HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng"

Transkript

1 HÖGSKOLAN I BORÅS EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21XO1A Tentamen ges för: ADM 10;ADM11 och Fristående kurs Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: Tid: Hjälpmedel: Miniräknare. Totalt antal frågor på tentamen: 5 frågor. Totalt antal poäng på tentamen: 40 poäng. För att få respektive betyg krävs: För godkänt på tentamen krävs minst 20 poäng. För väl godkänt på tentamen krävs minst 30 poäng. Nästkommande tentamenstillfälle: Augusti 2014 Rättningstiden är tre veckor. Viktigt! Glöm inte att skriva namn och personnummer på alla blad du lämnar in. Ansvarig lärare: Glenn Fihn ( ) 1 (10)

2 UPPGIFT 1 (10 poäng) Enbär kommun har vid inledningen av år 2008 nedanstående ingående balansräkning i tkr Bank Leverantörsskulder 420 Kundfordringar 500 Banklån 440 Eget kapital 640 Summa Summa Under år 2008 har Enbär kommun nedanstående ekonomiska händelser i sammandrag. Ekonomiska händelser år 2008 (alla belopp är i tkr): [1] Leverantörsskulder betalas via bankkontot 320 [2A] Fakturor för inköp av inventarier till äldreomsorgen erhålls [2B] [inköp 1 januari 2008; nyttjandeperiod 10 år; restvärde 0 kr; linjär avskrivning] [3] Kundfordringar blir inbetalda på kommunens bankkonto 500 [4] Kommunalskatt betalas in på kommunens bankkonto [5] Hyresfakturor för lokaler betalas kontant [6] Fakturor för elektricitet erhålls [7] Fakturor för inköp av livsmedel till äldreomsorgen erhålls [8] Fakturor för kost och service skickas till hyresgästerna i äldreboendet [9] Leverantörsskulder betalas via bankkontot [10] Kundfordringar gällande äldreomsorgsavgifter blir inbetalda på kommunens bankkonto [11] Statsbidrag betalas in på kommunens bankkonto [12] Löner betalas till de anställda via bankkontot [13] Ränta betalas på banklånet 40 [14] Ränta för medel insatta på bankkontot erhålls 160 Vid årets slut finns inventarier med ett redovisat värde på tkr. Bokför ingående balanser samt ovanstående ekonomiska händelser och gör bokslut år 2008 för Enbär kommun. [uppgiften fortsätter på nästa sida] 2 (10)

3 UPPGIFT 1 (fortsättning) TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL KOSTNADER INTÄKTER BANK LEVERANTÖRSSKULDER LOKALHYRA SKATTEINTÄKTER ELEKTRICITETSKOSTNADER STATSBIDRAG KUNDFORDRINGAR BANKLÅN LIVSMEDELSKOSTNADER ÄLDREOMSORGSAVGIFTER EGET KAPITAL LÖNER RÄNTEINTÄKTER INVENTARIER (anskaffningsvärden) RÄNTEKOSTNADER INVENTARIER (ackumulerade värdeminskningar) AVSKRIVNINGAR 3 (10)

4 UPPGIFT 2 (12 poäng) (a) Solros kommun anskaffade den 1/1 år 2010 inventarier till ett värde av 600 tkr. Dessa inventarier hade en nyttjandeperiod på fem år och därefter antas de inte ha något värde alls. Kommunen tillämpar linjär avskrivningsmetod. Bokför inköpet år 2010 och gör därefter bokslut. AVSKRIVNINGAR [K] INVENTARIER: REDOVISADE VÄRDEN [T] (b) Gurka kommun anskaffade den 1/4 år 2012 inventarier till ett värde av 300 tkr. Dessa inventarier hade en nyttjandeperiod på fem år och därefter antas de inte ha något värde alls. Kommunen tillämpar linjär avskrivningsmetod. Bokför inköpet år 2012 och gör därefter bokslut. AVSKRIVNINGAR [K] INVENTARIER: REDOVISADE VÄRDEN [T] (c) Tomat kommun anskaffade den 1/1 år 2012 inventarier till ett värde av 400 tkr. Dessa inventarier hade en nyttjandeperiod på fem år och vid nyttjandeperiodens slut antas de ha ett restvärde på 40 tkr. Kommunen tillämpar linjär avskrivningsmetod. Bokför inköpet år 2012 och gör därefter bokslut. INVENTARIER: ACKUMULERADE VÄRDEMINSKNINGAR [T korr ] INVENTARIER: ANSKAFFNINGSVÄRDEN [T] AVSKRIVNINGAR [K] [uppgiften fortsätter på nästa sida] 4 (10)

5 UPPGIFT 2 (fortsättning) (d) Rabarber kommun hade den 1/1 år 2012 ett förråd värderat till 40 tkr. Under år 2012 köpte kommunen vid åtta tillfällen in material till ett sammanlagt värde av tkr. Samtliga materialinköp var kontantinköp och betalades med pengar ur kassan. Vid årets slut fanns ett materialförråd till ett värde av 170 tkr. Bokför ingående balans och årets materialinköp. Gör därefter bokslut per den 31/12 år KASSA [T] MATERIALKOSTNADER [K] FÖRRÅD [T] (e) Krusbär kommun startade sin verksamhet den 1/1 år Under året betalade kommunen hyror på 360 tkr. I detta belopp ingick hyran för januari år Hyran för januari år 2013 betalades den siste december år 2012 och uppgick till 30 tkr. Bokför hyresfakturorna (som en post) och gör därefter bokslut per den 31 december år 2012 på kontona nedan. HYRESKOSTNADER [K] FÖRUTBETALDA KOSTNADER - HYROR [T] (f) Äpple kommun hade den 1/1 år 2012 förutbetalda försäkringskostnader (fordran IBR) på 30 tkr. Den förste juli år 2012 erhöll och betalade kommunen en försäkringsfaktura på 100 tkr som gällde för tiden från den förste juli år 2012 till den siste juni år Bokför ingående balans och årets försäkringsfakturor. Gör därefter bokslut per den 31/12 år 2012 på kontona nedan. FÖRSÄKRINGSKOSTNADER [K] FÖRUTBETALDA KOSTNADER - FÖRSÄKRINGAR [T] [uppgiften fortsätter på nästa sida] 5 (10)

6 UPPGIFT 2 (fortsättning) (g) Päron kommun hade den 1/1 år 2012 upplupna semesterlöner (skuld IBR) på 190 tkr. Under detta verksamhetsår hade kommunen löneutbetalningar på tkr. Vid årets slut fanns upplupna semesterlöner (skuld UBR) på 160 tkr. Bokför ingående balans och årets löneutbetalningar. Gör därefter bokslut per den 31/12 år 2012 på kontona nedan. LÖNEKOSTNADER [K] UPPLUPNA KOSTNADER - LÖNER [S] (h) Körsbär kommun hade den 1/1 år 2012 upplupna räntekostnader (skuld IBR) på 90 tkr. Den 31 mars år 2012 erhöll och betalade kommunen räntefakturor på 120 tkr som gällde för perioden förste april år 2011 till siste mars år Under bokslutsarbetet för år 2012 gjordes en bedömning i kommunen att man skulle få en räntefaktura på 240 tkr den siste april år Räntefakturan gällde för en period av ett år tillbaka i tiden räknat från slutet av april år 2013 (dvs från 1 maj år 2012 till 30 april år 2013). Denna information är viktig vid 2012 års bokslutsarbete i Körsbär kommun eftersom man måste kunna beräkna upplupna räntekostnader (skuld UBR) vid 2012 års slut. Bokför ingående balans samt 2012 års räntefakturor (de sistnämnda som en post) och gör därefter bokslut per den 31/12 år 2012 på kontona nedan. RÄNTEKOSTNADER [K] UPPLUPNA KOSTNADER - RÄNTOR [S] 6 (10)

7 UPPGIFT 3 (4 poäng) (a) Potatis kommun hade den 1/1 år 2012 inventarier med ett redovisat värde på 240 tkr. Vid samma tidpunkt säljer kommunen delar av dessa inventarier för 200 tkr. Det redovisade värdet på de sålda inventarierna uppgick till 160 tkr. Kvarvarande inventarier har en återstående nyttjandeperiod vid början av år 2012 på fyra år. Vid nyttjandeperiodens slut antas dessa inventarier inte ha något restvärde. Kommunen tillämpar linjär avskrivningsmetod. Bokför ingående balanser, årets ekonomiska händelser och gör bokslut per den 31/12 år REAVINST FÖRSÄLJNING INVENTARIER [I] INVENTARIER: REDOVISADE VÄRDEN [T] AVSKRIVNINGAR [K] (b) Persika kommun hade den 1/1 år 2012 inventarier med ett redovisat värde på 300 tkr. Vid samma tidpunkt säljer kommunen delar av dessa inventarier för 180 tkr. Det redovisade värdet på de sålda inventarierna uppgick till 220 tkr. Kvarvarande inventarier har en återstående nyttjandeperiod vid början av år 2012 på fyra år. Vid nyttjandeperiodens slut antas dessa inventarier inte ha något restvärde. Kommunen tillämpar linjär avskrivningsmetod. Bokför ingående balanser, årets ekonomiska händelser och gör bokslut per den 31/12 år REAFÖRLUST FÖRSÄLJNING INVENTARIER [K] INVENTARIER: REDOVISADE VÄRDEN [T] AVSKRIVNINGAR [K] 7 (10)

8 UPPGIFT 4 (4 poäng) Melon kommun började sin verksamhet den 1 januari år Under januari månad detta år uppgår kommunens bruttolöner till 100 tkr. Under februari månad samma år uppgår kommunens bruttolöner till 200 tkr. Preliminärskatten som dras från de anställdas bruttolöner vid löneutbetalningarna i januari respektive februari uppgår till 30 procent av bruttolönen (vid löneutbetalningarna i januari respektive februari bokförs preliminärskatten som skuld). I samband med utbetalningarna av löner i januari och februari bokförs lagstadgade arbetsgivaravgifter som skuld. Arbetsgivaravgiften uppgår till 35 procent av bruttolönen. Melon kommun betalar in preliminärskatt och arbetsgivaravgifter till staten för januari månad den 12 februari. Vidare betalar Melon kommun in preliminärskatt och arbetsgivaravgifter till staten för februari månad den 12 mars. Bokför ovanstående ekonomiska händelser på kontona nedan. Bankkonto [T] Personalskatt [S] Löner [K] IB 490 Lagstadgade arbetsgivaravgifter [S] Lagstadgade arbetsgivaravgifter [K] 8 (10)

9 UPPGIFT 5 (10 poäng) Förklara innebörden av följande begrepp: anläggningstillgångar och omsättningstillgångar; grundbokföring och huvudbokföring; inkomst, utgift, kostnad, intäkt, utbetalning, inbetalning. 9 (10)

10 UPPGIFT 5 (fortsättning) 10 (10)

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 TENTAMEN BESTÅR AV 10 FRÅGOR OCH KAN GE MAXIMALT 40 POÄNG.

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE13, TE13,BC13,IMIT13 samt övriga Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-02-18 Tid: 14:00 16:00

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Goodwill. Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14. Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius. Bonnier Utbildning

Goodwill. Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14. Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius. Bonnier Utbildning Goodwill Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14 Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius Bonnier Utbildning Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress:

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1 TENTAMEN I TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings Universitet Tid: 14:00-18:00 Sal: TER2, TER3 Antal uppgifter: 13 Antal sidor: 14 Max poäng: 50 poäng varav 27 poäng för 3a, 35 poäng för 4a och 43

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering.

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering. Bo Ekdahl Prov Företagsekonomi B Hörby Lärcenter Planering och budgetering Budgetuppföljning och analys Namn: Uppgift 1 (3 p) I boken skrivs det att planering bör göras med flera olika tidshorisonter.

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Skriftligt prov i delkurs Företagsekonomi 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi Introduktionskurs 5p Med kurskod FEK070 Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Tentamen

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 12 januari 2010, KL 14-18

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI LÖRDAGEN den 29 MAJ 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Totalt 9 uppgifter på 18 sidor Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Tentamens totala poäng är 80. Svara på ett strukturerat och läsbart sätt. Otydliga och oläsliga svar ges noll

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Extern

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG 56 58

Läs mer

Skatterätt 1, 15 hp. Lycka till! Provmoment: TEN, Omten. Ladokkod: JSK01G. Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4. Namn: Personnummer:

Skatterätt 1, 15 hp. Lycka till! Provmoment: TEN, Omten. Ladokkod: JSK01G. Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4. Namn: Personnummer: Skatterätt 1, 15 hp Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-21 Tid: 09.00-15.00 Hjälpmedel: Rabe, Skattelagstiftningen

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer