: 2* 1500* 750 a) Q = 94st 850* 0, 3 b) Medellager = Q 2 = 94 2 = 47st 1500 c) Ctot = * * 850* 0, kr / år 94 2 Om medellagret inte ska vara större än 30 st så måste Q vara 60 st. C tot(q = 60) = * * 850* 0, kr / år 60 2 Kostnaden för att gå från Q=94 till Q=60 blir: =2447 kr/år Lösningar Lösningsförslag 4 Artikel Värde Omsättning Volvärde % av volvärde % av volvärde ack % av ant prod ack ABCklass Prod % 54% 33% A Prod % 85% 67% B Prod % 100% 100% C Sa % Lösningsförslag 5 K=1,88 (97%servicegrad) LT=14 SL = 1,88*10* 14 70st Med K=2,58 (99,5% servicegrad) SL = 2,58*10* 14 96st SDD=10 st/dag ~ 15 ~

16 Lösningar Lösningsförslag 6 Förråd Gjuteri Montering Lager Elektronik Sladdar Lösningsförslag 7 A B Förråd Montering Lager Förråd. Jämn efterfrågan, 500 st/månad köps in. Egentligen partivisa uttag till produktionen (50 st/gång) men kan approximeras till kontinuerligt uttag. Detta ger: L= Q 500 = = 250st för vardera A och B Medellagervärde = * * 20 = 7500kr 2 2 GLT? => L = Omsättning / tidsenhet *GLT detta ger: 250 GLT = 6000 / , veckor Montering: GLT givet i texten =2 veckor L = 6000 / 52* 2 231st Medellagervärde = 231( ) = 9240kr 2 Färdigvarulager: L= Q + SL = = 275st 2 2 Medellagervärde = 275( ) = 13750kr GLT = / 52 24, veckor ~ 16 ~

17 Lösningar Lösningsförslag 8 Säkerhetslager utan avvikelse i ledtiden. SD = 10 LT = 14 k = 1,88 SL= 70st med 99,5% service fås k=2,58 och SL = 97st Säkerhetslager med avvikelse i ledtiden D=3600 st/år ger D M = 3600/360=10 st/dag. SD LT =2 Med k=1,88 fås SL=79 Med k=2,58 fås SL=109 Beställningspunkt. K=1,88 => BP=14* = 210st K=2,58 => BP=14* = 237 Kapitalbindning. Räkna först Wilsonformeln vilket ger Q=136 st Medellagret fås med Q/2 + SL SL=70 => 136/2 + 70=138st Kapitalbindning 138*1400= kr SL=96 => 136/2 + 97=165st Kapitalbindning 165*1400= kr ~ 17 ~

18 Lösningar Lösningsförslag 9 Direkt material Omsättning 40,00 72,00 Utgångsläge Alla värden i MSEK ,00 Resultat Direkta kostnader - 12,25 10,00 60,00 Avskrivningar / Direkt lön + Omsättning 17,01% Övr. dir. kostnader + 72,00 10,00 Ränteintäkter Räntabilitet 0,25 på totalt kapital Kassa * 11,34% 5,00 Täckningsbidrag Vinstmarginal + Omsättning Omsättningstillgångar Lager+PIA 72,00 60,00 68,00 / Kapital oms.hast + + Totalt kapital 0,67 3,00 40,00 Kundfordringar Anläggningstillgångar 108,00 Direkt material 40,00 72,00 Omsättning a) ,00 Resultat Direkta kostnader - 12,25 10,00 60,00 Avskrivningar / Direkt lön Alla värden i MSEK + Omsättning 17,01% Övr. dir. kostnader + 72,00 10,00 Ränteintäkter Räntabilitet 0,25 på totalt kapital Kassa * 13,92% 5,00 Täckningsbidrag Vinstmarginal + Omsättning Omsättningstillgångar Lager+PIA 72,00 40,00 48,00 / Kapital oms.hast + + Totalt kapital 0,82 3,00 40,00 Kundfordringar Anläggningstillgångar 88,00 ~ 18 ~

19 Direkt material 38,00 72,00 Omsättning b) ,00 Resultat Direkta kostnader - 14,25 10,00 58,00 Avskrivningar / Direkt lön Alla värden i MSEK Täckningsbidrag Vinstmarginal Lösningar + Omsättning 19,79% Övr. dir. kostnader + 72,00 10,00 Ränteintäkter Räntabilitet 0,25 på totalt kapital Kassa * 13,19% 5,00 + Omsättning Omsättningstillgångar Lager+PIA 72,00 60,00 68,00 / Kapital oms.hast + + Totalt kapital 0,67 Kundfordringatillgångar Anläggnings- 108,00 3,00 40,00 ~ 19 ~

20 Lösningar Lösningsförslag 10 Lösningsförslag. Obs att det inte är självklart var gränserna går mellan de olika produktklasserna. Prod nr Pris/st kr Omsättning st Volvärde kr % av tot volvärde Ack volvärde % av ant prod ack ABCklass % 19% 10% A % 37% 20% A % 53% 30% A % 63% 40% B % 72% 50% B % 80% 60% B % 87% 70% B % 92% 80% C % 97% 90% C % 100% 100% C Sa % Lösningsförslag 11 B taxa Stockholm 13 x 7 = 91.- A taxa 160km 84 x 7 = B taxa Norrköping 17 x 7 = Lösningsförslag kg 15000kg B taxa Luleå 3 x 140 = x 150 = A taxa ( Närmast högre avstånd i tabellen) 86 x 140 = x 150 = A taxa Göteborg 1 x 140 = x 150 = Alternativet att betala för kg är förmånligast och väljes därmed. ~ 20 ~

21 Lösningar Lösningsförslag 13 Glidande medelvärde: = 8090st 3 Exponentiell utjämning: ( ) 8094st ,3* = Lösningsförslag 14 Vecka Ingår i st i stol st i bord Bruttobehov Lager-saldo Netto-behov Orderkvantitet Startvecka för ordern Lagersaldo vecka Orderkvantitet Qopt= 5040 D= st/år Ordersärkostnader/år 3968 kr K= 250 kr/gång V= 4,50 kr/st W= 35% /år ~ 21 ~

22 Lösningar Lösningsförslag 15 Nisse Kund Olle Produktstruktur "Kalle" Kalle Emma 1 st Olle 2 st Nisse 1 st 2*1200*18000 Q* = 1052st 156*0,25 SL = k *SD D * LT = 2,58*8* 14 = 77st Q 1052 L = + SL = + 77 = 603st 2 2 Medellager värde = 603*156 = 94068kr L 603 L = Omsättning *GLT GLT = = = 12d (Omsättning /360) 50 L(PIA) = Omsättning*GLT = 50*5 = 250st 240 Värde PIA = 250*(156 + ) = 69000kr 2 Värde Kalle i FVL = * = 1036kr ~ 22 ~

23 Lösningar Lösningsförslag 16 Q * t L = => T 3000* = 60 Q 2000 L = + SL => 1400 = L(PIA) = Omsättning*GLT => 1250 = * ~ 23 ~

INTERN LOGISTIK. Exempelsamling

INTERN LOGISTIK. Exempelsamling INTERN LOGISTIK Exempelsamling Innehåll Uppgift 1. Partiformning... 6 Uppgift 2. Partiformning... 6 Uppgift 3. Partiformning... 7 Uppgift 4. ABC-analys... 7 Uppgift 5. Säkerhetslager... 8 Uppgift 6. Flödeskartläggning...

Läs mer

Lagermodeller & produktvärden

Lagermodeller & produktvärden Lagermodeller & produktvärden Tid Är Tid = Pengar? 3- Olika tidsbegrepp Ledtid (LT) Tid från behovsinitiering / orderläggning till behovsuppfyllelse / mottagande av leverans Genomloppstid (GLT) Tid för

Läs mer

Lektion 3 Lagerberäkningar

Lektion 3 Lagerberäkningar TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (7) Lektion 3 Lagerberäkningar Uppgift 1 Företaget Mångimport HB importerar och lagerför fem olika artiklar. Lagret styrs med hjälp av ett beställningspunktssystem

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (6) Tillämpningsuppgift 1 Ht 2013 Mikrolux AB Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för enskilt bruk, dvs. mot konsumentmarknaden. Ugnarna är av ett exklusivt snitt och tillverkas

Läs mer

Genomgång av kontrollskrivningen

Genomgång av kontrollskrivningen Genomgång av kontrollskrivningen 131011 2- Om kontrollskrivningen 2 delar, s:a 12,0 poäng För godkänt krävs: >= 6,0 poäng totalt >= 2,0 poäng på Del 1 >= 2,0 poäng på Del 2 Del 1 4-Del 1 S:a 6,0 poäng

Läs mer

Logistik. Varukapital. Kapitalbindning. Fö: Lager. Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift

Logistik. Varukapital. Kapitalbindning. Fö: Lager. Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift Logistik Fö: Lager Varukapital Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift arbete (PIA, VUA, VIA) och förråd Förråd Varför Upplag har av utgångs- man lager? och

Läs mer

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (8) Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT Uppgift 1 Mikrolux AB Distribution Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för

Läs mer

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Nils Robertsson VD på PromoSoft 100 % fokus på lager och inköp Utvecklar lagerstyrningssystem och säljer WMS och andra moduler för Supply Chain Add-on till affärssystemen

Läs mer

Övningsuppgifter transportjämförelser

Övningsuppgifter transportjämförelser Övningsuppgifter transportjämförelser Uppgift 1 Du arbetar för ett företag som importerar guld från Sydafrika. Leveranserna sker en gång i månaden med båt från Sydafrika till Göteborg och varje leverans

Läs mer

Utredning av logistikförändringar

Utredning av logistikförändringar Utredning av logistikförändringar 1- Varför logistik? Lagerföring Lagerhållning/Hantering Kostnader Transport Administration Övrigt Vinstmarginal Ledtid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet Intäkter Räntabilitet

Läs mer

Föreläsning 5. Lagerstyrning

Föreläsning 5. Lagerstyrning Föreläsning 5 Lagerstyrning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk*on, produk*onsekonomiska grunder, produk*onssystem, ABC-klassificering Fö 1 Prognos*sering Fö 2 Le 1 La 1 Sälj- och

Läs mer

Föreläsning 5. Lagerstyrning

Föreläsning 5. Lagerstyrning Föreläsning 5 Lagerstyrning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk*on, produk*onsekonomiska grunder, produk*onssystem, ABC- klassificering Fö 1 Prognos*sering Fö 2 Le 1 La 1 Sälj-

Läs mer

Uppgift 3 (10 poäng) Ge 5 exempel på strategier som kan minska det totala transportbehovet (1). Förklara varje strategi kortfattat.

Uppgift 3 (10 poäng) Ge 5 exempel på strategier som kan minska det totala transportbehovet (1). Förklara varje strategi kortfattat. OBS! Om du behöver ytterligare något utrymme för dina svar använd baksida på den sidan uppgiften står mer utrymme än så bör inte behövas! undvik lösblad! Lycka till! Uppgift 1 (10 poäng) Lager har en central

Läs mer

Genomgång av tillämpningsuppgift 2

Genomgång av tillämpningsuppgift 2 Genomgång av tillämpningsuppgift 2 2- Arbetsgång 3- Klargöra förutsättningarna Mål: Jämföra ett huvudalternativ med nuläget, med avseende på lönsamhet. Räntabilitet i fokus. 4-Klargöra förutsättningarna

Läs mer

Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev HL

Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev HL Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev 20151006 HL Innehåll Nivå 1: Materialbehovsplanering (LFL, EOQ, SS) (MP1.1) Materialbehovsplanering (FOQ) (MP1.2) Materialbehovsplanering (POQ, FOQ, SS) (MP1.3) Nivå

Läs mer

Föreläsning 6. Lagerstyrning

Föreläsning 6. Lagerstyrning Föreläsning 6 Lagerstyrning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder, produktegenskaper, ABC klassificering Produktionssystem Fö 2 Prognostisering

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod T0002N Kursnamn Logistik 1 Datum 2012-10-26 Material Fördjupningsuppgift Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Försättsblad inlämningsuppgift

Läs mer

Agenda. Lagerstyrning Tre frågor. Lagerstyrning Föreläsning 5. Erik Sandberg. Om lagerstyrning Om uppgift 2 KITIT AB

Agenda. Lagerstyrning Tre frågor. Lagerstyrning Föreläsning 5. Erik Sandberg. Om lagerstyrning Om uppgift 2 KITIT AB Lagerstyrning Föreläsning 5 Erik Sandberg Agenda Om lagerstyrning Om uppgift 2 KITIT AB 2012-04-16 Sid 2 Linköpings universitet Lagerstyrning Tre frågor När ska olika produkter beställas/beordras? Hur

Läs mer

Avdelningen för logistik Ekonomihögskolan Växjö universitet. Roger Stokkedal ÖVNINGSUPPGIFTER. Grundkurs Logistik

Avdelningen för logistik Ekonomihögskolan Växjö universitet. Roger Stokkedal ÖVNINGSUPPGIFTER. Grundkurs Logistik Avdelningen för logistik Ekonomihögskolan Växjö universitet Roger Stokkedal ÖVNINGSUPPGIFTER Grundkurs Logistik Formelblad 1 Flödesanalys φ L = Genomsnittslager (st) L S = Säkerhetslager (st) t = Tidsenhet

Läs mer

Genomgång av tillämpningsuppgift 1

Genomgång av tillämpningsuppgift 1 Genomgång av tillämpningsuppgift 1 2- Förväntningar Att ni lämnar in i tid, enligt anvisningar Att ni gjort ett seriöst försök Det handlar om ert lärande! Vem är ytterst ansvarig? Att ni tillämpar det

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (9) Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Instruktioner Ni förväntas arbeta med dessa uppgifter i grupp, 4-5 studenter. Skriftliga lösningar lämnas in antingen handskrivet i låda utanför min dörr

Läs mer

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. söndag 16 dec 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. söndag 16 dec 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING Tentamen 1FE870:2 7,5 poäng i Finansiering och analys söndag 16 dec 2012 kl: 09 14 Anders JERRELING Viktig information! Det är tillåtet att använda fickräknare. Observera att alla svar skall anges i svarshäftet!

Läs mer

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (14) Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT Lösningsförslaget följder den övergripande arbetsgången enligt kap 5 i Modern Logistik.

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (19) Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Om lösningsförslagets utformning OBS att detta lösningsförslag avsiktligt är utförligt, detta för att utnyttja tillämpningsuppgiften som

Läs mer

Lektion 1 Beräkning av R TOT

Lektion 1 Beräkning av R TOT TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (13) Lektion 1 Beräkning av R TOT Uppgift 1 Nedan presenteras resultat- & balansräkning för ett företag. Beräkna räntabilitet på totalt kapital

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning A 13 Omsättningshastighet i lager I alla materialflöden binds kapital vare sig det beror på att material ligger i lager

Läs mer

Hjälpmedel: Miniräknare (nollställd) samt allmänspråklig (ej fackspråklig) ordbok utan kommentarer. Formelsamling lånas i tentamenslokalen.

Hjälpmedel: Miniräknare (nollställd) samt allmänspråklig (ej fackspråklig) ordbok utan kommentarer. Formelsamling lånas i tentamenslokalen. Industriell ekonomi 2 (IH) Produktionslogistik (THS) Ladokkod: 41I01B 51PL01 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2012-12-17 Tid: 9-13 Hjälpmedel:

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 3 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 3 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (19) Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 3 - Ht 2013 OBS att detta lösningsförslag avsiktligt är utförligt, detta för att utnyttja tillämpningsuppgiften som ett lärtillfälle i största möjliga

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 55 Enkel-kanbansystem Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel fatta beslut om den kvantitet

Läs mer

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar När man fastställer kvantiteter att beställa för lagerpåfyllning avrundar man ofta beräknad ekonomiskt orderkvantitet uppåt eller nedåt, exempelvis för

Läs mer

Hjälpmedel: Miniräknare (nollställd) samt allmänspråklig (ej fackspråklig) ordbok utan kommentarer. Formelsamling tillhandahålls i tentamenslokalen.

Hjälpmedel: Miniräknare (nollställd) samt allmänspråklig (ej fackspråklig) ordbok utan kommentarer. Formelsamling tillhandahålls i tentamenslokalen. Operativ Verksamhetsstyrning/ Produktionslogistik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: 7,5 högskolepoäng Skriftlig tentamen 41I32O, 51PL01 Affärsingenjör - inriktning bygg, Affärsingenjör

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 31 Täcktidsplanering Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje ordertillfälle fatta

Läs mer

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2 Fråga 1 Förklara nedanstående begrepp: a. Man kan prata om tre stycken kostnadsdrivare. Vilka är de och var innebär de? b. Vilka tre internprestationer brukar man identifiera? c. Vad är syftet med internprissättning?

Läs mer

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 EazyStock Next Generation Inventory Management in the Cloud Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 Era presentatörer Daniel Martinsson Head of EazyStock Sales & Product development EazyStock worldwide Agneta

Läs mer

AB Cyklett. Praktikfall i grundläggande logistik Version 5.1. Linköpings universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI)

AB Cyklett. Praktikfall i grundläggande logistik Version 5.1. Linköpings universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI) AB Cyklett Praktikfall i grundläggande logistik Version 5.1 Linköpings universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI) Logistik- och kvalitetsutveckling Innehållsförteckning Företagsbeskrivning,

Läs mer

Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings universitet. AB Cyklett. Praktikfall i grundläggande logistik Version 2.

Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings universitet. AB Cyklett. Praktikfall i grundläggande logistik Version 2. AB Cyklett Praktikfall i grundläggande logistik Version 2.1 Linköpings universitet Ekonomiska institutionen Logistik Företagsbeskrivning, AB Cyklett... 3 Historik... 3 Produkter... 3 Kunder och försäljning...

Läs mer

Logistik-/ Lager- grunder

Logistik-/ Lager- grunder Logistik-/ Lager- grunder Rätt produkt Rätt tid Rätt kvalitet Lägsta pris Björk 1 Logistikens Områden Leverantörs urval Inköpsrutiner Inkommande varor Lagerbestånd Lagerskötsel Emballering Orderbehandling

Läs mer

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. Frågehäfte. lördag 3 nov 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. Frågehäfte. lördag 3 nov 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING Tentamen 1FE870:2 7,5 poäng i Finansiering och analys Frågehäfte lördag 3 nov 2012 kl: 09 14 Anders JERRELING Viktig information! Det är tillåtet att använda fickräknare. Observera att alla svar skall

Läs mer

Överdrag i materialstyrningssystem

Överdrag i materialstyrningssystem Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 9 Överdrag i materialstyrningssystem De modeller som används i praktisk tillämpning för att styra lager, exempelvis i olika varianter av beställningspunktssystem,

Läs mer

UPPGIFT 1 (8p) Från ett företags redovisning hämtar vi följande underlag. Från balansräkningen Totalt kapital 20 000 000 kronor

UPPGIFT 1 (8p) Från ett företags redovisning hämtar vi följande underlag. Från balansräkningen Totalt kapital 20 000 000 kronor UPPGIFT 1 (8p) Från ett företags redovisning hämtar vi följande underlag. Från balansräkningen Totalt kapital 20 000 000 kronor Skulder 8 000 000 kronor Från resultaträkningen Rörelsens intäkter 40 000

Läs mer

Information om kontrollskrivningen TNG018 - Grunder i logistik och lönsamhetsanalys

Information om kontrollskrivningen TNG018 - Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Rev. 2013-09-20 Sid 1 (9) Information om kontrollskrivningen TNG018 - Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Syfte med kontrollskrivningen Kontrollskrivningen tjänar två delsyften: dels att examinera

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK Sid 1 (7)

Tentamen IndustriellEkonomiGK Sid 1 (7) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-18 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

Materialstyrningsutmaningar i Svensk industri

Materialstyrningsutmaningar i Svensk industri CLIP - Högskolan i Gävle den 28 maj 2009 Materialstyrningsutmaningar i Svensk industri Stig-Arne Mattsson Division of Logistics and Transportation Bild 1 Kapitalbindning i svensk tillverkningsindustri

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Finansiering

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Finansiering Välkommen till Industriell Ekonomi gk Kapitel 21: Finansiering Finansiering 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Varför behöver företag kapital? Finansiering Fyra typer av kapital i ett företag Realkapital

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Finansiering

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Finansiering Välkommen till Industriell Ekonomi gk Kapitel 21: Finansiering Finansiering 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Varför behöver företag kapital? Finansiering Fyra typer av kapital i ett företag Realkapital

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 13 Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla osäkerheter

Läs mer

www.logistikprogrammet.org 3

www.logistikprogrammet.org 3 2013-02-11 Falllett Ko Fa KoS S elle er N r vii fy När yra a bllir ett t Ettt dram ma i tv vå akter vara av detta är förssta ak kten Dr ramatt utsp pelar sig s inom m kur rsen Lage erstyrn ning & Tra ansportekon

Läs mer

Myter om lagerstyrning

Myter om lagerstyrning Myter om lagerstyrning Om man dimensionerar ett säkerhetslager för en artikel med en beräkningsmetod som utgår från en önskad servicenivå så får man denna servicenivå - Maj 2013 När man läser om dimensionering

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK Sid 1 (7)

Tentamen IndustriellEkonomiGK Sid 1 (7) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-01 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-03-17 Sid 1 (7) Kurs med kurskod ME1004 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1024 Betygsskala 3-5

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-03-17 Sid 1 (7) Kurs med kurskod ME1004 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1024 Betygsskala 3-5 Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-03-17 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovan nämnda kurser.

Läs mer

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll?

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Whitepaper 14.11.2012 1 / 6 Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Förena det bästa av två världar! Författare: Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.) mikko.karkkainen@relexsolutions.com

Läs mer

TENTAMEN TPPE07 PRODUKTIONSEKONOMI. Sal: R34, R35, R36, R37, R41, R42, R44, P42

TENTAMEN TPPE07 PRODUKTIONSEKONOMI. Sal: R34, R35, R36, R37, R41, R42, R44, P42 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för produktionsekonomi TENTAMEN TPPE07 PRODUKTIONSEKONOMI 2004-12-20, kl: 08-12 Sal: R34, R35, R36, R37, R41, R42, R44, P42 Om skrivningen: Vid varje uppgift

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 3 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 3 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (9) Tillämpningsuppgift 3 - Ht 2013 Instruktioner Ni förväntas arbeta med dessa uppgifter i grupp, 4-5 studenter. Skriftliga lösningar lämnas in antingen handskrivet i låda utanför min dörr

Läs mer

Finansiering. Varför behöver företag kapital? Vad är finansiering? Kap 21 Finansiering. Finansiering. Fyra typer av kapital i ett företag.

Finansiering. Varför behöver företag kapital? Vad är finansiering? Kap 21 Finansiering. Finansiering. Fyra typer av kapital i ett företag. Finansiering Kap 21 Finansiering ME1002 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 Varför behöver företag kapital? Finansiering Fyra typer av kapital i ett företag Realkapital Finansiellt

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 11 Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar Med ordersärkostnader för inköpsartiklar avses alla de kostnader som är förknippade med att

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

Ekonomisk orderkvantitet med partperiod balansering

Ekonomisk orderkvantitet med partperiod balansering Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 39 Ekonomisk orderkvantitet med partperiod balansering Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje

Läs mer

Kostnadseffekter av att differentiera fyllnadsgradservice

Kostnadseffekter av att differentiera fyllnadsgradservice Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 88 Kostnadseffekter av att differentiera fyllnadsgradservice Differentiering av fyllnadsgradsservice på olika klasser av artiklar i en

Läs mer

Föreläsning 6. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP)

Föreläsning 6. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Föreläsning 6 Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Kursstruktur 2 Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk+on, produk+onsekonomiska

Läs mer

IEK102 Industriell ekonomi M IEK 415 Industriell ekonomi E

IEK102 Industriell ekonomi M IEK 415 Industriell ekonomi E IEK102 Industriell ekonomi M IEK 415 Industriell ekonomi E Fredagen den 23e augusti em (tre timmar) 2013 Tillåtna hjälpmedel Typgodkänd räknare, linjal, räntetabeller (sist i tentamenstesen) Presentation

Läs mer

Säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion av ledtid

Säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion av ledtid Säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion av ledtid Stig-Arne Mattsson Sammanfattning I den här studien har en analys gjorts av säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 12 Ekonomisk orderkvantitet Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje ordertillfälle

Läs mer

Räknedosa utan textprogrammering.

Räknedosa utan textprogrammering. LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för produktionsekonomi TENTAMEN TPPE09 PRODUKTIONSEKONOMI 2005-01-11, kl: 14-18 Sal: TP45 Om skrivningen: Vid varje uppgift finns angivet hur många poäng en korrekt

Läs mer

Tentamen 1FE866. 7,5 poäng i Finansiering och investeringsbedömning. Frågehäfte. Onsdag 26 okt 2011 kl: Anders JERRELING

Tentamen 1FE866. 7,5 poäng i Finansiering och investeringsbedömning. Frågehäfte. Onsdag 26 okt 2011 kl: Anders JERRELING Tentamen 1FE866 7,5 poäng i Finansiering och investeringsbedömning Frågehäfte Onsdag 26 okt 2011 kl: 08-13 Anders JERRELING Viktig information! Det är tillåtet att använda fickräknare. Observera att alla

Läs mer

P(ξ > 1) = 1 P( 1) = 1 (P(ξ = 0)+P(ξ = 1)) = 1 0.34. ξ = 2ξ 1 3ξ 2

P(ξ > 1) = 1 P( 1) = 1 (P(ξ = 0)+P(ξ = 1)) = 1 0.34. ξ = 2ξ 1 3ξ 2 Lösningsförslag TMSB18 Matematisk statistik IL 101015 Tid: 12.00-17.00 Telefon: 101620, Examinator: F Abrahamsson 1. Varje dag levereras en last med 100 maskindetaljer till ett företag. Man tar då ett

Läs mer

Orderkvantitet med hjälp av ekonomiskt beräknad

Orderkvantitet med hjälp av ekonomiskt beräknad Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 32 Orderkvantitet med hjälp av ekonomiskt beräknad täcktid Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager

Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 13 Säkerhetslager beräknat från antal dagars efterfrågan All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla

Läs mer

En jämförelse av kanbansystem och beställningspunktssystem med avseende på kapitalbindning

En jämförelse av kanbansystem och beställningspunktssystem med avseende på kapitalbindning En jämförelse av kanbansystem och beställningspunktssystem med avseende på kapitalbindning Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Kanbansystem betraktas av många som effektivare än andra lagerstyrningssystem,

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2010-03-09 Sal SP71 Tid 08.00-12.00 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning TNSL08 TEN1 Produktion och Distribution Institution

Läs mer

Leveransservice & totalkostnad

Leveransservice & totalkostnad Leveransservice & totalkostnad Leveransservice Logistikprestation 3-Leveransservice Ledtid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet Lagertillgänglighet Information Flexibilitet / Kundanpasning Oskarsson m

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2011-03-15 Sal Tid 08.00-12.00 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning TNSL08 TEN1 Produktion och Distribution Institution

Läs mer

Kalkylmodeller baserade på direkta och indirekta kostnader

Kalkylmodeller baserade på direkta och indirekta kostnader Kalkylmodeller baserade på direkta och indirekta kostnader Uppgift 2.0: Resultatplanering Företaget Aha tillverkar produkten Skyar. Företaget har kalkylerat med fasta kostnader på 936 000 kr och rörliga

Läs mer

Uppskatta ledtider för anskaffning

Uppskatta ledtider för anskaffning Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 31 Uppskatta ledtider för anskaffning Begreppet ledtid avser generellt den kalendertid som krävs för att genomföra en administrativ process.

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG TENTAMEN TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys

LÖSNINGSFÖRSLAG TENTAMEN TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys 2014-01-14 Sid 1 (21) LÖSNINGSFÖRSLAG TENTAMEN Datum: Tisdagen den 14 januari 2014 Provkod: TEN1 OBS att detta lösningsförslag avsiktligt är utförligt, detta för att utnyttja tentamen som ett ytterligare

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p)

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng Namn: Tentamensdatum: 150603 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg krävs:

Läs mer

Minikurs Metoder för behovsplanering

Minikurs Metoder för behovsplanering Minikurs Metoder för behovsplanering Under den här minikursen tittar vi på olika möjligheter, metoder och tips i systemanvändandet när det gäller Behovsplanering. Det ska ge idéer och målsättningar för

Läs mer

Produkti onskapac itet per dag st/dag. Tillverkni ngskostn ad. ning

Produkti onskapac itet per dag st/dag. Tillverkni ngskostn ad. ning FRÅGA 1 (6p) Artikel Efterfrågan per dag Tillverkni ngskostn ad kr/st Ställkostn ad kr/omställ ning H HD HD(1-d/p) A 5000 20 150 1000 100 250 1250000 1083333,333 B 7000 28 100 500 100 125 875000 630000

Läs mer

PLAN s forsknings- och tillämpningskonferens den augusti 2015 i Luleå. Användning av antal dagar som parameter vid lagerstyrning

PLAN s forsknings- och tillämpningskonferens den augusti 2015 i Luleå. Användning av antal dagar som parameter vid lagerstyrning PLAN s forsknings- och tillämpningskonferens den 27 28 augusti 2015 i Luleå Användning av antal dagar som parameter vid lagerstyrning Metoder för bestämning av lagerstyrningsparametrar Metoder för bestämning

Läs mer

Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings Universitet. AB Cyklett. Praktikfall i grundläggande logistik

Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings Universitet. AB Cyklett. Praktikfall i grundläggande logistik AB Cyklett Praktikfall i grundläggande logistik Linköpings Universitet Ekonomiska institutionen Logistik Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings Universitet 1 Företagsbeskrivning, AB

Läs mer

C 51. Två-binge system. 1 Metodbeskrivning. Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder

C 51. Två-binge system. 1 Metodbeskrivning. Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 51 Två-binge system Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje ordertillfälle fatta

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Föreläsning 7. Kursstruktur

Föreläsning 7. Kursstruktur Föreläsning 7 Lagerstyrning: Partiformning, beställningspunktsystem och säkerhetslager Avslutning Planeringssystem Fast position Fö 6a: Projektplanering (CPM, PERT, mm) Le 3: Projektplanering (CPM/ PERT,

Läs mer

Ekonomisk behovstäckningstid

Ekonomisk behovstäckningstid Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 32 Ekonomisk behovstäckningstid Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från cykelservice (Serv1)

Säkerhetslager beräknat från cykelservice (Serv1) Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 26 Säkerhetslager beräknat från cykelservice (Serv1) All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla osäkerheter

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

Kostnadseffekter av att differentiera antal dagars täcktid

Kostnadseffekter av att differentiera antal dagars täcktid Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 86 Kostnadseffekter av att differentiera antal dagars täcktid Differentiering av antal dagars täcktid för olika klasser av artiklar i en

Läs mer

Modern logistik för ökad lönsamhet

Modern logistik för ökad lönsamhet Modern logistik för ökad lönsamhet Håkan Aronsson, Bengt Ekdahl och Björn Oskarsson OBSERVERA ATT DETTA ÄR ETT UTDRAG UR BOKEN OCH ATT TYPSNITT, LAYOUT MM SKILJER SIG FRÅN ORGINALET. Utgiven av Liber AB.

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 04 Faktorer som påverkar val av orderkvantiteter Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Operativ Verksamhetsstyrning/ Produktionslogistik. 7,5 högskolepoäng 51PL01. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Operativ Verksamhetsstyrning/ Produktionslogistik. 7,5 högskolepoäng 51PL01. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Operativ Verksamhetsstyrning/ Produktionslogistik 7,5 högskolepoäng Ladokkod: 41I32O 51PL01 Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2015-01-13 Tid: 09 13 Hjälpmedel:

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod T0002N Kursnamn Logistik 1 Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Tentamen Björn Samuelsson Betygsgränser 3 = 30-39; 4 = 40-49; 5 = 50- Tentamenspoäng

Läs mer

MALLAR PÅ NÅGRA FRÅGOR I TENTAMEN (OBS! EJ KVALITETSÄKRADE)

MALLAR PÅ NÅGRA FRÅGOR I TENTAMEN (OBS! EJ KVALITETSÄKRADE) MALLAR PÅ NÅGRA FRÅGOR I TENTAMEN 160318 (OBS! EJ KVALITETSÄKRADE) FRÅGA 1 (2p) Ett sätt att bedöma en prognos lämplighet är att beräkna hur väl en presterar relativt en naiv prognos, d.v.s. om man gör

Läs mer

Datum: Date: Provkod: KTR2. Exam code: Ansvarig lärare: Martin Kylinger 1769, Jon Engström Besöker salarna:

Datum: Date: Provkod: KTR2. Exam code: Ansvarig lärare: Martin Kylinger 1769, Jon Engström Besöker salarna: LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Produktionsekonomi / Avdelningen för Kvalitetsteknik Martin Kylinger / Jon Engström TPYT02 Produktionsekonomi

Läs mer

Räknedosa utan textprogrammering.

Räknedosa utan textprogrammering. LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för produktionsekonomi Fredrik Persson TENTAMEN TPPE08 PRODUKTIONSEKONOMI 005-05-3, kl: 4-8 Sal: T, T Om skrivningen: Vid varje uppgift finns angivet hur många

Läs mer

Logistikförändringar

Logistikförändringar MTTF01: Föreläsning 2 Logistikförändringar logistikkostnader, t lönsamhet Eva Berg 2014 09 03 1 Allmänt kursen Har alla hittat en grupp att arbeta i? 2 Målsättningen med dagens föreläsning Att få en inblick

Läs mer

Logistik. Logistisk lönsamhet. Du Pont schema. Fö: Materialflöden. Resultatmässigt: Lönsamhet. Effektivitet. Ordermässigt: Styrning

Logistik. Logistisk lönsamhet. Du Pont schema. Fö: Materialflöden. Resultatmässigt: Lönsamhet. Effektivitet. Ordermässigt: Styrning Logistik Fö: Materialflöden Logistisk lönsamhet Effektivitet Resultatmässigt: Lönsamhet Ordermässigt: Styrning 2007-08-27 Godstransporter Källa: Lumsden (2006) 2 Du Pont schema Nedbrytning av visioner

Läs mer

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1 TENTAMEN I TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings Universitet Tid: 14:00-18:00 Sal: TER2, TER3 Antal uppgifter: 13 Antal sidor: 14 Max poäng: 50 poäng varav 27 poäng för 3a, 35 poäng för 4a och 43

Läs mer