Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan"

Transkript

1 Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box Näsviken Tel: Fax:

2

3 Del 1 Teoretiska frågor Löpande redovisning Vad är skillnaden mellan begreppen redovisning och bokföring? Vad menas med dubbel bokföring? Bokförs en kostnad i debet eller kredit? Bokföringslagen Vilka är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen? Enskild näringsidkare Aktiebolag som inte bedriver näringsverksamhet Aktiebolag som bedriver näringsverksamhet Ekonomiska föreningar som inte bedriver näringsverksamhet Ekonomiska föreningar som bedriver näringsverksamhet Handelsbolag som inte bedriver näringsverksamhet Handelsbolag som bedriver näringsverksamhet Jordbrukare Ideella föreningar Stiftelser Ja alltid Nej Bara för näringsverksamheten Björn Lundén Information AB

4 Del 1 Teoretiska frågor Hur löper ett räkenskapsår för en enskild näringsidkare? Hur långt får ett förlängt räkenskapsår högst vara? När får ett företag ha ett förlängt räkenskapsår? När får ett företag ha ett förkortat räkenskapsår? Vilka andra räkenskapsår än kalenderår kan ett aktiebolag ha? Vilken myndighet arbetar för att utveckla god redovisningssed? Nämn minst två uppgifter som Bokföringsnämnden (BFN) har. Vad innebär grundbokföring respektive huvudbokföring. Ge några exempel på affärshändelser som ska bokföras. När ska en affärshändelse senast bokföras? 4 Kurs med Björn Lundén Information AB

5 Ge några exempel på sådant som kan specificeras i en sidoordnad bokföring. Vilka uppgifter ska alltid finnas på en verifikation? Vilka speciella uppgifter måste dessutom finnas på en verifikation för momsredovisningen. Vilka företag får upprätta förenklat årsbokslut? Vad innebär det att ett företag bokför enligt kontantmetoden? Räkenskapsinformation ska enligt bokföringslagen arkiveras. Hur länge måste sådan information arkiveras? Ge några exempel på handlingar som måste arkiveras. Kontoplanen Vad heter de två olika BAS-kontoplaner som används idag? Vad omfattar kontoklass 3 i BAS-kontoplanen? Vilka kontoklasser i BAS-kontoplanen påverkar företagets ställning (balans)? Björn Lundén Information AB

6 Del 1 Teoretiska frågor Vilka kontoklasser i BAS-kontoplanen påverkar företagets resultat? Vad är det för skillnad på förbrukningsinventarier och vanliga inventarier? Rapporter Vad kallas den bokföringsrapport som visar en sammanställning av företagets till gångar, skulder och eget kapital? Vad kallas den bokföringsrapport som visar en sammanställning av alla verifikationer sammanställda i kontonummerordning? Vad kallas den bokföringsrapport som visar en sammanställning av företagets intäkter och kostnader? 6 Kurs med Björn Lundén Information AB

7 Intäkter Försäljning En vara säljs kontant för kr. Moms ingår med 20%. Du skickar en faktura på kr plus 25% moms. Försäljning med olika momssatser Ett hotell skickar en faktura på 2713 kr. Den avser restaurangbesök för 440 kr + 12% moms, hotellrum för kr + 12% moms och dagstidningar för 33 kr + 6% moms. Hur bokförs detta i restaurangföretaget? Björn Lundén Information AB

8 Blandad försäljning En faktura på kr skickas till ett företag. Fakturan omfattar dels en momsfri utbildning för kr och dels böcker för kr plus moms med 360 kr. Böckerna har sålts utan samband med någon utbildning och är där med momspliktiga (med 6 %). Betalning av kundfordran Kunden betalar ovanstående faktura till ditt plusgiro. Kunden betalar för mycket En kund betalar en faktura från ditt företag. Hanläser fel på beloppet och betalar kr istället för 500 kr, dvs kr för mycket. Pengarna kommer in på företagets plusgiro. Kundfordran skrivs av med 500 kr och kr bokförs som en skuld (förskott från kunden) till dess att en återbetalning görs eller kunden gör ytterligare inköp. 8 Kurs med Björn Lundén Information AB

9 Kunden stryker faktureringsavgiften Kunden betalar fakturan till ditt plusgiro men låter bli att betala faktureringsavgiften på 40 kr så att bara kr betalas. Kunden har inte sett att det var moms på faktureringsavgiften. Kundfordringen bokas bort med kr liksom faktureringsavgiften med 32 kr och momsen med 8 kr. Befarade kundförluster (osäkrakundfordringar) En faktura på kr plus moms = kr utgör en befarad kundförlust och beloppet krediteras på kontot för nedskrivningar av kundfordringar. Kunden betalar inte fakturan (konstaterad kundförlust) Det visar sig att kunden inte kommer att betala. Kundfordringen på kr bokas bort och den utgående momsen återförs. Den konstaterade kundförlusten blir kr. Befarade kundförluster krediteras och kontot nedskrivningar av kundfordringar debiteras med kr så att kontona nollställs. Björn Lundén Information AB

10 Kostnader Varuinköp Varor köps kontant för kr plus ingående moms 250 kr. Lokalkostnader En momsfri månadshyra på kr betalas via plusgiro. Reparationer En direkt avdragsgill reparation på företagets fastighet bokförs. Kostnaden är kr plus moms kr och ska betalas mot faktura. Leasing av personbil Månadsavgiften kr betalas från företagskontot. Momsen är 800 kr, men du får bara lyfta hälften, dvs 400 kr. Månadens leasingkostnad blir då kr. 10 Kurs med Björn Lundén Information AB

11 Löpande bilkostnader En reparation av firmabilen kostar kr plus 25% moms och betalas kontant. Sponsring Du köper en matchboll till den lokala fotbollsklubben för 500 kr. Pengarna tar du ur kassan och bokför momsen 100 kr och kostnaden för sponsringen. Utbetalning av lön Den anställde har fått lön med kr. Från den har dragits preliminärskatt med kr och fackföreningsavgift med 300 kr. Den anställde har fått ut kr netto till sitt bankkonto. Samtidigt bokas arbetsgivaravgifterna (31,42% 2014) upp med kr och skuldförs som upplupna sociala avgifter. Björn Lundén Information AB

12 Anläggningstillgångar Inköp av fastighet Fastigheten köps för kr, vilket helt finansieras med ett banklån. Anskaffningskostnaden fördelas så att kr läggs på byggnader och kr läggs på mark. Lagfartbetalas Lagfart betalas via bankgiro med kr och fördelas på samma sätt som fastighets köpet kr läggs på byggnaden och kr läggs på marken. Försäljning av fastighet med vinst Företaget har sålt en fastighet för kr som har satts in på företagskontot. Fastigheten har en gång i tiden kostat kr, varav kr bokför dess ombyggnad. Detta bokas nu bort kr bokfördes som mark, vilket också bokas bort. Byggnaden har skrivits av med kr per år i 10 år, dvs sammanlagt kr. Detta belopp bokas också bort. Det här innebär att en vinst vid avyttring av fastigheter har uppkommit med kr. 12 Kurs med Björn Lundén Information AB

13 Försäljning av fastighet med förlust Här har företaget bara fått ut kr för fastigheten. Efter att anskaffningsvärdet bokats bort och liksom gjorda värdeminskningar kr, så återstår nu en förlust på kr. Den bokas på kontot för förluster vid avyttring av fastigheter. Förbrukningsinventarier En räknemaskin har köpts för kr. Kostnaden kr bokas på kontot för förbrukningsinventarier och momsen på 380 kr lyfts. Inköp av lastbil med momslyft Företaget har fått en faktura på en lastbil. Momsen är kr och lastbilens pris är kr exklusive moms. Björn Lundén Information AB

14 Försäljningavpersonbil Företaget har sålt en personbil kontant för kr. Eftersom ingen moms lyftes vid inköpet av bilen, läggs heller ingen moms på vid försäljningen. Den har en gång i tiden köpts för kr och hittills har avskrivningar gjorts med kr. Det planenliga värdet är alltså kr ( ). Eftersom företaget fick kr för bilen blir det en bokföringsmässig vinst på kr. Omsättningstillgångar Insättning på eget plusgiro kr från kassan sätts in på företagets eget plusgirokonto. Ränteintäkter Företagskontot tillförs ränta med kr. Eget kapital Årets vinst i aktiebolag Årets vinst är kr och bokas mot eget kapital. 14 Kurs med Björn Lundén Information AB

15 Årets förlust i aktiebolag Årets förlust är kr och bokas mot eget kapital. Vid årets början När räkenskapsåret börjar bokas bolagets föregående års vinst på kr om till kontot för vinst eller förlust föregående år. Eget penninguttag i enskild firma Företagaren har tagit ut kr från företagskontot. Beloppet har inte använts för något som har med näringsverksamheten att göra utan är ett eget uttag. Egen insättning i enskild firma Här har företagaren förstärkt företagets kassa genom att av privata pengar lägga in kr i kassan. Årets vinst i enskild firma Årets vinst på förs till kontot för redovisat resultat. Björn Lundén Information AB

16 Årets förlust i enskild firma Årets förlust på förs till kontot för redovisat resultat. Föregående års resultat Förra året hade företaget en vinst på kr vilket ligger bokfört som redovisat resultat i de ingående balanserna. Vid årets början bokas den vinsten om till ägarens konto för kapitalbehållning. Skulder Ett nytt lån tas i bank Företaget tar ett reverslån på kr. Banken tar ut en uppläggningsavgift på 500 kr för att skriva ut lånehandlingarna och resterande kr förs in på företagskontot. Amortering på lån Från företagskontot dras månadens inbetalning till lånet kr är amortering och minskar låneskulden medan kr är räntekostnad. 16 Kurs med Björn Lundén Information AB

17 Betalning av leverantörsskulder Du betalar en leverantörsskuld på kr via bankgiro. Kreditfaktura från leverantör En del av en varuleverans är felaktig. Du får en kreditfaktura från leverantören på kr. 800 kr avser minskning av varuinköp och 200 kr är minskad ingående moms. Helårsredovisning av moms i aktiebolag Företaget har under året debiterat utgående moms med kr och betalat ingående moms med kr. I slutet av året för man detta till kontot för skatteskulder. Här möter då momsskulden de F-skattebetalningar som företaget gjort under året. Skulder till personal En anställd har varit kursledare på en av företagets kurser. Han har åkt taxi från tågstationen till hotellet för 100 kr plus moms 6 kr och lagt ut med egna pengar. Företaget har en skuld till honom på 106 kr. Björn Lundén Information AB

18 Förutbetald hyresinkomst (föruterhållen hyresinkomst) Den 1 april får företaget in hyra med kr på plusgirot för april, maj och juni. Den del av hyran som är för april är kr, vilket bokförs som en hyresintäkt. Resten, kr är den 30 april en skuld, dvs en förutbetald hyresinkomst. I maj och juni bokas kr bort från kontot förutbetalda hyresintäkter och intäktsförs på respektive månad trots att företaget inte har fått in några pengar då. 18 Kurs med Björn Lundén Information AB

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Lär Dig bokföring på 20 minuter

Lär Dig bokföring på 20 minuter UNICELL AB http://www.unicell.se 1 Lär Dig bokföring på 20 minuter Lär Dig bokföring NU. Det tar cirka 20 minuter att läsa igenom denna kurs. När Du är färdig har Du tillräckligt med kunskaper för att

Läs mer

16/10/2013. Entreprenörsskolan 2013-10-15. Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut?

16/10/2013. Entreprenörsskolan 2013-10-15. Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut? Entreprenörsskolan 2013-10-15 Företagetsekonomi JaanaH Johansson, Auktoriseradredvisningskonsult Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut? Bokföringslagen

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla!

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla! DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING... en gång för alla! Förstå Bokföring en gång för alla! Upplaga 1. Tryckt 2012 i Skövde, Sverige. Svenska Saldosystem AB Kopering ej tillåten utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Starta & Driva Företag

Starta & Driva Företag Övningsuppgifter till Starta & Driva Företag av Björn Lundén och Ulf Bokelund Svensson 20:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84, 820 64 Näsviken Tel: 0650-54 14 00 Fax 0650-54 14 01 info@blinfo.se

Läs mer

Deklarera på NE-blanketten

Deklarera på NE-blanketten Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel Liten verksamhet? Har du en liten verksamhet är det ofta okomplicerat att deklarera den. Det kan t.ex. vara en skogsfastighet eller så kanske

Läs mer

Vickes Glasbod. Övningar till SPCS bokföring för Windows EU bas

Vickes Glasbod. Övningar till SPCS bokföring för Windows EU bas Vickes Glasbod Övningar till SPCS bokföring för Windows EU bas Thomas Karlsson Marianne Petersson L Trädgårdsgatan 3 Bidalitevägen 11 382 33 NYBRO 382 46 NYBRO 0481-156 20 thomas.karlsson@nybro.se 0481-144

Läs mer

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 2 Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 Representationskostnader 58 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

Deklaration enskild firma Thomas Svensson

Deklaration enskild firma Thomas Svensson Deklaration enskild firma Thomas Svensson Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och kompositör. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen.

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGSNÄMNDEN KORT OM BOKFÖRINGSNÄMNDEN BFN är en statlig myndighet som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed. BFN är statens

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förkortningslista... 5 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2013:2) och kommentarer... 6 Avsnitt I Inledande bestämmelser...

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer