LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN"

Transkript

1 LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT

2 AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett exempel från bygglovsärenden

3 DET ÄR INTE ALLTID SÅ LÄTT UTMANINGAR I HANDLÄGGNING AV TILLSTÅND Ingen överblick Hög arbetsbelastning

4 VAD HÄNDER NÄR INTE PROCESSEN ÄR BALANSERAD? Stressade handläggare Lång handläggning och dålig kvalitet Missnöjda kunder

5 VANLIGA ORSAKER TILL PROBLEMEN Slöseri 1. Kö- och väntetid väntan på material, information och människor 2. Rörelse t.ex. dåligt anpassade arbetsplatser 3. Transport förflyttning av människor och material 4. Lager/arkiv Lager av kontorsmaterial eller ärendehantering på standby 5. Fel och brister Retur från en process till den tidigare pga. fel eller bristande information 6. Överproduktion Onödigt hög detaljeringsnivå, utföra mer än kunden har bett om 7. Ej ändamålsenlig process Flera inmatningar i IT-system, oklar ansvarsfördelning 8. Spill av medarbetarnas intellektuella resurser

6 LEAN I OFFENTLIG ADMINISTRATION ÄR DET MÖJLIGT? Självklart är det möjligt! Även om leanmetodiken har sitt ursprung i bilproduktionen, så är Lean ett förhållningssätt som är optimalt för att skapa både trivsel, kvalitet och effektivitet i administrativa processer. Att arbeta med Lean är också väldigt givande för både medarbetare och chefer. I de uppdrag vi har haft åt offentliga kunder har stora effekter uppnåtts och arbetsmiljön förbättrats avsevärt.

7 LEAN ADMINISTRATION? Lean är ursprungligen ett produktionssystem (Toyota) Stora vinster även inom service och administration Lean handlar om effektiva processer (kvalitet, snabbhet och flexibilitet) och ständiga förbättringar I en lean organisation arbetar alla medarbetare för att maximera kundens värde och minimera slöseri

8 LEAN GER KONKRETA RESULTAT I FORM AV Kortare handläggningstider Bättre resursutnyttjande och ökad effektivitet Högre kvalitet Ökad delaktighet i utvecklingsarbetet för medarbetarna Mindre stress BYGGER PÅ SUNT FÖRNUFT Enhetliga processer och standarder Kvalitet byggs in i processen Tydlig ansvarsfördelning Transparens Aktiv uppföljning, planering och styrning 2 mål: Skapa flöde Eliminera slöserier

9 FOKUS PÅ KUNDEN Erbjud det kunden förväntar sig Tillhandahåll tjänsten när kunden behöver den Lös kundens problem Process utifrån kundens perspektiv Minimera tid och besvär för kunden

10 MAN BLIR ALDRIG FÄRDIG MED LEAN Mer fokus på kundvärde och värdeskapande aktiviteter Större arbetsglädje, effektivitet, och kundnöjdhet Mindre fel, stress, slöseri och brandsläckning

11 VAD INNEBÄR LEAN I PRAKTIKEN EXEMPEL FRÅN ARBETE MED HANDLÄGGNING AV BYGGLOV

12 ARBETE MED LEAN I STEVNS KOMMUNE Ingen överblick av pågående och inkommande ärenden Många störmoment i handläggningen t.ex. frågor och samtal från sökanden, politiker och många interna möten Oklar intern ansvarsfördelning Ingen enhetlig handläggningsprocess Hög ärendebelastning Intäktskälla för kommunen Stor politisk synlighet Metod Problem Resultat

13 ARBETE MED LEAN I STEVNS KOMMUNE Metod Ingen överblick av pågående och inkommande ärenden Många störmoment i handläggningen t.ex. frågor och samtal från sökanden, politiker och många interna möten Oklar intern ansvarsfördelning Ingen enhetlig handläggningsprocess Hög ärendebelastning Intäktskälla för kommunen Stor politisk synlighet Problem Kartläggning av arbetsprocessen Identifiering av brister och tillkortakommanden i processen Skapa ny process med befintliga resurser Arbeta med olika verktyg för att skapa överblick, balans, standard, tydlighet i ansvar etc. Sätta tydliga och uppföljbara mål med förändringen Resultat

14 ARBETSPROCESSEN FÖRE LEAN Primära problem i processen 01 Kvalitet på inkomna ansökningar är låg 02 Högar av gamla ärenden skapar kö för nya ärenden 03 Ärenden som skulle kunna hanteras snabbt - får vänta på att komplexa ärenden ska hanteras 04 Många olika dokument och system används 05 Många störningsmoment i handläggningen 06 Administrativa uppgifter utförs av både administrativ personal och bygglovshandläggare 14

15 DEN FRAMTIDA PROCESSEN MED LEAN Huvudsakliga ändringar i processen 01 Standardiserad ansökan + checklista 02 Ärenden visualiseras för att skapa översyn för resurser flagga för resursbrist 03 Komplexa ärenden hanteras separat Enklare ärenden hanteras separat och slipper vänta 05 Handläggare delar på telefontider mm för att minska avbrott i handläggning 06 Tydliga rollbeskrivningar och ansvarsfördelning mellan handläggare och administrativ personal 15

16 ELEMENT I LÖSNINGEN Etablera flöde - one-piece-flow ett ärende åt gången Etablera fast track så att tunga ärenden inte bromsar upp lättare ärenden Organisering i teams (alla ska inte göra allt) Visualiserad styrning Delat telefonansvar + telefontider (så att man inte blir avbruten hela tiden) Gemensamma/enhetliga checklistor och rutiner Styrningstavlor och statistik Veckovisa uppföljningsmöten Plan för avveckling av ärendehögar

17 VISUALISERAD STYRNING Styrningshylla skapar transparens och säkrar att teamet kan följa upp om processerna fungerar effektivt kan vara digital. Ärendetyp Arbetsmoment

18 ARBETE MED LEAN I STEVNS KOMMUNE Metod Ingen överblick av pågående och inkommande ärenden Många störmoment i handläggningen t.ex. frågor och samtal från sökanden, politiker och många interna möten Oklar intern ansvarsfördelning Ingen enhetlig handläggningsprocess Hög ärendebelastning Intäktskälla för kommunen Stor politisk synlighet Problem Kartläggning av arbetsprocessen Identifiering av brister och tillkortakommanden i processen Skapa ny process med befintliga resurser Arbeta med olika verktyg för att skapa överblick, balans, standard, tydlighet i ansvar etc. Sätta tydliga och uppföljbara mål med förändringen Ökad överblick av pågående ärenden och status på resurser Högarna av gamla ärenden arbetades bort Handläggningstiden för ansökningar minskade från 26 veckor till 4-6 v Gemensamt arbetssätt och större flexibilitet Medarbetare som tar ansvar och är med och påverkar förbättringsarbetet Resultat

19 IMPLEMENTERING AV LEAN UTMANINGAR I UPPSTARTEN Kommunikation och förståelse kring valet av Lean - Lean används inte för att rationalisera utan för att optimera Arbetet behöver vara förankrat på ledningsnivå förslag till förändringar behöver få godkännande och implementeringsstöd från chefer De som involveras bör så tidigt som möjligt veta om förväntningar, tidplan mm. Medarbetare som inte är direkt involverade bör få information om vad som händer

20 IMPLEMENTERING AV LEAN UTMANINGAR UNDER PROCESSEN Chefernas uppbackning är viktig under hela implementeringen. Det är lätt hänt att cheferna förlorar intresset eller prioriterar andra saker under arbetets gång. Det behöver avsättas tid för att implementera Lean i verksamheten. Det kan vara svårt, samtidigt som det dagliga arbetet också kräver tid men är nödvändigt. Viktigt också att därför snabbt identifiera vad arbetet ska leda till! Medarbetare ser ofta sig själv och andra i nya roller i samband med en Lean-process. För vissa är det enkelt att skifta roller för andra tar det längre tid. Detta kan påverka tiden det tar för implementering

21 IMPLEMENTERING AV LEAN UTMANINGAR EFTER FÖRÄNDRINGAR Att arbeta med Lean innebär att fortsätta arbeta med ständiga förbättringar Lean är ett förhållningssätt, inte en quick fix Förankringen av det arbete som tagits fram genom Lean-arbetet måste vara så stark i alla led, att även om en medarbetare som varit involverad slutar ska arbetet kunna fortsätta Att kommunicera de framgångar som uppnås är viktigt både för att skapa stolthet och ägarskap i gruppen, men också för att hålla fokus på fortsatta förbättringar!

22 VAD INNEBÄR ARBETE MED LEAN? We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them

23 TACK FÖR OSS! KONTAKTUPPGIFTER: JOHAN MOBERG TEL: E-POST:

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Processeffektivitet. Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden

Processeffektivitet. Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden Processeffektivitet Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden Här presenteras en arbetssätt för att uppnå snabba effektiviseringar av en verksamhet genom att

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå 1 Dokumenthistorik Version Kommentar Handläggare 0.1 11-09-03 Sammanslagning av delar 0.2 Justeringar 2 1 Inledning... 4 1.1 Produktionsplanering... 4 1.2 Dimensionering... 4 1.3 Kapacitetsplanering...

Läs mer

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Järfälla kommun - Socialförvaltningen - Beställare SOC Enkätperiod: 2010-11-18 -- 2010-12-22 Underlag till analyserna i denna rapport Personalen på din arbetsplats

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Mejl och mobilpolicy

Mejl och mobilpolicy Mejl och mobilpolicy Tillgänglighet efter arbetstid blir allt vanligare och har många orsaker. Många tjänstemän har fått friare arbetstider och ges allt större möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans.

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

TAM 1:2008 REKOMMENDATIONER. Vid förändring av ärende- och dokumenthantering. Version 1.0

TAM 1:2008 REKOMMENDATIONER. Vid förändring av ärende- och dokumenthantering. Version 1.0 TAM 1:2008 REKOMMENDATIONER Vid förändring av ärende- och dokumenthantering Version 1.0 1 Inledning Dessa rekommendationer, TAM 1:2008, togs fram år 2008 inom projektet TAMAD - Förstudie. Syftet med projektet

Läs mer

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5 RAPPORT 2013:5 Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten Författare: Åsa Swan, Madeleine Blusi Hemtjänst

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Individens utmaningar Unga Östhammar: Att slutföra sin utbildning: En utmaning för de unga är att klara sin utbildning. Det är en förutsättning

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM - effektivare processer för högre lönsamhet Management Företagets mål och strategier måste kopplas till det kontinuerliga

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Ett bättre akutflöde. Så skapar vi ett bättre akutflöde. Bäst förändring byggs underifrån! En kundberättelse. PÅ AKUTCENTRUM HELSINGBORGS LASARETT

Ett bättre akutflöde. Så skapar vi ett bättre akutflöde. Bäst förändring byggs underifrån! En kundberättelse. PÅ AKUTCENTRUM HELSINGBORGS LASARETT Ett bättre akutflöde En kundberättelse. Bäst förändring byggs underifrån! Så skapar vi ett bättre akutflöde PÅ AKUTCENTRUM HELSINGBORGS LASARETT Kjell Ivarsson, verksamhetschef för Akutcentrum, Helsingborgs

Läs mer