Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden"

Transkript

1 Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden

2 Nils Robertsson

3 VD på PromoSoft 100 % fokus på lager och inköp Utvecklar lagerstyrningssystem och säljer WMS och andra moduler för Supply Chain Add-on till affärssystemen Implementerar och utbildar Lageranalyser

4 Verksamhetskonsult inom produktion, logistik och IT Adjungerad professor i Supply chain management Lärare i logistik för yrkesverksamma

5 Lagerstyrningens påverkan på resultatoch balansräkningen Intäkter - Vinst Kostnader Lager av inköpsmaterial Lager av halvfabrikat + Kapitalbindning / Avkastningsgrad Lager av färdiga produkter

6 Best practice vid lagerstyrning i svensk industri Chalmers Tekniska Högskolas bibliotek Logistikföreningen Plan Hemsida för lagerstyrning

7 Lagerstyrningsmetoder Beställningspunktssystem (69 %) Periodbeställningssystem (11 %) Täcktid Ledtid + säkerhetstid Dag Prognos Beräknat lager Inleveranser Beställningar Täcktidsplanering (21 %) Materialbehovsplanering (77 %) 60 % av de högpresterande företagen valde lagerstyrningsmetod efter en systematiskt genomförd rådfrågning och analys jämfört med 41 % av de lågpresterande.

8 Andel nöjda/mycket nöjda med sin lagerstyrningsmetod Högpresterande Lågpresterande Beställningspunktssystem Täcktidsplanering Periodbeställningssystem Materialbehovsplanering

9 Andel företag som modifierar orderförslag Högpresterande Lågpresterande Mycket få modifieringar Nästan alla modifieras En stor andel modifieras

10 Metoder för att bestämma parametrar Uppskattad kvantitet Antal dagars behov Ekonomisk orderkvantitet Metoder för bestämning av orderkvantiteter 35 % 29 % 36 % Uppskattad kvantitet Antal dagars behov Från önskad servicenivå Metoder för bestämning av säkerhetslager 38 % 25 % 27 % För beställningspunktssystem

11 Konsekvenser av att använda uppskattningsmetoder Omöjliggör avvägning mellan leveransförmåga och kapitalbindning Omöjliggör avvägning mellan transaktionskostnader och kapitalbindning Personberoende Omöjliggör en enhetlig strategi och policys för lagerstyrning Omöjliggör kontroll av omsättningstillgångar Lågfrekvent uppdatering Onödigt höga kostnader och onödig kapitalbindning

12 Metoder för att bestämma parametrar Uppskattad kvantitet Antal dagars behov Ekonomisk orderkvantitet Bestämning av orderkvantiteter 37 % av de högpresterande 21 % av de lågpresterande Uppskattad kvantitet Antal dagars behov Från önskad servicenivå Bestämning av säkerhetslager 30 % av de högpresterande 19 % av de lågpresterande För beställningspunktssystem

13 Konsekvenser av att använda uppskattningsmetoder Omöjliggör avvägning mellan leveransförmåga och kapitalbindning Omöjliggör avvägning mellan transaktionskostnader och kapitalbindning Personberoende Omöjliggör en enhetlig strategi och policys för lagerstyrning Omöjliggör kontroll av omsättningstillgångar Lågfrekvent uppdatering Onödigt höga kostnader och onödig kapitalbindning

14 Investeringar för att minska transaktionskostnader Införa RFID, pick-by-voice radiostyrda truckar, ny maskin med kortare ställtid, nytt affärssystem

15 Investeringar för att minska transaktionskostnader Införa RFID, pick-by-voice radiostyrda truckar, ny maskin med kortare ställtid, nytt affärssystem Öka orderkvantiteter

16 Investering i anläggnings- och omsättningstillgångar Anläggningstillgångar Koppling till övergripande förräntningskrav och policys Formella beslutsprocesser Få beslutsfattare Omsättningstillgångar Ingen koppling till övergripande förräntningskrav och policys Oftast inga formella beslutsprocesser Många beslutsfattare

17 Konsekvenser av att använda uppskattningsmetoder Omöjliggör avvägning mellan leveransförmåga och kapitalbindning Omöjliggör avvägning mellan transaktionskostnader och kapitalbindning Personberoende Omöjliggör en enhetlig strategi och policys för lagerstyrning Omöjliggör kontroll av omsättningstillgångar Lågfrekvent uppdatering Onödigt höga kostnader och onödig kapitalbindning

18 Uppdaterar parametrar mindre än en gång per år Högpresterande Lågpresterande Orderkvantiteter Säkerhetslager Ledtider

19 5 4,5 4 3,5 3 2,5 Försvårande användningsförhållanden 29 % av de högpresterande 49 % av de lågpresterande För låg saldokvalitet Organisation och bemanning Lågt intresse från företagsledning Bristfälligt systemstöd Låg precision på ledtider i systemet 29 % av de högpresterande 66 % av de lågpresterande För låg kunskapsnivå Ont om tid 36 % av de högpresterande 55 % av de lågpresterande 2

20 Konsekvenser av att använda uppskattningsmetoder Omöjliggör avvägning mellan leveransförmåga och kapitalbindning Omöjliggör avvägning mellan transaktionskostnader och kapitalbindning Personberoende Omöjliggör en enhetlig strategi och policys för lagerstyrning Omöjliggör kontroll av omsättningstillgångar Lågfrekvent uppdatering Onödigt höga kostnader och onödig kapitalbindning

21 Hur påverkas lämplig orderkvantitet 1 Efterfrågans storlek 2 Pris 3 Ordersärkostnader 4 Inkuransrisk 5 Kvantitetsrabatt

22 Orderkvantiteter med hjälp av uppskattning Orderkvantitet Orderkvantitet = efterfrågan per dag * antal dagar Efterfrågan

23 Orderkvantiteter med hjälp av uppskattning Orderkvantitet Orderkvantitet = efterfrågan per dag * antal dagar Ekonomisk orderkvantitet Efterfrågan

24 Ekonomisk orderkvantitet i stället för antal dagars behov Företag A B C D E F G H Procentuell förändring av omsättningslager Minskat omsättningslager i medeltal: 40 % Samma totalt antal order Källa: Mattsson, S-A. (2013): Användning av volymvärdeklassificering för bestämning av orderkvantiteter, Permatron Research.

25 Hur påverkas lämpligt säkerhetslager 1 Efterfrågans storlek 2 Hur mycket efterfrågan varierar 3 Hur lång ledtiden är 4 Orderkvantiteten 5 Pris 6 Kassation 7 Krav på leveransförmåga

26 Servicenivå i stället för antal dagar Företag A B C D E F G H Procentuell förändring av säkerhetslager Minskat säkerhetslager i medeltal: 19 % Målsatt medelservicenivå: 97 %

27 Samband mellan kapitalbindning och servicenivå Kapitalbindning 100 % y x Servicenivå Önskad servicenivå

28 Praktikfall lagerstyrning med beställningspunktsystem Jämförelse av olika nyckeltal som resultat av bedömda respektive beräknade orderkvantiteter, ledtidslager och säkerhetslager Jämförelsen är gjord på en kunds verkliga sortiment och efterfråga under 12 månader från oktober 2013 till 2014.

29 Bedömningsmetoderna i praktikfallet Orderkvantiteter är en uppskattad kvantitet kombinerat med antal dagars behov (oftast xx dagar) Beställningspunkterna sattes att täcka 30 dagars behov. Ledtiderna för x % av sortimentet ligger på x dagar och är satt på leverantör. Servicenivån upplevs bra runt cirka 95 % orderradsservice.

30 Nulägesanalys nyckeltal OMSÄTTNING MILJ INKÖPSKR LAGERVÄRDE MKR OMS.HAST. GGR/ÅR 3,85 LIGGTID DAGAR 62 LAGERTILLGÄNGLIGHET %

31 Beräkningsmetoderna i praktikfallet Orderkvantiteter beräknade med Wilsons formel Ordersärkostnad = 50 kr och lagerhållningsränta = 15 % Prognosmetod är exponentiell utjämning med trend Ingen hänsyn till säsongsvängningar Önskad servicegrad: Differentierad mellan 99-85% Säkerhetslager beräknat från fyllnadsgrad Serv2 Ledtider är samma som används i bedömningsmetoden

32 Kostnader vid olika orderkvantiteter Kostnader per år Totalkostnad Ordersärkostnad Lagerhållningssärkostnad Orderkvantitet

33 Orderkvantiteter med hjälp av uppskattning Orderkvantitet Efterfrågan

34 Förändring av efterfrågan Stabil Nyckfull Skakig

35 Olika artiklar samma säkerhetslager Art A Art B Årlig försäljning 1750 st 1750 st Inköpspris 650 SEK 650 SEK Variation i efterfråga 17 % 85 % Servicegrad 95 % 95 % Ledtidlager (20 dagars ledtid) 96 st 96st 20 dagars säkerhetslager 96 st 96 st Ledtids- + säkerhetslager 192 st 192 st Lagervärde SEK SEK Verkligt behov av säkerhetslager 14 st 175 st Behov av ledtidslager 96 st 96 st Ledtids- + säkerhetslager 110 st 271 st Lagervärde behov SEK SEK Värde på över/underlager SEK SEK Uppnådd servicegrad % 88 % Förlorad försäljning% (95 % - 88 %) 7 % Förlorad försäljning (SEK) 0 SEK SEK Förlorat täckningsbidrag SEK Slutsats : Dubbelt lager på artikel A, 7% förlorad försäljning på artikel B.

36 Samband mellan kapitalbindning och servicenivå Kapitalbindning Önskad servicenivå Servicenivå (%)

37 A B C ABC-klassning

38 Önskad lagertillgänglighet A % 99% 99% B 90% 93% 95% C 85% 87% 90%

39 Potentialen för beräkning istället för bedömning FÖRSÄLJNING TKR POT FÖRSÄLJNING TKR LAGERVÄRDE TKR POT LAGERVÄRDE TKR OMS.HAST. POT OMS.HAST 3,9 8,9 LIGGTID 62 POT LIGGTID 27,0 LAGERTILLGÄNGLIGHET % 70 POT LAGERTILLGÄNGL %

40 Råvaror och förnödenheter Rörelsens intäkter Du Pont-analys plus minus Personalkostnader Rörelsekostnader Överskott plus plus dividerat med Avskrivningar Finansiella intäkter/kostnader Rörelsens intäkter Överskottsgra d plus Övriga rörelsekostnader multiplicerat med Räntabilitet på totalt kapital Kassa och bank Omsättningstillgångar Rörelsens intäkter Omsättningsh astighet på totalt kapital plus plus dividerat med Kortfristiga placeringar Anläggningstillgångar Totalt kapital plus Kortfristiga fordringar plus Varulager m.m.

41 Effekterna på balans- och resultaträkningen Mkr Med 15 % lagerhållningsränta ger 2 % färre varubrister ÖKAT TB MKR 1,4 MINSKAD LAGERKOST/ÅR MKR 1,35 0 0,5 1 1,5 2 Nöjdare kunder Minskat personberoende Mindre brandutryckningar

42 Slutsats Möjliggör differentierad lagertillgänglighet genom ABC-klassificering Sänk lagervärdet och öka omsättningshastigheten med ekonomiska orderkvantiteter och säkerhetslager per artikel genom att gå från bedömningar till beräkningar med vedertagna lagerstyrningsmetoder Säkerställ förutsättningarna för lagerstyrning genom att jobba med ledtidsuppföljning, leveransprecision, saldokvalitet, leverantörsutveckling mm

Lagerstyrning i svensk industri: 2013 års användning, användningssätt och trender

Lagerstyrning i svensk industri: 2013 års användning, användningssätt och trender Lagerstyrning i svensk industri: 2013 års användning, användningssätt och trender Patrik Jonsson Avdelningen för logistik och transport Chalmers tekniska högskola Stig-Arne Mattsson Avdelningen för logistik

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 13 Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla osäkerheter

Läs mer

Faktorer som påverkar skillnader i kapitalbindning vid användning av antal dagars behov och fyllnadsgradsservice

Faktorer som påverkar skillnader i kapitalbindning vid användning av antal dagars behov och fyllnadsgradsservice Faktorer som påverkar skillnader i kapitalbindning vid användning av antal dagars behov och fyllnadsgradsservice för säkerhetslagerberäkning Stig-Arne Mattsson Sammanfattning I en tidigare studie har framkommit

Läs mer

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER Exempelsamling Innehåll Uppgift 1. Partiformning... 6 Uppgift 2. Partiformning... 6 Uppgift 3. Partiformning... 7 Uppgift 4. Volymvärdesanalys... 7 Uppgift 5. Säkerhetslager...

Läs mer

Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Uppskatta lagerhållningssärkostnader Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 13 Uppskatta lagerhållningssärkostnader Med lagerhållningssärkostnader avses alla de kostnader som hänger samman med och uppstår genom att

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förbättrad materialförsörjning av lågvärdesartiklar i kundorderstyrd tillverkning

EXAMENSARBETE. Förbättrad materialförsörjning av lågvärdesartiklar i kundorderstyrd tillverkning EXAMENSARBETE 2006:011 CIV Förbättrad materialförsörjning av lågvärdesartiklar i kundorderstyrd tillverkning Maria Bäck Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi Institutionen

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Glasscompagniet. Spelet om lönsamma affärer.

Glasscompagniet. Spelet om lönsamma affärer. Glasscompagniet - Spelet om lönsamma affärer. Glasscompagniet - Glasscompagniet hör till den grupp av företag som börjat utmana marknadsledaren på allvar. Dessa företag har alla mellan 5 och 10% marknadsandel.

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Luleå tekniska universitet Instutionen för Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 6) Kent Nilsson (Uppgift 7) Ted Karlsson

Läs mer

En jämförelse av kanbansystem och beställningspunktssystem med avseende på kapitalbindning

En jämförelse av kanbansystem och beställningspunktssystem med avseende på kapitalbindning En jämförelse av kanbansystem och beställningspunktssystem med avseende på kapitalbindning Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Kanbansystem betraktas av många som effektivare än andra lagerstyrningssystem,

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

Är det någon skillnad på våra vanligt använda materialplaneringsmetoder?

Är det någon skillnad på våra vanligt använda materialplaneringsmetoder? Lagerstyrningsakademin.se Är det någon skillnad på våra vanligt använda materialplaneringsmetoder? Stig-Arne Mattsson Det finns nog få frågor inom logistiken där det finns så motsatta uppfattningar som

Läs mer

Glasscompagniet. Affärsekonomi för chefer. Råd och tips till seminarieledare. För upplaga 5 maj 2011

Glasscompagniet. Affärsekonomi för chefer. Råd och tips till seminarieledare. För upplaga 5 maj 2011 Glasscompagniet Affärsekonomi för chefer Råd och tips till seminarieledare För upplaga 5 maj 2011 ASPEGREN IDÉ Neglinge Center 133 33 Saltsjöbaden Tel 08-717 49 30 www.aspegren-ide.se Handledning Glasscompagniet

Läs mer

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll?

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Whitepaper 14.11.2012 1 / 6 Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Förena det bästa av två världar! Författare: Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.) mikko.karkkainen@relexsolutions.com

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 04 Faktorer som påverkar val av orderkvantiteter Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel

Läs mer

Kartläggning av företags kunskaper, behov och förväntningar på lagerstyrning & lagerstyrningssystem

Kartläggning av företags kunskaper, behov och förväntningar på lagerstyrning & lagerstyrningssystem Kartläggning av företags kunskaper, behov och förväntningar på lagerstyrning & lagerstyrningssystem Cecilia Lindström Patrik Martin Examensarbete Företagsekonomi Förnamn Efternamn 2012 EXAMENSARBETE Arcada

Läs mer

Produktionsekonomins grunder (PG)

Produktionsekonomins grunder (PG) Produktionsekonomins grunder (PG) Rev. 20070924 MR Litteratur: Olhager (2000) del I, kap. 4 Nedan följer ett antal uppgifter som delvis är repetition av tidigare inhämtade kunskaper, men med ett produktionsekonomiskt

Läs mer

EXAMENSARBETE. Produktionsstyrning med datorhjälpmedel

EXAMENSARBETE. Produktionsstyrning med datorhjälpmedel EXAMENSARBETE 2008:220 CIV Produktionsstyrning med datorhjälpmedel Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik Avdelningen

Läs mer

Examensarbete. Konsekvensen av minskade ställtider & batchstorlekar på Faurecia. Christoffer Kronqvist (E-00)

Examensarbete. Konsekvensen av minskade ställtider & batchstorlekar på Faurecia. Christoffer Kronqvist (E-00) Examensarbete Konsekvensen av minskade ställtider & batchstorlekar på Faurecia Författare: Handledare LTH: Handledare Faurecia: Examinator: Niklas Gudmundsson (E-01) Christoffer Kronqvist (E-00) Bengt

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 (fd TEIE13/19)

Läs mer

Kilsta Metallvärden AB (publ.)

Kilsta Metallvärden AB (publ.) Kilsta Metallvärden AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2010 Ny bolagsstruktur Tidigare Kilsta Metall AB (publ.) förvärvade per den 1 oktober 2010 genom en riktad nyemission Metallvärdengruppen.

Läs mer

Bruttomarginalen ökade från 22,2% till 26,2% och bruttovinsten ökade med 6,4 % till 11,7 MSEK (11,0).

Bruttomarginalen ökade från 22,2% till 26,2% och bruttovinsten ökade med 6,4 % till 11,7 MSEK (11,0). d e l å r s r a p p o rt 1 j a n u a r i 3 1 m a r s 2 0 0 9 Perioden 1 januari 31 mars 2009 Intäkterna för första kvartalet minskade med 10 % till 44,5 MSEK (49,8). Bruttomarginalen ökade från 22,2% till

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 (fd

Läs mer

Förord. Prof. Mats Abrahamsson Linköpings Tekniska Högskola

Förord. Prof. Mats Abrahamsson Linköpings Tekniska Högskola Logistikordbok Förord Logistik är från början ett militärt begrepp för försörjning av för nödenheter till de stridande trupperna. Idag är logistik primärt ett begrepp för näringslivet och deras material

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

Effektivisering av lagringsplatser Ett förbättringsprojekt på Mekpart AB

Effektivisering av lagringsplatser Ett förbättringsprojekt på Mekpart AB Effektivisering av lagringsplatser Ett förbättringsprojekt på Mekpart AB Examensarbete för högskoleingenjörsexamen inom Maskiningenjörsprogrammet JOHAN STENQVIST ALEXANDER WAHLSTRÖM Institutionen för Teknikens

Läs mer