Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013"

Transkript

1 Workshop SSG Säkerhetskonferens (10) Sida Johan Jag heter Johan och jag arbetar med säkerhets- och brandskyddsfrågor på SSG, Svenska Stålgruvan AB. Jag träffade en del av er förra året på konferensen och fick en hel del bra tips som svar på de frågeställningar jag hade med mig då. Nu har jag några andra frågor som jag funderar på och som jag även diskuterat med andra i ett nätverk som jag är med i, tillsammans med arbetsmiljöingenjörer från flera företag. Ledningen på mitt företag har haft stort fokus på arbetsmiljöfrågor och det har varit ett stort engagemang bland personalen. Men det händer hela tiden saker och nya medarbetare och chefer kommer in, många av dem är lite yngre. Det är förstås bra med nya impulser, men ibland kanske de inte har med sig samma säkerhetskultur i bagaget. Jag upplever att det på senaste tiden har blivit svårare att rekrytera skyddsombud och att engagemanget i skyddskommittén har minskat. Utifrån de diskussioner vi haft i nätverket verkar det kunna se lite olika ut på olika företag, vissa upplever samma sak som jag och andra inte. Hos oss känns det i alla fall som en utmaning att få kontinuitet i arbetet och hålla engagemanget uppe. Jag skulle gärna vilja få lite tips på det här området! Uppdraget Utifrån de erfarenheter ni alla har från industrin, fundera över situationen på Johans företag och diskutera: Har ni upplevt samma sak som Johan eller tillhör era företag de som inte gjort det? Vad kan man göra för att få kontinuitet och hålla engagemanget uppe? Upplever ni att det finns skillnader i hur vi motiverar/ behöver motivera yngre respektive äldre medarbetare i arbetsmiljöarbetet? Kom med tips på hur man kan göra!

2 2 (10) Sida Sammanställning av redovisat material - Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 (SO=skyddsombud, HSO=huvudskyddsombud) Grupp Uppgift 1 Har ni upplevt samma sak som Johan eller tillhör era företag de som inte gjort det? Vad kan man göra för att få kontinuitet och hålla engagemanget uppe? A Lönetrappa Större delaktighet med olika uppdrag. Utredningar av händelser, riskbedömningar m.m. Utbilda chefslinjen om hur SO ska/kan användas Utreda möjligheten att inte behöva vara fackligt ansluten Gemensam utbildning chefer/so Nätverk, vidareutbildning Efterfråga Trailer/såpa Uppgift 2 Upplever ni att det finns skillnader i hur vi motiverar/ behöver motivera yngre respektive äldre medarbetare i arbetsmiljöarbetet? Kom med tips på hur man kan göra! Möta yngre generationer med ny teknik Gemensam utbildning chefer/so

3 B Skyddsombud! Kompetenshöjning Statushöjning Delaktighet Attityd mot SO Hjälpa SO av ledare Kompetenshöjning medarbetare vad SO är, förståelse C S.O.M. operatör/roll i arbetslagen (exempel från AstraZeneca) Facket måste bli bättre på att skola in SO. Uppmuntran till SO. Företagsledningen tydliggör vikten av skyddsombud. Exempel: AstraZeneca och Scania går ut i gymnasieskolan och talar om säkerhetsarbetet. Tips: Walt Disney-film från 50-talet bra säkerhetsfilm 3 (10) Sida - -

4 D Kontinuitet. Tydligt budskap. Företagets policy Gemensam strategi partssammansatta kommittéer. SO:s roll MERVÄRDE! Utbildning/kompetens. Skapa förutsättningar. E Problem finns på flera enheter att rekrytera men också att få tid. Förslag: Statushöjning. Chefen stöttar. Förståelse och se nyttan av SO:s arbete från både företaget och övriga medarbetare. 4 (10) Sida - Äldre lär yngre avarter. Fadder och bra introduktionssystem. Handledarutbildning. F Relevant SO-utbildning. Relevant chefsutbildning. Freda tiden för SO och att de får delaktighet. Att freda den tid som behövs hos chefer för att hinna med arbetsmiljöarbetet. Nej, allmänt i gruppen upplevs det inte vara några skillnader.

5 G Arbetsgivaren o Ger tid till SO-arbete = arbetsmiljö Arbetstagarorganisationen o Ta sitt ansvar o Organisera upp SO Stärka/trygga SO Introduktion/utbildning/rekr yteringskampanj Delaktighet/ansvar Informationsflöde o Faddrar till nya SO/HSO o Rätt typ av HSO ledande roll Skyddskommitté o Veta varför man är med, utbildning o Öppet klimat o Även arbetstagarorganisationen ta sitt ansvar i dessa arbetsmiljögrupper/kommittéer o Beslut ska kommuniceras ut, ökar trovärdighet 5 (10) Sida -

6 6 (10) Sida H Rätt skyddsombud attraheras (rekryteras) genom tydliga rättigheter, skyldigheter, uppdrag. Äldre: Ta tillvara på deras erfarenheter, t.ex. genom att låta dem engagera sig som mentorer Hålla sig uppdaterade angående förändringar, eller delta i riskbedömningar. delta i projekt, påverkansmöjligheter, ger högre status Yngre: Satsa på gedigen yrkesintroduktion. Ta tillvara deras ifrågasättande och fräscha synsätt. Kompetensutveckling SO, chefer, alla. BAM, 15 minuters säkerhetssnack Så många som möjligt ska engageras, var LYHÖRD för både erfarenhet och Mentorskap och specialistområden ifrågasättande. Tydligt från ledningsgruppen säkerhet på alla agendor Feedback på exempelvis rapportering Visa att säkerhetsarbetet ger resultat! I - Ja det upplevs finnas skillnader. Yngre o Tekniska hjälpmedel, ipad? o Kompetensutveckling. o Pott för resor. o Ska den fackliga kopplingen vara kvar? Äldre o Kompetensutveckling. o Mentorer för yngre/gruppledare. Arbetsmiljö alltid först på agendan. J Inget material inlämnat. Inget material inlämnat.

7 7 (10) Sida K Säkerheten först. Säkerheten först på alla möten top down för att Ledningen går i spetsen, walk the talk. visa att det är viktigast. Tänka på att yngre respektive äldre är mottagliga för olika typer av information. Yngre lättare för info via intranet. Äldre kräver ofta mer fysisk info. L - Språkbruket kan skifta mellan yngre och äldre, men annars tror vi att det är större skillnad mellan nyanställda och de som jobbat länge med samma sak (nyanställda mer mottagliga). Tips: Fotografera avvikelser och synliggör. Premiera goda exempel. Lyfta människan bli ditt eget skyddsombud. Prioritera åtgärderna. Positiv återkoppling.

8 M Blandade erfarenheter och upplevesler, bl.a. att unga vill bli SO. Samlat och starkt SO som kan visa övriga anställda och ledningen att det är viktiga och roliga/stimulerande frågor. SO:s roll försvagats/förändrats och företagen är mer engagerade i frågan. Feedback viktigt för SO. 8 (10) Sida Oftast i grunden engagerade människor, oavsett ålder. Olika metoder beroende på om ska värva yngre eller äldre. Tendens att det är lättare att motivera yngre. Är ett extra lönetillägg rätt motivation? Kurser/seminarier m.m. Mer pondus/status att vara SO kan locka yngre och äldre. För att motivera yngre; ger bredd i såväl kunskap som kontaktnät. Personlig utveckling för både yngre och äldre. Mer en individfråga när det gäller motivation. Behöver inte vara skillnader mellan yngre och äldre. Tips: Locka med personlig utveckling.

9 9 (10) Sida N Problemet känns igen, genomgående. Nyckelfrågor: Betalning Delaktighet Ledningens engagemang och prioriteringar Kunskap/utbildning Samverkan mellan skyddsombud Uppföljning och återkoppling (även om inget händer) Det som upptäcks vid skyddsronder åtgärdas Säkerhetskultur, BBS Tydligt ledarskap Tid för SO-uppdraget/arbetsmiljöfrågor Workshops med alla anställda, diskutera kring olycksfall/händelser Ja yngre kanske kräver mer personligt och/eller är tydligare med att kräva egen utveckling. Borde motivera på anpassat sätt. Arbetsmiljöarbetet kan prioriteras bättre; tid, resurser, befogenheter. Fråga om varför/hur man motiverar till arbetsmiljöarbete. Fråga vad som skulle kunna få personen ifråga att ta ett uppdrag inom arbetsmiljöarbetet. Ledningsfråga att prioritera arbetsmiljöfrågor.

10 10 (10) Sida O - Facklig tillhörighet inte lika naturligt för yngre eller politiskt engagemang SO Förtydliga rollen Inte samma drivkraft att bli vald. Vill vara med för personlig utveckling, inte bara för arbetskamraternas skull. Med i projekt. Äldre: Ledningen fokuserar, visar att det är viktigt. Överst på agendan. BBS-observation utmana arbetssätt hos erfarna Mentorskap äldre SO till yngre Arbetsmiljödag chefer + SO

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Sätta lön enligt Ledaravtalet

Sätta lön enligt Ledaravtalet Sätta lön enligt Ledaravtalet en vägledning för dig som är lönesättande chef 2. Att sätta lön Att sätta lön och genomföra lönesamtal är en uppgift som gör ditt chefskap väldigt påtagligt. Du ska bedöma,

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Trender i ledarskapsutveckling en överblick

Trender i ledarskapsutveckling en överblick MODERN LEDARUTVECKLING Trender i ledarskapsutveckling en överblick Mats Frick Enligt en studie från MIT 2003 såg man en fara med att ledarskapsutveckling riskerade att bli enbart business och att utvecklingsinitiativ

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer