Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning"

Transkript

1 Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Sifferunderlaget för KFA-föreläsning 1

2 1 Personalkostnader Företaget anställer tre personer på deltid. Under året är den normala bruttolönen för dessa personer De har alla begärt jämkning med skatten, varför företaget håller inne 20% skatt vid lönebetalningarna. För att få hyfsat jämna belopp gäller (också) att arbetsgivaravgifterna är 30% av bruttolönen, samtidigt som företagets semesteravtal ger procentsatsen 12,5% av bruttolönen som intjänad semester. Beräkna vad som gäller för helåret och fyll i tabellens första kolumn. Bruttolön (lön enligt avtal) Avdragen skatt Nettolön (utbetald lön) Arbetsgivaravgifter Intjänad semesterlön Arbetsgivaravgifter på intjänad semesterlön Total personalkostnad betalt under året obetalt under året, dvs. skuld 31/12 Om den innehållna skatten är 20% har man uppenbarligen betalat ut till de anställda under året ( * 0,8 = ). Frågan är dock hur mycket personalskatt och arbetsgivaravgifter som har betalts under året och hur stora är skulderna för personalskatt och arbetsgivaravgifter vid bokslutet 31 december? Antag att lönerna är likformigt fördelade över årets månader, att man betalar nettolönen månadsvis samtidigt som personalskatten och arbetsgivaravgifterna betalas månaden efter det att nettolönen har utbetalats. Beräkna hur stora belopp som har betalats respektive hur stor skuld som företaget har vid bokslutet 31 december. Fyll i de två kolumnerna till höger i tabellen ovan! Beräkna även den intjänade semesterlönen och dess arbetsgivaravgifter. Gör beräkningen på beloppet , eftersom denna bruttolön inte innehåller någon (utbetald) semesterlön. Fundera nu på hur balansboxen påverkas och skriv in aktuella värden i balansekvationstabellen nedan. Bruttolönen, dvs. nettolönen och skatten först, arbetsgivaravgifterna sedan och slutligen semesterlönen och dess arbetsgivaravgifter.

3 Nu är poängen att förstå kassaflödesanalysen och hur omräkningen från resultat till kassaflöde går till. Om det inte finns någon senarelagd periodisering eller senarelagd betalning är rörelsetransaktonernas resultatpåverkan densamma som deras likviditetspåverkan. Syftet med redovisning på bokföringsmässig grund är dock att hantera både periodisering och kreditaffärer och då uppkommer skillnader mellan periodens resultat (intäkter och kostnader) och samma periods kassaflöde (likvida medel). December månads arbetsgivaravgift redovisas som kostnad under december, men betalning sker först i januari det kommande året. Intjänad semesterlön redovisas som kostnad när arbetet utförs, men betalas (normalt) ut när den anställde tar ut semester. Detta bidrar till att årets personalkostnader inte uppgår till samma belopp som årets personalrelaterade utbetalningar - och skillnaden beror på hur de personalrelaterade skulderna (och ibland fordringar) har förändrats under perioden. Skälet till att utbetalningarna här är mindre än vad som kostnadsredovisats, är att det finns senarelagda betalningar, dvs skulder som har ökat. Träna på att se detta samband genom att omvandla balansekvationstabellen till en kassaflödestabell och fyll i siffrorna på nytt nedan: Bruttolön = Arbetsgivaravgift = Intjänad semester = Arbetsgivaravgift (intj. semester) = Totalt kassflöde = (27XX) Personalskatt (72XX) Löner (29XX) Upplupna arbetsgivaravgifter (75XX) Arbetsgivaravgifter (27XX) Semesterlöneskuld (72XX) Intjänad semesterlön (29XX) Upplupna arbetsgivaravgifter på intjänad semesterlön (75XX) Arbetsgivaravgifter på intjänad semesterlön

4 2 Försäljning av tjänster och övrig resursanskaffning Under året säljer företaget tjänster på kredit och man har fakturerat sammanlagt (inkl. moms). Aktuell momssats är 25%, dvs pålägget för moms på priset exkl. moms är 25%. Kunderna betalar under året sammanlagt Samtidigt har man driftsrelaterade utgifter om (inkl moms och samma momssats som ovan). All anskaffning sker på kredit och under året betalar man av leverantörsskulderna. Momsen avräknas och betalas i sin helhet. Hur påverkar balansboxen av dessa transaktioner, hur ser det ut på konton och i kassaflödesekvationen? (15XX) Kundfordringar (26XX) Utgående moms (30XX) Försäljningsintäkter (24XX) Leverantörsskulder (16XX) Ingående moms (5-7XX) Diverse kostnader (26XX) Momsavräkning Kreditförsäljning av tjänster = Kunder betalar = Kreditanskaffning = Ingående moms som skuld Betalning av leverantörrskulder = Momsavräkning = =

5 3 Ränta på banklån och lån i utländsk valuta Räntan på banklånet är 6% och ett halvt års ränta betalas 30 juni. Lånet ( ) togs upp vid det föregående årsskiftet och den betalda räntan avser enbart de sex första månaderna under året (A). Den 1 juli höjs räntan på lånet till 8% och den ska fortsättningsvis betalas årsvis (nästa räntebetalning ska därmed ske 31 juni nästkommande år). Bokför aktuell ränta vid bokslutet 31 december (B). Hantera räntan den 30/6 och 31/12 i balansboxen, i balansekvationen, i kassaflödesekvationen och på aktuella konton. A Betalning av ränta den 1/7 = B Ränteskuld 31/12 = Summa = (29XX) Upplupna räntekostnader (84XX) Räntekostnader Antag att ränta betalats i utländsk valuta, hade detta påverkat bokföringen?

6 4 Preliminärskatt Företaget har en skatteskuld som gäller den 12:e terminens skatt från föregående år. Beloppet är och denna skuld betalas i januari. Enligt preliminärskattsedeln gäller som preliminärskatt för det pågående verksamhetsåret. Denna skatt betalas vid de normala betalningstillfällena. Skriv in i balansboxen, i balansekvationen, i kassaflödesekvationen och kontera! 12:e terminenskatt = Preliminärskatt = (25XX) Skatteskulder (89XX) Årets skatt

7 5 Befarad kundförlust Det visar sig att en av företagets kunder har betalningssvårigheter och man befarar att man kommer att förlora hela den fordran man har på den aktuella kunden. Fakturabeloppet är (inkl moms), dvs fakturabeloppet exkl. moms är kr. Skriv in i balansboxen, i balansekvationen, i kassaflödesekvationen och kontera! Befarad kundförlust = (15XX) Kundfordringar (63XX) Kundförluster

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer

Vad är moms? Skattesatser

Vad är moms? Skattesatser Vad är moms? Skattesatser Mervärdesskatt (moms) är en statlig indirekt skatt som är en konsumtionsskatt men även en omsättningsskatt och en mervärdesskatt. Konsumenten, den slutliga förbrukaren, bär skatten

Läs mer

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod 11.7 MARIK AB II MARIKAB expanderar sin verksamhet 0X9. Nedanstående balansräkning (IB o UB) och resultaträkning gäller för 0X9 och du ska upprätta en ny kassaflödesanalys för 0X9 - med hjälp av nedanstående

Läs mer

KREDITTRANSAKTIONER. Kredittransaktioner. Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit. Inkomsten är alltid en debitering

KREDITTRANSAKTIONER. Kredittransaktioner. Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit. Inkomsten är alltid en debitering KREDITTRANSAKTIONER Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit Vid kreditförsäljning av varor och tjänster så utgår ingen betalning vid försäljningstillfället utan först vid

Läs mer

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Kassaflödesanalys finansieringssektorn Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Finansieringssektorn är knuten till eget kapital (exkl. årets resultat) resp. långfristiga

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 Semester Lön Pension s g Avtal Handledning Personalkostnader Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och

Läs mer

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Totalt 9 uppgifter på 18 sidor Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Tentamens totala poäng är 80. Svara på ett strukturerat och läsbart sätt. Otydliga och oläsliga svar ges noll

Läs mer

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Skriftligt prov i delkurs Företagsekonomi 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi Introduktionskurs 5p Med kurskod FEK070 Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Tentamen

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget

Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget Med utgångspunkt från funktionsbudgeterna och balansräkningen för den 1/1 ska en likviditetsbudget upprättas för januari. I tabellen nedan visas en sammanställning

Läs mer

Goodwill. Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14. Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius. Bonnier Utbildning

Goodwill. Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14. Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius. Bonnier Utbildning Goodwill Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14 Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius Bonnier Utbildning Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress:

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer