» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping Magnus Moberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg"

Transkript

1 » Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering Linköping Magnus Moberg

2 FÖ4 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor?

3 » Definition Vad är en investering? Kapitalanvändning som får betalningskonsekvenser (inbet och utbet) på lång sikt (flera år) En investering kan ses som uppskjutande av konsumtion idag till förmån för konsumtion i framtiden» Olika varianter Ersättningsinvesteringar, nyinvestering och miljöinvestering Reala, finansiella och immateriella Våra exempel ofta investeringar i anläggningstillgångar, t.ex. maskiner och fastigheter

4 Varför investeringskalkyl?» Objektivt beslutsunderlag Är det lönsamt att investera i en ny maskin? Ska vi byta ut maskinen nu eller om två år?» Svårigheter vid investeringsbedömning är främst Identifiera framtida betalningsflöde Att jämföra betalningar som ligger olika i tiden

5 » Grundinvestering, G Grundbegrepp Omfattar utbetalningen i samband med investeringen inklusive s.k konsekvensbetalningar t.ex. transport och installation fram till användningsplatsen» Inbetalning, I och Utbetalning, U I: Försäljningsintäkter, U: Kostnader förknippade med användningen av investeringen» Årligt inbetalningsöverskott, I-U alt. a Skillnaden mellan årliga in- och utbetalningar. Kan vara negativt om utbetalningarna överstiger inbetalningarna.

6 Grundbegrepp forts.» Ekonomisk livslängd, n Det antal år det är ekonomiskt försvarbart att använda investeringen med normalt underhåll Teknisk livslängd bestäms av hur länge investeringen fungerar på avsett sätt även med onormalt mycket underhåll, inte intressant i detta sammanhang» Restvärde, R Värdet av investeringen vid den ekonomiska livslängdens slut.

7 Kalkylränta» Jämföra belopp som ligger olika i tiden 100 kr idag eller 200 kr om fem år?» Kalkylränta Alternativ kostnaden - avkastning på bästa möjliga alternativa placering dvs alternativt företagets avkastningskrav. Andel lån * långivarnas räntekrav + andel eget kapital * ägarnas förräntningskrav» Bestäms av Allmänna ränteläget Låneränta för företaget (genomsnittlig finansieringskostnad) Den avkastning företaget förlorar genom att använda egna sparpengar Ofta 10-20%

8 Diskontering» Diskontering Värde omräknas bakåt i tiden med hänsyn till en given räntesats» Slutvärde Vad är 100 kr idag om 5 år med 10% ränta? Kapitaliseringsfaktorn» Nuvärde 0 n Vad skall jag sätta in idag (X kr) för att få 100 kr om 5 år med 10% ränta? Nuvärdefaktorn 0 n

9 » Nuvärdesumma Diskontering forts. Triss: Vad är kr/mån i 25 år idag med 10 % ränta? Nusummefaktorn» Annuitet 0 1 n Omvänd Triss. Ex. CSN: Vad är i skulder månadsbetalning (fast belopp) i X år idag med X % ränta? Annuitetfaktorn 0 1 n

10 Härledning» NUS från nuvärdefaktor via geometrisk summa Antag att en inbetalning på a kronor inkommer vid slutet av året varje år under n år med kalkylräntan r %. Genom att applicera nuvärdesfaktorer individuellt på var och en av dessa inbetalningar får vi nuvärdet Tack till Per Sundström

11 » Olika varianter Kalkylmetoder Payback-metoden (Payoff-tid) Nuvärdesmetoden (Kapitalvärdemetoden) Internräntemetoden Annuitetsmetoden Nuvärdeskvot (Kapitalvärdekvot)» Vissa förenklingar i metoderna Alla betalningar anses inträffa vid årsskiften Indata (in- och utbetalningar) anses säkra Möjligt att identifiera investeringens särbetalningar (Samma metoder vi använder kan anpassas för att ta hänsyn till skatt och inflation, ingår ej i kursen)

12 » Återbetalningstid Payback-metoden Hur lång tid tar det innan vi får tillbaka de satsade pengarna?» Beslutsregler En investering: mindre än en på förhand bestämd återbetalningstid Flera alternativ: den investering med kortast återbetalningstid är lönsammast» Återbetalningstid, T Använd successiv avräkning eller om inbetalningsöverskottet (a) är konstant kan nedan förenklade formel användas.» Payback formel T = G / a

13 Exempel Payback» Efter 1 år: = -300 < » Efter 2 år =-100 < Tid (år)» Efter 3 år = 100 >0 400» Återbetalningstiden är 3 år (eller 2,5)

14 » Fördelar Mer payback Enkel att använda Enkelt att tolka resultatet Behöver ej uppskatta betalningar efter återbetalningstiden» Nackdelar Tar ej hänsyn till pengars olika värde i tiden Tar inte hänsyn till vad som händer efter återbetalningstiden

15 » Grundprincip Nuvärdemetoden Jämföra nuvärdet (NPV, Net Present Value) av alla framtida betalningskonsekvenser med grundinvesteringen.» Beslutsregel Ett positivt (NPV > 0) nuvärde innebär en lönsam investering. Flera alternativ: den investering med högst NPV är lönsammast» Tolkning: Positivt NPV innebär att investeringens avkastning är högre än kalkylräntan» NPV formel 0 n - G + a * NUS(n år, x %) + R * NUV(n år, x %)

16 Exempel Nuvärdemetoden Tid (år)

17 » Fördelar Mer Nuvärdemetod Tar hänsyn till samtliga betalningar Tar hänsyn till pengars olika värde i tiden Additiv (går att lägga till och dra ifrån)» Nackdelar Svårtolkat resultat Vad betyder NPV = 100 kr?

18 Annuitetsmetoden» Variant av nuvärdesmetoden som används då investeringar har olika lång livslängd» Grundprincip: Investeringens nuvärde fördelas över hela dess livslängd med lika stora årliga inbetalningsöverskott eller underskott (annuiteter) Möjligt att jämföra olika livslängder per år = annuitet» Beslutsregel: Den investering som har högst annuitet är lönsammast» Annuitets formel om (a) konstant ((- G + R * NUV(n år, x %)) * Ann(n år, x %)) + a

19 Annuitetsmetoden NPV a 0 1 n

20 Nuvärdeskvot (Kapitalvärde)» Variant av nuvärdesmetoden Maximera NPV i förhållande till G Hur väl utnyttjas tillgängligt kapital» Används vid begränsad kapitaltillgång och flera investeringsalternativ» Beslutsregel Den investering med högst nuvärdeskvot är lönsammast

21 Internräntemetoden» Grundprincip (koncept) Sök den ränta som ger nuvärdet lika med noll Vad behöver räntan vara för att 100kr skall vara 200 kr om 5 år?» Beslutsregler Investeringen är lönsam om internräntan är större än eller lika stor som kalkylräntan. Den investering med högsta internräntan är lönsammast» Tolkning av resultat Internräntan anger den årliga avkastning som erhålls på den satsade grundinvesteringen» Internränte formel - G + NUS(n år, x%) *a + NUV(n år, x%) * R = 0

22 Mer Internräntemetoden» Fördelar Lättolkat resultat Tar hänsyn till pengars olika värden i tiden Tar hänsyn till samtliga betalningar» Nackdelar Beräkningstung Kan ge flera resultat vilket är korrekt?

23 » Känslighetsanalys Känslighetsanalys Ett sätt att beakta osäkerheten om framtiden som är förknippad med våra valda värden att ändra på en variable i taget Man varierar kritiska variabler i beräkningarna» Hur mycket kan jag förändra innan jag tar ett annat beslut?

24 Till lektion

25 » Frågor?

26 Introduktion LAB» Lab jordgubben och skogstjänst Syftet är att praktiskt tillämpa era kunskaper i produkt- och investeringskalkylering Laborationen utförs i Excel och förbereds två och två, MEN var och en av er ska kunna presentera en lösning av laborationen. Ni ska visa upp en inträdesbiljett till laborationen som består av era egna skriftliga förberedelser samt era sparade Excel filer. Beräknad tidsåtgång för förberedelseuppgifterna är cirka femton timmar. Börja med att läsa igenom hela laborationshandledningen samt lämpliga avsnitt i kursboken. För godkänt på laborationen krävs att ni har blivit godkända på samtliga förberedelse- och laborationsuppgifter. Om ni inte hinner med laborationen på utsatt tid får ni arbeta med den hemifrån och avsluta den vid ett senare tillfälle

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller

Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller Richard Nygren SLU, Department of Economics Thesis No576 Degree Thesis in Business Administration OR Economics Uppsala, 2009 C-level, 15 ECTS credits

Läs mer

Livscykelekonomi vid planering, byggande och förvaltning

Livscykelekonomi vid planering, byggande och förvaltning Livscykelekonomi vid planering, byggande och förvaltning Per Levin, Projektengagemang AB Per Lilliehorn, Lilliehorn Konsult Stefan Sandesten, Byggherrarna Boverket februari 2008 (denna sida behöver ni

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Jordbruksinformation 5 2010. Ekonomi i fruktodling. Kalkyler för äpple

Jordbruksinformation 5 2010. Ekonomi i fruktodling. Kalkyler för äpple Jordbruksinformation 5 2010 Ekonomi i fruktodling Kalkyler för äpple Ekonomi i fruktodling Kalkyler för äpple Text: Johan Ascard, Jordbruksverket, Alnarp Andreas Hansson, Äppelriket Österlen Ek. För.,

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

Lönsamheten i vindkraft

Lönsamheten i vindkraft Lönsamheten i vindkraft - En studie om den förväntade lönsamheten i landsbaserad vindkraft. Luciano Jensen SLU, Department of Economics Thesis No 491 Degree Thesis in Business Administration Uppsala, 2007

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

IT-styrning med fokus på affärsnytta

IT-styrning med fokus på affärsnytta Avdelningen för Informatik Johan Burman IT-styrning med fokus på affärsnytta Fyra företags syn på IT och dess strategiska värde för lönsamheten, bedömning av affärsnyttan och styrning av IT-verksamheten

Läs mer

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i?

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? För dig som ger finansiella råd finns det flera skyldigheter att beakta enligt lagen, bland annat att dokumentera vad som har skett vid rådgivningstillfället.

Läs mer

Räkna på lönsamheten! Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling

Räkna på lönsamheten! Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling 2005:13 2004:29A Räkna på lönsamheten! Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling Förord Investeringar som syftar till att utveckla myndigheters verksamhet måste grundas på ett

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

I NTERNATIONELLA H ANDELSHÖGSKOLAN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING. Elbolag i blåsväder Investering för att säkra eldriften

I NTERNATIONELLA H ANDELSHÖGSKOLAN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING. Elbolag i blåsväder Investering för att säkra eldriften I NTERNATIONELLA H ANDELSHÖGSKOLAN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Elbolag i blåsväder Investering för att säkra eldriften Filosofie kandidatuppsats inom Finansiering Författare: Mattias Hultström Magnus Sköld Johan

Läs mer

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen En specialrapport från Bullstreet - Maj 2012 5 STEG MOT 1 MILJON ibolaget tar över världen Bästa köp just nu Företagsuppdateringar Bullstreets 10 budord Snabbgranskning av företagen Vi blickar framåt Apple

Läs mer

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003)

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) 2 SAMMANFATTNING Denna rekommendation (RR 27) behandlar hur finansiella instrument skall

Läs mer

Samhällsekonomiska utvärderingar

Samhällsekonomiska utvärderingar Förvaltningshögskolans rapporter nummer 123 Samhällsekonomiska utvärderingar Osvaldo Salas De som jagar makt mellan himmel och jord. Om det civila samhällets roll vid implementeringen av jaktpolitiska

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån i korthet Tänk på det här innan du tar ett seniorlån: Seniorlån är generellt sett dyra lån

Läs mer

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Tillämpningsområde 11.1. Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella instrument av företag som inte har valt att värdera

Läs mer