En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar."

Transkript

1 En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

2 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet. Som ett av få länder har vi lyckats kombinera minskande klimatutsläpp med en växande ekonomi. Alliansregeringen driver på för att den utvecklingen ska fortsätta. Vi vill fortsätta prioritera jobben, ekonomin och miljön. Det är bara så vi kan fortsätta utveckla vår hållbara ekonomi. Vi vill fortsätta satsa på förnybar energi och utvecklad miljöteknik. Om vi ska klara klimatutmaningen måste vi därtill bryta fossilberoendet i transportsektorn. Samtidigt som utsläppen ska fortsätta minska kräver vårt land att människor kan fortsätta använda bilen. Det måste gå att bo, jobba, pendla och resa i hela vårt vidsträckta land. Det är viktigt för att jobben ska kunna bli fler och för att hela Sverige ska kunna stå starkt i framtiden. Alliansregeringens mål är att över fem miljoner människor ska ha ett jobb att gå till år Det kräver en stabil ekonomi och en god tillväxt. Om vi vinner valet kommer vi att omedelbart rivstarta Sverigebygget, en av de största gröna investeringarna i Sverige i modern tid. Det handlar om stora satsningar på höghastighetståg, kollektivtrafik och över nya bostäder runt om i vårt land. Så bygger vi Sverige starkt. Alliansregeringen presenterar i dag flera satsningar ur vårt kommande valmanifest. Satsningarna tar sikte på fler miljöbilar och lägre utsläpp från transportsektorn. Sedan 2006 har det sålts flera hundra tusen miljöbilar. Nu tar vi nya steg. Vi har visat att det går att kombinera en växande ekonomi med sjunkande utsläpp och vi ser inget motsatsförhållande mellan tillväxt och miljö. Sedan 1990 har Sveriges utsläpp minskat med 23 procent medan vår BNP har ökat med 60 procent. Sedan 2006 har andelen förnyelsebar energi ökat med över åtta procentenheter till över 50 procent, vilket placerar oss i topp i EU.

3 Vi nöjer oss inte med det. Vi vill gå vidare med arbetet för en hållbar ekonomi och presenterar i dag flera satsningar på miljöbilar och lägre utsläpp: Ett bonus/malussystem som innebär att miljövänliga bilar får en rejäl miljöbonus vid inköpstillfället. Bonusen betalas av bilar med sämre miljöprestanda Fler elbilar genom nya laddstolpar i hela landet Förstärkt och förlängd supermiljöbilspremie Bättre förutsättningar för förnybara drivmedel genom att fullt ut skattebefria andra generationens biodiesel (HVO) Vi vill att Sverige år 2050 ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning, utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Vi vill möta de klimat- och miljöutmaningar som vårt samhälle står inför med åtgärder som bygger på kunskap, teknik och på vad som är samhällsekonomiskt effektivt. Våra åtgärder ska leda till största möjliga resultat för miljön. Klimatutmaningen möts bäst genom de effektiva styrmedel som bidrar till både teknikutveckling och förändrat beteende. Vi vill vårda den energiöverenskommelse som Alliansregeringen har träffat. Den ger stabila förutsättningar för industrin och en miljömässigt hållbar energiförsörjning. Den som förorenar klimatet ska betala för sig. Grunden i vår klimatpolitik är principen om ett pris på koldioxid. Koldioxidskatt på fossila bränslen och EU:s utsläppshandelssystem är ett effektivt styrmedel i svensk klimatpolitik. Lägre utsläpp från transporter Den största utmaningen för att fortsätta den framgångsrika utvecklingen av förnyelsebar energi är att ännu tydligare bryta vårt beroende av fossila bränslen i transportsektorn. Transporter bidrar med den största påverkan på klimatet och utgör det största beroendet av import av energiråvara. En fossiloberoende fordonsflotta år 2030 är en viktig milstolpe på vägen mot ett klimatneutralt Sverige år Alliansregeringen har gjort flera insatser och vi kan redan se resultaten. Vägtransporternas utsläpp minskar, nya bilars utsläpp har minskat rejält och andelen förnybara drivmedel har ökat kraftigt. Men vi behöver göra ännu mer. Det krävs långsiktiga och effektiva styrmedel som styr mot ökad andel förnybara drivmedel med hög klimatprestanda och eldrift samt mot effektivare transporter. Att främja teknikutvecklingen är avgörande för vår möjlighet att nå ett hållbart transportsystem. Sverige ska minska utsläppen från transporterna och bryta beroendet av fossila drivmedel.

4 Alliansregeringen presenterar idag flera satsningar med sikte på fler miljöbilar och lägre utsläpp från transportsektorn. 1. Inför ett bonus/malussystem För att skapa långsiktiga förutsättningar för både dem som utvecklar och de människor som köper miljöbilar vill vi införa ett så kallat bonus/malussystem. Det innebär att de miljövänliga bilarna får en miljöbonus vid inköpstillfället. Bonusen betalas av bilar med sämre miljöprestanda. Alliansregeringen vill tillsätta en utredning med uppdrag att analysera hur ett sådant system kan utformas inom ramen för dagens fordonsbeskattning. Utgångspunkten är att mer miljövänliga fordon ska premieras vid inköpstillfället genom en stark bonus, medan ineffektiva fordon som drivs med fossila bränslen får högre fordonsskatt. Ett bonus/malussystem kan träda i kraft tidigast den 1 januari Fler elbilar genom laddstolpar i hela landet Allt fler människor väljer elbil. Elbilar har mycket låga utsläpp, och därmed förutsättningar att starkt bidra till att ställa om våra transporter i mer miljövänlig riktning. Nu står vi inför utmaningen att göra det möjligt för elbilar att färdas längre sträckor. Vi behöver skapa en infrastruktur som gör det möjligt att köra elbil i hela landet. För att få en fortsatt positiv utveckling av elbilsmarknaden krävs utbyggd infrastruktur vad gäller laddningsmöjligheter. Alliansregeringen vill införa ett investeringsstöd upp till halva kostnaden för att bygga både normal- och snabbladdningsstationer. Satsningen beräknas innebära upp till nya laddstolpar under kommande mandatperiod. 3. Förstärkt och förlängd supermiljöbilspremie Försäljningen av supermiljöbilar, laddhybrider och elbilar har utvecklats mycket snabbt under senare år. Alliansregeringens supermiljöbilspremie har bidragit till denna utveckling. Premien har inneburit att den som köper en ny supermiljöbil har kunnat erhålla en premie på kronor, direkt vid inköpstillfället. På så sätt märks premien direkt vid inköpet. Vi har bidragit till att fler har haft möjlighet att köpa miljöbilar med riktigt låga utsläpp. Supermiljöbilspremien har blivit så populär att de medel Alliansregeringen har avsatt för 2014 har tagit slut i förtid. Vi fyller därför på premien redan i år för att människor inte ska avstå från att köpa miljöbil under hösten.

5 Därtill förlänger och förstärker Alliansregeringen dagens supermiljöbilspremie så att den goda utveckling vi ser i dag kan fortsätta. Dagens premie är på kr/miljöbil. Laddhybrider kommer även fortsättningsvis att finansieras med kr och rena elbilar med kr. Supermiljöbilspremien förlängs, förstärks och finansieras till dess att ett bonus/malussystem är på plats. 4. Bättre förutsättningar för förnybara drivmedel Förnybara drivmedel så som etanol och biodiesel har en mycket lägre klimatpåverkan än sina fossila motsvarigheter. Alliansregeringen vill ge de förnybara drivmedlen fortsatt långsiktigt goda förutsättningar. Idag främjas dessa bränslen genom en skattebefrielse. Det förnybara drivmedel som växer snabbast idag är HVO (hydrerade vegetabiliska och animaliska oljor och fetter), ett avancerat dieselbränsle som bland annat tillverkas av svensk skogsråvara. HVO är ett så kallat drop-in -bränsle och kan tankas i vanliga dieselmotorer utan att särskilda anpassningar krävs. Detta drivmedel har tidigare varit skattebefriat för inblandning i vanlig diesel på upp till 15 procent. I syfte att premiera drivmedel med stor klimatnytta, vill vi skattebefria det förnybara dieselbränslet HVO upp till 100 procent, alltså även för fordon som tankas med ren HVO. Detta möjliggör en än snabbare omställning mot förnybara drivmedel även med den existerande fordonsparken. Motsvarande möjlighet till full skattebefrielse ger vi även till nya, avancerade biodrivmedel på bensinsidan som t.ex. bensin av svensk skogsråvara. Kostnader för dagens förslag Förslag (mnkr) Förstärkt supermiljöbilspremie Infrastruktur för laddning av elbilar

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

Infasningsplan av miljöbilar

Infasningsplan av miljöbilar Infasningsplan av miljöbilar Kontrollstationer för att nå målet om att 2015 ska alla nya bilar vara miljöbilar augusti 2006 www.centerpartiet.se 2 1. Det ska vara enkelt att köra miljöbil Centerpartiet

Läs mer

Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar

Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar Vänsterpartiet svar 100615 Mikael Gustafsson, trafikpolitisk sakkunnig 1. Vilket parti representerar du? SVAR: Vänsterpartiet 2.

Läs mer

Förnybara möjligheter

Förnybara möjligheter Ett inspel från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter och möjligheter för överenskommelser över blockgränserna Oktober 2014 www.fornybarhetsradet.se 1 (14) Sammanfattning Sveriges förnybara energiresurser

Läs mer

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden YTTRANDE 2013-11-29 1(11) Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden Inledning Utredningen om Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser ger en

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm

Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm stockholm.se - för ett fossilfritt Stockholm Aug, 2013 Dnr: 2013-9174; Bilaga 1 Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson:

Läs mer

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik fokus på energigasrelaterade frågor Inledning Detta PM syftar till att sammanfatta Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik (FFF-utredningen)

Läs mer

Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen

Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2014-02-19 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Utsläppen från vägtrafiken

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 7-8 / 2014 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Energin i valrörelsen Energifrågor spelar ingen avgörande roll i årets valrörelse, som när detta skrivs dominerats

Läs mer

Annie Lööfs sommartal 2014, Nyckelviken

Annie Lööfs sommartal 2014, Nyckelviken Annie Lööfs sommartal 2014, Nyckelviken Observera att det talade ordet gäller. Välkomna till Nyckelviken. Ni befinner er på ett av mina absoluta favoritställen. Här har jag svettats många kilometer i joggingspåren,

Läs mer

Elbilen i Örebroregionen och i Sverige

Elbilen i Örebroregionen och i Sverige Dag Lundblad 2012-09-19 Energikontoret Regionförbundet Örebro Elbilen i Örebroregionen och i Sverige Bakgrund Transportsektorn i Sverige står för ca 40 procent av de klimatförstörande utsläppen. När fossilbränslen

Läs mer

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö 2030-sekretariatet Håller med om att ansvariga myndigheters prognoser bör ses över i ljuset av utredningen. Inte minst Trafikverkets kapacitetsutredning

Läs mer

Naturskyddsföreningens svar på remiss avseende Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)

Naturskyddsföreningens svar på remiss avseende Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 19 maj 2014 Näringsdepartementets diarienummer: N/2014/743/E Naturskyddsföreningens svar på remiss avseende Utredningen om fossilfri

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Energipolitik för jobb, välfärd och miljö

Energipolitik för jobb, välfärd och miljö Energipolitik för jobb, välfärd och miljö juni 2006 Allians för Sverige. maktskifte06.se De fyra partierna i Allians för Sverige går till val på en gemensam energipolitik. Därmed lägger vi grunden till

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

En grön omställning för framtiden

En grön omställning för framtiden 2006-09-09 En grön omställning för framtiden Klimatförändringarna är vår största globala utmaning. Sveriges beroende av olja ska brytas till 2020. (Valmanifestet) 2(19) Inledning Ett hållbart samhälle

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Investerare i en ny klimatekonomi

Investerare i en ny klimatekonomi USD CHF CO 2 SEK GBP NOK EUR JPY RUB CNY Investerare i en ny klimatekonomi Innehåll 5 Förord 7 Finanssektorns bidrag till den nya klimatekonomin 9 Koldioxidsnål infrastruktur och energi passar institutionella

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet Innehållsförteckning Inledning... 1 Övergripande kommentar... 2 Huvudmål och uttolkning... 3 Prognostänkande... 4 Beteendeförändringar... 5 Upphandling och beställarkompetens... 7 Kontraproduktiva styrmedel

Läs mer

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad Sju länder analyserade 2001 2014 Om 2030-sekretariatet Sveriges fordonsflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030. Såväl den nuvarande

Läs mer

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN FÖRORD Det pågår en stor transformering av världens fordonsindustri. Det är ett resultat

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:162

Regeringens proposition 2008/09:162 Regeringens proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat Prop. 2008/09:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Varans väg närproducerat eller fjärrtillverkat?

Varans väg närproducerat eller fjärrtillverkat? Varans väg närproducerat eller fjärrtillverkat? EN RAPPORT FRÅN HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV SVENSK HANDEL OCH TRANSPORTGRUPPEN JUNI 2014 Sammanfattning Handel och transporter spelar en nyckelroll i den

Läs mer

Varans väg närproducerat eller fjärrtillverkat?

Varans väg närproducerat eller fjärrtillverkat? Varans väg närproducerat eller fjärrtillverkat? EN RAPPORT FRÅN HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV SVENSK HANDEL OCH TRANSPORTGRUPPEN JULI 2014 Sammanfattning Handel och transporter spelar en nyckelroll i den

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2013/14 E85 D 95 Välkommen! INNEHÅLL Året i korthet 4 Våra viktigaste nyckeltal 5 Framtidens station 6 Våra drivmedel 14 Vår kund bilisten 20 Affären 24 GRI

Läs mer

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Byggstenar till en handlingsplan för en fossilbränsleoberoende transportsektor år 2030 delrapport 2 Elforsk rapport 12:33 Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Håkan Sköldberg Ebba Löfblad

Läs mer