UPPGIFT 1 (8p) Från ett företags redovisning hämtar vi följande underlag. Från balansräkningen Totalt kapital kronor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPGIFT 1 (8p) Från ett företags redovisning hämtar vi följande underlag. Från balansräkningen Totalt kapital 20 000 000 kronor"

Transkript

1 UPPGIFT 1 (8p) Från ett företags redovisning hämtar vi följande underlag. Från balansräkningen Totalt kapital kronor Skulder kronor Från resultaträkningen Rörelsens intäkter kronor Rörelsens kostnader kronor Rörelseresultat kronor Ränteintäkter 0 kronor Räntekostnader kronor Nettoresultat kronor Beräkna räntabiliteten på totalt kapital (Rt) Beräkna räntabiliteten på eget kapital (R Beräkna genomsnittlig skuldränta (Rs) Beräkna kapitalomsättningshastigheten (koh) och vinstmarginalen (vm) Bland företagets tillgångar finns det kundfordringar som uppgår till kronor (exklusive moms). Beräkna den genomsnittliga kundkredittiden i dagar. UPPGIFT 2 (10p) Ett företag hade fasta kostnader som uppgick till kronor för förra perioden. De totala rörliga kostnaderna uppgick till kronor för perioden. De tillverkar och säljer en typ av produkt som har ett försäljningspris på 60 kronor per styck. Den tillverkade och sålda volymen uppgick till stycken. Vilket resultat blev det för perioden? Vilken var den kritiska volymen för perioden?

2 Hur stor var kostnaden per styck vid den kritiska volymen? Hur stor var säkerhetsmarginalen (uttryckt i antalet produkter)? I företaget planerar man för en utbyggnad av kapaciteten (maximal kapacitet är idag stycken/perio. En utbyggnad skulle medföra att det fasta kostnaderna skulle öka med kronor per period. Hur skulle detta påverka den kritiska volymen? UPPGIFT 3 (7p) I ett företag fick man en order från en kund och man beräknade kostnaden för direkt material(dm) till kronor. Kostnaden för direkt lön(dl) beräknades till kronor. I företaget använder man sig av följande påläggssatser: Materialomkostnader(MO) fördelas med 30 % på direkt material Tillverkningsomkostnader(TO) fördelas med 50 % på direkt lön Vad blev orderns beräknade tillverkningskostnad(tvk)? I företaget har man administrations-, och försäljningsomkostnader (AFFO) som uppgår till kronor. Den totala tillverkningskostnaden (TVK) i företaget uppgår till kronor. Om vi tilldelar orden ett pålägg för AFFO där påläggsbasen är tillverkningskostnaden (TVK), hur stor blev då orderns självkostnad (SJK)? Kostnaden för direkt lön i denna order var beräknad på en tidsåtgång på totalt 150 timmar. I uppföljningen av den levererade ordern visade det sig att kostanden för direkt lön blev kronor. Enligt tidsredovisningen hade det gått åt 160 timmar att färdigställa ordern. Beräkna prisdifferens och kvantitetsdifferens för direkt lön för denna order. (Låt kombinationskomponenten ingå i prisdifferensen) UPPGIFT 4 (2p) I ett företag har man tagit fram följande produktkalkyl för tre av företagets produkter.

3 Produkt Alfa Beta Gamma Försäljningspris 600 kronor 400 kronor 200 kronor -Särkostnader 300 kronor 220 kronor 80 kronor Täckningsbidrag 300 kronor 180 kronor 120 kronor Alla tre produkter efterbearbetas i en och samma avdelning där man på grund av personalomsättningsproblem har begränsad kapacitet vad gäller arbetskraft. Man har tagit fram följande underlag: Efterbearbetningstid: Alfa 10 minuter Beta 7 minuter Gamma 3 minuter Vilken av produkterna skall man satsa på i första hand att efterbearbeta i avdelningen för att få den bästa kortsiktiga resultatpåverkan? Motivera med kalkyl! UPPGIFT 5 (5p) I ett restaurangföretag överväger man en investering i nya lokaler för att öka kapaciteten. Man har beräknat att grundinvesteringen uppgår till kronor. Investeringens ekonomiska livslängd är beräknad till 8 år. Betalningsöverskotten är uppskattade till kronor per år (för år 1 till 8). Dessutom räknar man med att investeringen har ett restvärde på kronor efter 8 år. Företagets kalkylränta är 10 %. (I bilaga till tentamen återfinner Du räntetabeller som kan vara till hjälp) Beräkna investeringens återbetalningstid (Pay-off ti utan hänsyn till kalkylränta. Beräkna investeringens kapitalvärde genom att beräkna investeringens nuvärde. Bör man genomföra investeringen utifrån de svar som framkommit i uppgifterna a och b? Motivera ditt svar! UPPGIFT 6 (8p) Besvara följande deluppgifter kortfattat! Vad är den grundläggande skillnaden mellan en särkostnad och en direkt kostnad vid produktkalkylering?

4 Vad menas med Sunk cost Varför är alternativkostnaden så viktig då man vill beräkna ett operationellt resultat? Inom ABC-kalkyleringen är begreppet praktisk kapacitet framträdande vid beräkning av kostnader. Vad menas med praktisk kapacitet?

5 Lösningsförslag ekonomistyrning UPPGIFT 1 Rt: / * 100% = 10 % Re: / * 100 % = 12,5 % Rs: / * 100 % = 6,25 % Koh: / = 2 Vm: / = 0, / * 365 dagar = 10 dagar (10,0375 dagar) UPPGIFT 2 p/st = 60 kronor rk/st = 4 kronor ( kr/40 000St = 4kr/st) Tfk = kronor Resultat * (60 4) = Kritisk volym V (60-4) = V = Kostnad/styck vid Volym : / = 60 dvs 60 kronor per styck Säkerhetsmarginal st st = 2000st Ny kritisk volym V * (60 4) = ( ) V =

6 UPPGIFT 3 DM DL MO TO TVK kr kr kr (30 % * kr) kr (50 % * kr) kr AFFO-pålägg kr/ kr * 100 % = 15 % på TVK TVK kr AFFO kr (15 % * kr) SJK kr Lön standard: 200 kr/timme * 150 timmar = kr Lön utfall: 205 kr/timme * 160 timmar = kr Prisdifferens ( ) * 160 = Kvantitetsdifferens ( ) * 200 = UPPGIFT 4 Täckningsbidrag/minut Alfa Beta Gamma 300 kr/10 minuter = 30 kr/minut 180 kr/7 minuter = 25,71 kr/minut 120 kr/3 minuter = 40 kr/minut Val Gamma!

7 UPPGIFT 5 Pay-off tid: kr/ kr/år = 6,35 år (6, år) Nuvärde kr kr * 5, kr * 0,4665 = kr ,5 kr = ,5 kr Nej! Detta då investeringens nuvärde är negativt. UPPGIFT 6 Särkostnader är kostnader som uppstår eller bortfaller vid beslutsfattande medan en direkt kostnad är en kostnad som låter sig identifieras och mätas (uppdelas) på kostnadsbäraren produkt. En sunk cost är en kostnad som uppstått men tillhör det förflutna och har ingen relevans för ett beslutsfattande vid val av alternativ som innefattar framtida konsekvenser. För att avgöra vilket av två alternativ som är att föredra vid en beslutssituation är det viktigt att ställas alternativens täckningsbidrag mot varandra. Ett alternativs täckningsbidrag minus det bortvalda alternativets täckningsbidrag ger ett alternativs operationella resultat. Detta gör att det är ett centralt begrepp för att beräkna det operationella resultatet. Praktisk kapacitet avser den maximala kapacitet i ett företag eller en avdelning som det är praktiskt möjligt att uppnå. Detta till skillnad mot teoretisk kapacitet eller utnyttjad kapacitet. Begreppet är viktigt inom ABC-tanken då det möjliggör en kategorisering av kostnader i vad som är utnyttjad respektive outnyttjad kapacitet.

Tenta menskvitto. Handelshögskolan vid Örebro universitet. Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning (FÖ1020)

Tenta menskvitto. Handelshögskolan vid Örebro universitet. Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning (FÖ1020) Tentamensadministration på institution Sida l av l Tenta menskvitto Institution/ cademy Handelshögskolan vid Örebro universitet Kurs/ou rse Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning (FÖ1020) Prov

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2006-10-28 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

Ansvarig lärare: Thomas Rosenfall, tfn 013-28 25 23 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Thomas Rosenfall, tfn 013-28 25 23 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Thomas Rosenfall DEN 28 AUGUSTI KL.14-18 SAL: Antal uppgifter: 7 Antal sidor:

Läs mer

Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan

Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 16 mars 2010, KL 8-12 SAL:

Läs mer

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2 Fråga 1 Förklara nedanstående begrepp: a. Man kan prata om tre stycken kostnadsdrivare. Vilka är de och var innebär de? b. Vilka tre internprestationer brukar man identifiera? c. Vad är syftet med internprissättning?

Läs mer

Jan Gun Hans Karin Charlotte

Jan Gun Hans Karin Charlotte Tentamen Ekonomistyrning (4 hp) på delkursen Företagets affärer och styrning den 5 juni 2009 Skrivningen är på 7 sidor (inkl försättsblad) och den omfattar 5 uppgifter på sammanlagt 100 poäng. Gränsen

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2007-01-13 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Luleå tekniska universitet Instutionen för Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 6) Kent Nilsson (Uppgift 7) Ted Karlsson

Läs mer

Uppgift: Självkostnad och ABC

Uppgift: Självkostnad och ABC Uppgift: Självkostnad och ABC Företaget DEF har tillämpat traditionell kostnadsfördelningsteknik för sina produkter Optimum, Maximum och Zenith. Materialomkostnaderna har fördelats efter värdet på direkt

Läs mer

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI ONSDAGEN den 18 AUGUSTI 2010, KL 8-12

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

Omtentamen i Ekonomistyrning Fö1020, 3hp, Vt 2013

Omtentamen i Ekonomistyrning Fö1020, 3hp, Vt 2013 Örebro universitet Handelshögskolan Omtentamen i konomistyrning Fö1020, 3hp, Vt 2013 atum: 21 augusti 2013 Lärare: Mats ornvik Skriv tentamenskod på samtliga inlämnade ark. ndast en uppgift besvaras per

Läs mer

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI LÖRDAGEN den 29 MAJ 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare Lärobok med anteckningar i, men inga lösa blad.

Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare Lärobok med anteckningar i, men inga lösa blad. Textil Projekt- och Affärsutveckling 15 högskolepoäng Skriftlig tentamen avseende 6 högskolepoäng Tentamen ges för: TPU3 Namn (eller kod): Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi A, 30hp]

Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi, 30hp] elkurs: [konomistyrning,3 alt 4hp. Provkod:0810] atum: [2013-11-30] ntal timmar: [08:15-12:15] nsvarig lärare: [Mats ornvik] ntal frågor: [3 alt

Läs mer

Produktkalkyler. Kostnadsslag. Resultatanalys. Kap 17 Kalkylering Kap 18 Självkostnadskalkylering Kap 19 Bidragskalkylering.

Produktkalkyler. Kostnadsslag. Resultatanalys. Kap 17 Kalkylering Kap 18 Självkostnadskalkylering Kap 19 Bidragskalkylering. Produktkalkyler Kap 17 Kalkylering Kap 18 ering Kap 19 Bidragskalkylering ME1003 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 1 Thorolf Hedborg 1 Kostnadsslag Repetition Rörlig kostnad Fast kostnad Direkt kostnad

Läs mer

Övningshäfte inför tentamen

Övningshäfte inför tentamen VBEA15 Byggprocessen med företagsekonomi Del A: Ekonomiska grundbegrepp inkl finansiering Del B: Investeringsbedömning Del C: Resultatplanering och produktkalkylering Del D: Årsredovisning Del E: Ekonomi

Läs mer

Uppgift i kalkyldifferenser 4.0

Uppgift i kalkyldifferenser 4.0 Uppgift i kalkyldifferenser 4.0 Legotillverkaren Non Capisco brukar tillverka och leverera två produkter kallade Styran och Stellan åt en storkund. Materialet för produkterna skickas från beställaren,

Läs mer

Genomgång av Produktionsekonomianteckningar

Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Planering Företagets produktion, resultatplanering, kalkylering (självkostnadskalkyl, bidragskalkyl, investeringskalkyl), repetition, kunskapstest. Företagets

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRO011 Tentamen ges för: Administratör inom offentlig verksamhet Namn:.. Personnummer:..

Läs mer

Självkostnadskalkylering. HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten

Självkostnadskalkylering. HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten Självkostnadskalkylering HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten Budgetering Uppskattning av kostnader Fördelning av kostnader över tid Bedömning av åtgärdens lönsamhet Uppföljning av kostnader Vad ska

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) Kurs med kurskod ME1002 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1200 Betygsskala 3-5

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) Kurs med kurskod ME1002 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1200 Betygsskala 3-5 Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovan nämnda kurser.

Läs mer

KOD = Frågor till kursen Ekonomiska beslutsstöd inom delmomentet Kalkyl och marknad från Peter Lohmander (Totalt 60 p) Version 130117

KOD = Frågor till kursen Ekonomiska beslutsstöd inom delmomentet Kalkyl och marknad från Peter Lohmander (Totalt 60 p) Version 130117 KOD = Frågor till kursen Ekonomiska beslutsstöd inom delmomentet Kalkyl och marknad från Peter Lohmander (Totalt 60 p) Version 130117 UPPGIFT RÄTTNINGS- KOLUMN (som endast rättande lärare får använda.)

Läs mer

INTRÄDESPROV 5.6.2012

INTRÄDESPROV 5.6.2012 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN INTRÄDESPROV 5.6.2012 FRÅGA 1 MARKNADSFÖRING (max 14 poäng) Besvara alla delfrågor genom att kryssa för det korrekta alternativet på den separata svarsblanketten för flervalsfrågorna.

Läs mer

TENTAMEN I TEIE53 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings universitet

TENTAMEN I TEIE53 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings universitet Datum: 0-03-0 Date: 0-03-0 TENTAMEN I TEIE53 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings universitet Datum & tid: 0-03-0, kl. 4:00-8:00 Sal: SP7, TP5, TP5, TP53, TP54 och TP56 Antal sidor: Antal uppgifter: DEL

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring

Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring Besvara alla delfrågor genom att kryssa för det korrekta alternativet på den separata svarsblanketten för flervalsfrågorna. Notera att frågorna och svaren relaterar

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 TENTAMEN BESTÅR AV 10 FRÅGOR OCH KAN GE MAXIMALT 40 POÄNG.

Läs mer