Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa."

Transkript

1 Hållbart Arbetsliv Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun Nancy Nordanstad

2 Uppdraget Hållbart Arbetsliv är ett projekt som ska stärka Uddevalla kommun i att vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsgivare för både kvinnor och män. Projektet ska ge chefer i Uddevalla kommun: Ökade kunskaper och verktyg i att integrera hälsa i ledarskapet och i verksamheten.

3 Arbetsmodellen så gjorde vi BESLUT Är detta viktigt? Avsiktsförklaring Viljeriktning Samsyn NULÄGE Var står vi? Tidigare insatser Vad säger forskningen? Vad styr verksamheten? Nulägesanalys WORKSHOP Var står vi/vart vill vi? Förankra insatsen med ledningsgrupp Vad är viktigt och ska prioriteras? GENOMFÖRAND E Vad gör vi? Kompetenshöjning Verktyg Egen utmaning UPPFÖLJNIN G Hur går det? Sprida lärande Korrigera Överlappning ord. verksamhet Extern uttvärdering UTVÄRDERIN G Hur gick det? Extern utvärdering Överlämning ord. verksamhet Standardisera Utveckling - det är människorna i verksamheten som utvecklar den Open innovation utvecklingsarbete över gränserna (med kund och konkurrenter) Hälsofrämjande Om människorna mår bra, mår organisationen bra och skapar förutsättningar för effektivitet och lönsamhet 2010/ /2013 3

4 Att stärka Uddevalla kommun i att vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsgivare för både kvinnor och män. Chefsutbildningar och verktygslåda Genomförande av utvecklingsaktiviteter Uppdrag 1. Vilka utmaningar står vi inför? Stärka ansvarstagandet för den egna hälsan hos alla medarbetare. Stärka ledningens och ledarnas engagemang i hälsoarbetet. Integrera hälsoarbetet i verksamheten. Kunskapshöjning och samsyn. Verktyg som är kompatibla med verksamheten. 3. Hur ska vi skapa förutsättningar? 2. Vad ska vi kunna göra/ bli bättre på? Hur kan jag som chef bidra till att stärka Uddevalla kommuns varumärke som hälsofrämjande och attraktiv arbetsgivare för både kvinnor och män?

5 Verktyg effekter? Uppskattande samtal- feedback Inventering av hälsofrämjande arbete Hälsadialog i medarbetarsamtalet Mötesstruktur Basanalys i det hälsofrämjande arbetet Hälsadialog i grupp Friskvårdskontrakt Hälsadialog vid rekrytering/anställning DeBonos hattar Stärka ansvarstagandet för den egna hälsan hos alla medarbetare. Stärka ledningens och ledarnas engagemang i hälsoarbetet. Integrera hälsoarbetet i verksamheten. 5

6 Effekter av projektet ur Kommundirektörens perspektiv Vad har projektet gett Uddevalla kommun? Projektet har stöttat kommunens långsiktiga arbete med hälsa och arbetsmiljö. Projektet har kunnat fasa in i den ledningsstruktur som vårt hälsofrämjande arbete följer. Idag pratar man i organisationen om hälsa och hälsofrämjande arbete som en helt normal vardagsaktivitet, det är känt och en del av verksamheten. Vi tror att organisationen har tagit ytterligare ett steg i rätt riktning för att nå ett hållbart arbetsliv. Vi har en lång väg kvar att gå, men har fått lite mer bränsle som kan ge effekt på sikt. Ett antal bra verktyg har utvecklats ur våra tidigare styrdokument och dessa uppdaterade verktyg kommer vi att ha nytta av lång tid framåt. Vad har projektet gett dig i din funktion som kommundirektör? I mitt uppdrag behöver jag ha genomgående gemensamma aktiviteter för att skapa en gemensam förståelsebas och gemensam plattform för arbetet i hela organisationen (4700 medarbetare), som hålls levande, detta projektet bidrar till detta! 6

7 Effekter av projektet ur chefens perspektiv Vad har projektet gett Uddevalla kommun? Enhetschefer har fått redskap och blivit uppmuntrade att arbeta med hälsofrämjande arbete i sitt ledarskap. Kommunen har kunnat sprida ett synsätt att hälsofrämjande är något som är viktigt för alla medarbetare och att kommunen vill stödja medarbetare till ett mer hälsofrämjande liv. Bra att det fortsätter med andra aktiviteter för att ge en trovärdighet och hålla motivationen uppe. Vad har projektet gett dig i din funktion som chef? Som avdelningschef har jag kunnat informera mina medarbetare om projektet, haft en bra kunskap om vad som händer och kunnat förklara. Även kunnat förklara/profilera projektet för mina kollegor. 7

8 8 Projektets resultat ur Uddevalla kommuns perspektiv Projektet och kartläggningen av chefernas egna hälsa har resulterat i en fortsättning med fokus på att utveckla chefernas hälsa. I samband med detta ser man återigen över stukturella förutsättningar. Projektet används i kommunens varumärkesarbete. Projektet har ökat partnerskapet mellan HR och chefer. Projektet och hälsoarbetet har upprepats flera gånger i olika forum under lång tid, vilket har gett en ökad förståelse hos cheferna för vikten av denna fråga i verksamheten. Projektet har stärkt den hälsofrämjande kultur som finns i kommunen. Projektet har skapat autonomi hos cheferna genom att göra dem delaktiga och bidragande i projektinsatserna samt genom att utgå ifrån chefens vardag och förutsättningar. Utbildningen i Hälsofrämjande Ledarskap har varit en positiv injektion i en annars negativ omvärld med mycket nedskärningar. 81 % av cheferna i Uddevalla kommun har gått utbildningen Hälsofrämjande ledarskap i praktiken som är specialframtagen inom projektet för målgruppen och kunden. Ca 1/3 har under utbildningens genomförande genomfört en egen utmaning i utvecklingen av sitt hälsofrämjande ledarskap. Alla chefer har tillgång till en unikt framtagen verktygslåda med 9 verktyg som integrerar hälsa i ledarskapet och verksamheten i Uddevalla kommun.

