Investeringskalkyler och affärsmodeller för långtgående energieffektiviseringar Anders Sandoff

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investeringskalkyler och affärsmodeller för långtgående energieffektiviseringar Anders Sandoff"

Transkript

1 Investeringskalkyler och affärsmodeller för långtgående energieffektiviseringar Anders Sandoff Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

2 Disposition Investeringens förutsättningar Betydande utmaningar Svåra affärsmässiga förutsättningar Unika objekt Investeringskalkylering Avkastningskrav Beslutskriterier Utvärderingsmetoder Beslutsunderlag Affärsmodeller och energieffektivisering

3 Utmaningar i fastighetssektorn Regelförändringar & politiska beslut Nya byggregler, diskussioner om likartade byggkrav, lag för allmännyttan avseende affärsmässiga principer och marknadsmässig avkastning, miljöklassning Energieffektiviseringar, renoveringar och social upprustning Omfattande behov, kraftfulla åtgärder kan ge krav på nybyggnationsstandard, kraftig teknikutveckling, krav på kompetens (som beställare eller i egen regi) Nya och ändrade kundkrav Krav på inkluderande processer, hyreshöjningar för lyxsanering, Förtätning och stadsutveckling (mobilitet trygghet), sociala värden relationsförvaltning, blandstad Kostnadsstruktur

4 Affärsmässiga förutsättningarna -en utmaning Betydande andel ägare och styrelser utan erfarenhet av långtgående energieffektiviseringar Traditionellt förvaltningsfokus snarare än fokus på värdeskapande i affärsmodellen Energieffektiviseringar är en fråga utan tydlig organisatorisk hemvist eller strategisk tyngd Stora investeringar med mager lönsamhet Ofta kunder med begränsad betalningsförmåga Långa kalkylhorisonter med låga kalkylräntor Nya samverkansformer Komplexa produkter och energisystemberoenden under utveckling Otydliga sociala effekter med ökade krav legitimitet och inkluderande processer

5 Förutsättningarna för att ta ansvar skiljer sig kraftigt åt Ägartyp Marknadsutveckling Ekonomisk situation Beståndets kvalitet Målsättningens ambition Lokala utvärderingskriterier Olika lokala lösningar

6 När adderar en investering värde? När summan av alla kassaflöden som förväntas följa av investeringsbeslutet, diskonterade med en riskjusterad ränta, överstiger investeringsbeloppet. ksek

7 Investeringens ekonomiska värdeskapande Minskad omvärldsrisk Minskad operationell risk Minskad finansiell risk Stabiliteten i resultaten Investeringens värde Framtida resultat Minskad grundinvestering Ökade intäkter Minskade kostnader Längre ekonomisk livslängd

8 Hur öka stabiliteten i kassaflödena? Riskminskande åtgärder? Fokusering på mindre volatila kundgrupper Minska volatilitet i utbetalningar Byta volatila kostnadsslag mot mindre volatila Individuell mätning Energikostnadens andel Ägarandelar i energiproduktion (jordräntan kan tillfalla kund) Generellt lyft minskar systematisk risk i ett område Mindre volatilitet i fastighetsvärde, vakansgrad och underhåll

9 Exempel: Pengars tidsvärde Banken lånar ut 100 kkr i ett år, deras avkastningskrav är 10 %. Vad skall kunden betala till banken i slutet av året? 100 * (1+0,1) = 110 kkr 110 kkr om ett år med ett avkastningskrav på 10 % är värda 100 kkr idag. 110/(1+0,1) = 100 kkr 100 kkr är nuvärdet av 110 kkr om ett år.

10 Nuvärdemetoden Nuvärdet = Summan av samtliga framtida kassaflöden diskonterade med kalkylräntan minus grundinvesteringsbeloppet NPV G a 1 a r 1 r 1 r n a n NPV G n t 1 1 at r t

11 Förutsättningar för ett kalkylexempel En grundinvestering om 1500 Löpande inbetalningar om 900/år i fem år. Löpande utbetalningar om 500/år i fem år. Ett restvärde vid periodens slut om 300. Kalkylräntan är fastställd till 5%.

12 Ett kalkylexempel Kalkylränta: 5,0% År Grundinvestering Inbetalningar Utbetalningar Restvärde 300 Netto k assaflöden Nuvärde kassaflöden Nettonuvärde 467

13 Beslutskriterier Nettonuvärde Kapitalvärdekvot Annuitet Internränta Återbetalningstid / Payback Direktavkastning och driftsnetto

14 Vanliga brister Ej bara marginella kassaflöden Avskrivningar med i kalkylen Kalkylhorisonten för kort Skiljer ej på teknisk, ekonomisk och uppskattad livslängd Skattekonsekvenser ej med Omogen användning av risk Investeringskalkyler som bygger på schablonvärden Ofta grova förenklingar Dålig upplösning minskar kalkylens beslutsrelevans

15 Riskens betydelse för investeringsutrymmet Grundinvestering: 300 msek Årligt nettokassaflöde 20 msek NPV msek % kalkylränta År 5 % kalkylränta 3 % kalkylränta

16 Kalkylräntans betydelse för nettonuvärdet Nettonuvärde ,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% 10,00% 11,00% 12,00% 13,00% 14,00% 15,00% 16,00% 17,00% 18,00% Kalkylränta

17 Beräkning av genomsnittlig finansieringskostnad Genomsnittlig finansieringskostnad (WACC) bra mått på risken för investeringar inom företagets normala verksamhet E WACC Re ( 1 Tc ) V S V R s R s = långivarnas genomsnittliga räntekrav på företagets skulder R e = ägarnas avkastningskrav på det egna kapitalet S = marknadsvärdet av företagets skulder E = marknadsvärdet av företagets eget kapital V = marknadsvärdet av hela företaget T c = Skattesatsen = företagets effektiva skattesats Lygnerud & Sandoff

18 Kalkylränta vid givet Re E WACC Re ( 1 Tc ) V S V R s 0,7 1 0,06 ( 1 0,22 ) 0,3 1 0,03 WACC = 5 % OBS. En nominell kalkylränta efter skatt!

19 Beräkning av ägarnas avkastningskrav på det egna kapitalet utifrån CAPM Avkastningskrav på eget kapital beror på: Nivån på den riskfria räntan Förväntad avkastning på genomsnittet för aktiemarknaden Företagets förväntade samvarians med aktiemarknaden (β) Avkastning (%) Högrisk Marknadsportföljens riskpremium Marknadens genomsnittliga avkastning (r m ) Riskfri ränta (r f ) Lågrisk investeri ng Investering i en marknadsportfölj investe ring 0 0,5 1,0 Risk ( i )

20 Beräkning av kalkylränta Avkastningskrav på eget kapital = riskfri ränta + riskpremium Riskpremium = β*(marknadsavkastningen riskfri ränta) Marknadsportföljens riskpremium historiskt mellan 3 % och 9 % och idag ungefär 7 %. Riskfri ränta ungefär 2 % Ett företag vars vinster varierar kraftigare än genomsnittet på marknaden har ett β>1. R e rf ( rm rf )

21

22 Kalkylränta med skattning av Re R e rf ( rm rf ) R e 0,02 0,61 ( 0,09 0,02 ) = 6,2 % E WACC Re ( 1 Tc ) V S V R s 0,7 1 0,062 ( 1 0,22 ) 0,3 1 0,03 = 5 %

23 Beslutsunderlag I Nettonuvärde MSEK Ackumulerade kassaflöden utan hänsyn till ränta Ackumulerade kassaflöden med hänsyn till ränta År

24 Beslutsunderlag II Nettonuvärde MSEK % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 0% 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % 16 % 17 % 18 % Kalkylränta

25 Avkastningskrav Företagets boende kan betraktas som ett nätverk

26

27

28 Implicit avkastningskrav (%) Implicit avkastningskrav för olika återbetalningstider och kalkylräntenivåer 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Återbetalningstid (år) Kalkylränta 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 %

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg » Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg FÖ4 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? » Definition Vad är en investering?

Läs mer

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar MILJÖFÖRVALTNINGEN ENERGICENTRUM 104 20 Stockholm Energicentrum vid Miljöförvaltningen Stockholm Stad Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar Slutrapport 15 februari 2012 ÅF Infrastructure AB Karin

Läs mer

TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03)

TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03) TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03) LÖSNINGSFÖRSLAG: Notera förslag och att det är skisser inte fullständiga svar på definitioner och essäfrågor Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget Kalkyl handbok för fastighets företaget Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S)

Läs mer

Fastighetsekonomi för offentlig sektor. Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder

Fastighetsekonomi för offentlig sektor. Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder Fastighetsekonomi för offentlig sektor Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder Bakgrund Pluggade 2005-2008 Kalkylator Projektledare EPC Byggprojektledare UK Byggprojektledare, Projekteringsledare

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter Hugin & Munin Special Report ODIN om Fastigheter Oktober 2012 Inledning Fastigheter är världens största tillgångsklass. För många privatpersoner är bostaden den största och i många fall enda investeringen.

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

Distribuerad energiproduktion som sociotekniskt system

Distribuerad energiproduktion som sociotekniskt system UPTEC STS 15021 Examensarbete 30 hp Juni 2015 Distribuerad energiproduktion som sociotekniskt system Stefan Hvalgren Abstract Distributed energy production as a sociotechnical system Stefan Hvalgren Teknisk-

Läs mer

Kurs 311. Finansiell ekonomi

Kurs 311. Finansiell ekonomi Handelshögskolan i Stockholm Finansiell ekonomi, kurs 311 Per Hiller 2003-09-01 Kurs 311 Finansiell ekonomi Tentamensfrågor med lösningsförslag från läsåret 2002/2003 Tentamenstiden är 4 timmar och tentamen

Läs mer

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google.

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google. Notera att det är lösningsförslag. Inga utförliga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar på essä-typ frågor. Och, att kursen undervisas lite olika år från år. År 2013 mera från Kap

Läs mer

Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering?

Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering? Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering? En undersökning av fem fastighetsbolag i Göteborg D-uppsats Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Höstterminen 2004 Författare: Födelseårtal: Namn Stefan

Läs mer

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 förord SABO började under 2007 att titta närmare på upprustningsbehoven i 60- och

Läs mer

Hur ska renovering, standardhöjning och klimatsäkring av miljonprogrammet finansieras?

Hur ska renovering, standardhöjning och klimatsäkring av miljonprogrammet finansieras? Hur ska renovering, standardhöjning och klimatsäkring av miljonprogrammet finansieras? Rundabordssamtal på Global utmaning 2013-01- 25 Deltagare Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen Karin Byman, ÅF Hans

Läs mer

EI2452 Tillförlitlighetsanalys av elkraftsystem VT 2010 (7,5 hp)

EI2452 Tillförlitlighetsanalys av elkraftsystem VT 2010 (7,5 hp) av elkraftsystem VT 2010 (7,5 hp) Kursdel 2 Föreläsning 19: Ekonomisk planering 1 Agenda Introduktion Indata Lagar och regleringar Livslängd Kalkylränta Kostnader Kalkylmetoder Översikt Nuvärdesmetoden,

Läs mer

Hur man gör och varför.

Hur man gör och varför. FINANS ENLIGT MARKUS 2 Hur man gör och varför. o Innehåll: Kommenterad sammanfattning, Brealey & Myers, Principles of Corporate Finance, upplaga 6: kapitel 3 (nuvärdesberäkningar), 4 (aktievärdering),

Läs mer

Innehåll. Översikt 2012. Värde. Konsumtion, Nytta & Företag. Kassaflöden. Finansiella Marknader

Innehåll. Översikt 2012. Värde. Konsumtion, Nytta & Företag. Kassaflöden. Finansiella Marknader Översikt 2012 Detta är en översikt av frågeställningar som tagits upp förutom rena beräkningar efter formler. Alla frågor finns besvarade i boken, eller i power points, eller pånätet. 723G29 & 730G21 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

Lån till klimatanpassat byggande En förstudie om problemet med långivares och låntagares värderingsskillnader

Lån till klimatanpassat byggande En förstudie om problemet med långivares och låntagares värderingsskillnader Mistra Urban Futures Rapport 2013:1 Lån till klimatanpassat byggande En förstudie om problemet med långivares och låntagares värderingsskillnader Conny Overland Anders Sandoff Anders Hansson Lån till klimatanpassat

Läs mer

EI R2010:24. Förhandsprövning av elnätstariffer

EI R2010:24. Förhandsprövning av elnätstariffer EI R2010:24 Förhandsprövning av elnätstariffer - slutrapport inför första tillsynsperioden 2012-2015 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2010:24 Författare:

Läs mer

Energimarknadsinspektionen: Estimering av kalkylränta för gasnätsverksamhet för åren 2010 och 2011 30 januari 2012

Energimarknadsinspektionen: Estimering av kalkylränta för gasnätsverksamhet för åren 2010 och 2011 30 januari 2012 Energimarknadsinspektionen: Estimering av kalkylränta för gasnätsverksamhet för åren 2010 och 2011 Björn Gustafsson Partner Joel Ottosson Analytiker Transaction Advisory Services Transaction Advisory Services

Läs mer

I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS)

I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS) Investeringsbedömning: I1 F (OS) I2 F (OS) I3 F (OS) Grundmodeller och begrepp Prisförändringar och inflation Skatt I4 övning I5 datorlabb praktikfallsövning I6 F (OS) I7 F (OS) Uppföljning och tolkning

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30 LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 013-05-03. Aktiedelen, udaterad 014-04-30 Ugift 1 (4x0.5 = oäng) Definiera kortfattat följande begre a) Beta värde b) Security Market Line c) Duration d) EAR Se lärobok, oweroints.

Läs mer

RAPPORT KALKYLERING. - kundperspektiv

RAPPORT KALKYLERING. - kundperspektiv RAPPORT KALKYLERING - kundperspektiv FVF0211 66 December 2002 KALKYLERING - kundperspektiv ISSN 1401-9264 2002 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB FÖRORD I början av 2002 genomförde fjärrvärmeföreningen

Läs mer

Rekommendation 13.2. Redovisning av hyres-/leasingavtal September 2013

Rekommendation 13.2. Redovisning av hyres-/leasingavtal September 2013 Rekommendation 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal September 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av hyres- och leasingavtal. Rekommendationen gäller avtal enligt vilka rätten

Läs mer

Industrifastigheter som investeringsobjekt -En studie av marknaden för industrifastigheter i Malmö kommun

Industrifastigheter som investeringsobjekt -En studie av marknaden för industrifastigheter i Malmö kommun Examensarbete ISRN/LUTVDG/TVLM 08/5163 SE Industrifastigheter som investeringsobjekt -En studie av marknaden för industrifastigheter i Malmö kommun Andréas Hansson Marcus Jönsson Institutionen för fastighetsvetenskap

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer