Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev HL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev HL"

Transkript

1 Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev HL Innehåll Nivå 1: Materialbehovsplanering (LFL, EOQ, SS) (MP1.1) Materialbehovsplanering (FOQ) (MP1.2) Materialbehovsplanering (POQ, FOQ, SS) (MP1.3) Nivå 2: Materialbehovsplanering (EOQ, LFL, FOQ, SS) (MP2.4)* Materialbehovsplanering (LFL, S&M, SS) (MP2.5) Nivå 3: Materialbehovsplanering (MP3.6) Materialbehovsplanering (säkerhetslager) (MP3.7) Materialbehovsplanering (MP3.8) Nivå 4: Huvudplanering (Huvudplaneringstablå) (MP4.8) * Uppgifter som behandlas på lektion Notera att det finns tablåer bifogade till alla -uppgifterna ( före lösningsförslagen) Rekommenderad ordning: 1.1, 3.7, 3.6, 3.8..

2 Nivå 1 Uppgift MP1.1 Utgå från följande produktstruktur: A B x2 C x3 Följande planeringsdata gäller: Artikel Ledtid, L Inneliggande lager, I 0 Säkerhetslager [perioder] [st] [st] A LFL B EOQ = 100 C EOQ = 400 Prognosen för A under de kommande 8 veckorna är: D = [20, 25, 20, 22, 19, 23, 22, 25] Uppgiften är att beräkna nettobehovet och planerade order för artikel C med hjälp av materialbehovsplanering (ingen hänsyn till kundorder behöver tas). Uppgift MP1.2 Utgå från följande produktstruktur: A B C x2 C Följande planeringsdata gäller: 2

3 Artikel Ledtid, L [perioder] Inneliggande lager, I 0 [st] Fast orderkvantitet, FOQ [st] A B C Prognosen för A under de kommande 8 veckorna är: D = [7, 9, 28, 30, 18, 16, 24, 13]. Uppgiften är att beräkna nettobehovet och planerade order för artikel C med hjälp av materialbehovsplanering (ingen hänsyn till säkerhetslager och kundorder behöver tas). Uppgift MP1.3 Utgå från följande produktstruktur: A B x2 C x3 Följande planeringsdata gäller: Artikel Ledtid, L Inneliggande lager, I 0 Säkerhetslager [perioder] [st] [st] A POQ = 2 perioder B FOQ = 100 C FOQ = 400 Prognosen för A under de kommande 8 veckorna är: D = [20, 25, 20, 22, 19, 23, 22, 25] Uppgiften är att beräkna nettobehovet och planerade order för artikel C med hjälp av materialbehovsplanering (ingen hänsyn till kundorder behöver tas). Nivå 2 Uppgift MP2.4 Packlåda Vägg Botten Handtag x4 x2 3

4 Ovan visas hur produktstrukturen för packlådan HUGO ser ut. Väggarna, botten och handtagen monteras ihop till en färdig packlåda. Behovet av lådan har för 8 perioder prognostiserats till (30, 23, 18, 37, 41, 28, 24, 19). För övrigt gäller följande: Packlåda Vägg Botten Handtag Inneliggande lager [st] Ledtid [perioder] Säkerhetslager [st] Orderkvantitet [st] EOQ = 50 LFL FOQ = 80 FOQ = 75 Bestäm nettobehov och när tillverkning ska ske av respektive artikel. Uppgift MP2.5 Utgå från följande produktstruktur: A B x2 Följande planeringsdata gäller: Artikel Ledtid, L Inneliggande lager, I 0 Säkerhetslager [perioder] [st] [st] A LFL B S&M Prognosen för A under de kommande 8 veckorna är: D = [12, 14, 13, 16, 11, 9, 15, 18]. Ordersärkostnaden är satt till 1200 kr per order och lagerkostnaden är 12 kr per enhet och vecka. Uppgiften är att beräkna nettobehovet och planerade order för artikel B med hjälp av materialbehovsplanering (ingen hänsyn till kundorder behöver tas). Nivå 3 Uppgift MP3.6 Ett företag tillverkar en enda slutprodukt A från två råvaror, B och C, se även produktstrukturen nedan. Planeringen av tillverkning av produkten och inköp av råvarorna sker med nettobehovsplanering utan säkerhetslager. et för produkt A de nästföljande 8 veckorna är d = {60, 45, 85, 75, 50, 90, 45, 85}. Årsefterfrågan av produkt A ligger på D A = 3300 enheter och ett år består av 50 arbetsveckor. 4

5 Slutprodukt A Råvaror B X 2 C X 3 Produkt i Ledtid, L i [veckor] smetod Ingående lagernivå, I 0 [st] A 1 Lot for lot 100 B 1 EOQ med rabatthänsyn 170 C 3 Silver & Meal 595 Produkt i Ordersärkostnad, K i [kr/gång] Pris, p i [kr] Lagerränta, r [1/enhet år] A % B * 30 % C % *) Priset 780 kr/st gäller vid köp upp till 299 enheter åt gången. Därutöver lämnas 100 kr/st i rabatt på hela orderkvantiteten. Deluppgifter: a) Bestäm med hjälp av nettobehovsplanering, när tillverkning av produkt A skall starta. b) Bestäm med hjälp av nettobehovsplanering och angiven partiformningsmetod när inköp av produkt B och C skall ske och i hur stora kvantiteter. Uppgift MP3.7 Artikeln A (ett halvfabrikat) ingår som en del i en större slutprodukt. Då artikeln i sin tur består av flera olika artiklar styrs tillverkningen med hjälp av nettobehovsplanering (). Produktstrukturen för halvfabrikatet illustreras nedan: 1 x A 3 x B 1 x C 1 x C Det förväntade bruttobehovet för produkten A under de kommande 8 perioderna är: D = {12, 12, 15, 15, 15, 15, 10, 10} st/period. Det finns inga frisläppta order för någon av artiklarna. 5

6 Följande data gäller för artiklarna A, B och C: Artikel Ledtid Ingående Säkerhetslager [perioder] lager [st] [st] A Fast periodtäckning om 2 perioder (POQ=2 perioder) B Hela multiplar av 80 st (FOQ=80 st) C Hela multiplar av 30 st (FOQ=30 st) a) Beräkna planerade utsläpp av order för artikel C. b) Vilka skäl kan det finnas till att använda säkerhetslager för A-artikeln, samt för B- och C- artiklarna? Redogör också för om det finns andra buffertlösningar som är lämpligare än säkerhetslager i det här fallet. Uppgift MP3.8 Företaget MilanLab tillverkar bland annat fotbollsskor. Den mest populära modellen av fotbollsskor är modell A som består av två delfabrikat, artikel Vinc som tillverkas av företaget och artikel Max som köps in från en underleverantör. Produktstrukturen och planeringsdata anges nedan. Säkerhetslager [st] lager [st] Inneliggande Ledtid [veckor] Artikel A LFL Max FOQ = 100 st Vinc POQ = 2 v Prognosen för modell A (huvudprodukt) under kommande 8 veckor är: D = [85, 80, 75, 90, 90, 100, 95, 90]. a) Beräkna nettobehovet och planerade order för artiklarna med hjälp av materialbehovsplanering (ingen hänsyn till kundorder behöver tas). Fyll i bifogade tablåer (bilaga III), riv ut och bifoga dessa med dina svar på tentan! b) Företaget trycker och säljer även matchtröjor. Storsäljare är matchtröjan med Zlatan Ibrahimovic tryck på ryggen. Detta är Artikel Z001. På följande sida visas planeringsdata för artikel Z001. 6

7 Artikel Ledtid [veckor] Säkerhetslager [st] Inneliggande lager [st] Z veckors behov Prognosen för de kommande 8 veckorna är: 40, 30, 25, 40, 35, 25, 20, enheter är färdiga vecka 1. Man har fått in följande kundorder för de närmaste 8 veckorna: 40, 30, 20, 35, 20, 10, 5, 0. Nivå 4 Uppgift MP4.8 Studera nedanstående huvudplan och produktstruktur för slutprodukt A. Planeringsdata i form av partistorlekar, operations- och ställtider för A och dess ingående komponenter framgår av tabell 1. Slutprodukt A säljs mot kundorder med en leveranstid mot kund på 1 vecka. Planeringsmässigt sätts kapaciteten i respektive planeringsgrupp (PG) till 40 h/ vecka. Huvudplanstablå Artikelnummer: 0000A Slutprodukt A 1 vecka Buffert: - : Fast orderkvantitet (FOQ) = 70 st Tidsgränser Period (Vecka) Prognos (oberoende behov) Kundorder (PAB) Möjligt att lova (ATP) Produktionsprogram (MPS) färdig Produktionsprogram (MPS) start Produktstruktur för slutprodukt A ges nedan: A B C X2 RM1 D RM2 Tabell 1: Planeringsdata 7

8 Produkt Ledtid [veckor] Planeringsgrupp Standardpartistorlek Operation Ställtid [tim/ställ] Operationstid [tim/st] A 1 PG Slutmontering 3,5 0,25 B 2 PG Fräsning 8,0 0,30 C 1 PG Hening 3,5 0,06 D 2 PG Svarvning 7,0 0,20 RM RM a) Ange var gränsen för den fasta planeringsperioden lämpligen bör hamna i huvudplanstablån för slutprodukt A. Ange även var kundorderpunkten är placerad. Motivera dina val! b) Hur många kundorder finns inlagda i huvudplanen under planeringsperioden (ackumulerat antal kundorder)? c) Hur många ytterligare av slutprodukt A kan företaget lova bort till kunder under planeringsperioden (utan att förändra rådande planering)? d) Vad är det utgående lagret för planeringsperioden (hur mycket har företaget i lager vid periodens slut enligt den lagda planen)? e) Hur många av slutprodukten A planerar företaget att färdigställa under planeringsperioden? f) Hur lång tid tar det att slutmontera ett parti (en batch) av slutprodukt A? 8

9 Tablåer Uppgift MP1.1 Huvudplan Prognos Kundorder Möjligt att lova Huvudplan (Färdig) Huvudplan (Start) 9

10 Uppgift MP1.2 Huvudplan Prognos Kundorder Möjligt att lova Huvudplan (Färdig) Huvudplan (Start) 10

11 Uppgift MP1.3 Huvudplan Prognos Kundorder Möjligt att lova Huvudplan (Färdig) Huvudplan (Start) 11

12 Uppgift MP2.4 Huvudplan Prognos Kundorder Möjligt att lova Huvudplan (Färdig) Huvudplan (Start) 12

13 Uppgift MP2.5 Huvudplan Prognos Kundorder Möjligt att lova Huvudplan (Färdig) Huvudplan (Start) 13

14 Uppgift MP3.6 Huvudplan Prognos Kundorder Möjligt att lova Huvudplan (Färdig) Huvudplan (Start) 14

15 Uppgift MP3.7 15

16 Uppgift MP3.8 16

17 Lösningsförslag Nivå 1 Uppgift MP1.1 A 1 period LFL 5 Huvudplan Prognos Kundorder Möjligt att lova Huvudplan (Färdig) Huvudplan (Start) B 2 perioder EOQ = 100 2xA C 2 perioder EOQ = 400 3xB

18 Uppgift MP1.2 A 1 period 30 Huvudplan Prognos Kundorder Möjligt att lova Huvudplan (Färdig) Huvudplan (Start) B 1 period C 1 period 90 2xA + 1xB Uppgift MP1.3 A 1 period POQ = 2 per. 5 Huvudplan Prognos Kundorder Möjligt att lova Huvudplan (Färdig) Huvudplan (Start)

19 B 1 period FOQ = 100 2xA C 1 period FOQ = 400 3xB Nivå 2 Uppgift MP2.4 Packlåda 1 EOQ = 50 - Huvudplan Prognos Kundorder Möjligt att lova Huvudplan (Färdig) Huvudplan (Start)

20 Vägg 1 LFL Botten 2 FOQ = Handtag 2 FOQ =

21 Uppgift MP2.5 A 1 LFL 10 Huvudplan Prognos Kundorder Möjligt att lova Huvudplan (Färdig) Huvudplan (Start) B 1 S&M C2 (1) = = 1200kr C2 (2) = = 792kr C2 (3) = = 704kr C2 (4) = = 690kr C2(5) = = 840kr 5 Tillverka 88 enheter i period 2 för period 2 till och med C6 (1) = = 1200kr C6(2) = = 816kr 2 Tillverka 66 enheter i period 6. 21

22 Nivå 3 Uppgift MP3.6 a) A 1 LFL - Huvudplan Prognos Kundorder Möjligt att lova Huvudplan (Färdig) Huvudplan (Start) b) : Rabattsystemet: Fall 1: p B1 = 780 kr/st om Q < 300 enheter Fall 2: p B2 = 680 kr/st om Q 300 enheter D B = 2*D A = 6600 st/år Fall 1: EOQ = 276, st (ligger inom tillåtet område) Q* = 277 st Fall 2: EOQ = 296, st (ligger utanför tillåtet område, avsätt undre gräns som Q*) Q* = 300 st Q DB Totalkostnadsjämförelse: C TOT = pb DB + rp B + K B 2 Q C TOT (Q = 277) = ,33 kr C TOT (Q = 300) = ,00 kr (Välj Q = 300) B 1 EOQ =

23 c) : Tillverka för vecka 4 i vecka 4: 3000 C 4,1 = = Tillverka för vecka 4 och 5 i vecka 4: 0, C 50 4,2 = = 2042,7 2 Tillverka för vecka 4, 5 och 6 i vecka 4: 0,30 0, C 50 50,3 = 3 Tillverka för vecka 4, 5, 6 och 7 i vecka 4: 0,30 0, C = = 1723,6 0, ,4 = 2061,5 4 Välj att tillverka för vecka 4,5 och 6 i vecka 4. I vecka 7 tillverkas för vecka 7 eftersom ytterligare data saknas. en för vecka 7 måste ses över när ytterligare nettobehov finns att tillgå. C 3 S&M Uppgift MP3.7 a) A 2 POQ = 2 10 st för att fylla på till säkerhetslagernivån. 23

24 B 1 FOQ = 80 st 25 st för att fylla på till säkerhetslagernivån. C 2 FOQ = 30 st 25 st för att fylla på till säkerhetslagernivån. 2 beställning måste ske i multiplar av 30 enheter. De planerade ordersläppen för C syns i nedersta raden i -tablån för artikel C. Ordersläpp för de 8 perioderna enligt: {30, 90, 30, 0, 0, 0, 0, 0} b) Behovet av artiklarna B och C (och även A i det här fallet) är beroende av den plan som ligger för produkter högre upp i produktstrukturen. Därmed är det tveksamt om säkerhetslagren här fyller något syfte för att ta upp osäkerhet i efterfrågan. Om ledtiderna har osäkerhet i det här fallet verkar säkerhetslagren lite konstigt dimensionerade med hänsyn till ovanliggande behov. Man kan däremot vilja gardera sig mot kassationer eller om tillverkningsprocessen är osäker. Ett alternativ till fysiskt säkerhetslager för denna typ av osäkerhet är det ökade behov (hedging), alltså att man planerar att tillverka lite fler än vad man egentligen behöver då man vet att en del enheter kommer att kasseras i produktionsprocessen. 24

25 Uppgift MP3.8 Lösningsförslag a) A - Huvudplan 1 v 50 LFL Prognos Kundorder Möjligt att lova Huvudplan (Färdig) Huvudplan (Start) Vinc 1x A 2 v 50 POQ = 2 v Förv. Inlev. av släppta order Lager mht förv. Inleveranser Max 2x A + 1 x Vinc 1 v 100 FOQ = 100 st Förv. Inlev. av släppta order Lager mht förv. Inleveranser

26 b) Z001 - Huvudplan 2 v - 2 veckors behov Prognos Kundorder Möjligt att lova Huvudplan (Färdig) Huvudplan (Start) Nivå 4 Uppgift MP4.8 a) Fast planeringsperiod brukar vara lika med ledtid mot kund. I detta fall blir det = 1 v. Detsamma gäller för kundorderpunktens placering. En vecka innan en order levereras måste material knytas till denna specifika order. b) Totalt sett finns det 136 accepterade kundorder under planeringsperioden. c) Totalt sett kan företaget lova bort ytterligare 137 av slutprodukt A. Notera dock att dessa är tidsberoende, varför det är viktigt att stämma av såväl antal som tid (period) gentemot kund vid en förfrågan innan order accepteras. d) Om planen följs så har företaget 7 enheter kvar i lagret. e) Totalt sett planerar företaget att färdigställa 210 enheter av A. f) Ett parti består av 70 enheter. Ställtiden i slutmonteringen är 3,5 timmar medan operationstiden är 0,25 timmar per enhet. Detta ger 3, * 0,25 = 21 timmar för ett parti av A. Detta kan jämföras med den planerade ledtiden på 1 vecka (=40 h) som skall ta hänsyn till köer, transporter, väntetid, mm. 26

Föreläsning 6. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP)

Föreläsning 6. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Föreläsning 6 Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Kursstruktur 2 Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk+on, produk+onsekonomiska

Läs mer

Föreläsning 8. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Kursstruktur

Föreläsning 8. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Kursstruktur Föreläsning 8 Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Kursstruktur Avslutning Planeringssystem Fö 12: Avslutning och kurssammanfattning

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2010-03-09 Sal SP71 Tid 08.00-12.00 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning TNSL08 TEN1 Produktion och Distribution Institution

Läs mer

TNK100 Planering av logistikresurser Kl Skriv tydligt. Endast en uppgift får lösas på varje blad.

TNK100 Planering av logistikresurser Kl Skriv tydligt. Endast en uppgift får lösas på varje blad. LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för teknik och naturvetenskap Fredrik Persson TENTAMEN TEN1 TNK100 Planering av logistikresurser 2010-08-17 Kl. 08.00 12.00 Sal: SP71 Om skrivningen: Vid varje uppgift

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2011-03-15 Sal Tid 08.00-12.00 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning TNSL08 TEN1 Produktion och Distribution Institution

Läs mer

Lösningsförslag TNK

Lösningsförslag TNK Lösningsförslag TNK1 29-6-1 Uppgift 1 Svar a) Variantfördelningsstruktur I en SVP-nedbrytning till från familjeprognoser ned till slutprodukt används en variantfördelningsstruktur. Ofta baseras den på

Läs mer

TNK100 Planering av logistikresurser

TNK100 Planering av logistikresurser LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för teknik och naturvetenskap Fredrik Persson TENTAMEN TEN TNK Planering av logistikresurser -6- Kl. 8.. Sal: TP54, TP56 Om tentamen: Vid varje uppgift finns angivet

Läs mer

TNK100 Planering av logistikresurser Kl

TNK100 Planering av logistikresurser Kl LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för teknik och naturvetenskap Fredrik Persson TENTAMEN TEN1 TNK100 Planering av logistikresurser 2013-05-29 Kl. 08.00 12.00 Sal: TP56 Om skrivningen: Vid varje uppgift

Läs mer

TNK100 Planering av logistikresurser Kl Tentamen innehåller 7 uppgifter på 12 sidor.

TNK100 Planering av logistikresurser Kl Tentamen innehåller 7 uppgifter på 12 sidor. LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för teknik och naturvetenskap Fredrik Persson TENTAMEN TEN1 TNK1 Planering av logistikresurser 211-5-28 Kl. 8. 12. Sal: TP51 Om tentamen: Vid varje uppgift finns angivet

Läs mer

TENTAMEN TPPE07 PRODUKTIONSEKONOMI. Sal: R34, R35, R36, R37, R41, R42, R44, P42

TENTAMEN TPPE07 PRODUKTIONSEKONOMI. Sal: R34, R35, R36, R37, R41, R42, R44, P42 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för produktionsekonomi TENTAMEN TPPE07 PRODUKTIONSEKONOMI 2004-12-20, kl: 08-12 Sal: R34, R35, R36, R37, R41, R42, R44, P42 Om skrivningen: Vid varje uppgift

Läs mer

TNK100 Planering av logistikresurser. 2009-06-01 Kl. 14.00 18.00. Skriv tydligt. Endast en uppgift får lösas på varje blad.

TNK100 Planering av logistikresurser. 2009-06-01 Kl. 14.00 18.00. Skriv tydligt. Endast en uppgift får lösas på varje blad. LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för teknik och naturvetenskap Fredrik Persson och Maria Johansson TENTAMEN TNK100 Planering av logistikresurser 2009-06-01 Kl. 14.00 18.00 Sal: SP71 Om skrivningen:

Läs mer

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar När man fastställer kvantiteter att beställa för lagerpåfyllning avrundar man ofta beräknad ekonomiskt orderkvantitet uppåt eller nedåt, exempelvis för

Läs mer

Materialbehovsplanering med behovsnedbrytning

Materialbehovsplanering med behovsnedbrytning Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 42 Materialbehovsplanering med behovsnedbrytning Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och

Läs mer

Föreläsning 5. Lagerstyrning

Föreläsning 5. Lagerstyrning Föreläsning 5 Lagerstyrning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk*on, produk*onsekonomiska grunder, produk*onssystem, ABC-klassificering Fö 1 Prognos*sering Fö 2 Le 1 La 1 Sälj- och

Läs mer

Osäkerhetsgardering genom överdimensionering

Osäkerhetsgardering genom överdimensionering Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 35 Osäkerhetsgardering genom överdimensionering av produktionsplaner All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag.

Läs mer

TNK100 Planering av logistikresurser Kl Skriv tydligt. Endast en uppgift får lösas på varje blad.

TNK100 Planering av logistikresurser Kl Skriv tydligt. Endast en uppgift får lösas på varje blad. LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för teknik och naturvetenskap Fredrik Persson och Lars Backåker TENTAMEN TEN TNK Planering av logistikresurser -5-8 Kl. 4. 8. Sal: SP Om skrivningen: Vid varje uppgift

Läs mer

E 01. Välja metoder för hantering av osäkerheter En översikt. Säkerhetslagerkvantitet. Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager

E 01. Välja metoder för hantering av osäkerheter En översikt. Säkerhetslagerkvantitet. Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 01 Välja metoder för hantering av osäkerheter En översikt All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla

Läs mer

Föreläsning 5. Lagerstyrning

Föreläsning 5. Lagerstyrning Föreläsning 5 Lagerstyrning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk*on, produk*onsekonomiska grunder, produk*onssystem, ABC- klassificering Fö 1 Prognos*sering Fö 2 Le 1 La 1 Sälj-

Läs mer

Lova leveranstider; sälj och verksamhetsplanering!?

Lova leveranstider; sälj och verksamhetsplanering!? Täcktidsplanering/Taktplanering Anders Segerstedt Industriell logistik, Luleå tekniska universitet Lova leveranstider; sälj och verksamhetsplanering!? I ett företag kan det vara så att en ordermottagare

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod T0002N Kursnamn Logistik 1 Datum 2012-10-26 Material Fördjupningsuppgift Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Försättsblad inlämningsuppgift

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2011-08-20 Sal SP71 Tid 08.00-12.00 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning TNSL08 TEN1 Produktion och distribution Institution

Läs mer

Säkerhetslager vid materialbehovsplanering

Säkerhetslager vid materialbehovsplanering Handbok i materialstyrning - Del E Bestämnign av säkerhetslager E 43 Säkerhetslager vid materialbehovsplanering När materialflöden styrs med hjälp av materialbehovsplanering med nedbrytning av produktstrukturer

Läs mer

TNSL08 Produktion och distribution

TNSL08 Produktion och distribution TNSL08 Produktion och distribution Datum för tentamen 2013-03-15 Sal TP52, TP56 Tid 08.00-12.00 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning TNSL08 TEN1 Produktion och distribution Institution ITN Antal uppgifter

Läs mer

Genomgång av kontrollskrivningen

Genomgång av kontrollskrivningen Genomgång av kontrollskrivningen 131011 2- Om kontrollskrivningen 2 delar, s:a 12,0 poäng För godkänt krävs: >= 6,0 poäng totalt >= 2,0 poäng på Del 1 >= 2,0 poäng på Del 2 Del 1 4-Del 1 S:a 6,0 poäng

Läs mer

Orderkvantitet med hjälp av ekonomiskt beräknad

Orderkvantitet med hjälp av ekonomiskt beräknad Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 32 Orderkvantitet med hjälp av ekonomiskt beräknad täcktid Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 04 Faktorer som påverkar val av orderkvantiteter Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel

Läs mer

Materialstyrning. Stig-Arne Mattsson

Materialstyrning. Stig-Arne Mattsson Logistik Materialstyrning Stig-Arne Mattsson Materialflöden via lager mellan företag Inköpsorder / Kundorder Inköpsorder / Kundorder Leverantörer Företag Kunder/distributörer Informationsbehov för att

Läs mer

Ekonomisk behovstäckningstid

Ekonomisk behovstäckningstid Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 32 Ekonomisk behovstäckningstid Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 12 Ekonomisk orderkvantitet Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje ordertillfälle

Läs mer

Föreläsning 6. Lagerstyrning

Föreläsning 6. Lagerstyrning Föreläsning 6 Lagerstyrning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder, produktegenskaper, ABC klassificering Produktionssystem Fö 2 Prognostisering

Läs mer

Reservationshantering i beställningspunktssystem

Reservationshantering i beställningspunktssystem Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 17 Reservationshantering i beställningspunktssystem Vid användning av beställningspunktssystem jämförs beställningspunkten med aktuell lagerposition,

Läs mer

Strategisk Logistik 20 YHp Dag 7(8)

Strategisk Logistik 20 YHp Dag 7(8) Strategisk Logistik 20 YHp Dag 7(8) Affärslogistik 400 YH-poäng Dag 7(8) Repetition Beräkningar Materialplaneringsmetoder Partiformningsmetoder 1 Repetition UPPGIFT 2 Övning 1.1 Vi har nu fått in offerter:

Läs mer

4/10/2015 Logistik 1

4/10/2015 Logistik 1 Logistik 1 Information & Prognoskvalitet 2 Materialbehovsplanering (MRP) MRP börjar på försäljningsavdelningen genom att man tar fram en försäljningsplan och tillhandahåller en uppskattad försäljningsvolym.

Läs mer

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER Exempelsamling Innehåll Uppgift 1. Partiformning... 6 Uppgift 2. Partiformning... 6 Uppgift 3. Partiformning... 7 Uppgift 4. Volymvärdesanalys... 7 Uppgift 5. Säkerhetslager...

Läs mer

Föreläsning 8. Planering av funktionell verkstad (del 2): Detaljplanering; sekvensering, orderstyrning, mm

Föreläsning 8. Planering av funktionell verkstad (del 2): Detaljplanering; sekvensering, orderstyrning, mm Föreläsning 8 Planering av funktionell verkstad (del 2): Detaljplanering; sekvensering, orderstyrning, mm Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder,

Läs mer

Materialbehovsplanering vid oberoende efterfrågan

Materialbehovsplanering vid oberoende efterfrågan Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 41 Materialbehovsplanering vid oberoende efterfrågan Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 13 Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla osäkerheter

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2010-06-08 Sal TP54 Tid 08.00-12.00 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning TNSL08 TEN1 Produktion och Distribution Institution

Läs mer

Logistik styrning av material- och informationsflöden

Logistik styrning av material- och informationsflöden Logistik styrning av material- och informationsflöden Mikael Öhman DIEM, TKK Produktionsekonomi - grundkurs 2017 Logistik: styrning av material- och informationsflöden Tisdag 10.10 Torsdag 12.10 Torsdag

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från acceptabelt antal bristtillfällen per år

Säkerhetslager beräknat från acceptabelt antal bristtillfällen per år Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 28 Säkerhetslager beräknat från acceptabelt antal bristtillfällen per år All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag.

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från cykelservice (Serv1)

Säkerhetslager beräknat från cykelservice (Serv1) Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 26 Säkerhetslager beräknat från cykelservice (Serv1) All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla osäkerheter

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (6) Tillämpningsuppgift 1 Ht 2013 Mikrolux AB Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för enskilt bruk, dvs. mot konsumentmarknaden. Ugnarna är av ett exklusivt snitt och tillverkas

Läs mer

Reservationshantering vid materialbehovsplanering

Reservationshantering vid materialbehovsplanering Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 44 Reservationshantering vid materialbehovsplanering Vid materialstyrning föreligger ofta situationer där man har både prognoser och reservationer

Läs mer

Produktionsekonomi. Laborationshandledning. Produktionsekonomi Linköpings tekniska högskola

Produktionsekonomi. Laborationshandledning. Produktionsekonomi Linköpings tekniska högskola LINKÖPINGS UNIVERSITET Laborationshandledning Linköpings tekniska högskola Version 5.0 Reviderat 2017-08-01 Helene Lidestam, Armin Parsi Innehållsförteckning Tabellförteckning... 2 Figurförteckning...

Läs mer

Parametrar för materialanskaffning

Parametrar för materialanskaffning Parametrar för materialanskaffning Cristoffer Andréason David Lydén EXAMENSARBETE 2009 Logistik och ledning Parametrar för materialanskaffning Parameters for materials purchase Cristoffer Andréason David

Läs mer

Materialstyrningsutmaningar i Svensk industri

Materialstyrningsutmaningar i Svensk industri CLIP - Högskolan i Gävle den 28 maj 2009 Materialstyrningsutmaningar i Svensk industri Stig-Arne Mattsson Division of Logistics and Transportation Bild 1 Kapitalbindning i svensk tillverkningsindustri

Läs mer

Agenda. Lagerstyrning Tre frågor. Lagerstyrning Föreläsning 5. Erik Sandberg. Om lagerstyrning Om uppgift 2 KITIT AB

Agenda. Lagerstyrning Tre frågor. Lagerstyrning Föreläsning 5. Erik Sandberg. Om lagerstyrning Om uppgift 2 KITIT AB Lagerstyrning Föreläsning 5 Erik Sandberg Agenda Om lagerstyrning Om uppgift 2 KITIT AB 2012-04-16 Sid 2 Linköpings universitet Lagerstyrning Tre frågor När ska olika produkter beställas/beordras? Hur

Läs mer

Ekonomisk orderkvantitet med partperiod balansering

Ekonomisk orderkvantitet med partperiod balansering Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 39 Ekonomisk orderkvantitet med partperiod balansering Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje

Läs mer

Föreläsning 4. Planeringssystem och Sälj- & verksamhetsplanering: Hierarkiska planeringssystem och aggregerad planering (SVP)

Föreläsning 4. Planeringssystem och Sälj- & verksamhetsplanering: Hierarkiska planeringssystem och aggregerad planering (SVP) Föreläsning 4 Planeringssystem och Sälj- & verksamhetsplanering: Hierarkiska planeringssystem och aggregerad planering (SVP) Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 12 Ekonomisk orderkvantitet Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje ordertillfälle

Läs mer

Överdrag i materialstyrningssystem

Överdrag i materialstyrningssystem Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 9 Överdrag i materialstyrningssystem De modeller som används i praktisk tillämpning för att styra lager, exempelvis i olika varianter av beställningspunktssystem,

Läs mer

Uppgift 3 (10 poäng) Ge 5 exempel på strategier som kan minska det totala transportbehovet (1). Förklara varje strategi kortfattat.

Uppgift 3 (10 poäng) Ge 5 exempel på strategier som kan minska det totala transportbehovet (1). Förklara varje strategi kortfattat. OBS! Om du behöver ytterligare något utrymme för dina svar använd baksida på den sidan uppgiften står mer utrymme än så bör inte behövas! undvik lösblad! Lycka till! Uppgift 1 (10 poäng) Lager har en central

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från en fast bristkostnad per bristtillfälle

Säkerhetslager beräknat från en fast bristkostnad per bristtillfälle Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 21 Säkerhetslager beräknat från en fast bristkostnad per bristtillfälle All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag.

Läs mer

Partiformningsmetoder och systemnervositet

Partiformningsmetoder och systemnervositet Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 71 Partiformningsmetoder och systemnervositet Med systemnervositet menas att ett materialstyrningssystem i alltför stor omfattning planerar

Läs mer

Är det någon skillnad på våra vanligt använda materialplaneringsmetoder?

Är det någon skillnad på våra vanligt använda materialplaneringsmetoder? Lagerstyrningsakademin.se Är det någon skillnad på våra vanligt använda materialplaneringsmetoder? Stig-Arne Mattsson Det finns nog få frågor inom logistiken där det finns så motsatta uppfattningar som

Läs mer

Minikurs Metoder för behovsplanering

Minikurs Metoder för behovsplanering Minikurs Metoder för behovsplanering Under den här minikursen tittar vi på olika möjligheter, metoder och tips i systemanvändandet när det gäller Behovsplanering. Det ska ge idéer och målsättningar för

Läs mer

Räknedosa utan textprogrammering.

Räknedosa utan textprogrammering. LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för produktionsekonomi TENTAMEN TPPE09 PRODUKTIONSEKONOMI 2005-01-11, kl: 14-18 Sal: TP45 Om skrivningen: Vid varje uppgift finns angivet hur många poäng en korrekt

Läs mer

Föreläsning 7. Kursstruktur

Föreläsning 7. Kursstruktur Föreläsning 7 Lagerstyrning: Partiformning, beställningspunktsystem och säkerhetslager Avslutning Planeringssystem Fast position Fö 6a: Projektplanering (CPM, PERT, mm) Le 3: Projektplanering (CPM/ PERT,

Läs mer

MPS-modulen, MOQ och multipelhantering m.m. Lennart Andersson

MPS-modulen, MOQ och multipelhantering m.m. Lennart Andersson Behovsberäkning Behovsberäkningsmöjligheterna i iscala utan MPS-modulen, MOQ och multipelhantering m.m. Lennart Andersson Behovsberäkning, vad genererar behov? Kan genereras från Kundorder Kan genereras

Läs mer

Genomgång av kontrollskrivningen

Genomgång av kontrollskrivningen Genomgång av kontrollskrivningen 131129 2- Om kontrollskrivningen 2 delar, s:a 12,0 11,0 poäng För godkänt krävs: >= 6,0 5,5 poäng totalt >= 2,0 1,5 poäng på Del 1 >= 2,0 poäng på Del 2 Del 1 4-Fråga 1

Läs mer

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Nils Robertsson VD på PromoSoft 100 % fokus på lager och inköp Utvecklar lagerstyrningssystem och säljer WMS och andra moduler för Supply Chain Add-on till affärssystemen

Läs mer

Kartläggning av funktioner till ny planeringsmodul

Kartläggning av funktioner till ny planeringsmodul Kartläggning av funktioner till ny planeringsmodul Oliver Stefansson Christian Thylander EXAMENSARBETE 2008 Logistik och ledning Mapping of functions for a new planning module Oliver Stefansson Christian

Läs mer

Säkerhetslager som andel av efterfrågan

Säkerhetslager som andel av efterfrågan Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 12 Säkerhetslager som andel av efterfrågan under ledtid All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 31 Täcktidsplanering Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje ordertillfälle fatta

Läs mer

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. söndag 16 dec 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. söndag 16 dec 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING Tentamen 1FE870:2 7,5 poäng i Finansiering och analys söndag 16 dec 2012 kl: 09 14 Anders JERRELING Viktig information! Det är tillåtet att använda fickräknare. Observera att alla svar skall anges i svarshäftet!

Läs mer

INTERN LOGISTIK. Exempelsamling

INTERN LOGISTIK. Exempelsamling INTERN LOGISTIK Exempelsamling Innehåll Uppgift 1. Partiformning... 6 Uppgift 2. Partiformning... 6 Uppgift 3. Partiformning... 7 Uppgift 4. ABC-analys... 7 Uppgift 5. Säkerhetslager... 8 Uppgift 6. Flödeskartläggning...

Läs mer

Välja metod för bestämning av orderkvantiteter

Välja metod för bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 01 Välja metod för bestämning av orderkvantiteter En översikt Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager

Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 13 Säkerhetslager beräknat från antal dagars efterfrågan All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla

Läs mer

Logistik. Varukapital. Kapitalbindning. Fö: Lager. Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift

Logistik. Varukapital. Kapitalbindning. Fö: Lager. Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift Logistik Fö: Lager Varukapital Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift arbete (PIA, VUA, VIA) och förråd Förråd Varför Upplag har av utgångs- man lager? och

Läs mer

Metoder för bestämning av orderkvantiteter

Metoder för bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 01 Metoder för bestämning av orderkvantiteter En översikt Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 11 Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar Med ordersärkostnader för inköpsartiklar avses alla de kostnader som är förknippade med att

Läs mer

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll?

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Whitepaper 14.11.2012 1 / 6 Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Förena det bästa av två världar! Författare: Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.) mikko.karkkainen@relexsolutions.com

Läs mer

Välja materialstyrningsmetod En översikt

Välja materialstyrningsmetod En översikt Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 01 Välja materialstyrningsmetod En översikt Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid

Läs mer

Ekonomisk orderkvantitet utan att känna till ordersärkostnader

Ekonomisk orderkvantitet utan att känna till ordersärkostnader Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 13 Ekonomisk orderkvantitet utan att känna till ordersärkostnader Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att

Läs mer

Laborationshandledning: Huvudplanering vid blandad lager- och kundorderstyrd tillverkning Master Scheduling Game

Laborationshandledning: Huvudplanering vid blandad lager- och kundorderstyrd tillverkning Master Scheduling Game Laborationshandledning: Huvudplanering vid blandad lager- och kundorderstyrd tillverkning Master Scheduling Game 1 Introduktion Denna laboration utförs i grupper om två deltagare. Det är bra att ha med

Läs mer

Brister i använda lagerstyrningsmodeller ger lägre servicenivåer

Brister i använda lagerstyrningsmodeller ger lägre servicenivåer Brister i använda lagerstyrningsmodeller ger lägre servicenivåer än önskat 1 Stig-Arne Mattsson, Permatron AB Det finns ett antal lagerstyrningsmetoder som i större eller mindre omfattning används i tillverkande

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del F Prognostisering

Handbok i materialstyrning - Del F Prognostisering Handbok i materialstyrning - Del F Prognostisering F 59 Prognoskonsumtion En föreställning om storleken på framtida efterfrågan är en förutsättning för att effektivt kunna styra materialflöden i försörjningskedjor.

Läs mer

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. Frågehäfte. lördag 3 nov 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. Frågehäfte. lördag 3 nov 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING Tentamen 1FE870:2 7,5 poäng i Finansiering och analys Frågehäfte lördag 3 nov 2012 kl: 09 14 Anders JERRELING Viktig information! Det är tillåtet att använda fickräknare. Observera att alla svar skall

Läs mer

Lagermodeller & produktvärden

Lagermodeller & produktvärden Lagermodeller & produktvärden Tid Är Tid = Pengar? 3- Olika tidsbegrepp Ledtid (LT) Tid från behovsinitiering / orderläggning till behovsuppfyllelse / mottagande av leverans Genomloppstid (GLT) Tid för

Läs mer

Säkerhetslager som andel av efterfrågan under ledtid

Säkerhetslager som andel av efterfrågan under ledtid Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 12 Säkerhetslager som andel av efterfrågan under ledtid All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla

Läs mer

Räknedosa utan textprogrammering.

Räknedosa utan textprogrammering. LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för produktionsekonomi Fredrik Persson TENTAMEN TPPE08 PRODUKTIONSEKONOMI 005-05-3, kl: 4-8 Sal: T, T Om skrivningen: Vid varje uppgift finns angivet hur många

Läs mer

Simuleringsbaserad material och produktionsstyrning

Simuleringsbaserad material och produktionsstyrning LIU-ITN-TEK--11/042--SE Simuleringsbaserad material och produktionsstyrning Miroljub Djordjevic Johan Häggqvist 2011-06-20 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping

Läs mer

Produktionsekonomi. Laborationshandledning

Produktionsekonomi. Laborationshandledning LINKÖPINGS UNIVERSITET Laborationshandledning Linköpings tekniska högskola Januari 2013 Version 4.1 Reviderat 2016-10-25 Helene Lidestam, Armin Parsi januari 2013 Innehållsförteckning 1 Introduktion...

Läs mer

Lektion 6 Detaljplanering (DP)

Lektion 6 Detaljplanering (DP) Lektion 6 Detaljplanering (DP) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifter som hör till lektionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifter som hanterar en specifik problemställning i

Läs mer

Information om kontrollskrivningen TNG018 - Grunder i logistik och lönsamhetsanalys

Information om kontrollskrivningen TNG018 - Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Rev. 2013-09-20 Sid 1 (9) Information om kontrollskrivningen TNG018 - Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Syfte med kontrollskrivningen Kontrollskrivningen tjänar två delsyften: dels att examinera

Läs mer

Känslighetsanalys av prognos- och ledtidskvalitetens påverkan på servicenivå och säkerhetslager

Känslighetsanalys av prognos- och ledtidskvalitetens påverkan på servicenivå och säkerhetslager Känslighetsanalys av prognos- och ledtidskvalitetens påverkan på servicenivå och säkerhetslager Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Avgörande för när inleverans bör ske till ett lager är förväntad efterfrågan

Läs mer

TNSL011 Kvantitativ Logistik

TNSL011 Kvantitativ Logistik TENTAMEN TNSL011 Kvantitativ Logistik Datum: 18 december 2010 Tid: 08-12 Hjälpmedel: Hjälpmedel av alla slag, förutom kommunikationsutrustning (telefoner, datorer, och andra saker som kan ta emot signaler

Läs mer

Minikurs Effektivit inköp

Minikurs Effektivit inköp Minikurs Effektivit inköp Föreläsare: Fredrik Lindman, Monitor ERP System AB, (projektledare, konsult, utbildare) Här ger vi handfasta tips på hur du kan hantera dina inköp. Vi visar bl.a. hur inköpsstödet

Läs mer

Riktlinjer vid montering mot kundorder - en studie av orderprocessen och materialförsörjningsprocessen (HS-IDA-EA-99-406)

Riktlinjer vid montering mot kundorder - en studie av orderprocessen och materialförsörjningsprocessen (HS-IDA-EA-99-406) Riktlinjer vid montering mot kundorder - en studie av orderprocessen och materialförsörjningsprocessen (HS-IDA-EA-99-406) Monica Björk (a95monbj@ida.his.se) Institutionen för datavetenskap Högskolan i

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 55 Enkel-kanbansystem Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel fatta beslut om den kvantitet

Läs mer

Ekonomisk orderkvantitet utan att känna till ordersärkostnader

Ekonomisk orderkvantitet utan att känna till ordersärkostnader Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 13 Ekonomisk orderkvantitet utan att känna till ordersärkostnader Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att

Läs mer

Tillverkningsorderflöde

Tillverkningsorderflöde Tillverkningsorderflöde Detta dokument används endast under utbildning i MONITOR G5. Det arbetssätt som beskrivs i utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras för

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från en fast bristkostnad per restorder

Säkerhetslager beräknat från en fast bristkostnad per restorder Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 23 Säkerhetslager beräknat från en fast bristkostnad per restorder All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det

Läs mer

TNSL011 Kvantitativ Logistik

TNSL011 Kvantitativ Logistik TENTAMEN TNSL011 Kvantitativ Logistik Datum: 16 december 2009 Tid: 14-18 Hjälpmedel: Hjälpmedel av alla slag, förutom kommunikationsutrustning (telefoner, datorer, och andra saker som kan ta emot signaler

Läs mer

Orderkvantiteter genom differentiering av antal order per år

Orderkvantiteter genom differentiering av antal order per år Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 35 Orderkvantiteter genom differentiering av antal order per år Att använda partiformningsmetoden uppskattat antal order per år för bestämning

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del F Prognostisering

Handbok i materialstyrning - Del F Prognostisering Handbok i materialstyrning - Del F Prognostisering F 58 Prognosrullning För att på ett effektivt sätt styra materialflöden måste man ha en föreställning om framtida efterfrågan. Är materialflödena initierade

Läs mer

TENTAMEN I MTTF01LOGISTIK

TENTAMEN I MTTF01LOGISTIK Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk Logistik TENTAMEN I MTTF01LOGISTIK Tisdagen den 18 oktober 2011, kl. 14-18 Att tänka på: Slutbetyget är en sammanvägning av praktikfallbetyg, kunskapsfrågorna

Läs mer

Minikurs Ge rätt leveranstid och leverera i tid

Minikurs Ge rätt leveranstid och leverera i tid Minikurs Ge rätt leveranstid och leverera i tid Föreläsare: Lars-Åke Persson, Monitor ERP System AB, (projektledare, konsult, utbildare) Under den här minikursen ska vi prata om två rätt svåra frågeställningar:

Läs mer

Beställningspunktssystem med saldooberoende orderkvantiteter

Beställningspunktssystem med saldooberoende orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 11 Beställningspunktssystem med saldooberoende orderkvantiteter Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje

Läs mer