Framtidens Industriarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens Industriarbete"

Transkript

1 Framtidens Industriarbete hur nio företag i Sverige utvecklar industriarbetet för ökad konkurrenskraft Ulrika Harlin Per Gullander Roger Lundin Fredrik Wandebäck Caroline Jarebrant Swerea IVF 12/6/07 1

2 När många satsar på samma saker: Vad ska vi konkurrera med? 12/6/07 2

3 Sättet som vi utvecklar industriarbetet är en konkurrensfaktor Arbetssätt Hur vi samverkar och organiserar oss Kompetens 3

4 Vi är här för att jobba dom närmaste tio åren att hitta ett bättre produktionssystem där vi mår bättre, är effektivare, mindre kvalitetsproblem Om jag spela i ett hockeylag, i division sju, ser jag redan att jag kan vinna elitserien, det skulle va lite häftigt många gör tvärtom liksom försöker anpassa sig till den dagliga Om det händer nåt så vill vi kunna svara väldigt snabbt och då kan vi skaffa oss försprång mot alla konkurrenter I DAG 4

5 Grundbild Produktion och produktivitet i fokus som samtidigt skapar ett attraktivt arbete och bra förutsättningar för individen! Grundbild med 4 teman som innehåller Gemensamma kvaliteter Nya dimensioner, nya sätt att arbeta jämfört med tidigare 5

6 A. Individ Lag Huvudaktiviteter i produktion Förhållningssätt som företagen medvetet vill utveckla Hur företagen i dag arbetar i denna riktning 6

7 A. Individ Lag Generellt Nya dimensioner i arbetsinnehåll Huvudaktiviteter i produktion Sköta avancerade utrustning Problemidentifiering, problemlösning Programmering Planering Samordning tvärfunktionellt Underhåll Förebyggande/dagligt Fadderskap/utbildning Ombudsroller t ex teknikombud Dokumentation, visualisering Utbyte med kunder/fabriker globalt Varierande Utökning av indirekta arbetsuppgifter Utvecklingsmöjligheter för varje medarbetare 7

8 A. Individ Lag Ökat fokus på både individ- och lagutveckling Individ Mångkunnig Vilja Ta initiativ Flexibilitet Samspel Partnerskap Lära sig, lära ut, lära av varandra Bra arbetsmiljö Förhållningssätt Viktiga att utveckla Lag Gruppbaserat Utökade roller Tydlighet Arbetsutvidgning Delaktighet Lokalt ägandeskap Utveckling Utvecklingsarenan har gradvis förflyttats till lagen 8

9 A. Individ Lag Hur företagen arbetar i denna riktning Länkade kompetensutvecklingstrappor Varje steg utvecklats tillsammans med medarbetarna Båda parter utvecklas Standardisering av arbetssätt och information vid viktiga gränssnitt i flödet Gemensamt överenskommet, accepterat och kommunicerat Skapa bra förutsättningar för varandra Schemalagt arbete med metodutveckling VINN - VINN Viktigt synsätt: metodförbättringar ingår i arbetet i gruppen inte förbättrade metoder som levereras Arbetet består av att montera växellådor och metodutveckling Avvikelse om det inte utförs Ombudsroller som utses inom laget Interna lärlings- och faddersystem 9

10 A Individ Lag Vad som är viktigt inför framtiden Att utveckla andra funktioner när lagets arbete förändras T ex utveckla stödfunktioner för att fokusera stora förändringar/ investeringar Att tydligt beskriva huvudaktiviteter i produktionen och organisera för både direkt arbete och indirekt/ej processtyrt arbete Att arbeta utifrån bäst kända arbetssätt i alla lag Kombinera kreativitet standardisering Skapa jämn kvalité Förbättra utifrån bäst kända arbetssätt Att skapa möjlighet att byta arbetsplats/- uppgift inom företaget och utveckla sin roll Skapa ett attraktiv jobberbjudande Skapa flexibilitet 10

11 D. Kompetensutveckling Grundkompetens som är viktig att alla har Förhållningssätt som företagen medvetet vill utveckla Hur företagen i dag arbetar i denna riktning 11

12 D. Kompetensutveckling Generellt - Nya dimensioner på kompetens Grundkompetens som är viktig att alla har i produktion Teknisk bakgrund t ex 3-årigt gymnasium Analytisk förmåga Hantverkskänsla Vilja, initiativförmåga Fungera i lag, arbetssätt i lag Helhetsförståelse (företaget, flödet) Språk Svenska och engelska Matematik IT Ritningsläsning, tolka operationsbeskrivningar office-program, bildbehandlingsprogram, powerpoint-presentationer, göra layouter/bilder Både tekniska och icke-tekniska områden lyfts fram Viktig kompetens men tas ofta för givet 12

13 behöver tydligt beskrivas och utvecklas på ett organiserat sätt 13

14 D. Kompetensutveckling Ökat fokus på att alla ska förstå varför Förhållningssätt Viktiga att utveckla Kompetensutveckling Fokus på kund Helhetstänk Förståelse om företagets produktionsstrategi/ produktionssystemsmodell Gemensamma begrepp Kompetensutveckling i det dagliga arbetet Lära sig/lära ut/lära av varandra Kompetensförsörjning Närliggande behov Kompetensbredd som möjliggör rörlighet Vilja att utveckla sig, ta initiativ (utöver teknik) Långsiktiga behov Bilden av industriarbetet Tillgång på arbetskraft med rätt kompetensbild Fokus på kundnöjdhet utvecklar såväl arbetssätt, medarbetare och skapar bra förutsättningar för individen Vi inte bara utbildar Vi välutbildar! 14

15 D. Kompetensutveckling Hur företagen arbetar i denna riktning Regelbundna dialoger för kompetensutveckling Kartläggning av kompetenser som krävs i varje cell Dokumenterade kompetensutvecklingsplaner CV > ökad anställningsbarhet Fabriksdagar What s in it for me? Utbildning om kärnvärden, produktionsstrategier, marknad/kund relationer, användare Organiserad samverkan med skolor/universitet 15

16 D Kompetensutveckling/kompetensförsörjning Vad som är viktigt inför framtiden Att beskriva och dokumentera nödvändig grundkompetens och arbets- områdets kompetensbehov Att dokumentera kompetensutveckling för varje medarbetare Att kontinuerligt se över kompetensbehovet i samband med förändringar Att kontinuerligt utbilda, träna för att säkerställa nödvändig kompetens (Certifiering och validering av grund-, teknisk-, och specialistkompetens) Skapa rörlighet, flexibilitet, minska personberoendet Synliggöra utvecklingsmöjligheter Stärka anställningsbarheten 16

17 C. Förbättrings- och Utvecklingsarbete Förhållningssätt som företagen medvetet vill utveckla Hur företagen i dag arbetar i denna riktning 17

18 C. Förbättrings- och utvecklingsarbete Ökat fokus på uthållighet Förhållningssätt Viktiga att utveckla Förbättrings- och utvecklingsarbete Tvärfunktionellt Integrerat i dagligt arbete Nyttja frigjord tid Lösningsfokuserat förhållningssätt Mod att utmana tänk/arbetssätt Visualisering av förbättringar/resultat Uppföljning och reflektion Regelbunden uppföljning Forum för reflektion mjuka värden Forum för reflektion kostnader/ kassation/ kvalitet Konstruktivt förhållningssätt till avvikelser Smida medans järnet är varmt inte hantera ett avsvalnat problem Finna, fixa, försvinna Bygga inte banka 18

19 C. Förbättrings- och utvecklingsarbete Hur företagen arbetar i denna riktning Kundfokuserat förbättrings- och utvecklingsarbete Riktlinjer för att stödja prioriteringsordning i förbättringsarbetet Organisering för reflektion Chefsträffar gemensam reflektion kring och utveckling av gemensamma arbetssätt för chefer (minskar individberoendet) Studiecirklar, bromöten Lagexternt stöd för förbättring av arbetssätt, reflektionsledare och coachande samtalsledare, dialog audits Operatörsmedverkan i utvecklingsfaser T ex vid maskininvesteringar, layoutförändringar, inkörning av nya produkter, utvecklingsprojekt Nyttjande av frigjord tid Enpunktslektioner, taktförbättringar Planerade aktiviteter under frigjord tid: När allt flyter som det ska Vid produktionsstörningar Under perioder av lägre efterfrågan Vid lågkonjunktur 19

20 C Förbättrings- och utvecklingsarbete Vad som är viktigt inför framtiden Att organisera för det oväntade/ förändringar som sker Att ta sig förbi svängningar utan att arbetssättet rämnar Att kombinera dagligt förbättringsarbete och långsiktigt innovativt utvecklingsarbete Att utveckla incitamentsstrukturer som stödjer dessa arbetssätt Skapa stabilitet Bli starkare efter störningar/svängningar Utvecklingskraft 20

21 B. Ledarskap Kommunikation Förhållningssätt som företagen medvetet vill utveckla Hur företagen i dag arbetar i denna riktning 21

22 B. Ledarskap Kommunikation Ökat fokus på närhet Förhållningssätt Viktiga att utveckla LEDARSKAP Närvaro Visa vägen, Förebild Skapa bra förutsättningar Coachande Samtalsledare Samsyn Tydlighet Tålamod Långsiktighet KOMMUNIKATION Tvärfunktionellt samarbete Direktkontakt Nära visuell kontakt med angränsande avdelningar kopplade flöden Geografisk närhet mellan produktutveckling & produktion Förståelse Gemensamt företagsspråk Behovsstyrd information Tilltro att mjuka värden ger positiv effekt på nyckelparametrar 22

23 B. Ledarskap - Kommunikation Hur företagen arbetar i denna riktning Små-skalighet : Produktionslayout, visuella flöden, organisering av arbetslag Organisering av stödresurser med olika fokus: t ex Coacher TPU koordinatorer Nätverk/forum för ledning, operatörer, stödfunktioner med liknande roller i företaget/bolaget Nära samverkan ledning fack Tillgänglig visuell information 23

24 B Ledarskap Kommunikation Vad som är viktigt inför framtiden Att utveckla ledarskapet i relation till förändringar gällande huvudaktiviteter, arbetsuppgifter, ansvar Att utveckla och stödja den operativa ledningen i flödesorganisationen Att träna ledares förmåga att skapa kreativitet, nytänkande, delaktighet och gemensamt synsätt hos alla funktioner, lag, individer Att stödja beslutsfattande i lagen rätt information i rätt tid på rätt sätt Skapa hållbarhet Skapa bra förutsättningar Skapa effektiv samverkan 24

25 Dialogverktyg för utveckling av framtidens industriarbete För varje tema -VISION: Vad är eftersträvansvärt -NULÄGE: I vilken utsträckning arbetar vi med detta område idag? Markera med X på linjen. -FRAMTID: I vilken utsträckning kommer ni att arbeta med detta framöver? Markera med O på linjen. -ÅTGÄRDSPLAN: Vad gör vi idag behöver göras för att utveckla industriarbetet i den önskade riktningen? 25

26 Både företagen och forskarna var överens om att Framtidens industriarbetet har stor betydelse för industrins konkurrenskraft Utöver teknikkunskap krävs kompetens inom organisation och arbetssätt och bör därför ingå i utbildningen Utveckling av industriarbetet i denna riktning har förutsättning att erbjuda ett attraktivt, utvecklande och hållbart arbete Swerea IVFs modell med fyra dimensioner är en bra utgångspunkt för att inspirera utveckling av framtidens industriarbete Är vi överens om detta? Ja! 26

27 Referens/Dokumentation Vid användning av material i denna presentation skall någon av följande källhänvisningar användas Populärskrift (Swerea IVF-skrift 11801) Swerea IVF-skrift 11801, Framtidens Industriarbete inspiration för utveckling av industriarbetet för ökad konkurrenskraft, Ulrika Harlin, Per Gullander, Roger Lundin, Fredrik Wandebäck, ISSN , ISRN Swerea IVF-S-11/801-SE, ISBN-nr , Göteborg, 2011 Beställning: Vetenskaplig publikation (Harlin et al 2011) Harlin Ulrika, Gullander Per, Lundin Roger, Wandebäck Fredrik, and Berglund Martina (2011) Development of industrial work of the future a study of Swedish manufacturing companies. In proceedings of The Swedish Production Symposium, SPS 2011, 3-5 May, Lund, Sweden

28 Välkommen att kontakta oss Ulrika Harlin, Roger Lundin, Per Gullander, Fredrik Wandebäck, Caroline Jarebrant, 28

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning Få din projektverksamhet att lyfta med PPS Praktisk ProjektStyrning 2012 Utbildning PPS Verktyg Tjänster 1 Innehåll Bli medlem i PPS-familjen 3 Ett komplett stöd för moderna organisationer 4 Goda skäl

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning Vill du förändra din projektverksamhet? PPS Praktisk ProjektStyrning är en bra start! 2013 1 Innehåll PPS Modellen med människan i centrum 3 PPS är det kompletta projektstödet 4 Varför PPS? 5 PPS-modellen

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

Utgångspunkter för hållbart arbete 5

Utgångspunkter för hållbart arbete 5 2 Innehåll Förord 4 Utgångspunkter för hållbart arbete 5 Kompetens för konkurrenskraft och hållbart arbete 6 Helhetssyn och långsiktighet Det fackliga uppdraget Vad är kompetens 8 Individuellt och organisatoriskt

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

DEN KOMPETENTA ARBETSPLATSEN

DEN KOMPETENTA ARBETSPLATSEN VINNOVA RAPPORT VR 2012:12 DEN KOMPETENTA ARBETSPLATSEN SAMSPEL SAMTAL KOLLEKTIVT ORD KUNSKAPSDEL RD LÄRANDE KUNSKAPSSPRIDNING REGISSÖR SOCI CESS REGISSERA KOMMUNIKATION DIALOG LÄRAND RPROCESS LÄROBJEKT

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Ansvarig utgivare: SQMA/SIQ Projektledare: Michael Westher, SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Fabriksgatan 10, 412 50 Göteborg Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Dokumentation från eftermiddagens dialogcafé vid Kick-off för Vård- och omsorgscollege Kronoberg fredagen den 21 oktober.

Dokumentation från eftermiddagens dialogcafé vid Kick-off för Vård- och omsorgscollege Kronoberg fredagen den 21 oktober. 2011-11-02 Minnesanteckningar Vård- och omsorgscollege Kronoberg Dokumentation från eftermiddagens dialogcafé vid Kick-off för Vård- och omsorgscollege Kronoberg fredagen den 21 oktober. Nedan kan du läsa

Läs mer

Hållbar utveckling och konkurrenskraft

Hållbar utveckling och konkurrenskraft Hållbar utveckling och konkurrenskraft 1 Hållbar utveckling och konkurrenskraft Ett projekt med stöd från Europeiska socialfonden 2 Hållbar utveckling och konkurrenskraft Foto: Johan Gunséus/Synk Hållbar

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Introduktion till arbetsplatsträffar vid Linköpings universitet

Introduktion till arbetsplatsträffar vid Linköpings universitet Introduktion till arbetsplatsträffar vid Linköpings universitet Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Utvecklade arbetsplatsträffar (APT) som framgångsfaktor... 3 2. LiU:s modell för samverkan...4 2.1. Regelverk

Läs mer

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten KANDIDATUPPSATS Sammanfattning Titel: Ledaren är den våg som driver skeppet framåt En kvalitativ studie om ledarskap, där kompetensutveckling av produktionsledare, en ledarskapsmodell och en medarbetarundersökning

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer