Kartläggning och förbättring av värdeflöden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning och förbättring av värdeflöden"

Transkript

1 Kartläggning och förbättring av värdeflöden De fem Lean principerna Specificera värdet från slutkundens ståndpunkt (Value) Identifiera ett värdeflöde för varje produktfamilj (The value stream) Se till att produkten är i rörelse i flödet (Flow) Skapa ett dragande system (Pull) Reducera slöseri och strävar mot ett perfekt tillstånd (Perfection) Womack&Jones Lean Thinking 1

2 Värdeflödesanalys Värdeflödesanalys är en papper-och-penna metod som avser att kartlägga och även förbättra värdeflöden Kartläggningen går ut på att visualisera material och informationsflöden för att få en bättre uppfattning om produkternas väg genom produktionssystemet. Man följer produktens väg bakifrån, det vill säga från kunden tillbaka till leverantören. Mike Rother & John Shook Lära sig se Värdeflödesanalys i vården Följd av aktiviteter i verksamhetens processer som har till ändamål att höja värdet för patienten Värdeflödesanalys innebär att man kartläggar patientflöde hela vägen från till avslutat vårdåtagande 2

3 Kartläggning av värdeflöden Tillverkningsföretag flöden av material flöden av information Hälso- och sjukvården patientflöden flöden av information 3

4 Syfte med värdeflödesanalys Att identifiera och eliminera slöseri och onödig tid Att öka värdeskapande tid som tillför patienten värde Att identifiera orsaker till att det förekommer slöseri Att arbeta med ständiga förbättringar Att samla information som behövs för att göra en design av ett bättre framtida tillstånd Att skapa lärande för alla inblandade Vad vill man uppnå i industrin? Kortare ledtider från ingående lager till leverans Ökad andel värdeskapande tid Minskat antal produkter i arbetet Ökad leveranssäkerhet och produktkvalitet Ökad förståelse för produktionen Ökad delaktighet bland medarbetarna 4

5 Hur översätta till vården? Kortare ledtider från behov till åtgärd Ökad andel värdeskapande tid Bättre fungerande flöden Ökad tidhållning och kvalitet Ökad förståelse för verksamheten Ökad delaktighet bland medarbetarna Källa: Caroline Jarebrant, Att kartlägga nuvarande tillstånd Välj en produktfamilj Specificera produktens värde enligt kundens egen värdering Följ produktens väg baklänges från kunden till leverantören detta perspektiv innebär att arbeta med ett helhetsgrepp inte bara söka det optimala i individuella processer Ta med dig en stoppur: Lita varken på standardtider eller på annan information som du inte skaffat sig personligen Ta hänsyn såväl till materials- och informationsflöden Kartlägg hela flödet själv Mike Rother och John Shook Lära sig se 5

6 Valet av produktfamilj i vården Identifiera sjukdomsgrupper med utgångspunkt från patientens perspektiv på värdeflödet Sjukdomsgrupp: en grupp av patienter som i stort sett passerar genom samma processer Detaljeringsnivåer för värdeflöden Delprocessnivå Enskild klinik Flera kliniker Mellan och genom flera organisationer 6

7 Värdeflödesanalys - symboler Mottagning Processruta XYZ organisation Externa organisationer och processer C/T = 45 sec. S/T = 30 min. 3 Skift Faktaruta V 20 patienter 2 veckor Väntetid L 30 st. 1 dag Lager Manuellt informationsflöde Elektroniskt informationsflöde Signal Kanban Processruta Processrutan omfattar ett kontinuerligt flöde utan stopp Att rita en ruta för varje processteg kan göra att kartan blir alltför omfattande Om behovet finns kan man fortsätta med kartläggningen av varje individuellt processteg 7

8 Faktaruta - mätningar Cykeltiden (CT): tiden som förflyter mellan att ta hand om en patient till att ta hand om nästa patient Värdeskapande tid (tid för värdehöjning) (V/H): tiden som verkligen skapar värde åt patienten Ledtid (L/T): tiden som det tar för en patient att gå genom hela värdeflödet Ställtiden (S/T): tiden det tar att byta från en process till en annan Antalet medarbetare som behövs för att slutföra processen Tillgängliga arbetstiden per skift i processen minus tid för raster, möten etc Värdeflödesanalys - exempel Rehabiliteringsmedicinska kliniken Tre huvudsakliga sjukdomsgrupper: Smärtpatienter Hjärnskada (Strokepatienter) Ryggmärgsskada 8

9 Värdeflödesanalys exempel Primär vård Smärtpatienter Läkarbesök Kartläggning SRP Utvärdering Uppföljning V V V V V 4-5 v. Ca. 8 v. 45 minuter Ca. 8 tim. fördelade på 2-3 dagar Ca. 8 v. 8 veckor 3 m. 1 år 45 minuter Ledtid: ca. 6m + 3m + 12m Exempel-kartläggning AB: arbetsterapeut K: kurator P: psykolog SG: sjukgymnast L: läkare Inskr ssk V V V V V P AT SG L+K SG V Team -tid CT = 30 m 30 m CT = 60 m 70 m CT = 60 m 30 m CT = 60 m 19 t CT = 60 m 60 m CT = 60 m 160 t CT = 60 m VA = 15 VA = 50 VA = 50 VA = 15 VA = 50 VA = 45 VA = 45 AM:1 AM:1 AM:1 AM:2 AM:1 AM:1 AM:5 30m 70m 30m 19t 60m 160t 30m 60m 60m 60m 60m 60m 60m 9

10 Reflektioner Meningen att kartlägga patientens väg uppströms? Patientflöden är mindre transparenta I tillverkningsföretag kan man förstå mycket av flöden genom att vandra i fabriken. Svårt att se patientflöden genom att vandra i sjukhus Ska man verkligen arbeta med stoppur? Vissa väntetider är inte slöseri! Långa ledtider Ny symboler nödvändiga - patientens resor Kartlägg hela flödet själv? Kartläggning i sig är inte målet! Viktigt med en vision och mål Målet är att skapa och sätta i verket ett flöde som är lean ett flöde som i alla avseenden förbrukar mindre resurser Specificera värde enligt patientens egen värdering Välj ett värdeflöde i vilket mätbara förbättringar måste åstadkommas av strategiska skäl Utveckla en verklig förståelse för egenskaper i det nuvarande tillståndet 10

11 Viktiga stegen vid design av värdeflöden Sjukdomsgrupp Karta över nuvarande tillstånd Karta över framtida tillstånd Handlingsplan för genomförandet Fallgroppar Kartläggning i sig inte är ett sätt att bli effektivare, bättre och mer resurssnål Kartläggningen hjälper till att se och sätta fokus på flödet med vision av ett önskvärt framtida tillstånd Kartlägg bara de värdeflöden som har behov att förbättras 11

12 Fallgropar fort. Dela inte upp uppgiften att kartlägga mellan olika personer Om olika personer kartlägger var sitt segment så finns risken att ingen förstår helheten. Fastna inte i ambitioner att göra kartan perfekt i alla sina detaljer Slöseri finns i system, inte i människor! SIPOC diagram Supplier Inputs Process Outputs Customer Lista alla leverantörer Lista insatser till processen Beskriv processen Lista utfall från processen Mottagare av processens utfall 2. Start Stopp 12

13 Processnivåer Flödesdiagram Bedöma Komplettera Kompletterad Anknyta till befintligt vårdåtagande Anknuten Pågående vårdåtagande Utse ansvarig bedömare av Inkommen Vårdbegäran med ansv. bedömare Identifiera hälsoproblem/ behov av vårdtjänst Ej bedömningsbar Bedömningsbar Vårduppdrag Matcha mot utbud och uppdrag Bedömd Pågående vårdåtagande med samma hälsoproblem finns Vårdåtagande Vårdutbud Hänvisad Ställningstagande till Avslut 13

14 Matrisflödesdiagram Avd A Avd B Avd C 14

VÄRDEFLÖDESANALYS OCH MASKINOPTIMERING VID OSTNOR AB

VÄRDEFLÖDESANALYS OCH MASKINOPTIMERING VID OSTNOR AB Examensarbete 20 poäng D-nivå VÄRDEFLÖDESANALYS OCH MASKINOPTIMERING VID OSTNOR AB Reg.kod: Oru-Te-AUT067-Mag101/05 Andreas Häll, Per Franzén och Rawad Hadad Automatiseringsingenjörsprogrammet 160 p Örebro

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Sara Brännbacka LEAN I PRAKTIKEN. Ett tankesätt för produktionseffektivisering

Sara Brännbacka LEAN I PRAKTIKEN. Ett tankesätt för produktionseffektivisering Sara Brännbacka LEAN I PRAKTIKEN Ett tankesätt för produktionseffektivisering Examensarbete CENTRIA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för internationell handel Juni 2015 SAMMANDRAG Enhet Karleby-Jakobstad

Läs mer

Kanban. Marcus Hammarberg. torsdag den 15 september 2011 (v.)

Kanban. Marcus Hammarberg. torsdag den 15 september 2011 (v.) Kanban Marcus Hammarberg Kanban? Vad sjutton är Kanban för något? Jag brukar beställa yakiniku... http://blog.huddle.net/wp-content/uploads/2009/08/team-building-exercises-improving-teamwork.jpg Kanban

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Arbetsmaterial - får inte kopieras eller distribueras

Arbetsmaterial - får inte kopieras eller distribueras 8.1 Introduktion Det här kapitlet behandlar Kaizen, ett väldigt kraftfullt verktyg för snabbt och meningsfullt förändringsarbete. Kapitlet börjar med en introduktion till kaizen och kaizenevenemang. Fördelarna

Läs mer

Processeffektivitet. Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden

Processeffektivitet. Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden Processeffektivitet Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden Här presenteras en arbetssätt för att uppnå snabba effektiviseringar av en verksamhet genom att

Läs mer

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer

ANALYS AV AUTOMATISK INSAMLING AV PROCESSMÄTDATA

ANALYS AV AUTOMATISK INSAMLING AV PROCESSMÄTDATA Examensarbete 15hp C-nivå ANALYS AV AUTOMATISK INSAMLING AV PROCESSMÄTDATA Reg.kod: Oru-Te-AU3005-A101/08 Fredrik Hartman Ingenjörsprogrammet för projektledning 180hp Örebro universitet vårterminen 2008

Läs mer

Förord och Introduktion Tänk om du kunde slita mindre och öka din effektivitet med upp till 80% samt må gott och nå dina mål

Förord och Introduktion Tänk om du kunde slita mindre och öka din effektivitet med upp till 80% samt må gott och nå dina mål Förord och Introduktion Tänk om du kunde slita mindre och öka din effektivitet med upp till 80% samt må gott och nå dina mål Skulle det fungera? Hur? Jag vet att det går Vad och var ska snöbollen startas?

Läs mer

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans TÄNK OM i 4 STEG Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans En handbok i 4 Steg för Erfarenhetsbaserad Verksamhetsutveckling inledning innehållsförteckning TÄNK OM VI KUNDE TA TILLVARA PATIENTERNAS

Läs mer

Min tolkning av Lean Product Development

Min tolkning av Lean Product Development Min tolkning av Lean Product Development Skriven av Göran Svensson Del 1: Teori om Lean Produktutveckling...3 Introduktion...3 Vad är lean produktutveckling?...3 Vad är slöseri...4 Målet med Lean Produktutveckling...6

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-22 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Teknisk konsult. Vi utvecklar människor, människor utvecklar företag. Tm

Teknisk konsult. Vi utvecklar människor, människor utvecklar företag. Tm Teknisk konsult Vi utvecklar människor, människor utvecklar företag. Tm Tekniska konsulter Målet med utbildningen är att bygga på arbetslösa tekniker så att de blir gångbara som konsulter inom produktion,

Läs mer

Effektivering av flöden vid Ekeris slutmonteringsavdelning

Effektivering av flöden vid Ekeris slutmonteringsavdelning Effektivering av flöden vid Ekeris slutmonteringsavdelning Jonas Hansson Examensarbete för ingenjörs (YH)-examen Utbildningsprogrammet för produktionsekonomi Vasa 2013 EXAMENSARBETE Författare: Utbildningsprogram

Läs mer

Lean vad är det? Hur gör vi i Vara Kommun? Exempel från verkligheten. 2008 11-25 Katarina Olsson-Fernandinho

Lean vad är det? Hur gör vi i Vara Kommun? Exempel från verkligheten. 2008 11-25 Katarina Olsson-Fernandinho Lean vad är det? Hur gör vi i Vara Kommun? Exempel från verkligheten 2008 11-25 Katarina Olsson-Fernandinho Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå 1 Dokumenthistorik Version Kommentar Handläggare 0.1 11-09-03 Sammanslagning av delar 0.2 Justeringar 2 1 Inledning... 4 1.1 Produktionsplanering... 4 1.2 Dimensionering... 4 1.3 Kapacitetsplanering...

Läs mer

Patientsäkerhet genom kontinuerlig dialog mellan. ...PNR och förbättringsgrupp på Bröstcentrum, Capio S:t Görans sjukhus.

Patientsäkerhet genom kontinuerlig dialog mellan. ...PNR och förbättringsgrupp på Bröstcentrum, Capio S:t Görans sjukhus. Patientsäkerhet genom kontinuerlig dialog mellan...pnr och förbättringsgrupp på Bröstcentrum, Capio S:t Görans sjukhus. (Patient Närstående Rådgivare (PFA-USA)) 1 Capio S:t Görans verksamhetsstrategi Ständiga

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

2Peak-smart.com. för riktiga människor, i riktiga jobb, med verkligt arbete att göra. Fånga det osynliga... och utveckla det hållbart

2Peak-smart.com. för riktiga människor, i riktiga jobb, med verkligt arbete att göra. Fånga det osynliga... och utveckla det hållbart 2Peak-smart.com Fånga det osynliga... och utveckla det hållbart för riktiga människor, i riktiga jobb, med verkligt arbete att göra Medarbetaransvar MÅL Karriär MÅL Rekryterings MÅL Kross-kulturella arbetsrelationer

Läs mer

Att implementera lean

Att implementera lean Att implementera lean en generell beskrivning och ett exempel från Universitetssjukhuset i Lund Text: Pia Anhede & Magnus Lord Foto: Sun Nilsson Allt fler sjukhus och vårdorganisationer i Sverige kämpar

Läs mer

Ständig utveckling i Väderstad - allt hänger ihop

Ständig utveckling i Väderstad - allt hänger ihop Allt hänger ihop. The Väderstad Way, Väderstad-Verkens variant av Toyota Production System, VIKKIS, Väderstad-Verkens unika förslagsverksamhet, Standardiserat arbetssätt, målstyrning, avvikelsehanteringen

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 World Class Manufacturing - bakgrunden LEAN PRODUCTION

Läs mer

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer

Whitepaper Green Bullet Agil HR

Whitepaper Green Bullet Agil HR Whitepaper Green Bullet Agil HR Agil HR Inledning Detta whitepaper syftar till att förklara vad Agile är och hur HR bör anpassa sitt arbete för att skapa större värde i en agil organisation. I takt med

Läs mer