NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass"

Transkript

1 NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass

2 Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens Lyhördhet Säker arbetsmiljö Inga olyckor Ergonomi Friskvård Nolato ska vara kundens första val som samarbetspartner Just-in-Time Produktionsstyrning Standardiserat arbete Produktionsutjämning Värdeflöden Kvalitet Rätt från början Kvalitetssäkring Six Sigma Medarbetare Gå dit där det händer Stödjande ledarskap Visualisering Delaktighet Utbildning Ständiga förbättringar Förbättringsgrupper SMED TPM OEE 5S Vår leankultur Engagemang Värderingar Möjligheter Respekt

3 Ständiga förbättringar är vår väg Medical Excellence är baserat på Nolatos själ och strategier samt processer och verktyg enligt principerna inom Lean hur vi hanterar resurserna effektivt för att öka det kundupplevda värdet. Vi vill att Medical Excellence ska vara en vägledning och guide för alla medarbetare inom Nolato MediTech. Genom ständiga förbättringar, lagarbete och ett positivt engagemang skapar vi tillsammans en verksamhet i världsklass. Vi ska alltid leverera produkter och tjänster i rätt tid, med korrekt kvalitet och med ett minimum av slöseri. Genom att överträffa våra kunders högt ställda krav och förväntningar, säkrar vi vår långsiktiga konkurrenskraft. Vår leankultur Vi finner nya lösningar Våra medarbetares engagemang och delaktighet förbättrar förutsättningarna för långsiktig framgång. Tillsammans finner vi nya lösningar för hur det dagliga arbetet ska blir effektivare, smidigare och roligare. Det ger alla en bättre förståelse och överblick över vår verksamhet. Medical Excellence vägleder oss att se möjligheter istället för begränsningar, att hjälpas åt och visa varandra respekt. Vår leankultur harmoniserar väl med Nolatos Grundbultar: Vi är affärsmässiga Vi är välorganiserade Vi är ansvarstagande Engagemang Värderingar Möjligheter Respekt Johan Iveberg, VD Nolato MediTech

4 Medarbetare Engagerade medarbetare Medarbetarnas bidrag till förbättringsarbetet är hjärtat i verksamheten. Medarbetarnas kompetens och utvecklingsvilja ska användas. Allt annat är slöseri. Gå dit där det händer Stödjande ledarskap Visualisering Delaktighet Utbildning Förståelse för förändringar skapas av att alla är delaktiga i förbättringsarbetet. Vi löser problem ute i verksamheten genom att gå dit där det händer. Ledarskapet ska vara stödjande och skapa en kultur präglad av öppenhet, ömsesidigt förtroende, lagarbete, kundfokus och utbildning/träning. Grundläggande är att ledare är synliga och finns till hands. Genom daglig styrning och visualisering tydliggör vi omedelbart avvikelser så att alla direkt uppfattar ett onormalt tillstånd och vet vilka åtgärder som ska vidtas.

5 Ständiga förbättringar Ordning och reda är grunden Förbättringsgrupper Förbättringsgrupper är SMED fundamentet i vårt arbete TPM med ständiga förbättringar. OEE Det är våra engagerade och 5S kompetenta medarbetare som driver förbättringsarbetet framåt. Det är framåtandan och samarbetet inom och mellan förbättringsgrupper som gör att vi blir lite bättre varje dag. Ställtidsrationalisering, SMED (Single Minute Exchange of Die) möjliggör utjämning och flexibilitet i produktionen genom att stilleståndstiden mellan batcherna minimeras. Vårt förbättringsarbete ska tillämpa delar av filosofin kring TPM (Total Productive Maintenance). Genom självständigt operatörsunderhåll skapas en känsla av att äga utrustningen. Det bidrar till ökad utrustningseffektivitet. Vi vårdar våra maskiner! Det du inte mäter, kan du inte styra, därför mäter vi den totala utrustningseffektiviteten, OEE (Overall Equipment Effectiveness) i våra processer. Mätresultatet ligger sedan till grund för våra förbättringsåtgärder. Allt förbättringsarbete börjar med ordning och reda. För att skapa ett framgångsrikt förbättringsarbete måste vi se problemen och förstå orsakerna till förluster och slöseri. 5S är ett strukturerat arbetssätt för bättre ordning och reda samt för att nå en ny, högre standard i arbetet. En standard innebär ett normalläge som alla tilllämpar.

6 Kvalitet Kvalitet i allt vi gör Vi gör rätt från början och förebygger därför fel. Vi frågar oss ständigt Varför? Den frågan hjälper oss att hitta orsaker och lösningar på problem. Rätt från början Kvalitetssäkring Six Sigma För att ha full kontroll kvalitetssäkrar vi vårt arbete. Genom att validera våra processer får vi en klar bild av vilka faktorer som kan påverka kvaliteten på våra produkter och tjänster. I enlighet med GDP (Good Documentation Practice) dokumenterar vi vårt arbete och stoppar produktion om vi upptäcker fel. Ett mål i Medical Excellence är att förstå och kunna använda metodiken i Six Sigma som ett verktyg för lösning av specifika problem.

7 Just-in-Time Rätt sak på rätt plats i rätt tid Vi strävar efter att styra vår produktion så att inget tillverkas förrän det efterfrågas och då tillgodoser kundens behov. Vi arbetar alltid aktivt för att förhindra onödiga lager av material och färdiga produkter. Produktionsstyrning Standardiserat arbete Produktionsutjämning Värdeflöden Grundläggande i vårt Just-in-Time-koncept är att vi har rätt sak på rätt plats i rätt tid. Därför verkar vi för ett standardiserat arbete som hela tiden utförs på samma sätt. Det ökar stabiliteten och minskar variationen. Denna standard höjer vi fortlöpande då vi alltid eftersträvar bättre arbetssätt. Vi identifierar vad som verkligen utgör värde för kunden, det vill säga de egenskaper som kunden betalar för. Utifrån denna bas skapas ett produktionsflöde värdeflöde där en hög andel av aktiviteterna är värdeskapande. Flödet är utjämnat, ger kort genomloppstid och små ändamålsenliga buffertar.

8 Hållbar utveckling Proaktiv i miljöfrågor I Medical Excellence är hållbarhet ett ledord. Vid design av våra processer ska vi visa miljöhänsyn genom att minimera slöseri med energi, vatten och andra naturresurser, samt genom att begränsa alla former av utsläpp. Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Vårt miljöledningssystem, certifierat enligt ISO 14001, ger ytterligare tyngd till att vi proaktivt och systematiskt arbetar med miljöfrågor. Med motiverade miljömedvetna medarbetare och miljöanpassade processer bidrar vi till en hållbar utveckling.

9 Säker arbetsmiljö Vi förebygger olyckor Medical Excellence ska bidra till en god arbetsmiljö fysiskt, psykiskt och socialt. Därför arbetar vi proaktivt med alla arbetsmiljöfrågor för att förhindra olyckor och ohälsa på arbetsplatsen. Inga olyckor Ergonomi Friskvård Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete skapar vi förutsättningar och förståelse för att alla olyckor kan förebyggas. Vi förbättrar ständigt säkerheten på våra arbetsplatser genom skyddsronder och daglig styrning. Vi undersöker, bedömer och åtgärdar risker kontinuerligt. Medarbetarna i samarbete med expertis skapar de tekniska förutsättningarna för en ergonomiskt riktig arbetsmiljö. Stöd till friskvård och sociala aktiviteter är ytterligare ett verktyg för att minska ohälsa.

10 Kunden i fokus Överträffa förväntningarna Medical Excellence är vår väg att ständigt öka värdet för kunden. Vi ska minimera de sju klassiska slöserierna, som inte tillför kunden något värde: Överproduktion Väntan Felaktiga processer Defekter (kassation) Onödiga lager Onödiga rörelser Onödiga transporter Kundvärde Kompetens Lyhördhet Vår styrka är vår långa erfarenhet och breda tekniska kompetens. Med den som bas ska vi erbjuda kompletta, kostnadseffektiva och genomtänkta lösningar individuellt anpassade för varje kund. Med stor lyhördhet för kundernas behov ska vi i en öppen och ärlig dialog ständigt förbättra vårt kundbemötande. Vi ska överträffa kundens förväntningar och högt ställda krav. Detta är vårt sätt att skapa långvariga affärsrelationer och partnerskap. Vi är alltid affärsmässiga, välorganiserade och ansvarstagande.

11 Att lära sig är att upptäcka att något är möjligt. Foto: Magnus Olsson, Nolato MediTech. Fritz Perls,

12 Nolato MediTech AB, Box 93, Hörby och Box 28, Lomma Tel + 46 (0)

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Nolatos själ 2 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,

Läs mer

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande Våra värderingar 1 Våra värderingar Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra värderingar Affärskoncept Uppförandekod Framgångsfaktorer Policys Strategi "Våra affärsprinciper" och " Våra värderingar"

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 World Class Manufacturing - bakgrunden LEAN PRODUCTION

Läs mer

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE KURSKATALOG ALLMÄN LOGISTIK SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LEAN PRODUCTION TPM OCH UNDERHÅLLSTEKNIK PRODUKTIONSTEKNIK INKÖP PRODUKTIONSLOGISTIK LAGER OCH DISTRIBUTION ARBETSLEDARSKAP WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Innehållsförteckning

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

ANALYS AV AUTOMATISK INSAMLING AV PROCESSMÄTDATA

ANALYS AV AUTOMATISK INSAMLING AV PROCESSMÄTDATA Examensarbete 15hp C-nivå ANALYS AV AUTOMATISK INSAMLING AV PROCESSMÄTDATA Reg.kod: Oru-Te-AU3005-A101/08 Fredrik Hartman Ingenjörsprogrammet för projektledning 180hp Örebro universitet vårterminen 2008

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean Utbildningsprogram 2010 produktion & lean 15-16 mars + 12-13 april + 6-7 maj + 31 maj-1 juni + 30-31 aug 2010, Göteborg 27-28 sept + 14-15 okt + 11-12 nov + 6-7 dec 2010 + 17-18 jan 2011, Stockholm 27

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

vårt ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vårt ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vårt ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods hanterar frågor som rör etik och kvalitet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt för att säkerställa företagets anseende

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-22 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Kunden i fokus 6-7 10-11 12-14

Kunden i fokus 6-7 10-11 12-14 Kunden i fokus 1 2 Kunden i fokus Förord...5 En GP-artikel från framtiden...6-7 Affärsidé...8 Strategi...8 Vision...9 Långsiktiga mål...9 7 grundläggande värderingar...10-11 11 policys...12-14 3 4 Förord

Läs mer

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion JTI-rapport: Lantbruk & Industri / Agriculture & Industry, nr 418 Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion Lean for sustainable grain production Johanna Olsson 1, Barbro Sundström 2, Hanna Åström

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

BT blir Toyota med TPS

BT blir Toyota med TPS BT blir Toyota med TPS Hur man kan ge en bild av Lean Per Ola Post I vilken ordning infördes lean på Toyota Mjölby? Först begrep vi lite av TPS och sedan skapade vi liner Liner kräver standardiserat arbete

Läs mer