Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar"

Transkript

1 utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB - Productivity Potential Assessment Sweden AB Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB

2 Agenda 1. Hitta produktivitetspotentialen: 2. Metodik Syfte Analys Genomförande Resultat 3. Projektexempel 4. Sammanfattning 5. Slutsatser

3

4 Industrial Management

5 Det finns inga företag som är så bra att de inte går att förbättra! Förändringsbenägna företag blir ännu bättre Små förändringar kan ge betydande förbättringar Det som inte förbättras försämras Osynliga fabriker finns!

6 Syftet med förbättringsprojekten

7 Syfte Öka kapacitet Reducera kostnader Åstadkomma mera med mindre Maximera värdeadderande tid Minimera slöserier

8 Analys av produktivitetspotentialen

9 Produktivitetsanalys

10 Varför mäta? Den som inte mäter kan inte följa upp Den som inte kan följa upp kan inte styra Den som inte kan styra kan heller inte förbättra

11 OEE - Overall Equipment Effectiveness Produktiv tid Planerad drifttid K E T Kassationer Omarbete Småstopp Uppstart Haverier Omställning OEE = Tillgänglighet * Effektivitet * Kvalitetsutbyte Medelvärde för 30 studerade fordonsunderleverantörer är 60%

12 Produktivitet förbättras genom Metod x Prestation x Utnyttjandegrad

13 Manuellt arbete Ej värdeadderande 31,8% Värdeadderande 46,6% Stödjande 21,6%

14 Förbättringsarbetets målsättning Ökad kapacitet genom: Effektivare produktionsflöden Förbättrad kvalitet Detta skapar i sin tur förutsättningar för: Utjämnade produktionsflöden Förbättrad planering Kundorderstyrning Lagerreduktion Mångkunniga och engagerade medarbetare Plattare produktionsorganisation Fokus på rätt sak på rätt plats i rätt tid

15 Förbättringsaktiviteter

16 Arbetsmetodik Öka driftandelen i produktionsutrustningar Reducera ställtider Visualisera för bättre överblick och planering Kundorderstyr produktionen Ställ om från tryckande till dragande produktion Utjämna produktionstakter Bilda arbetsgrupper inom lämpliga områden

17 Bekämpa alla former av slöserier Överproduktion Väntetider Transporter Felaktiga processer Lager Onödiga rörelser Omarbeten Att inte motsvara externa kunders krav

18 Produktivitetsutveckling Ständiga förbättringar av processer Icke värdeskapande aktiviteter elimineras och reduceras med hjälp av ständiga förbättringar Fokus på sättet att tänka inte tekniken Flödesorientering Processkartläggning och värdeflödesanalys Kundorderstyrning

19 10 viktiga projektförutsättningar 1. Eliminera slöseri 2. Minimera lager 3. Maximera flöden 4. Pull-produktion till följd av kundorderstyrning 5. Möt kundkrav 6. Gör rätt från början 7. Engagera och entusiasmera medarbetare 8. Bygg produktionssystemet för omställningseffektivitet 9. Partnerskap med leverantörer 10. Införande av ständiga förbättringar

20 Genomförande 1. Informera och förankra 2. Identifiera flaskhalsar 3. Analysera var förändring ger störst effekt 4. Prioritera omöjligt jobba med allt på en gång 5. Identifiera mätetal och följ upp kontinuerligt 6. Bilda arbetsgrupper och driv förbättringsarbetet 7. Utnyttja medarbetarnas kompetens 8. Ta fram förslag till lösning 9. Analys av vilka hinder som finns 10.Plan för hur hindren kan undanröjas 11.Igångkörning med beredskap för omplanering

21 Exempel på använda verktyg PPA-analyser Metodutveckling Standardiserat arbete Införande av ett kontinuerligt förbättringsarbete 5S Arbetsplatsutformning Informationstavlor Planering och styrning Självstyrande lag Dragande produktionsprinciper SMED-metoden för ställtidsreduktion Reduktion av cykel- och ledtider Kanban Förebyggande, operatörsdrivet underhåll

22 Resultat

23 Uppnådda resultat 80% reducerat slöseri 50% reducerad tillverkningskostnad 50% reducerad genomloppstid 50% reducerad bemanning med bibehållen kapacitet 80% reducerat lager och ökad kundservice 50% ökad kapacitet i fabriken Högre kvalitet Ökad lönsamhet Ökat strategiskt fokus Ökat cashflow till följd av tätare leveranser

24 Resultat

25 Projektexempel

26

27

28

29

30 Exempel på detaljer

31 CNC-avdelningen 7 CNCfleroperationsmaskiner Upp till 3200 x 1200 x 1200mm Höghastighets CNCfleroperationsmaskin med möjlighet till 5-axlig bearbetning

32 Tidigare produktionssystem

33 Förbättringsprojektets syfte Öka total kapacitet Höja produktiviteten i enstyckstillverkning Maximera värdeskapande tid Minimera slöserier Åstadkomma mer med mindre

34 Analys av produktivitetspotentialen

35 Förbättringsområden Kontinuerligt förbättringsarbete med fokus på att eliminera och minimera slöserier Kontinuerlig förbättring av processer Fokus på att utjämna produktionsflöden Processkartläggning, ställtidsrationalisering och städning Kundorderstyrning

36 Bekämpa alla former av slöserier Överproduktion Väntetider Transporter Felaktiga processer Lager Onödiga rörelser Omarbeten Att inte motsvara externa kunders krav

37 Förbättringsprojekt, CNC Startade 2010 Ny produktionsfilosofi Kontinuerligt förbättringsarbete Arbetsplatsutformning Mätning av maskintid Fokus på totalt förbrukad tid jämfört med struktur Ställtidsrationalisering Framtagning av riggplattor Bättre planeringsrutiner

38 Resultat, CNC

39 Resultat, CNC

40 Maskinutnyttjande Arbetad tid Maskin i ingrepp feb 17-feb 19-feb 23-feb 25-feb 01-mar 03-mar 05-mar 09-mar 11-mar 15-mar 17-mar 19-mar 23-mar 25-mar 29-mar 31-mar 04-apr 06-apr 08-apr

41 Förbättringsprojekt, TG Startade i slutet av 2010 Utjämnat produktionsflöde Fokus på maskinutnyttjande Omarbeten och kassationer Ställtidsrationalisering Framtagning av riggplattor Planeringsrutiner Visualisering Produktionslayout Arbetsplatsutformning

42 Förbättringsprojekt, Montering Startade 2011 Kontinuerligt monteringsflöde Samtliga ingående detaljer färdiga före monteringsstart Få bort detaljtillverkning i samband med montering Visualisering Ta bort allt överflödigt material 5S, städning

43 Förbättringsprojekt, Konstruktion Startade 2011 Roller och arbetssätt Bättre planering Daglig styrning Standardisering Ritningsgranskning Progress som verktyg Solidmodellering Simulering

44 Resultat

45

46 Sammanfattning Fokus på produktivitet, mer med mindre Arbeta helst med ett område i taget Omöjligt att arbeta med alla områden samtidigt Ta hellre många små steg istället för ett stort Mät, styr med mätetalen och förbättra Fastställ och förankra mål Arbeta fram strategi för att nå mål Identifiera hinder och arbeta med dem Involvera medarbetarna så mycket som möjligt

47 Slutsatser Den produktionstekniska utvecklingen är eftersatt Svenska industriföretag har för liten produktionsteknisk utvecklingskapacitet Det produktionstekniska stödet har nedbemannats under lång tid utan riktig överlämning Ansvaret är i teorin delegerat till första linjens chefer och produktionspersonalen Produktivitetsfrågorna hanteras inte i praktiken beroende på tidsbrist och brist på utbildning

48 Slutsatser Ökad delaktighet bland personalen kan inte till fullo lösa problemet med bristen på produktionstekniskt stöd För att svensk tillverkningsindustri ska utvecklas krävs ett ständigt fokus på att alltid ta tillvara de produktionstekniska förbättringspotentialerna Potentialen till ökad produktivitet är mycket stor inom svensk industri, även hos duktiga och väl utvecklade företag Medvetenheten och viljan till förändring inte alltid lika stor

49 Slutsatser En investering i ökad produktivitet betalar sig snabbt i form av ökad kapacitet och lönsamhet Tillverkningsindustrins produktivitetsarbete på verkstadsgolvnivå prioriteras inte i dagsläget Oro inför hur tillverkningsföretagens konkurrensförmåga och lönsamhet på sikt ska kunna upprätthållas

50 Produktivitetspotentialen inom svensk verkstadsindustri är enorm!

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Ständig utveckling i Väderstad - allt hänger ihop

Ständig utveckling i Väderstad - allt hänger ihop Allt hänger ihop. The Väderstad Way, Väderstad-Verkens variant av Toyota Production System, VIKKIS, Väderstad-Verkens unika förslagsverksamhet, Standardiserat arbetssätt, målstyrning, avvikelsehanteringen

Läs mer

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE KURSKATALOG ALLMÄN LOGISTIK SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LEAN PRODUCTION TPM OCH UNDERHÅLLSTEKNIK PRODUKTIONSTEKNIK INKÖP PRODUKTIONSLOGISTIK LAGER OCH DISTRIBUTION ARBETSLEDARSKAP WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen! Copyright Sandholm Associates AB 2012. Lars Sörqvist. Varför behövs koncept som Lean och Sex Sigma? Lars Sörqvist

Välkommen! Copyright Sandholm Associates AB 2012. Lars Sörqvist. Varför behövs koncept som Lean och Sex Sigma? Lars Sörqvist Copyright Sandholm Associates AB 2012 Samtliga bilder i detta bildspel är skyddade av copyright och får därigenom ej mångfaldigas eller spridas utan tillstånd. Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent,

Läs mer

ANALYS AV AUTOMATISK INSAMLING AV PROCESSMÄTDATA

ANALYS AV AUTOMATISK INSAMLING AV PROCESSMÄTDATA Examensarbete 15hp C-nivå ANALYS AV AUTOMATISK INSAMLING AV PROCESSMÄTDATA Reg.kod: Oru-Te-AU3005-A101/08 Fredrik Hartman Ingenjörsprogrammet för projektledning 180hp Örebro universitet vårterminen 2008

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-22 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean Utbildningsprogram 2010 produktion & lean 15-16 mars + 12-13 april + 6-7 maj + 31 maj-1 juni + 30-31 aug 2010, Göteborg 27-28 sept + 14-15 okt + 11-12 nov + 6-7 dec 2010 + 17-18 jan 2011, Stockholm 27

Läs mer

Lean-Produktion i skolan

Lean-Produktion i skolan Lärarutbildningen VAL-Projektet Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Lean-Produktion i skolan Lean-Production in school Thomas Jansson Anders Sorpola Yrkeslärarexamen (180hp) Lärarutbildning (90hp)

Läs mer

Sara Brännbacka LEAN I PRAKTIKEN. Ett tankesätt för produktionseffektivisering

Sara Brännbacka LEAN I PRAKTIKEN. Ett tankesätt för produktionseffektivisering Sara Brännbacka LEAN I PRAKTIKEN Ett tankesätt för produktionseffektivisering Examensarbete CENTRIA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för internationell handel Juni 2015 SAMMANDRAG Enhet Karleby-Jakobstad

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 World Class Manufacturing - bakgrunden LEAN PRODUCTION

Läs mer

Välkommen! Ständiga förbättringar och problemlösning med Sex Sigma. Så lyckas du med processutveckling och Lean

Välkommen! Ständiga förbättringar och problemlösning med Sex Sigma. Så lyckas du med processutveckling och Lean Välkommen! Seminarium 1: Seminarium 2: Seminarium 3: Ständiga förbättringar och problemlösning med Sex Sigma Så lyckas du med processutveckling och Lean Effektivare processer och bättre resultat med statistiska

Läs mer

Processeffektivitet. Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden

Processeffektivitet. Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden Processeffektivitet Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden Här presenteras en arbetssätt för att uppnå snabba effektiviseringar av en verksamhet genom att

Läs mer

Arbetsmaterial - får inte kopieras eller distribueras

Arbetsmaterial - får inte kopieras eller distribueras 8.1 Introduktion Det här kapitlet behandlar Kaizen, ett väldigt kraftfullt verktyg för snabbt och meningsfullt förändringsarbete. Kapitlet börjar med en introduktion till kaizen och kaizenevenemang. Fördelarna

Läs mer

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion JTI-rapport: Lantbruk & Industri / Agriculture & Industry, nr 418 Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion Lean for sustainable grain production Johanna Olsson 1, Barbro Sundström 2, Hanna Åström

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa ANNONS November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM ANNONS Lean - effektivare processer för högre lönsamhet Lean Management Företagets mål och strategier

Läs mer

SWEPS Swedish Production System

SWEPS Swedish Production System Teknisk projektredovisning SWEPS Swedish Production System - Ett kompetenslyft inom Lean Produktion VINNOVA-Projekt 2006-00124 April 2009 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...4

Läs mer

Här lyfter en lång processkedja med tydligt ledarskap. sidan 4. Kurser och seminarier. Sex Sigma lönar sig direkt

Här lyfter en lång processkedja med tydligt ledarskap. sidan 4. Kurser och seminarier. Sex Sigma lönar sig direkt Ett nyhetsbrev om verksamhetsutveckling och kvalitet AUGUSTI 2006 Kurser och seminarier 2 3 Sex Sigma lönar sig direkt Läs om lyckade projekt 6 10 Informationssäkerhet allt mer en kvalitetsfråga 12 13

Läs mer

5S i korthet. Detta är en kort sammanfattning av vad innehållet i 5S är, vilka effekter det kan ge och hur man kan starta.

5S i korthet. Detta är en kort sammanfattning av vad innehållet i 5S är, vilka effekter det kan ge och hur man kan starta. 5S i korthet Endast detaljer som används! En plats för varje detalj! Varje detalj på sin specifika plats! Allt är rent! Allt är klart för användning! Bild 1 2004-11-23 Bild 1 2005-02-02 Detta är en kort

Läs mer

Sex Sigma lönar sig direkt

Sex Sigma lönar sig direkt Sex Sigma lönar sig direkt Definiera Mäta Analysera Förbättra Styra Hämta inspiration och idéer från 31 lyckade Sex Sigma-projekt som genomförts i samband med Black Belt-utbildningar hos Sandholm Associates

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

PRODUKTION. Utbildning 2008. Produktionsutveckling. Processorienterad kvalitetsstyrning. Psykologi för projektoch produktionsledare

PRODUKTION. Utbildning 2008. Produktionsutveckling. Processorienterad kvalitetsstyrning. Psykologi för projektoch produktionsledare Produktionsutveckling PRODUKTION Utbildning 2008 Processorienterad kvalitetsstyrning Psykologi för projektoch produktionsledare Produktionsteknik I Produktionsekonomi Logistik för icke logistiker Inköp

Läs mer

Verksamhetsplan för Skatteverket

Verksamhetsplan för Skatteverket 2014 Verksamhetsplan för Skatteverket ULQI-2013-12-17-1647 Verksamhetsplan Skatteverket 2014 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 1.1 Verksamhetsplanen visar prioriteringarna

Läs mer

Struktur ger frihet i projektledning

Struktur ger frihet i projektledning Struktur ger frihet i projektledning av Bo Tonnquist Bo Tonnquist är konsult, lärare och handledare/coach, med mångårig erfarenhet som projektledare, affärsutvecklare och chef inom såväl svenskt näringsliv

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Grunden är lagd för det fortsatta arbetet

Grunden är lagd för det fortsatta arbetet < Produktionslyftet 2010 Metoder och lärdomar till stöd för andra De tillverkande företagen har stor betydelse för välståndet i Sverige: De står för en väsentlig del av Sveriges exportinkomster och är

Läs mer

Metoder och lärdomar till stöd för andra

Metoder och lärdomar till stöd för andra < Metoder och lärdomar till stöd för andra De tillverkande företagen har stor betydelse för välståndet i Sverige: De står för en väsentlig del av Sveriges exportinkomster och är helt avgörande för många

Läs mer

Effektivering av flöden vid Ekeris slutmonteringsavdelning

Effektivering av flöden vid Ekeris slutmonteringsavdelning Effektivering av flöden vid Ekeris slutmonteringsavdelning Jonas Hansson Examensarbete för ingenjörs (YH)-examen Utbildningsprogrammet för produktionsekonomi Vasa 2013 EXAMENSARBETE Författare: Utbildningsprogram

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning Få din projektverksamhet att lyfta med PPS Praktisk ProjektStyrning 2012 Utbildning PPS Verktyg Tjänster 1 Innehåll Bli medlem i PPS-familjen 3 Ett komplett stöd för moderna organisationer 4 Goda skäl

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer