» Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "» Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering"

Transkript

1 » Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering Norrköping Magnus Moberg Magnus Moberg 1

2 FÖ7 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? Magnus Moberg 2

3 » Definition Vad är en investering? Kapitalanvändning som får betalningskonsekvenser (inbet och utbet) på lång sikt (flera år) En investering kan ses som uppskjutande av konsumtion idag till förmån för konsumtion i framtiden» Olika varianter Ersättningsinvesteringar, nyinvestering och miljöinvestering Reala, finansiella och immateriella Våra exempel ofta investeringar i anläggningstillgångar, t.ex. maskiner och fastigheter Magnus Moberg 3

4 Varför investeringskalkyl?» Objektivt beslutsunderlag Är det lönsamt att investera i en ny maskin? Ska vi byta ut maskinen nu eller om två år?» Svårigheter vid investeringsbedömning är främst Identifiera framtida betalningsflöde Att jämföra betalningar som ligger olika i tiden Magnus Moberg 4

5 » Grundinvestering, G Grundbegrepp Omfattar utbetalningen i samband med investeringen inklusive s.k konsekvensbetalningar t.ex. transport och installation fram till användningsplatsen» Inbetalning, I och Utbetalning, U I: Försäljningsintäkter, U: Kostnader förknippade med användningen av investeringen» Årligt inbetalningsöverskott, I-U alt. a Skillnaden mellan årliga in- och utbetalningar. Kan vara negativt om utbetalningarna överstiger inbetalningarna. Magnus Moberg 5

6 Grundbegrepp forts.» Ekonomisk livslängd, n Det antal år det är ekonomiskt försvarbart att använda investeringen med normalt underhåll Teknisk livslängd bestäms av hur länge investeringen fungerar på avsett sätt även med onormalt mycket underhåll, inte intressant i detta sammanhang» Restvärde, R Värdet av investeringen vid den ekonomiska livslängdens slut. Magnus Moberg 6

7 Kalkylränta» Jämföra belopp som ligger olika i tiden Vill du ha 100 kr idag eller 200 kr om fem år?» Kalkylränta Alternativ kostnaden dvs. avkastning på bästa möjliga alternativa placering dvs alternativt företagets avkastningskrav. Formel: Andel lån * långivarnas räntekrav + andel eget kapital * ägarnas förräntningskrav» Bestäms av Allmänna ränteläget Låneränta för företaget (genomsnittlig finansieringskostnad) Den avkastning företaget förlorar genom att använda egna sparpengar Ofta 10-20% Magnus Moberg 7

8 Diskontering» Diskontering Värde omräknas bakåt i tiden med hänsyn till en given räntesats» Slutvärde Vad är 100 kr idag om 5 år med 10% ränta? Kapitaliseringsfaktorn» Nuvärde 0 n Vad skall jag sätta in idag (X kr) för att få 100 kr om 5 år med 10% ränta? Nuvärdefaktorn 0 n Magnus Moberg 8

9 » Nuvärdesumma Diskontering forts. Triss: Vad är kr/mån i 25 år idag med 10 % ränta? Nusummefaktorn» Annuitet 0 1 n Omvänd Triss. Ex. CSN: Vad är i skulder månadsbetalning (fast belopp) i X år idag med X % ränta? Annuitetfaktorn 0 1 n Magnus Moberg 9

10 Härledning» NUS från nuvärdefaktor via geometrisk summa Antag att en inbetalning på a kronor inkommer vid slutet av året varje år under n år med kalkylräntan r %. Genom att applicera nuvärdesfaktorer individuellt på var och en av dessa inbetalningar får vi nuvärdet Tack till Per Sundström Magnus Moberg 10

11 » Olika varianter Kalkylmetoder Payback-metoden (Payoff-tid) Nuvärdesmetoden (Kapitalvärdemetoden) Internräntemetoden Annuitetsmetoden Nuvärdeskvot (Kapitalvärdekvot)» Vissa förenklingar i metoderna Alla betalningar anses inträffa vid årsskiften Indata (in- och utbetalningar) anses säkra Möjligt att identifiera investeringens särbetalningar (Samma metoder vi använder kan anpassas för att ta hänsyn till skatt och inflation, ingår ej i kursen) Magnus Moberg 11

12 » Återbetalningstid Payback-metoden Hur lång tid tar det innan vi får tillbaka de satsade pengarna?» Beslutsregler En investering: mindre än en på förhand bestämd återbetalningstid Flera alternativ: den investering med kortast återbetalningstid är lönsammast» Återbetalningstid, T Använd successiv avräkning eller om inbetalningsöverskottet (a) är konstant kan nedan förenklade formel användas.» Payback formel T = G / a Magnus Moberg 12

13 Exempel Payback» Efter 1 år: = -300 < » Efter 2 år =-100 < Tid (år)» Efter 3 år = 100 >0 400» Återbetalningstiden är 3 år (eller 2,5) Magnus Moberg 13

14 » Fördelar Mer payback Enkel att använda Enkelt att tolka resultatet Behöver ej uppskatta betalningar efter återbetalningstiden» Nackdelar Tar ej hänsyn till pengars olika värde i tiden Tar inte hänsyn till vad som händer efter återbetalningstiden Magnus Moberg 14

15 Exempel investeringskalkyl Ett företag överväger att göra en maskininvestering på kr. Det årliga inbetalningsöverskottet beräknas till kr per år och maskinen väntas hålla i 12 år. Efter det 12 åren räknar företaget med att maskinen skall kunna säljas vidare för kr. Företaget avkastningskrav är förnärvarande 12%. Är det en lönsam investering? Skall företaget investera? Magnus Moberg 15

16 » Grundprincip Nuvärdemetoden Jämföra nuvärdet (NPV, Net Present Value) av alla framtida betalningskonsekvenser med grundinvesteringen.» Beslutsregel Ett positivt (NPV > 0) nuvärde innebär en lönsam investering. Flera alternativ: den investering med högst NPV är lönsammast» Tolkning: Positivt NPV innebär att investeringens avkastning är högre än kalkylräntan» NPV formel 0 n - G + a * NUS(n år, x %) + R * NUV(n år, x %) Magnus Moberg 16

17 Exempel Nuvärdemetoden Tid (år) Magnus Moberg 17

18 » Fördelar Mer Nuvärdemetod Tar hänsyn till samtliga betalningar Tar hänsyn till pengars olika värde i tiden Additiv (går att lägga till och dra ifrån)» Nackdelar Svårtolkat resultat Vad betyder NPV = 100 kr? Magnus Moberg 18

19 Annuitetsmetoden» Variant av nuvärdesmetoden som används då investeringar har olika lång livslängd» Grundprincip: Investeringens nuvärde fördelas över hela dess livslängd med lika stora årliga inbetalningsöverskott eller underskott (annuiteter) Möjligt att jämföra olika livslängder per år = annuitet» Beslutsregel: Den investering som har högst annuitet är lönsammast» Annuitets formel om (a) konstant ((- G + R * NUV(n år, x %)) * Ann(n år, x %)) + a Magnus Moberg 19

20 Annuitetsmetoden NPV a 0 1 n Magnus Moberg 20

21 Nuvärdeskvot (Kapitalvärde)» Variant av nuvärdesmetoden Maximera NPV i förhållande till G Hur väl utnyttjas tillgängligt kapital» Används vid begränsad kapitaltillgång och flera investeringsalternativ» Beslutsregel Den investering med högst nuvärdeskvot är lönsammast Magnus Moberg 21

22 Internräntemetoden» Grundprincip (koncept) Sök den ränta som ger nuvärdet lika med noll Vad behöver räntan vara för att 100kr skall vara 200 kr om 5 år?» Beslutsregler Investeringen är lönsam om internräntan är större än eller lika stor som kalkylräntan. Den investering med högsta internräntan är lönsammast» Tolkning av resultat Internräntan anger den årliga avkastning som erhålls på den satsade grundinvesteringen» Internränte formel - G + NUS(n år, x%) *a + NUV(n år, x%) * R = 0 Magnus Moberg 22

23 Mer Internräntemetoden» Fördelar Lättolkat resultat Tar hänsyn till pengars olika värden i tiden Tar hänsyn till samtliga betalningar» Nackdelar Beräkningstung Kan ge flera resultat vilket är korrekt? Magnus Moberg 23

24 » Känslighetsanalys Känslighetsanalys Ett sätt att beakta osäkerheten om framtiden som är förknippad med våra valda värden att ändra på en variable i taget Man varierar kritiska variabler i beräkningarna» Hur mycket kan jag förändra innan jag tar ett annat beslut? Magnus Moberg 24

25 Till lektion Magnus Moberg 25

26 » Frågor? Magnus Moberg 26

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg » Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg FÖ4 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? » Definition Vad är en investering?

Läs mer

Emmanouel Parasiris INVESTERINGSBEDÖMNING

Emmanouel Parasiris INVESTERINGSBEDÖMNING Emmanouel Parasiris INVESTERINGSBEDÖMNING INVESTERINGSBEDÖMNING VAD MENAS MED INVESTERINGSBEDÖMNING? VILKA METODER? DEFINITION : Hur man ska gå tillväga för att bedöma lönsamheten av ett investeringsbeslut

Läs mer

Investeringskalkyl. Investeringar. Investeringar. Kap 20 Investeringskalkylering. Klassificering Materiella investeringar

Investeringskalkyl. Investeringar. Investeringar. Kap 20 Investeringskalkylering. Klassificering Materiella investeringar Investeringskalkyl Kap 20 Investeringskalkylering ME1002 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 4 Thorolf Hedborg 1 Investeringar Klassificering Materiella investeringar Finansiella investeringar Immateriella

Läs mer

DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN DISPOSITION

DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN DISPOSITION DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN Fredrik Wahlström U.S.B.E. - Handelshögskolan vid Umeå universitet Avdelningen för redovisning och finansiering 901 87 Umeå Fredrik.Wahlstrom@fek.umu.se 090-786 53 84 DISPOSITION

Läs mer

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 Vilka uppgifter behövs om investeringen? Investeringskostnaderna Den ekonomiska livslängden Underhållskostnaderna

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget Kalkyl handbok för fastighets företaget Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S)

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 Version 2014-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 Kapitel 2 Grundläggande kalkylteknik G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 2 Grundläggande kalkylteknik...

Läs mer

EI2452 Tillförlitlighetsanalys av elkraftsystem VT 2010 (7,5 hp)

EI2452 Tillförlitlighetsanalys av elkraftsystem VT 2010 (7,5 hp) av elkraftsystem VT 2010 (7,5 hp) Kursdel 2 Föreläsning 19: Ekonomisk planering 1 Agenda Introduktion Indata Lagar och regleringar Livslängd Kalkylränta Kostnader Kalkylmetoder Översikt Nuvärdesmetoden,

Läs mer

Genomgång av Produktionsekonomianteckningar

Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Planering Företagets produktion, resultatplanering, kalkylering (självkostnadskalkyl, bidragskalkyl, investeringskalkyl), repetition, kunskapstest. Företagets

Läs mer

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet 1 Jan Bergstrand 2009 12 04 Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet Bakgrund Energimarknadsinspektionen arbetar f.n. med en utredning om reglering av intäkterna för elnätsföretag som förvaltar

Läs mer

Investeringskalkyl för AB Karl Hedin. sågverk

Investeringskalkyl för AB Karl Hedin. sågverk Investeringskalkyl för AB Karl Hedin - investering av brädscanner på Karbenning sågverk Investment calculation for AB Karl Hedin - investment of a board scanner at Karbenning sawmill Carl Henrik Ahlbäck

Läs mer

Fastighetsekonomi för offentlig sektor. Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder

Fastighetsekonomi för offentlig sektor. Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder Fastighetsekonomi för offentlig sektor Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder Bakgrund Pluggade 2005-2008 Kalkylator Projektledare EPC Byggprojektledare UK Byggprojektledare, Projekteringsledare

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2006-10-28 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Investeringskalkyler och affärsmodeller för långtgående energieffektiviseringar Anders Sandoff

Investeringskalkyler och affärsmodeller för långtgående energieffektiviseringar Anders Sandoff Investeringskalkyler och affärsmodeller för långtgående energieffektiviseringar Anders Sandoff Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Disposition Investeringens förutsättningar Betydande utmaningar

Läs mer

LFV:s investeringsmodell

LFV:s investeringsmodell LFV:s investeringsmodell Joel Johansson Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Avdelningen för produktionsekonomi Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2 Förord Detta examensarbete har genomförts

Läs mer

Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan

Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 16 mars 2010, KL 8-12 SAL:

Läs mer

Arbetssätt för maskininvesteringar Genom att utföra en utvärdering av en maskinersättning i processindustrin

Arbetssätt för maskininvesteringar Genom att utföra en utvärdering av en maskinersättning i processindustrin Arbetssätt för maskininvesteringar Genom att utföra en utvärdering av en maskinersättning i processindustrin Examensarbete vid mekatronikingenjörs programmet Rahand Nawzar Sami Karlsson Sheik Teknikens

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Luleå tekniska universitet Instutionen för Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 6) Kent Nilsson (Uppgift 7) Ted Karlsson

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR Energieffektivisering i byggnader Utarbetad av Margot Bratt och Agneta Persson, WSP Sverige AB Stockholm, Januari, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete

Läs mer

TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03)

TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03) TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03) LÖSNINGSFÖRSLAG: Notera förslag och att det är skisser inte fullständiga svar på definitioner och essäfrågor Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat

Läs mer

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system Hjälpmedel för utvärdering av energieffektiva produkter/system Stockholm 2009-09-24 1.Kort inledning Energibesparing Produkt och/eller system? P 1 (P in ) P hydr P 2 4 2. Tre (3) olika hjälpmedel 1.Kort

Läs mer

FT22 BERÄKNING AV EN INVESTERING

FT22 BERÄKNING AV EN INVESTERING FT22 BERÄKNING AV EN INVESTERING www.concordia.jakobstad.fi BERÄKNING AV EN INVESTERING INNEHÅLL SIDA 1. PLANERING AV EN INVESTERING 3 1.1 Finansiering av investeringarna 3 1.2 Klassificering av investeringarna

Läs mer

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift.

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 2 (6 poäng) Här följer några blandade påståenden. I. En av nackdelarna

Läs mer

Påståendet Stämmer Stämmer inte Tar inte ställning. Påståendet STÄMMER. Olsson & Skärvad, 2003, s. 366: 25 E

Påståendet Stämmer Stämmer inte Tar inte ställning. Påståendet STÄMMER. Olsson & Skärvad, 2003, s. 366: 25 E Personbeteckning - Uppgift 1: poäng UPPGIFT 1 (10 POÄNG) Bestäm huruvida följande påståenden stämmer, inte stämmer eller huruvida du inte vill ta ställning. För rätt svar ges +1 poäng, för fel svar -1

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Version 2015-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Kapitel 3 Kalkylprinciper och generella kalkylvärden G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 3 Kalkylprinciper

Läs mer

Incitament för energieffektivisering i 60- och 70-talets bostadsbestånd

Incitament för energieffektivisering i 60- och 70-talets bostadsbestånd Incitament för energieffektivisering i 60- och 70-talets bostadsbestånd Lovisa Högberg Hans Lind Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm sept 2011 Uppsats nr 4 TRITA FOB Rapport 2011:3

Läs mer

Investeringsanalys. en web applikation för investeringsanalys / livscykelkostnadsanalys för ekonomisk bedömning av olika lokalutvecklingsalternativ.

Investeringsanalys. en web applikation för investeringsanalys / livscykelkostnadsanalys för ekonomisk bedömning av olika lokalutvecklingsalternativ. Investeringsanalys en web applikation för investeringsanalys / livscykelkostnadsanalys för ekonomisk bedömning av olika lokalutvecklingsalternativ. Maj 2013 1 Innehåll Sida Varför? 3 Resultat 4 Hur? 6

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Nedskrivningar UTKAST (juni 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Skatterätt... 2 Annan normgivning... 2 Lagregler och allmänt råd...

Läs mer