Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan SOLNA Tel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97"

Transkript

1 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång Har du bokfört alla händelser som skett under året? Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat? Bank- och checkräkningskonto Värdering av kundfordringar Det finns obetalda kundfakturor per Är någon av dessa en befarad eller konstaterad kundförlust? Moms Kostnader och intäkter Finns det kostnader (t.ex. utförda konsulttjänster eller bensinfakturor) som tillhör det här året men som är bokförda på nästkommande? Finns det intäkter som avser det här året men som är bokförda på kommande år? Finns det kostnader (t.ex. försäkringspremier eller hyra) som är bokförda det här året, men som avser kommande år? Stämmer saldot på dina periodiseringskonton? Ej avdragsgilla kostnader Lön Finns det lönekostnader (till dig själv eller anställda) som avser arbetad tid under året men som inte är bokförda under året? Har du bokfört semesterlöneskuld till dina anställda? Konto 2710 resp Har du stämt av bokföringskontona för källskatt (2710) respektive arbetsgivaravgift (2730) mot de belopp som avser året, men som inte betalades in under året? Inventarier m m Har du gjort avskrivningar för maskiner och inventarier som du använder i företaget?... 5 Bokslut - Arbetsgång Sida 1

2 9 Lager Har du värderat ditt varulager? Lån Har du lån med lång löptid, där du vet att du kommer att göra avbetalningar under året som kommer? Slutkontroll Gör en sista avstämning Har du bokfört årets resultat?... 6 Bokslut - Arbetsgång Sida 2

3 1 Bokslut Arbetsgång 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året? Om någon kundfaktura, leverantörsfaktura eller någon annan händelse som avser 2014 inte är inlagd/bokförd i programmet ska du göra det nu. 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat? När du avslutar ett räkenskapsår bokför du Årets resultat som den sista verifikationen. I efterföljande år ska beloppet flyttas till kontot för Eget kapital eller Balanserat resultat. Öppna och kontrollera om du har ett saldo på kontot för Årets resultat per Har du det, har du troligen glömt att boka om föregående års resultat. 2 Bank- och checkräkningskonto Stämmer saldot på bokföringskontot för företagskontot (1930) per med det saldo som faktiskt var på bankkontot samma dag? Om det finns en differens har du kanske glömt att bokföra någon händelse eller råkat bokföra samma händelse flera gånger. 3 Värdering av kundfordringar 3.1 Det finns obetalda kundfakturor per Är någon av dessa en befarad eller konstaterad kundförlust? Skriv ut en förteckning över Obetalda kundfakturor per och ta ställning till hur troligt det är att du kommer att få betalt för dessa fakturor. 4 Moms Momsredovisningen för samtliga perioder inom året måste vara bokförda. Alla momskonton skall ha saldo noll och bara saldona på 1650/2650 skall finnas kvar för de två senaste periodernas fordran eller skuld som balans Bokslut - Arbetsgång Sida 3

4 5 Kostnader och intäkter 5.1 Finns det kostnader (t.ex. utförda konsulttjänster eller bensinfakturor) som tillhör det här året men som är bokförda på nästkommande? Om kostnaderna överstiger kr eller om de inte återkommer årligen med ungefär samma belopp ska kostnaderna periodiseras. 5.2 Finns det intäkter som avser det här året men som är bokförda på kommande år? Om intäkterna överstiger 5000 kr ska de bokas om. 5.3 Finns det kostnader (t.ex. försäkringspremier eller hyra) som är bokförda det här året, men som avser kommande år? Om kostnaderna överstiger kr eller om de inte återkommer årligen med ungefär samma belopp ska kostnaderna periodiseras. 5.4 Stämmer saldot på dina periodiseringskonton? När alla periodiseringar är genomförda ska summan på dina periodiseringskonton stämma med summan av de periodiseringar som är upplagda. Om det finns verifikationer på periodiseringskonton som inte hör hemma där rättar du med en manuell verifikation. 6 Ej avdragsgilla kostnader Försäkra dig om att du inte har bokfört kostnader som avdragsgilla, även om de inte är det. Titta extra noga på konton för 1. representation (både gentemot kunder och personal) och 2. medlemsavgifter. Om någon kostnad bokförts fel måste den bokas om. Obs! Om kostnaden inte är avdragsgill är inte heller den moms som är kopplad till kostnaden avdragsgill. Bokslut - Arbetsgång Sida 4

5 7 Lön Finns det lönekostnader (till dig själv eller anställda) som avser arbetad tid under året men som inte är bokförda under året? Öppna och kontrollera i huvudboken att den summa på kontona som avser lönekostnader som avser tid som arbetats under året är bokförda. Om det finns kostnader som avser året, men som har bokförts på nästa år, måste de lönekostnader med tillhörande sociala avgifter bokas som upplupen kostnad. 7.2 Har du bokfört semesterlöneskuld till dina anställda? Under året har dina anställda arbetat in semesterdagar. Om du inte fortlöpande under året bokfört semesterlöneskulden måste du göra det nu. Boka upp en skuld för den kostnad som motsvarar både de inarbetade semesterdagarna och de tillhörande sociala avgifterna. Om du använt ett löneprogram bör du kunna få ut de aktuella beloppen där. 7.3 Konto 2710 resp Har du stämt av bokföringskontona för källskatt (2710) respektive arbetsgivaravgift (2730) mot de belopp som avser året, men som inte betalades in under året? I samband med att du bokför löneutbetalningar bokför du en summa för källskatt på konto 2710 och en för arbetsgivaravgift på konto När skatten och arbetsgivaravgiften betalas ska den bokas bort från respektive konto. Saldot på konto 2710 och 2730 per ska motsvara den skuld som avser skatt och arbetsgivaravgift som inte har betalats under året. 8 Inventarier m m Har du gjort avskrivningar för maskiner och inventarier som du använder i företaget? Inventarier och annan utrustning som du använder i din verksamhet ska skrivas av motsvarande den värdeminskning som uppstått under året. Om du inte gör detta månadsvis ska du göra det nu. Bokslut - Arbetsgång Sida 5

6 9 Lager 9.1 Har du värderat ditt varulager? Om du har varor på lager ska du ha räknat (inventerat) dem den Värdet av varorna ska sedan beräknas och bokföras. Det finns olika regler för hur lagervaror ska värderas, beroende på vilken typ av lagervaror det är.ta reda på vad som gäller för de varor du har i ditt lager. När du har beräknat lagervärdet jämför vad du har bokfört på dina lagerkonton med det saldo som du har kommit fram till vid värderingen. Om det finns en avvikelse bokför du den mot 4990 Förändring av lager och pågående arbeten. 10 Lån 10.1 Har du lån med lång löptid, där du vet att du kommer att göra avbetalningar under året som kommer? Den delen av ett lån som du vet att du kommer amortera under det kommande året ska bokas bort från kontot för Långsiktig skuld och till konto 2417 Kortfristig del av långfristigskuld till kreditinstitut. 11 Slutkontroll 11.1 Gör en sista avstämning När du har klarmarkerat alla punkter här, har du gjort de vanligaste avstämningarna. Du bör nu skriva ut en balansrapport och titta igenom samtliga konton för att försäkra dig om att du vet vad som ligger bakom varje saldo. Titta sedan igenom samtliga konton på Resultatrapporten och kontrollera att alla saldon verkar rimliga. 12 Har du bokfört årets resultat? När allt är avstämt är du redo att bokföra årets resultat. En vinst skall bokföras i debet på konto 8999, årets resultat och i kredit på Årets resultat Bokslut - Arbetsgång Sida 6

7 En förlust skall bokföras i kredit på konto 8999, årets resultat och i debet på Årets resultat Bokslut - Arbetsgång Sida 7

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Lär Dig bokföring på 20 minuter

Lär Dig bokföring på 20 minuter UNICELL AB http://www.unicell.se 1 Lär Dig bokföring på 20 minuter Lär Dig bokföring NU. Det tar cirka 20 minuter att läsa igenom denna kurs. När Du är färdig har Du tillräckligt med kunskaper för att

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Manual efredo Sidan 1 (146) Manual. efredo. Redovisning för enskild Firma. Copyright Stifor IT 2014. Utgåva 14 2014-11-18-1 -

Manual efredo Sidan 1 (146) Manual. efredo. Redovisning för enskild Firma. Copyright Stifor IT 2014. Utgåva 14 2014-11-18-1 - Manual efredo Sidan 1 (146) Manual efredo Redovisning för enskild Firma Copyright Stifor IT 2014 Utgåva 14 2014-11-18-1 - Manual efredo Sidan 2 (146) Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Start av

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Deklarera på NE-blanketten

Deklarera på NE-blanketten Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel Liten verksamhet? Har du en liten verksamhet är det ofta okomplicerat att deklarera den. Det kan t.ex. vara en skogsfastighet eller så kanske

Läs mer

Hogia TA Proffs. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia TA Proffs

Hogia TA Proffs. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia TA Proffs Kom igång snabbt med Hogia TA Proffs Välkommen till Hogia TA Proffs I den här introduktionen beskrivs programmet och dess grunder översiktligt. En fullständig beskrivning av programmet och dess rapporter

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förkortningslista... 5 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2013:2) och kommentarer... 6 Avsnitt I Inledande bestämmelser...

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Vägledning Bokföring. Oktober 2014

Vägledning Bokföring. Oktober 2014 Vägledning Bokföring Oktober 2014 1 Vägledning Bokföring Innehållsförteckning Inledning...4 Förkortningslista...4 Lagregler, rekommendation (RKR 23 Bokföring) och kommentarer...5 Avsnitt I Inledande bestämmelser...5

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19 Uppdaterad: 2014-08-19 Ändringar gjorda under år 2014: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 30999 Förmedling anslag enl. beslut inom KI Äb 2014-03-05 1015 Utgifter för utveckling, utrangering ansk

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer