Tentamensdatum: Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare Lärobok med anteckningar i, men inga lösa blad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare Lärobok med anteckningar i, men inga lösa blad."

Transkript

1 Textil Projekt- och Affärsutveckling 15 högskolepoäng Skriftlig tentamen avseende 6 högskolepoäng Tentamen ges för: TPU3 Namn (eller kod): Tentamensdatum: Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare Lärobok med anteckningar i, men inga lösa blad. För att få betyget Godkänt på denna deltentamen fordras 50% av maxpoäng. För att få delbetyg Väl Godkänd fordras 75% av maxpoäng. Allmänna anvisningar: Rättningstiden är i normalfall tre veckor. Viktigt! Glöm inte att skriva namn/kod på alla blad du lämnar in. Lycka till! Ansvarig lärare: Gunnar Wramsby

2 Fråga 1. (8 poäng) Följande årsdata föreligger: Direkt lön Direkt material Materialomkostnad Tillverkningsomkostnad Affärsomkostnad kr kr kr kr kr A/ Beräkna i en efterkalkyl hur stora MO-. TO och AFFO-påläggen skulle varit under året, för att de precis skulle ha täckt de verkliga omkostnaderna. B/ Antag att företaget skall lämna en offert på st av en produkt. Den direkta materialkostnaden är 40 kr/st och den direkta lönekostnaden är 60 kr/st. Vilket är det lägsta pris de kan lämna på ordern om företaget kräver 10% vinstmarginal (OBS marginal ej pålägg!) Fråga 2. (6 poäng) Företaget Produkten AB tillverkar endast en produkt. Följande information finns om denna: Försäljningspris per st Helt fasta kostnader/år Nuvarande lager Försäljningsvolym år X1 Försäljningsvolym år X2 40 kr kr st st st Den största konkurrentens försäljningspris är 38:00 40:50 kr/st beroende på orderstorlek. Proportionellt rörliga kostnader i Produkten AB är 18 kr/st- Antal anställda var 21 personer under år X2. a/ Beräkna nollpunktsvolymen b/ Beräkna säkerhetsmarginalen i procent för år X2 c/ Företagsledningen överväger att inleda ett priskrig om några order som är aktuella just nu. De beräknar att priset behöver sänkas till 37:00 kr/st, för att de skall få någon av dessa order. Företaget befarar att denna prisnivå kommer att slå igenom för alla framtida leveranser. Hur stor försäljningsökning i procent, krävs i så fall för att prissänkningen inte skall resulterar i sänkt vinst år X2? Fråga 3. (8 poäng) I den krisdrabbade fabriken för skjorttillverkning vid Boråskoncernen vill man pröva en ny affärsidé. Genom att erbjuda måttbeställning, val av tygkvalité och möjlighet till personlig design hoppas man locka till sig nya och köpstarka kunder. Prissättning av dessa skjortor, Exclusive Fit, bör ske m.h.a normal-årspålägg. Man har tillgång till följande uppgifter från skjortfabriken från föregående år, då beläggningen emellertid endast var 60 % av normal beläggning. Avskrivningar på maskiner Avskrivningar på kontorsfastighet 900 kkr 600 kkr

3 Avskrivningar på kontorsfastighet Material Löner Reklam, mässor o dyl. Elkostnad kkr 2 526,3 kkr kkr kkr kkr I löner ingår: Löner till kollektivanställd personal i tillverkningen 3,6 Mkr och fasta löner till administrativ personal 2,4 Mkr, försäljare 1,2 Mkr, förmän 1,2 Mkr samt designer 0,3 Mkr. Materialkostnader utgörs till 90 % av direkta kostnader och 10 % av diverse tillsatsmaterial. Materialets omsättningshastighet är 4 ggr per år. I fabrikslokalen används 70 % av ytan för tillverkning. 10 % används till ett färdigvarulager medan 20 % utgör råvarulager. Huvuddelen av elen förbrukas av maskinerna medan 10 % kan hänföras till kontorslokalen som disponeras till 60 % av administrativ personal och resten av försäljningsavdelningen. I avskrivningarna på maskiner avser 200 kkr avskrivningar på datorer som används till lika delar i försäljningsavdelningen och administrationsavdelningen. Företagets kalkylränta är 12 % Uppgifter: a/ Bestäm normalårspåläggen b/ Beräkna priset för en Exclusive Fit där det valda materialet kostar 45 kr och arbetskostnaderna för den valda modellen har satts till 60 kr. Vinstpålägget är 20 %. Fråga 4-7 BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar 8 500' Aktiekapital 5 600' Varulager 3 200' Ackumulerade vinster 2 940' Kundfordringar 2 400' Långfristiga lån 1 260' Bank,Postgiro 1 500' Kortfristiga skulder 5 800' Summa tillg ' Summa skulder ' och Eget kapital Schablonmässig skattesats 30 % RESULTATRÄKNING Rörelseintäkter Rörelsekostnader = Rörelseresultat före avskrivning Avskrivningar = Rörelseresultat efter avskrivning Ränteintäkter Räntekostnader = Resultat före bokslutsdisp o skatt Fråga 4. (2 poäng) Vad är R T (räntabilitet på totalt kapital) före skatt? (Avrunda till en decimal)

4 Fråga 5. (2 poäng) Vad är R E (räntabilitet på Eget kapital) före skatt? (Avrunda till en decimal) Fråga 6.(2 poäng) Vilken är lageromsättningshastigheten (ITO)? Fråga 7. (2 poäng) Vilken är genomsnittliga kredittiden? Gemensam text till Frågorna 8-13: LynkAB avser göra en investering på kkr. Investeringen beräknas ge ett årliga inbetalningar på kkr, kkr, kkr, kkr samt kkr, årliga utbetalningar på kkr varje år samt ha en ekonomisk livslängd på 5 år. Restvärdet uppskattas efter denna period till 400 kkr. Företaget använder en kalkylränta på 20 % före skatt. Beräkningarna skall genomföras utan hänsyn tagen till skatt. Fråga 8. (2 poäng ) Hur lång är återbetalningstiden (pay-back) utan hänsyn till ränta? Fråga 9. (2 poäng ) Hur lång är återbetalningstiden ( pay-back ) med hänsyn till ränta? Fråga 10. (2 poäng ) Investeringens nuvärde uppgår till (avrundat till närmaste hela tusental kronor)? Fråga 11. (2 poäng ) Investeringens slutvärde uppgår till (avrundat till närmaste hela tusental kronor) Fråga 12. (2 poäng ) Investeringens internränta uppgår till (avrundat till närmaste hela procenttal) a/ 10 % b/ 19 % c/ 30 % d/ 37 % e/ Annat alternativ än ovanstående Fråga 13. (2 poäng ) Investeringens tillväxtränta uppgår till (avrundat till närmaste hela procenttal)?

5 Fråga 14. (8 poäng) Ett innovationsbaserat startup företag väntas gå back de närmsta åren, men väntas visa skaplig vinst om 6 år. Den uthålliga vinstnivån förväntas hamna på ca 12 Mkr om året och den förväntade årliga tillväxtökningen i vinst uppskattas till 2%. Denna typ av företag värderas på marknaden till ett avkastningskrav på 12%. För att täcka in kapitalbehovet under de närmsta åren vänder sig företaget till ett Venture Capital bolag, som i sin värdering använder sig av ett kalkylräntekrav på 40%. a/ Hur mycket värderar riskkapitalbolaget Startup bolaget till just nu? b/ Hur mycket ägande kräver riskkapitalbolaget för att satsa 4 Mkr i bolaget (avrunda till hela procent)? Fråga 15. (10 poäng) Du är nu själv inblandad i affärsutvecklingsprojekt och börjar få erfarenheter av finansieringsproblem/behov. Vilka fördelar/problem ser du med olika finansieringsmöjligheter som nämns i boken kopplat till ert projekt?

6 Slutvärdefaktorn = (1+r) n Nuvärdefaktorn = (1+r) -n Nusummefaktorn = (1-(1+r) -n )/r Annuitetsfaktorn = r/(1-(1+r) -n )

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Luleå tekniska universitet Instutionen för Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 6) Kent Nilsson (Uppgift 7) Ted Karlsson

Läs mer

TENTAMEN I TEIE53 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings universitet

TENTAMEN I TEIE53 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings universitet Datum: 0-03-0 Date: 0-03-0 TENTAMEN I TEIE53 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings universitet Datum & tid: 0-03-0, kl. 4:00-8:00 Sal: SP7, TP5, TP5, TP53, TP54 och TP56 Antal sidor: Antal uppgifter: DEL

Läs mer

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng 0 HÖGSKOLAN I BORÅS Sektionen Företagsekonomi och Textil Management TENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng 28 maj 2015 kl 14.00-19.00 Hjälpmedel: Miniräknare Max poäng: 40 Väl godkänt: 30 Godkänt: 20

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2006-10-28 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 12 januari 2010, KL 14-18

Läs mer

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1 TENTAMEN I TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings Universitet Tid: 14:00-18:00 Sal: TER2, TER3 Antal uppgifter: 13 Antal sidor: 14 Max poäng: 50 poäng varav 27 poäng för 3a, 35 poäng för 4a och 43

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2007-01-13 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift.

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 2 (6 poäng) Här följer några blandade påståenden. I. En av nackdelarna

Läs mer

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng HÖGSKOLAN I BORÅS Institutionen Handelsoch IT-högskolan (HIT) TENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

Läs mer

Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan

Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 16 mars 2010, KL 8-12 SAL:

Läs mer

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI ONSDAGEN den 18 AUGUSTI 2010, KL 8-12

Läs mer

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p).

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p). LÖSNINGSFÖRSLAG Luleå tekniska universitet Inst för Ind. Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 5) Sven Andersson (Uppgift 6) Ted

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 (fd TEIE13/19)

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 (fd

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI LÖRDAGEN den 29 MAJ 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

Glasscompagniet. Spelet om lönsamma affärer.

Glasscompagniet. Spelet om lönsamma affärer. Glasscompagniet - Spelet om lönsamma affärer. Glasscompagniet - Glasscompagniet hör till den grupp av företag som börjat utmana marknadsledaren på allvar. Dessa företag har alla mellan 5 och 10% marknadsandel.

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

Uppgift: Självkostnad och ABC

Uppgift: Självkostnad och ABC Uppgift: Självkostnad och ABC Företaget DEF har tillämpat traditionell kostnadsfördelningsteknik för sina produkter Optimum, Maximum och Zenith. Materialomkostnaderna har fördelats efter värdet på direkt

Läs mer