Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]"

Transkript

1 Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [ ] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per Forsberg, Mats Bornvik] Antal frågor: [3] Maxpoäng: [50] Godkänd: [25-] Väl godkänd: [37-] Anvisningar: Hjälpmedel: [Miniräknare samt utdelade kontoplaner] Skriv din tentamenskod på varje papper som Du lämnar in. Hela tentamen ska lämnas in. Endast uppgift 1 samt ev bilaga på uträkningar till uppgift 3 lämnas på separat ark. Skriv endast på ena sidan av pappret. Klargör dina beräkningar/argument/antaganden tydligt! Skriv LÄSLIGT! Tentamensresultat: Tentamensresultatet meddelas via Studentforum. LYCKA TILL!

2 Uppgift 1 10p (1p per deluppgift) A. Förklara begreppet redovisning. B. I vilka två lagar finns lagstiftning om bokföring och bokslut? C. Hur länge ska en verifikation arkiveras? D. Ge exempel på en periodisering. E. Vad är råbalans? F. Vad innebär dubbel bokföring? G. Vad gäller för avskrivning av mark? H. Vad är en långfristig skuld? I. På vilka principiellt olika sätt kan eget kapital förändras? J. Vilka företag definieras som större? Uppgift 2 20p (2 p per deluppgift utom C och D som ger 4p var) Nedan följer flera uppgifter som ska konteras. Varje deluppgift ska behandlas för sig. Bortse från att det t ex inte finns pengar i kassan för att göra en utbetalning. Välj konton och skriv in dessa i T-kontona. Se bifogad kontoplan! OBS! Kontona ska skrivas i nummerordning som vi läser! Inlämnas! A. Varor säljs på kredit för 6000 inkl moms (pålägg 25%).

3 B. Varor vi har köpt till på kredit returneras och vi erhåller kreditfaktura på 900 plus moms 225. C. Vi har totalt ingående moms på 700 och utgående moms på 440. Vi gör momsavräkning på dessa belopp och justering sker via plusgiro. (4p) D. December månads lönesumma är 480 och av detta dras 140 i skatt. Resten betalas ut via plusgiro. Samtidigt bokförs sociala avgifter med 32% på lönesumman och semesterlöneskuld på 11% av lönesumman och sociala avgifter på dessa. (4p)

4 E. Ägaren satsar vid start i sin enskilda firma, ett åkeri, en lastbil värd 320. Pengarna sätts in på bankkonto. Bortse från moms. F. Ägaren av den enskilda firman tar ut varor för ett värde av 200 plus moms 50. G. Ett banklån amorteras med 90. Pengarna tas från bankkonto. Samtidigt betalas ränta med 7.

5 H. Vid bokslutet år 2012 görs avskrivningar med 60 och överavskrivningar med 22.

6 UPPGIFT 3 (20p) Gör 2013 års bokslut åt ett företag med hjälp av följande upplysningar. Använd bilagd bokslutstablå. A) Avskrivningar på byggnader ska göras med 1 %. Anskaffningsvärdet ska ligga till grund för avskrivningarna. B) Företaget har betalat in en försäkringspremie den 1 april Denna försäkringspremie gäller ett år framåt och är på totalt 80 tkr. C) Semesterersättning som de anställda tjänat in vid årets slut uppgår till totalt 40 tkr. D) Varulagret var enligt inventeringen vid 2013 års utgång värt 900 tkr. E) Företaget betalar varje år räntan på ett banklån i slutet av januari månad. Räntekostnaden för 2014 beräknas uppgå till 8 tkr. F) Inventarierna ska skrivas av med 20 %. Alla inventarier som anskaffades 2011 såldes under sommaren 2013 för 280 tkr. Anskaffningsår Anskaffningsvärde tkr tkr tkr 2013 G) Företaget hyr ut en äldre fabriksbyggnad till ett företag som sysslar med lager och logistik. Logistikföretaget betalar alltid hyran halvårsvis i förskott. Senaste inbetalningen från logistikföretaget bokfördes i december Hyran för hela året ligger på 700 tkr. H) Staten har höjt skatten rejält och företaget har räknat ut att de kommer att få betala 50 % skatt på resultatet. Företaget har inte betalat någon preliminärskatt.

7 Bilaga 1: Bokslutstablå Kod: BALANSRÄKNING debet kredit debet kredit Anläggningstillgångar 1110 Byggnader Ack. avskrivningar på byggnader Mark Inventarier Ack. Avskrivningar på inventarier 160 Omsättningstillgångar 1460 Lager av handelsvaror Kundfordringar Skattefordringar 1730 Förutbet. försäkringspremier 1920 Plusgiro 125 Summa tillgångar 2081 Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat 2350 Banklån 1000 Långfristiga skulder Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder Skatteskulder 2650 Redovisningskonto för moms Personalskatt 2920 Upplupna semesterlöner 2960 Upplupna räntekostnader 2971 Förutbetalda hyresintäkter Summa eget kapital och skulder RESULTATRÄKNING 3010 Försäljningsintäkter 6200 Nettoomsättning 3910 Hyres- och arrendeintäkter 700 Övriga intäkter Rörelsens kostnader 4010 Inköp av varor Förändring av lager av varor Handelsvaror Övr. externa kostnader 5,6 Diverse omkostnader Företagsförsäkringar Löner 1500 Personalkostnader 7820 Avskrivningar på byggnader 7830 Avskrivningar på inventarier Avskrivningar 7973 Förlust vid avyttring av inventarier 60 Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Res. från fin. inv Ränteintäkter 10 Övriga ränteintäkter 8410 Räntekostnader 230 Räntekostnader Res. Efter fin. poster 8910 Skatt Skatt 8990 Resultat Redovisat årsresultat Summa

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 12 januari 2010, KL 14-18

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Bokslut i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB Inlämningen sker via ett utskickat exceldokument som innehåller tre mallar; en resultaträkning, en balansräkning och en kassaflödesanalys. Rättningen sker sedan med hjälp

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Skrivet av Bokföringsnämnden

Skrivet av Bokföringsnämnden Skrivet av Bokföringsnämnden Rekommendera 0 0 Share Tweeta 1 Balansräkningen visar alla tillgångar, eget kapital, avsätningar och skulder en viss dag, balansdagen. Hur balansräkningen ska se ut är lagreglerat.

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer