Hälsofrämjande arbetsplatser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsofrämjande arbetsplatser"

Transkript

1 Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS november 2012, C Nordberg

2 Agenda Kort presentation om Sahlgrenska Universitetssjukhuset Bakgrund och uppdrag arbetsformer handlingsplan Genomförda och kommande aktiviteter Viktiga budskap i det hälsofrämjande arbetet Erfarenheter och utmaningar

3 VÄLKOMMEN TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska Universitetssjukhuset SALUS november 2012, C Nordberg

4 medarbetare Däribland sjuksköterskor undersköterskor läkare sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister, logopeder, kuratorer med flera sjukhustekniker och biomedicinska analytiker administratörer Medelålder: 47 år Kvinnor: 82,4% Män: 17,6%

5 Roll och uppdrag Länssjukvård Regionsjukvård Rikssjukvård Forskning, utveckling och utbildning Motor i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsutveckling Sahlgrenska Universitetssjukhuset sjukvård, forskning, utveckling och utbildning med högsta kvalitet. Sahlgrenska Universitetssjukhusets vision

6

7 Bakgrund Hälsofrämjande sjukhus Patienter Medarbetare Befolkning Friskvård/livsstil + Uppdrag från HR- och kommunikationsdirektör: Arbetet för hälsofrämjande arbetsplatser ska stärkas och utvecklas Tydlig viljeinriktning i Personalvision 2021, Samverkansavtal, Arbetsmiljöpolicy, Västra Götalandsregionens verksamhetsplan och budget

8 En strategisk framgångsfaktor Ökad folkhälsa Hälsa, arbetsglädje, goda prestationer Hälsofrämjande arbetsplats Attraktivitet och varumärke Hållbart arbetsliv God vård Kvalitet Trovärdighet Produktivitet och lönsamhet Chefer och medarbetare som mår bra, trivs och utvecklas är avgörande för sjukhusets framgång som vårdgivare och som arbetsgivare

9 Uppdraget Rapport och förslag på insatser med start 2012 Utveckla och stärka arbetet för hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

10 Mål och strategi Mål Att Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en attraktiv arbetsgivare där chefer och medarbetare tillsammans skapar hälsofrämjande arbetsplatser Strategi - Öka medvetenheten om och skapa förutsättningar för god hälsa på organisations-, arbetsplats- och individnivå - Stärka det hälsofrämjande ledarskapet och medarbetarskapet - Verka för att ett hälsofrämjande förhållningssätt inkluderas och kommuniceras på arbetsplatser, i lednings- och samverkansarbete samt i aktiviteter och information

11 Sjukhusgemensam handlingsplan 2012 öka kunskapen om hälsofrämjande arbetsplatser hos chefer inkl. staber samt personalorganisationer integrera ett hälsofrämjande perspektiv i befintliga chefsutbildningar inkl. Arbetsmiljöutbildningen genomföra seminarier i hälsofrämjande arbetsplats integrera och synliggöra ett hälsofrämjande perspektiv i Årets arbetsplats och Årets chef ta fram och lansera verktyg för hälsofrämjande utvecklingsarbete på arbetsplatsnivå ta fram förslag på utveckling av sjukhusets friskvårdskoncept inkl. bidrag ta fram hälsoinriktade mått och modell för uppföljning Implementering av Personalvision 2021 ska hänga ihop med arbetet för hälsofrämjande arbetsplatser.

12 Aktiviteter 2012 Februari Mars Maj Juni September Verkställighetsbeslut Seminarie Hälsofrämjande arbetsplats och ledarskap för hela HR-funktionen Seminarie för arbetsplatsombud Kommunal (omr 5+6) Brevutskick om HFA och Personalvision 2021 till alla chefer Dialogmöte -arbetsgivare och fackliga Pilotseminarie, HFA i Arbetsmiljökonferens, område1 för chefer, fackliga, lokal HR Inslag på chefsmöte för alla ledningsgrupper Publicering i HRportalen - fakta, vägledning och verktyg

13 Aktiviteter 2012 September Oktober November Artikel på intranätets SU-nytt och medarbetarintervjuer publiceras Hälsofrämjande integrerat i Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud Seminarie Hälsofrämjande arbetsplatser och Personalvision 2021 för ledningsgrupper och fackliga, omr 5 Workshops om Personalvision 2021 kopplat till HFA inom HR Infört i kriterier för och information om Årets chef och Årets arbetsplats Seminarie Hälsofrämjande arbetsplatser och Personalvision 2021 för ledningsgrupper och fackliga, omr 2 Seminarie Hälsofrämjande arbetsplatser och Personalvision 2021 för ledningsgrupper och fackliga, sjukhusgem adm.

14 Aktiviteter Januari Seminarie Hälsofrämjande arbetsplatser och Personalvision 2021 för ledningsgrupper och fackliga, omr 3 Seminarie Hälsofrämjande arbetsplatser och Personalvision 2021 för ledningsgrupper och fackliga, omr 4 Seminarie Hälsofrämjande arbetsplatser och Personalvision 2021 för ledningsgrupper och fackliga, omr 6 Samlad uppföljning och utvärdering - årsbokslut - utvärderingsmodell

15 Övriga aktiviteter 2012 Hälsofrämjande arbetsplatser infört i styrkortet Infört i chefsförsörjningsstrategi Hälsofrämjande infört i mall för delegation av arbetsmiljöuppgifter Friskfaktorer införda i checklista för arbetsmiljökartläggning Piloter Arbetsmiljökartläggning med fokus på friskfaktorer Arbete med förslag till utvecklat friskvårdsbidrag Förslag till processinriktad utbildning för verksamhetschefer (hälsofrämjande och hållbart ledarskap) Arbete för att införa ett hälsofrämjande perspektiv i arbetsmiljöbedömning vid verksamhets- och organisationsförändringar Målgruppsanpassade dialogstöd för att utveckla verksamhet, ledarskap och medarbetarskap med Personalvision 2021 Kartläggning av friskfaktorer och långtidsfriskhet (faktauppgifter/statistik) Framtagen modell för uppföljning och utvärdering Utvärdering av effekter, inverkansfaktorer och process

16 Viktiga budskap En strategisk fråga chefer och medarbetare som mår bra, trivs och utvecklas skapar goda prestationer > god vård Helhetssyn hälsa och goda prestationer mer än friskvård och levnadsvanor Fokus på friskfaktorer - kompletterar och förnyar traditionellt arbetsmiljöarbete Hälsofrämjande förhållningssätt i vardagen Involvera hälsofrämjande i sådant som redan finns t ex FOKUS-modellen, utvecklingssamtal, goda patientberättelser Det går att jobba hälsofrämjande trots organisationsförändringar eller tuffa beslut Ett ständigt utvecklingsarbete inget tillfälligt projekt eller jippo Bild: Institutet för stressmedicin

17 Erfarenheter och utmaningar på vägen Spännande, utvecklande och svårt! Det hälsofrämjade området är komplext och behöver definieras - vad är hälsofrämjande arbete hos oss? Positivt emottagande och nyfikenhet - internt och från andra organisationer Skepsis och motstånd hur ska vi kunna få hälsofrämjande arbetsplatser när vi går på knäna? Detta är väl inget nytt? Varför ska vi jobba med detta det händer väl inget i alla fall! Viktigt att förankra arbetet brett, samarbeta över gränser och ha de fackliga organisationerna med på tåget

18 Erfarenheter och utmaningar på vägen Viktigt att framhålla att arbetet bygger på forskning/fakta - behöver dock ompaketeras för olika målgrupper i vardagen Ovant att tänka salutogent och i friskfaktorer Hälsofrämjande arbete måste ske i med delaktighet och process som tar tid? Utmaning i en stor organisation timing och att få utvecklingsarbetet att gå i takt Uthållighet och bra stöd! Utmaning att utvärdera effekter av hälsofrämjande arbete

19 Tack för att ni lyssnade! och till sist två frågor: Hur kan chefer och medarbetare inspireras till att utveckla sin arbetsplats till att bli mer hälsofrämjande? Vad krävs för att motivationen för detta ska hålla över tid?

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Hälsoplan Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Innehåll Personaldirektören har ordet 2 Syfte med hälsoplan i Apoteket 3 Mål, strategier och framgångsfaktorer i Apotekets

Läs mer

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Folkhälsoenheten Sara Maripuu 2011 12 28 Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på

Läs mer

Personalenhetens. verksamhetsplan 2013-2015

Personalenhetens. verksamhetsplan 2013-2015 Personalenhetens verksamhetsplan 2013-2015 Kortversion Yvonne Andersson, Personalchef Umeå universitet som arbetsgivare Umeå universitet kommer de närmaste åren att möta en ökad konkurrens om personal

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

ISM-rapport 16. Hälsofrämjande i praktiken Lättare sagt än gjort! Katrin Skagert Gunnar Ahlborg jr Caroline Bergman Lotta Dellve Annemarie Hultberg

ISM-rapport 16. Hälsofrämjande i praktiken Lättare sagt än gjort! Katrin Skagert Gunnar Ahlborg jr Caroline Bergman Lotta Dellve Annemarie Hultberg ISM-rapport 16 Hälsofrämjande i praktiken Lättare sagt än gjort! Katrin Skagert Gunnar Ahlborg jr Caroline Bergman Lotta Dellve Annemarie Hultberg ISM-rappport 16 Hälsofrämjande i praktiken Lättare sagt

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Vad är FAS 05? FAS 05 är ett kollektivavtal som slutits mellan Sveriges Kommuner

Läs mer

Utveckling av lärande och ledarskap i en organisation som främjar hälsa

Utveckling av lärande och ledarskap i en organisation som främjar hälsa 1 (36) Partsrådet, Satsa Friskt Utveckling av lärande och ledarskap i en organisation som främjar hälsa Slutrapport 2 (36) Försäkringskassan lämnar härmed sin slutrapport för projektet Utveckling av lärande

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Ringar på vattnet. Från projekt till löpande verksamhet. Caroline Stjernström

Ringar på vattnet. Från projekt till löpande verksamhet. Caroline Stjernström Ringar på vattnet Från projekt till löpande verksamhet Caroline Stjernström Förord 1. Statens institutionsstyrelse (SiS) 5 2. Försäkringskassan 11 3. Arbetsförmedlingen 23 4. Kriminalvården 33 5. Reflektion

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

I propositionen till kongressen 2014 beskrevs:

I propositionen till kongressen 2014 beskrevs: Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö antogs av kongressen 2011 med stort och brett engagemang. Idén om en hälsosam vårdmiljö samlade och ersatte då tidigare program och idéer inom området hälsosam

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING 20 12 SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA.

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan samt nuläge för Landstinget i Uppsala län 2013

Kompetensförsörjningsplan samt nuläge för Landstinget i Uppsala län 2013 Ledningskontoret HR-avdelningen 2014-03-17 Kompetensförsörjningsplan samt nuläge för Landstinget i Uppsala län 2013 Här växer kunskap och människor 2 (57) INNEHÅLL Sammanfattning HR-strategi sid 3 Landstingets

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

I Skellefteå är det mycket enkelt att komma i kontakt med kommunen. Medborgarna får hjälp snabbt och de behöver inga förkunskaper om hur kommunen är

I Skellefteå är det mycket enkelt att komma i kontakt med kommunen. Medborgarna får hjälp snabbt och de behöver inga förkunskaper om hur kommunen är I Skellefteå är det mycket enkelt att komma i kontakt med kommunen. Medborgarna får hjälp snabbt och de behöver inga förkunskaper om hur kommunen är organiserad. Hur gör kommunen för att utveckla demokratin

Läs mer