TPPE13 Produktionsekonomi Föreläsning 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TPPE13 Produktionsekonomi Föreläsning 1"

Transkript

1 TPPE13 Produktionsekonomi Föreläsning 1 Kursinfo Introduktion till ämnet Artikelklassificering ABC-analys Helene Lidestam Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi

2 Produktionsekonomi Personal 20 anställda (professor, lektorer, doktorander och administratörer) Var finns vi A-huset, B-korridoren mellan ing samt i B-korridoren mellan ing

3 Undervisning Grundkurser till främst I, M och KTS Ekonomisk teori Produktionsekonomi Fortsättningskurser Produktionsstrategier Analys och utveckling av produktionsverksamhet Produktionslogistik Finans bl.a. Corporate Finance Forskning Processindustriellt Centrum, PIC Produktionsstrategicentrum, PSC Finansiärer SSF, Vinnova

4 Lärare, TPPE13 Helene Lidestam, examinator, föreläsningar Jens Andersson, lektioner, laborationer, a och b Peter Ekendahl, lektioner, laborationer, c Kim Nordholm, lektioner, laborationer, d Robert Cwiek, lektioner, laborationer, e

5 Kurslitteratur Lärobok: J. Olhager, Produktionsekonomi, Studentlitteratur, Lund, 2000 Kompletterande material (finns på hemsidan) Föreläsningsmaterial Artiklar Lektionsuppgifter Laborationshandledning

6 Föreläsningar Kursen har 10 föreläsningar! Föreläsningsslides finns på hemsidan dagen före föreläsningen. Lektioner Kursen har 9 vanliga lektioner samt 1 extra tillfälle för egen räkning samt lab-frågor. Lektionsuppgifter finns på hemsidan.

7 Laborationer Labbar görs i grupper om 2 personer På första lektionstillfället skriver man upp sig på en lab-lista. Förberedelseuppgifter godkänns av labassistenten på lab-tillfället. Labbarna redovisas och godkänns på labtillfället. Lab 3 - redovisas kort vid speciell tidpunkt före labtillfället.

8 Examination Tre godkänt genomförda laborationer En skriftlig tentamen Teoriavsnitt Räkneavsnitt Totalt o Max 50p (godkänt 25p) Hjälpmedel o Formelblad MRP och HP Prognosformler o Miniräknare med tömda minnen

9 Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder, produktegenskaper, ABC klassificering Produktionssystem Fö 2 Prognostisering Fö 3 Le 1 La 1 Sälj och verksamhetsplanering Fö 4 Le 2 La 2 Projektplanering, fast position Fö 5 Le 3 Lagerstyrning Fö 6 Le 4 La 3 Planering av funktionell verkstad, Fö 7 Le 5 layout, MRP och HP Planering av funktionell verkstad, Fö 8 Le 6 detaljplanering Planering av lina, kanban, Fö 9 Le 7 linjebalansering Specialfall; produktval, kopplade lager Fö 10 Le 8 cyklisk planering Le 9

10 Kursförändringar Laborationerna Lab-handledningen har reviderats En laboration har tagits bort. Två tillfällen för tentafrågor är inlagda i schemat Allmänna uppdateringar och förbättringar

11 Mål med föreläsningen! Få en övergripande förståelse för innehållet i ämnet produktionsekonomi. Förstå företagets mål och grundläggande problemställningar Förståelse för produkten och dess attribut, struktur och ledtid Förstå behovet av ABC-analyser och kunna använda dessa.

12 Kursinnehåll Produktionsekonomi är ett interdisciplinärt ämne som kopplar ihop teknik/naturvetenskap och ekonomi Ekonomiska insikter och slutsatser appliceras på ingenjörsmässiga produktionsproblem Kvantitativa ingenjörsmetoder används för att analysera ekonomiska frågeställningar

13 Kursens mål Efter fullgjord kurs ska studenten ha insikt om ekonomiska frågeställningar rörande industriell produktion kunna använda de vanligaste metoderna för prognostisering ha förmåga att identifiera kritiska faktorer för utformning av produktionssystem kunna utforma principer och system för material- och produktionsstyrning ha insikt i relationerna mellan produktion, planering och industriföretagets övriga funktioner.

14 Olika situationer kräver olika verktyg Förändringar och nya ideér Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka Einstein

15 Förändringar i den industriella strukturen Ideér och förbättringar kan uppkomma i olika steg i värdekedjan Marknadsföring Design Produktion Stegen har ofta olika ägare Distribution Service

16 Design - Apple Ett ingenjörsteam designade och byggde den första ipoden på mindre än ett år Relativt enkla teknologier förpackade i ett estetiskt och funktionellt paket Produktionen fullständigt outsourced

17 Tillverkning av bilar komponenter Krav Zero errors, zero waste Industriledande inom Lean production kontinuerlig förbättring JIT (Just In Time) Idiotsäker design Produktion - Toyota Överdriven uppmärksamhet för detaljer och förbättringar Jul 04, J.Srai

18 Produktion Zara modekläder Spanskt klädföretag Använder egna fabriker Främst i Europa Produkterna i de egna butikerna kan ändras inom 2 veckor Produktion är mycket flexibel mot efterfrågan Konkurrenter har svårt att hänga med

19 Distribution - Dell Produkten är inte bättre än andra Dell föregångare inom storskalig direktdistribution Tillåter kundanpassning on-line av produkter Produktion- och leveransstatus kan följas av kunden On-line diagnostik och efterservice minimerar supportkostnaderna

20 Produktionsekonomi Produktionsekonomi koncentrerar sig på produktion och till viss del distribution Marknadsföring Design Produktion Distribution Service

21 Produktionen i centrum Arbetsmarknad Kapitalmarknad Finans Personal Faktormarknad Inköp Produktion Marknadsföring FoU Teknologimarknad Produktmarknad

22 Vad är produktionsekonomi? Produktionsekonomi behandlar metoder och modeller rörande hushållning med ett tillverkande företags resurser Produktion + Ekonomi = Produktionsekonomi Restriktioner Maskiner, tid, pengar Mål Vinst, kostnad, tillväxt Optimeringsproblem Optimum eller näroptimal lösning

23 Produktionsekonomiskt perspektiv Kundmedverkan Input Arbetskraft Kapital Naturtillgångar Anläggningar Maskiner Material Energi Transformation (Bearbetning) Operationer Output Varor Tjänster Bi- och/eller restprodukter Information

24 Produkt Vara Tjänst Produktattribut En produkt är inte bara tekniska data! Produktens attribut Efterfrågemönster o o o o o Volym Variantflora Leveranstid Produktlivscykel (längd/position) Konkurrenter Lagringsmöjligheter o o o Hållbarhet Fysisk storlek Produktens värde Eftermarknad o o o Reservdelar Support och service Producentansvar

25 Olika typer av produkter En-stycks-produkter Broar, hus, vägar, båtar, flygplan, Volymprodukter (låg hög) Robotar, verktyg, anläggningsmaskiner, Bilar, telefoner, tvättmaskiner, Bulkprodukter Oljeprodukter, papper, stål,

26 Produktstruktur Huv Skruv Bottenplatta Tak Sits Hyttram Drag Skruv x2 Hjul x4 Trappa x2 Skopa Basarm x2 Topparm Lång skruv x2 Däck Fälg Mutter

27 Djup och bredd = artikel Djup Bredd

28 Hur lång tid tar det att tillverka en produkt? C Produktstruktur A Ligger till grund för hur en produkt tillverkas Strukturen översätts till en operationslista o o D Operationslistan kopplas till företagets resurser Operationernas individuella ledtider, samt tillgången på material och resurser avgör produktens genomloppstid A C Op3 Op2 Op1 D Op1 Op2 Op3 Resurser A Produktstruktur C D Operationslista Produktion/tillverkning

29 Ledtidsbegrepp Lager Operation C Transport Op1 Op2 Op3 A Inspektion D Resurser Maskin 1 (M1) Maskin 2 (M2) Maskin 3 (M3) Slutkontroll (SK) Råvaruförråd (RVF) Produkter-i-arbete (PIA) Färdigvarulager (FVL) Genomloppstid Förrådsledtid Produktionsledtid Kötid Ställtid Operationstid Väntetid Transporttid Lagerledtid

30 Gantt-schema Råvaruförråd (RVF) Produkter-i-arbete (PIA) Färdigvarulager (FVL) Maskin 1 (M1) Maskin 2 (M2) Maskin 3 (M3) Slutkontroll (SK) Maskin 1 (M1) trp kö Maskin 2 (M2) trp kö Maskin 3 (M3) trp kö Slutkontroll (SK) trp kö trp Tid (t.ex. timmar, dagar)

31 Företagets mål Att tjäna pengar nu, såväl som i framtiden! Tillfredställa kunden Tjäna pengar

32 Företagets grundläggande problemställningar Målproblemet Hur skall företaget uppnå målet så att kundens efterfrågebehov tillgodoses? Planeringsproblemet Hur skall företaget strukturera och planera verksamheten för att kunna svara på de fyra försörjningsfrågorna? Utvärderingsproblemet Hur skall företaget utvärdera om de har styrt verksamheten väl, d.v.s. om beslut fattats så att företaget har styrt mot målet? Vad? Hur mycket? När? Var?

33 Målproblemet: Hur skapas lönsamhet? Lönsamhet = Intäkter - Kostnader Kapital Q Kapitaleffektivitet Kostnadseffektivitet Leveransservice Q = Kvalitet (quality)

34 Artikelklassificering ( ABC-analys ) Företag har ofta 1000-tals olika produkter som produceras Sällan lämpligt att sälja, producera, leverera och planera/styra alla artiklar på samma sätt Svårt att överblicka varje enskild artikel Typiskt vill företag dela in sina produkter i olika grupper Artikelklassificering är ett användbart och relativt enkelt sätt att dela in ett företags produktportfölj i olika grupper

35 Artikelklassificering ( ABC-analys ) Ofta används för lite tid till kritiska produkter (20%) för mycket tid till mindre viktiga produkter (80%) ABC-analys utgår från den s.k. 80/20-regeln 20% av företagets produkter svarar för t.ex. 80% av företagets volymvärde Produkter Omsättning Kritiska produkter 20 % 80 % Mindre kritiska produkter 80 % 20 %

36 Klassificeringsgrunder Volymvärde (omsättning) En artikels årliga förbrukning * artikelvärde Lagervärde (kapitalbindning) En artikels genomsnittliga lagersaldo * artikelvärde Uttagsfrekvens Jämna eller varierande uttagsintervall och -kvantiteter? Andra kriterier Täckningsbidrag Produktlivscykelfas Fysisk volym Kritiskhet Omsättning (andel av) Produkter (andel av) Kombinerade kriterier Exempelvis Volymvärde och Uttagsfrekvens A 80 % 10 % B 15 % 20 % C 5 % 70 % Typiskt använder sig företag av 3 klasser

37 ABC-analys: Exempel lagervärde Ett företag har 15 produkt i ett av sina lager Produkterna har olika värde och säljs i varierande volymer Genomför en ABC-klassificering för de 15 produkterna

38 ABC-analys: Exempel lagervärde

39 ABC-analys: Exempel som stöd vid inköp Åtgärdslista utan ABC koder Åtgärdslista med ABC koder Var ska jag lägga min tid? Item Order sugg. Pcs./stock Vendor Item Order sugg. Pcs./stock Vendor ABC C C B C A C C A B C? Nu vet jag var jag vill lägga min tid!

40 Olika lagertyper olika ABC-analyser Råvaror Halvfabrikat Färdigvaror ABC RVF Produktion ABC PIA Produktion ABC FVL Råvarulager Fokus: leverantörsstyrning inköpsstyrning inköpspriser leveranstid leveranssäkerhet till produktionen Halvfabrikatlager Fokus: kapitalbindning leveranssäkerhet till produktionen Färdigvarulager Fokus: kundstyrning säljstyrning försäljn. priser leveranstid kapitalbindning leveranssäkerhet på utvalda artiklar

41 Flera klasser i analysen Dubbel ABC Dubbel ABC analys är en metod för att klassificera artiklar, där artiklarna rangordnas i förhållande till deras relativa betydelse och i förhållande till varandra. Klassificeringen kan baseras på: Omsättning Volymvärde Täckningsbidrag Felnivåer Produktegenskaper Kapitalbindning Uttag/plock/Frekvens Leveranstid Kunder AA BA CA AB BB CB AC BC CC

42 Uttagsfrekvens (plock) Produkt X Sälj i stk. = Oms. kr. = 2,2 milj. Produkt Y Sälj i stk. = Oms. kr. = 2,2 milj stk. säljs två gånger pr. år stk. säljs jämnt i 12 månader Genomsnittlig lagernivå Genomsnittlig lagernivå

43 Olika åtgärder för olika klasser Höj servicegraden Kämpa för lägre inköpspriser Höj kvaliteten på grunddata - viktigt Minimera inköpsomkostnaderna Använd tid på optimering Är det bra täckningsbidrag på artiklarna? Brister skapar stora omkostnader Hög oms. Många plock AA AB Få plock AC Inkurans hög risk Ofta hög kapitalbinding på få artiklar Lägg tid på prognos Köp försiktigt Lång leveranstid från leverantör? Längre leveranstid till kunden? Lägre servicegrad? BA BB BC Låg oms. CA CB CC Ofta billiga artiklar Ofta låg kapitalbindning Använd enkla styrmetoder Höj servicegraden Köp stora kvantiteter Ofta döda artiklar Använd enkla styrmetoder Ofta låg kapitalbinding per artikel, men stor kapitalbinding totalt sett Sänk servicegraden

Effektivisering av lagringsplatser Ett förbättringsprojekt på Mekpart AB

Effektivisering av lagringsplatser Ett förbättringsprojekt på Mekpart AB Effektivisering av lagringsplatser Ett förbättringsprojekt på Mekpart AB Examensarbete för högskoleingenjörsexamen inom Maskiningenjörsprogrammet JOHAN STENQVIST ALEXANDER WAHLSTRÖM Institutionen för Teknikens

Läs mer

ABC klassificering inom logistiken

ABC klassificering inom logistiken Lagerstyrningsakademin.se ABC klassificering inom logistiken Stig-Arne Mattsson Att använda volymvärden som underlag för att differentiera arbetsinsatser och styrparametrar av olika slag vid materialstyrning

Läs mer

Produktionslayout och förbättring av produktionsflöde för Purus AB

Produktionslayout och förbättring av produktionsflöde för Purus AB Produktionslayout och förbättring av produktionsflöde för Purus AB Författare: Handledare: Johan Dahl, Industriell Ekonomi Erik Thuresson, Industriell Ekonomi Lennart Perborg, Teknisk Logistik, Lunds Tekniska

Läs mer

Förbättring av produktionsplaneringen på Miljösäck AB

Förbättring av produktionsplaneringen på Miljösäck AB Förbättring av produktionsplaneringen på Miljösäck AB Sasa Asanovic Erik Berg EXAMENSARBETE 2010 Industriell organisation och ekonomi inriktning logistik och ledning Förbättring av produktionsplaneringen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Lagra eller icke lagra? en förstudie avseende e-handel av förnödenheter vid SSAB Tunnplåt AB. Anders Hannerfors

EXAMENSARBETE. Lagra eller icke lagra? en förstudie avseende e-handel av förnödenheter vid SSAB Tunnplåt AB. Anders Hannerfors 2003:229 CIV EXAMENSARBETE Lagra eller icke lagra? en förstudie avseende e-handel av förnödenheter vid SSAB Tunnplåt AB Anders Hannerfors Civilingenjörsprogrammet Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förbättrad materialförsörjning av lågvärdesartiklar i kundorderstyrd tillverkning

EXAMENSARBETE. Förbättrad materialförsörjning av lågvärdesartiklar i kundorderstyrd tillverkning EXAMENSARBETE 2006:011 CIV Förbättrad materialförsörjning av lågvärdesartiklar i kundorderstyrd tillverkning Maria Bäck Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi Institutionen

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Produktionsplanering fallstudie av sågverksplanering, kontroll och hantering Production case study

Läs mer

Kartläggning av företags kunskaper, behov och förväntningar på lagerstyrning & lagerstyrningssystem

Kartläggning av företags kunskaper, behov och förväntningar på lagerstyrning & lagerstyrningssystem Kartläggning av företags kunskaper, behov och förväntningar på lagerstyrning & lagerstyrningssystem Cecilia Lindström Patrik Martin Examensarbete Företagsekonomi Förnamn Efternamn 2012 EXAMENSARBETE Arcada

Läs mer

Examensarbete. Konsekvensen av minskade ställtider & batchstorlekar på Faurecia. Christoffer Kronqvist (E-00)

Examensarbete. Konsekvensen av minskade ställtider & batchstorlekar på Faurecia. Christoffer Kronqvist (E-00) Examensarbete Konsekvensen av minskade ställtider & batchstorlekar på Faurecia Författare: Handledare LTH: Handledare Faurecia: Examinator: Niklas Gudmundsson (E-01) Christoffer Kronqvist (E-00) Bengt

Läs mer

Förord. Helsingborg den 10 Juni 2003. Utveckling av förrådsverksamheten på Unilever Bestfoods i Helsingborg - 1 -

Förord. Helsingborg den 10 Juni 2003. Utveckling av förrådsverksamheten på Unilever Bestfoods i Helsingborg - 1 - Förord Detta examensarbete har arbetats fram under våren 2003 som den avslutande delen i maskinteknisk civilingenjörsutbildning med inriktning industriell ekonomi. Arbetet omfattar 20 poäng och har skett

Läs mer

Produktkalkylering - en studie för ett litet producerande företag

Produktkalkylering - en studie för ett litet producerande företag UPPSALA UNIVERSITET D-UPPSATS Företagsekonomiska institutionen VT 2006 Handledare: Elving Gunnarsson Författare: Daniel Brånby Produktkalkylering - en studie för ett litet producerande företag Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag till datoriserat systemstöd för serviceverkstad vid Metso Paper Sundsvall AB

Förslag till datoriserat systemstöd för serviceverkstad vid Metso Paper Sundsvall AB 2004:042 CIV EXAMENSARBETE Förslag till datoriserat systemstöd för serviceverkstad vid Metso Paper Sundsvall AB MATTIAS FERNSTRÖM HENRIK SJÖSTRÖM CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Institutionen för Industriell

Läs mer

EXAMENSARBETE. Produktionsstyrning med datorhjälpmedel

EXAMENSARBETE. Produktionsstyrning med datorhjälpmedel EXAMENSARBETE 2008:220 CIV Produktionsstyrning med datorhjälpmedel Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik Avdelningen

Läs mer

Fungerade webb- butik med hjälp av en trippel ABC- analys Handledare (Arcada): Siv Relander

Fungerade webb- butik med hjälp av en trippel ABC- analys Handledare (Arcada): Siv Relander Fungerande webb- butik med hjälp av en trippel ABC- analys Sonja Cavonius Examensarbete Företagsekonomi Sonja Cavonius 2011 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi Identifikationsnummer:

Läs mer

Produktionsekonomins grunder (PG)

Produktionsekonomins grunder (PG) Produktionsekonomins grunder (PG) Rev. 20070924 MR Litteratur: Olhager (2000) del I, kap. 4 Nedan följer ett antal uppgifter som delvis är repetition av tidigare inhämtade kunskaper, men med ett produktionsekonomiskt

Läs mer

Flödeskartläggning och effektivisering av interna flöden. Mapping and efficiency improvement of the internal flow

Flödeskartläggning och effektivisering av interna flöden. Mapping and efficiency improvement of the internal flow Flödeskartläggning och effektivisering av interna flöden Mapping and efficiency improvement of the internal flow H&M Mail Order Division Hanna Englund Anna Esbold Examensarbetet omfattar 15 poäng och ingår

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Ekonomistyrning med kundfokus

Ekonomistyrning med kundfokus Inriktning mot ekonomistyrning Ht-2006 Ekonomistyrning med kundfokus en tillämpning av Value Creation Model i hotellbranschen Magisteruppsats, Företagsekonomi Markus Jönsson Helene Ericsson Handledare:

Läs mer

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE KURSKATALOG ALLMÄN LOGISTIK SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LEAN PRODUCTION TPM OCH UNDERHÅLLSTEKNIK PRODUKTIONSTEKNIK INKÖP PRODUKTIONSLOGISTIK LAGER OCH DISTRIBUTION ARBETSLEDARSKAP WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Innehållsförteckning

Läs mer

Hur ska vi klara volymökningen?

Hur ska vi klara volymökningen? 2005:285 CIV EXAMENSARBETE Hur ska vi klara volymökningen? En fallstudie av Mekanotjänst i Söderhamn AB MAGNUS PERSSON CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Maskinteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Lean-Produktion i skolan

Lean-Produktion i skolan Lärarutbildningen VAL-Projektet Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Lean-Produktion i skolan Lean-Production in school Thomas Jansson Anders Sorpola Yrkeslärarexamen (180hp) Lärarutbildning (90hp)

Läs mer

Min tolkning av Lean Product Development

Min tolkning av Lean Product Development Min tolkning av Lean Product Development Skriven av Göran Svensson Del 1: Teori om Lean Produktutveckling...3 Introduktion...3 Vad är lean produktutveckling?...3 Vad är slöseri...4 Målet med Lean Produktutveckling...6

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 World Class Manufacturing - bakgrunden LEAN PRODUCTION

Läs mer

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll?

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Whitepaper 14.11.2012 1 / 6 Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Förena det bästa av två världar! Författare: Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.) mikko.karkkainen@relexsolutions.com

Läs mer

Effektivering av flöden vid Ekeris slutmonteringsavdelning

Effektivering av flöden vid Ekeris slutmonteringsavdelning Effektivering av flöden vid Ekeris slutmonteringsavdelning Jonas Hansson Examensarbete för ingenjörs (YH)-examen Utbildningsprogrammet för produktionsekonomi Vasa 2013 EXAMENSARBETE Författare: Utbildningsprogram

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn T0008N Operations management Datum LP3 10-11 Material Kursexaminator Sammanfattning Anders Bystedt Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Faktorer som påverkade tre små och mellanstora företag vid implementering av affärssystem Fredrik Dreimanis & Thomas Jylhä

Faktorer som påverkade tre små och mellanstora företag vid implementering av affärssystem Fredrik Dreimanis & Thomas Jylhä VT 2008 MÄLARDALENS HÖGSKOLA Faktorer som påverkade tre små och mellanstora företag vid implementering av affärssystem Fredrik Dreimanis & Thomas Jylhä Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhällsoch

Läs mer

Logistik Lean Six sigma

Logistik Lean Six sigma Logistik Lean Six sigma kursprogram 2012 kompetens är nyckeln till flexibilitet och förutsägbarhet Goda skäl att använda Plan Utbildning Direkt affärsnytta Våra utbildningar ger mer än inspiration och

Läs mer

Teleborgs Slott. - framtagning av ett verktyg för möjligheten att mäta kundnöjdheten av konferensprocessen

Teleborgs Slott. - framtagning av ett verktyg för möjligheten att mäta kundnöjdheten av konferensprocessen Teleborgs Slott - framtagning av ett verktyg för möjligheten att mäta kundnöjdheten av konferensprocessen Enterprising and Business Development, 1EB004 Handledare: Veronica Svensson Ülgen Författare: Linn

Läs mer