Att arbeta med TPM Lean Production. Att arbeta med TPM Lean Production

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att arbeta med TPM Lean Production. Att arbeta med TPM Lean Production"

Transkript

1 Att arbeta med TPM Lean Production

2 TPM och Lean Production är inte arbetssättde är tankesätt där olika metoder och arbetssätt tillämpas för att uppnå en effektiv och resurssnål produktion

3 Här ett axplock av arbetssätt och metoder som ingår i TPM Lean: Arbeta med ett mätetal (TAK/OEE) Verklig produktionstid Operativ tid Tillgänglighetspåverkande stopp/störningar Netto operativ tid Tidsåtgång för småstopp och hastighetsreduktioner Värdeökande operativ tid Tidsåtgång för produktion av felaktiga produkter (kvalitetsfel) Tid

4 Här ett axplock av arbetssätt och metoder som ingår i TPM Lean: Arbeta med ett mätetal (TAK/OEE) Att skapa en ren, effektiv och säker arbetsplats (5 S)

5 Här ett axplock av arbetssätt och metoder som ingår i TPM Lean: Arbeta med ett mätetal (TAK/OEE) Att skapa en ren, effektiv och säker arbetsplats (5S) Att arbeta med operatörsunderhåll (UFO)

6 Här ett axplock av arbetssätt och metoder som ingår i TPM Lean: Arbeta med ett mätetal (TAK/OEE) Att skapa en ren, effektiv och säker arbetsplats (5 S) Att arbeta med operatörsunderhåll (UFO) Att arbeta med ett systematiskt förbättringsarbete (SFA)

7 Här ett axplock av arbetssätt och metoder som ingår i TPM Lean: Arbeta med ett mätetal (TAK/OEE) Att skapa en ren, effektiv och säker arbetsplats (5 S) Att arbeta med operatörsunderhåll (UFO) Att arbeta med ett systematiskt förbättringsarbete (SFA) Dessa metoder/arbetssätt ingår normalt i TPU/TPM Med hjälp av TPU/TPM skapas en trivsam och säker arbetsplats med högre produktivitet och bättre effektivitet i såväl produktions- som underhållsprocesserna, utan att arbetsbelastningen ökar tvärtom

8 Nu fortsätter vi att tillämpa metoder och arbetssätt som ingår i Lean Production Här är några: SMED (Förkorta ställtider) 7 onödiga förluster (Muda) Standardiserat arbetssätt Poka-Yoke (Felsäkring) Kanban (Visualisera prod. flöden) och många många fler! Värdeflödesanalys Kanban (Visualisera prod. flöden) Andon (Signaltavla) Fem varför (Hadome) Flödestänkande layout Med hjälp av TAK-analyser bestäms ordningsföljden för tillämpning av de olika metoderna

9 Vad är TPU/TPM? Ett japansk tankesätt Att tillämpa TPM och andra metoder & arbetssätt är en överlevnadsfråga för många företag Japanska Träslott? Enbart för Japaner?

10 Från TPU till TPM Att arbeta med TPM Lean Production Hur arbetade man med produktion och underhåll för år sedan? Produktionen bedrevs i enkla och robusta maskiner Det mesta av underhållet utfördes av utbildade operatörer!

11 Från TPU till TPM Att arbeta med TPM Lean Production Idag har vi avancerade, automatiska produktionssystem där operatören kör och övervakar produktionsutrustningen!. medan underhållspersonalen utför alla underhållsarbeten!

12 Från TPU till TPM Att arbeta med TPM Lean Production Som arbetsmetod användes Förebyggande Underhåll (FU) Trots detta fungerade produktionsutrustningen inte felfritt!! Kvarvarande fel och störningar gav upphov till TPU Vi måste förändra arbetssättet för underhåll för att undvika fel och störningar. TPU skapades!

13 Från TPU till TPM Att arbeta med TPM Lean Production Operatör kör, övervakar och genomför operatörsunderhåll! Kräver produktionssteknisk kompetens. Utförs av operatörer! Underhåll hjälper till med produktionsarbetet Kräver underhållsteknisk kompetens. Utförs av underhållspersonalen!

14 Från TPU till TPM Att arbeta med TPM Lean Production Totalt Produktivt Underhåll Total Productive Maintenance TPU TPM Tillsammans med denna förändring av arbetssättet infördes ett mätetal. Man ville mäta framgången/förändringen med arbetssättet!

15 Från TPU till TPM Att arbeta med TPM Lean Production Totalt Produktivt Underhåll Total Productive Maintenance TPU TAK TPM OEE Tillgänglighet Anläggningsutbyte Kvalitetsutbyte Total Anläggningseffektivitet Overall Equipment Effectiveness

16 Från TPU till TPM TPU TPM TAK OEE Mätetalet (TAK/OEE) visade att produktionsförluster inte enbart hade sin orsak i bristande underhåll Materialbrist, ställtider, småstopp, bristfälliga rutiner, leta efter hjälpmedel m m orsakade ofta större förluster

17 Från TPU till TPM Att arbeta med TPM Lean Production Produktionspersonalen fick i uppdrag att identifiera och åtgärda sina förluster! Varför kommer ingen produkt och vi förlorar pengar? Varför har denna produkt så dålig kvalitet och vi förlorar ännu mera pengar?

18 Från TPU till TPM Att arbeta med TPM Lean Production Totalt Produktivt Underhåll Total Productive Maintenance Manufacturing TPU TAK TPM OEE Förkortningen TPM försågs med ytterligare ett M Tillgänglighet Anläggningsutbyte Kvalitetsutbyte Overall Equipment Effectiveness

19 Från TPU till TPM Att arbeta med TPM Lean Production Anläggningseffektiviteten förbättrades mycket, men fortfarande inträffade störningar/förluster! Man når inte toppen om varje yrkesgrupp arbetar fristående!

20 Från TPU till TPM Att arbeta med TPM Lean Production Totalt Produktivt Underhåll Total Productive Maintenance Manufacturing TPU TAK TPM OEE Lägg märke till barriären mellan Produktion och Underhåll Tillgänglighet Anläggningsutbyte Kvalitetsutbyte Overall Equipment Effectiveness

21 Från TPU till TPM Att arbeta med TPM Lean Production Samarbetet mellan produktion och underhållet fungerade inte bra! Produktionspersonalens mål: Högt anläggningsutbyte Underhållspersonalens mål: Hög tillgänglighet Man hade till och med olika målsättningar!

22 Från TPU till TPM Att arbeta med TPM Lean Production En maskin, linje eller process kommer aldrig att fungera riktigt bra om inte operatörerna samverkar med underhållet! Riv muren! Det gäller att ta tillvara kunskaperna i respektive yrkesgrupp för att åtgärda/ förbättra både produktions- och underhållstekniska problem och missförhållanden

23 Från TPU till TPM Att arbeta med TPM Lean Production Förbättringsgrupper, bestående av produktions- och underhållpersonal bildades! Gemensamma mål fastställdes! Ett systematiskt förbättringsarbete etablerades!

24 Från TPU till TPM Att arbeta med TPM Lean Production Totalt Produktivt Underhåll Tillgänglighet Anläggningsutbyte Kvalitetsutbyte TPU TAK TPM OEE Total Productive Maintenance Manufacturing Management Förkortningen TPM försågs med ytterligare ett M Overall Equipment Effectiveness

25 Att arbeta med TPM SFA Att arbeta med systematiskt förbättringsarbete Att skapa en effektiv, ren och säker arbetsplats 5S TAK/OEE T&S Att tillämpa korrekt tillsyn och skötsel (operatörsunderhåll) Att arbeta med ett mätetal

26 Högre produktivitet Bättre effektivitet Bättre säkerhet & miljö Bättre kvalitet Att arbeta med TPM Lean Production Mål med TPM och andra framgångsrika metoder/arbetssätt: Förbättrad leveranssäkerhet Frigörande av bundet kapital Minskat investeringsbehov Höjd kunskapsnivå Engagerade och motiverade medarbetare Förbättrade arbetsförhållanden/ trivsel

27 Att etablera ett mätetal Mätetalet är hjärtat i TPM Lean-verksamheten! Att arbeta med operatörsunderhåll Att skapa en ren effektiv och säker arbetsplats UFO 5 S SFA TAK Andra Leanaktiviteter Att arbeta med systematiskt förbättringsarbete SMED 7 onödiga förluster Att minska ställ- och stopptider för alla återkommande arbeten Att arbeta med övriga tillämpbara Lean-aktiviteter Att minska andra tids- och resursförluster

28 Underhåll för operatörer

29 UFO - Att arbeta med Underhåll För Operatörer

30 UFO - Att arbeta med Underhåll För Operatörer Vad är operatörsunderhåll? Operatörsunderhåll är ett arbetssätt där all produktionspersonal aktivt deltar i underhållsarbetet genom att självständigt: utföra skötselåtgärder (rengöring och delar av smörjningen) utföra inspektioner och enkla tillståndskontroller avhjälpa upptäckta fel utan att produktionsarbetet påverkas Operatörsunderhåll utförs av produktionspersonal som har grundläggande underhållstekniska kunskaper och med verktyg och hjälpmedel till hands

31 UFO - Att arbeta med Underhåll För Operatörer En viktig del i TPM arbetet Förklara varför - Motivation Operatören deltar i underhållet men när det splittrar operatörens arbete har det gått fel!!

32 UFO - Att arbeta med Underhåll För Operatörer En viktig del i TPM-arbetet Förklara varför - Motivation Riktlinjer - Fastställa vem gör vad? Skapa förutsättningar fastställa utbildningsbehovet - utbilda se till att erforderliga hjälpmedel finns på plats fastställa om det finns tid Ledningens stöd!!!

33 UFO - Att arbeta med Underhåll För Operatörer Akuta reparationer Inspektioner Smörjning Oljebyten Justeringar Tillståndskontroller Planerade utbyten Ändringsarbeten Renoveringar Övervaka maskin/process Åtgärda småstörningar Rengöring Omställningar Verktygsbyten Inställningar & justeringar Hantera råmaterial Hantera färdiga produkter Underhållsteknisk kompetens Produktionsteknisk kompetens Svårighetsgrad Svårighetsgrad

34 UFO - Att arbeta med Underhåll För Operatörer Akuta reparationer Inspektioner Smörjning Oljebyten Justeringar Tillståndskontroller Planerade utbyten Ändringsarbeten Renoveringar Övervaka maskin/process Åtgärda småstörningar Rengöring Omställningar Verktygsbyten Inställningar & justeringar Hantera råmaterial Hantera färdiga produkter Anläggningsutbyte Kvalitetsutbyte Tillgänglighet (underhållsberoende stopp)

35 UFO - Att arbeta med Underhåll För Operatörer Akuta reparationer Inspektioner Smörjning Oljebyten Justeringar Tillståndskontroller Planerade utbyten Ändringsarbeten Renoveringar Övervaka maskin/process Åtgärda småstörningar Rengöring Omställningar Verktygsbyten Inställningar & justeringar Hantera råmaterial Hantera färdiga produkter Underhållsteknisk kompetens Produktionsteknisk kompetens Svårighetsgrad Svårighetsgrad

36 UFO - Att arbeta med Underhåll För Operatörer Vad är operatörsunderhåll? Vi väljer 100 st UH-arbeten i den ordningen de utförs och delar in dem i grupper: Enkla: Kräver endast grundläggande UHtekniska kunskaper. Säkerhetsrisk föreligger ej! Svåra: Kräver specialkunskaper inom underhållsteknik. (Grundläggande principer) Medelsvåra: Kräver underhållstekniska kunskaper inom respektive yrkesområde eller att säkerhetsrisk föreligger. Hur blir fördelningen? Antal Tid ca. 10% ca. 30% ca. 60% Kan bli föremål för operatörsunderhåll ca. 35% ca. 45% ca.15-20%

37 UFO - Att arbeta med Underhåll För Operatörer Varför operatörsunderhåll? En maskin, linje eller process kommer aldrig att fungera riktigt bra om inte operatörerna samverkar med underhållet! Operatörsunderhåll höjer driftsäkerheten! Operatören har grundläggande underhållsteknisk kompetens och kan undvika eller upptäcka de flesta fel Störningar och olägenheter avhjälps av operatören! Många fel kan utan fördröjning avhjälpas av operatören Med ett systematiskt och väl genomfört operatörsunderhåll kan de akuta felen minskas med 75 % Underhållsresurser frigörs, de kan användas till förbättringar

38 Förberedelser Att arbeta med TPM Lean Production UFO - Att arbeta med Underhåll För Operatörer Ett införande av operatörsunderhåll underlättas om 5 S har tillämpats. Med 5 S skapas en ren, säker och effektiv arbetsplats! Genom att: undvika onödigt spring undvika letande efter hjälpmedel eller delar avlägsna onödiga objekt arbeta vid en ren arbetsplats minska besvärliga arbetsmoment m.m. skapas tid för operatörsunderhåll Ett införande av operatörsunderhåll görs i 5 steg

39 UFO - Att arbeta med Underhåll För Operatörer Steg 1: Information Motivation - Utbildning Förankring hos ledningen: säkerställ ledningens (speciellt mellanchefernas) engagemang val av objekt (avdelning, linje, etc) se till att resurser finns Utbilda operatörer: vad är operatörsunderhåll? varför operatörsunderhåll? hur inför man? vad innebär det? Tillämpa praktiskt direkt efter utbildningen

40 UFO - Att arbeta med Underhåll För Operatörer Steg 2: Inventering Ett systematiskt tillvägagångssätt för att införa underhåll för operatörer där man gemensamt fastställer: vilka åtgärder som måste göras för att maskinen skall fungera felfritt vilka arbeten operatören kan/bör göra de teoretiska förutsättningar som måste uppfyllas de praktiska förutsättningar som måste uppfyllas (hjälpmedel & instruktioner) Därutöver fastställs om operatören har tid för genomförandet

41 UFO - Att arbeta med Underhåll För Operatörer Underhållets FU-arbete Systematisering Arbetsunderlag rondlistor arbetsorder FU System UH-inventering Kontroll av oljenivå Mät lagerkondition Rengörings- och temperaturkontroll motor Kontroll elskåp Kontroll & justera glapp Kalibrera givare Filterkontroll & byte Läckage & fastsättning Kategori mek el, instrum. Intern Vem? Extern Anbudsunderlag Sammanställning

42 UFO - Att arbeta med Underhåll För Operatörer En maskin, linje eller process består av många olika maskinelement, komponenter eller aggregat. Alla kan de utveckla fel! De måste inspekteras Läckage Temperatur Inga skador Uppriktning Slitage Temperatur Ljud Vibrationer Renlighet Temperatur Korrekt värde Läckage Renlighet Fastsättning Oljenivå Igensatt? Remspänning Skador Missljud Temperatur Vibrationer Läckage Funktion Skador Oljenivå

43 UFO - Att arbeta med Underhåll För Operatörer Underhållets FU-arbete Operatörsunderhåll Utbildning UH-inventering Systematisering Arbetsunderlag rondlistor arbetsorder FU System Kontroll av oljenivå Mät lagerkondition Rengörings- och temperaturkontroll motor Kontroll elskåp Kontroll & justera glapp Kalibrera givare Filterkontroll & byte Läckage & fastsättning Vecka Dagliga Kategori mek el, instrum. Intern Vem? Extern Anbudsunderlag Sammanställning

44 Produktionspersonal Underhållspersonal Temperatur Inga skador Uppriktning Slitage Temperatur Ljud Vibrationer Läckage Renlighet Temperatur Korrekt värde Läckage Renlighet Fastsättning Oljenivå Igensatt? Remspänning Skador Missljud Temperatur Vibrationer Läckage Funktion Skador Oljenivå

45 Inspektioner och tillståndskontroller Kan utföras på tre olika sätt Att se, höra, känna fel minst 65% Att använda portabla mätinstrument Att koppla övervakningsutrustning till maskinen Vem har den största möjligheten att upptäcka fel med subjektiva metoder? Operatören förstås!!

46 Kondition Att arbeta med TPM Lean Production Felupptäckt med subjektiva kontroller Mer än 65% av alla fel kan upptäckas med subjektiva kontroller Stopptid Dålig Lång x Haveri Felutveckling observerbara fel God Kort (ingen) Tid Ingen Kort Förvarningstid Operatör Lång FU Utan FU Inspektör

47 UFO - Att arbeta med Underhåll För Operatörer Steg 3: Rutiner & Förutsättningar Instruktioner för operatörsunderhåll utarbetas

48 UFO - Att arbeta med Underhåll För Operatörer Steg 3: Rutiner & Förutsättningar Instruktioner för operatörsunderhåll utarbetas Utbildningsunderlag tas fram Åtgärder planeras Rutiner etableras

49 UFO - Att arbeta med Underhåll För Operatörer Steg 3: Rutiner & Förutsättningar Instruktioner för operatörsunderhåll utarbetas Utbildningsunderlag tas fram Åtgärder planeras Rutiner etableras Verktyg och hjälpmedel placeras på överenskommen plats (följ 5 S rutiner)

50 UFO - Att arbeta med Underhåll För Operatörer Steg 4: Start operatörsunderhåll Nu kan operatörsunderhållet starta! Underhållet medverkar vid de första inspektionerna Utbildning sker i samband med de första inspektionerna Underhållspersonalen utbildar

51 UFO - Att arbeta med Underhåll För Operatörer Steg 5: Underhållets nya arbetssätt Många fel undviks eller upptäcks/åtgärdas nu i god tid. Driftsäkerheten ökar och underhållets arbetsbelastning minskar. Den vunna tiden använder underhållet till att ytterligare förbättra driftsäkerheten genom att i samarbete med operatören: eliminera småstopp och störningar utveckla operatörsunderhållet ytterligare tillföra nya kunskaper bedriva grundorsaksanalyser och förbättringar lära sig själv hur utrustningen fungerar eller kanske rentav fungera som operatör när så behövs

52 Några ord på vägen Att arbeta med TPM Lean Production UFO - Att arbeta med Underhåll för För operatörer Operatörer Att införa operatörsunderhåll tar tid det krävs uthållighet Vid inventeringen framkommer en mängd fel och förbättringsförslag som skall åtgärdas vilket kräver resurser. Börja därför inte i hela fabriken, välj ett pilotområde i början Skapa engagemang även hos underhållspersonalen och se till att de medverkar vid alla steg Genomför alla steg! Många företag slutar med Start operatörsunderhåll och missar värdefulla samverkanseffekter!

