Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun"

Transkript

1 Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

2

3

4 Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur servicen till brukarna är.

5 Lunds kommun behöver bra ledare. Vi värnar om dig som ledare och vill att du utvecklas och trivs med ditt uppdrag. Lunds kommun förväntar sig att du bygger på dina styrkor och arbetar med dina utvecklingsområden. Beroende på vilket uppdrag du har inom kommunen behöver du förstås olika styrkor. Vi har tagit fram följande fem kompetenskriterier 1 Verksamhetsorienterad 2 Utvecklingsorienterad 3 Relationsorienterad 4 Smart 5 Trygg Här beskriver vi kriterierna med exempel på beteenden hos dig som ledare samt vad kriteriet betyder för organisationen. Lunds kommun ser intern rekrytering som ett sätt för ledare att utvecklas. Kriterierna kan användas i rekryteringen av nya ledare och i utvecklingen av ditt eget ledarskap. Lunds kommun har tagit fram kriterierna med hjälp av workshops och intervjuer med hundratalet medarbetare och chefer från olika verksamheter och med fackliga företrädare och politiker. De har bidragit med sina idéer och tankar om vad som kännetecknar en bra och framgångsrik ledare i Lunds kommun idag och framöver. Materialet har sammanställts och stämts av med vedertagen ledarskapteori.

6 Relationsorienterad Verksamhetsorienterad Utvecklingsorienterad Smart Trygg

7 De fem kriterierna hjälper dig att tydligare se dina styrkor och utvecklingsområden.

8 1 Verksamhetsorienterad Ledaren har förmåga att formulera målen för verksamheten utifrån de politiska målen. Ledaren bryter ner de övergripande målen till verksamhetsnivå, följer upp, utvärderar och synliggör resultaten.

9 Du som chef sätter mål utifrån kunder, medarbetare och ekonomi sätter verksamhetens mål i ett sammanhang skapar strukturer som gör det möjligt att följa upp målen organiserar verksamheten, planerar och balanserar den utifrån behoven skapar en tydlighet i samarbetet delegerar tydliga uppgifter till medarbetare och följer upp dem skapar struktur för effektiva möten och är tydlig med vilket syfte de har För organisationen betyder det att Verksamheten levererar resultat enligt vårt uppdrag och genomför politiskt fattade beslut. Organisationen speglar uppdragets behov. Resurser som tid, ekonomi och personal nyttjas för att nå högsta kvalitet. Medarbetarna är väl förtrogna med sitt uppdrag och organisationens värdegrund, de har en tydlig bild av verksamhetens mål och kännedom om verksamhetens ekonomi. Medarbetarna får tydliga ramar för sitt arbete, de har ansvar och befogenhet att pröva olika lösningar. Goda resultat uppmärksammas i verksamheten.

10 Du som chef Utvecklar din verksamhet genom att ha visioner om verksamhetens framtid skapa strukturer för att ta in nya idéer spana efter nya trender i omvärlden och forskningen vara nyfiken och medvetet nätverka lokalt, på riksnivå och internationellt aktivt driva utvecklingen visa uthållighet visa engagemang stimulera till dialog och ifrågasättande se mer än en möjlig lösning medvetet rekrytera medarbetare som har kompletterande kompetenser Utvecklar dina medarbetare genom att skapa team, där lärande i vardagen stimuleras genom att allas kompetens används och arbetsuppgifter löses gemensamt ge feedback på styrkor och utvecklingsmöjligheter entusiasmera individer och team utmana och stödja dem till att ta ansvar, utveckla sina styrkor och växa hjälpa till att hitta svaret istället för att ge lösningen ge möjlighet att pröva nya arbetsuppgifter Utvecklar dig själv genom att regelbundet reflektera över vad du behöver utveckla i din roll sätta av tid och resurser till din egen utveckling aktivt ta in andras återkoppling om dig själv fylla på energin för ett långsiktigt gott ledarskap

11 2 Utvecklingsorienterad Ledaren har en stark drivkraft att utveckla verksamheten, sina medarbetare och sig själv. Ledaren inspirerar till engagemang, tillför energi och skapar lust i arbetet. För organisationen betyder det att Verksamhetens utveckling syns i ständiga förbättringar av innehåll och resultat. Verksamhetens konkurrenskraft ökar. Det finns utrymme och öppenhet för alla att diskutera nya lösningar. Nya idéer och arbetsmetoder uppskattas, prövas och omsättas i vardagen. Information om ekonomi samt kund- och medarbetarenkäter ger en överskådlig bild av hur organisationen utvecklas. Goda initiativ av grupper och individer lyfts fram. Medarbetarna växer genom nya utmaningar. Olikheter bland medarbetarna är en förutsättning för att möta framtiden.

12 3 Relationsorienterad Ledaren värnar om goda relationer i verksamheten och har ett gott förhållande med kunder och medarbetare, har lätt för att samarbeta och samverka med andra. Du som chef tycker om människor lyssnar till medarbetare och är lyhörd för deras behov samverkar på ett medskapande sätt med medarbetare och andra berörda inför viktiga beslut i verksamhetsfrågor är närvarande och respektfull i möten och samtal visar intresse och tar dig tid att följa medarbetarna i vardagen kan vara personlig utan att bli privat stöttar och står bakom medarbetarna är tillgänglig för medarbetare och brukare visar förtroende för och har tillit till medarbetare

13 För organisationen betyder det att Medarbetare, brukare och samarbetsparter upplever ledaren som lätttillgänglig, de känner sig välkomna och får svar på sina frågor inom en rimlig tid. Relationen till ledaren och kollegor präglas av öppenhet och engagemang för verksamheten. Alla medarbetare i verksamheten vet att de är viktiga för verksamhetens framgång. Arbetsgruppen präglas av arbetsglädje och stolthet för verksamheten. I personliga möten och dialog finns utrymme för både beröm och kritik. Medarbetarna lyssnar på varandra, är närvarande i mötet med andra och har respekt för varandras idéer och åsikter. Nya medarbetare välkomnas och introduceras på arbetsplatsen. Samverkan med fackliga organisationer ses som en tillgång. Fackliga företrädares kunskap används som resurs i att lösa frågor tillsammans.

14 Du som chef ser organisationen som en helhet och förstår hur beslut påverkar både i hela och olika delar av organisationen ser din verksamhet som en del av hela organisationen kan se verksamheten ur ett helikopterperspektiv kan se flera perspektiv samtidigt har förmåga att arbeta med flera frågor samtidigt utan att tappa tempo ser snabbt till situationens helhet ser strukturer i det som händer lär av egna och andras erfarenheter skaffar dig kunskap om din verksamhet förstår vem som behöver vilken information för att kunna utföra sitt uppdrag skapar struktur i kritiska situationer För organisationen betyder det att Verksamheten präglas av tydlighet. Arbetsuppgifter, roller och ansvar är tydliga och ger utrymme till lärande och utveckling. Politiker, medarbetare, ledare och fackliga företrädare får den information de behöver. Information och beslutsunderlag täcker in relevanta områden och formuleras på ett neutralt sätt. Verksamhetens brukare vet vem de ska vända sig till i olika ärenden och vilken service de kan förvänta sig.

15 4 Smart Ledaren skiljer mellan vad som är viktigt och oviktigt, prioriterar och identifierar kärnfrågor. Ledaren kan se olika lösningar och handlingsalternativ, beskriva vilka konsekvenser de får och välja den lösning som passar bäst i det aktuella fallet.

16 Du som chef genomför obekväma samtal i rätt tid fattar beslut hittar balansen mellan för snabba och för utdragna beslutsgångar kan sätta gränser lyssnar på och tar till dig kritik kan erkänna dina misstag har en god kännedom om dig själv och vet dina styrkor och begränsningar är rak och ärlig i din kommunikation får gehör för dina tankar och idéer visar att dina ord och handlingar stämmer överens vågar be om hjälp visar att du är stolt över ditt arbete, pratar väl om din verksamhet och gör den synlig behåller lugnet i kritiska situationer För organisationen betyder det att Goda exempel i verksamheten är välkända och medarbetare är stolta över att arbeta i verksamheten. När verksamheten eller enskilda medarbetare kritiseras får de stöd och uppbackning. Konflikter i gruppen tas upp när de blir kända. De tas på allvar men görs inte större än de är. Genom strävan att fatta tydliga beslut i rätt tid och öppen kommunikation uppfattas verksamheten som professionell och effektiv. Tid är en värdefull resurs och används med respekt.

17 5 Trygg Ledaren är trygg i sig själv, känner sig bekväm och trivs i sociala sammanhang. Ledaren ser konflikter i verksamheten och vågar ta tag i dem. Ledaren representerar sin verksamhet utåt och inåt och lyfter fram goda exempel.

18 Ledaren har en stark drivkraft att utveckla verksamheten, sina medarbetare och sig själv. Ledaren inspirerar till engagemang, tillför energi och skapar lust i arbetet.

19 Vill du veta mer? kontakta oss på Personalavdelningen, Kommunkontoret Telefon (vx)

20 LUNDS KOMMUN Box 41, Lund Kyrkogatan 11 Telefon (vx) Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design Foto Wirtén PR & Kommunikation Tryck CAA Malmö, december 2010

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Att leda i mångfald- och kvinnodominans

Att leda i mångfald- och kvinnodominans Att leda i mångfald- och kvinnodominans Ett projekt finansierat med utvecklingsmedel från ESF riktat till Folkhälsoförvaltningens chefer inom köks- och städverksamheten, 2011-2012 Slutrapport januari 2013

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

helhetssyn förståelse motivation kommunikation kompetens delaktighet mål och resultat ledning Polisens ledarkriterier styrning förändring kunskap

helhetssyn förståelse motivation kommunikation kompetens delaktighet mål och resultat ledning Polisens ledarkriterier styrning förändring kunskap Polisens ledarkriterier tillgänglighet ledning förståelse analys helhetssyn engagemang styrning värderingar mål och resultat förändring legitimitet i samhället principer ledningskommunikation underrättelse

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Värdegrund. De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell.

Värdegrund. De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell. Värdegrund De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell. Livet själv och du som människa klarar dig inte utan något av dem. Alla är lika mycket värda hur olika de än är. Låt också det vara

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer