Uppgift 1.1 i resultatplanering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppgift 1.1 i resultatplanering"

Transkript

1 Uppgift 1.1 i resultatplanering Justa Plagg AB tillverkar matchtröjor åt idrottslag på beställning. Under 2007 blev företagets produktions- och försäljningsvolym 4000 tröjor, vilken motsvarar företagets maximala kapacitet. Kostnaderna för 2007 blev följande: Direkt material, rörliga Materialomkostnader, fasta Direkt lön, rörliga Tillverkningsomkostnader, fasta Tillverkningsomkostnader, rörliga Administration- och försäljningsomkostnader, fasta Provision till säljare, rörliga kr kr kr kr kr kr kr a) Beräkna företagets nollpunktsvolym, säkerhetsmarginal och resultat om det genomsnittliga försäljningspriset blev 110 kr per tröja. Upprita företagets resultatdiagram. (4p) Nollpunktsvolymen blir tröjor Nollpunktsomsättningen kr Säkerhetsmarginalen 45% mot maximalt kapacitetsutnyttjande b) Vilket pris i kr/tröja krävs för att företaget ska uppnå kr i vinst vid normal produktion. Normal produktion motsvarar 80 procent av maximal kapacitet. Hur påverkas företagets kritiska volym till följd av det nya priset? (2p) 128,75 blir det nya priset och BREAK EVEN POINT sjunker till 1600 plagg. (Förlaga FEK )

2 Uppgift 1.2 i resultatplanering Studio 27 är ett förlag som ger ut olika titlar. Hittills har utgivningen mestadels bestått av halvmesyrer på utrikiska. Av orderläget att döma väntar man sig en verksamhet motsvarande 75% av normal kapacitet under det första halvåret 2008, enligt nedan: Totala intäkter Totala rörliga kostnader Totala fasta kostnader Resultat kr kr kr kr Chefen är något bekymrad över utvecklingen så här långt och vill veta följande: a) Förlagets Break even-omsättning i kr. (1p) Omsättning BEP = kr BREAK EVEN Omsättningen motsvarar i volym dvs på x-axeln en utnyttjandegrad på 62% av normal drift. Se lösningen i Excel. b) Förlagets vinst och vinstprocent om det rådde normal verksamhet under halvåret. (1p) Vinst = kr och vinstprocent = 15% c) Hur mycket måste de rörliga kostnaderna sänkas (i kr) för att uppnå en vinstprocent på 20% under normal verksamhet.(1p) Sänk RK med kr d) När personalen inte har något att göra brukar de kamma håret på varandra, måla naglarna och prova nya hudkärmer och parfymer. Om de anställda inte kommer upp med nytt uppslag och återställer verksamheten till normal drift, hotar den inget ont anande förlagschefen att ändra affärsinriktning och omvandla studion till en Hair & Nail-butik. En dag upptäcker de anställda att chefen bestämt sig för att ge ut boken med titeln Min första labbpoäng En skakande upplevelse i Excel-format. Chefens kalkyl visar att fast kostnad för boken (inkl promotion och marknadslansering) beräknas till kr och den rörliga kostnaden till 50 kr per exemplar (i vilket ingår de anställdas provision). Inledningsvis ska boken ges ut i 5000 exemplar. Vilket är minimipriset på boken och vilket pris ska sättas på boken för att uppnå ett normalt halvårs resultat?(3p) Minimipris = 70 kr och normalpris = 82,35 kr (Fritt efter SPPREK )

3 Uppgift 1.3 i resultatplanering Lizard the Wizard är en vis och snäll krokodil som för ett par år sen tröttnade på att jaga ankor och valde att leva ett normalt liv. Han omvandlade den ankdamm som han tidigare bodde vid (och som i praktiken betraktade som sin) till en plats för sol, bad och fiske. För badverksamheten i Lizards företag Big, Bad & Beautiful AB gäller: Intäkter i kr Kostnader i kr Antal Badgäster/säsong Inför planering av badsäsongen 2006 vill Lizard ha svar på följande frågor: a) Hur ser företagets kostnadslinje ut som funktion av antal badgäster? (1p) TK (antal gäster) = * antal gäster b) 2006 prognostiserar Lizard att stå värd för badgäster. Vad blir resultatet för årets badsäsong, om samma priser och kostnadsparametrar gäller? (1p) Resultatet (25000 gäster) = kr c) Vad är nollpunktsvolymen räknad i antal betalande badgäster? (1p) Nollpunktsvolymen = /(60-15) = gäster per säsong d) Vilket är det lägsta inträdespriset om företaget vill öka beläggningen på badanläggningen, t ex på en mulen eller rentav regnig julidag? (1p) RK = 15 kr/betalande gäst e) Vilket pris ska han minst ta ut av gästerna om badanläggningens fasta kostander höjs med kr i år (till följd av installation av två bubbelpooler), om företaget vill uppnå 30% i vinstmarginal under badsäsongen 2006? (1p) Cirka 70 kr f) Hur stor väntas 2006 års överabsorbtion bli i kr om badgäster motsvarar en normal badsäsong? (1p) Överabsorbtion av FK = / *( ) = kr ( )

4 Uppgift 1.4 i resultatplaenring Mäklarföretaget Sol & Vår har sålt kontaktannonser under 2007 till priset 200 kr per annons. Hälften av priset går till att täcka de rörliga kostnaderna. Sol & Vårs fasta kostnader uppgår till kr per år och normal verksamhetsvolym ligger på kontaktannonser. Rita upp företagets resultatdiagram för 2007 samt beräkna företagets nollpunktsvolym, nollpunktsomsättning och säkerhetsmarginal. Vad blir företagets vinst i år efter skatt, då skattesatsen är 30 procent? (3p) Volym BEP = annonser per år Omsättning BEP = kr per år Säkerhetsmarginal = 50% Resultat före skatt = kr Resultat efter skatt = kr Under 2008 väntas försäljningsvolymen minska till 80 procent av normal verksamhetsvolym. För att upprätthålla lönsamheten planerar Sol & Vår att lansera en IT-lösning som ökar tillgängligheten och underlättar för företagets kunder. Satsningen sänker de rörliga kostnaderna till 25 procent av försäljningspriset (istället för 50 procent som är fallet idag) men ökar i gengäld de fasta kostnaderna med kr per år. Vilket pris ska Sol & Vår ta ut av sina kunder under 2008 för att uppnå en vinst efter skatt som i 2007? (3p) Om priset sätts till 221 kronor så uppnår man samma vinst före skatt som i 2007.

5 Uppgift sålde företaget AB Palle Pallin enheter av sin produkt, som är en sorts MP3- spelare. Försäljningsintäkten blev kr. Årets rörliga kostnader uppgick till kr och de fasta kostnaderna till kr. a) Rita upp företagets resultatdiagram samt beräkna företagets nollpunktsvolym, nollpunktsomsättning och vinstmarginal vid nuvarande produktion. (2p) b) Vilken försäljningsvolym i antal enheter och kronor krävs för att företagets vinst efter skatt ska bli kr om skattesatsen är 40 %. (2p) c) Företaget räknar med att kunna höja priset med 5 % men inte kunna tillverka mer än enheter som är företagets kapacitetstak. Hur mycket får de rörliga kostnaderna vara för att uppnå samma vinst efter skatt som i b-uppgiften vid maximalt kapacitetsutnyttjande? (2p)

6 Uppgift 1.6 En avdelning i företaget ALBORZ Vintersport tillverkar en sorts snowboard. Företagets controller har sammanställt följande rapport för de två senaste månaderna: Månad Sept 07 Okt 07 Tillverknings- och försäljningsvolym 600 st 1200 st Totala kostnader i SEK Totala intäkter i SEK Sysselsättningsdifferens för fasta kostnader i SEK Företagsledningen för ALBORZ Vintersport vill ha reda på följande: a) Bestäm snowboardsavdelningens nollpunktsvolym och nollpunktsomsättning i antal snowboard per månad! (2p) b) Bestäm snowboardsavdelningens normala produktionsvolym per månad! (2p) c) Bestäm vilken försäljningsvolym i antal snowboard som krävs per månad för att avdelningen ska uppnå en lönsamhetsnivå motsvarande en vinstmarginal på 40%. (2p)

7 Uppgift 1.7 AB Jardin tillverkar och säljer bl a äppelplockare till villaträdgårdar. För en av företagets produkter, äppelplockaren Orr, gäller följande: Försäljningspris 320 kr/st Normal tillverkningsvolym 2000 st/år Direkt material 30 kr/st Direkt lön 40 kr/st Licenskostnad 10 kr/st TO-pålägg (med dl som bas) 80 % MO-pålägg (med dm som bas) 20 % AFFO-pålägg (med TVK som bas) 20 % Provision till försäljare 12 kr/st Omkostnaderna är fasta. En av maskinerna i produktionen används enbart vid produktionen av produkten Orr. Den aktuella maskinen är leasad och leasingkostnaden är fast och uppgår till kr/år. Leasingkostnaden är att betrakta som en tillverkningsomkostnad som ej täcks i TO-pålägget ovan. a) Beräkna självkostnaden per styck för Orr enligt normalvolym. (2p) b) Beräkna Break Even i antal Orr per månad. (2p) c) Hur stor är det totala täckningsbidraget för Orr vid normalvolym? (1p) d) Om leasingkostnaden skulle stiga till kr/år, hur stor volymökning krävs då för att produkten ska ge samma totala täckningsbidrag som tidigare? (1p)

8 Uppgift 1.8 Pnr... Bossesons kuddar AB tillverkar meditationskudden Mandalay för vilken följande gäller: Självkostnad enligt normalkalkyl = 210 kr/st Självkostnad enligt divisionskalkyl = 240 kr/st för december 98 Självkostnad enligt minimikalkyl = 120 kr/st Företagets fasta kostnader uppgår till kr per månad och denna kostnad är helt fast upptill företagets maximala kapacitet på 3000 kuddar per månad. Priset per kudde uppgår till 300 kr. Bestäm följande om företaget: a) Normal tillverkningsvolym per månad. (1p) b) Verklig tillverkningsvolym per månad. (1p) c) Break-Even volym per månad. (1p) d) Resultatdiagram. (1p) e) Den försäljningsvolym som ger 40 % i vinstmarginal. (1p) f) Det pris som ger 40% vinstmarginal vid nuvarande (verkliga) volym. (1p)

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

TENTAMEN I 722G01 FÖRETAGSEKONOMI I, grk Kalkylerig och Budgetering

TENTAMEN I 722G01 FÖRETAGSEKONOMI I, grk Kalkylerig och Budgetering 1 Linköpings universitet LIU 2007-11-29 EIE/Företagsekonomi, Mehran Noghabai Rum 3A:857, tel 013-28 14 86 TENTAMEN I 722G01 FÖRETAGSEKONOMI I, grk Kalkylerig och Budgetering Fredagen den 30:e novemver

Läs mer

Genomgång av Produktionsekonomianteckningar

Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Planering Företagets produktion, resultatplanering, kalkylering (självkostnadskalkyl, bidragskalkyl, investeringskalkyl), repetition, kunskapstest. Företagets

Läs mer

Övningshäfte inför tentamen

Övningshäfte inför tentamen VBEA15 Byggprocessen med företagsekonomi Del A: Ekonomiska grundbegrepp inkl finansiering Del B: Investeringsbedömning Del C: Resultatplanering och produktkalkylering Del D: Årsredovisning Del E: Ekonomi

Läs mer

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2 Fråga 1 Förklara nedanstående begrepp: a. Man kan prata om tre stycken kostnadsdrivare. Vilka är de och var innebär de? b. Vilka tre internprestationer brukar man identifiera? c. Vad är syftet med internprissättning?

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2006-10-28 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

1Målet med detta kapitel är att du ska

1Målet med detta kapitel är att du ska 1Målet med detta kapitel är att du ska förstå sambandet mellan inköpspris och försäljningspris i ett handelsföretag kunna beräkna lämplig påläggsprocent förstå skillnaden mellan pålägg och marginal känna

Läs mer

Jan Gun Hans Karin Charlotte

Jan Gun Hans Karin Charlotte Tentamen Ekonomistyrning (4 hp) på delkursen Företagets affärer och styrning den 5 juni 2009 Skrivningen är på 7 sidor (inkl försättsblad) och den omfattar 5 uppgifter på sammanlagt 100 poäng. Gränsen

Läs mer

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar Föreläsningsanteckningar Allmänt FEK - företagsekonomi, internt perspektiv, vad som händer i företagen. NEK nationalekonomi, externt perspektiv, micro: konsument företag, macro länder interagerar, räntor

Läs mer

Produktkalkylering för varor och tjänster

Produktkalkylering för varor och tjänster 1 Extra övningar, Block 3 Produktkalkylering för varor och tjänster Självkostnadskalkylering och bidragskalkylering 3:1 Företaget Sista Tentafrågan AB tillverkar och säljer tre slag av s k partylådor benämnda

Läs mer

Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring

Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring Besvara alla delfrågor genom att kryssa för det korrekta alternativet på den separata svarsblanketten för flervalsfrågorna. Notera att frågorna och svaren relaterar

Läs mer

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 12 januari 2010, KL 14-18

Läs mer

6 Kostnadsbegrepp, resultat och verksamhetsvolym

6 Kostnadsbegrepp, resultat och verksamhetsvolym 1 6 Kostnadsbegrepp, resultat och verksamhetsvolym 4 Beroende pa vilket problem man skall analysera eller vilken beslutssituation man star infor maste man kanske betrakta en och samma kostnad ur olika

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0005N Grundkurs i industriell ekonomi Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Rickard

Läs mer

Affärsekonomi för chefer

Affärsekonomi för chefer Affärsekonomi för chefer som inte är ekonomer Affärsekonomi handlar om att styra, kontollera och utveckla verksamheten. Ett viktigt ekonomiska verktyg för chefer och alla med inflytande i verksamheten

Läs mer

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI LÖRDAGEN den 29 MAJ 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Av de givna alternativen är det kommuncertifikat och bankcertifikat som är de rätta. Bytesbalansen = handelsbalansen + tjänstebalansen + räntenettot

Av de givna alternativen är det kommuncertifikat och bankcertifikat som är de rätta. Bytesbalansen = handelsbalansen + tjänstebalansen + räntenettot Modellsvar uppgift 1 2a. Av de givna alternativen är det kommuncertifikat och bankcertifikat som är de rätta. 2b. i. Bytesbalansen visar skillnaden mellan vad vi producerar inom landet och vad vi själva

Läs mer

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p).

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p). LÖSNINGSFÖRSLAG Luleå tekniska universitet Inst för Ind. Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 5) Sven Andersson (Uppgift 6) Ted

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

E1 - Resultatplanering

E1 - Resultatplanering E1 - Resultatplanering a) AB Christian Fredriksson köper en maskin för 100 000 kr. Man tror att den skall hålla att användas under 20 000 driftstimmar. Användningstiden per år beräknas till 4 000 timmar.

Läs mer

EKONOMI FÖR CHEFER EKONOMI FÖR CHEFER MIKAEL CARLSON JONAS BERNHARDSSON BERNHARDSSON CARLSON. Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar?

EKONOMI FÖR CHEFER EKONOMI FÖR CHEFER MIKAEL CARLSON JONAS BERNHARDSSON BERNHARDSSON CARLSON. Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar? 144s Holmen ideal volym 100gr bulk 1,4 rygg = 14 mm Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar? Ekonomi för chefer är en praktisk och lättöverskådlig bok för dig som har ett affärsekonomiskt ansvar. Den

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

Sköt ekonomin proffsigt - Priskalkylen av Eva-Karin Kronquist

Sköt ekonomin proffsigt - Priskalkylen av Eva-Karin Kronquist Foto: Per Jiborn Avsnitt ur Ekoturismskolan publicerad den 7 april 2009 Sköt ekonomin proffsigt - Priskalkylen av Eva-Karin Kronquist Vad är rätt pris? Det här tycks vara den absolut svåraste delen i företagandet!

Läs mer

Nominell vs real vinst - effekten av inflation -

Nominell vs real vinst - effekten av inflation - 1 Nominell vs real vinst - effekten av inflation - av Richard Johnsson 1 I det som följer ska jag beskriva hur inflationen påverkar de bokföringsmässiga vinsterna i företagen. Det kommer att framgå att

Läs mer

Hem-pc. Finansiering av. Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början!

Hem-pc. Finansiering av. Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början! Finansiering av Hem-pc 2005 Foto: Niklas Kämpargård/bildarkivet.se Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början! Trygghet för arbetsgivare och anställd

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Inledning Det här är ett kalkylunderlag gjort för dig som har tankar på att starta Grön omsorg på gården eller redan är igång. I den kan du göra beräkningar

Läs mer