Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi A, 30hp]

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi A, 30hp]"

Transkript

1 Tentamenskod: Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi, 30hp] elkurs: [konomistyrning,3 alt 4hp. Provkod:0810] atum: [ ] ntal timmar: [08:15-12:15] nsvarig lärare: [Mats ornvik] ntal frågor: [3 alt 4] Maxpoäng: [50- alt 54-] Godkänd: [30- alt 32-] Väl godkänd: [40- alt 43-] Tentamen är på 3 alt 4 hp. ndast de studenter som skriver för 4 hp ska besvara uppgift 4. nvisningar: Hjälpmedel: [Miniräknare samt utdelade tabeller] Skriv din tentamenskod på varje papper som u lämnar in. Uppgifterna 1 och 2 besvaras på separat lösningsblad! örja varje ny uppgift på nytt papper. Skriv endast på ena sidan av pappret. Klargör dina beräkningar/argument/antaganden tydligt! Skriv LÄSLIGT! Tentamensresultat: Tentamensresultatet meddelas via Studentforum. LYK TILL!

2 Uppgift 1 (30p, 1 p per deluppgift) OS! esvaras på separat svarsblad! 01:01 Pålägget för en viss produkt är 320%. Hur stor är bruttovinstmarginalen? Svaren är avrundade till jämnt procenttal. 24% 42% 76% 179% 01:02 Relationen mellan skulder och eget kapital (S/) är 2. Vilken är soliditeten? 20% ca 33% 50% ca 67% 01:03 Vad ingår inte i upont-modellen? Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet Totalt resultat Totalt kapital Samtliga ovanstående svar ingår 01:04 Vilket alternativ är ett exempel på "final princip" för kostnadsfördelning? Proportionalitetsprincipen för kostnadsfördelning ärkraftsbetingad kostnadsfördelning Förorsakande kostnadsfördelning Nyttobetingad kostnadsfördelning 01:05 Vilken investeringskalkyl använder normalt inte ränta? nnuitetsmetoden Nuvärdemetoden Paybackmetoden Internräntemetoden Samtliga ovan använder ränta

3 01:06 Återbetalningstiden för en investering med grundinvestering på 620 tkr är 2,8 år. Investeringens livslängd är 5 år med lika betalningsöverskott varje år. Vilken är internräntan? (vrundat svar) 8% 12% 18% 23% 01:07 Flera investeringar har samma livslängd, 10 år. Vad är sant beträffande rangordning mellan kapitalvärde och annuiteter? nnuitetsmetoden ger fördel till investeringar med låg grundinvestering nnuitetsmetoden ger fördel till investeringar med hög grundinvestering Kapitalvärde och annuitet ger alltid samma rangordning Kapitalvärde och annuitet ger alltid olika rangordning 01:08 Vilken investeringskalkyl ger bäst vägledning vid olika stora grundinvesteringar? nnuiteter Kapitalvärdekvot Kapitalvärde Internränta 01:09 Vilket alternativ beskriver vinstmarginal? Resultat/omsättning Resultat/kapital Resultat/eget kapital Resultat/främmande kapital

4 01:10 tt av perspektiven i det balanserade styrkortet är kundperspektivet. Vad ingår inte i kundperspektivet? Marknadsandel av en produkt Nöjd kundindex Kundrekrytering Motivationsindex Samtliga ovan ingår 01:11 Vad utmärker en neutralelastisk efterfrågan? Om priset sänks med 5% ökar föräljningen med mer än 5% Om priset sänks med 5% ökar föräljningen med mindre än 5% Om priset sänks med 5% ökar föräljningen med 5% Om priset sänks med 5% ökar försäljningen med lägst 15% 01:12 Vilket alternativ förklarar begreppet kostnadsställe? et objekt som slutligen ska bära kostnaden Uppsamlingsställe för indirekta kostnader av samma slag Kostnad som inte registreras direkt på kostnadsbäraren Kostnad som registreras direkt på kostnadsbäraren 01:13 Vilket av följande påståenden beskriver bäst "lönsamhet"? ffektivitet Graden av måluppfyllelse relaterat till marknadens avkastningskrav Förändring av produktivitet Relationen mellan input och output beskriver begreppet 01:14 Vad ingår inte i upont-modellen? Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet Totalt resultat Totalt kapital Samtliga ovanstående svar ingår

5 01:15 Nuvarande produktion är st. Fasta kostnader är 2milj kr, pris /st är 120 kr och rörlig kostnad 40 kr/st. eräkna säkerhetsmarginalen. Säkerhetsmarginal finns ej 10,70% 12% 89% 01:16 Nuvarande produktion är st. Fasta kostnader är 2milj kr, pris /st är 120 kr och rörlig kostnad 40 kr/st. eräkna kritisk omsättning :17 Försäljningspriser per styck är 120 kr och produktens särkostnad per styck är 70 kr. e totala fasta kostnaderna är kr. Hur många produkter måste säljas om önskad vinst är kr st st st st 01:18 Varor köps under en period in för 160 tkr och det säljs varor under samma period för 180 tkr. Ingående varulager värderas till 65 tkr och utgående varulager värderas till 40 tkr. Vilken är periodens bruttoresultat? minus 5 minus 25 plus 5 plus20

6 01:19 alanslikviditet beskrivs som: Omsättningstillgångar utom varulager/varulager Omsättningstillgångar utom varulager/kortfristiga skulder Omsättningstillgångar inklusive varulager/långfristiga skulder Omsättningstillgångar inklusive varulager/varulager 01:20 Hur kan räntabilitet på eget kapital beräknas? Re=Rt*(Rt-Rs)*Skulder/get kapital Re=Rt+(Rt+Rs)*Skulder/get kapital Re=Rt-(Rt-Rs)*Skulder/get kapital Re=Rt+(Rt*Rs)*Skulder/get kapital 01:21 Vilket alternativ beskriver styckkostnad? total fast kostnad/volym rörlig styckkostnad/volym total fast kostnad/volym+rörlig styckkostnad total fast kostnad+ volym*rörlig styckkostnad 01:22 idragskalkylering kan ge underlag för beslut i följande situationer: Vid ledig kapacitet men inte vid begränsad kapacitet Vid begränsad kapacitet men inte vid ledig kapacitet Vid både ledig kapacitet och vid begränsad kapacitet Vid begränsad kapacitet men inte i kombination med försäljningbegränsning 01:23 Monopolistisk konkurrens utmärks av att: Köparna kar fullständig information et finns bara en säljare på marknaden et finns några få säljare på marknaden et finns bara en köpare på marknaden

7 01:24 Vad är falskt beträffande påläggsprocent och marginalprocent? Pålägg kan vara hur stort som helst i procent Marginalen kan aldrig vara över 100% Pålägget kan vara lägre i procent än marginalen Marginalen kan vara 0% Samtliga ovanstående påståenden är sanna 01:25 Prestationsdifferensen hör hemma vid irekta kostnader Rörlig omkostnad Fast omkostnad Prisdifferens 01:26 Vad är direkt fel beträffande kassalikviditet? Vid beräkning av kassalikviditet ska lagret ej medräknas tt etablerat lägsta tal för kassalikviditet är 1 Kassalikviditeten är ett mått på företagets betalningsförmåga Kassalikviditeten ökar med hög soliditet llt ovan stämmer 01:27 Vad är direkt fel beträffande -kalkyl? I en -kalkyl utgör aktiviteten kostnadsstället irekt material fördelas inte i en -kalkyl Fördelning av fasta kostnader baseras på praktisk kapacitet -kalkyler kan inte användas i tjänsteföretag llt ovan stämmer 01:28 Vad är direkt fel beträffande kassalikviditet? Vid beräkning av kassalikviditet ska lagret ej medräknas tt etablerat lägsta tal för kassalikviditet är 1 Kassalikviditeten är ett mått på företagets betalningsförmåga Kassalikviditeten ökar med hög soliditet llt ovan stämmer

8 01:29 Med residualresultat avses: tt annat uttryck för Re Resultat efter att den kalkylmässiga räntan ingår i resultatet Resultat efter att låneräntan dragits bort från resultatet Resultat efter att den kalkylmässiga räntan dragits bort från resultatet 01:30 Vilket av följande ingår i en investeringskalkyl? vskrivningar Kostnader Resultat Teknisk livslängd Uppgift 2 (10p, 2 p per deluppgift) OS! esvaras på separat svarsblad!. Visa beräkning av räntekostnad för främmande kapital. Visa hur praktisk kapacitet beräknas. Visa beräkning av kassalikviditet. Visa hur självkostnaden per styck vid divisionskalkyl beräknas. Visa hur omsättningshastighet på lager beräknas Uppgift 3 (10p) Max 1 sida! Ur en budget för ett tillverkande företag hämtas följande uppgifter: irekt material 2200 tkr, direkt lön 4600 tkr, fasta materialomkostnader 220, fasta tillverkningsomkostnader 2760 tkr, rörliga materialomkostnader 920 tkr, f ffo 3210 tkr och rörliga ffo 107 tkr. Materialomkostnader beräknas som ett pålägg på direkt material, tillverkningsomkostnader som ett tillägg på direkt lön och ffo som ett pålägg på tillverkningskostnad. Företaget gör alltid ett vinstpålägg på 20% på självkostnaden.. eräkna ett försäljningspris för en order där direkt material uppgår till kr och direkt lön till 9000 kr. Fördela kostnader efter budgeterad volym. (5p). udgeten ovan är upprättad för ett år där tillverkning och försäljning ligger 10% högre än ett normalt år. Sätt pris för ordern ovan där kostnaderna är beräknade efter ett normalt år. (5p) ndast för de studenter som skriver för 4hp Uppgift 4 (4p) Max 1 sida! Förkalkylerad förbrukning är 40 kg per styck till ett beräknat inköpspris om 250 kr/kg. fterkalkylen visar en åtgång på 35 kg per styck med materialkostnad på 280 kr/kg. Gör en avvikelseanalys! Rita en principskiss där avvikelserna markeras.

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2006-10-28 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

TENTAMEN I 722G01 FÖRETAGSEKONOMI I, grk Kalkylerig och Budgetering

TENTAMEN I 722G01 FÖRETAGSEKONOMI I, grk Kalkylerig och Budgetering 1 Linköpings universitet LIU 2007-11-29 EIE/Företagsekonomi, Mehran Noghabai Rum 3A:857, tel 013-28 14 86 TENTAMEN I 722G01 FÖRETAGSEKONOMI I, grk Kalkylerig och Budgetering Fredagen den 30:e novemver

Läs mer

Jan Gun Hans Karin Charlotte

Jan Gun Hans Karin Charlotte Tentamen Ekonomistyrning (4 hp) på delkursen Företagets affärer och styrning den 5 juni 2009 Skrivningen är på 7 sidor (inkl försättsblad) och den omfattar 5 uppgifter på sammanlagt 100 poäng. Gränsen

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

E1 - Resultatplanering

E1 - Resultatplanering E1 - Resultatplanering a) AB Christian Fredriksson köper en maskin för 100 000 kr. Man tror att den skall hålla att användas under 20 000 driftstimmar. Användningstiden per år beräknas till 4 000 timmar.

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p).

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p). LÖSNINGSFÖRSLAG Luleå tekniska universitet Inst för Ind. Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 5) Sven Andersson (Uppgift 6) Ted

Läs mer

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar Föreläsningsanteckningar Allmänt FEK - företagsekonomi, internt perspektiv, vad som händer i företagen. NEK nationalekonomi, externt perspektiv, micro: konsument företag, macro länder interagerar, räntor

Läs mer

Genomgång av Produktionsekonomianteckningar

Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Planering Företagets produktion, resultatplanering, kalkylering (självkostnadskalkyl, bidragskalkyl, investeringskalkyl), repetition, kunskapstest. Företagets

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI LÖRDAGEN den 29 MAJ 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

1Målet med detta kapitel är att du ska

1Målet med detta kapitel är att du ska 1Målet med detta kapitel är att du ska förstå sambandet mellan inköpspris och försäljningspris i ett handelsföretag kunna beräkna lämplig påläggsprocent förstå skillnaden mellan pålägg och marginal känna

Läs mer

Produktkalkylering för varor och tjänster

Produktkalkylering för varor och tjänster 1 Extra övningar, Block 3 Produktkalkylering för varor och tjänster Självkostnadskalkylering och bidragskalkylering 3:1 Företaget Sista Tentafrågan AB tillverkar och säljer tre slag av s k partylådor benämnda

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg » Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg FÖ4 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? » Definition Vad är en investering?

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 12 januari 2010, KL 14-18

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng HÖGSKOLAN I BORÅS Institutionen Handelsoch IT-högskolan (HIT) TENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

Läs mer

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift.

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 2 (6 poäng) Här följer några blandade påståenden. I. En av nackdelarna

Läs mer

Fastighetsekonomi för offentlig sektor. Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder

Fastighetsekonomi för offentlig sektor. Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder Fastighetsekonomi för offentlig sektor Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder Bakgrund Pluggade 2005-2008 Kalkylator Projektledare EPC Byggprojektledare UK Byggprojektledare, Projekteringsledare

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö. Ofta förskottsbetalning eller annan delbetalning.

Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö. Ofta förskottsbetalning eller annan delbetalning. Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A www.profitgames.com A conto ABC-analys ABC-kalkylering Accept Acceptfrist Ackord Ackumulerad Administration Affärshändelse Affärsidé

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget Kalkyl handbok för fastighets företaget Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S)

Läs mer

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi Viking Telecom AB Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Metod 2 Avgränsningar 2 Affärsidé 3 Affärshändelser 4 Börsvärde 4 Lönsamhetsmätning 4-6 Kassaflödesanalys

Läs mer

Affärsekonomi för chefer

Affärsekonomi för chefer Affärsekonomi för chefer som inte är ekonomer Affärsekonomi handlar om att styra, kontollera och utveckla verksamheten. Ett viktigt ekonomiska verktyg för chefer och alla med inflytande i verksamheten

Läs mer