9 Projektets resultat ur ett Previa perspektiv Previa har lyckats att få Uddevalla kommun att känna sig utvalda tack vare detta gemensamma projekt. Projektet har utvecklat Previas samarbete med Göteborgs universitet. Projektet har påvisat flera fördelar med att använda en projektledare som inte arbetat med kunden tidigare då det skapar en dynamik i samarbetet. Projektet har påvisat för Previas målgrupper; att företagshälsans konsulter och säljare måste bli modigare i att våga ta dialogen om helheten och inte bara punktinsatsen. Projektet har påvisat att vi kan skapa sammanhang i uppdragen både internt och gentemot kunden. Projektet har gett ökad tillgång och insyn i kundens styrdokument samt en ökad påverkansgrad på dess utformning ex.rekryteringsverktyg. Projektet har gett ökad tillgång till kommundirektören och ledningsgruppen. Utbildningarna och chefsforum har gett Previa möjlighet att träffa alla chefer i kommunen vid flertal tillfällen. Previa i Uddevalla upplever att cheferna hör av sig tidigare till Previa vid tidiga signaler på ohälsa. Fler kompetenser jobbar med kunden idag tack vare projektet och vi har utökat vårt kontaktnät. 9

10 Projektorganisationens lärdomar Investera tid i början av ett projekt/samarbete för att skapa samsyn Vårt gedigna förankringsarbete i början av projektet har varit ovärderligt under projektets gång för att åstadkomma konstruktiva möten, driv i projektet och en hög utvecklingstakt. Förarbetet har också starkt bidragit till att projektet har gjort rätt insatser i förhållande till uppdraget och behoven hos cheferna. Investera i en projektorganisation Projektorganisationen har gett en hög och bred förankring. Som projektledare har jag haft många forum och komunicera i och detta har förebyggt ev. missförstånd och stop i produktionen. Tack vare en hög mötesfrekvens har vi hållt tempo genom hela projektet och nått en hög delaktighet. Involvera målgruppen (cheferna) från början Tack vare chefernas medverkan från början i projektet har cheferna varit delaktiga och bidragande till hur chefsutbildningen och chefsverktygen skulle utformas. Cheferna har inte varit mottagare som så ofta sker när en utbildningsinsats ska genomföras. Små förändringar Projektet har fokuserat på att åstadkomma små förändringar hos cheferna då det hälsofrämjande området är ett ständigt förbättrings- och utvecklingsarbete för en organisation. Fokus har varit på vad du som chef kan bidra med utifrån dina resurser och förutsättningar för att utveckla ditt ledarskap i en hälsofrämjande riktning. 10

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET ANNA EIDE-JENSEN 2 3 OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2013 TRR TRYGGHETSRÅDET PROJEKTLEDARE: ANNA EIDE-JENSEN

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Att leda i mångfald- och kvinnodominans

Att leda i mångfald- och kvinnodominans Att leda i mångfald- och kvinnodominans Ett projekt finansierat med utvecklingsmedel från ESF riktat till Folkhälsoförvaltningens chefer inom köks- och städverksamheten, 2011-2012 Slutrapport januari 2013

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

BraFöre. TEMA Upplevelsenäring & Soft Skills. Branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborg. Några ord från deltagare:

BraFöre. TEMA Upplevelsenäring & Soft Skills. Branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborg. Några ord från deltagare: BraFöre Branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborg Några ord från deltagare: TEMA Upplevelsenäring & Soft Skills Vi har vuxit och investerat men måste börja tjäna pengar också och

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Extern utvärdering av projekt Den Goda Arbetsplatsen, genomförd av Mikael Håkansson, European Minds Sweden AB. Utvärdering Lärande / ex ante

Extern utvärdering av projekt Den Goda Arbetsplatsen, genomförd av Mikael Håkansson, European Minds Sweden AB. Utvärdering Lärande / ex ante 1 Den Goda Arbetsplatsen Ledarskapsutbildning 2009 Innehållsförteckning sidan 2 Projektorganisation sidan 3 Bakgrund sidan 4-5 The Human Element sidan 6 Utvärdering Lärande/ex ante; frågeställningar och

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Ringar på vattnet. Från projekt till löpande verksamhet. Caroline Stjernström

Ringar på vattnet. Från projekt till löpande verksamhet. Caroline Stjernström Ringar på vattnet Från projekt till löpande verksamhet Caroline Stjernström Förord 1. Statens institutionsstyrelse (SiS) 5 2. Försäkringskassan 11 3. Arbetsförmedlingen 23 4. Kriminalvården 33 5. Reflektion

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer