Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se"

Transkript

1 Det svenska huset Generell modell av produktionssystemet XPS (X Production System)

2 Det svenska huset Leanresans generella modell XPS (XPS = X Production System) I se och i LeanNavigatorn () finns en generell modell som kan vara en bas/plattform när företaget vill ta fram en egen beskrivning/vision av sitt produktionssystem!

3 Hur XPS har tagits fram XPS = En generell modell/vision för utveckling av företagets produktionssystem inspirerat av Lean Built Cont in improvement quality Just in time Utifrån erfarenheter ifrån olika företag t ex AB Volvo och erfarenheter från Swerea IVF och Chalmers, Avdelning för logistik och transport presenterar en generell modell/vision (XPS) av ett produktionssystem som betonar vikten av att ta vara på egna styrkor och beakta lokala förutsättningar vid utveckling av sitt eget produktionssystem! Se även Process stability Teamwork The Volvo way

4 4 Vision Att stödja företag i Sverige att öka sin konkurrenskraft genom att nyttja och ta vara på egna styrkor och förutsättningar vid utveckling av sina produktionssystem! t Detta genom att bygga upp en långsiktig strategi för utveckling av sina produktionssystem baserat på principer i inom Lean produktion. Vision Målet är att skapa en ökad förmåga i företaget att Framtida läge LÅNG sikt kontinuerligt skapa värde för medarbetare, kunder/ => partners, ägare och samhälle!

5 Målbilden är att stödja företag I Sverige att bygga upp en långsiktig strategi för utveckling av produktionssystem baserat på Lean produktion. Detta innebär ett produktionssystem som skapar värde för medarbetare, kund/partners, ägare och samhälle. Byggsten C. Lagarbete & Ständiga förbättringar är motorn och den drivande kraften och denna byggsten berör vikten av lagarbete och samverkan för att skapa en sund och flexibel verksamhet. Förbättringsarbete utgör en vital del av företagets strategi och samtidigt är en naturlig del i det dagliga arbetet. Byggsten D. Kvalitet I varje led berör vikten av att ha ett proaktivt arbetssätt för att minimera i kvalitetsproblem. t Det handlar om att bygga in kvalitet i produkten och i processen och att göra så bra som möjligt från början. Detta skapar också förutsättningar för ett kontinuerligt, g, dragande flöde. Byggsten E. Förbrukningsstyrd produktion handlar om att organisera produktion i värdeflöden, till skillnad från massproduktions funktionellt organiserade produktion. Förbrukningsstyrd produktion karaktäriseras av kontinuerliga flöden som är taktade, utjämnade och helst enstycks. Styrningsprincipen ska vara dragande, vilket innebär att förflyttningar och aktiviteter initieras av behov nedströms flödet. A och B är grundläggande byggstenar Byggsten A. Kärnvärden och grundläggande värderingar handlar om att företagets produktionssystem behöver baseras på företagets mål, vision, affärsplan, filosofi och grundläggande värderingar, kultur, arbetssätt och ledarskap. Det är väsentligt att skapa förankring hos ledningen och alla medarbetare som möjliggör rätt prioritering av nödvändiga resurser i förbättringsarbetet. Detta är också viktigt för att skapa samsyn där kunden är i fokus och att skapa en ledningsgrupp som drar åt samma håll. Byggsten B. Stabila processer berör vikten av att minska variationen i produktionen för att därigenom kunna öka prestationsförmågan. Genom stabila processer skapas möjligheten att på ett strukturerat sätt vidareutveckla produktionssystemet och utgör grunden för förbättringsarbete. Strävan efter stabilitet innebär alltså inte en strävan efter ett statiskt produktionssystem, utan är tvärtom nödvändigt för att kunna vidareutveckla produktionssystemet.

6 XPS = En generell modell/vision för utveckling av företagets produktionssystem inspirerat av Lean Byggsten A. Kärnvärden och grundläggande värderingar Denna byggsten handlar om att företagets produktionssystem behöver baseras på företagets mål, vision, affärsplan, filosofi och grundläggande gg värderingar, kultur, arbetssätt och ledarskap. Det är väsentligt att skapa förankring hos ledningen och alla medarbetare som möjliggör rätt prioritering av nödvändiga resurser i förbättringsarbetet. b t t Detta är också viktigt för att skapa samsyn där kunden är i fokus och att skapa en ledningsgrupp som drar åt samma håll.. A. Kärnvärden och grundläggande värderingar A1. Vision, kärnvärden och vägledande principer A2. Produktionsstödjande organisation A3. Stödjande ledarskap A4. Säkerhet, ergonomi och hälsa A5. Yttre miljö

7 XPS = En generell modell/vision för utveckling av företagets produktionssystem inspirerat av Lean Byggsten B. Stabila processer Byggsten B. Stabila processer berör vikten av att minska variationen i produktionen för att därigenom kunna öka prestationsförmågan. Genom stabila processer skapas möjligheten att på ett strukturerat sätt vidareutveckla produktionssystemet. Stabila processer utgör grunden för förbättringsarbete. Strävan efter stabilitet innebär alltså inte en strävan efter ett statiskt produktionssystem, utan är tvärtom nödvändigt för att kunna vidareutveckla produktionssystemet. B. Stabila processer B1. Arbetsplatsutveckling 5S B2. Standardiserat arbetssätt B3. Underhållssystem B4. Snabba omställningar

8 XPS = En generell modell/vision för utveckling av företagets produktionssystem inspirerat av Lean Byggsten C. Lagarbete och ständiga förbättringar Detta område berör vikten av lagarbete och samverkan för att skapa en sund och flexibel verksamhet där förbättringsarbete utgör en vital del av företagets strategi och samtidigt är en naturlig del i det dagliga arbetet. Samverkan och lagarbete är motorn i den drivande kraften i strävan mot ständiga förbättringar. För att möjliggöra en känsla av delaktighet, ägandeskap och främja samverkan i organisationen är det mycket viktigt att varje enskild grupp och individ förstår hur gruppen bidrar till företagets affärsmodell. Grunden för detta är en tydlig processorientering med dedikerade processägare. C. Lagarbete och ständiga förbättringar C1. Organisering för ständigt förbättringsarbete C2. Målstyrande lag C3. Gränsöverskridande arbete C4. Problemlösning

9 XPS = En generell modell/vision för utveckling av företagets produktionssystem inspirerat av Lean Byggsten D. Kvalitet i varje led Byggsten D. Kvalitet i varje led berör vikten av att ha ett proaktivt arbetssätt för att minimera kvalitetsproblem. Det handlar om att bygga in kvalitet i produkten och i processen och att göra så bra som möjligt från början. Detta skapar också förutsättningar för ett kontinuerligt, dragande flöde. Detta delområde ger vägledning från användning av metoder för kvalitetskontroll till att ha byggt in ett kvalitetstänkande i hela produktframtagnings- g processen och företagets kultur. D. Kvalitet i varje led D1. Planering för produkt- och processkvalitet D2. Kvalitetssäkring D3. Nollfelsprinciper

10 XPS = En generell modell/vision för utveckling av företagets produktionssystem inspirerat av Lean Byggsten E. Förbrukningsstyrd produktion Förbrukningsstyrd produktion handlar om att organisera produktion i värdeflöden, till skillnad från massproduktions funktionellt organiserade produktion. Förbrukningsstyrd produktion karaktäriseras av kontinuerliga flöden som är taktade, utjämnade och helst enstycks. Styrningsprincipen ska vara dragande, vilket innebär att förflyttningar och aktiviteter initieras av behov nedströms flödet. E. Förbrukningsstyrd produktion E1. Kartläggning av värdeflöden E2. Kontinuerligt flöde E3. Taktning E4. Produktionsplanering och utjämnad produktion E5. Produktionsstyrning dragande system E6. Materialförsörjning ö i

11 XPS = En generell modell/vision för utveckling av företagets produktionssystem inspirerat av Lean 5 byggstenar och 22 delområden 11

12 och LeanNavigatorn Utvecklingstrappa för varje delområde I och i Swerea IVF-skrift LeanNavigatorn finns en utvecklingstrappa (nivå 0 5) för varje delområde. Denna kan användas i den gemensamma dialogen Karaktärsdrag för att kartlägga relevansen av Tillämpning delområdet för den egna verksamheten Effekter För att kartlägga nuläget och den önskade utvecklingen på kort och lång sikt I LeanNavigatorn finns även en kontextanalys som stöd för att ta hänsyn till omgivningen, samarbetspartners, egna företagskulturen Ökande kunskap, lärande, ständig förbättring Ökande utbredning, detaljeringsgrad Ökande positiva trender, hållbarhet

13 Praktiska stöd i företagets eget utvecklingsarbete LeanNavigatorn () Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Utvecklingstrappa för varje delområde Kontextanalys Visualisering goda exempel, nuläge önskat framtida läge Karaktärsdrag Ökande kunskap, lärande, ständig förbättring Tillämpning Ökande utbredning, detaljeringsgrad Effekter Ökande positiva trender, hållbarhet Praktiska reseberättelser från företag (A3:or och PPT-presentationer) Kontaktpersoner: Ulrika Harlin och Per Gullander, Swerea IVF

Framtidens Industriarbete

Framtidens Industriarbete Framtidens Industriarbete hur nio företag i Sverige utvecklar industriarbetet för ökad konkurrenskraft Ulrika Harlin Per Gullander Roger Lundin Fredrik Wandebäck Caroline Jarebrant Swerea IVF 12/6/07 1

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets

Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets Måluppfyllelse Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets övergripande mål: Verka för att långsiktigt stärka forskningsmiljöer kring utvalda och prioriterade

Läs mer

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

Vad är Lean? www.sandholm.se

Vad är Lean? www.sandholm.se Vad är Lean? www.sandholm.se Lean är ett nytt sätt att se på, driva och leda en verksamhet som baseras på resurssnåla, flexibla och snabba processer som drivs utifrån kundernas aktuella behov www.sandholm.se

Läs mer

Framtidens produktion utifrån den nya svenska produktionsmodellen

Framtidens produktion utifrån den nya svenska produktionsmodellen Framtidens produktion utifrån den nya svenska produktionsmodellen Ulrika Harlin, Swerea IVF Produktionsklustrens konferens Mötesplats för Produktionssystem i Verkstäder Katrineholm, 24-25 maj 2012 www.swereaivf.se

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Introduktion till Lean

Introduktion till Lean Introduktion till Lean Sven-Eric Larsson Konsult och utbildare inom Lean och Logistik Scandinavian Enterprise Management AB 2009-11-19 1 Vad är Lean? Att ett företag eller en organisation fungerar på den

Läs mer

Fallstudie på Scania CV AB

Fallstudie på Scania CV AB Hösten 2004 Fallstudie på Scania CV AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SCANIA AB...1 FRAMGÅNGSFAKTORER...2

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Utveckla LIS och skyddet

Utveckla LIS och skyddet Utveckla LIS och skyddet www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

New Boliden Way November 2012

New Boliden Way November 2012 New Boliden Way November 2012 Vår nyckel till fortsatta framgångar Boliden verkar i en global och utpräglat cyklisk bransch. Bara de bästa aktörerna på marknaden de som satsar på kontinuerliga förbättringar

Läs mer

SWEPS Swedish Production System

SWEPS Swedish Production System Teknisk projektredovisning SWEPS Swedish Production System - Ett kompetenslyft inom Lean Produktion VINNOVA-Projekt 2006-00124 April 2009 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...4

Läs mer

Välkommen! Copyright Sandholm Associates AB 2012. Lars Sörqvist. Varför behövs koncept som Lean och Sex Sigma? Lars Sörqvist

Välkommen! Copyright Sandholm Associates AB 2012. Lars Sörqvist. Varför behövs koncept som Lean och Sex Sigma? Lars Sörqvist Copyright Sandholm Associates AB 2012 Samtliga bilder i detta bildspel är skyddade av copyright och får därigenom ej mångfaldigas eller spridas utan tillstånd. Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent,

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Nationell satsning ca 70 större företag deltar Vad är Lean? Kundfokus det kunden vill ha Ta bort slöseri

Läs mer

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision Introduktionskurs i kvalitetsarbete Folkbildningsrådet våren 2007 Johnny Lindström Om SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ 031-723 1707, 070 644 5306 jl@siq.se Våren 2007 Johnny Lindström, SIQ 1

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE KURSKATALOG ALLMÄN LOGISTIK SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LEAN PRODUCTION TPM OCH UNDERHÅLLSTEKNIK PRODUKTIONSTEKNIK INKÖP PRODUKTIONSLOGISTIK LAGER OCH DISTRIBUTION ARBETSLEDARSKAP WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Innehållsförteckning

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Vårdförbundets idé om vårdens ledarskap

Vårdförbundets idé om vårdens ledarskap Vårdförbundets idé om vårdens ledarskap Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om vårdens ledarskap Ledarskapet i vården spelar en avgörande roll för att skapa en vård som utgår från individens

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Vara kommun. Vara kommun Kontinuerliga förbättringar

Vara kommun. Vara kommun Kontinuerliga förbättringar Vara kommun Vara kommun Kontinuerliga förbättringar Kontinuerliga förbättringar Hos oss innebär VaraLean att varje enskild medarbetare i sitt dagliga arbete verkar för att skapa största möjliga värde med

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Lucksta förskola och Condorens Förskolor - tilldelas SIQs Utmärkelse Bättre skola

Lucksta förskola och Condorens Förskolor - tilldelas SIQs Utmärkelse Bättre skola Lucksta förskola och Condorens Förskolor - tilldelas SIQs Utmärkelse Bättre skola JES AB deltar i utvärdering av kvalitet i skolan Under hösten 2014 har Anita Brun Nilsson managementkonsult på JES AB medverkat

Läs mer