53 UFO - Att arbeta med Underhåll för För operatörer Operatörer Ett införande av operatörsunderhåll görs i 5 steg Att förbättra driftsäkerheten Underhållets nya arbetssätt Rutiner & förutsättningar Start operatörsunderhåll Underhållsinventering Information Motivation Utbildning

54 Hur vill ni arbeta?

55 Att införa TPM Lean-aktiviteter Mål: Högre produktivitet Bättre effektivitet Bättre säkerhet & miljö Bättre kvalitet Förbättrad leveranssäkerhet Frigörande av bundet kapital Minska investeringsbehovet Höjd kunskapsnivå Engagerade och motiverade medarbetare Förbättrade arbetsförhållanden/ trivsel Nuläge Förberedelser Effektivitetstrappan UFO Underhåll För Operatörer 5 S Säker och Effektiv Arbetsplats Lean Production SFA Systematiskt Förbättrings- Arbete Mätetal TAK/OEE Tid

56 Nuläge Förberedelser Att arbeta med TPM Lean Production Att införa TPM Lean-aktiviteter Mål: Högre produktivitet Bättre effektivitet Bättre säkerhet & miljö Bättre kvalitet Förbättrad leveranssäkerhet Frigörande av bundet kapital Minska investeringsbehovet Höjd kunskapsnivå Engagerade och motiverade medarbetare Förbättrade arbetsförhållanden/ trivsel 5 S i hela företaget först? Effektivitetstrappan UFO Underhåll För Operatörer 5 S Säker och Effektiv Arbetsplats Pilottillämpning en maskin (linje, avd.) och därefter nästa? Lean Production SFA Systematiskt Förbättrings- Arbete Mätetal TAK/OEE Tid

57 Vinster - Kostnader

58 Vinster Kostnader vid införande av TPM Utgångsläge TAK = 50% TAK 5 S Operatörsunderhåll SFA SMED SFA Kanban SFA Lean Förändring Produktionsvolym + 10% (TAK 55%) + 30% (TAK 65%) + 50% (TAK 75%) + 60% (TAK 80%) + 70% (TAK 85%) Tid Förändring Underhållskostnad + 20% + 10% - 10% - 20% - 30% Tillkommande kostnader: Utbildning och konsulttjänster TPM koordinator (1 tjänst per 100 anställda)

Förebyggande Underhåll

Förebyggande Underhåll Förebyggande Underhåll Inverkan av dålig anläggningseffektivitet 100% 26% Förluster 74% Tidstillgänglighet Anläggningsutnyttjande Kvalitetsutbyte 94% 85% 93% Anläggningens kapacitet Anläggningens produktion

Läs mer

TPM Total Productive Maintenance

TPM Total Productive Maintenance TPM Total Productive Maintenance Anders Tiger VD för Idhammar International Underhållsingenjör, konsult och European Expert in Maintenance Management Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting

Läs mer

Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll

Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll Anders Tiger VD för Idhammar International Underhållsingenjör, konsult och European Expert in Maintenance Management Det finns ingenting så svårt att ta itu

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

Lars Forsberg 08-11-05

Lars Forsberg 08-11-05 Lars Forsberg 08-11-05 1 i Sverige Stålrörelse Luleå Vidareförädling Handel Borlänge Stockholm Finspång Oxelösund Göteborg Ronneby 2 Applikationer och varumärken Samt: 08-07-08 3 3 Våra anläggningar Produktionsflöde

Läs mer

TIME-analys Del 2 Mätning och värdering av nuläget

TIME-analys Del 2 Mätning och värdering av nuläget TIME-analysen består av fem delar som är uppdelade i tio områden, som var och ett har blanketter som stöd för arbetet. Materialet finns under olika flikar i den fullständiga handboken. Här visas exempel

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

Driftsäkerhet SCA Ortviken. Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör

Driftsäkerhet SCA Ortviken. Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör Driftsäkerhet SCA Ortviken Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör Agenda SCA Ortviken Driftsäkerhet vid Ortvikens pappersbruk Strategi Kritikalitetsanalys Operatörsunderhåll Nyckeltal Framgångsfaktorer

Läs mer

TPM Total Productive Maintenance. Kurskatalog TPM-programmet 2008

TPM Total Productive Maintenance. Kurskatalog TPM-programmet 2008 TPM Total Productive Maintenance Kurskatalog TPM-programmet 2008 2 Kurskatalog TPM-programmet Innehåll Sida - Information... 3 - Kursschema och priser... 4 - TPM-programmet... 6 - SE500 Introduktion till

Läs mer

Rejlers Ingenjörer AB

Rejlers Ingenjörer AB Rejlers Ingenjörer AB Historia 1990-talet t 2000-talet Koncernen blir nordisk 1980-talet Järnvägarna 1970-talet Flygplatserna 1960-talet Kärnkraftverken 1950-talet Miljonprogrammet Industrialiseringen

Läs mer

Effektivt underhåll. Vad är det? SKOGSINDUSTRIDAGARNA Mars Per Möller Idhammar AB

Effektivt underhåll. Vad är det? SKOGSINDUSTRIDAGARNA Mars Per Möller Idhammar AB Effektivt underhåll. Vad är det? SKOGSINDUSTRIDAGARNA 20-21 Mars 2014 Per Möller Idhammar AB 1 Idhammar AB - Startade 1973 - Ombildades 1993 - Omsätter 30 MSEK - Utbildning 60% konsult 40% - 13 konsulter

Läs mer

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz Att utveckla en Leankultur Bozena Poksinska & Erik Drotz Agenda Leanverktyg vs. Leankultur Viktiga beståndsdelar av Leankultur Självvärderingsverktyg för Leankultur 2 Lean verktygslåda Just in Time (JIT)

Läs mer

Tetrapak jobbar med TPM

Tetrapak jobbar med TPM Tetrapak jobbar med TPM Tillsammans med kollegor inom drift och underhåll från olika företag i Västra Götaland har jag haft möjligheten att besöka Tetra Paks anläggning i Fjällbacka. Vår målsättning var

Läs mer

Kommunala utvecklingsprojekt och offentlig privat samverkan

Kommunala utvecklingsprojekt och offentlig privat samverkan Kommunala utvecklingsprojekt och offentlig privat samverkan Torbjörn Almqvist Förvaltningschef Tekniska Förvaltningen Bodens Kommun Agenda Kort om tekniska förvaltningens verksamhet Bodens Kommuns satsning

Läs mer

Utbildning: Arbetsmätning

Utbildning: Arbetsmätning Utbildning: Arbetsmätning Närvarotid Produktionstid Verktid Omkostnadstid 1 Omkostnadstid 2 Operationsverktid Ställtid Verktidsberoende fördelningstid Icke verktidsberoende fördelningstid Värdeskapande

Läs mer

Lean Production i verkligheten

Lean Production i verkligheten Lean Production i verkligheten Intro Vem är jag? Niklas Gudmundsson Civilingenjör Elektroteknik och Industriell ekonomi från Lunds Tekniska Högskola Har jobbat i snart 10 år med Lean inom fordonsindustrin

Läs mer

Vad är kvalitet? Lean i Japansk industri. Smartlog Oslo 3. juni 2009 Håkan Andersen Kongsberg Terotech AS Håkan Andersen

Vad är kvalitet? Lean i Japansk industri. Smartlog Oslo 3. juni 2009 Håkan Andersen Kongsberg Terotech AS Håkan Andersen Vad är kvalitet? Lean i Japansk industri Smartlog Oslo 3. juni 2009 Håkan Andersen Kongsberg Terotech AS Innehåll Kongsberg Terotech AS Vem är Håkan Andersen Vad är kvalitet? Lean I. Ford II. Deming III.

Läs mer

E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) Nyckeltalsundersökning/Benchmarking inom underhåll och produktionssäkerhet

E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) Nyckeltalsundersökning/Benchmarking inom underhåll och produktionssäkerhet E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) År 2011 Bransch Ange siffran för aktuell bransch: 1. Gruvor och stenbrott 2. Utvinning av olja och gas 3. Framställning av livsmedel och dryck 4. Tillverkning av textilier, kläder

Läs mer

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? 5S HUR FUNGERAR

Läs mer

Nästa steg. Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2015

Nästa steg. Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2015 Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2015 Några vanliga Verktyg HUR UPPLEVER VI ORDNING? 1 HUR FUNGERAR

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

5S i korthet. Detta är en kort sammanfattning av vad innehållet i 5S är, vilka effekter det kan ge och hur man kan starta.

5S i korthet. Detta är en kort sammanfattning av vad innehållet i 5S är, vilka effekter det kan ge och hur man kan starta. 5S i korthet Endast detaljer som används! En plats för varje detalj! Varje detalj på sin specifika plats! Allt är rent! Allt är klart för användning! Bild 1 2004-11-23 Bild 1 2005-02-02 Detta är en kort

Läs mer

Introduktion till Lean, dag1 AU117G

Introduktion till Lean, dag1 AU117G Introduktion till Lean, dag1 AU117G SÄKERHET! TIDER MED MERA Tider: 08.00-ca15.45 09.30-09.50 Kaffe 12.00-13.00 Lunch 14.30-14.50 Regler Telefoner Passa tider Diskutera Namnskyltar? KURSINNEHÅLL Dag 1

Läs mer

SÄKERHET! TIDER MED MERA UPPLÄGG KURSINNEHÅLL. Tider: Regler

SÄKERHET! TIDER MED MERA UPPLÄGG KURSINNEHÅLL. Tider: Regler Introduktion till Lean, dag1 AU117G PARKERING På studentparkering gäller studentparkeringstillstånd märkt med Student. På personalparkering det står Personal på skylten gäller inte studentparkeringstillstånd.

Läs mer

Välkommen till IFS Skandinaviska Användarförening ANVÄNDARKONFERENS. www.ifsworld.com

Välkommen till IFS Skandinaviska Användarförening ANVÄNDARKONFERENS. www.ifsworld.com Välkommen till IFS Skandinaviska Användarförening ANVÄNDARKONFERENS www.ifsworld.com PLANERING & BEREDNING SCA-UH 2011. MAGNUS HELLZÉN OCH NICKLAS HOLFELT 2 2014 IFS SCA UNDERHÅLL PLANERING & BEREDNING

Läs mer

Forum för Underhåll och Driftsäkerhet Biståndshandläggare 2009

Forum för Underhåll och Driftsäkerhet Biståndshandläggare 2009 Forum för Underhåll och Driftsäkerhet Biståndshandläggare 2009 Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 april 2009 PRAKTIKFALL FRÅN Höganäs Per Westman Underhållskoordinator Hägglund Drives Nicklas

Läs mer

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Dag Eliasson, inköps- och upphandlingschef Björn Andrén, inköps- och upphandlingsstrateg Syftet med dagens

Läs mer

LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT

LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov i fokus Utgår från medarbetarnas delaktighet

Läs mer

Förslag till arbetsplan och schema

Förslag till arbetsplan och schema Förslag till arbetsplan och schema 1 Kursen Produktionsledarskap, 30 poäng Reviderad 090211 Datum Kl Lokal Föreläsare/Handl 1 Kursintroduktion och information Introduktion till arbete med praktikfall 2

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Introduktion till Lean, dag2 AU117G

Introduktion till Lean, dag2 AU117G Introduktion till Lean, dag2 AU117G KURSINNEHÅLL Dag 2 Förbättringsmetoder Jämna ut flödet Diskussion inlämning 1 (problembeskrivning) Inlämningsuppgift 2 KAP. 5 BEKÄMPA SLÖSERIER Sju + en slöserierna

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Underhåll i världsklass - konsulting & utbildning

Underhåll i världsklass - konsulting & utbildning Underhåll i världsklass - konsulting & utbildning Leo Hagberg Tomas Henriksson www.oee.se OEE Consultants AB, S-233 70 LUND Underhåll skall baseras på livslängdsekonomin Inte minimera underhållets kostnader,

Läs mer

Att kombinera OEE och produktivitet som motor för produktionsförbättringar (sid. 20)

Att kombinera OEE och produktivitet som motor för produktionsförbättringar (sid. 20) Att kombinera OEE och produktivitet som motor för produktionsförbättringar (sid. 20) Carin Andersson Industriell produktion, Lund University Monica Bellgran Innovation och Design, Mälardalen University

Läs mer

Uppstart av förbättringsgrupper i produktion (Ljunghäll) Översikt. Åtgärd/Aktivitet

Uppstart av förbättringsgrupper i produktion (Ljunghäll) Översikt. Åtgärd/Aktivitet 1 Översikt Problem/ förbättringsmöjlighet Det fanns inget organiserat förbättringsarbete i produktionen Bristande utbyte av erfarenheter mellan olika delar i fabriken Produktionsområdet lever sitt eget

Läs mer

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ Vad är lean management Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ SKL Ekonomi och framtid Framtida utmaningar Modell för dynamiska system Kvalitetsbristkostnader

Läs mer

Astra Tech AB Vår resa mot Lean

Astra Tech AB Vår resa mot Lean Astra Tech AB Vår resa mot Lean Ann-Charlotte Ryrman Avdelningschef Ständiga förbättringar 2008-10-07 Astra Tech AB Dotterbolag till Astra Zeneca Forskning/utveckling, produktion, försäljning av medicintekniska

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Grunderna inom lean i korta drag

Grunderna inom lean i korta drag Grunderna inom lean i korta drag Stödjande ledarskap Ta tillvara medarbetarnas kunskaper & kompetens Inget syndabockstänkande Fokusera på värdeskapande aktiviteter Eliminera slöserier Långsiktighet och

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt Underhållssystem Så hjälper Rejus Maintenance er till ett bättre underhåll Från avhjälpande till förebyggande underhåll på kortast tid Att säkerställa maximal tillgänglighet och driftsäkerhet på era maskiner

Läs mer

Maskindiagnostik Underhåll & Driftsäkerhet

Maskindiagnostik Underhåll & Driftsäkerhet Maskindiagnostik Underhåll & Driftsäkerhet KaU Maskinteknik k ik Hans Johansson Definition av UNDERHÅLL, (Maintenance) Underhåll är en kombination av alla tekniska, administrativa och ledningens åtgärder

Läs mer

Vi ser många positiva resultat

Vi ser många positiva resultat Business Excellence - ett framgångsrikt arbetssätt på SKF Med Business Excellence kan SKF se till att leverera ytterligare värde till sina kunder. Arbetssättet har på ett framgångsrikt sätt införts vid

Läs mer

HPS. Halmstads Gummifabriks Produktionssystem

HPS. Halmstads Gummifabriks Produktionssystem Halmstads Gummifabriks Produktionssystem 70 anställda. Omsättning 2009: 115Mkr HPS Halmstads Gummifabrik - HGF Våra produkter FORDON ANLÄGGNING OCH GRUVDRIFT INDUSTRI ENERGI Produktionsapparaten BLANDNING

Läs mer

SCA Ortviken. IFS för operatörer. Christer Byström Driftsäkerhet

SCA Ortviken. IFS för operatörer. Christer Byström Driftsäkerhet SCA Ortviken IFS för operatörer Christer Byström Driftsäkerhet Underhåll terminologi Planerad arbetsorder Utförs inom 3 dygn Oplanerad arbetsorder Utförs inom 3 timmar Utförs inom 24 timmar Underhåll =

Läs mer

Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach

Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach Målbild LEAN I LANTBRUKET ska leda till en kraftigt ÖKAD TILLVÄXT bland SVENSKA LANDSBYGDSSFÖRETAG Hur gör de mest framgångsrika industriföretagen?

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen, 08-08-26 - Stockholm. Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara 2008 08-26

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen, 08-08-26 - Stockholm. Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara 2008 08-26 Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen, 08-08-26 - Stockholm Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara 2008 08-26 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga

Läs mer

Utbildningar 2015. QDC Förbättringskonsult erbjuder utbildning och coaching inom förbättringsarbete. Effektiva processer skapar goda resultat

Utbildningar 2015. QDC Förbättringskonsult erbjuder utbildning och coaching inom förbättringsarbete. Effektiva processer skapar goda resultat QDC Förbättringskonsult erbjuder utbildning och coaching inom förbättringsarbete Utbildningar 2015 Effektiva processer skapar goda resultat Människor skapar och utvecklar processerna Allting börjar med

Läs mer

Hur vi arbetar med FU på Skoghalls bruk

Hur vi arbetar med FU på Skoghalls bruk Förebyggande Underhåll Skoghalls bruk 111020 1 Hur vi arbetar med FU på Skoghalls bruk 2 1 Hur vi arbetar med FU på Skoghall s bruk FU3= FU-inspektörer: Arbetar idag enbart med ronder och inspektioner.

Läs mer

Hur påverkar rätt Underhållsstrategi konkurrenskraften? Hur stor är potentialen? Underhållsföretagen

Hur påverkar rätt Underhållsstrategi konkurrenskraften? Hur stor är potentialen? Underhållsföretagen Hur påverkar rätt Underhållsstrategi konkurrenskraften? Hur stor är potentialen? Matti Matti Tuikkanen/VD Tuikkanen/VD Underhållsföretagen Underhållsföretagen AB AB Underhåll (enligt SIS-EN 13306) Kombination

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

Document Name ANVISNING 1(6) Validity Date Reg No 10 år 2014-02-25 HMSS-331

Document Name ANVISNING 1(6) Validity Date Reg No 10 år 2014-02-25 HMSS-331 ANVISNING 1(6) SÄKER JOBBANALYS (SJA) - "MIN TAKE 2" RISKINVENTERING DRIFTPERSONAL 1 SYFTE Säker JobbAnalys (SJA) är ett verktyg för att systematiskt utvärdera underhålls- eller projektarbeten, normala

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

KURSÖVERSIKT 2016 UTBILDNINGAR MED MÖJLIGHET TILL CERTIFIERING

KURSÖVERSIKT 2016 UTBILDNINGAR MED MÖJLIGHET TILL CERTIFIERING KURSÖVERSIKT 2016 UTBILDNINGAR MED MÖJLIGHET TILL CERTIFIERING 1 UTBILDNINGSPROGRAM ATT LEDA OCH UTVECKLA UNDERHÅLLET med möjlighet till EFNMS-certifiering Att leda, utvärdera, förändra och förbättra driftsäkerhets-

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Swerea IVF-skrift 09802 LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Består av: En handledning En arbetsbok Swerea IVF, Volvo Technology AB,

Läs mer

Sammanfattning. I detta kapitel beskrivs översiktligt hur underhållsarbetet organiseras och genomförs vid Höganäs.

Sammanfattning. I detta kapitel beskrivs översiktligt hur underhållsarbetet organiseras och genomförs vid Höganäs. Sammanfattning I detta kapitel beskrivs översiktligt hur underhållsarbetet organiseras och genomförs vid Höganäs. Innehåll 1 Översiktlig beskrivning av underhållsarbetet... 1 2 Miljökritisk utrustning

Läs mer

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Grunderna i Lean Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Några ord om oss Michael Mirella Agenda 13.15 Presentation Michael & Mirella 13.20 Vad är Lean Bikupor 13.30 Överblick (historia, värderingar,

Läs mer

Lean i Region Östergötland

Lean i Region Östergötland Lean i 160829 Anna Moberg Målbild 2016 Om tillgänglighet 2016 vill jag som patient: Nå sjukvården per telefon

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt Skydda din process mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt Din försäkring mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt hjälper dig att spara tid och pengar. Den skyddar pumpar och

Läs mer

Stefan Palmgren Senior Vice President Powertrain Production

Stefan Palmgren Senior Vice President Powertrain Production Stefan Palmgren Senior Vice President Powertrain Production Leverantör av kompletta transportlösningar Produkter Tjänster Finansiering Lastbilar Verkstäder Operationell leasing Bussar Serviceavtal Finansiell

Läs mer

Modernt Underhåll. Utbildning i. Drift Underhåll och produktion. Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten

Modernt Underhåll. Utbildning i. Drift Underhåll och produktion. Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten Utbildning i Modernt Underhåll Drift Underhåll och produktion Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten www.mainsys.se Drift i all ära, men din kompetens behöver också

Läs mer

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat 2007 10-26 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov i

Läs mer

UPPDRAG CONTRACT. Slutrapport. Dnr 19-8003/08. P80565 SMART - Jobba smartare, minimera slöseriet Lean production. Barbro Sundström 2010-03-31 SIK

UPPDRAG CONTRACT. Slutrapport. Dnr 19-8003/08. P80565 SMART - Jobba smartare, minimera slöseriet Lean production. Barbro Sundström 2010-03-31 SIK UPPDRAG CONTRACT Dnr 19-8003/08 P80565 SMART - Jobba smartare, minimera slöseriet Lean production Slutrapport Barbro Sundström 2010-03-31 SIK Projektinformation Projekt påbörjat 2008-09-01 Granskad av

Läs mer

Nyfiken på Lean Lantbruk mindre företag?

Nyfiken på Lean Lantbruk mindre företag? Nyfiken på Lean Lantbruk mindre företag? - Allt du behöver veta om utbildningen I samarbete med SLU, SLA, JTI, Hushållningssällskapets förbund och Jordbruksverket 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

Introduktion till Lean, dag3 AU117G

Introduktion till Lean, dag3 AU117G Introduktion till Lean, dag3 AU117G KURSINNEHÅLL Dag 2 (förmiddag)? KURSINNEHÅLL Dag 2 Förbättringsmetoder o PDCA, 5G, 5V, Prioritering, Brainstorm, Orsak-Verkan Jämna ut flödet o Lag, 5S, Rättsäkring

Läs mer

Lean Healthcare. Program. - rapport från verkligheten. 2011-10-05/06 ST Forum

Lean Healthcare. Program. - rapport från verkligheten. 2011-10-05/06 ST Forum Lean Healthcare - rapport från verkligheten 2011-10-05/06 ST Forum Program Presentation Allmänt om Lean Exempel från verkligheten i Falköping Avrundning Vad är?? Vad är Lean? Eliminera förluster och slöseri!

Läs mer

Patientsäkerhet genom kontinuerlig dialog mellan. ...PNR och förbättringsgrupp på Bröstcentrum, Capio S:t Görans sjukhus.

Patientsäkerhet genom kontinuerlig dialog mellan. ...PNR och förbättringsgrupp på Bröstcentrum, Capio S:t Görans sjukhus. Patientsäkerhet genom kontinuerlig dialog mellan...pnr och förbättringsgrupp på Bröstcentrum, Capio S:t Görans sjukhus. (Patient Närstående Rådgivare (PFA-USA)) 1 Capio S:t Görans verksamhetsstrategi Ständiga

Läs mer

Lean Pilot En utbildning för förändringsledare!

Lean Pilot En utbildning för förändringsledare! Lean Pilot En utbildning för förändringsledare! Copyright 2004 by SBTI International.. ALL RIGHTS RESERVED. 1 SYFTE Lean handlar om att eliminera slöseri! Genom ett systematiskt införande kan alla verksamheter

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

Skolinspektionens processorienterade arbetssätt

Skolinspektionens processorienterade arbetssätt Skolinspektionens processorienterade arbetssätt 1 Bakgrund och syfte Skolinspektionen har beslutat att införa ett processorienterat arbetssätt i syfte att höja verksamhetens effektivitet och kvalitet och

Läs mer

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Nationell satsning ca 70 större företag deltar Vad är Lean? Kundfokus det kunden vill ha Ta bort slöseri

Läs mer

Välkommen till en dag om förbättringsarbete och lärande i vardagen

Välkommen till en dag om förbättringsarbete och lärande i vardagen Plats för bild Välkommen till en dag om förbättringsarbete och lärande i vardagen Twittra gärna @EstherNtverk Dagens erbjudande Lära känna varandra Träna förbättringsarbete, verktyg och kommunikation i

Läs mer

Anläggningseffektivitet i världsklass

Anläggningseffektivitet i världsklass Innehåll: Ny på jobbet Sida 2 Nu intar vi Norge Sida 2 Operatörsunderhåll till vilken nytta? Sida 3 Idéseminarium om TPU/TPM Sida 3 TPU i Brastad (fortsättning) Sida 4 Skrämmande låg kunskap i smörjning

Läs mer

Planlegging for en bedre vedlikeholdshverdag og Økt OEE.

Planlegging for en bedre vedlikeholdshverdag og Økt OEE. Planlegging for en bedre vedlikeholdshverdag og Økt OEE. The nicest thing about not planning is that failure comes as a complete surprise, not proceeded by any period of worry and depression John Preston

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 World Class Manufacturing - bakgrunden LEAN PRODUCTION

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2015 World Class Manufacturing - bakgrunden LEAN PRODUCTION

Läs mer

Lean tanke- & arbetssätt

Lean tanke- & arbetssätt ALLA PRATAR OM LEAN Lean tanke- & arbetssätt Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kunden/brukarens behov i fokus Stödjande ledarskap

Läs mer

Nyheter från Idhammargruppen. drift

Nyheter från Idhammargruppen. drift Nyheter från Idhammargruppen drift Nummer 8 juni 2003 Innehåll: Produktivitetsspelet på Hammarplast Idhammar i Malaysia Hantera stopp Vad är TPU/TPM? Idhammar fyller 30 / Ny på jobbet Att vara kund hos

Läs mer

KURSÖVERSIKT 2017 TILL CERTIFIER

KURSÖVERSIKT 2017 TILL CERTIFIER KURSÖVERSIKT 2017 MÖJLIGHET D E M R A G IN N UTBILD ING TILL CERTIFIER 1 UTBILDNINGSPROGRAM ATT LEDA OCH UTVECKLA UNDERHÅLLET med möjlighet till EFNMS-certifiering Att leda, utvärdera, förändra och förbättra

Läs mer

Öka nettomarginalen i svensk tillverkningsindustri med 10 %- enheter genom bättre fokus på utnyttjandegraden. Bo Hägg VD för Underhållsföretagen AB

Öka nettomarginalen i svensk tillverkningsindustri med 10 %- enheter genom bättre fokus på utnyttjandegraden. Bo Hägg VD för Underhållsföretagen AB Öka nettomarginalen i svensk tillverkningsindustri med 10 %- enheter genom bättre fokus på utnyttjandegraden Bo Hägg VD för Underhållsföretagen AB Branschorganisationen för och Industrins Portal till Professionella

Läs mer

Alice i underlandet. - Det beror på vart du vill komma. - Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar

Alice i underlandet. - Det beror på vart du vill komma. - Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar Alice i underlandet - Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån? - Det spelar inte så stor roll - Det beror på vart du vill komma - Då spelar det heller ingen roll vilken väg

Läs mer

GRUNDORSAKSANALYS RCA

GRUNDORSAKSANALYS RCA GRUNDORSAKSANALYS RCA RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker. Metoden används för att kartlägga händelseförloppet vid en eller flera händelser. Det kan beröra både

Läs mer

BT blir Toyota med TPS

BT blir Toyota med TPS BT blir Toyota med TPS Hur man kan ge en bild av Lean Per Ola Post I vilken ordning infördes lean på Toyota Mjölby? Först begrep vi lite av TPS och sedan skapade vi liner Liner kräver standardiserat arbete

Läs mer

UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM

UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM Författare: Ulrika Svensson EXAMENSARBETE 2006 MASKINTEKNIK UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM Evaluation and implementation of a Maintenance

Läs mer

Vad är Lean? www.sandholm.se

Vad är Lean? www.sandholm.se Vad är Lean? www.sandholm.se Lean är ett nytt sätt att se på, driva och leda en verksamhet som baseras på resurssnåla, flexibla och snabba processer som drivs utifrån kundernas aktuella behov www.sandholm.se

Läs mer

Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?.

Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?. Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?. LEAN i praktiken från Capio S:t Görans Sjukhus Göran Örnung dr med sc Överläkare och processägare

Läs mer

Likers leanprinciper i lantbruket

Likers leanprinciper i lantbruket Likers leanprinciper i lantbruket 1. Långsiktigt tänkande Basera besluten på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål Går naturligtvis att överföra direkt till

Läs mer

ATT FLYTTA ETT MEJERI

ATT FLYTTA ETT MEJERI ATT FLYTTA ETT MEJERI PRODUKTIVITETSDAGEN 2015 Tintin Mattsson Senior Production Manager Idag äger över 13 400 bönder från sju länder vårt kooperativ 3200 av dem är svenska bönder Vi har vuxit till att

Läs mer

Strategier för förändringsarbete

Strategier för förändringsarbete Strategier för förändringsarbete Mats Magnusson Professor, Skolan för Industriell teknik och management, KTH Föreståndare, Stiftelsen IMIT E-mail: mats.magnusson@imit.se Vad vet vi om förändring? Förändringar

Läs mer

Analytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar

Analytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar Analytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd organisationer,

Läs mer

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat 2007 10-30

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat 2007 10-30 Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat 2007 10-30 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov i

Läs mer

INDUSTRIELLT BYGGANDE

INDUSTRIELLT BYGGANDE INDUSTRIELLT BYGGANDE Lean Produktion - om hushållning med resurser, höjd kvalitet, sänkta kostnader, större lönsamhet och nöjda kunder i byggsektorn. Bild nr 1 Bild Per-Erik Josephsson, Chalmers Bild

Läs mer