Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet"

Transkript

1 Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

2 Kvalitet & Arbetsmiljö

3 Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med kvalitetsoch miljöfrågor: Det vi gör inom dessa områden vill vi ständigt förbättra. Därför är vårt miljö- och kvalitetsarbete väl integrerat i hela verksamheten. Det handlar exem p elvis om att skynda på utvecklingen av miljöanpassade produkter, göra våra leveranser ännu säkrare och förfina våra rutiner för att säkerställa kvaliteten. För att kontinuerligt kunna arbeta med dessa frågor har vi sedan ett par år tillbaka medarbetare som ansvarar för just kvalitet, miljö och säkerhet. Det ger oss resurser att ställa krav på våra leverantörer, arbeta aktivt med avvikelser och hitta rätt förebyggande åtgärder. På så vis kan vi fokusera på viktiga hållbarhetsfrågor. Tryggt. Enkelt. Nära. Självklart. Våra grundvärderingar en trygg bas Hela vår verksamhet kan sammanfattas i begreppet TEN. Det står för tryggt, enkelt och nära. Här har vi sammanställt tio viktiga ledord som beskriver vad vi står för. Det är små, och stora saker, som gör skillnad både för dig som kund och för oss som arbetar i verksamheten. Trovärdiga vi håller vad vi lovar. Kompletta vi erbjuder dig driftsäkra helhetslösningar. Tillgängliga det är lätt att komma i kontakt med oss....och ytterligare 7 starka argument som du hittar på vår hemsida. Safety First ett ständigt pågående säkerhetsarbete Safety First är ett internt arbetssätt som omfattar alla medarbetare på företaget. Det handlar om vad vi alla kan göra för att varje arbetsplats och leverans ska vara säker. Hur vi gemensamt arbetar för att hälsa och säkerhet blir ett allt tydligare inslag i vår verksamhet. Det innebär också att alla initiativ som tas av den enskilde medarbetaren för att garantera säkerhet och trivsel kommer att stöttas av ledningen. För en tryggare arbetsdag. En säker arbetsmiljö för alla Arbetsplatserna på Swea Energi och Qstar Oil ska kännetecknas av en säker och stimulerande arbetsmiljö som främjar medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och effektivitet. Ett grundläggande inslag i vår verksamhet är att förebygga ohälsa och skador som kan orsakas av arbetet. Vi vet att ett väl genomfört arbetsmiljöarbete är en lönsam investering för framtiden där hög motivation i arbetet och låg sjukfrånvaro är några av de direkta vinsterna. Därför har vi en tydlig vision med detta arbete: noll olyckor.

4 Miljö & Medarbetare Bränsletyper Utvecklingen av förnybara bränslen är mycket spännande och vi ligger långt framme när det gäller biodrivmedel. Här är några exempel på våra miljöanpassade produkter: RME 100 grön, förnybar diesel Ett 100 % förnybart och biologiskt nedbrytbart bränsle tillverkat av raps. Minskar utsläppen av koldioxid och skadliga partiklar avsevärt. HVO förnybart premiumbränsle Ett 100 % förnybart dieselbränsle gjort på vegetabiliska oljor och slaktavfall. Detta premiumbränsle ger god prestanda, tillförlitlighet och betydande minskning av växthusgaser och luftföroreningar. Diesel med förnybart innehåll Vi erbjuder dieselbränslen med låginblandad och hög andel förnybart innehåll i form av RME och HVO. Dieselkvaliteten med hög andel förnybart innehåll har samma egenskaper som bränslet med låginblandning, men minskar klimatpåverkan avsevärt. Swea X & Qstar X Diesel och eldningsolja som ger effektivare förbränning, sänkt bränsleförbrukning och kraftigt sänkta utsläpp av hälsofarliga ämnen. Har dessutom en rengörande effekt på motorns känsliga delar.

5 Ett prioriterat område Inom koncernen har vi som övergripande målsättning att miljömedvetenheten ska finnas med i allt vi gör, från administration till externa transporter. Därför är miljöarbetet ett av våra mest prioriterade områden tillsammans med verksamhetsmål, ekonomiska resultat och kvalitet. Såväl Swea Energi AB som Qstar Oil AB är godkända enligt hållbarhetsoch drivmedelslagen av Energimyndigheten. I likhet med vårt kvalitetsarbete har vi även inom miljöområdet ett systematiskt arbetssätt, som överensstämmer med ett miljöledningssystem. Det innebär att lagar och förordningar bevakas, rutiner dokumenteras noga och stor vikt läggs vid rapportering av reklamationer och incidenter. Allt för att vårt korrigerande och förebyggande arbete ska kunna utföras på ett effektivt sätt. Ett hållbart samarbete Av helt naturliga skäl är vi angelägna om att kunna erbjuda våra kunder mer miljöanpassade lösningar. Vi ligger exempelvis långt framme när det gäller bränslen med en hög andel förnyelsebart innehåll och allt fler av våra smörjmedel blir miljöanpassade. Några exempel på dessa är våra 100 % förnybara dieselbränslen RME 100 och HVO. RME tillverkas av rapsolja medan HVO är en syntetisk diesel. Dessutom har vi tagit fram några alternativa dieselbränslen med såväl låginblandning som hög andel av förnybart innehåll. Ytterligare två gröna produkter är Swea X/Qstar X Diesel och Swea X/Qstar X Eldningsolja. Dessa har unika egenskaper när det gäller minskad bränsleförbrukning och minskade utsläpp av hälsofarliga ämnen. Tuffa krav på våra leverantörer För att kunna arbeta hållbart är det viktigt att miljöfrågorna finns med i alla delar av vår verksamhet. Därför ställer vi höga krav på leverantörer och samarbetspartners. Ett exempel på detta är att alla kemiska produkter som köps in, distribueras eller används i vår verksamhet granskas ur ett miljömässigt perspektiv. Så långt det är möjligt försöker vi ersätta kemiska produkter med miljömässigt bättre alternativ. Kunskap nyckeln till hållbara lösningar Rätt kunskap är avgörande för att vi ska bli framgångsrika i vårt miljöarbete. Vi arbetar kontinuerligt för att personalen ska få ökad miljökompetens och känna sig engagerad i dessa frågor. Genom regelbunden utbildning och informationsträffar håller sig våra medarbetare uppdaterade om bland annat riskbedömning och säkerhetsrutiner. Vi tar hand om din gamla olja på ett miljöanpassat sätt. Utan extra kostnad!

6 Kvalitet

7 Vår syn på kvalitet Kvalitetsarbete för oss innebär att vi ständigt vill bli bättre på det vi gör och att vi håller vad vi lovar. Det handlar exempelvis om att hela tiden förbättra våra leveranser, stödja utvecklingen av miljöanpassade bränslen och förfina verksamhetens rutiner för att säkerställa kvaliteten. Varje dag levererar vi produkter och tjänster av högsta kvalitet som uppfyller våra kunders behov och förväntningar. För att leva upp till detta arbetar vi systematiskt med kvalitetskontroll och -styrning. Det innebär att vi har rutiner, dokumentation, handlingsplaner, spårbarhet och utrymme för ständiga förbättringar. Allt som krävs för att arbeta på ett kvalitetssäkert sätt inom hela företaget. Här är några saker som omfattas av vårt kvalitetsarbete: Full spårbarhet till alla de produkter som tillhandahålls av våra leverantörer. Vi följer och bevakar lagar och föreskrifter. Vi är noga med rapportering av reklamationer och incidenter. På så sätt kan vi effektivt förbättra våra rutiner och höja kvaliteten i vår verksamhet. Rätt kompetens. Vår personal håller sig kontinuerligt uppdaterad om produkter, säkerhet och miljöfrågor. Det är viktigt att vi håller vad vi lovar, att vi är ärliga och upplevs som trovärdiga. Checklista Vår miljöpolicy hittar du på vår hemsida under miljö. Vill du veta hur vi arbetar med miljöfrågor får du gärna ta del av de dokument som visar detta. Genom vår miljöaspektsbedömning, som utvärderas varje år, kartlägger vi de största miljöriskerna i verksamheten. Vi har utformat arbets- och kontrollinstruktioner för alla funktioner i företaget. Dessa utvärderas varje år för att säkerställa att vi uppfyller kraven för god kvalitet. Vi har tydliga rutiner för hur incidenter och reklamationer ska hanteras. På så vis kan vi förebygga att liknande incidenter uppstår. Våra kontrollplaner finns dokumenterade på huvudkontoret.

8 Swea Energi / Qstar Oil Storgatan Kungsbacka Tel Fax sweaenergi.se qstaroil.se Eldningsolja, Diesel och Smörjmedel nära dig. Tryggt. Enkelt. Nära. Självklart.

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ VI BIDRAR TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE KVALITET: VÅRT KVALITETSARBETE GER DIG MÅNGA FÖRDELAR. MILJÖ: TA HJÄLP AV CRAMO I DITT MILJÖARBETE. ARBETSMILJÖ: VI SÄKRAR DIN

Läs mer

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande Våra värderingar 1 Våra värderingar Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra värderingar Affärskoncept Uppförandekod Framgångsfaktorer Policys Strategi "Våra affärsprinciper" och " Våra värderingar"

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

HÅLL BARHETS REDOVISNING

HÅLL BARHETS REDOVISNING HÅLL BARHETS REDOVISNING INNEHÅLL 3 4 6 10 14 18 21 22 Vi skapar nytt värde 60-åring med återvinning i fokus Vi tar ansvar för miljön Vi bedriver ansvarsfulla affärer Vi vårdar våra relationer med kunder

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2013/14 E85 D 95 Välkommen! INNEHÅLL Året i korthet 4 Våra viktigaste nyckeltal 5 Framtidens station 6 Våra drivmedel 14 Vår kund bilisten 20 Affären 24 GRI

Läs mer

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Hållbar. upphandling GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING

Hållbar. upphandling GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING Hållbar upphandling 2014 GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING Målet: En hållbar stad - öppen för världen Upphandlingsbolagets vision är att vara en ledande aktör inom offentlig upphandling.

Läs mer

Kvalitetsmanual. EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: 556143-6543. Ansvarig Juris Neret. Senast reviderad: 2011-10-10

Kvalitetsmanual. EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: 556143-6543. Ansvarig Juris Neret. Senast reviderad: 2011-10-10 Kvalitetsmanual EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: 556143-6543 Ansvarig Juris Neret Senast reviderad: 2011-10-10 1 Kvalitetsmanual EP-Service Kyl & Maskin AB INLEDNING Det är för oss på EP-Service helt

Läs mer

Vårt miljöarbete. Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen

Vårt miljöarbete. Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen Vårt miljöarbete Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen Ett -klart beslut. Miljöarbete en självklarhet för oss i Posten Att arbeta aktivt

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Nolatos själ 2 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014. Loomis Norden

Hållbarhetsredovisning 2014. Loomis Norden Hållbarhetsredovisning 2014 Loomis Norden 1 2 Innehåll Loomis Nordens hållbarhetsredovisning 3 Integrity 4 Vi sätter säkerheten främst. Service 6 Kunden är alltid i centrum. People 8 Engagemang för vårt

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Vision MSE:s vision är att i Mjölbyregionen skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning tillhandahålla en infrastruktur som skapar förutsättningar för tillväxt. För att nå vår

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter - en del av verksamhetsutövarnas egenkontroll Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter genererar? Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning Få din projektverksamhet att lyfta med PPS Praktisk ProjektStyrning 2012 Utbildning PPS Verktyg Tjänster 1 Innehåll Bli medlem i PPS-familjen 3 Ett komplett stöd för moderna organisationer 4 Goda skäl

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Förverkligar kundernas fulla potential inom underhåll. Företagspresentation

Förverkligar kundernas fulla potential inom underhåll. Företagspresentation Förverkligar kundernas fulla potential inom underhåll Företagspresentation INNEHÅLL 04 06 08 10 14 20 22 Potential Mervärde Tjänster Proffs Kunder Människor Kontakt Quant är den globala ledaren inom industriellt

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer