Emmanouel Parasiris INVESTERINGSBEDÖMNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Emmanouel Parasiris INVESTERINGSBEDÖMNING"

Transkript

1 Emmanouel Parasiris INVESTERINGSBEDÖMNING

2 INVESTERINGSBEDÖMNING VAD MENAS MED INVESTERINGSBEDÖMNING? VILKA METODER? DEFINITION : Hur man ska gå tillväga för att bedöma lönsamheten av ett investeringsbeslut (rationellt beslutsfattandet)

3 INVESTERING? VAD ÄR R DET? En kapitalsatsning (materiella-, human-, finansresurser) som ger betalningskonsekvenser i form av inbetalningar och utbetalningar under en längre tid (tidsaspekten är viktig)

4 PILDIAGRAMMET I= INBETALNINGAR (Intäkter, försäljningsvinster, kostnadsbesparingar) U= UTBETALNINGAR (kostnader dvs material, löner, reparationer) R= RESTVÄRDE (När investeringen utrangeras) G=GRUNDINVESTERING/KAPITALSATSNING (Summa utbetalningar dvs byggnader,mark,reservdelar, verktyg mm) T=TIDSAXELN I I I I I R U G Inbetalningsöverskott= Årlig inbetalning - Årlig utbetalning År

5 VILKA METODER FINNS DET DÅD TILL HANDS? NUVÄRDEMETODEN ANNUITETSMETODEN INTERNRÄNTEMETODEN PAY - OFF METODEN

6 KALKYLMETODER (FÖRUTSÄTTNINGAR: Investeringar karakteriseras av att det finns en grundinvestering följd av en serie inbetalningsöverskott över investeringens livslängd. NUVÄRDEMETODEN=Omräkningen av samtliga förväntade in och utbetalningar till en och samma tidpunkt dvs tidpunkten för grundinvesteringen. 1. NPV större än 0 lönsam (ju högre nuvärde desto bättre) 2. Olika investeringsalternativ så väljer man det alternativ som i storleksordningen har största nuvärde.

7 KALKYLMETODER (fortsättning) 3. Förekommer ojämna serier då är det bäst att omräkna (nuvärdeberäkna) betalningarna ett år i taget). DIFFERENSKALKYL: I stället för att beräkna nuvärdena var för sig och sedan jämföra dessa kan kalkylen avgränsas till skillnaderna i betalningskonsekvenser.

8 KALKYLMETODER (fortsättning) NUVÄRDEKVOT: När nuvärdet ställs i relation till kapitalet (som ofta uppfattas som trång sektion) får man nuvärdekvoten dvs den totala avkastningen i form av nuvärde per investerad krona. Vid rangordningen föredras det alternativ som uppvisar högsta (positiva) nuvärdekvoten

9 KALKYLMETODER (fortsättning) Nuvärde Nuvärdekvot= Grundinvestering (begränsad tillgång till kapital) SVAGHETER: Likviditet, kalkylränta.

10 KALKYLMETODER (fortsättning) kalkylränta% Nv(dyr) Nuvärde (billig) Nv (dyr) - Nv (billig) 0 70,0 42,0 28,0 5 45,5 28,8 16, ,7 14,4 5, ,5 9,2 1,3 20-2,3 1,8-4, ,7-4,4-17,1 Nuvärdemetod som ett instrument att rangordna olika investeringsaltrenativ. Ju lägre kalkylränta desto högre nuvärde dvs desto mer lönsamt investeringsalternativet och tvärtom.

11 KALKYLMETODER (fortsättning) Nuvärdet (kr/nu) beräknas först och denna omräknas sedan till annuitet (kr/år) A>0 = lönsam Vid jämförelse av olika investeringsalternativ väljer man det investeringsalternativ med den högsta annuiteten.

12 ÖVNING 3. (NUVÄRDE BERÄKNING) Ett företag som på grund av en begränsad investeringsbudget inte kan genomföra alla lönsamma investeringar (dvs investeringar med ett positivt kapitalvärde) har två intressanta projekt varav bara det ena kan genomföras med tillgängliga medel. För projekten gäller följande. Projekt A Projekt B Grundinvestering G 0 100tkr 70tk Grundinvestering G tkr Grundinvestering G tkr Inbetalningar, I 1 -I 5 90tkr 100tkr Utbetalningar U 1 -U 5 60tkr 75tkr Restvärde år 5 0tkr 10tkr Livslängd 5år 5år Kalkylränta har beräknats till 7 % a) Illustrera betalningskonsekvenserna för de två projekten i var sitt pildiagram. b) Beräkna investeringarnas Nuvärde (Kapitalvärde). c) Vilket projekt är mest lönsam om hänsyn ej tas till det begränsade kapitalet? Motivera. d) Beräkna investeringarnas Nuvärdekvoter (Kapitalvärdekvoter) e) Vilket projekt är mest lönsamt om kapitalknappheten beaktas? Motivera.

13 PAY OFF METODEN (PAY BACK ELLER ÅTERBETALNING) Hur lång tid det tar att få tillbaka det satsade kapitalet. Oftast tar man ej hänsyn till räntan. Men ska man ta hänsyn till räntan så skall man nuvärdebestämma det årliga inbetalningsöverskottet. Pay off metoden är egentligen inte någon lönsamhetsmått på samma sätt som nuvärde-annuitets-internräntemetoden utan ett likviditetsmått

14 1.Vid årligt återkommande lika stora inbetalningsöverskott fås Pay off som kvoten mellan Grundinvesteringen genom det årliga Inbetalningsöverskottet (Utan hänsyn tagen till ränta) G Pay off = = x år I 2. Vid Årligt återkommande lika stora inbetalningsöverskott och hänsyntagande till ränta så blir Pay off kvoten mellan Grundinvesteringen och Inbetalningsöverskottet. G Pay off = = x år I Gå då till räntetabeller och titta på antalet år som motsvaras av räntesatsen.

15 3. Vid årligt ej återkommande lika stora inbetalningsöverskott (utan hänsyn till räntan) Grundinvestering sammanlagda Inbetalningsöverskott till årets början Det aktuella årets inbetalningsöverskottet 4. Vid Årligt ej återkommande lika stora Inbetalningsöverskott (med hänsyn till ränta), nuvärdebestämma först och sedan utför samma procedur som punkt 3.

16 Man beaktar osäkerheten genom att göra bedömningar ett antal år framåt i tiden tex genom att bedömma investeringens tidshorizont Pay - off eller återbetalningstiden är också ett sätt att beakta osäkerheten. Vid årligt lika återkommande inbetalningsöverskott så kan man räkna pay off som ett förhållande mellan Grundinvesteringen och inbetalningsöverskottet dvs Pay off= grundinvestering inbetalningsöverskott

17 RÄKNEÖVNING Bladbergs Kemiska industri har inför årets budgetarbete tagit fram tre investeringsförslag. Ur rent produktionstekniskt synpunkt är alla tre projekten värdefulla och bör genoföras, men verksamheten kan fortsätta även om ingen investering görs. Förslagen benämns här A,B och C. Förslag. A B C Grundinvestering (tkr) Inbetöverskott år1 (tkr) Inbetöverskott år2 (tkr) Inbetöverskott år3 (tkr) Inbetöverskott år4 (tkr) Restvärde (tkr) n = 4 år Kalkylränta 12% A) a) Rita pildiagram (Cash Flow) för varje investeringsalternativ. b) Beräkna nuvärdet för varje investering. c) Vilket investeringsalternativ är lönsamt enligt kapitalvärdekvoten d) Beräkna Pay -Back (återbetalningstiden för varje investering med hänsyn tagen till ränta eller utan hänsyn till ränta) e) Ge ett förslag till styrelse hur man ska bedöma de olika investeringsförslagen.

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg » Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg FÖ4 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? » Definition Vad är en investering?

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget Kalkyl handbok för fastighets företaget Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S)

Läs mer

Fastighetsekonomi för offentlig sektor. Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder

Fastighetsekonomi för offentlig sektor. Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder Fastighetsekonomi för offentlig sektor Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder Bakgrund Pluggade 2005-2008 Kalkylator Projektledare EPC Byggprojektledare UK Byggprojektledare, Projekteringsledare

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2006-10-28 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS)

I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS) Investeringsbedömning: I1 F (OS) I2 F (OS) I3 F (OS) Grundmodeller och begrepp Prisförändringar och inflation Skatt I4 övning I5 datorlabb praktikfallsövning I6 F (OS) I7 F (OS) Uppföljning och tolkning

Läs mer

Genomgång av Produktionsekonomianteckningar

Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Planering Företagets produktion, resultatplanering, kalkylering (självkostnadskalkyl, bidragskalkyl, investeringskalkyl), repetition, kunskapstest. Företagets

Läs mer

TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03)

TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03) TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03) LÖSNINGSFÖRSLAG: Notera förslag och att det är skisser inte fullständiga svar på definitioner och essäfrågor Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Nedskrivningar UTKAST (juni 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Skatterätt... 2 Annan normgivning... 2 Lagregler och allmänt råd...

Läs mer

EI2452 Tillförlitlighetsanalys av elkraftsystem VT 2010 (7,5 hp)

EI2452 Tillförlitlighetsanalys av elkraftsystem VT 2010 (7,5 hp) av elkraftsystem VT 2010 (7,5 hp) Kursdel 2 Föreläsning 19: Ekonomisk planering 1 Agenda Introduktion Indata Lagar och regleringar Livslängd Kalkylränta Kostnader Kalkylmetoder Översikt Nuvärdesmetoden,

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

FT22 BERÄKNING AV EN INVESTERING

FT22 BERÄKNING AV EN INVESTERING FT22 BERÄKNING AV EN INVESTERING www.concordia.jakobstad.fi BERÄKNING AV EN INVESTERING INNEHÅLL SIDA 1. PLANERING AV EN INVESTERING 3 1.1 Finansiering av investeringarna 3 1.2 Klassificering av investeringarna

Läs mer

1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid

1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 02 10 25. RÄNTA 1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Hur man gör och varför.

Hur man gör och varför. FINANS ENLIGT MARKUS 2 Hur man gör och varför. o Innehåll: Kommenterad sammanfattning, Brealey & Myers, Principles of Corporate Finance, upplaga 6: kapitel 3 (nuvärdesberäkningar), 4 (aktievärdering),

Läs mer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Inledning Det här är ett kalkylunderlag gjort för dig som har tankar på att starta Grön omsorg på gården eller redan är igång. I den kan du göra beräkningar

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Version 2015-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Kapitel 3 Kalkylprinciper och generella kalkylvärden G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 3 Kalkylprinciper

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system Hjälpmedel för utvärdering av energieffektiva produkter/system Stockholm 2009-09-24 1.Kort inledning Energibesparing Produkt och/eller system? P 1 (P in ) P hydr P 2 4 2. Tre (3) olika hjälpmedel 1.Kort

Läs mer

Kurs 311. Finansiell ekonomi

Kurs 311. Finansiell ekonomi Handelshögskolan i Stockholm Finansiell ekonomi, kurs 311 Per Hiller 2003-09-01 Kurs 311 Finansiell ekonomi Tentamensfrågor med lösningsförslag från läsåret 2002/2003 Tentamenstiden är 4 timmar och tentamen

Läs mer

Räkna på lönsamheten! Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling

Räkna på lönsamheten! Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling 2005:13 2004:29A Räkna på lönsamheten! Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling Förord Investeringar som syftar till att utveckla myndigheters verksamhet måste grundas på ett

Läs mer

Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller

Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller Richard Nygren SLU, Department of Economics Thesis No576 Degree Thesis in Business Administration OR Economics Uppsala, 2009 C-level, 15 ECTS credits

Läs mer

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift.

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 2 (6 poäng) Här följer några blandade påståenden. I. En av nackdelarna

Läs mer

Affärsekonomi för chefer

Affärsekonomi för chefer Affärsekonomi för chefer som inte är ekonomer Affärsekonomi handlar om att styra, kontollera och utveckla verksamheten. Ett viktigt ekonomiska verktyg för chefer och alla med inflytande i verksamheten

Läs mer

Framtid för D-bryggan i Lindö

Framtid för D-bryggan i Lindö Framtid för D-bryggan i Lindö 1. Bakgrund och förändrat nuläge Att D-bryggan är i dåligt skick och behöver bytas de närmaste åren har vi känt till länge. Vi hyr ju i dagsläget bryggan av kommunen och grundtanken

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Institutet för privatekonomi (1) Rapport ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Januari

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar MILJÖFÖRVALTNINGEN ENERGICENTRUM 104 20 Stockholm Energicentrum vid Miljöförvaltningen Stockholm Stad Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar Slutrapport 15 februari 2012 ÅF Infrastructure AB Karin

Läs mer

Samhällsekonomiska utvärderingar

Samhällsekonomiska utvärderingar Förvaltningshögskolans rapporter nummer 123 Samhällsekonomiska utvärderingar Osvaldo Salas De som jagar makt mellan himmel och jord. Om det civila samhällets roll vid implementeringen av jaktpolitiska

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer