SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar"

Transkript

1 SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1

2 Förord Den här broschyren är skriven för medarbetare i kulturförvaltningen. Den ska vara en introduktion och en vägledning i arbetet med Smart på alla nivåer i förvaltningen. Smart innebär att arbeta med ständiga förbättringar, att identifiera och ta bort slöseri. Det handlar inte om att arbeta snabbare, utan om att arbeta smartare, och att lära sig att se vad som skapar värde ur kundens perspektiv. I kulturförvaltningen ska vi arbeta med Smart för att öka kundvärdet och samtidigt på bästa sätt hushålla med våra resurser. Vi ska sätta kunden i centrum och ständigt sträva efter att förbättra oss. I detta arbete ska vi använda oss av Smart som ett arbetssätt. För ca tre år sedan kom jag för första gången i kontakt med Lean, som Smart bygger på. Jag inspirerades av filosofin och de konkreta resultat ett leanbaserat arbetssätt kan ge. Att ständigt sträva efter att göra allt så enkelt som möjligt, synliggöra felaktigheter och respektera varje medarbetare. Det låter enkelt och det är enkelt och mycket effektivt när man väl har kunskapen och verktygen. Sigge Ohlsson Kulturchef 2 SMART Lean på kulturförvaltningen

3 Vad är Smart? Kulturförvaltningens variant av Lean. Tanke och arbetssätt för systematiskt förbättringsarbete. Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser. Kundens behov i fokus. Utgår från medarbetarnas delaktighet och engagemang i det dagliga arbetet. Kontinuerliga förbättringar. Varför SMART? Vi vill jobba med Smart för att alla ska få det bättre Vi väljer att arbeta enligt Smart för att dess effekter skapar värde åt såväl kunder, medborgare som medarbetare. Vi vill bli bättre och jobba smartare, för att få möjlighet och tid att utveckla vår verksamhet så att vi kommer närmre förväntat resultat och vision. Vi måste jobba med Smart för att framtiden ställer nya krav Medborgarnas anspråk och krav på kommunernas verksamhet kommer att växa snabbare än vad som går att finansiera med nuvarande skatte- och avgiftssystem. Medborgarnas behov kommer vara större än resurserna och det kommer att behövas uppfinningsrikedom och en viss djärvhet att lösa de utmaningar som sektorn står inför. Vi har ett konkret mål med vårt Smartarbete Målet är att kulturförvaltningen är en kundorienterad organisation som erbjuder en utmanande arbetsplats med medarbetare som är engagerade, effektiva och jobbar tillsammans. SMART Lean på kulturförvaltningen 3

4 FILOSOFIN Smart är en filosofi som bygger på Lean. Det handlar om att alltid ha medborgaren/kunden i fokus. Det är ett långsiktigt arbete för att få ut mer av skattepengarna utan att de anställda ska behöva springa fortare. Att arbeta smart innebär att arbeta med ständiga förbättringar. Alla medarbetare är delaktiga i förbättringsarbetet och utvecklingen av verksamheten. Vision Vart är vi på väg? Resultat Vad når vi? Ökat kundvärde Principer och Metoder Hur tänker vi? Hur gör vi? Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Värdegrund Vår människosyn Demokrati Lika värde Hållbar utveckling 4 SMART Lean på kulturförvaltningen

5 Grunderna i Smart Grunden i Smart är Halmstads kommuns gemensamma värdegrund. Den beskriver hur vi ser på dem som är berörda och beroende av vår verksamhet. Den ger ett uttryck för vår människosyn och hur vi ständigt söker vägar att skapa största möjliga mervärde för alla parter. Våra principer beskriver hur vi tänker när vi arbetar, utvecklar våra arbetssätt, löser problem, organiserar uppgifter med mera. Resultatet förbättras genom en ständig utveckling av våra arbetssätt. Detta görs tillsammans. Alla medarbetare deltar i förbättringsarbetet och utvecklingen av sin enhet och kulturförvaltningen som helhet. Halmstads kommun har en vision om framtiden i Halmstad. Visionen heter Halmstad 2020 och beskriver hur kommunen vill att Halmstad ska upplevas av de som bor här och av besökare. SMART Lean på kulturförvaltningen 5

6 VISIONEN Halmstads kommuns vision bygger på en välkänd och inarbetad beskrivning av Halmstad, nämligen Halmstad staden med tre hjärtan. Varje hjärta står för något som Halmstad ska vara eller sträva mot i framtiden. Halmstad Hemstaden Vi är en kommun där människor möts med trygghet, respekt och kärlek. Halmstad Upplevelsestaden Vi skapar en atmosfär som ger livslust genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet. Ökat kundvärde Halmstad Kunskapsstaden Vi bygger en stad där människor växer genom utbildning, företagsamhet och nytänkande. HR visionen 2010: Vår vision blir verklig genom delaktiga och nytänkande medarbetare, som med stöd av tydliga uppdrag och ett engagerat ledarskap förenar utvecklingen av sig själv och sin verksamhet med balans i livet. VÄRDEGRUNDEN Demokrati Vår vision om Halmstad 2020 bygger på demokratiska värden. Alla halmstadbor ska ha möjlighet till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. Lika värde I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskap kännetecknas av ömsesidig respekt. Alla medborgare som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respe Demokrati Lika Ökat kundvärde Hållbar ut Hållbar utveckling Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling 6 SMART Lean på kulturförvaltningen

7 PRINCIPERNA Principerna beskriver det grundläggande tankesättet som vi använder när vi utvecklar vår verksamhet. Smart bygger på fyra principer: Ökat kundvärde 1. Kunden ska alltid vara i fokus. 2. i vår organisation är den viktigaste resursen. 3. Vi måste veta vad vi ska göra, när vi ska göra det och hur vi ska göra. Att leverera rätt saker utan fel samt att agera om ett fel uppstår är en förutsättning. Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling 4. Att ständigt sträva efter att bli bättre är vår filosofi. Vi gillar problemlösning och känner tillit till varandras arbete. 1. Den första principen handlar om kundfokus. Vi har alltid kunden i fokus i vårt arbete. Det är därför viktigt att veta vem som är kunden och vad kunden förväntar sig av oss. Smart går ut på att öka värdet för kunden och ta bort de delar i vårt arbete som inte ger värde åt kunden. Vi arbetar långsiktigt och ansvarsfullt mot ett gemensamt mål där vi genererar värde för kunden och samhället. Foto: Mattias Johansson SMART Lean på kulturförvaltningen 7

8 2. Den andra principen handlar om medarbetarna. Människorna i vår organisation är den viktigaste resursen. Ökat kundvärde Smart ger medarbetare möjlighet att påverka sitt eget och verksamhetens arbete alla tillåts och förväntas bidra till förbättringsarbetet. Det är medarbetarna själva som ständigt förbättrar sitt arbetssätt så att det ger mer värde åt kunden. Vi arbetar tillsammans i ett framåtsträvande och öppet arbetsklimat där kreativitet och nya idéer uppmuntras. I Smart möts människor och samverkar utifrån respekt och omtanke. Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling 3. Om det inte är definierat vad som är normalt hur kan man då se när det är onormalt? Den tredje principen, arbetssättet delas in i två underprinciper: A., B. A. Vi måste veta vad vi ska göra, när vi ska göra det och hur vi ska göra. Genom att definiera våra processer, ansvaret och arbetsbelastningen i våra processer får vi en stabil grund att stå på. I processerna arbetar vi med roller och ansvar, utjämning och standardisering. B. kommer från insikten om att kvalitet skapas och slöseri minimeras om arbetet stoppas så fort ett fel har upptäckts. Inga fel ska skickas vidare utan korrigeras direkt. Sedan går man tillbaka till det steg i arbetet där felet uppstod och ser över orsaken. En standard är inte huggen i sten utan gäller till dess att en bättre tillämpning hittats. 8 SMART Lean på kulturförvaltningen Vad är en standard? Ett gemensamt arbetssätt som förklarar hur något ska göras. Kan t.ex. vara rutiner och checklistor. Varför är standarder så viktiga? Standarder gör att man lättare upptäcker fel. De utgör basen för kontinuerliga förbättringar. Vad utmärker en bra standard? En bra standard är effektiv, meningsfull, enkel, tydlig, visuell och känd.

9 4. Den fjärde principen handlar om lärandet i organisationen. Att ständigt söka grundorsaken till problem utvecklar lärandet inom organisationen. Att analysera, reflektera och framför allt dela med sig av det man har lärt sig är viktigt i Smartfilosofin. Nytänkande och utveckling är centralt för en lärande organisation. I Smart respekterar, samarbetar och utbyter vi erfarenheter inom och mellan enheter/avdelningar i förvaltningen och i kommunen samt med nätverk och partners utanför kommunen. Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling Ständiga förbättringar Genom att sträva efter att öka kundvärdet i varje situation uppmanas organisationen till att ständigt förbättra verksamheten. Våra principer, och Arbetssätt ger utgångsläget för den fjärde principen. LEDARSKAPET Filosofin i Smart baseras på en gemensam syn på hur viktig kunden, medarbetarna, arbetsättet och lärandet är. Det är medarbetarna som driver förbättringsarbetet. Därför är stöd och engagemang från ledarna en grundsten för att lyckas med Smart. RESULTAT Genom att arbeta efter en tydlig linje, hela vägen från vår vision via våra värderingar och principer når vi det resultat vi eftersträvar ökat kundvärde. Då vet vi också att resultatet är skapat på ett hållbart sätt. Foto: Mattias Johansson SMART Lean på kulturförvaltningen 9

10 Mina idéer till förbättringar slöserier jag hittat Väntan Överproduktion Lager Rörelse Överarbete Outnyttjad krativitet Omarbete Transporter 10 SMART Lean på kulturförvaltningen

11 Sortera anteckningar Skapa vana 5S Strukturera Standardisera Städa SMART Lean på kulturförvaltningen 11

12 12 SMART Lean på kulturförvaltningen Version 1.0 KUF: ES-B / JE, September 2010, tryck KOMAC

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Introduktion till arbetsplatsträffar vid Linköpings universitet

Introduktion till arbetsplatsträffar vid Linköpings universitet Introduktion till arbetsplatsträffar vid Linköpings universitet Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Utvecklade arbetsplatsträffar (APT) som framgångsfaktor... 3 2. LiU:s modell för samverkan...4 2.1. Regelverk

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning Vill du förändra din projektverksamhet? PPS Praktisk ProjektStyrning är en bra start! 2013 1 Innehåll PPS Modellen med människan i centrum 3 PPS är det kompletta projektstödet 4 Varför PPS? 5 PPS-modellen

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning Få din projektverksamhet att lyfta med PPS Praktisk ProjektStyrning 2012 Utbildning PPS Verktyg Tjänster 1 Innehåll Bli medlem i PPS-familjen 3 Ett komplett stöd för moderna organisationer 4 Goda skäl

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer