I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS)"

Transkript

1 Investeringsbedömning: I1 F (OS) I2 F (OS) I3 F (OS) Grundmodeller och begrepp Prisförändringar och inflation Skatt I4 övning I5 datorlabb praktikfallsövning I6 F (OS) I7 F (OS) Uppföljning och tolkning av praktikfallsövning Finansiering Osäkerhet och risk I8 övning

2 Kalkylering med hänsyn till finansiering dagens viktigaste punkter: Labben: Dynamisk modell: Inriktnings-anpassningsinvesteringar Den dynamiska kalkylens roll Finansiering Hur räknar man på finansiering Utan och med skatt Kalkylränta vid finansiering = långsiktiga låneräntan

3 Investeringskalkyl = jämför ett beslut med ATT INTE GÖRA DET Nollalternativ = fortsatt drift med minsta möjliga investering Sänkt kostnad = kostnad som inte längre kan påverkas (har redan skett) Inriktningsinvestering = investering för att ändra inriktning inom företaget, ny produkt/marknad Anpassningsinvestering = effektivisera, förbättra, etc. verksamheten

4 Statisk och dynamisk kalkyl Sammanfattning: Statisk kalkyl (utan prisförändringar): Visar investeringens initiala styrka Dynamisk kalkyl (med prisförändringar): Visar hur snabbt den initiala styrkan urholkas vid antagna förändringar på priser och kostnader. Använd den dynamiska kalkylen som ett komplement till den statiska kalkylen. Visar olika saker.

5 dynamisk kalkyl 1. Real prisförändring på industriprodukter oftast NEGATIV intäkterna minskar 2. Real prisförändring på många kostnader, t.ex. löner oftast POSITIV kostnaderna ökar => Inriktningsinvestering mindre lönsam med hänsyn till prisförändring MEN! Dynamisk kalkyl bygger på ett antagande om passivitet

6 dynamisk modell ledningens handlingar under investeringens livslängd 1. Produktutveckling för att motverka den negativa prisutvecklingen 2. Lärdomar under processen kommer att leda till anpassningsinvesteringar (t.ex. rationaliseringar) för att motarbeta kostnadsökningen => Dynamiska kalkylen ger ett mått på hur aktivt företaget kommer att vara tvungen att jobba med anpassningsinvesteringar för att göra investeringen lönsam

7 Statisk kalkyl Dynamisk kalkyl

8 Anpassningsinvesteringar: Kostnadsreducerande investeringar. Intäktsökningar (ej volymökande) i samband produktförbättringar, nya produkter och marknadsinvesteringar. Volymökningar (kapacitetshöjande).

9 Statisk och dynamisk modell Sammanfattning: Statisk kalkyl: Visar investeringens initiala styrka Dynamisk kalkyl: Visar hur snabbt den initiala styrkan urholkas vid antagna förändringar på priser och kostnader. Använd den dynamiska kalkylen som ett komplement till den statiska kalkylen. Visar olika saker.

10 Investeringsäskande Oftast standardiserad process för att bedöma investeringar: o blankett (äskande) o Excel-mall (för att säkerställa att kalkylerna görs på motsvarande sätt för olika kalkyler som skall jämföras) Önskad information på blankett för äskandet Syfte klargörs Klasser: Dela in i olika investeringsklasser som skall bedömas på olika premisser (och på olika nivåer i företaget) Snabbt kunna utvärdera storleken på investeringen Snabbt kunna se de mest relevanta nyckeltalen för att kunna jämföra med andra investeringar Bilaga väsentlig information så att man kan granska intressanta investeringar närmare t.ex.: o underlag för kalkylen o ritningar

11 Exempel på en blankett för investeringsäskande

12 Finansiering Budgetnivå Investeringar och dess finansieringar upptas i samband med budgetprocessen Projektnivå Enskilda investeringsobjekt studeras och dess finansieringssituation.

13 Finansiering Projektnivå Gör först en kalkyl där man visar projektets lönsamhet (med kalkylränta). Om denna kalkyl är lönsam görs särskilda kalkyler för att avgöra finansieringens lönsamhetstillskott. OBS! Räntan på företagets långfristiga lån används som diskonteringsränta då man bedömer finansieringens lönsamhetstillskott.

14 Finansiering Projektnivå Olika finansieringsformer: -Lån -Avbetalningsköp -Leasing Finansiell leasing Operationell leasing

15 Ett rakt lån Ett rakt amorteringslån innebär att lika stora amorteringar sker varje år under lånets livslängd. Den årliga ränteutbetalningen minskar då i takt med att lånet betalas tillbaka. kr Lånebelopp=B(0) N tid Ränta Amorteringar = -B(0)/N

16 Ett rakt lån Amorteringskostnad är lånebeloppet dividerat med lånets längd. Räknar därefter fram räntekostnaden baserat på kvarstående skuld vid årets början. Exempel: Rakt lån på kr med 6 % ränta ska betalas på fyra år. Tidpunkt Ränta Amortering Summa Kvarstående skuld Efter 1 år Efter 2 år Efter 3 år Efter 4 år

17 Ett annuitetslån Summan av amorteringar och ränta, den så kallade annuiteten, ska vara lika stor under hela lånets livslängd. Räntan blir störst i början och amorteringarna ökar mot slutet. I regel finns det kvar en relativt stor kapitalskuld i slutet av låneperioden. kr Lånebelopp=B(0) N tid Ränta Amorteringar

18 Ett annuitetslån Generellt kan annuiteten beräknas genom att lånebeloppet multipliceras med annuitetsfaktorn. Amortering och ränta beräknas därefter år för år. Räntekostnaden år ett kan räkna ut med hjälp av lånebeloppet och den angivna räntan. Då man vet annuiteten kan amorteringen därefter tas fram. N N annuitet annuitet annuitet annuitet (1 + i) 1 B(0) = = = annuitet * 1 2 ( 1+ i) ( 1+ i) ( 1+ i) k = 1 ( 1 + i) i*1 ( + i) annuitet N k N ( + i) i*1 = B(0)* (1 ) N + i 1 Exempel: Annuitetslån på kr med 6 % ränta ska betalas på fyra år. 0,06* ( 1+ 0,06) 4 annuitet = 10000* = 2886kr 4 (1 + 0, 06) 1 Tidpunkt Ränta Amortering Summa Kvarstående skuld Efter 1 år Efter 2 år Efter 3 år Efter 4 år N

19 Finansiering i Produkta AB Det har nu uppstått 2 finansieringsalternativ att ta hänsyn till när det gäller nyinvesteringsalternativet. a) Leverantören av den nya utrustningen på 3100 tkr erbjuder ett femårigt lån på 2500 tkr med rak amortering med 4% ränta. b) Företaget har blivit erbjudet att leasa (finansiell leasing) maskinen med ett 7-årigt kontrakt till ett pris av 450 tkr/år (nominellt), som betalas i början av varje år Företagets ränta på långfristiga lån är 8%. Bestäm finansieringens lönsamhet.

20 Lösning: Man ska först göra en kalkyl där man visar projektets lönsamhet (med vanliga kalkylränta). Denna lösning har vi redan gjort på tidigare föreläsningar. Kapitalvärdet för differensinvesteringen var -247 tkr när vi räknade utan hänsyn till skatt och -154 tkr när vi räknade med hänsyn till skatt. Här återstår det endast att beräkna och lägga till finansieringens lönsamhetstillskott. Ovan beskrivna data är angivna i nominella termer då det är en beskrivning av vilka lånevillkoren som gäller. Därmed är det exakt dessa in- och utbetalningar som kommer att ske vid angivna tidpunkter. Företagets ränta på långfristiga lån bygger på företagets lånevillkor kopplat till det sätt man planerat att skaffa långsiktigt främmande kapital till företaget. Därför är denna ränta också angiven i nominella termer. Lösningen kommer att presenteras både utan och med hänsyn till skatt varför följande avkastningskrav kommer att användas: i = n, före 8% i r, före 1+ i n, före = 1+ q i = (1 s)* i = 0, 737*8% 5,9% n, efter n, före i r, efter 1+ i n, efter = 1+ q 1 5,9% 1 3,8%

21 kr Finansiering lån Producta utan skatt Lånebelopp=2500 tkr tid Ränta = 4%*lånat belopp Amorteringar (rak amortering) = 2500/5 Beräkningar med hjälp av Excel: Lånefinansiering före skatt Indata Ränta långfristiga skulder 8% Lån 2500 Amortering -500 Ränta 4% Ekonomisk livslängd (år) Lån 2500 Amortering Ränta Resp års betalningar Nuvärde av resp års betalningar Ack nettobetalningar Kapitalvärde 252 Manuella beräkningar: KV = 2500 = 252tkr ( 1+ 0,08) ( 1+ 0,08) ( 1+ 0,08) ( 1+ 0,08) ( 1+ 0,08) Totalt kapitalvärdet med hänsyn till finansiering = kapitalvärde utan finansiering + finansieringens kapitalvärde = = = 5 tkr

22 kr Finansiering lån Producta med skatt Lånebelopp=2500 tkr tid Ränta = 4%*lånat belopp*(1-s) Amorteringar (rak amortering) = 2500/5 Manuella beräkningar: KV 573, 7 559, 0 544, 2 529,5 514, 7 = 2500 = 194tkr ( 1+ in, efter ) ( 1+ in, efter ) ( 1+ in, efter ) ( 1+ in, efter ) ( 1+ in, efter ) Totalt kapitalvärdet med hänsyn till finansiering = kapitalvärde utan finansiering + finansieringens kapitalvärde = = = 40 tkr

23 kr Finansiering leasing Producta utan skatt Uteblivet inköp=3100 tkr tid Leasing = 450 tkr Uteblivet restvärde =500 tkr (reellt) Manuella beräkningar: KV = 3100 = 235tkr k k = 0 ( 1+ in, före ) ( 1+ ir, före ) 7 Totalt kapitalvärdet med hänsyn till leasing-finansiering = kapitalvärde utan finansiering + finansieringens kapitalvärde = = = -12 tkr

24 kr Finansiering leasing Producta med skatt Uteblivet inköp=3100 tkr tid Leasing = 450*(1-s) tkr Utebliven skattereduktion pga avskrivningar = =(3100/5)*s tkr Uteblivet restvärde =500*(1-s) tkr (reellt) Manuella beräkningar: KV ( 1 s 3100 ) s 5 500( 1 s) = 3100 = 160tkr k 7 1+ i 1+ i 1+ i k k= 0( ) k= 1( ) ( ) n, efter n, efter r, efter Totalt kapitalvärdet med hänsyn till finansiering = kapitalvärde utan finansiering + finansieringens kapitalvärde = = = 6 tkr

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg » Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg FÖ4 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? » Definition Vad är en investering?

Läs mer

Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBEF01: Diagnos, prognos och beslut

Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBEF01: Diagnos, prognos och beslut Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBEF01: Diagnos, prognos och beslut Denna uppgift gäller en investeringsbedömning inför ett köp av en fastighet i Lund. Arbetet skall presenteras i en rapport enligt

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm- Göteborg/Malmö Analys av möjliga organisations- och finansieringslösningar samt effekter på de offentliga finanserna

Nya stambanor mellan Stockholm- Göteborg/Malmö Analys av möjliga organisations- och finansieringslösningar samt effekter på de offentliga finanserna Nya stambanor mellan Stockholm- Göteborg/Malmö Analys av möjliga organisations- och finansieringslösningar samt effekter på de 28 Februari 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Institutet för privatekonomi (1) Rapport ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Januari

Läs mer

Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering?

Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering? Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering? En undersökning av fem fastighetsbolag i Göteborg D-uppsats Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Höstterminen 2004 Författare: Födelseårtal: Namn Stefan

Läs mer

1Målet med detta kapitel är att du ska

1Målet med detta kapitel är att du ska 1Målet med detta kapitel är att du ska förstå sambandet mellan inköpspris och försäljningspris i ett handelsföretag kunna beräkna lämplig påläggsprocent förstå skillnaden mellan pålägg och marginal känna

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 1 (10) Regionstyrelsen Finansieringsstrategi Ordförandens förslag Regionstyrelsen

Läs mer

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor Frågor och Svar 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor 1 KREDITPRÖVNING OCH KREDITREGLER Vad kan Bättre Bolån belåna? Bättre Bolån belånar

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller

Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller Richard Nygren SLU, Department of Economics Thesis No576 Degree Thesis in Business Administration OR Economics Uppsala, 2009 C-level, 15 ECTS credits

Läs mer

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer