Utdrag från

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utdrag från www.leanresan.se"

Transkript

1 1 SwePS - Lean på svenska. En handledning för ett företags eget Lean-arbete Utdrag från Monteringsforum 11 mars 2009

2 Välkommen till 2 Huset Klicka på huset och du hittar information om olika byggstenar och delområden kopplat till reseberättelser, Blanketter i LeanNavigatorn och länkar till metoder och verktyg Starta Leanresan Här finns idéer, metoder och exempel för att komma igång En beskrivning av varför och hur man bör forma sin egen Lean-modell av produktionssystemet XPS - En generell modell av ett produktionssystem som kan användas som mall för det egna arbetet. Kulturskillnader att beakta vid realisering - Lean på Svenska LeanNavigator Här finns ett dialogverktyg för att kartlägga relevansen, nuläget (med goda exempel) och önskad utveckling på kort och lång sikt för varje delområde Reseberättelser Här delas erfarenheter från företag. Nu finns glimtar från kommer att kompletteras under mars och april. Här välkomnar vi erfarenehter från andra företag och projekt! Dokumentation Här finns dokumentation från Monteringsforum, presentationer från m m

3 SwePS Swedish Production System innehåller delresultat från utifrån erfarenheter från 3 Fallstudier Implementering av ett antal grundläggande Lean-principer i befintliga produktionsanläggningar (14 st fallstudier med olika karaktär och fokus utifrån företagens aktuella och kritiskt viktiga utvecklingsbehov) Utbildningar Nyckelpersoner; Leankoordinatorer, förändringsledare m fl Omfattande utbildning bred insikt t ex via Lean spel Avancerad utbildning Lean Produktion Industrihögskolan Chalmers 7,5 p Omvärldsstudier Övergripande Hur lyckas med implementering av Lean i Sverige Fördjupningar Värdeflödesanalys, Materialförsörjning, Förändringsarbete, Lean i tjänstearbete Nätverksmöten Regelbunda workshops Volvo Production System Academy

4 4 Glimtar från olika Leanresor från företag i Sverige (A3, ppt) (Nu finns delresultat inom kommer kompletteras under mars och april) Materialförsörjning Förändringsarbete; materialförsörjning, Volvo Penta, Vara Kartläggning av materialflöden, Volvo Cars Faktorer som påverkar plocktiden för manuella plock i montering, Volvo Powertrain Skövde Materialförsörjningen påverkan på en monteringsstation, Volvo Powertrain Skövde Krav mellan materialförsörjnings- och monteringsprocesser, Volvo Truck Corporation Säkrad material försörjning vid långa ledtider, Volvo Aero, VAC Försörjningskedjor Värdeflödesanalys i försörjningskedjan, Saab IAC Värdeflödesanalyser genom flera fabriker - delresultat Volvo Bussar Förändrings- och förbättringsarbete Lean transformation - Förändringsarbete vid Volvo Construction Equipment, VCE Motivation i förbättringsarbetet Dialogbaserad attitydundersökning i samband med förändringar, Volvo Powertrain Uppstart av förbättringsgrupper i produktion, Ljunghäll Mekaniska JIT styrning av ingenjörsarbete - faktureringsprocess Implementering av Lean produktion i cellmontering, fåstycksproduktion Hur bryter man massproduktionskulturen i ett företag och inför Lean produktion IAC & Cabeco (anknytande MERA-projekt)

5 LeanNavigatorn steg för steg Swerea IVF-skrift I. Delområdesanalys Kartläggning av nuläge och önskat framtida läge Steg 1. Relevans och tillämpbarhet a) Är detta delområde relevant för verksamheten? b) Arbetar/har företaget arbetat med detta delområde? Kontaktpersoner? Steg 2. Kartläggning av nuläget c) Vilken nivå speglar företagets nuvarande arbete med detta delområde? Steg 3. Önskat framtida läge d) Vilken nivå speglar önskad utveckling av detta delområde? På kort sikt, t ex 6 12 månader På lång sikt, t ex 3-5 år Blankett 1. Delområdesanalys Blankett 2. Delområdets utvecklingstrappa II. Helhetsanalys Sammanställning, visualisering, goda exempel åtgärdsförslag och prioritering Steg 4. Helhetsanalys - Sammanställning av nuläge och önskad utveckling - Visualisering i piltavla - Sammanställning av goda erfarenheter, bra exempel best practices - Prioritering av åtgärdsförslag Blankett 3. Blankett 4. Sammanställning av Visualisering utvecklingsnivåer för alla i piltavla delområden Blankett 5. Sammanställning av goda exempel Blankett 6. Sammanställning och prioritering av åtgärdsförslag III. Handlingsplan Förbättring/utveckling av produktionssystemet Steg 5. Handlingsplan - Kontextanalys utifrån egna styrkor, lokala örutsättningar - Beslut och uppföljning av åtgärdsförslag, utvecklingsinsatser - Resultatspridnig, dela erfarenheter Blankett 7. Kontextanalys Blankett 8. Handlingsplan utvecklingsinsatser Beslut om fortsatt arbetssätt för utveckling produktionssystemet, t ex Förbättring av arbetssättet med dialogverktyget LeanNavigatorn Genomgång vid en ny tidsperiod Genomgång vid andra områden

6 Lean på svenska skall det vara nödvändigt?

7 Viskningsleken Varför gå via USA? Varför kopiera Japan? Översättningsfel Olika förutsättningar Olika behov Olika vägar ea.se, Swerea IVF 7

8 Svenskhet vs. Lean Vi är mer kollektivistiska än USA men långt från Japans gruppkänsla. Viktigt för Lean. är extremt trygga i osäkra situationer (japaner älskar regler, standarder som ger trygghet) tycker regler bara skall finnas när absolut nödvändigt. Svårare att införa standarder. är extremt decentraliserade, men även Japaner är över medel. Viktigt med ömsesidig respekt. är extremt feminina (rättvisa, kompromiss, livskvalitet) japaner är extremt maskulina. vill ha belöning efter behov / jämlikhet, inte resultat svårt belöna, straffa Vi bör utnyttja Vårt försprång : decentraliserade, feminina, osäkerhetstrygga vår förmåga till egna initiativ, jämlikhet. vår acceptans för det okända och risker. förmåga till förhandling/kompromiss vår individualism Delresultat inom projektet Swedish Production System (SwePS) 8

9 Viktig kontext att ta hänsyn till vid utveckling av företagets produktionssystem ea.se, Swerea IVF 9

10 Sammanfattning Lean produktion är en tolkning av Toyota Production System som bygger på the Toyota Way. Vi tar mycket metoder okritiskt via USA! Man kan inte kopiera alla idéer från en kultur till en annan -- finns inga universella lösningar. Det finns starkt beroende till kontext! Bygg från lokal kultur: Utgå från människor, deras vilja, engagemang. Toyota way är grunden för Toyotas kulturella värderingar. Denna handlar om att bugga människor: respekt, samarbete, utmaning, förbättring och beslutsfattande. Viktigt men svårt och ofta glömt/förträngt! Lean produktion vill förändra tankesätt, arbetssätt, problemlösning, relationer, mm. dvs vill ändra kulturen. Man kan ändra sedvänjor men det är svårt att ändra grundläggande värderingar Kontext Lean Production Delresultat inom projektet Swedish Production System (SwePS) 10

11 Leanresans generella modell XPS (XPS = X Production System) SwePS har tagit fram en generell modell som kan vara en bas/plattform för företag för att ta fram sin egen beskrivning Se Det finns en preliminär version på webben. En handbok, Swerea IVF-skrift 09802, LeanNavigatorn - Dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean utkommer i maj 2009

12 Hur XPS har tagits fram Leanresans XPS = En generell modell/vision för utveckling av företagets produktionssystem inspirerat av Lean Built Cont in improvement quality Just in time Utifrån erfarenheter ifrån olika företag t ex Toyota, Scania, AB Volvo och erfarenheter från Swerea IVF och Chalmers, Avdelning för logistik och transport presenterar en generell modell/vision (XPS) av ett produktionssystem som betonar vikten av att ta vara på egna styrkor och beakta lokala förutsättningar vid utveckling av sitt eget produktionssystem! Process stability Teamwork The Volvo way

13 Swerea IVF-skrift LeanNavigatorn Dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean 13 Består av: En handledning En arbetsbok Swerea IVF, Volvo Technology AB, Chalmers, Avdelningen för logistik och transport

14 Syftet med LeanNavigatorn 14 NULÄGE ÖNSKAT FRAMTIDA LÄGE KORT SIKT ÖNSKAT FRAMTIDA LÄGE LÅNG SIKT; VISION Ursprungligt tillstånd Med hjälp av LeanNavigatorn kan man - diskutera relevansen för ett visst delområde för företaget - identifiera och dokumentera nuläget - identifiera goda exempel - sätta upp mål (önskat läge på kort och lång sikt) - identifiera behov och utvecklingsinsatser -ta vara på företagets styrkor -ta hänsyn till företagets egna lokala kontext Detta skapar - ökad förståelse - gemensamt synsätt - underlag för prioriteringar - underlag till beslut och upprättande av en handlingsplan - synlighet av produktionssystemets utveckling - ökad förutsättning för hållbart förändringsarbete Swerea IVF-skrift 09802

15 Särskilt viktigt att ta hänsyn till företagets styrkor och egna lokala kontext för hållbart förändringsarbete Swerea IVF-skrift ea.se, Swerea IVF 15

16 Swerea IVF-skrift STEG för STEG beskrivning exempel på hur LeanNavigatorn kan användas på företag

17 I. Delområdesanalys Swerea IVF-skrift I. Delområdesanalys Kartläggning av nuläge och önskat framtida läge Steg 1. Relevans och tillämpbarhet a) Är detta delområde relevant för verksamheten? b) Arbetar/har företaget arbetat med detta delområde? Kontaktpersoner? Steg 2. Kartläggning av nuläget c) Vilken nivå speglar företagets nuvarande arbete med detta delområde? Steg 3. Önskat framtida läge d) Vilken nivå speglar önskad utveckling av detta delområde? På kort sikt, t ex 6 12 månader På lång sikt, t ex 3-5 år Blankett 1. Delområdesanalys Blankett 2. Delområdets utvecklingstrappa II. Helhetsanalys Sammanställning, visualisering, goda exempel åtgärdsförslag och prioritering Analysera olika delområden med hjälp av blankett 1 och 2. Använd Blankett 1 för att analysera relevans, tillämpbarhet. Dokumentera motiv, förslag till åtgärder, goda exempel, hinder m m Använd Blankett 2 för att kartlägga NULÄGET och önskad utveckling av varje delområde. Utvecklingstrappan (Nivå 0 5) speglar exempel på olika utvecklingsnivåer III. Handlingsplan - Förbättring/utveckling av produktionssystemet Gå sedan vidare och sammanställ de delområden ni analyserat (Se II. Helhetsanalys, blankett 3, 4, 5 och 6)

18 Blankett 1. Delområdesanalys 18 Blankett 1. Delområdesanalys a) Är detta delområde relevant för verksamheten? b) Arbetar/har företaget arbetat med detta delområde? Om ja, beskriv kortfattat hur, var, vilka termer som används etc. Steg 1 Relevans/tillämpning Steg 3 Önskat framtida läge Steg 2 Kartläggning av nuläget Utvecklingstrappa: Se blankett 2. Delområdets utvecklingstrappa Datum: c) Vilken nivå speglar företage ts nuvaran de arbete med detta delområde? d) Vilken nivå speglar önskad utveckli ng av detta delområde? KORT SIKT t ex 6 12 månader LÅNG SIKT t ex 3 5 år Ja Nej Vet ej Ja Nej Vet ej Byggsten E. Förbrukningsstyrd produktion E1. Kartläggning av värdeflöden Motivera Beskriv Motivera nuläget, ge exempel på bevis, goda erfarenheter Beskriv önskat läge på kort sikt Beskriv önskat läge på lång sikt Kontaktpersoner (för fördjupning, praktisk beskrivning) Förslag till åtgärder Swerea IVF-skrift 09802

19 Önskad utveckling av varje delområde speglas i utvecklingstrappan (Nivå 0 5) Blankett 2. Delområdets utvecklingstrappa Nivå 0 Goda initiativ Nivå 1 Uppstartat Nivå 2 Strukturerat Byggsten X. Titel A1. Titel Nivå 3 Etablerat Nivå 4 Enastående (Världsklass) Nivå 5 Perfektion (Vision) Detta delområde är ej relevant för verksamheten (Blankett 1, Steg 1) Enstaka platser/ områden Relevant och eftersträvansvärt område, goda individuella enstaka initiativ finns Exempel på delområdets önskade utveckling från Nivå 0 till Nivå 5 Pilotmoråde(n) Nyckelområden Alla områden/grupper Alla områden/grupper, hela värdeflödet Karaktärsdrag Följer upp, värderar, testar eftersträvansvärda grundläggande principer, arbetssätt, och verktyg. Samlar data/fakta för att kunna följa upp delområdet Uppstartat träning för berörda Karaktärsdrag Tar underlag för implementeringsplan. Tillämpning Tillämpning Tillämpas inom pilotområde, specifika områden/grupper Effekter Mätetal har definierats. Positiva effekter syns vid pilot- eller tillämpningsområdena Effekter Karaktärsdrag Implementerar enligt plan de beslutade principerna, arbetssätten, verktygen i utvalda viktiga områden dvs nyckelområden. Fördjupad analys av data och erfarenheter för fortsatt implementering. Implemeteringsplan omfattar hela verksamheten Tillämpning Tillämpas inom nyckelområden Effekter Positiva effekter börjar synas på mätetal vid nyckelområden/tillämpningsområdena Karaktärsdrag Tillämpning sker i alla nyckelområden. Eftersträvansvärda principer, arbetssätt och verktyg är väl kända och etablerade, följs upp och förbättras kontinuerligt. Erfarenheter delas med andra i organisationen och tas till vara i förbättrings- och utvecklingsarbete. Tillämpning Tillämpas inom alla områden/grupper Karaktärsdrag Befintliga principer, arbetssätt och verktyg efterlevs av alla. Systematisk ständig förbättring och utveckling av principer, arbetssätt och verktyg. Fördjupad detaljeringsgrad i analyser. Aktivt delande och tillvaratagande av erfarenheter både inom och utom organsiationen. Tillämpning Tillämpas inom alla områden/grupper där detta delområde är relevant/tillämpbart både internt och externt. Medarbetare är kompetent, är aktivt delaktiga, är drivande och tar ägarskap. Effekter Positiv trend på nyckeltal under en längre tid och är jämförbara med andra företag i världsklass. Synliga effekter finns i tillämpingsområdena. Karaktärsdrag Ständig strävan efter perfektion. Kreativa och innovativa angreppssätt tillämpas. Befintliga principer, arbetssätt och utmanas ständigt. Ökande kunskap, lärande, ständig förbättring Ökande utbredning, detaljeringsgrad externt där detta delområde är relevant/tillämpbart Effekter Nyckeltal har definierats. En positiva trend har börjat synas på Effekter Ökande positiva trender, hållbarhet nyckeltalen i tillämpningsområdena. Tillämpning Tillämpas inom alla områden/grupper där detta delområde är relevant/tillämpbart både internt och Fullständig tillämpning i utökad värdekedja i organisationen, produktionen, stödfunktioner, externa partners Positiv trend och effekter på nyckeltal under mycket lång tid. Kartläggning av nuläget Vilken nivå speglar företagets nuvarande arbete med detta delområde? (Blankett 1, Steg 2) NULÄGE Önskat framtida läge Vilken nivå speglar önskad utveckling av detta delområde? (Blankett 1, Steg 3) KORT SIKT LÅNG SIKT Swerea IVF-skrift 09802

20 Blankett 2. Delområdets utvecklingstrappa Generell beskrivning av nivåer (Nivå 0 5) Blankett 2. Delområdets utvecklingstrappa Nivå 0 Goda initiativ Nivå 1 Uppstartat Nivå 2 Strukturerat Byggsten X. Titel A1. Titel Nivå 3 Etablerat Nivå 4 Enastående (Världsklass) Nivå 5 Perfektion (Vision) Detta delområde är ej relevant för verksamheten (Blankett 1, Steg 1) Enstaka platser/ områden Relevant och eftersträvansvärt område, goda individuella enstaka initiativ finns Exempel på delområdets önskade utveckling från Nivå 0 till Nivå 5 Pilotmoråde(n) Nyckelområden Alla områden/grupper Alla områden/grupper, hela värdeflödet Karaktärsdrag Följer upp, värderar, testar eftersträvansvärda grundläggande principer, arbetssätt, och verktyg. Samlar data/fakta för att kunna följa upp delområdet Uppstartat träning för berörda Tar underlag för implementeringsplan. Tillämpning Tillämpas inom pilotområde, specifika områden/grupper Effekter Mätetal har definierats. Positiva effekter syns vid pilot- eller tillämpningsområdena Karaktärsdrag Implementerar enligt plan de beslutade principerna, arbetssätten, verktygen i utvalda viktiga områden dvs nyckelområden. Fördjupad analys av data och erfarenheter för fortsatt implementering. Implemeteringsplan omfattar hela verksamheten Tillämpning Tillämpas inom nyckelområden Effekter Positiva effekter börjar synas på mätetal vid nyckelområden/tillämpningsområdena Karaktärsdrag Tillämpning sker i alla nyckelområden. Eftersträvansvärda principer, arbetssätt och verktyg är väl kända och etablerade, följs upp och förbättras kontinuerligt. Erfarenheter delas med andra i organisationen och tas till vara i förbättrings- och utvecklingsarbete. Tillämpning Tillämpas inom alla områden/grupper där detta delområde är relevant/tillämpbart Effekter Nyckeltal har definierats. En positiva trend har börjat synas på nyckeltalen i tillämpningsområdena. Karaktärsdrag Befintliga principer, arbetssätt och verktyg efterlevs av alla. Systematisk ständig förbättring och utveckling av principer, arbetssätt och verktyg. Fördjupad detaljeringsgrad i analyser. Aktivt delande och tillvaratagande av erfarenheter både inom och utom organsiationen. Tillämpning Tillämpas inom alla områden/grupper där detta delområde är relevant/tillämpbart både internt och externt. Medarbetare är kompetent, är aktivt delaktiga, är drivande och tar externt ägarskap. Effekter Positiv trend på nyckeltal under en längre tid och är jämförbara med andra företag i världsklass. Synliga effekter finns i tillämpingsområdena. Karaktärsdrag Ständig strävan efter perfektion. Kreativa och innovativa angreppssätt tillämpas. Befintliga principer, arbetssätt och utmanas ständigt. Tillämpning Tillämpas inom alla områden/grupper där detta delområde är relevant/tillämpbart både internt och Fullständig tillämpning i utökad värdekedja i organisationen, produktionen, stödfunktioner, externa partners Effekter Positiv trend och effekter på nyckeltal under mycket lång tid. Kartläggning av nuläget Vilken nivå speglar företagets nuvarande arbete med detta delområde? (Blankett 1, Steg 2) NULÄGE Önskat framtida läge Vilken nivå speglar önskad utveckling av detta delområde? (Blankett 1, Steg 3) KORT SIKT LÅNG SIKT Swerea IVF-skrift 09802

21 Blankett 2 Delområdets utvecklingstrappa Exempel på utvecklingstrappa för Delområde E1. Kartläggning av värdeflöden 21 Blankett 2. Delområdet s utvecklingstrappa Detta delområde är ej relevant för verksamhete n (Blankett 1, Steg 1) Nivå 0 Goda initiativ Enstaka platser/ områden Relevant och eftersträvan s-värt område, goda individuella enstaka initiativ finns Nivå 1 Uppstartat Nivå 2 Strukturerat Byggsten E. Förbrukningsstyrd produktion E1. Kartläggning av värdeflöden Nivå 3 Etablerat Nivå 4 Enastående (Världsklass) Exempel på delområdets önskade utveckling från Nivå 0 till Nivå 5 Pilotmoråde(n) Nyckelområden Alla områden/grupper Alla områden/grupper, hela värdeflödet En VFA (VärdeFlödesAnalys) över nuläget har utförts och en framtidskarta har upprättats inom åtminstone ett område i produktionen. Vid VFA:n deltog en tvärfunktionell grupp inom företaget. En handlingsplan för att nå framtidskartan finns. Det finns en plan över vilka produktionsflöden som ska analyseras m h a VFA vilken uppdateras med jämna intervall. Utförda analyser visualiseras antingen centralt eller på olika grupptavlor. En plan för när VFAerna ska genomföras är upprättad vilken uppdateras med jämna intervall. VFAer leds av företagets personal och metoden för genomförande av VFA är tydlig innefattande ansvar, mål, arbetsuppgifter, styrning etc. VFAer har utförts i delar av produktionen och handlingsplaner följs löpande upp. Genomförande av handlingsplanerna ingår som en del i VFA-arbetet. Nuläges- och framtidskartor med tillhörande handlingsplaner existerar och används för de produktionsflöden som valts ut i planen enligt Nivå 2. Merparten av personalen deltar i värdeflödesanalyser. De upprättade kartorna uppdateras regelbundet. Analyser utförs även på stödfunktioner, exempelvis produktutvecklingsprocessen, inköpsprocessen etc. Värdeflödeskartorna utnyttjas som hjälpmedel vid förändringar i produktionen, exempelvis volymändring. VFA som även omfattar leverantörer och kunders del av värdeflöden för de produktionsflöden som valts ut i planen enligt Nivå 2 utförs för de flöden där detta är ändamålsenligt. Vid utformning av nya produktionsflöden används alltid VFA, vilka utförs av produktionsanknuten personal. Nivå 5 Perfektion (Vision) VFA används aktivt i hela företagets verksamhet som en naturlig del i förbättringsarbetet för såväl produktion som för stödfunktioner. All personal förstår och kan relatera till kartorna, handlingsplanen samt förklara dem. VFA används aktivt i hela verksamheten för att utveckla värdeflöden. Kartläggning av nuläget Vilken nivå speglar företagets nuvarande arbete med detta delområde? (Blankett 1, Steg 2) NULÄGE Önskat framtida läge Vilken nivå speglar önskad utveckling av detta delområde? (Blankett 1, Steg 3) KORT SIKT LÅNG SIKT Swerea IVF-skrift 09802

22 II. Helhetsanalys Swerea IVF-skrift I. Delområdesanalys Kartläggning av nuläge och önskat framtida läge Sammanställ och diskutera gemensamt delområdenas nuläge och den önskade utvecklingen på kort- och lång sikt. Piltavlan kan användas för att visualisera resultat Använd blanketterna 3, 4, 5 och 6 för att sammanställa era diskussioner och prioriteringar II. Helhetsanalys Sammanställning, visualisering, goda exempel åtgärdsförslag och prioritering Steg 4. Helhetsanalys - Sammanställning av nuläge och önskad utveckling - Visualisering i piltavla - Sammanställning av goda erfarenheter, bra exempel best practices - Prioritering av åtgärdsförslag Blankett 3. Blankett 4. Sammanställning av Visualisering utvecklingsnivåer för alla i piltavla delområden Blankett 5. Sammanställning av goda exempel Blankett 6. Sammanställning och prioritering av åtgärdsförslag III. Handlingsplan - Förbättring/utveckling av produktionssystemet Gå sedan vidare med prioriterade åtgärdsförslag till III. Handlingsplan Förbättring och utveckling av produktionssystemet

23 Blankett 4. Visualisering av delområden i piltavla Exempel på analys av ett delområde (E1. Kartlägging av värdeflöden) 23 Swerea IVF-skrift

24 III. Handlingsplan Swerea IVF-skrift I. Delområdesanalys Kartläggning av nuläge och önskat framtida läge II. Helhetsanalys Sammanställning, visualisering, goda exempel åtgärdsförslag och prioritering Gå vidare med prioriterade åtgärdsförslag till III. Handlingsplan Förbättring och utveckling av produktionssystemet Gör en kontextanalys med hjälp av Blankett 7. Skriv in beslutade åtgärder i en handlingsplan Tänk igenom hur ni vill följa upp planerade åtgärder Diskutera och bestäm hur goda erfarenheter ska delas och spridas till andra. Reflektera också över arbetssättet för att kartlägga och analysera produktionssystemet och justera dialogverktyget eller arbetssättet efter era vunna erfarenheter Blankett 7 och 8 kan användas för att dokumentera era styrkor, viktiga faktorer att ta hänsyn till och beslutade åtgärder. III. Handlingsplan Förbättring/utveckling av produktionssystemet Steg 5. Handlingsplan - Kontextanalys utifrån egna styrkor, lokala örutsättningar - Beslut och uppföljning av åtgärdsförslag, utvecklingsinsatser - Resultatspridnig, dela erfarenheter Blankett 7. Kontextanalys Blankett 8. Handlingsplan utvecklingsinsatser Beslut om fortsatt arbetssätt för utveckling produktionssystemet, t ex Förbättring av arbetssättet med dialogverktyget LeanNavigatorn Genomgång vid en ny tidsperiod Genomgång vid andra områden

25 Dialogverktyg som bidrar till hållbart förändringsarbete och konkurrenskraftigt produktionssystem Stöd för analys av kontextens inverkan för ett delområde/ utvecklingsinsats Handlingsplan utvecklingsinsatser Blankett 8. Handlingsplan utvecklingsinsatser Skriv in konkreta åtgärder/arbetsuppgifter som tillsammans leder till era uppsatta önskade mål i en handlingsplan. Använd handlingsplanen vid uppföljning och uppdatera den regelbundet med nya utvecklingsinsatser. Nr Dat um Aktivitet Ansvarig/ medverkan de Budge terad kostn Färdi g- datu Uppfölj ning senast Kommentar ad m den: Swerea IVF-skrift

26 26 Reseberättelser exempel reseberättelser på

27 27 Exempel på reseberättelser (A3, ppt) (Nu finns delresultat inom kommer kompletteras under mars och april) Materialförsörjning Förändringsarbete; materialförsörjning, Volvo Penta, Vara Kartläggning av materialflöden, Volvo Cars Faktorer som påverkar plocktiden för manuella plock i montering, Volvo Powertrain Skövde Materialförsörjningen påverkan på en monteringsstation, Volvo Powertrain Skövde Krav mellan materialförsörjnings- och monteringsprocesser, Volvo Truck Corporation Säkrad material försörjning vid långa ledtider, Volvo Aero, VAC Försörjningskedjor Värdeflödesanalys i försörjningskedjan, Saab IAC Värdeflödesanalyser genom flera fabriker - delresultat Volvo Bussar Förändrings- och förbättringsarbete Lean transformation - Förändringsarbete vid Volvo Construction Equipment, VCE Motivation i förbättringsarbetet Dialogbaserad attitydundersökning i samband med förändringar, Volvo Powertrain Uppstart av förbättringsgrupper i produktion, Ljunghäll Mekaniska JIT styrning av ingenjörsarbete - faktureringsprocess Implementering av Lean produktion i cellmontering, fåstycksproduktion Hur bryter man massproduktionskulturen i ett företag och inför Lean produktion IAC & Cabeco (anknytande MERA-projekt)

28 28 Exempel på A3-or

29 Det svenska leanhuset (XPS) Erfarenheter och exempel på en samlad plats 29 En plats att dela med sig av erfarenheter på Volvo Production System Academy

30 Vill ditt företag/projekt också dela era erfarenheter på Kontakta eller

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Swerea IVF-skrift 09802 LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Består av: En handledning En arbetsbok Swerea IVF, Volvo Technology AB,

Läs mer

Lean på svenska skall det vara nödvändigt? www.leanresan.se

Lean på svenska skall det vara nödvändigt? www.leanresan.se Lean på svenska skall det vara nödvändigt? The Toyota Way Engagemang gör resultat Tjänster & produkter skapar värde i samhälle Acceptans & ansvar för utma-ningen, Utmaning Lång-siktigt pers-pektiv Noggrann

Läs mer

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se Det svenska huset Generell modell av produktionssystemet XPS (X Production System) Det svenska huset Leanresans generella modell XPS (XPS = X Production System) I se och i LeanNavigatorn () finns en generell

Läs mer

Lean på svenska ska det vara nödvändigt?

Lean på svenska ska det vara nödvändigt? Lean på svenska ska det vara nödvändigt? Presentation av Per Gullander, Swerea IVF Monteringsforums konferens 2009-03-11. Delresultat från MERA-projektet SwePS Swedish Production System. För mer information

Läs mer

Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel.

Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel. Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel. Varför skapa (beskriva) sitt eget produktionssystem? Tydliggör företagets vision, önskade utveckling av produktionssystemet

Läs mer

Swedish Production System, SwePS

Swedish Production System, SwePS Swedish Production System, SwePS ett kompetenslyft för fordonsindustrin inom Lean produktion, Swerea IVF Det som visat sig fungera bra i Japan är det nödvändigtvis också bra i Sverige? MERA-programmet

Läs mer

Swedish Production System, SwePS

Swedish Production System, SwePS Swedish Production System, SwePS ett kompetenslyft för fordonsindustrin inom Lean produktion, Swerea IVF Det som visat sig fungera bra i Japan är det nödvändigtvis också bra i Sverige? MERA-programmet

Läs mer

Motivation i förbättringsarbetet Dialogbaserad attitydundersökning i samband med förändringar. Översikt. Åtgärd/Aktivitet. Kreativa medarbetarenkäter

Motivation i förbättringsarbetet Dialogbaserad attitydundersökning i samband med förändringar. Översikt. Åtgärd/Aktivitet. Kreativa medarbetarenkäter 1 Översikt Problem/ förbättringsmöjlighet Omotiverade medarbetare Dålig kommunikation Svårt att komma igång med förbättringsarbete Åtgärd/Aktivitet Kreativa medarbetarenkäter Nya intervjuer med fokus på

Läs mer

Agneta Lantz 2014-01-23

Agneta Lantz 2014-01-23 Hur skapar vi optimala förutsättningar för ett lärandestyrt förbättringsarbete och en kvalitetsdriven verksamhetsutveckling i en värld full av utmaningar? Agneta Lantz 2014-01-23 Bakgrunden Det finns idag

Läs mer

Swedish Production System SwePS

Swedish Production System SwePS Swedish Production System SwePS Ett Kompetenslyft inom Lean Produktion Lena Moestam Ahlström AB Volvo Ulrika Harlin Björn Langbeck Swerea IVF Lars Medbo Chalmers Lean på svenska? Kan man tillämpa Japanska

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Skräddarsydda utbildningsmaterial

Skräddarsydda utbildningsmaterial Skräddarsydda utbildningsmaterial Var är ni? Vart ska ni? Hur ska ni komma dit? En presentation hämtad från www.verksamutveckling.se 1 Skräddarsydda program för kompetensutveckling Varje organisation har

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Bra lönebildning. Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde.

Bra lönebildning. Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde. Bra lönebildning Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde. 1 Förord IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige verkar för en företags- och medarbetarnära

Läs mer

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Styrande dokument Måldokument Strategi Sida 1 (6) Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Inledning och bakgrund Delaktighets- och inflytandefrågor har under många år diskuterats

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Konkurrensfördelar genom attraktiva arbeten inom industrin

Konkurrensfördelar genom attraktiva arbeten inom industrin Konkurrensfördelar genom attraktiva arbeten inom industrin Caroline Jarebrant Ulrika Harlin 12/6/07 1 Studie om Framtidens Industriarbete Uppdrag från IF Metall, Teknikföretagen, Swerea IVFs intressentförening

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Utvecklingsområde: Språklig medvetenhet 2014/2015

Utvecklingsområde: Språklig medvetenhet 2014/2015 Utvecklingsområde: Språklig medvetenhet 2014/2015 Normer och värden (Utdrag ur Likabehandlingsplanen) Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets

Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets Måluppfyllelse Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets övergripande mål: Verka för att långsiktigt stärka forskningsmiljöer kring utvalda och prioriterade

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Kvalitetsgaranti Solängen

Kvalitetsgaranti Solängen SOLÄNGEN Sid 1 (5) Giltig 2015 Älvsjös vision Älvsjö ska ha en förskola i världsklass där lekande, lärande, trygghet och respekt för det enskilda barnet står i centrum. Förskolan ska möta barnens förmågor

Läs mer

LYFTIS lyft teknikämnet i skolan. Ett material för struktur i utveckling av skolans teknikämne.

LYFTIS lyft teknikämnet i skolan. Ett material för struktur i utveckling av skolans teknikämne. LYFTIS lyft teknikämnet i skolan Ett material för struktur i utveckling av skolans teknikämne. Cecilia Zachrisson, tekniklärare Gröndalskolan, Nynäshamns kommun: En F-9 skola Jag är ensam tekniklärare

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

PLANERING & STYRNING AV UNDERHÅLL

PLANERING & STYRNING AV UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 MODERATOR Anders Segerstedt Professor i produktionsekonomi och logistik Luleå tekniska universitet DU FÅR MÖTA SSAB Susanna Karlevill Mälardalens

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fastställd bun 20150901 77 dnr 2015/361-607 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2 Innehåll Utgångspunkt att öka barns och elevers måluppfyllelse. Kompetens för livet,

Läs mer

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens 22/03/2016 ESMA/2015/1886 SV Innehållsförteckning I. Tillämpningsområde... 3 II. Hänvisningar, förkortningar och definitioner... 3 III. Syfte...

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

KVALITETSSTYRNING I PRODUKTION

KVALITETSSTYRNING I PRODUKTION inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 juni 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Scania Per Webb Luleå tekniska universitet Bengt Klefsjö SKF Mekan Gunnar Bergstedt Styrning och mätning för högre kvalitet i produktionsprocessen

Läs mer

Lönestrategi 2016-2018

Lönestrategi 2016-2018 LULEÅ KOMMUN 1 (6) 2015-11-13 Lönestrategi 2016-2018 Lönebildning i Luleå kommun Lönebildningen i kommunen ska bidra till att nå målen i verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens

Läs mer

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn:.. Personnummer:... Kurs:. Vårdenhet:.. Tidsperiod:.. Halvtidsdiskussion den: Avslutande bedömningsdiskussion

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande

Lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande KaPitel 3 Lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande Det är svårt att i den vetenskapliga litteraturen hitta stöd för att individuella kompetensutvecklingsinsatser i form av några föreläsningar

Läs mer

Har du rätt glasögon på dig? Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete

Har du rätt glasögon på dig? Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete 1 2 5 3 4 Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete ISBN

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m.

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. Sida: 1 av 12 Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2010-T) Avtalstidens längd 1 Parterna träffar ett tillsvidareavtal

Läs mer

Lönebildning och lönesamtal

Lönebildning och lönesamtal Lönebildning och lönesamtal Bildspel att använda vid arbetsplats möten vid Uppsala universitet Uppdaterad 2011-11-04. Personalavdelningen. 1 Mål för lönebildning i staten Verksamhetens behov i centrum

Läs mer

Arbetsplan för Herrgårdens förskola Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Herrgårdens förskola Läsåret 2015/2016 2015-09-10 Arbetsplan för Herrgårdens förskola Läsåret 2015/2016 Utvecklingsområden: Att Se och Förstå och Möta alla barn Fördjupa och ta mer hjälp av digitala verktyg, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Likavillkorsplan 2009-2011

Likavillkorsplan 2009-2011 Likavillkorsplan 2009-2011 Lika villkor, vad menar vi med det? De mänskliga rättigheterna gäller oss alla och ska utgöra en grund för vår verksamhet. På vår länsstyrelse ska vi värna om allas lika möjligheter,

Läs mer

Hyltevägens förskola Fallstudie av informations- och kommunikationsteknologins inverkan i förskolan

Hyltevägens förskola Fallstudie av informations- och kommunikationsteknologins inverkan i förskolan Bild: Barnen gör skuggbilder vid filmduken innan de tittar på sin PowerPoint, som handlar om hur de hjälper till att bevara naturen. (Foto: Anna Klerfelt) Hyltevägens förskola Fallstudie av informations-

Läs mer

Till dig som driver företag

Till dig som driver företag Till dig som driver företag Underlag för att arbeta med pilotsatsningen Finansiering av strategi för immateriella tillgångar för små och medelstora företag Framtagning av strategi för affärsstrategisk

Läs mer

Anne Persson, Professor anne.persson@his.se

Anne Persson, Professor anne.persson@his.se FÖRUTSÄTTNINGAR OCH STRUKTUR FÖR ATT HANTERA KUNSKAP OCH KUNSKAPSUTVECKLING Anne Persson, Professor anne.persson@his.se Bild 1 AGENDA Kunskapsarbete i verksamheter en kort introduktion Hur kan en kunskapsportal

Läs mer

Lean vad är det? ISO? QUL? TQM???

Lean vad är det? ISO? QUL? TQM??? Lean vad är det? ISO? QUL? TQM??? Lean i vården The Toyota way? Lean är inte en metod utan en kulturförändring. Cheferna är A och O Ta vara på medarbetarna potentialen finns på golvet det är där de ständiga

Läs mer

Värdeflödesanalys i försörjningskedjan (Saab, IAC, Nitator) Översikt. Åtgärd/Aktivitet. Ny metodik baserad på traditionell värdeflödesanalys

Värdeflödesanalys i försörjningskedjan (Saab, IAC, Nitator) Översikt. Åtgärd/Aktivitet. Ny metodik baserad på traditionell värdeflödesanalys 1 Översikt Problem/ förbättringsmöjlighet Isolerade suboptimeringar Luckor I flödesanalysen Mycket produkter I flödet trots korta avstånd Åtgärd/Aktivitet Ny metodik baserad på traditionell värdeflödesanalys

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 5 2 Mål: Förskolan stimulerar och utmanar barnens

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Handbok för arbetssättet Verksamhet och hälsa

Handbok för arbetssättet Verksamhet och hälsa Handbok för arbetssättet Verksamhet och hälsa Det som överraskade mig mest är den kraft och kreativitet som kom fram när personalen fick ta större ansvar. Bo Konstenius, enhetschef Edö vård- och omsorgsboende

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program HANDBOK för dig som medverkar i Ifous FoU-program Innehåll Hur är ett FoU-program upplagt?... 3 Vad kommer ut av Ifous FoU-program?... 4 Organisation och roller... 5 Vad behöver ni göra nu?... 7 Det här

Läs mer

Lean i ledningen. Utmana hela organisationen! Richard Berglund Björn Westling (red)

Lean i ledningen. Utmana hela organisationen! Richard Berglund Björn Westling (red) Lean i ledningen Utmana hela organisationen! Richard Berglund Björn Westling (red) Lean i ledningen Utmana hela organisationen! Richard Berglund Björn Westling (red) Swerea IVF AB Box 104 431 22 Mölndal

Läs mer

Swedish Production System (SwePS) ett kompetenslyft för fordonsindustrin inom Lean produktion

Swedish Production System (SwePS) ett kompetenslyft för fordonsindustrin inom Lean produktion Swedish Production System (SwePS) ett kompetenslyft för fordonsindustrin inom Lean produktion Projektledare: Lena Moestam Ahlström (AB Volvo), Ulrika Harlin (Swerea IVF) och Lars Medbo (Chalmers) Epost

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

IKT-plan. Bosgårdsskolan 2015-2016. Upprättad 2012. Senast reviderad 2015-08-11.

IKT-plan. Bosgårdsskolan 2015-2016. Upprättad 2012. Senast reviderad 2015-08-11. IKT-plan Bosgårdsskolan 2015-2016 Upprättad 2012. Senast reviderad 2015-08-11. Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Vision... 2 Syfte... 2 Mål... 3 Information... 3 Dokumentation... 3 Kommunikation... 3

Läs mer

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM Innehållsförteckning: sidan Syfte och omfattning... 3 Kort om Advania... 3 Affärsidé... 3 Kvalitetspolicy... 4 Miljöpolicy... 4 Arbetsmiljöpolicy... 5 Jämställdhetspolicy...

Läs mer

Foto: Johan Eriksson

Foto: Johan Eriksson Foto: Johan Eriksson Filosofisk modell över utvecklingsarbetets teori och praktik Bakåt Önskat framtida läge Framåt NU NU Frågar Stöder Puffar!Kunskap & färdighet Beteenden Tillit, trygghet Känsla av sammanhang

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

Studiehandledning för Gymnasiearbetet 100p GYARVO

Studiehandledning för Gymnasiearbetet 100p GYARVO 2013-11-07 Studiehandledning för Gymnasiearbetet 100p GYARVO Mot yrken inom vård och omsorg. Elev.. Kontaktuppgifter.. Lärare... Kontaktuppgifter... Medbedömare.. Kontaktuppgifter... Gymnasiearbetet, 100p

Läs mer

Enhetens arbetsplan. Upprättad 20130618. Ekebyskolan. program. policy. handlingsplan. riktlinje. Enhetens arbetsplan, mall 1(6)

Enhetens arbetsplan. Upprättad 20130618. Ekebyskolan. program. policy. handlingsplan. riktlinje. Enhetens arbetsplan, mall 1(6) Enhetens arbetsplan Upprättad 20130618 Ekebyskolan program policy handlingsplan riktlinje Enhetens arbetsplan, mall 1(6) Inledning Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet upprättas en arbetsplan

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

Önnegårdens förskola. - med en gemensam barnsyn.

Önnegårdens förskola. - med en gemensam barnsyn. Önnegårdens förskola - med en gemensam barnsyn. Vår gemensamma barnsyn på Önnegårdens förskola. Vår gemensamma barnsyn på Önnegården har vuxit fram ur många givande diskussioner där personalen men också

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

SWEPS Swedish Production System

SWEPS Swedish Production System Teknisk projektredovisning SWEPS Swedish Production System - Ett kompetenslyft inom Lean Produktion VINNOVA-Projekt 2006-00124 April 2009 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...4

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15 150831 Yvonne Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen Ht 15 Yvonne P Hildingsson VFU ansvarig Förskola 035 16 75 22 eller 0735 251836 yvhi@hh.se 1

Läs mer

Att bedöma. pedagogisk skicklighet

Att bedöma. pedagogisk skicklighet Att bedöma pedagogisk skicklighet Hur bedömer jag pedagogisk skicklighet? Vi blir allt fler som har anledning att ställa oss den frågan. Visad pedagogisk skicklighet är numera ett behörighetskrav vid anställning

Läs mer

Tillbakablick Hur har året varit (bra/mindre bra, utvecklande, roligt, svårigheter, lärande mm)?

Tillbakablick Hur har året varit (bra/mindre bra, utvecklande, roligt, svårigheter, lärande mm)? Året som gått Tillbakablick Hur har året varit (bra/mindre bra, utvecklande, roligt, svårigheter, lärande mm)? Chefens återkoppling till Medarbetaren Vad fungerar bra i samarbetet? Vad fungerar mindre

Läs mer

Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015

Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015 2015-02-04 Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015 Avser tiden: 20131101-20150301 Kommun: Tomelilla 1. Sammanfattning Arbetet med att förbättra matematikundervisningen

Läs mer

Utvärdering av. Tjänstegarantier/deklarationer och Synpunkts/klagomålshantering. Vara 30 maj 2005

Utvärdering av. Tjänstegarantier/deklarationer och Synpunkts/klagomålshantering. Vara 30 maj 2005 RAPPORT 2005-08-10 Sektionen för Demokrati och styrning Utvärdering av Tjänstegarantier/deklarationer och Synpunkts/klagomålshantering Vara 30 maj 2005 Lars Strid, Sveriges kommuner och landsting Barbro

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan

Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan Revisionsrapport Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan Trelleborgs kommun Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Kvalitetsredovisning 2008/2009 Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Struktur Marknad Individuell

Struktur Marknad Individuell ATT TÄNKA PÅ INFÖR LÖNESAMTALET LÖN ÄR NÅGOT DU FÅR FÖR UTFÖRT ARBETE - MEN FUNDERA OCKSÅ PÅ: - Hur vill du att det ska gå till när din lön bestäms? - Vad kännetecknar ett bra lönesamtal? - Vilka faktorer

Läs mer

Industriutbildningar. Hösten 2014

Industriutbildningar. Hösten 2014 Industriutbildningar Hösten 2014 Högskoleutbildningar via IDC Industriutbildningar är framtagna för, och anpassade till, företagens medarbetare genom ett samarabete mellan IDC West Sweden och Högskolan

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende:

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2015 DU FÅR MÖTA Bromma stadsdelsförvaltning, Stockholms stad Jörgen Nyberg, enhetschef Annicka Wester & Lena Tolfvenstam, biträdande chefer Socialstyrelsen

Läs mer

Förskolorna Myran och Koltrasten fr o m augusti 2013 förskolan LärKan.

Förskolorna Myran och Koltrasten fr o m augusti 2013 förskolan LärKan. Förskolorna Myran och Koltrasten fr o m augusti 2013 förskolan LärKan. Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2013-2014 Förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik för alla som deltar.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Ollonborren 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Ollonborren 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Ollonborren 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

KNOP. Lärande och kompetensdriven produktintroduktion. Docent Kristina Säfsten, JTH Docent Maria Gustavsson, IBL LiU/Helix

KNOP. Lärande och kompetensdriven produktintroduktion. Docent Kristina Säfsten, JTH Docent Maria Gustavsson, IBL LiU/Helix KNOP Lärande och kompetensdriven produktintroduktion Docent Kristina Säfsten, JTH Docent Maria Gustavsson, IBL LiU/Helix 6 oktober 2011 Helix-dagen, Linköping Agenda Om projektet KNOP Vad är en produktintroduktion?

Läs mer

Uppföljning arbetssättet pulsmöten/pulstavlor

Uppföljning arbetssättet pulsmöten/pulstavlor Uppföljning arbetssättet pulsmöten/pulstavlor Inledning Inför sommaren 2013 beslutade sjukhusledningen och verksamhetscheferna om införande av ett arbetssätt med pulsmöten/pulstavlor på samtliga vårdavdelningar

Läs mer

Workshop för framtagande av handlingsplaner Karin Bengtsson och Mikael Almén

Workshop för framtagande av handlingsplaner Karin Bengtsson och Mikael Almén Workshop för framtagande av handlingsplaner Karin Bengtsson och Mikael Almén Mål för dagen Gå igenom mall för skrivande av handlingsplan Erbjuda metoder för arbetet med planen Påbörja arbetet med planerna

Läs mer

verksamhetsledning och politisk ledning. Vilka spår ser man i budgeten? Förändrade ramar?

verksamhetsledning och politisk ledning. Vilka spår ser man i budgeten? Förändrade ramar? När implementerade ni lean? När startade ni? Hur länge har ni hållit på? Vem initierade lean-tanken? Hur förankrade ni lean politiskt? Vilka verksamheter använder lean hos er idag? Vad gör ni? Hur arbetar

Läs mer

Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna?

Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna? Sänk blicken Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna? Som du säkert vet ligger det på statens

Läs mer

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet PROTOKOLL Nr H- 11/2015 Datum 2015-03-24 1(1) Närvarande: Monika Stridsman Göran Rune Peter Blombäck Göran Lindberg Generaldirektör, beslutande Avdelningschef Enhetschef Handläggare, föredragande Justeras

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Examinatorsutbildning 2013 Introduktionsutbildning. SIQs MODELL

Examinatorsutbildning 2013 Introduktionsutbildning. SIQs MODELL SIQs MODELL 2 Förbättringshjulet - grundläggande synsätt A S P D HUR? Vi får aldrig till det hela vägen runt! Förbättringshjulet - grundläggande synsätt Verksamhetsutveckling med helhetssyn! Vad Hur Arbetssätt

Läs mer

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET 10 trender om jämställdhetsarbete i Sverige 1. Prioritering Större i ord än handling En studie med 10 trender som visar tempen på jämställdhetsarbete i Sverige, kontrasterad mot

Läs mer

Arbetsplan augusti 2013 juni 2014. Rönnängs Förskola

Arbetsplan augusti 2013 juni 2014. Rönnängs Förskola Arbetsplan augusti 2013 juni 2014 Rönnängs Förskola Ansvarig rektor/förskolechef Namn Pia Johnsson Datum 2013-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Rönnängs förskola Enhetens organisation Förskoleverksamhet

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen 2012-05-14, 159 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Mål 3. Grundläggande principer och definitioner 4. Ansvar 5. Riktlinjer vid lönesättning 6. Lönebildning

Läs mer

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS En kunskapspilot är ett arbete för att utveckla och förändra något inom området mänskliga rättigheter. Arbetet sker lokalt på en eller flera platser i Sverige

Läs mer

Företagets logotyp. Plats för företagets logotyp 1

Företagets logotyp. Plats för företagets logotyp 1 öretagets logotyp 1 Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och sträva efter en bra och säker arbetsmiljö för alla. Arbetsmiljö ingår som en integrerad del i vårt

Läs mer

Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Folkhälsoenheten Eva Pettersson Lindberg Sara Maripuu 2012-01-02 Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Sammanfattning Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för

Läs mer

Strategisk plan 2012-2015

Strategisk plan 2012-2015 Strategisk plan 2012-2015 1 Version Datum Ändrad av Utförda ändringar 1.0 2008-05-16 Henrik Stenwall Upprättat utkast till styrelsekonferensen på Ulvön. 1.1 2008-06-21 Henrik Stenwall Ändringar utförda

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer