BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas"

Transkript

1 BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas Demo Demo Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: Utskriftsdatum: Solleftegatan Vällingby

2 Innehållsförteckning 3 Introduktion 4 Översikt 5 Mål 9 Kommunikation 13 Motivation och engagemang 17 Handlingskraft 21 Feedback 25 Prestation 29 Problemlösning 33 Trovärdighet 37 Summering

3 Introduktion Är gott ledarskap en medfödd förmåga eller något som kan läras? Svaret är att goda ledare skapas genom en ständig process av självstudier, utbildning, träning och erfarenhet. De bästa ledarna är de som kontinuerligt utvecklar sin ledarskicklighet. En medveten och genomtänkt ledarfilosofi är därför en nyckelfaktor för framgångsrikt företagande. Ett företag som kan skapa ett positivt och stödjande klimat får också medarbetare som accepterar och är positiva till förändringar. En förutsättning för detta är medarbetarnas förtroende för ledningen. Förtroende kräver effektiv kommunikation från ledarna inom tre kritiska områden: Mål/vision, affärsstrategi och lägesinformation/feedback. Bumerang ledarskapsanalys är en 360 analys, som berör flera viktiga ledarfunktioner. Ledaren skattar sig själv i olika arbetsrelaterade aspekter. Dessutom görs en motsvarande skattning av överordnade, kollegor och underställda. De olika skattningarna utmynnar i en graf som visar skillnaden mellan hur ledaren ser sig själv och hur andra uppfattar honom/henne. Den feedback som detta ger kan användas för utveckling, planering och coachning. Förklaring av frågepresentationen 1 Ditt svar 1 Väldigt mycket lägre än ditt svar 1 Mycket lägre än ditt svar 1 Lägre än ditt svar 1 Högre än ditt svar 1 Mycket högre än ditt svar 0 Ingen svarade detta 3

4 Översikt Här presenteras snittvärden från de olika kategorierna i ett spindeldiagram. Här presenteras snittvärden från de olika kategoierna i ett stapeldiagram. 4

5 Kategori: Mål Vision och mål är två begrepp som hänger intimt samman. De flesta företag kan instämma i att en tydlig målbild för verksamheten är viktigt. Att målen finns nedskrivna innebär dock inte nödvändigtvis att chefer och medarbetare också börjar sträva mot dem. Det krävs tydlighet, genomtänkt kommunikation och medvetet arbete för att kunna gå från ord till handling. Oklara arbetsuppgifter och mål gör att människor inte vet vad som förväntas av dem eller vilka uppgifter som ska utföras. Några kanske blir sporrade medan andra blir stressade. En viktig uppgift blir därför att organisationen tydliggör sina mål och finner vägar att kommunicera ut dem i hela företaget. Frågor att fundera kring kan vara: Hur kan vi översätta målen i beteenden? Vilka beteenden för oss närmare målen och vilka fjärmar oss? Här presenteras snittvärden för kategorin Mål Frågor i denna kategori ser till att medarbetarna förstår företagets nuvarande och framtida mål. ser till att medarbetarna förstår och är delaktiga i avdelningens nuvarande och framtida mål. utarbetar avdelningens mål tillsammans med medarbetarna. följer regelbundet upp avdelningens resultat i förhållande till uppsatta mål. ser till att avdelningens mål stämmer överens med företagets mål. 5

6 Kategori: Mål, fortsättning ser till att medarbetarna förstår företagets nuvarande och framtida mål. Totalt ,17-1,83 7,65 7,67 Man ,00-2,00 7,65 7,52 Kvinna ,00-1,00 7,65 8,40 2. ser till att medarbetarna förstår och är delaktiga i avdelningens nuvarande och framtida mål. Totalt ,67 1,67 7,65 7,67 Man ,60 1,60 7,65 7,52 Kvinna ,00 2,00 7,65 8,40 6

7 Kategori: Mål, fortsättning utarbetar avdelningens mål tillsammans med medarbetarna. Totalt ,83-0,17 7,65 7,67 Man ,60-0,40 7,65 7,52 Kvinna ,00 1,00 7,65 8,40 4. följer regelbundet upp avdelningens resultat i förhållande till uppsatta mål. Totalt ,17-0,83 7,65 7,67 Man ,80-1,20 7,65 7,52 Kvinna ,00 1,00 7,65 8,40 7

8 Kategori: Mål, fortsättning ser till att avdelningens mål stämmer överens med företagets mål. Totalt ,50-0,50 7,65 7,67 Man ,60-0,40 7,65 7,52 Kvinna ,00-1,00 7,65 8,40 8

9 Kategori: Kommunikation Att skapa förtroende hos sina medarbetare är en av de viktigaste uppgifterna för en ledare. Detta förtroende skapas till stor del genom kommunikation. Kommunikation har därför stor betydelse för medarbetarnas trivsel, engagemang och vilja att stanna kvar i organisationen. Med ökad förståelse för medarbetarnas beteendestil och drivkrafter kan ledaren anpassa sin kommunikationsstil så att individen lättare kan ta till sig den. Här presenteras snittvärden för kategorin Kommunikation Frågor i denna kategori är bra på att informera medarbetarna om vad som händer inom företaget. skapar samverkan och goda relationer med andra avdelningar inom företaget. är rak och tydlig i kommunikationen med andra. kan upprätthålla en god kommunikation med medarbetarna även i pressade situationer. avsätter tid för att lyssna på medarbetarna. 9

10 Kategori: Kommunikation, fortsättning är bra på att informera medarbetarna om vad som händer inom företaget. Totalt ,00-2,00 7,25 8,03 Man ,00-2,00 7,25 7,84 Kvinna ,00-2,00 7,25 9,00 2. skapar samverkan och goda relationer med andra avdelningar inom företaget. Totalt ,17-0,83 7,25 8,03 Man ,00-1,00 7,25 7,84 Kvinna ,00 0,00 7,25 9,00 10

11 Kategori: Kommunikation, fortsättning är rak och tydlig i kommunikationen med andra. Totalt ,83 0,83 7,25 8,03 Man ,80 0,80 7,25 7,84 Kvinna ,00 1,00 7,25 9,00 4. kan upprätthålla en god kommunikation med medarbetarna även i pressade situationer. Totalt ,17 1,17 7,25 8,03 Man ,80 0,80 7,25 7,84 Kvinna ,00 3,00 7,25 9,00 11

12 Kategori: Kommunikation, fortsättning avsätter tid för att lyssna på medarbetarna. Totalt ,00 0,00 7,25 8,03 Man ,60-0,40 7,25 7,84 Kvinna ,00 2,00 7,25 9,00 12

13 Kategori: Motivation och engagemang Motivation är en grundläggande förutsättning för alla former av arbete och aktivitet. Dagens näringsliv ställer höga krav på kreativitet, initiativförmåga och skicklighet. Bristande motivation leder därför snabbt till problem. Det är svårt att öka någons motivation om man inte vet vad den ska användas till. Motivation har alltid en riktning. Olika människor har olika drivkrafter. När vi vet vad som driver och motiverar en människa kan vi också påverka medarbetarnas motivation i rätt riktning. Från denna kunskap kan arbetssituationen för individen utvecklas. Vissa arbetsmoment kan kanske tas bort, förändras eller utökas. Försök hitta lösningar på hur medarbetarens tid utnyttjas bättre. Här presenteras snittvärden för kategorin Motivation och engagemang Frågor i denna kategori är entusiastisk och engagerad i avdelningens arbete. avsätter tid för att motivera medarbetarna personligen. uppmuntrar medarbetarna att ta egna initiativ. ser till att medarbetarna får personlig utveckling. har förmågan att uppnå resultat genom medarbetarna. 13

14 Kategori: Motivation och engagemang, fortsättning är entusiastisk och engagerad i avdelningens arbete. Totalt ,67-1,33 7,45 7,93 Man ,60-1,40 7,45 7,76 Kvinna ,00-1,00 7,45 8,80 2. avsätter tid för att motivera medarbetarna personligen. Totalt ,83-0,17 7,45 7,93 Man ,80-0,20 7,45 7,76 Kvinna ,00 0,00 7,45 8,80 14

15 Kategori: Motivation och engagemang, fortsättning uppmuntrar medarbetarna att ta egna initiativ. Totalt ,50-0,50 7,45 7,93 Man ,20-0,80 7,45 7,76 Kvinna ,00 1,00 7,45 8,80 4. ser till att medarbetarna får personlig utveckling. Totalt ,00 1,00 7,45 7,93 Man ,80 0,80 7,45 7,76 Kvinna ,00 2,00 7,45 8,80 15

16 Kategori: Motivation och engagemang, fortsättning har förmågan att uppnå resultat genom medarbetarna. Totalt ,67-0,33 7,45 7,93 Man ,40-0,60 7,45 7,76 Kvinna ,00 1,00 7,45 8,80 16

17 Kategori: Handlingskraft Att vara handlingskraftig som ledare är inte nödvändigtvis samma sak som att vara auktoritär. Det innebär snarare att inbjuda till medverkan i beslutsprocessen och uppmuntra medarbetarna till eget ansvarstagande t.ex. genom att delegera både arbetsuppgifter och beslutsrätt. En ledare måste lita på sina medarbetare, lyssna på deras åsikter och ta tillvara deras erfarenheter genom att pröva nya infallsvinklar. Men ledaren är fortfarande ansvarig för de beslut som fattas. Att kunna anpassa sitt ledarskap allt efter vad olika situationer kräver ger ofta ett bättre resultat än att bara ha en enda ledarstil i alla situationer. Här presenteras snittvärden för kategorin Handlingskraft Frågor i denna kategori kan fatta genomtänkta beslut även under tidspress. kan delegera arbetsuppgifter. kan delegera befogenheter. är beredd att prova nya sätt att lösa uppgifter och problem. har inställningen att ingenting är omöjligt. 17

18 Kategori: Handlingskraft, fortsättning kan fatta genomtänkta beslut även under tidspress. Totalt ,33-1,67 7,00 8,33 Man ,40-1,60 7,00 8,28 Kvinna ,00-2,00 7,00 8,60 2. kan delegera arbetsuppgifter. Totalt ,17-1,83 7,00 8,33 Man ,20-1,80 7,00 8,28 Kvinna ,00-2,00 7,00 8,60 18

19 Kategori: Handlingskraft, fortsättning kan delegera befogenheter. Totalt ,17 2,17 7,00 8,33 Man ,40 2,40 7,00 8,28 Kvinna ,00 1,00 7,00 8,60 4. är beredd att prova nya sätt att lösa uppgifter och problem. Totalt ,00 0,00 7,00 8,33 Man ,80-0,20 7,00 8,28 Kvinna ,00 1,00 7,00 8,60 19

20 Kategori: Handlingskraft, fortsättning har inställningen att ingenting är omöjligt. Totalt ,00 0,00 7,00 8,33 Man ,60-0,40 7,00 8,28 Kvinna ,00 2,00 7,00 8,60 20

21 Kategori: Feedback Feedback är grunden för all inlärning. Att bli sedd och få erkännande för bra prestationer skapar ofta en ökad motivation och stimulerar till utveckling och ett kreativt tänkande. En ledare ska därför kunna ge rättvis och konstruktiv feedback till sina medarbetare. Att vara lyhörd för medarbetarnas förslag och idéer skapar delaktighet i verksamheten och uppmuntrar till utveckling. Här presenteras snittvärden för kategorin Feedback Frågor i denna kategori är någon man gärna vänder sig till för att få feedback på nya idéer och uppslag. är beredd att ändra åsikter och uppfattningar baserade på ny information. ger konstruktiv feedback till medarbetarna. uppmärksammar och belönar medarbetare för bra prestationer. är noga med uppföljningar. 21

22 Kategori: Feedback, fortsättning är någon man gärna vänder sig till för att få feedback på nya idéer och uppslag. Totalt ,83-1,17 7,25 8,00 Man ,40-1,60 7,25 7,80 Kvinna ,00 1,00 7,25 9,00 2. är beredd att ändra åsikter och uppfattningar baserade på ny information. Totalt ,17-0,83 7,25 8,00 Man ,80-1,20 7,25 7,80 Kvinna ,00 1,00 7,25 9,00 22

23 Kategori: Feedback, fortsättning ger konstruktiv feedback till medarbetarna. Totalt ,67 0,67 7,25 8,00 Man ,40 0,40 7,25 7,80 Kvinna ,00 2,00 7,25 9,00 4. uppmärksammar och belönar medarbetare för bra prestationer. Totalt ,33 0,33 7,25 8,00 Man ,20 0,20 7,25 7,80 Kvinna ,00 1,00 7,25 9,00 23

24 Kategori: Feedback, fortsättning är noga med uppföljningar. Totalt ,00 0,00 7,25 8,00 Man ,20 0,20 7,25 7,80 Kvinna ,00-1,00 7,25 9,00 24

25 Kategori: Prestation Upplevelsen av att prestera, att "klara av", är ett allmänmänskligt behov. Som ledare gäller det att ha tydliga målbilder och kunna prioritera rätt saker. I detta ligger också att få medarbetarna att fokusera på gemensamma mål och agera i samma riktning. En viktig framgångsfaktor i utvecklingen av högpresterande organisationer är just att lyckas skapa handlingskraft och gemensam riktning på alla insatser i hela organisationen. För detta krävs handlingskraftiga ledare som ger återkoppling och stöd samt företagskulturer som uppmuntrar samspel och förnyelse. Här presenteras snittvärden för kategorin Prestation Frågor i denna kategori stimuleras av att ställas inför utmaningar och problem. är effektiv när de gäller att utföra de egna arbetsuppgifterna. har förmåga att prioritera efter hur brådskande eller viktiga olika uppgifter är. är bra på att genomföra fattade beslut. presterar över lag ett bra resultat. 25

26 Kategori: Prestation, fortsättning stimuleras av att ställas inför utmaningar och problem. Totalt ,00 0,00 8,10 8,00 Man ,80-0,20 8,10 8,04 Kvinna ,00 1,00 8,10 7,80 2. är effektiv när de gäller att utföra de egna arbetsuppgifterna. Totalt ,50 0,50 8,10 8,00 Man ,80 0,80 8,10 8,04 Kvinna ,00-1,00 8,10 7,80 26

27 Kategori: Prestation, fortsättning har förmåga att prioritera efter hur brådskande eller viktiga olika uppgifter är. Totalt ,83 0,83 8,10 8,00 Man ,80 0,80 8,10 8,04 Kvinna ,00 1,00 8,10 7,80 4. är bra på att genomföra fattade beslut. Totalt ,67-1,33 8,10 8,00 Man ,60-1,40 8,10 8,04 Kvinna ,00-1,00 8,10 7,80 27

28 Kategori: Prestation, fortsättning presterar över lag ett bra resultat. Totalt ,00-1,00 8,10 8,00 Man ,20-0,80 8,10 8,04 Kvinna ,00-2,00 8,10 7,80 28

29 Kategori: Problemlösning I alla verksamheter uppkommer oförutsedda situationer som kräver sin lösning. Skillnaden mellan planering och problemlösning kan ses som olika lägen på ett och samma kontinuum. Som ledare är det viktigt att genom god proaktiv planering kunna minimera daglig reaktiv problemlösning. Här presenteras snittvärden för kategorin Problemlösning Frågor i denna kategori är bra på att hitta vägar förbi motstånd. är bra på att lösa svåra problem. tar hänsyn till olika intressenter (t.ex. kunder, medarbetare) när det gäller att lösa problem. uppmuntrar medarbetarna att samarbeta för att lösa problem och svårigheter. är bra på att lösa samarbetssvårigheter. 29

30 Kategori: Problemlösning, fortsättning är bra på att hitta vägar förbi motstånd. Totalt ,00-1,00 7,80 8,17 Man ,80-1,20 7,80 7,88 Kvinna ,00 0,00 7,80 9,60 2. är bra på att lösa svåra problem. Totalt ,33 1,33 7,80 8,17 Man ,00 1,00 7,80 7,88 Kvinna ,00 3,00 7,80 9,60 30

31 Kategori: Problemlösning, fortsättning tar hänsyn till olika intressenter (t.ex. kunder, medarbetare) när det gäller att lösa problem. Totalt ,67-0,33 7,80 8,17 Man ,40-0,60 7,80 7,88 Kvinna ,00 1,00 7,80 9,60 4. uppmuntrar medarbetarna att samarbeta för att lösa problem och svårigheter. Totalt ,67-0,33 7,80 8,17 Man ,40-0,60 7,80 7,88 Kvinna ,00 1,00 7,80 9,60 31

32 Kategori: Problemlösning, fortsättning är bra på att lösa samarbetssvårigheter. Totalt ,17-0,83 7,80 8,17 Man ,80-1,20 7,80 7,88 Kvinna ,00 1,00 7,80 9,60 32

33 Kategori: Trovärdighet Ledarskap, affärer och relationer handlar om förtroende, att vara trovärdig. Skall vi följa någon, oavsett om det är i företaget, skolan eller politiken så vill vi känna tillit och förtroende. Att som ledare identifiera ledstjärnor för sitt ledarskap som ärlighet, rättvisa, lojalitet, människors lika värde, strävan efter mästerskap och utveckling, skapar förutsättningar för långvarig framgång och tillfredsställelse. Här presenteras snittvärden för kategorin Trovärdighet Frågor i denna kategori 1. har en ledarstil som stämmer med medarbetarnas förväntningar. 2. har en ledarstil som stämmer med företagets förväntningar. 3. är en god förebild. 4. är rättvis. 5. verkar för att avdelningen gemensamt ska få ett bra rykte inom och utom företaget. 33

34 Kategori: Trovärdighet, fortsättning har en ledarstil som stämmer med medarbetarnas förväntningar. Totalt ,67-0,33 7,55 7,93 Man ,40-0,60 7,55 7,68 Kvinna ,00 1,00 7,55 9,20 2. har en ledarstil som stämmer med företagets förväntningar. Totalt ,83-0,17 7,55 7,93 Man ,60-0,40 7,55 7,68 Kvinna ,00 1,00 7,55 9,20 34

35 Kategori: Trovärdighet, fortsättning är en god förebild. Totalt ,67 1,67 7,55 7,93 Man ,60 1,60 7,55 7,68 Kvinna ,00 2,00 7,55 9,20 4. är rättvis. Totalt ,67-1,33 7,55 7,93 Man ,20-1,80 7,55 7,68 Kvinna ,00 1,00 7,55 9,20 35

36 Kategori: Trovärdighet, fortsättning verkar för att avdelningen gemensamt ska få ett bra rykte inom och utom företaget. Totalt ,83 0,83 7,55 7,93 Man ,60 0,60 7,55 7,68 Kvinna ,00 2,00 7,55 9,20 36

37 Summering Matchar -Både gruppens snitt och ditt svar är över riktmärket. Kategori Fråga Snitt Ditt svar Riktmärken Handlingskraft kan delegera befogenheter. 9,17 7 7,00 Handlingskraft kan fatta genomtänkta beslut 8, ,00 även under tidspress. Trovärdighet har en ledarstil som stämmer 8,83 9 7,55 med företagets förväntningar. Trovärdighet verkar för att avdelningen 8,83 8 7,55 gemensamt ska få ett bra rykte inom och utom företaget. Handlingskraft kan delegera arbetsuppgifter. 8, ,00 Feedback uppmärksammar och belönar 8,33 8 7,25 medarbetare för bra prestationer. Motivation och uppmuntrar medarbetarna att 8,50 9 7,45 engagemang ta egna initiativ. Handlingskraft har inställningen att ingenting 8,00 8 7,00 är omöjligt. Handlingskraft är beredd att prova nya sätt 8,00 8 7,00 att lösa uppgifter och problem. Feedback är beredd att ändra åsikter 8,17 9 7,25 och uppfattningar baserade på ny information. Kommunikation skapar samverkan och goda 8,17 9 7,25 relationer med andra avdelningar inom företaget. Problemlösning uppmuntrar medarbetarna att 8,67 9 7,80 samarbeta för att lösa problem och svårigheter. Kommunikation är bra på att informera 8, ,25 medarbetarna om vad som händer inom företaget. Kommunikation avsätter tid för att lyssna på 8,00 8 7,25 medarbetarna. Feedback är noga med uppföljningar. 8,00 8 7,25 Feedback är någon man gärna vänder 7,83 9 7,25 sig till för att få feedback på nya idéer och uppslag. Motivation och avsätter tid för att motivera 7,83 8 7,45 engagemang medarbetarna personligen. Problemlösning är bra på att lösa 8,17 9 7,80 samarbetssvårigheter. Motivation och har förmågan att uppnå 7,67 8 7,45 engagemang resultat genom medarbetarna. Motivation och är entusiastisk och engagerad 7,67 9 7,45 engagemang i avdelningens arbete. Problemlösning är bra på att hitta vägar förbi motstånd. 8,00 9 7,80 37

38 Mål Trovärdighet utarbetar avdelningens mål tillsammans med medarbetarna. har en ledarstil som stämmer med medarbetarnas förväntningar. 7,83 8 7,65 7,67 8 7,55 Underskattning -Gruppens snitt är över riktmärket men ditt svar är under. Kategori Fråga Snitt Ditt svar Riktmärken Trovärdighet är en god förebild. 7,67 6 7,55 Mål ser till att medarbetarna 8,67 7 7,65 förstår och är delaktiga i avdelningens nuvarande och framtida mål. Problemlösning är bra på att lösa svåra 8,33 7 7,80 problem. Kommunikation kan upprätthålla en god 8,17 7 7,25 kommunikation med medarbetarna även i pressade situationer. Motivation och ser till att medarbetarna får 8,00 7 7,45 engagemang personlig utveckling. Kommunikation är rak och tydlig i 7,83 7 7,25 kommunikationen med andra. Feedback ger konstruktiv feedback till 7,67 7 7,25 medarbetarna. Prestation är effektiv när de gäller att utföra de egna arbetsuppgifterna. 8,50 8 8,10 Överskattning -Ditt svar är över riktmärket men gruppens snitt är under. Kategori Fråga Snitt Ditt svar Riktmärken Mål ser till att medarbetarna 7,17 9 7,65 förstår företagets nuvarande och framtida mål. Trovärdighet är rättvis. 6,67 8 7,55 Prestation är bra på att genomföra 7,67 9 8,10 fattade beslut. Prestation presterar över lag ett bra 8,00 9 8,10 resultat. Mål följer regelbundet upp 7,17 8 7,65 avdelningens resultat i förhållande till uppsatta mål. Mål ser till att avdelningens mål 7,50 8 7,65 stämmer överens med företagets mål. Problemlösning tar hänsyn till olika intressenter (t.ex. kunder, medarbetare) när det gäller att lösa problem. 7,67 8 7,80 Matchar ej -Både gruppens snitt och ditt svar är lägre än riktmärket. Kategori Fråga Snitt Ditt svar Riktmärken 38

39 Prestation Prestation har förmåga att prioritera efter hur brådskande eller viktiga olika uppgifter är. stimuleras av att ställas inför utmaningar och problem. 7,83 7 8,10 8,00 8 8,10 39

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65575 Totalt har 14 av 18 slutfört analysen (78 %) Analysdatum: 2013-02-11 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017

Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017 Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017 Samarbetskommittén 14.4.2014 Personalsektionen 12.5.2014 Kommunstyrelsen 16.6.2014 Kommunfullmäktige 22.9.2014 I Korsholms kommun sätter vi ribban högt. Vi

Läs mer

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Mats Rydby 2004-12-16 Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Jag är som ledare och chef medveten om att organisationens kärna och höjdpunkt är kunden/brukaren och dennes möte med medarbetaren i ett

Läs mer

Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet

Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet 1. (7) Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet Inledning Detta dokument är en beskrivning av processen i ett utvecklingssamtal. I dokumentet får du en bild av utvecklingssamtalets syfte och uppbyggnad.

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR Ledningen har en nyckelroll för att företaget ska bli bättre på att förhindra olyckor och tillbud. Ord måste omsättas i handling och en viktig uppgift är att involvera alla

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015 Linnéuniversitetet Prestationsanalys 2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅN 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008

RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008 RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008 1 RESULTAT Springlife har med hjälp av QWC-metoden genomfört en medarbetarenkät inom NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING. Resultatet presenteras nedan och består av

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensförsörjningsprocessen är en del av verksamhetsutvecklingen och syftar till

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST ARBETSGLÄDJE ARBETSGLÄDJE 1. Systematiskt arbetsglädjearbete 2. Att skapa och uppmärksamma framgångar 3. Ge uppskattning, uppmuntran 4. Utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter kompetensutveckling

Läs mer

Information. Lön och utveckling. Enköpings kommun

Information. Lön och utveckling. Enköpings kommun Information Lön och utveckling Enköpings kommun Den här foldern riktar sig till dig som är medarbetare i Enköpings kommun. Här får du en kortfattad och översiktligt bild över hur Enköpings kommun arbetar

Läs mer

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt Thomas360-rapport den 8 juli 2012 Thomas Ledare Thomas360 för ledare Privat och Konfidentiellt Innehåll Introduktion Förstå din Thomas360-rapport Genomsnitt för kompetenser Ett diagram med de 5 högsta

Läs mer

23 MAJ 2014. Kompetensprofil

23 MAJ 2014. Kompetensprofil Kompetensprofil Ett dokument för oss som rekryterar som hjälper oss att hitta dem vi vill ha, göra en bra matchning. Dokumentet hjälper oss att beskriva vår verksamhet och de utmaningar vi står inför.

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Ny roll för chefer och för medarbetare Vår omvärld förändras i snabb takt och vår verksamhet berörs på många sätt. Det handlar om allt från digitalisering

Läs mer

V VÄRDEGRUND OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT L LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP

V VÄRDEGRUND OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT L LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP U UTVECKLING OCH LÄRANDE H HÄLSA OCH ARBETSGLÄDJE V VÄRDEGRUND OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT L LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP D DELAKTIGHET OCH GEMENSKAP K KOMMUNIKATION OCH MÖTESER ETT VERKTYG FÖR ARBETSMILJÖ- OCH

Läs mer

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56 Sammanfattande mått (-5) 0 Medarbetarindex. 7 79 67 63 63 Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61 Samverkan och kunskapsdelning. 7 55 56 56 Personlig arbetssituation. 77 6 62 6 Stress. *) 25 6

Läs mer

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Medarbetaridé - Det demokratiska uppdraget sid 3 - Stolthet och professionalitet sid 3 - Ledare och medarbetare sid

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Förskolan Kornknarren. - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision

Förskolan Kornknarren. - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision Förskolan Kornknarren - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision Förord Det här dokumentet är skrivet för att alla som jobbar på förskolan Kornknarren ska få en inblick i och

Läs mer

Styrelsens egenskaper och kompetens

Styrelsens egenskaper och kompetens Internt PM Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2012-03-08 2013-08-21 Förbundsvalberedningen 1.2 Stefan Lundberg Styrelsens egenskaper och kompetens 1 (11) Bakgrund

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

Mikael Östberg micke@ledarskapscentrum.se 070 639 67 98

Mikael Östberg micke@ledarskapscentrum.se 070 639 67 98 Mikael Östberg micke@ledarskapscentrum.se 070 639 67 98 Evidensstyrka Om organisations- och ledarskapsbranschen skulle använda sig av samma finmaskiga filter som medicinen skulle inte mycket ta sig igenom.

Läs mer

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken.

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken. Generell Analys Instruktioner De flesta av oss saknar tid eller intresse att verkligen fundera och reflektera över den arbetssituation vi befinner oss i. Vi vet naturligtvis hur det känns, vi kollar läget,

Läs mer

Resultat- och. utvecklingssamtal

Resultat- och. utvecklingssamtal Resultat- och tjänstemän 1999 utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Varför? Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan förvaltningens/enhetens mål

Läs mer

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal, Key Performance Indicators (KPI) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

Måldokument Avdelningen för LSS-verksamhet

Måldokument Avdelningen för LSS-verksamhet Måldokument Avdelningen för LSS-verksamhet Övergripande kommunala mål Socialnämndens vision och verksamhetsidé LSS-avdelningens uppdrag och övergripande mål LSS-avdelningens tjänstegarantier Våra grundläggande

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till

Läs mer

{ karriär & ledarskap }

{ karriär & ledarskap } CHEFENS SJU Slut ögonen och dröm dig bort en stund. Se en värld framför dig där ingen chef bryter mot någon av chefens sju dödssynder. Där alla chefer är riktigt bra ledare och brinner för sina medarbetares

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Verksamhetsplan för Kvarngårdens förskola - 2015/2016

Verksamhetsplan för Kvarngårdens förskola - 2015/2016 September 2015 Verksamhetsplan för Kvarngårdens förskola - 2015/2016 Enhet Kvarngårdens förskola Förskoleverksamhet 1-5 år Förutsättningar Förskolan är byggd för två avdelningar. Vi arbetar i storarbetslag

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibackens förskola. Ekorren

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibackens förskola. Ekorren BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibackens förskola Ekorren Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare!

Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare! White Paper #6 Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare! Malin Trossing för Kontentan, augusti 2013 Kontentan Förlags AB www.kontentan.se För att bli programmerare krävs flera års programmeringsutbildning

Läs mer

Lönepolicy för Umeå universitet

Lönepolicy för Umeå universitet Lönepolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-03-26 Dnr: UmU 300-376-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy Rektor 2013-03-26 tills vidare Lönebildning

Läs mer

Inledning; Blåvingen har 19 barn i åldern 1-5 år. På avdelningen arbetar 3 pedagoger, 1 förskollärare och 2 barnskötare.

Inledning; Blåvingen har 19 barn i åldern 1-5 år. På avdelningen arbetar 3 pedagoger, 1 förskollärare och 2 barnskötare. Verksamhetsberättelse Förskola; Tallbackens förskola Avdelning; Blåvingen Inledning; Blåvingen har 19 barn i åldern 1-5 år. På avdelningen arbetar 3 pedagoger, 1 förskollärare och 2 barnskötare. Pedagogisk

Läs mer

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 Sammanställning av utvärdering och erfarenheter av en utbildningsinsats för förskolor i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 SJÄLVKÄNSLA & VÄRDEGRUND I CENTRUM Ovillkorlig kärlek Jag är älskad oavsett hur

Läs mer

Varje elev till nästa nivå

Varje elev till nästa nivå Varje elev till nästa nivå JENSEN grundskola i centrala Västerås Vi på JENSEN grundskola sätter eleven främst. Det innebär att vi gör mer än förväntat för varje elevs utveckling och studieresultat. Förutom

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Parkens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan. 2011 Huvudrapport

Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan. 2011 Huvudrapport Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan 11 Huvudrapport Innehåll INLEDNING... 1 SAMMANFATTANDE RESULTAT... 2 FÖRDJUPADE ANALYSER... 3 SVARSGRUPPEN... 4 SAMMANFATTANDE INDEX... 6 MÅL OCH

Läs mer

Bra lönebildning. Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde.

Bra lönebildning. Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde. Bra lönebildning Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde. 1 Förord IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige verkar för en företags- och medarbetarnära

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Ullvigårdens förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Ullvigårdens förskoleenhet Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Ullvigårdens förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Annica Norén, 150528 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen har

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

Coachning - ett verktyg för skolan?

Coachning - ett verktyg för skolan? Coachning - ett verktyg för skolan? Om coachning och coachande förhållningssätt i skolvärlden Anna-Karin Oskarsson Några ord om den ursprungliga uppsatsen Det här är en förkortad version av magisteruppsatsen

Läs mer

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Det är i de vardagliga mötena som värderingar och attityder förmedlas Varje verksamhet skall ha skriftlig plan för

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat

Läs mer

Mikael Östberg micke@ledarskapscentrum.se 070 639 67 98

Mikael Östberg micke@ledarskapscentrum.se 070 639 67 98 Mikael Östberg micke@ledarskapscentrum.se 070 639 67 98 Evidensstyrka Vilken forskning ska man lita på? Stark Systematiska forskningsöversikter och meta-analyser: Den röda tråden, medelvärde av många studier.

Läs mer

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund Om arbetsmöten Arbetsmötena handlar om hur vi ska arbeta för att värdegrunden ska ge resultat, det vill säga att de äldre personer som vi ger stöd och omsorg kan ha ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Förskolan Ekens. Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016

Förskolan Ekens. Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016 Förskolan Ekens Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016 Förskolan skall vara en plats där man får vara den man är och där olikheter ses som en tillgång. En plats där man vågar

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

2015-09-08. Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut

2015-09-08. Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-09-08 Dnr Bun 2015/119 Arbetsmiljökompassen 2014 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 1. Redovisningen av medarbetarundersökningen Arbetsmiljökompassen

Läs mer

Handbok / Steg för steg... Steg för steg. Handbok för praktik inom Steg för steg

Handbok / Steg för steg... Steg för steg. Handbok för praktik inom Steg för steg Handbok / Steg för steg... Steg för steg Handbok för praktik inom Steg för steg 1 Inledning Handboken är en del av ESF-projektet Steg för steg S10932. Projektet är treårigt och har delfinansierats av Utbildningsstyrelsen.

Läs mer

Mål & Aktivitetsplan 2015 2016. Förskolor Sturefors

Mål & Aktivitetsplan 2015 2016. Förskolor Sturefors Mål & Aktivitetsplan 2015 2016 Förskolan Lingonvägen En förskola för alla där kunskap och människor växer Målområde Vad/hur När Uppföljning/Utvärdering 2.1 Normer och värden - Jämställdhet och genus Förskolan

Läs mer

Lokal löneprocess på ABB Sverige för medlemmar i Sveriges Ingenjörer/akademikerförbunden

Lokal löneprocess på ABB Sverige för medlemmar i Sveriges Ingenjörer/akademikerförbunden Utgåva 2013-09-13 CD, BN, LEM sid 1/9 Lokal löneprocess på ABB Sverige för medlemmar i Sveriges Ingenjörer/akademikerförbunden Innehåll: 1. Förberedelse och information på förhandlingsenhet/lbu nivå. 2.

Läs mer

Hållbar organisations- utveckling

Hållbar organisations- utveckling Hållbar organisations- utveckling Centrum för arbets- och miljömedicin Solnavägen 4, 113 65 Stockholm 08-123 400 00, camm@sll.se http://camm.sll.se Arbetslivet blir alltmer oförutsägbart med fler och snabbare

Läs mer

Mentorguide. Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers

Mentorguide. Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers Mentorguide Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 2 Så här används guiden... 4 3 Översikt över mentorprogrammet... 5 3.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 3.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Foto: Johan Eriksson

Foto: Johan Eriksson Foto: Johan Eriksson Filosofisk modell över utvecklingsarbetets teori och praktik Bakåt Önskat framtida läge Framåt NU NU Frågar Stöder Puffar!Kunskap & färdighet Beteenden Tillit, trygghet Känsla av sammanhang

Läs mer

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande;

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande; Kvalitetsanalys för förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys är ett

Läs mer

PUSSEL DISC. Kommunikation. Anne-Lie Form. En beteendestilsanalys som beskriver ditt sätt att kommunicera med och relatera till din omgivning

PUSSEL DISC. Kommunikation. Anne-Lie Form. En beteendestilsanalys som beskriver ditt sätt att kommunicera med och relatera till din omgivning PUSSEL DISC Kommunikation En beteendestilsanalys som beskriver ditt sätt att kommunicera med och relatera till din omgivning Demo Analysdatum: 2008-10-17 Tid: 6 minuter Utskriftsdatum: 2013-03-25 Solleftegatan

Läs mer

P O T E N T I A L H O G A N L E D A R S K A P. Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP. Rapport för: Jane Score- Average

P O T E N T I A L H O G A N L E D A R S K A P. Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP. Rapport för: Jane Score- Average U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N L E D A R S K A P P O T E N T I A L Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP Rapport för: Jane Score- Average ID:

Läs mer

Sammanställd åtgärdsplan för 2015-2016

Sammanställd åtgärdsplan för 2015-2016 Socialförvaltningen Sammanställd åtgärdsplan för 2015-2016 Bakgrund Förvaltningsledningen har sett låga och försämrade värden i medarbetarundersökningen under de senaste åren på en del frågeområden och

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Horisont 20hundra10 Dialog och samrådsavtal

Horisont 20hundra10 Dialog och samrådsavtal Horisont 20hundra10 Dialog och samrådsavtal 1 Syfte Dialog- och samrådsavtalet är ett kollektivavtal som ska medverka till att ge inspiration och idéer som möjliggör goda resultat och arbetsglädje. Var

Läs mer

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 HR i riktning mot Halmstads kommuns vision Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 Vi har en vision! HALMSTADS VISION HAR TRE HJÄRTAN Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill

Läs mer

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet Med den här lathunden vill din fackliga organisation informera om

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

Sotenäs kommun 20090128. VaraLean något att luta sig mot

Sotenäs kommun 20090128. VaraLean något att luta sig mot VaraLean något att luta sig mot Färre ska serva fler Andelen arbetad tid minskar Antalet medborgare i arbetsför ålder minskar Antalet medborgare över 80 år ökar Kravbilden förväntas bli högre på offentlig

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Ledningsfilosofi för Vimmerby kommun

Ledningsfilosofi för Vimmerby kommun Ledningsfilosofi för Vimmerby kommun Policy för förtroendevalda Policy för ledare Värdegrund för Vimmerby kommun Antagen av kommmunfullmäktige 2006-03-27 43 KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 1 Grundläggande värderingar

Läs mer

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Utfärdad av: Dokumentnamn: LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Den individuella lönesättningen sker i samtal mellan chef och medarbetare. Den individuella lönen medarbetarens förmåga att uppfylla

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan Susanne Bogren och Nanna Klingen Det lustfyllda samarbetet I ett kreativt arbetslag får alla pedagoger som arbetar tillsammans i barngruppen samma

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Mindre styrdans mer rock n roll

Mindre styrdans mer rock n roll november 2013 Mindre styrdans mer rock n roll Personalchefsbarometern 2013 Personalchefsbarometern 2013 Mindre styrdans mer rock n roll I årets version av Visions Personalchefsbarometer fokuserar vi på

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Arbetsplan Snäckans förskola 2008

Arbetsplan Snäckans förskola 2008 Arbetsplan Snäckans förskola 2008 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand

Läs mer

Team Evaluator. Ensize International AB

Team Evaluator. Ensize International AB Team Evaluator Ensize International AB Ensize International AB Totalt har 9 av 9 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2012-12-10 Utskriftsdatum: 2013-02-01 Ensize International AB Martin Jansson Solleftegatan

Läs mer

Vi jobbar tillsammans. Ledar- och medarbetarpolicy

Vi jobbar tillsammans. Ledar- och medarbetarpolicy Vi jobbar tillsammans Ledar- och medarbetarpolicy Respekt, utveckling och professionalism Sunne kommuns värdegrund är respekt, utveckling och professionalism. Värdegrunden visar tydligt vad vi tillsammans

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 ST, 2015. Produktion: STs kommunikationsenhet. Tryck: Vitt Grafiska, juni 2015. Upplaga 2 000 ex. Beställ fler exemplar på www.st.org. Artikelnr

Läs mer

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11 Köpings kommun Arbetsplan förmånen Läsår 2015 2016 Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Enligt preliminärt snabbprotokoll från kongressen

Enligt preliminärt snabbprotokoll från kongressen Enligt preliminärt snabbprotokoll från kongressen RIKSTEATERNS STRATEGISKA PLAN 2011-2015 Vision Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse för alla överallt. Verksamhetsidé Riksteatern är en folkrörelse

Läs mer

Företagskultur ACTIVE LANDVETTER AB

Företagskultur ACTIVE LANDVETTER AB Företagskultur ACTIVE LANDVETTER AB Till alla medarbetare på Active Denna handbok skall fungera som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet. Den skall hjälpa oss att utveckla medarbetaren och Active. Den

Läs mer

MUC 26. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 26. MiLprogrammet för nya chefer MUC 26 MiLprogrammet för nya chefer 2012 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

2015-10-27. Ledarskap, medarbetarskap och. Maria Nordin Institutionen för psykologi

2015-10-27. Ledarskap, medarbetarskap och. Maria Nordin Institutionen för psykologi Ledarskap, medarbetarskap och kommunikationförutsättningar för goda relationer på jobbet Maria Nordin Institutionen för psykologi 1 Goda relationer - för individ & organisation Goda relationer leder till

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun 2014-2016 2014-05-19 1. Syftet med planen Syftet med denna kommunikationsplan är att tydliggöra hur vi ska arbeta med miljökommunikation. Planen

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

TRACOM Sneak Peek Excerpts from. Självskattnings-Guide

TRACOM Sneak Peek Excerpts from. Självskattnings-Guide TRACOM Sneak Peek Excerpts from Självskattnings-Guide självskattnings- GUIDE Innehållsförteckning Introduktion...1 SOCIAL STYLE MODELLEN TM...1 Vad bestämmer din stil?...1 SOCIAL STYLE och arbetet med

Läs mer