Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev HL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev HL"

Transkript

1 Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev HL Innehåll Nivå 1: Materialbehovsplanering (LFL, EOQ, SS) (MP1.1) Materialbehovsplanering (FOQ) (MP1.2) Materialbehovsplanering (POQ, FOQ, SS) (MP1.3) Nivå 2: Materialbehovsplanering (EOQ, LFL, FOQ, SS) (MP2.4)* Materialbehovsplanering (LFL, S&M, SS) (MP2.5) Nivå 3: Materialbehovsplanering (MP3.6) Materialbehovsplanering (säkerhetslager) (MP3.7) Materialbehovsplanering (MP3.8) Nivå 4: Huvudplanering (Huvudplaneringstablå) (MP4.8) * Uppgifter som behandlas på lektion Notera att det finns tablåer bifogade till alla -uppgifterna ( före lösningsförslagen) Rekommenderad ordning: 1.1, 3.7, 3.6, 3.8..

2 Nivå 1 Uppgift MP1.1 Utgå från följande produktstruktur: A B x2 C x3 Följande planeringsdata gäller: Artikel Ledtid, L Inneliggande lager, I 0 Säkerhetslager [perioder] [st] [st] A LFL B EOQ = 100 C EOQ = 400 Prognosen för A under de kommande 8 veckorna är: D = [20, 25, 20, 22, 19, 23, 22, 25] Uppgiften är att beräkna nettobehovet och planerade order för artikel C med hjälp av materialbehovsplanering (ingen hänsyn till kundorder behöver tas). Uppgift MP1.2 Utgå från följande produktstruktur: A B C x2 C Följande planeringsdata gäller: 2

3 Artikel Ledtid, L [perioder] Inneliggande lager, I 0 [st] Fast orderkvantitet, FOQ [st] A B C Prognosen för A under de kommande 8 veckorna är: D = [7, 9, 28, 30, 18, 16, 24, 13]. Uppgiften är att beräkna nettobehovet och planerade order för artikel C med hjälp av materialbehovsplanering (ingen hänsyn till säkerhetslager och kundorder behöver tas). Uppgift MP1.3 Utgå från följande produktstruktur: A B x2 C x3 Följande planeringsdata gäller: Artikel Ledtid, L Inneliggande lager, I 0 Säkerhetslager [perioder] [st] [st] A POQ = 2 perioder B FOQ = 100 C FOQ = 400 Prognosen för A under de kommande 8 veckorna är: D = [20, 25, 20, 22, 19, 23, 22, 25] Uppgiften är att beräkna nettobehovet och planerade order för artikel C med hjälp av materialbehovsplanering (ingen hänsyn till kundorder behöver tas). Nivå 2 Uppgift MP2.4 Packlåda Vägg Botten Handtag x4 x2 3

4 Ovan visas hur produktstrukturen för packlådan HUGO ser ut. Väggarna, botten och handtagen monteras ihop till en färdig packlåda. Behovet av lådan har för 8 perioder prognostiserats till (30, 23, 18, 37, 41, 28, 24, 19). För övrigt gäller följande: Packlåda Vägg Botten Handtag Inneliggande lager [st] Ledtid [perioder] Säkerhetslager [st] Orderkvantitet [st] EOQ = 50 LFL FOQ = 80 FOQ = 75 Bestäm nettobehov och när tillverkning ska ske av respektive artikel. Uppgift MP2.5 Utgå från följande produktstruktur: A B x2 Följande planeringsdata gäller: Artikel Ledtid, L Inneliggande lager, I 0 Säkerhetslager [perioder] [st] [st] A LFL B S&M Prognosen för A under de kommande 8 veckorna är: D = [12, 14, 13, 16, 11, 9, 15, 18]. Ordersärkostnaden är satt till 1200 kr per order och lagerkostnaden är 12 kr per enhet och vecka. Uppgiften är att beräkna nettobehovet och planerade order för artikel B med hjälp av materialbehovsplanering (ingen hänsyn till kundorder behöver tas). Nivå 3 Uppgift MP3.6 Ett företag tillverkar en enda slutprodukt A från två råvaror, B och C, se även produktstrukturen nedan. Planeringen av tillverkning av produkten och inköp av råvarorna sker med nettobehovsplanering utan säkerhetslager. et för produkt A de nästföljande 8 veckorna är d = {60, 45, 85, 75, 50, 90, 45, 85}. Årsefterfrågan av produkt A ligger på D A = 3300 enheter och ett år består av 50 arbetsveckor. 4

5 Slutprodukt A Råvaror B X 2 C X 3 Produkt i Ledtid, L i [veckor] smetod Ingående lagernivå, I 0 [st] A 1 Lot for lot 100 B 1 EOQ med rabatthänsyn 170 C 3 Silver & Meal 595 Produkt i Ordersärkostnad, K i [kr/gång] Pris, p i [kr] Lagerränta, r [1/enhet år] A % B * 30 % C % *) Priset 780 kr/st gäller vid köp upp till 299 enheter åt gången. Därutöver lämnas 100 kr/st i rabatt på hela orderkvantiteten. Deluppgifter: a) Bestäm med hjälp av nettobehovsplanering, när tillverkning av produkt A skall starta. b) Bestäm med hjälp av nettobehovsplanering och angiven partiformningsmetod när inköp av produkt B och C skall ske och i hur stora kvantiteter. Uppgift MP3.7 Artikeln A (ett halvfabrikat) ingår som en del i en större slutprodukt. Då artikeln i sin tur består av flera olika artiklar styrs tillverkningen med hjälp av nettobehovsplanering (). Produktstrukturen för halvfabrikatet illustreras nedan: 1 x A 3 x B 1 x C 1 x C Det förväntade bruttobehovet för produkten A under de kommande 8 perioderna är: D = {12, 12, 15, 15, 15, 15, 10, 10} st/period. Det finns inga frisläppta order för någon av artiklarna. 5

6 Följande data gäller för artiklarna A, B och C: Artikel Ledtid Ingående Säkerhetslager [perioder] lager [st] [st] A Fast periodtäckning om 2 perioder (POQ=2 perioder) B Hela multiplar av 80 st (FOQ=80 st) C Hela multiplar av 30 st (FOQ=30 st) a) Beräkna planerade utsläpp av order för artikel C. b) Vilka skäl kan det finnas till att använda säkerhetslager för A-artikeln, samt för B- och C- artiklarna? Redogör också för om det finns andra buffertlösningar som är lämpligare än säkerhetslager i det här fallet. Uppgift MP3.8 Företaget MilanLab tillverkar bland annat fotbollsskor. Den mest populära modellen av fotbollsskor är modell A som består av två delfabrikat, artikel Vinc som tillverkas av företaget och artikel Max som köps in från en underleverantör. Produktstrukturen och planeringsdata anges nedan. Säkerhetslager [st] lager [st] Inneliggande Ledtid [veckor] Artikel A LFL Max FOQ = 100 st Vinc POQ = 2 v Prognosen för modell A (huvudprodukt) under kommande 8 veckor är: D = [85, 80, 75, 90, 90, 100, 95, 90]. a) Beräkna nettobehovet och planerade order för artiklarna med hjälp av materialbehovsplanering (ingen hänsyn till kundorder behöver tas). Fyll i bifogade tablåer (bilaga III), riv ut och bifoga dessa med dina svar på tentan! b) Företaget trycker och säljer även matchtröjor. Storsäljare är matchtröjan med Zlatan Ibrahimovic tryck på ryggen. Detta är Artikel Z001. På följande sida visas planeringsdata för artikel Z001. 6

7 Artikel Ledtid [veckor] Säkerhetslager [st] Inneliggande lager [st] Z veckors behov Prognosen för de kommande 8 veckorna är: 40, 30, 25, 40, 35, 25, 20, enheter är färdiga vecka 1. Man har fått in följande kundorder för de närmaste 8 veckorna: 40, 30, 20, 35, 20, 10, 5, 0. Nivå 4 Uppgift MP4.8 Studera nedanstående huvudplan och produktstruktur för slutprodukt A. Planeringsdata i form av partistorlekar, operations- och ställtider för A och dess ingående komponenter framgår av tabell 1. Slutprodukt A säljs mot kundorder med en leveranstid mot kund på 1 vecka. Planeringsmässigt sätts kapaciteten i respektive planeringsgrupp (PG) till 40 h/ vecka. Huvudplanstablå Artikelnummer: 0000A Slutprodukt A 1 vecka Buffert: - : Fast orderkvantitet (FOQ) = 70 st Tidsgränser Period (Vecka) Prognos (oberoende behov) Kundorder (PAB) Möjligt att lova (ATP) Produktionsprogram (MPS) färdig Produktionsprogram (MPS) start Produktstruktur för slutprodukt A ges nedan: A B C X2 RM1 D RM2 Tabell 1: Planeringsdata 7

8 Produkt Ledtid [veckor] Planeringsgrupp Standardpartistorlek Operation Ställtid [tim/ställ] Operationstid [tim/st] A 1 PG Slutmontering 3,5 0,25 B 2 PG Fräsning 8,0 0,30 C 1 PG Hening 3,5 0,06 D 2 PG Svarvning 7,0 0,20 RM RM a) Ange var gränsen för den fasta planeringsperioden lämpligen bör hamna i huvudplanstablån för slutprodukt A. Ange även var kundorderpunkten är placerad. Motivera dina val! b) Hur många kundorder finns inlagda i huvudplanen under planeringsperioden (ackumulerat antal kundorder)? c) Hur många ytterligare av slutprodukt A kan företaget lova bort till kunder under planeringsperioden (utan att förändra rådande planering)? d) Vad är det utgående lagret för planeringsperioden (hur mycket har företaget i lager vid periodens slut enligt den lagda planen)? e) Hur många av slutprodukten A planerar företaget att färdigställa under planeringsperioden? f) Hur lång tid tar det att slutmontera ett parti (en batch) av slutprodukt A? 8

9 Tablåer Uppgift MP1.1 Huvudplan Prognos Kundorder Möjligt att lova Huvudplan (Färdig) Huvudplan (Start) 9

10 Uppgift MP1.2 Huvudplan Prognos Kundorder Möjligt att lova Huvudplan (Färdig) Huvudplan (Start) 10

11 Uppgift MP1.3 Huvudplan Prognos Kundorder Möjligt att lova Huvudplan (Färdig) Huvudplan (Start) 11

12 Uppgift MP2.4 Huvudplan Prognos Kundorder Möjligt att lova Huvudplan (Färdig) Huvudplan (Start) 12

13 Uppgift MP2.5 Huvudplan Prognos Kundorder Möjligt att lova Huvudplan (Färdig) Huvudplan (Start) 13

14 Uppgift MP3.6 Huvudplan Prognos Kundorder Möjligt att lova Huvudplan (Färdig) Huvudplan (Start) 14

15 Uppgift MP3.7 15

16 Uppgift MP3.8 16

17 Lösningsförslag Nivå 1 Uppgift MP1.1 A 1 period LFL 5 Huvudplan Prognos Kundorder Möjligt att lova Huvudplan (Färdig) Huvudplan (Start) B 2 perioder EOQ = 100 2xA C 2 perioder EOQ = 400 3xB

18 Uppgift MP1.2 A 1 period 30 Huvudplan Prognos Kundorder Möjligt att lova Huvudplan (Färdig) Huvudplan (Start) B 1 period C 1 period 90 2xA + 1xB Uppgift MP1.3 A 1 period POQ = 2 per. 5 Huvudplan Prognos Kundorder Möjligt att lova Huvudplan (Färdig) Huvudplan (Start)

19 B 1 period FOQ = 100 2xA C 1 period FOQ = 400 3xB Nivå 2 Uppgift MP2.4 Packlåda 1 EOQ = 50 - Huvudplan Prognos Kundorder Möjligt att lova Huvudplan (Färdig) Huvudplan (Start)

20 Vägg 1 LFL Botten 2 FOQ = Handtag 2 FOQ =

21 Uppgift MP2.5 A 1 LFL 10 Huvudplan Prognos Kundorder Möjligt att lova Huvudplan (Färdig) Huvudplan (Start) B 1 S&M C2 (1) = = 1200kr C2 (2) = = 792kr C2 (3) = = 704kr C2 (4) = = 690kr C2(5) = = 840kr 5 Tillverka 88 enheter i period 2 för period 2 till och med C6 (1) = = 1200kr C6(2) = = 816kr 2 Tillverka 66 enheter i period 6. 21

22 Nivå 3 Uppgift MP3.6 a) A 1 LFL - Huvudplan Prognos Kundorder Möjligt att lova Huvudplan (Färdig) Huvudplan (Start) b) : Rabattsystemet: Fall 1: p B1 = 780 kr/st om Q < 300 enheter Fall 2: p B2 = 680 kr/st om Q 300 enheter D B = 2*D A = 6600 st/år Fall 1: EOQ = 276, st (ligger inom tillåtet område) Q* = 277 st Fall 2: EOQ = 296, st (ligger utanför tillåtet område, avsätt undre gräns som Q*) Q* = 300 st Q DB Totalkostnadsjämförelse: C TOT = pb DB + rp B + K B 2 Q C TOT (Q = 277) = ,33 kr C TOT (Q = 300) = ,00 kr (Välj Q = 300) B 1 EOQ =

23 c) : Tillverka för vecka 4 i vecka 4: 3000 C 4,1 = = Tillverka för vecka 4 och 5 i vecka 4: 0, C 50 4,2 = = 2042,7 2 Tillverka för vecka 4, 5 och 6 i vecka 4: 0,30 0, C 50 50,3 = 3 Tillverka för vecka 4, 5, 6 och 7 i vecka 4: 0,30 0, C = = 1723,6 0, ,4 = 2061,5 4 Välj att tillverka för vecka 4,5 och 6 i vecka 4. I vecka 7 tillverkas för vecka 7 eftersom ytterligare data saknas. en för vecka 7 måste ses över när ytterligare nettobehov finns att tillgå. C 3 S&M Uppgift MP3.7 a) A 2 POQ = 2 10 st för att fylla på till säkerhetslagernivån. 23

24 B 1 FOQ = 80 st 25 st för att fylla på till säkerhetslagernivån. C 2 FOQ = 30 st 25 st för att fylla på till säkerhetslagernivån. 2 beställning måste ske i multiplar av 30 enheter. De planerade ordersläppen för C syns i nedersta raden i -tablån för artikel C. Ordersläpp för de 8 perioderna enligt: {30, 90, 30, 0, 0, 0, 0, 0} b) Behovet av artiklarna B och C (och även A i det här fallet) är beroende av den plan som ligger för produkter högre upp i produktstrukturen. Därmed är det tveksamt om säkerhetslagren här fyller något syfte för att ta upp osäkerhet i efterfrågan. Om ledtiderna har osäkerhet i det här fallet verkar säkerhetslagren lite konstigt dimensionerade med hänsyn till ovanliggande behov. Man kan däremot vilja gardera sig mot kassationer eller om tillverkningsprocessen är osäker. Ett alternativ till fysiskt säkerhetslager för denna typ av osäkerhet är det ökade behov (hedging), alltså att man planerar att tillverka lite fler än vad man egentligen behöver då man vet att en del enheter kommer att kasseras i produktionsprocessen. 24

25 Uppgift MP3.8 Lösningsförslag a) A - Huvudplan 1 v 50 LFL Prognos Kundorder Möjligt att lova Huvudplan (Färdig) Huvudplan (Start) Vinc 1x A 2 v 50 POQ = 2 v Förv. Inlev. av släppta order Lager mht förv. Inleveranser Max 2x A + 1 x Vinc 1 v 100 FOQ = 100 st Förv. Inlev. av släppta order Lager mht förv. Inleveranser

26 b) Z001 - Huvudplan 2 v - 2 veckors behov Prognos Kundorder Möjligt att lova Huvudplan (Färdig) Huvudplan (Start) Nivå 4 Uppgift MP4.8 a) Fast planeringsperiod brukar vara lika med ledtid mot kund. I detta fall blir det = 1 v. Detsamma gäller för kundorderpunktens placering. En vecka innan en order levereras måste material knytas till denna specifika order. b) Totalt sett finns det 136 accepterade kundorder under planeringsperioden. c) Totalt sett kan företaget lova bort ytterligare 137 av slutprodukt A. Notera dock att dessa är tidsberoende, varför det är viktigt att stämma av såväl antal som tid (period) gentemot kund vid en förfrågan innan order accepteras. d) Om planen följs så har företaget 7 enheter kvar i lagret. e) Totalt sett planerar företaget att färdigställa 210 enheter av A. f) Ett parti består av 70 enheter. Ställtiden i slutmonteringen är 3,5 timmar medan operationstiden är 0,25 timmar per enhet. Detta ger 3, * 0,25 = 21 timmar för ett parti av A. Detta kan jämföras med den planerade ledtiden på 1 vecka (=40 h) som skall ta hänsyn till köer, transporter, väntetid, mm. 26

Föreläsning 6. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP)

Föreläsning 6. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Föreläsning 6 Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Kursstruktur 2 Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk+on, produk+onsekonomiska

Läs mer

Föreläsning 8. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Kursstruktur

Föreläsning 8. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Kursstruktur Föreläsning 8 Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Kursstruktur Avslutning Planeringssystem Fö 12: Avslutning och kurssammanfattning

Läs mer

Lösningsförslag TNK

Lösningsförslag TNK Lösningsförslag TNK1 29-6-1 Uppgift 1 Svar a) Variantfördelningsstruktur I en SVP-nedbrytning till från familjeprognoser ned till slutprodukt används en variantfördelningsstruktur. Ofta baseras den på

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2010-03-09 Sal SP71 Tid 08.00-12.00 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning TNSL08 TEN1 Produktion och Distribution Institution

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2011-03-15 Sal Tid 08.00-12.00 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning TNSL08 TEN1 Produktion och Distribution Institution

Läs mer

TNK100 Planering av logistikresurser

TNK100 Planering av logistikresurser LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för teknik och naturvetenskap Fredrik Persson TENTAMEN TEN TNK Planering av logistikresurser -6- Kl. 8.. Sal: TP54, TP56 Om tentamen: Vid varje uppgift finns angivet

Läs mer

TNK100 Planering av logistikresurser Kl Tentamen innehåller 7 uppgifter på 12 sidor.

TNK100 Planering av logistikresurser Kl Tentamen innehåller 7 uppgifter på 12 sidor. LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för teknik och naturvetenskap Fredrik Persson TENTAMEN TEN1 TNK1 Planering av logistikresurser 211-5-28 Kl. 8. 12. Sal: TP51 Om tentamen: Vid varje uppgift finns angivet

Läs mer

TENTAMEN TPPE07 PRODUKTIONSEKONOMI. Sal: R34, R35, R36, R37, R41, R42, R44, P42

TENTAMEN TPPE07 PRODUKTIONSEKONOMI. Sal: R34, R35, R36, R37, R41, R42, R44, P42 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för produktionsekonomi TENTAMEN TPPE07 PRODUKTIONSEKONOMI 2004-12-20, kl: 08-12 Sal: R34, R35, R36, R37, R41, R42, R44, P42 Om skrivningen: Vid varje uppgift

Läs mer

TNK100 Planering av logistikresurser. 2009-06-01 Kl. 14.00 18.00. Skriv tydligt. Endast en uppgift får lösas på varje blad.

TNK100 Planering av logistikresurser. 2009-06-01 Kl. 14.00 18.00. Skriv tydligt. Endast en uppgift får lösas på varje blad. LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för teknik och naturvetenskap Fredrik Persson och Maria Johansson TENTAMEN TNK100 Planering av logistikresurser 2009-06-01 Kl. 14.00 18.00 Sal: SP71 Om skrivningen:

Läs mer

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar När man fastställer kvantiteter att beställa för lagerpåfyllning avrundar man ofta beräknad ekonomiskt orderkvantitet uppåt eller nedåt, exempelvis för

Läs mer

Materialbehovsplanering med behovsnedbrytning

Materialbehovsplanering med behovsnedbrytning Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 42 Materialbehovsplanering med behovsnedbrytning Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och

Läs mer

Föreläsning 5. Lagerstyrning

Föreläsning 5. Lagerstyrning Föreläsning 5 Lagerstyrning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk*on, produk*onsekonomiska grunder, produk*onssystem, ABC-klassificering Fö 1 Prognos*sering Fö 2 Le 1 La 1 Sälj- och

Läs mer

Föreläsning 5. Lagerstyrning

Föreläsning 5. Lagerstyrning Föreläsning 5 Lagerstyrning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk*on, produk*onsekonomiska grunder, produk*onssystem, ABC- klassificering Fö 1 Prognos*sering Fö 2 Le 1 La 1 Sälj-

Läs mer

Lova leveranstider; sälj och verksamhetsplanering!?

Lova leveranstider; sälj och verksamhetsplanering!? Täcktidsplanering/Taktplanering Anders Segerstedt Industriell logistik, Luleå tekniska universitet Lova leveranstider; sälj och verksamhetsplanering!? I ett företag kan det vara så att en ordermottagare

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod T0002N Kursnamn Logistik 1 Datum 2012-10-26 Material Fördjupningsuppgift Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Försättsblad inlämningsuppgift

Läs mer

Genomgång av kontrollskrivningen

Genomgång av kontrollskrivningen Genomgång av kontrollskrivningen 131011 2- Om kontrollskrivningen 2 delar, s:a 12,0 poäng För godkänt krävs: >= 6,0 poäng totalt >= 2,0 poäng på Del 1 >= 2,0 poäng på Del 2 Del 1 4-Del 1 S:a 6,0 poäng

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 04 Faktorer som påverkar val av orderkvantiteter Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel

Läs mer

Orderkvantitet med hjälp av ekonomiskt beräknad

Orderkvantitet med hjälp av ekonomiskt beräknad Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 32 Orderkvantitet med hjälp av ekonomiskt beräknad täcktid Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för

Läs mer

Ekonomisk behovstäckningstid

Ekonomisk behovstäckningstid Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 32 Ekonomisk behovstäckningstid Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 12 Ekonomisk orderkvantitet Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje ordertillfälle

Läs mer

4/10/2015 Logistik 1

4/10/2015 Logistik 1 Logistik 1 Information & Prognoskvalitet 2 Materialbehovsplanering (MRP) MRP börjar på försäljningsavdelningen genom att man tar fram en försäljningsplan och tillhandahåller en uppskattad försäljningsvolym.

Läs mer

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER Exempelsamling Innehåll Uppgift 1. Partiformning... 6 Uppgift 2. Partiformning... 6 Uppgift 3. Partiformning... 7 Uppgift 4. Volymvärdesanalys... 7 Uppgift 5. Säkerhetslager...

Läs mer

Föreläsning 6. Lagerstyrning

Föreläsning 6. Lagerstyrning Föreläsning 6 Lagerstyrning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder, produktegenskaper, ABC klassificering Produktionssystem Fö 2 Prognostisering

Läs mer

Föreläsning 8. Planering av funktionell verkstad (del 2): Detaljplanering; sekvensering, orderstyrning, mm

Föreläsning 8. Planering av funktionell verkstad (del 2): Detaljplanering; sekvensering, orderstyrning, mm Föreläsning 8 Planering av funktionell verkstad (del 2): Detaljplanering; sekvensering, orderstyrning, mm Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder,

Läs mer

Materialbehovsplanering vid oberoende efterfrågan

Materialbehovsplanering vid oberoende efterfrågan Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 41 Materialbehovsplanering vid oberoende efterfrågan Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel

Läs mer

Föreläsning 4. Planeringssystem och Sälj- & verksamhetsplanering: Hierarkiska planeringssystem och aggregerad planering (SVP)

Föreläsning 4. Planeringssystem och Sälj- & verksamhetsplanering: Hierarkiska planeringssystem och aggregerad planering (SVP) Föreläsning 4 Planeringssystem och Sälj- & verksamhetsplanering: Hierarkiska planeringssystem och aggregerad planering (SVP) Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (6) Tillämpningsuppgift 1 Ht 2013 Mikrolux AB Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för enskilt bruk, dvs. mot konsumentmarknaden. Ugnarna är av ett exklusivt snitt och tillverkas

Läs mer

Parametrar för materialanskaffning

Parametrar för materialanskaffning Parametrar för materialanskaffning Cristoffer Andréason David Lydén EXAMENSARBETE 2009 Logistik och ledning Parametrar för materialanskaffning Parameters for materials purchase Cristoffer Andréason David

Läs mer

Produktionsekonomi. Laborationshandledning. Produktionsekonomi Linköpings tekniska högskola

Produktionsekonomi. Laborationshandledning. Produktionsekonomi Linköpings tekniska högskola LINKÖPINGS UNIVERSITET Laborationshandledning Linköpings tekniska högskola Version 5.0 Reviderat 2017-08-01 Helene Lidestam, Armin Parsi Innehållsförteckning Tabellförteckning... 2 Figurförteckning...

Läs mer

Agenda. Lagerstyrning Tre frågor. Lagerstyrning Föreläsning 5. Erik Sandberg. Om lagerstyrning Om uppgift 2 KITIT AB

Agenda. Lagerstyrning Tre frågor. Lagerstyrning Föreläsning 5. Erik Sandberg. Om lagerstyrning Om uppgift 2 KITIT AB Lagerstyrning Föreläsning 5 Erik Sandberg Agenda Om lagerstyrning Om uppgift 2 KITIT AB 2012-04-16 Sid 2 Linköpings universitet Lagerstyrning Tre frågor När ska olika produkter beställas/beordras? Hur

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 13 Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla osäkerheter

Läs mer

Materialstyrningsutmaningar i Svensk industri

Materialstyrningsutmaningar i Svensk industri CLIP - Högskolan i Gävle den 28 maj 2009 Materialstyrningsutmaningar i Svensk industri Stig-Arne Mattsson Division of Logistics and Transportation Bild 1 Kapitalbindning i svensk tillverkningsindustri

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från acceptabelt antal bristtillfällen per år

Säkerhetslager beräknat från acceptabelt antal bristtillfällen per år Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 28 Säkerhetslager beräknat från acceptabelt antal bristtillfällen per år All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag.

Läs mer

Överdrag i materialstyrningssystem

Överdrag i materialstyrningssystem Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 9 Överdrag i materialstyrningssystem De modeller som används i praktisk tillämpning för att styra lager, exempelvis i olika varianter av beställningspunktssystem,

Läs mer

Ekonomisk orderkvantitet med partperiod balansering

Ekonomisk orderkvantitet med partperiod balansering Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 39 Ekonomisk orderkvantitet med partperiod balansering Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från cykelservice (Serv1)

Säkerhetslager beräknat från cykelservice (Serv1) Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 26 Säkerhetslager beräknat från cykelservice (Serv1) All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla osäkerheter

Läs mer

Räknedosa utan textprogrammering.

Räknedosa utan textprogrammering. LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för produktionsekonomi TENTAMEN TPPE09 PRODUKTIONSEKONOMI 2005-01-11, kl: 14-18 Sal: TP45 Om skrivningen: Vid varje uppgift finns angivet hur många poäng en korrekt

Läs mer

Föreläsning 7. Kursstruktur

Föreläsning 7. Kursstruktur Föreläsning 7 Lagerstyrning: Partiformning, beställningspunktsystem och säkerhetslager Avslutning Planeringssystem Fast position Fö 6a: Projektplanering (CPM, PERT, mm) Le 3: Projektplanering (CPM/ PERT,

Läs mer

Är det någon skillnad på våra vanligt använda materialplaneringsmetoder?

Är det någon skillnad på våra vanligt använda materialplaneringsmetoder? Lagerstyrningsakademin.se Är det någon skillnad på våra vanligt använda materialplaneringsmetoder? Stig-Arne Mattsson Det finns nog få frågor inom logistiken där det finns så motsatta uppfattningar som

Läs mer

Uppgift 3 (10 poäng) Ge 5 exempel på strategier som kan minska det totala transportbehovet (1). Förklara varje strategi kortfattat.

Uppgift 3 (10 poäng) Ge 5 exempel på strategier som kan minska det totala transportbehovet (1). Förklara varje strategi kortfattat. OBS! Om du behöver ytterligare något utrymme för dina svar använd baksida på den sidan uppgiften står mer utrymme än så bör inte behövas! undvik lösblad! Lycka till! Uppgift 1 (10 poäng) Lager har en central

Läs mer

Kartläggning av funktioner till ny planeringsmodul

Kartläggning av funktioner till ny planeringsmodul Kartläggning av funktioner till ny planeringsmodul Oliver Stefansson Christian Thylander EXAMENSARBETE 2008 Logistik och ledning Mapping of functions for a new planning module Oliver Stefansson Christian

Läs mer

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Nils Robertsson VD på PromoSoft 100 % fokus på lager och inköp Utvecklar lagerstyrningssystem och säljer WMS och andra moduler för Supply Chain Add-on till affärssystemen

Läs mer

Partiformningsmetoder och systemnervositet

Partiformningsmetoder och systemnervositet Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 71 Partiformningsmetoder och systemnervositet Med systemnervositet menas att ett materialstyrningssystem i alltför stor omfattning planerar

Läs mer

INTERN LOGISTIK. Exempelsamling

INTERN LOGISTIK. Exempelsamling INTERN LOGISTIK Exempelsamling Innehåll Uppgift 1. Partiformning... 6 Uppgift 2. Partiformning... 6 Uppgift 3. Partiformning... 7 Uppgift 4. ABC-analys... 7 Uppgift 5. Säkerhetslager... 8 Uppgift 6. Flödeskartläggning...

Läs mer

Minikurs Metoder för behovsplanering

Minikurs Metoder för behovsplanering Minikurs Metoder för behovsplanering Under den här minikursen tittar vi på olika möjligheter, metoder och tips i systemanvändandet när det gäller Behovsplanering. Det ska ge idéer och målsättningar för

Läs mer

Välja metod för bestämning av orderkvantiteter

Välja metod för bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 01 Välja metod för bestämning av orderkvantiteter En översikt Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för

Läs mer

Lektion 6 Detaljplanering (DP)

Lektion 6 Detaljplanering (DP) Lektion 6 Detaljplanering (DP) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifter som hör till lektionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifter som hanterar en specifik problemställning i

Läs mer

Logistik. Varukapital. Kapitalbindning. Fö: Lager. Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift

Logistik. Varukapital. Kapitalbindning. Fö: Lager. Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift Logistik Fö: Lager Varukapital Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift arbete (PIA, VUA, VIA) och förråd Förråd Varför Upplag har av utgångs- man lager? och

Läs mer

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll?

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Whitepaper 14.11.2012 1 / 6 Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Förena det bästa av två världar! Författare: Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.) mikko.karkkainen@relexsolutions.com

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 31 Täcktidsplanering Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje ordertillfälle fatta

Läs mer

Välja materialstyrningsmetod En översikt

Välja materialstyrningsmetod En översikt Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 01 Välja materialstyrningsmetod En översikt Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid

Läs mer

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. söndag 16 dec 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. söndag 16 dec 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING Tentamen 1FE870:2 7,5 poäng i Finansiering och analys söndag 16 dec 2012 kl: 09 14 Anders JERRELING Viktig information! Det är tillåtet att använda fickräknare. Observera att alla svar skall anges i svarshäftet!

Läs mer

Simuleringsbaserad material och produktionsstyrning

Simuleringsbaserad material och produktionsstyrning LIU-ITN-TEK--11/042--SE Simuleringsbaserad material och produktionsstyrning Miroljub Djordjevic Johan Häggqvist 2011-06-20 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping

Läs mer

Brister i använda lagerstyrningsmodeller ger lägre servicenivåer

Brister i använda lagerstyrningsmodeller ger lägre servicenivåer Brister i använda lagerstyrningsmodeller ger lägre servicenivåer än önskat 1 Stig-Arne Mattsson, Permatron AB Det finns ett antal lagerstyrningsmetoder som i större eller mindre omfattning används i tillverkande

Läs mer

Lagermodeller & produktvärden

Lagermodeller & produktvärden Lagermodeller & produktvärden Tid Är Tid = Pengar? 3- Olika tidsbegrepp Ledtid (LT) Tid från behovsinitiering / orderläggning till behovsuppfyllelse / mottagande av leverans Genomloppstid (GLT) Tid för

Läs mer

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. Frågehäfte. lördag 3 nov 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. Frågehäfte. lördag 3 nov 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING Tentamen 1FE870:2 7,5 poäng i Finansiering och analys Frågehäfte lördag 3 nov 2012 kl: 09 14 Anders JERRELING Viktig information! Det är tillåtet att använda fickräknare. Observera att alla svar skall

Läs mer

Produktionsekonomi. Laborationshandledning

Produktionsekonomi. Laborationshandledning LINKÖPINGS UNIVERSITET Laborationshandledning Linköpings tekniska högskola Januari 2013 Version 4.1 Reviderat 2016-10-25 Helene Lidestam, Armin Parsi januari 2013 Innehållsförteckning 1 Introduktion...

Läs mer

Känslighetsanalys av prognos- och ledtidskvalitetens påverkan på servicenivå och säkerhetslager

Känslighetsanalys av prognos- och ledtidskvalitetens påverkan på servicenivå och säkerhetslager Känslighetsanalys av prognos- och ledtidskvalitetens påverkan på servicenivå och säkerhetslager Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Avgörande för när inleverans bör ske till ett lager är förväntad efterfrågan

Läs mer

Information om kontrollskrivningen TNG018 - Grunder i logistik och lönsamhetsanalys

Information om kontrollskrivningen TNG018 - Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Rev. 2013-09-20 Sid 1 (9) Information om kontrollskrivningen TNG018 - Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Syfte med kontrollskrivningen Kontrollskrivningen tjänar två delsyften: dels att examinera

Läs mer

Räknedosa utan textprogrammering.

Räknedosa utan textprogrammering. LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för produktionsekonomi Fredrik Persson TENTAMEN TPPE08 PRODUKTIONSEKONOMI 005-05-3, kl: 4-8 Sal: T, T Om skrivningen: Vid varje uppgift finns angivet hur många

Läs mer

Säkerhetslager som andel av efterfrågan

Säkerhetslager som andel av efterfrågan Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 12 Säkerhetslager som andel av efterfrågan under ledtid All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 55 Enkel-kanbansystem Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel fatta beslut om den kvantitet

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager

Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 13 Säkerhetslager beräknat från antal dagars efterfrågan All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla

Läs mer

Riktlinjer vid montering mot kundorder - en studie av orderprocessen och materialförsörjningsprocessen (HS-IDA-EA-99-406)

Riktlinjer vid montering mot kundorder - en studie av orderprocessen och materialförsörjningsprocessen (HS-IDA-EA-99-406) Riktlinjer vid montering mot kundorder - en studie av orderprocessen och materialförsörjningsprocessen (HS-IDA-EA-99-406) Monica Björk (a95monbj@ida.his.se) Institutionen för datavetenskap Högskolan i

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 11 Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar Med ordersärkostnader för inköpsartiklar avses alla de kostnader som är förknippade med att

Läs mer

Minikurs Effektivit inköp

Minikurs Effektivit inköp Minikurs Effektivit inköp Föreläsare: Fredrik Lindman, Monitor ERP System AB, (projektledare, konsult, utbildare) Här ger vi handfasta tips på hur du kan hantera dina inköp. Vi visar bl.a. hur inköpsstödet

Läs mer

TNSL011 Kvantitativ Logistik

TNSL011 Kvantitativ Logistik TENTAMEN TNSL011 Kvantitativ Logistik Datum: 18 december 2010 Tid: 08-12 Hjälpmedel: Hjälpmedel av alla slag, förutom kommunikationsutrustning (telefoner, datorer, och andra saker som kan ta emot signaler

Läs mer

Orderkvantiteter genom differentiering av antal order per år

Orderkvantiteter genom differentiering av antal order per år Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 35 Orderkvantiteter genom differentiering av antal order per år Att använda partiformningsmetoden uppskattat antal order per år för bestämning

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2015 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

PLAN s forsknings- och tillämpningskonferens den augusti 2015 i Luleå. Användning av antal dagar som parameter vid lagerstyrning

PLAN s forsknings- och tillämpningskonferens den augusti 2015 i Luleå. Användning av antal dagar som parameter vid lagerstyrning PLAN s forsknings- och tillämpningskonferens den 27 28 augusti 2015 i Luleå Användning av antal dagar som parameter vid lagerstyrning Metoder för bestämning av lagerstyrningsparametrar Metoder för bestämning

Läs mer

C 51. Två-binge system. 1 Metodbeskrivning. Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder

C 51. Två-binge system. 1 Metodbeskrivning. Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 51 Två-binge system Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje ordertillfälle fatta

Läs mer

Lektion 3 Lagerberäkningar

Lektion 3 Lagerberäkningar TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (7) Lektion 3 Lagerberäkningar Uppgift 1 Företaget Mångimport HB importerar och lagerför fem olika artiklar. Lagret styrs med hjälp av ett beställningspunktssystem

Läs mer

3. Övningarna Operationer I: Produkter och produktion. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

3. Övningarna Operationer I: Produkter och produktion. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 3. Övningarna Operationer I: Produkter och produktion TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid 5. Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden 4. Operationer

Läs mer

TNSL011 Kvantitativ Logistik

TNSL011 Kvantitativ Logistik TENTAMEN TNSL011 Kvantitativ Logistik Datum: 16 december 2009 Tid: 14-18 Hjälpmedel: Hjälpmedel av alla slag, förutom kommunikationsutrustning (telefoner, datorer, och andra saker som kan ta emot signaler

Läs mer

Minikurs Ge rätt leveranstid och leverera i tid

Minikurs Ge rätt leveranstid och leverera i tid Minikurs Ge rätt leveranstid och leverera i tid Föreläsare: Lars-Åke Persson, Monitor ERP System AB, (projektledare, konsult, utbildare) Under den här minikursen ska vi prata om två rätt svåra frågeställningar:

Läs mer

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012 Administration av lagret. www.logistikprogrammet.org 3 Företaget KoS har nu etablerat ett nytt centrallager. De tidigare manuella rutinerna ska nu ersättas av ett administrativt affärssystem. Volymerna

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: Produktionsteknik Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41M04B Tentamen ges för: Af2Ma, Al1, Log2, Pu2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 120109 Tid:

Läs mer

Hjälpmedel: Miniräknare (nollställd) samt allmänspråklig (ej fackspråklig) ordbok utan kommentarer. Formelsamling tillhandahålls i tentamenslokalen.

Hjälpmedel: Miniräknare (nollställd) samt allmänspråklig (ej fackspråklig) ordbok utan kommentarer. Formelsamling tillhandahålls i tentamenslokalen. Operativ Verksamhetsstyrning/ Produktionslogistik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: 7,5 högskolepoäng Skriftlig tentamen 41I32O, 51PL01 Affärsingenjör - inriktning bygg, Affärsingenjör

Läs mer

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (8) Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT Uppgift 1 Mikrolux AB Distribution Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för

Läs mer

Effekter av att jämföra beställningspunkter med redovisat eller disponibelt saldo

Effekter av att jämföra beställningspunkter med redovisat eller disponibelt saldo Effekter av att jämföra beställningspunkter med redovisat eller disponibelt saldo Stig-Arne Mattsson Institutionen för ekonomistyrning och logistik Linnéuniversitetet, Växjö Sammanfattning Vid användning

Läs mer

Den ena är cykelservice och avser andel lagercykler utan brist. Cykelservice kan uttryckt som en procentsats definieras på följande sätt.

Den ena är cykelservice och avser andel lagercykler utan brist. Cykelservice kan uttryckt som en procentsats definieras på följande sätt. Kapitalbindningsaspekter på val mellan cykelservice och fyllnadsgradsservice Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Cykelservice och fyllnadsgradsservice är de två vanligast använda typerna av servicenivå för

Läs mer

TNSL011 Kvantitativ Logistik

TNSL011 Kvantitativ Logistik TENTAMEN TNSL011 Kvantitativ Logistik Datum: 11 april 2012 Tid: 08:00 12:00 i SP71 Hjälpmedel: Hjälpmedel av alla slag, förutom kommunikationsutrustning (telefoner, datorer, och andra saker som kan ta

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

Alternativa inköpsmetoder

Alternativa inköpsmetoder Alternativa inköpsmetoder Selmir Hasagic Alexander Nilsson EXAMENSARBETE 2009 ÄMNE MASKINTEKNIK Alternativa inköpsmetoder Alternative purchase methods Selmir Hasagic Alexander Nilsson Detta examensarbete

Läs mer

1. Vi börjar lägga upp artiklar i artikelregistret som ska ingå i produkten.

1. Vi börjar lägga upp artiklar i artikelregistret som ska ingå i produkten. Komma igång med MPS 1. Vi börjar lägga upp artiklar i artikelregistret som ska ingå i produkten. 2. Sen lägger vi upp artiklarna i produkten. 3. Därefter skapar vi en tillverkningsorder med att hämta in

Läs mer

Kostnadseffekter av att differentiera fyllnadsgradservice

Kostnadseffekter av att differentiera fyllnadsgradservice Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 88 Kostnadseffekter av att differentiera fyllnadsgradservice Differentiering av fyllnadsgradsservice på olika klasser av artiklar i en

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning A 13 Omsättningshastighet i lager I alla materialflöden binds kapital vare sig det beror på att material ligger i lager

Läs mer

Användning av säker efterfrågan i form av reservationer vid lagerstyrning

Användning av säker efterfrågan i form av reservationer vid lagerstyrning Användning av säker efterfrågan i form av reservationer vid lagerstyrning Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Vid lagerstyrning förekommer det i många sammanhang att efterfrågan under ledtid till viss del

Läs mer

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL!

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL! Exempelena 3 Anvisningar 1. Du måse lämna in skrivningsomslage innan du går (även om de ine innehåller några lösningsförslag). 2. Ange på skrivningsomslage hur många sidor du lämnar in. Om skrivningen

Läs mer

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare.

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare. Inköp Generellt 1 Registrera inköpsorder 2 Utskrift inköpsorder 5 Bekräfta inköpsorder 6 Bekräfta leveransavisering 6 Ankomstregistrering 7 Inleverans 8 Mottagningsrapport 11 Utskrift påminnelse 12 Utskrift

Läs mer

Kostnadseffekter av att differentiera antal dagars täcktid

Kostnadseffekter av att differentiera antal dagars täcktid Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 86 Kostnadseffekter av att differentiera antal dagars täcktid Differentiering av antal dagars täcktid för olika klasser av artiklar i en

Läs mer

Pyramid MPS. Material och Produktionsstyrning

Pyramid MPS. Material och Produktionsstyrning Pyramid MPS Material och Produktionsstyrning Tillverkningsflödet med Pyramid Pyramid MPS hanterar lagerflödet i hela tillverkningen och har samtidigt funktioner för planering av alla resurser. Information

Läs mer

Kapitalbindningseffekter av uppskattade orderkvantiteter 1

Kapitalbindningseffekter av uppskattade orderkvantiteter 1 Kapitalbindningseffekter av uppskattade orderkvantiteter 1 Stig-Arne Mattsson, Permatron AB För att bestämma orderkvantiteter finns det sedan tidigt 1900-tal ett stort antal olika metoder till förfogande,

Läs mer

Prognoskonsumtion vid lagerstyrning och huvudplanering

Prognoskonsumtion vid lagerstyrning och huvudplanering Prognoskonsumtion vid lagerstyrning och huvudplanering StigArne Mattsson Sammanfattning I lagerstyrningssammanhang och vid huvudplanering föreligger ofta en situation där man både har kundorder och prognoser

Läs mer

P(ξ > 1) = 1 P( 1) = 1 (P(ξ = 0)+P(ξ = 1)) = 1 0.34. ξ = 2ξ 1 3ξ 2

P(ξ > 1) = 1 P( 1) = 1 (P(ξ = 0)+P(ξ = 1)) = 1 0.34. ξ = 2ξ 1 3ξ 2 Lösningsförslag TMSB18 Matematisk statistik IL 101015 Tid: 12.00-17.00 Telefon: 101620, Examinator: F Abrahamsson 1. Varje dag levereras en last med 100 maskindetaljer till ett företag. Man tar då ett

Läs mer

KITIT AB. Ett praktikfall om att välja lämplig nivå på leveransservicen, och att kunna leva upp till den leveransservice man erbjuder sina kunder

KITIT AB. Ett praktikfall om att välja lämplig nivå på leveransservicen, och att kunna leva upp till den leveransservice man erbjuder sina kunder KITIT AB Ett praktikfall om att välja lämplig nivå på leveransservicen, och att kunna leva upp till den leveransservice man erbjuder sina kunder Version 3.1 Björn Oskarsson och Erik Sandberg Logistik /

Läs mer

Välja servicenivådefinitioner för dimensionering av säkerhetslager

Välja servicenivådefinitioner för dimensionering av säkerhetslager Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 21 Välja servicenivådefinitioner för dimensionering av säkerhetslager Servicenivå är ett mått på leveransförmåga från lager. Det kan allmänt

Läs mer

Orderkvantiteter genom differentiering av antal dagars täcktider

Orderkvantiteter genom differentiering av antal dagars täcktider Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 34 Orderkvantiteter genom differentiering av antal dagars täcktider Att använda partiformningsmetoden uppskattat antal dagars täcktid

Läs mer