Omtentamen i Ekonomistyrning Fö1020, 3hp, Vt 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omtentamen i Ekonomistyrning Fö1020, 3hp, Vt 2013"

Transkript

1 Örebro universitet Handelshögskolan Omtentamen i konomistyrning Fö1020, 3hp, Vt 2013 atum: 21 augusti 2013 Lärare: Mats ornvik Skriv tentamenskod på samtliga inlämnade ark. ndast en uppgift besvaras per sida. Uppgift 1 besvaras på separat lösningsblad. Redovisa samtliga antaganden och uträkningar noga och tydligt (gäller ej uppgift 1) Otydligt eller slarvigt skrivna svar bedöms ej. Tillåtna hjälpmedel: Utdelade räntetabeller och räknare. etygsgränser: För G krävs lägst 60% av poängsumman 40 poäng, d v s 24 poäng och för VG lägst 80%, d v s 32 poäng.

2 Uppgift 1 (30 poäng) Uppgiften besvaras på separat lösningsblad! ndast ett svar per delfråga ska markeras. Glöm ej kod på lösningsblad! 01:01 Försäljningspriset per styck är 120 kr. en fasta kostnaden är kr och kritiska volymen st. Hur stor är särkostnaden per styck? 20 kr 40 kr 60 kr 66,67 kr 01:02 Försäljningspriser per styck är 120 kr och produktens särkostnad per styck är 90 kr. e totala fasta kostnaderna är kr. Hur många produkter måste säljas om önskad vinst är kr st st st st 01:03 Försäljningspriser per styck är 120 kr och produktens särkostnad per styck är 90 kr. e totala fasta kostnaderna är kr. Nuvarande volym är st. Vilket är nuvarande resultat? kr kr 0 kr kr 01:04 Vid 1000 mil per år är totala driftskostnaden per år kr och vid 1800 mil per år är totala driftskostnaden kr för en firmabil. Hur stor är den fasta kostnaden? kr kr kr kr

3 01:05 ruttovinstmarginalen för en vara är 80%. Hur stort är pålägget? 60% 120% 300% 400% 01:06 Försäljningspriset per styck är 90 kr och rörliga kostnaden per styck är 50 kr. Totala fasta kostnader är kr och nuvaradnde volym är st. Vilken är säkerhetsmarginalen? 13,33% 11,76% 10,42% Säkerhetsmarginal finns ej (den är negativ) 01:07 Grundinvesteringen är 600 tkr för en maskin. etalningsöverskotten är för år tkr, år tkr och för resterande år 200 tkr per år (upp till år 7 då masinen skrotas). Vilken är återbetalningstiden (Pay back- tid)? 2 år 2,25 år 2,75 år 3 år 01:08 Vilket påstående stämmer bäst för begreppet internränta? Internränta är företagets avkastningskrav Internränta motsvaras av avkastning på eget kapital Re Internränta är den kalkylränta där investerngens lönsamhet ät noll Internränta beslutas internt i företaget 01:09 Flera investeringar har samma livslängd, 10 år. Vad är sant beträffande rangordning mellan kapitalvärde och annuiteter? nnuitetsmetoden ger fördel till investeringar med låg grundinvestering

4 nnuitetsmetoden ger fördel till investeringar med hög grundinvestering Kapitalvärde och annuitet ger alltid samma rangordning Kapitalvärde och annuitet ger alltid olika rangordning 01:10 Vilken investeringskalkyl ger bäst vägledning vid olika stora grundinvesteringar? nnuiteter Kapitalvärdekvot Kapitalvärde Internränta 01:11 Vilken investeringskalkyl ger bäst vägledning vid olika livslängd för olika investeringar? nnuiteter Kapitalvärdekvot Kapitalvärde Internränta 01:12 Varor köps under en period in för 220 tkr och det säljs varor under samma period för 180 tkr. Ingående varulager värderas till 65 tkr och utgående varulager värderas till 70 tkr. Vilken är periodens bruttovinst? 40 tkr 45 tkr 50 tkr 55 tkr 01:13 Täckningsgraden är 40% och täckningsbidraget är 40 kr/st. Vad är försäljningspriset? 16 kr 24 kr 40 kr 100 kr 01:14 Vilken kalkylmetod används lämpligen vid ensartad tillverkning för att beräkna självkostnaden per styck?

5 ivisionskalkyl idragskalkyl Påläggskalkyl kvivalentkalkyl 01:15 tt företag tillämpar budgetmetoden för beräkning av kostnader. Vilken är styckkostnaden i företaget om de budgeterade totala fasta kostnaderna är 600 tkr, de budgeterade totala rörliga kostnaderna 400 tkr. udgeterad volym är 2000 st, verklig volym 2500 st och normal volym är 2800 st. 500 kr 460 kr 440 kr 400 kr 01:16 Vilket av följande kostnader fördelas (normalt sett) inte i en påläggskalkyl? Rörlig materialomkostnad Fast materialomkostnad Rörlig tillverkningsomkostnad Fast administrationsomkostnad irekt lön 01:17 alanslikviditet beskrivs som: Omsättningstillgångar utom varulager/varulager Omsättningstillgångar utom varulager/kortfristiga skulder Omsättningstillgångar inklusive varulager/kortfristiga skulder Omsättningstillgångar inklusive varulager/varulager 01:18 Vad ökar inte kapitalomsättningshastigheten? Ökad omsättning Förkortad lagringstid Förkortad kredittid till kunder Minskade rörelsekostnader

6 01:19 Hur beräknas styckkostnaden i en processkalkyl? Omkostnader fördelas och direkta kostnader påförs ofördelade Kostnad för aktiviteter fördelas och direkta kosnader påförs ofördelade Totala kostnaden delas med den fysiska volym som tillverkas ndast bidragskalkyl är möjlig att göra 01:20 Vilket alternativ ger ett positivt kassaflöde direkt? Upptagande av nya lån etalning av skatter Upplösning av periodiseringsfond görs Ökade överavskrivningar görs 01:21 alanserade styrkort beskriver ett antal perspektiv. Vilket av nedanståens perspektiv hör inte till det balanserade styrkortet? Samhällsperspektiv Lärandeperspektiv Kundperspektiv Processperspektiv Finansiellt perspektiv 01:22 Vad finns inte med i u Pont-modellen? Rt=Vinstmarginal*kapitalomsättningshastighet Totalt res/omsättning=vinstmarginal Omsättning/totalt kapital=kapitalomsättninshastighet Omsättn-rörelsekostn+finansiella intäkter=totalt resultat Re=Vinstmarginal/get kapital (justerat) 01:23 n av nedanstående principer är exempel på en final princip. Vilken? kostnader ska fördelas efter bärkraft utgifter ska matchas mot intäkter aktivitetskostnader ska baseras på praktisk kapacitet den fysiska kapaciteten ska vara oförändrad vid resultatmätning

7 01:24 Vad innebör residualresultat? Resultat när den kalkylmässiga räntan dragits bort Resultat efter finansiella kostnader Resultat före justering av finansiella kostnader n vinst som kvittas mot kostnader företaget haft 01:25 Vad orsakar att den kritiska volymen ökar? Fasta kostnader sjunker Rörliga kostnader sjunker Totala kostnader sjunker Försäljningspriset höjs 01:26 Hur kan räntabilitet på eget kapital beräknas? Re=Rt*(Rt-Rs)*Skulder/get kapital Re=Rt+(Rt+Rs)*Skulder/get kapital Re=Rt-(Rt-Rs)*Skulder/get kapital Re=Rt+(Rt-Rs)*Skulder/get kapital 01:27 Vilket alternativ beskriver styckkostnad? total fast kostnad/volym rörlig styckkostnad/volym total fast kostnad/volym+rörlig styckkostnad toal fast kostnad+ volym*rörlig styckkostnad 01:28 idragskalkylering kan ge underlag för beslut i följande situationer: Vid ledig kapacitet men inte vid begränsad kapacitet Vid begränsad kapacitet men inte vid ledig kapacitet Vid både ledig kapacitet och vid begränsad kapacitet Vid begränsad kapacitet men inte i kombination med försäljningbegränsning

8 01:29 Om efterfrågan är oelastisk kan det definieras det som: e är mindre än 1 e är lika med 1 e är större än 1 e är större än 2 01:30 Monopolistisk konkurrens utmärks av att: Köparna kar fullständig information et finns bara en säljare på marknaden et finns några få säljare på marknaden et finns bara en köpare på marknaden

9 Uppgift 2 (5 poäng) Ur ett företags budget hämtas följande uppgifter: irekt material irekt lön Rörliga tillverkningsomkostnader Fasta tillverkningsomkostnader Fasta materialomkostnader Fasta administrationsomkostnader Rörliga försäljningsomkostnader Fasta försäljningsomkostnader Företaget använder direkt lön som påläggsbas för tillverkningsomkostnaderna och direkt material som bas för materialomkostnader. dministrationsomkostnader och försäljningsomkostnader beräknas som pålägg på tillverkningskostnad. eräkna pris på en ny order med kostnader för direkt material på kr och direkt lön kr om vinstpålägget är 20%. (3p) Om man i stället väljer att gå över till -kalylering, hur förändrar det då sättet att räkna på kostnaden för en ny order? (OS du ska inte räkna utan enbart beskriva vad/hur förändringen blir.) (2p) Uppgift 3 (5 poäng) Från ett företags årsredovisning hämtar vi följande uppgifter (elopp i SK): Totalt kapital Genomsnittlig kapitalomsättningshastighet 1,5 Räntabilitet på totalt kapital 12% Skulder Räntesats skulder 5%

10 eräkna: a) Intäkterna (inklusive finansiella intäkter) (1 p) b) Vinstmarginal (1 p) c) Räntabilitet på eget kapital (2 p) d) Soliditet (1 p)

Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi A, 30hp]

Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi, 30hp] elkurs: [konomistyrning,3 alt 4hp. Provkod:0810] atum: [2013-11-30] ntal timmar: [08:15-12:15] nsvarig lärare: [Mats ornvik] ntal frågor: [3 alt

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2006-10-28 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

Jan Gun Hans Karin Charlotte

Jan Gun Hans Karin Charlotte Tentamen Ekonomistyrning (4 hp) på delkursen Företagets affärer och styrning den 5 juni 2009 Skrivningen är på 7 sidor (inkl försättsblad) och den omfattar 5 uppgifter på sammanlagt 100 poäng. Gränsen

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan

Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 16 mars 2010, KL 8-12 SAL:

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI ONSDAGEN den 18 AUGUSTI 2010, KL 8-12

Läs mer

TENTAMEN I TEIE53 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings universitet

TENTAMEN I TEIE53 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings universitet Datum: 0-03-0 Date: 0-03-0 TENTAMEN I TEIE53 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings universitet Datum & tid: 0-03-0, kl. 4:00-8:00 Sal: SP7, TP5, TP5, TP53, TP54 och TP56 Antal sidor: Antal uppgifter: DEL

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Luleå tekniska universitet Instutionen för Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 6) Kent Nilsson (Uppgift 7) Ted Karlsson

Läs mer

Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare Lärobok med anteckningar i, men inga lösa blad.

Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare Lärobok med anteckningar i, men inga lösa blad. Textil Projekt- och Affärsutveckling 15 högskolepoäng Skriftlig tentamen avseende 6 högskolepoäng Tentamen ges för: TPU3 Namn (eller kod): Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1 TENTAMEN I TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings Universitet Tid: 14:00-18:00 Sal: TER2, TER3 Antal uppgifter: 13 Antal sidor: 14 Max poäng: 50 poäng varav 27 poäng för 3a, 35 poäng för 4a och 43

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2007-01-13 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

Självkostnadskalkylering. HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten

Självkostnadskalkylering. HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten Självkostnadskalkylering HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten Budgetering Uppskattning av kostnader Fördelning av kostnader över tid Bedömning av åtgärdens lönsamhet Uppföljning av kostnader Vad ska

Läs mer

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI LÖRDAGEN den 29 MAJ 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

Uppgift: Självkostnad och ABC

Uppgift: Självkostnad och ABC Uppgift: Självkostnad och ABC Företaget DEF har tillämpat traditionell kostnadsfördelningsteknik för sina produkter Optimum, Maximum och Zenith. Materialomkostnaderna har fördelats efter värdet på direkt

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovan nämnda kurser.

Läs mer

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 12 januari 2010, KL 14-18

Läs mer

Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring

Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring Besvara alla delfrågor genom att kryssa för det korrekta alternativet på den separata svarsblanketten för flervalsfrågorna. Notera att frågorna och svaren relaterar

Läs mer

Sammanfattning. HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel

Sammanfattning. HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel Sammanfattning HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel Definitionen av företagsekonomi Företags hushållning med begränsade resurser Grunden för ett företags affärsidé -att sälja varor eller tjänster Varor

Läs mer

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar Föreläsningsanteckningar Allmänt FEK - företagsekonomi, internt perspektiv, vad som händer i företagen. NEK nationalekonomi, externt perspektiv, micro: konsument företag, macro länder interagerar, räntor

Läs mer

TENTAMEN I 722G01 FÖRETAGSEKONOMI I, grk Kalkylerig och Budgetering

TENTAMEN I 722G01 FÖRETAGSEKONOMI I, grk Kalkylerig och Budgetering 1 Linköpings universitet LIU 2007-11-29 EIE/Företagsekonomi, Mehran Noghabai Rum 3A:857, tel 013-28 14 86 TENTAMEN I 722G01 FÖRETAGSEKONOMI I, grk Kalkylerig och Budgetering Fredagen den 30:e novemver

Läs mer

INTRÄDESPROV 5.6.2012

INTRÄDESPROV 5.6.2012 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN INTRÄDESPROV 5.6.2012 FRÅGA 1 MARKNADSFÖRING (max 14 poäng) Besvara alla delfrågor genom att kryssa för det korrekta alternativet på den separata svarsblanketten för flervalsfrågorna.

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0005N Grundkurs i industriell ekonomi Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Rickard

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRO011 Tentamen ges för: Administratör inom offentlig verksamhet Namn:.. Personnummer:..

Läs mer

Datum: 2010-06-11 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-06-11 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI FREDAGEN den 11 JUNI 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

Genomgång av Produktionsekonomianteckningar

Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Planering Företagets produktion, resultatplanering, kalkylering (självkostnadskalkyl, bidragskalkyl, investeringskalkyl), repetition, kunskapstest. Företagets

Läs mer

Övningshäfte inför tentamen

Övningshäfte inför tentamen VBEA15 Byggprocessen med företagsekonomi Del A: Ekonomiska grundbegrepp inkl finansiering Del B: Investeringsbedömning Del C: Resultatplanering och produktkalkylering Del D: Årsredovisning Del E: Ekonomi

Läs mer