DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN DISPOSITION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN DISPOSITION"

Transkript

1 DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN Fredrik Wahlström U.S.B.E. - Handelshögskolan vid Umeå universitet Avdelningen för redovisning och finansiering Umeå DISPOSITION OLIKA TYPER AV INVESTERINGAR BETALNINGSSTRÖMMAR, ISTÄLLET FÖR VINSTER 1 krona idag är bättre än 1 krona imorgon OLIKA TYPER AV BETALNINGSSTRÖMMAR NUVÄRDEBERÄKNING DIFFERENSBERÄKNING PROJEKT AV ENGÅNGSKARAKTÄR OCH KAPITAL UPPREPNINGSPROJEKT ANNUITETER INTERNRÄNTA PAYBACK ELLER PAYOFF INFLATION OLIKA TYPER AV INVESTERINGAR ERSÄTTNINGSINVESTERINGAR - Ersätter gammal utrustning med bibehållen kapacitet. RATIONALISERINGSINVESTERING - Avser mekanisering eller automatisering för att sänka produktionskostnaderna. EXPANSIONSINVESTERINGAR - Avser utökning av kapacitet, sortiment, inbrytning på nya marknader o. dyl. DESINVESTERING - Motsats till expansionsinvestering 1

2 BETALNINGSSTRÖMMAR, ISTÄLLET FÖR VINSTER Samtliga ekonomiska mått och analyser i en investeringskalkyl bygger på betalningsströmmarna, d.v.s. in- och utbetalningar. Varför inte vinster? Vi mäter det totala utfallet av en investering, med hänsyn till när i tiden olika saker inträffar. Uppoffringar i ett tidigt stadium i investeringens livscykel måste kompenseras i ett senare skede, inklusive ränta. Företaget måste tjäna på få inbetalningarna i ett senare skede för att man skall göra en investering. OLIKA TYPER AV BETALNINGSSTRÖMMAR -(G n ) Grundinvestering Löpande betalningar + (I n ) Inbetalningar -(U n ) Utbetalningar A n = I n U n (alt. IÖ n resp. UÖ n ) +/- (S n ) Restvärde (S för slut alt R för Rest) NUVÄRDE Nuvärde är värdet idag av att få en inbetalning och/eller utbetalning vid ett särskilt tillfälle i framtiden. Nuvärdet vid tidpunkt 0 fastställs genom formeln: K 0 = A n /(1+r) n Nuvärdeberäkning formel: KV 0 = G 0 +A 1 /(1+r) 1 +A 2 /(1+r) 2 +A 3 /(1+r) 3 +A 4 /(1+r) 4 +A 5 /(1+r) 5 +S 5 /(1+r) 5 Boken använder i för interest, istället för r för ränta 2

3 NUVÄRDESUMMA Nuvärdesumma är en variant av Nuvärde, som förenklar beräkningar med flera års betalningsflöden. Förutsätter dock att betalningsflödena är desamma för varje år. Nuvärdesumman vid tidpunkt 0 fastställs genom formeln: K 0 = a * [(1+r) n -1]/[r*(1+r) n ] DISKONTERINGS- OCH KAPITALISERINGFAKTOR Diskontering: För beräkning av nuvärde. 1/[(1+r) n ] eller (1+r) -n Kapitalisering: För beräkning av slutvärde, d.v.s. motsatsen till nuvärde. (1+r) n DIFFERENSBERÄKNING Förutsättningar: A B Grundinvestering Årliga inbetalningsöverskott Ekonomisk livslängd 10 år 20 år Kalkylränta 12 % Generellt gäller: KV B-A < 0 skall projekt A väljas KV B-A > 0 skall projekt B väljas KV B-A = 0 är projekten lika lönsamma 3

4 PROJEKT AV ENGÅNGSKARAKTÄR - OBEGRÄNSAD TILLGÅNG PÅ KAPITAL EJ konkurrerande alternativ - Uppfylls lönsamhetskraven kan projekten genomföras. I praktiken kan alla metoder användas, eftersom ingen rangordning krävs. Konkurrerande alternativ - Här sker rangordning. Detta innebär att endast KapitalVärdet är det användbara måttet, exempelvis genom differensberäkning. PROJEKT AV ENGÅNGSKARAKTÄR - BEGRÄNSAD TILLGÅNG PÅ KAPITAL Budgetutrymme är bestämt och känt Kapital finns om tillräckligt lönsamt Kort kapitalbindningstid UPPREPNINGSPROJEKT Kontinuerliga ersättningsinvesteringar Olika livslängder 4

5 ANNUITETER Tänk på banklån eller avbetalningslån på en bil m.m. Det är inte ovanligt att dessa lån är Annuitetsbaserade lån. Vad är exempelvis en annuitet? Vad innebär detta? Generell formell: r 1-(1+r) -n FÖRUTSÄTTNINGAR * 1 jan 2000 köper företaget utrustning för 1 Mkr. * Betalning m.h.a. ett annuitetslån om 1 Mkr på 5 år rörlig ränta. * Amortering och räntebetalning sker en gång per år (31/12). * Årlig annuitet på 250 tkr, överenskommet med banken. Genomsnittlig räntesats under: ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ANNUITET AV KAPITALVÄRDET Genomsnittligt årsöverskott = KV 0 * Annf når, r% Annf når, r% = [ r * (1+r) n ] / [ (1+r) n -1] ANNUITETSKVOT (KV 0 /G 0 ) * Annf når, r% 5

6 KAPITALVÄRDEBERÄKNING Värdetillskott utöver kalkylräntekravet Kapitalvärdet - totalt Kapitalvärdekvoten (effektivitet) - per investerad krona Annuiteten av kapitalvärdet - per år Annuitetskvoten (effektivitet) - per år och inv. krona KALKYLRÄNTA RESPEKTIVE INTERNRÄNTA De räntor eller avkastningskrav som vi tillämpar vid investeringar kallas för kalkylränta eller internränta. Kalkylräntan är vårt finansiella krav i en investeringskalkyl. Vi använder räntan för att transportera/jämställa betalningar som ligger olika i tiden. Noll eller Positivt KapitalVärde = lönsam investering. Negativt KapitalVärde = olönsamt projekt. Internräntan är X % när KV = 0 kr. INTERNRÄNTA Visar den räntesats vid vilken summan av in och utbetalningar = 0 Vid lika inbetalningsöverskott över åren; KV 0 = G 0 + a * [(1+r) n -1]/[r*(1+r) n ] (KV 0 -G 0 ) / a = [(1+r) n -1]/[r*(1+r) n ] /a Vid olika inbetalningsöverskott över åren; KV 0 = G 0 +A 1 /(1+r) 1 +A 2 /(1+r) 2 +A 3 /(1+r) 3 +A 4 /(1+r) 4 +A 5 /(1+r) 5 +S 5 /(1+r)

7 PAYBACK ELLER PAYOFF Detta är ej något renodlat lönsamhetsmått, utan en kombination av lönsamhet-, likviditets- och riskmått. Denna metod beräknar återbetalningstiden på en investering. Antag konstanta inbetalningsöverskott. Återbetalningstid = G 0 /a Med hänsyn till ränta (kritisk livslängd) G 0 = a * Nusf når, r% ENHETLIGT SPRÅK Alla in- och utbetalningar skall vara uttryckta i samma språk. Kalkylräntan är i samma språk som betalningarna En valuta omfattas av fyra språk ; 1) Nominala termer före skatt 2) Nominala termer efter skatt 3) Reala termer före skatt 4) Reala termer efter skatt NOMINALRÄNTA OCH REALRÄNTA Nominalränta - Räntesats vid rådande inflation. Kallas också för Penningränta. Noteras på penningmarknaderna och av banker och kreditinstitut för in- och utlåning. Realränta - Avkastning vid inflation = 0%. Uttrycker köpkraftsförändring under ett år. (1+r nom ) = (1+r real ) * (1+q) där r nom = nominalräntesatsen r real = realräntesatsen q = inflationstakten 7

8 NOMINAL OCH REAL ANNUITET Nominal annuitet - När nuvärdet annuitetberäknas med hjälp av en nominal räntesats erhålls en nominal annuitet. Real annuitet - När nuvärdet annuitetberäknas med hjälp av en real räntesats erhålls en real annuitet. 8

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg » Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg FÖ4 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? » Definition Vad är en investering?

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget Kalkyl handbok för fastighets företaget Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S)

Läs mer

I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS)

I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS) Investeringsbedömning: I1 F (OS) I2 F (OS) I3 F (OS) Grundmodeller och begrepp Prisförändringar och inflation Skatt I4 övning I5 datorlabb praktikfallsövning I6 F (OS) I7 F (OS) Uppföljning och tolkning

Läs mer

Fastighetsekonomi för offentlig sektor. Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder

Fastighetsekonomi för offentlig sektor. Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder Fastighetsekonomi för offentlig sektor Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder Bakgrund Pluggade 2005-2008 Kalkylator Projektledare EPC Byggprojektledare UK Byggprojektledare, Projekteringsledare

Läs mer

EI2452 Tillförlitlighetsanalys av elkraftsystem VT 2010 (7,5 hp)

EI2452 Tillförlitlighetsanalys av elkraftsystem VT 2010 (7,5 hp) av elkraftsystem VT 2010 (7,5 hp) Kursdel 2 Föreläsning 19: Ekonomisk planering 1 Agenda Introduktion Indata Lagar och regleringar Livslängd Kalkylränta Kostnader Kalkylmetoder Översikt Nuvärdesmetoden,

Läs mer

Kurs 311. Finansiell ekonomi

Kurs 311. Finansiell ekonomi Handelshögskolan i Stockholm Finansiell ekonomi, kurs 311 Per Hiller 2003-09-01 Kurs 311 Finansiell ekonomi Tentamensfrågor med lösningsförslag från läsåret 2002/2003 Tentamenstiden är 4 timmar och tentamen

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng HÖGSKOLAN I BORÅS Institutionen Handelsoch IT-högskolan (HIT) TENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

Läs mer

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system Hjälpmedel för utvärdering av energieffektiva produkter/system Stockholm 2009-09-24 1.Kort inledning Energibesparing Produkt och/eller system? P 1 (P in ) P hydr P 2 4 2. Tre (3) olika hjälpmedel 1.Kort

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Hur man gör och varför.

Hur man gör och varför. FINANS ENLIGT MARKUS 2 Hur man gör och varför. o Innehåll: Kommenterad sammanfattning, Brealey & Myers, Principles of Corporate Finance, upplaga 6: kapitel 3 (nuvärdesberäkningar), 4 (aktievärdering),

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Nedskrivningar UTKAST (juni 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Skatterätt... 2 Annan normgivning... 2 Lagregler och allmänt råd...

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid

1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 02 10 25. RÄNTA 1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid

Läs mer

Del 15 Avkastningsberäkning

Del 15 Avkastningsberäkning Del 15 Avkastningsberäkning 1 Innehåll 1. Framtida förväntat pris 2. Price return 3. Total Return 5. Excess Return 6. Övriga alternativ 7. Avslutande ord 2 I del 15 går vi igenom olika möjliga alternativ

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2006-10-28 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Version 2015-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Kapitel 3 Kalkylprinciper och generella kalkylvärden G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 3 Kalkylprinciper

Läs mer

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring BELOKs metodik Totalprojekt Handbok för genomförande och kvalitetssäkring Publikationen utgiven av BELOK (Beställargruppen för lokaler) Projekt 2012:5 Kan laddas ned via www.belok.se eller beställas genom

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 1 (10) Regionstyrelsen Finansieringsstrategi Ordförandens förslag Regionstyrelsen

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys Innehåll Förord 1. Makroekonomisk analys 1.1 Grundläggande begrepp 1.2 Penningpolitik och centralbanker 1.3 Finanspolitik 1.4 Stabiliseringspolitik enligt Keynes 1.5 Inflation och arbetslöshet 1.6 Den

Läs mer

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift.

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 2 (6 poäng) Här följer några blandade påståenden. I. En av nackdelarna

Läs mer

TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03)

TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03) TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03) LÖSNINGSFÖRSLAG: Notera förslag och att det är skisser inte fullständiga svar på definitioner och essäfrågor Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat

Läs mer

Genomgång av Produktionsekonomianteckningar

Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Planering Företagets produktion, resultatplanering, kalkylering (självkostnadskalkyl, bidragskalkyl, investeringskalkyl), repetition, kunskapstest. Företagets

Läs mer

Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller

Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller Richard Nygren SLU, Department of Economics Thesis No576 Degree Thesis in Business Administration OR Economics Uppsala, 2009 C-level, 15 ECTS credits

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer