HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng"

Transkript

1 HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: ADM 12 och ADM 13 Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: Tid: Hjälpmedel: Miniräknare. Totalt antal frågor på tentamen: 9 frågor. Totalt antal poäng på tentamen: 40 poäng. För att få respektive betyg krävs: För godkänt på tentamen krävs minst 24 poäng. För väl godkänt på tentamen krävs minst 32 poäng. Nästkommande tentamenstillfälle: Mars 2015 Rättningstiden är tre veckor. Viktigt! Glöm inte att skriva namn och personnummer på alla blad du lämnar in. Ansvarig lärare: Glenn Fihn ( ) 1 (12)

2 UPPGIFT 1 (9 poäng) Lömsk flugsvamp AB har vid inledningen av år 2010 nedanstående ingående balansräkning. & &i&tkr Bank 2 1'100 Leverantörsskulder 160 Kundfordringar 410 FBI'(hyror) 10 Varulager 320 Banklån 1'540 Fastigheter 2'320 Eget'kapital 2'440 Summa 4&150 Summa 4&150 Under år 2010 har Lömsk flugsvamp AB nedanstående affärshändelser och bokslutsposter i sammandrag. Bokföringsposter.år.2010.(alla.belopp.i.tkr) Bokföringsposter.i.början.av.året [A1] Förutbetalda/intäkter/avseende/hyror: 10 / [Hyresfakturan-i-december-år-2009-avser-hyran-för-januari-år-2010] Bokföringsposter.under.året [B1] Inköp/av/varor/på/kredit 890 [B2a] Försäljning/av/varor/på/kredit 1/540 [B2b]/ Varorna/som/såldes/hade/anskaffats/för: 710 [B3] Inköp/av/kontorsmaterial/kontant 24 [B4] Hyresfakturor/skickas/till/hyresgäster 192 [B5] Löner/betalas/till/de/anställda 240 [B6]/ Amortering/av/lån 60 [B7] Ränta/erhålls/för/medel/på/bankkontot 12 [B8] Betalning/erhålls/för/kundfordringar / 1/752 [B9] Betalning/av/leverantörsskulder 960 [B10] Ränta/betalas/på/lånet 36 Bokföringsposter.vid.årets.slut [C1] Förutbetalda/intäkter/avseende/hyror: 16 / [Hyresfakturan-i-december-år-2010-avser-hyran-för-januari-år-2011] [C2] Avskrivningar/på/fastigheter 80 anm. Varulagret/värderas/till/500/tkr/vid/årets/slut / UPPGIFT: Bokför ingående balanser, ovanstående affärshändelser samt bokslutsposter och gör bokslut år 2010 för Lömsk flugsvamp AB. 2 (12)

3 2 TILLGÅNGAR SKULDER!OCH!EGET!KAPITAL KOSTNADER INTÄKTER BANK LEVERANTÖRSSKULDER KOSTNAD!SÅLDA!VAROR FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER FBI!:!HYROR " AVSKRIVNINGAR HYRESINTÄKTER KUNDFORDRINGAR BANKLÅN LÖNEKOSTNADER RÄNTEINTÄKTER VARULAGER " EGET!KAPITAL " " KONTORSMATERIAL " " FASTIGHETER (redovisade!värden)! " RÄNTEKOSTNADER " " 3 (12)

4 UPPGIFT 2 (9 poäng) (a) Röd flugsvamp AB startade sin verksamhet den 1/1 år Under året köpte företaget in varor till ett värde av hela 300 tkr. Samtliga inköp av varor var kontantinköp och betalades med pengar ur kassan. Kostnaden för sålda varor år 2010 uppgick till 240 tkr. Vid årets slut fanns således ett varulager i företaget till ett värde av 60 tkr. Bokför årets inköp av varor och gör bokslut per den 31 december år KASSA$[T] KOSTNAD$SÅLDA$VAROR$[K] VARULAGER$[T]! (b) Vit flugsvamp AB anskaffade den 1/1 år 2010 inventarier till ett värde av 400 tkr. Dessa inventarier hade en nyttjandeperiod på fem år och därefter hade de inget värde alls. Företaget tillämpar linjär avskrivningsmetod. Bokför inköpet år 2010 och gör därefter bokslut. KASSA$[T] AVSKRIVNINGAR$[K] INVENTARIER:$REDOVISADE$VÄRDEN$[T]! (c) Vitgul flugsvamp AB hade den 1/ förutbetalda försäkringspremier (fordran IBR) på 100 tkr. Under året erhöll och betalade företaget försäkringsfakturor på 300 tkr. Dessa försäkringsfakturor gällde för perioden Bokför ingående balans och årets försäkringsfakturor på nedanstående konton. Gör därefter bokslut per den 31 december år KASSA$[T] FÖRSÄKRINGSKOSTNADER$[K] FÖRUTBETALDA$KOSTNADER$5$FÖRSÄKRINGSPREMIER$[T] 4 (12)

5 UPPGIFT 2 (fortsättning) (d) Gråfotad flugsvamp AB hade den 1/1 år 2010 förutbetalda hyresintäkter (skuld IBR) på 20 tkr. Under år 2010 hyrde företaget ut delar av sina lokaler. Hyresfakturorna uppgick till 288 tkr. I detta belopp ingick även hyran för januari år Hyran för januari år 2011 som företaget fick betalt för den siste december 2010 uppgick till 24 tkr. Bokför ingående balans och årets fakturor på nedanstående konton. Gör därefter bokslut per den 31 december år KASSA$[T] HYRESINTÄKTER$[I] FÖRUTBETALDA$INTÄKTER$5$HYROR$[S] (e) Flockflugsvamp AB startade sin verksamhet den 1/1 år Vid årets slut fanns upplupna kostnader för räntor (skuld IBR) på 90 tkr. Bokför den upplupna kostnaden och gör därefter bokslut per den 31/12 år KASSA$[T] RÄNTEKOSTNADER$[K] UPPLUPNA$KOSTNADER$1$RÄNTOR$[S]! (f) Brun flugsvamp AB hade den 1/1 år 2010 upplupna intäkter för räntor (fordran IBR) på 28 tkr. Under verksamhetsåret 2010 skickade företaget räntefakturor på totalt 170 tkr. Vid årets slut fanns upplupna intäkter (fordran UBR) på 16 tkr. Bokför räntefakturorna och gör därefter bokslut per den 31/12 år 2010 på kontona nedan. KASSA$[T] RÄNTEINTÄKTER$[I] UPPLUPNA$INTÄKTER$0$RÄNTOR$[T]!! 5 (12)

6 UPPGIFT 3 (4 poäng) (a) Nedan presenteras balansräkningar vid början och slutet av år 2008 för Röd flugsvamp AB och Vit flugsvamp AB. Vidare specificeras eget kapital kontot för Röd flugsvamp AB. Där framgår att Röd flugsvamp AB under år 2008 haft ett (positivt) resultat på 200 tkr. Eftersom företaget vare sig haft insättningar eller uttag från ägaren så förklarar resultatet hela förändringen av eget kapital för Röd flugsvamp AB (dvs skillnaden mellan eget kapital vid slutet av året och eget kapital vid början av året motsvarar resultatet för året). För Vit flugsvamp AB kan däremot inte resultatet beräknas som skillnaden mellan eget kapital vid slutet av året och eget kapital vid början av året eftersom företaget haft insättningar från ägaren på 160 tkr och uttag från ägaren på 100 tkr. Din uppgift är att räkna fram resultatet för Vit flugsvamp AB med hjälp av den information som finns tillgänglig. Beräkningen görs med fördel på Vit flugsvamp AB:s bifogade konto för eget kapital. RÖD'FLUGSVAMP'AB VIT'FLUGSVAMP'AB 4 '1/1'år'2008'(i'tkr) '1/1'år'2008'(i'tkr) BANK 400 EGET*KAPITAL 400 BANK 400 EGET*KAPITAL '31/12'år'2008'(i'tkr) '31/12'år'2008'(i'tkr) BANK 600 EGET*KAPITAL 600 BANK 600 EGET*KAPITAL EGET'KAPITAL'år'2008'(i'tkr) UBR 600 IBR 400 RESULTAT EGET'KAPITAL'år'2008'(i'tkr) (b) Nedan presenteras balansräkningar vid början och slutet av år 2009 för Röd flugsvamp AB och Vit flugsvamp AB. Vidare specificeras eget kapital kontot för Röd flugsvamp AB. Där framgår att Röd flugsvamp AB under år 2009 haft ett (negativt) resultat på 120 tkr. Eftersom företaget vare sig haft insättningar eller uttag från ägaren så förklarar resultatet hela förändringen av eget kapital för Röd flugsvamp AB (dvs skillnaden mellan eget kapital vid slutet av året och eget kapital vid början av året motsvarar resultatet för året). För Vit flugsvamp AB kan däremot inte resultatet beräknas som skillnaden mellan eget kapital vid slutet av året och eget kapital vid början av året eftersom företaget haft insättningar från ägaren på 40 tkr och uttag från ägaren på 208 tkr. Din uppgift är att räkna fram resultatet för Vit flugsvamp AB med hjälp av den information som finns tillgänglig. Beräkningen görs med fördel på Vit flugsvamp AB:s bifogade konto för eget kapital. RÖD(FLUGSVAMP(AB VIT(FLUGSVAMP(AB 4 (1/1(år(2009((i(tkr) (1/1(år(2009((i(tkr) BANK 600 EGET+KAPITAL 600 BANK 600 EGET+KAPITAL (31/12(år(2009((i(tkr) (31/12(år(2009((i(tkr) BANK 480 EGET+KAPITAL 480 BANK 480 EGET+KAPITAL EGET(KAPITAL(år(2009((i(tkr) RESULTAT 120 IBR 600 UBR EGET(KAPITAL(år(2009((i(tkr) 6 (12)

7 UPPGIFT 4 (2 poäng) Gulbrämad flugsvamp AB skickade den 12:e maj 2010 en faktura avseende konsulttjänster till Panterflugsvamp AB. Fakturans pris exklusive moms uppgick till kronor och momsen till kronor. Fakturans totalbelopp inklusive moms var således kronor. Hur bokförs affärshändelsen i säljarens (Gulbrämad flugsvamp AB) respektive köparens (Panterflugsvamp AB) räkenskaper? SÄLJARENS)RÄKENSKAPER 2 KUNDFORDRINGAR,[T] KÖPARENS)RÄKENSKAPER LEVERANTÖRSSKULDER,[S] UTGÅENDE,MOMS,[S] INGÅENDE,MOMS,[T] FÖRSÄLJNING,[I] EXTERNA,TJÄNSTER,[K] 7 (12)

8 UPPGIFT 5 (2 poäng) Röd flugsvamp AB betalade under september 2009 ut lön enligt följande (alla belopp i tkr): Bruttolön Preliminärskatt 4200 Nettolön 400 På bruttolönen utgick 35 procent i arbetsgivaravgifter. Den 12:e oktober betalade Röd flugsvamp AB preliminärskatt och arbetsgivaravgifter till skattemyndigheten avseende lönen för september via bankkontot. Bokför affärshändelserna på nedanstående konton. Bankkonto'[T] Personalskatt'[S] Löner'[K] Lagstadgade'arbetsgivaravgifter'[S] Lagstadgade'arbetsgivaravgifter'[K]! 8 (12)

9 UPPGIFT 6 (4 poäng) (a) Gul flugsvamp AB får den 5 maj 2005 en faktura för citroner från Fungi Inc. på hela USD. Den 5 juni betalade Gul flugsvamp AB skulden till Fungi Inc. via bankkontot. Hur bokförs affärshändelserna i Gul flugsvamp AB:s räkenskaper (bortse från moms vid införseln av citronerna till Sverige)? Kursen på USD 1 var: 8,00 SEK respektive 8,30 SEK BANK%[T] LEVERANTÖRSSKULDER%[S] VARULAGER%[T] VALUTAKURSFÖRLUST%[K] (b) Gul flugsvamp AB får den 5 maj 2008 en faktura för citroner från Fungi Inc. på hela USD. Den 5 juni betalade Gul flugsvamp AB skulden till Fungi Inc. via bankkontot. Hur bokförs affärshändelserna i Gul flugsvamp AB:s räkenskaper (bortse från moms vid införseln av citronerna till Sverige)? Kursen på USD 1 var: 8,00 SEK respektive 7,70 SEK BANK%[T] LEVERANTÖRSSKULDER%[S] VARULAGER%[T] VALUTAKURSVINST%[I] 9 (12)

10 UPPGIFT 7 (4 poäng) (a) Lömsk flugsvamp AB startade sin verksamhet den 1/1 år 2012 och redovisade följande skatteförhållande under sitt första räkenskapsår: Preliminärskatt 144 tkr och Beräknad skatt 160 tkr. Bokför affärshändelserna på kontona nedan. Bankkonto'[T] Skatteskulder'[S] Skatt'[K] (b) Grå kamskivling AB startade sin verksamhet den 1/1 år 2012 och redovisade följande skatteförhållande under sitt första räkenskapsår: Preliminärskatt 216 tkr och Beräknad skatt 210 tkr. Bokför affärshändelserna på kontona nedan. Bankkonto'[T] Skatteskulder'[S] Skatt'[K] 10 (12)

11 UPPGIFT 8 (2 poäng) Panterflugsvamp gjorde en avsättning till periodiseringsfonder på 100 tkr vid bokslutet för år Bokför avsättningen till periodiseringsfonder på kontona nedan och gör därefter bokslut. PERIODISERINGSFOND+[S] AVSÄTTNING+TILL+PERIODISERINGSFOND+[K] 11 (12)

12 UPPGIFT 9 (4 poäng) Definiera följande begrepp: Tillgång, skuld, intäkt och kostnad. 12 (12)

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21XO1A Tentamen ges för: ADM 10;ADM11 och Fristående kurs Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum:

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 TENTAMEN BESTÅR AV 10 FRÅGOR OCH KAN GE MAXIMALT 40 POÄNG.

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRO011 Tentamen ges för: Administratör inom offentlig verksamhet Namn:.. Personnummer:..

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011 DE13, TE13, IMIT13,BC13 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-03-26 Tid: 9:00 12:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE13, TE13,BC13,IMIT13 samt övriga Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-02-18 Tid: 14:00 16:00

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG 56 58

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Externredovisning - omtentamen

Externredovisning - omtentamen Externredovisning - omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SEXB01 CE12 och övriga Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-08-15 Tid: 09.00 13.00 Hjälpmedel: FAR:s samlingsvolym redovisning

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Goodwill. Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14. Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius. Bonnier Utbildning

Goodwill. Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14. Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius. Bonnier Utbildning Goodwill Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14 Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius Bonnier Utbildning Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress:

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs

Läs mer

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 12 januari 2010, KL 14-18

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi Redovisning i olika företagsformer A, 7,5 hp

Tentamen Företagsekonomi Redovisning i olika företagsformer A, 7,5 hp MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten Anna-Maria Jansson Tentamen Företagsekonomi Redovisning i olika företagsformer A, 7,5 hp Datum: 2010-10-08 Skrivtid:

Läs mer

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Sifferunderlaget för KFA-föreläsning 1 1 Personalkostnader Företaget anställer tre personer på deltid. Under året är den normala bruttolönen

Läs mer

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1 TENTAMEN I TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings Universitet Tid: 14:00-18:00 Sal: TER2, TER3 Antal uppgifter: 13 Antal sidor: 14 Max poäng: 50 poäng varav 27 poäng för 3a, 35 poäng för 4a och 43

Läs mer

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Skriftligt prov i delkurs Företagsekonomi 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi Introduktionskurs 5p Med kurskod FEK070 Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Tentamen

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs

Läs mer