KURSÖVERSIKT 2017 TILL CERTIFIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSÖVERSIKT 2017 TILL CERTIFIER"

Transkript

1 KURSÖVERSIKT 2017 MÖJLIGHET D E M R A G IN N UTBILD ING TILL CERTIFIER 1

2 UTBILDNINGSPROGRAM ATT LEDA OCH UTVECKLA UNDERHÅLLET med möjlighet till EFNMS-certifiering Att leda, utvärdera, förändra och förbättra driftsäkerhets- och underhållsverksamheten. Kursen ger den undervisning som erfordras för att genomföra tentamen för EFNMS certifiering till European Expert in Maintenance Management. Kursen består av 4 block på 3 dagar vardera med cirka en månads mellanrum. Att vara ansvarig för driftsäkerheten på produktionsutrustningen eller att vara ansvarig för underhållsfunktioner ställer speciella kompetenskrav på de som innehar dessa befattningar. Att förvalta utrustning och anläggningar för att hålla dessa på en oförändrad teknisk nivå räcker inte. Idag krävs att produktions- och underhållsorganisationerna klarar att utveckla sina arbetssätt, metoder och själva produktionsanläggningen för att skapa effektiva anläggningar. Deltagarna ska efter genomförd kurs ha kunskaper för att leda och utveckla driftsäkerhets- och underhållsarbetet på det egna företaget. gällande kursen. Denna sida är tänkt att fungera som ett komplement under kursens gång. Målgrupp: Ledning och personal inom produktion och underhåll. Kursort: Södertälje. Pris: :- Kurslängd: 12 dagar. Kursnr: vt och ht Vår 2017 del 1: 8 10 feb -17 del 2: mar -17 del 3: 5 7 apr -17 del 4: maj -17 Höst 2017 del 1: 6 8 sept -17 del 2: 4 6 okt -17 del 3: 8 nov 10 nov del 4: 29 nov 1 dec -17 Efter kursen anordnas ett frivilligt instuderingsblock, 3 dagar, inför de av Svenskt Underhåll anordnade tentamenstillfällena (avgift tillkommer) Webbstöd: Deltagarna har möjlighet att via en egen webbsida ta del av diskussioner och information såsom aktuella scheman, fördjupningsmaterial, litteraturlistor, tentamen och annan viktig information Kursen är utformad för att svara mot EFNMS krav på Certifierad Underhållsledare. Möjlighet finns för deltagarna att efter kursen delta i de av Svenskt Underhålls anordnade tentamenstillfällena, vilka efter godkänd tentamen leder till EFNMS certifiering som EFNMS-Certifiering European Expert in Maintenance Management. Har du några frågor gällande tentamen? Kontakta oss gärna så förklarar vi hur det fungerar. Ring på telefon eller skicka e-post på idhammar.se. KURSINNEHÅLL Strategi och terminologi Terminologi och definitioner enl. standarden SS-EN Underhållets historiska utveckling Olika underhållsstrategier Underhållsfilosofier Olika branscher olika underhåll? Underhållets roll i företaget Underhållets påverkan på företagets ekonomi Olika organisationsformer för underhållsverksamheten Ledningssystemets uppbyggnad och påverkan på underhåll Yttre ramar för underhåll, kvalitetssystem, miljöledningssystem samt EU:s maskindirektiv och miljöförordningar Underhållsutveckling Tillförlitlighet och driftsäkerhet Underhållets byggstenar Underhållsutveckling i praktiken Att göra underhållet mät- och styrbart Underhållspolicy Nyckeltal Service level agreements Förebyggande underhåll Fel och störningar Tillståndskontroller Aktiviteter i det förebyggande underhållet Tribologi - hur leder vi smörjunderhållet? Att räkna hem förebyggande underhåll TPM Lean/TPM TAK/OEE 5 S Operatörsunderhåll Ständiga förbättringar Praktiskt införande Effektivt avhjälpande underhåll Logik och metodik i felsökning Felanalys Riskanalyser Att uppnå ett effektivt underhåll Hur når man ett planerat underhåll? Att nå världsklass inom underhåll - benchmarking Underhållsprocesser IT-stöd för underhåll och driftsäkerhet Optimering med hjälp av RCM Effektiv underhållsplanering Planering och beredning Förrådshållning och reservdelsstrategi Inköp och anskaffning Strategiska val Strategiska val för underhållet Eget underhåll? Outsourcing? Uppgiftsanalys Funktionsavtal Underhåll genom livscykeln LCC/LCCP - Att göra rätt från början Beräkningar Kursen vänder sig till Organisation Olika typer av underhållsorganisationer Ansvarsfördelning - produktion/ underhåll Outsourcing och partnerskap Produktivitet, arbetsmiljö och säkerhet Ökad produktivitet, bättre arbetsmiljö och högre säkerhet Utveckling och ledarskap Teamutvecklïng Ledarskap och förändringsledning Coaching Framtagning av egen utvecklingsstrategi Att gå från nuläge till önskat läge World Class Manufacturing Ledning och personal inom underhåll och produktion. 2

3 ASSET MANAGEMENT Vad är Asset Management? NYHET! Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln. Det omfattar ett stort antal processer, kompetensområden, verktyg och information som alla skall samverka. Exempel är investeringsplanering, riskhantering, drift och underhåll men även ledarskap, kultur och beslutsprocesser. Sedan 2014 finns en standard, ISO 55000, för Asset Management. Många organisationer har stora anläggningsvärden, ofta är värdet på företagets anläggningstillgångar mer än 50% av företagets totala värde. Certifiering: Efter genomgången kurs kan deltagarna, om så önskas, genomföra tentamen inom ramen för Institute of Asset Managements certifiering inom Asset Management (avgift tillkommer). Målgrupp: Anläggningsägare, produktions- och underhållschefer, platschefer, VD, Asset Managers. Kursort: Stockholm. Pris: :- Kurslängd: 5 dagar (3+2 dagar). Kursnr: vår och höst Vår 2017 del 1: 5 7 apr -17 del 2: maj -17 Höst 2017 del 1: 8 10 nov -17 del 2: 7 8 dec -17 Kassaflödet är i flera organisationer över 90% beroende av företagets anläggningstillgångar. Asset Management omfattar ett stort antal processer, kompetensområden, verktyg och information som alla skall samverka på ett bra sätt. Exempel på kompetensområden är investeringsplanering, riskhantering, drift och underhåll men även ledarskap, kultur och beslutsprocesser. Som ett resultat av ett internationellt arbete skapades 2014 en standard, ISO 55000, för Asset Management. Instudering Frivilligt förberedande instuderingsdag. Lärarledd repetition inför tentamen. Kontakta oss för mer information kring certifieringen. (Avgift för denna del tillkommer) KURSINNEHÅLL Dag 1 Introduktion Asset Management. Första delen i kursen inkluderar grunderna inom Asset Management. Vad är Asset Management, varför är det viktigt för organisationer som är beroende av sina anläggningstillgångar, relationen mellan avkastning och risk, vikten av informationsutbyte och dess finansiella påverkan Dag 2 Ta kontroll över riskerna kopplade till era anläggningstillgångar. Det här blocket tar upp målsättningarna, mätningarna och kontrollerna över de risker som är kopplade till tillgångar. Det inkluderar informationsinsamling, kvalitetskontroll och uppföljning av utvecklingen av risker kopplade mot våra anläggningar. Vidare inkluderar det även risk i förhållande till kostnad och nytta, lagar och förordningar, revisioner, och ständiga förbättringar. Dag 3 Anläggningens livscykel. Blocket tar upp de steg som utgör livscykeln, dvs upphandlingen eller inköpet, installationen, produktionen och underhållet, utfasningen och avvecklingen av tillgången. Vi tittar även på olika typer av organisationer och påverkan av olika inköpspolicyer och rutiner för att optimera nytta och kostnad ur ett livscykelperspektiv. Dag 4 Asset Information. Under detta block tittar vi närmare på IT-system och processer för att förvalta anläggningstillgångar. Vad är lämpliga system för att samla, sprida, lagra och underhålla data? Vilken typ av information angående tillgångarna måste vi ha för att sköta dem? Dag 5 Finansiell och företagsekonomisk påverkan. Under det femte blocket kvantifierar vi de finansiella och kommersiella aspekterna av Asset Management och vilka frågeställningar som behöver besvaras för att kunna ta beslut kring investeringar och kring de befintliga anläggningstillgångarna. Behovet av väl underbyggd fakta och analyser med hänsyn till inköp och utveckling av Assets inklusive risker, kostnader och förväntade nyttor. Kursen vänder sig till Se även eller kontakta Idhammar AB direkt på tel: alt. för aktuell information. Anläggningsägare - Produktions-och underhållschefer - Platschefer, VD - Asset Managers 3

4 SPECIALIST SOM UNDERHÅLLSTEKNIKER med möjlighet till EFNMS-certifiering Denna utbildning har utvecklats tillsammans med Svenskt Underhåll för att ge deltagarna en bred kunskap inom underhållsområdet. Den ska också motsvara EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies) kravspecifikation för Europacertifierad underhållstekniker, en certifiering giltig inom 21 länder i Europa. Utbildningen är framtagen för dig som vill utveckla dig inom underhållsområdet och få ett bevis på dina kunskaper. Kursen behandlar grundläggande och moderna koncept, metoder och tekniker inom underhållsområdet. Den är uppdelad i fyra delar om tre dagar vardera med ca en månads mellanrum. Deltagarna skall få så breda kunskaper under kursen att de aktivt kan medverka till att underhållsverksamheten utvecklas. Deltagarna skall också få sådan insikt inom underhållsområdet att de kan avlägga examen för Europacertifierad underhållstekniker enligt EFNMS krav. Vid godkänd tentamen utfärdas ett kunskapsbevis som är till fördel både för deltagaren och deltagarens företag. Vissa självstudier utanför kursen krävs för att klara tentamen. Vi erbjuder professionellt stöd genom hela utbildningen fram till dagen för tentamen. Tentamen Efter genomgången kurs kan deltagarna, om så önskas, genomföra Svenskt underhålls tentament för European Maintenance Specialist. Kontakta oss för mer information kring certifieringen. Kursens syfte: Deltagarna skall efter kursen ha kunskaper motsvarande kraven enligt EFNMS Specialist som underhållstekniker. Kursens metodik/innehåll: Kursen bygger på föreläsningar, övningar, workshops och diskussioner. Deltagarna kommer att få ta del av föreläsningar av erkänt sakkunniga personer inom respektive ämnesområde. Webbstöd: Deltagarna har möjlighet att via en egen webbsida ta del av diskussioner och information såsom aktuella scheman, fördjupningsmaterial, litteraturlistor, tentamen och annan viktig information gällande kursen. Denna sida är tänkt att fungera som ett komplement under kursens gång. Kursen är uppdelad på fyra kursavsnitt om tre dagar. För de som önskar repetition och fördjupning inför tentamen erbjuds även ett instuderingsblock. Vi har även möjlighet att arrangera kursen på av er önskad ort. Målgrupp: Ledning och personal inom produktion och underhåll. Kursort: Södertälje. Pris: :- Kurslängd: 12 dagar. Kursnr: vt och ht Vår 2017 del 1: mar -17 del 2: apr -17 del 3: maj -17 del 4: 7 9 juni -17 Höst 2017 del 1: sept -17 del 2: okt -17 del 3: nov -17 del 4: 6 8 dec -17 KURSINNEHÅLL Block 1 Det första kursavsnittet avhandlar de grundläggande begreppen kring produktion, underhåll och driftsäkerhet. En viktig och central del av kursavsnittet är målen och den ekonomiska betydelsen av underhållsverksamheten. Begrepp som livstidskostnad, tillförlitlighet och driftsäkerhet förklaras och diskuteras. Vi fördjupar oss i avhjälpande och förebyggande underhåll, informationssystem för underhåll och hur ett sytematiskt underhållsarbete byggs upp. Block 2 I detta avsnitt fokuserar vi på underhållsteknik, elteknik, elsäkerhet och automation. Vi avhandar såväl funktion som teknik- och komponentkännedom. I detta avsnitt går vi även igenom vad riskbaserat underhåll RCM innebär samt materiallära och oförstörande provning. Block 3 Del tre fortsätter med underhållstekniska frågor runt tribologi och smörjning, kuloch rullager samt pneumatik. I denna del går vi också igenom underhållsavtal, terminologi samt reservdels- och förrådshantering. Block 4 Kursens sista del avhandlar logisk felsökning, beredning och planering i underhålls arbetet samt Lean/TPM (Total Productive Maintenance). Vi fördjupar oss även i hur man bedriver förbättringsarbete och tittar närmare på metodiken runt förbättringsarbete. Kurslängd 4 kursavsnitt á 3 dagar, sammanlagt 12 dagar. Instuderingsblock (frivilligt) 4 dagar. Vi fördjupar och repeterar de avsnitt som är mest relevanta för deltagarna inför certifieringstentamen. (Avgift för denna del tillkommer). Se även eller kontakta Idhammar AB direkt på tel: alt. för aktuell information. Kursen vänder sig till Arbetsledning inom underhåll - Underhållsingenjörer - Underhållstekniker - Underhållspersonal 4

5 PRODUKTIONSLEDARSKOLAN Att driva och utveckla produktion Metoder och verktyg för ökad effektivitet! NYHET! Att driva och utveckla produktion idag kräver allt mer då högre och högre krav hela tiden ställs på mer, bättre och billigare. Att producera på ett effektivt sätt kräver struktur och systematik samt en ledning på alla nivåer i organisationen som också fungerar som en förbättringsledning. Produktionsledarskolan ger nyckelpersoner inom produktion bättre insikt i att förlusterna i sin utrustning och ger samtidigt praktisk träning och upplärning i verktyg för att kunna göra något åt dem, reducera dem! Verktygen och angreppssätten kräver stor involvering av medarbetarna och är inte enbart till för ledningen. Däremot måste ledningen förstå dem och kunna utföra dem för att lära vidare och ställa rätt frågor i sin organisation. Vem bör deltaga? Produktionsledarskolan är framtagen för att ge teoretisk men främst praktisk erfarenhet till de som har ledarbefattningar inom produktion. Inom underhåll och teknikavdelningar passar den utmärkt för personal som aktivt jobbar med att stötta produktionsenheterna. Kursen ger också en plattform för att driva systematiskt förbättringsarbete på ett strukturerat och tydligt sätt såsom t.ex. TPM och LEAN. För dig som arbetar i operativ ledning eller som ansvarig för metoder och verktyg kommer denna kurs ge dig en mycket god utgångspunkt för det fortsatta arbetet med produktionseffektiviseringar. Kursens syfte: Att ge insikt i att förstå förlusterna i utrustningen och genom praktisk träning och upplärning i verktyg kunna göra något åt förlusterna. Kursens metodik/innehåll: Kursen bygger på föreläsningar, praktiska övningar, workshops och diskussioner. Deltagarna kommer att få ta del av föreläsningar av erkänt sakkunniga personer inom respektive ämnesområde. Kursbeskrivning: Kursen genomförs under en vecka på ett värdföretag. Maximalt 18 deltagare som under veckan arbetar uppdelade i fasta grupper. Kursen avslutas med examen och redovisning för värdföretagets ledning. Dokumentation: Deltagarna erhåller ett material anpassat till utbildningen. Kursort och datum: Ej fastställt. Kurslängd: 5 dagar. Pris: :- Översikt av kursinnehåll Se sista sidan. KURSBESKRIVNING Kursen lägger sin största vikt på praktiska användande av metoder och verktyg i produktion. Kursen är förlagd till ett värdföretag vilket innebär att det är skarpa och verkliga fall vi jobbar med. Uppgifterna genomförs i fasta grupper under veckan. Förutom de praktiska verktygen får deltagarna, i och med de krävande praktiska uppgifterna, erfarenhet av att leda en grupp och gruppdynamik. Alla uppgifterna presenteras under veckan löpande och sista dagen presenterar alla grupperna veckans resultat inför fabrikens ledning. Sista kursdagen genomförs en skriftlig tentamen för att säkra kvaliteten och lärandet på kursen. Avslutningsdagen gör också deltagarna en plan för 3 månader framåt om vad de skall få till sin egen vardag kopplat till de metoder och verktyg de lärt på kursen. Dessa följs upp av kursledningen efter kursen. Se även eller kontakta Idhammar AB direkt på tel: alt. för aktuell information. Internutbildning Produktionsledarskolan Vi kan även erbjuda Produktionsledarskolan som internutbildning, såväl i sin helhet som delmoment i avgränsade avsnitt. Ta en dialog med oss gällande dina behov! Kursen vänder sig till Skiftledare, teamledare, produktionschefer arbetsledare samt nyckelpersoner inom produktion och underhåll. 5

6 ÖVRIGT KURSUTBUD LIVSTIDSKOSTNAD/LIVSTIDSVINST LCC/LCP I samband med inköp är det viktigt att anskaffa de mest ekonomiska alternativen liksom det är av största vikt att bibehålla en hög driftsäkerhet. Kursen ger grundläggande kunskaper för att komma igång med LCC/LCP-metodik. Målgrupp: Konstruktörer, underhålls-, service- och försäljningsingenjörer samt inköpare av anläggnings- och servicetjänster. Kurslängd: 2 dagar. Pris: :- EKONOMISKA UNDERHÅLLSSTRATEGIER Kursen redogör för hur olika underhållsstrategier kan läggas upp ur ett totalekonomiskt helhetsperspektiv. Målgrupp: Ledning och personal inom produktion och underhåll. Kurslängd: 2 dagar. Pris: :- SAMORDNINGSANSVAR FÖR ARBETSMILJÖN Avtalsjuridik Hur hanteras ansvaret för arbetsmiljön inom företaget? Vilket ansvar finns för samordningen mellan de olika entreprenörer vi anlitar till vårt företag? Målgrupp: Chefer, projektledare, samordningsansvariga m fl. Kurslängd: 2 dagar. Pris: :- BEREDNING OCH PLANERING AV UNDERHÅLL - DEL 1 Kursen lär ut hur man går från ett oplanerat till ett planerat arbetssätt och skapar samverkan mellan reparatör, samordnings- och planeringsansvariga, arbetsledning och produktion. Målgrupp: All personal som utför/planerar underhållsarbete. Kurslängd: 3 dagar. Pris: :- Göteborg: apr -17 (304:39) Södertälje: nov -17 (304:40) BEREDNING OCH PLANERING AV UNDERHÅLL - DEL 2 Att förbereda större stopp och underhållsprojekt Denna populära kurs lär ut hur man förbereder och organiserar större stopp och underhållsprojekt. Målgrupp: All personal som leder eller deltar i anläggningsstopp har nytta av denna kurs. Kurslängd: 3 dagar. Pris: :- LOGISK FELSÖKNING Kursen lär ut felutvecklingsteori, hur man löser problem, ser till att problemen inte upprepas, riskanalys och hur man samlar in rätt information. Målgrupp: All underhålls- och produktionspersonal. Kurslängd: 2 dagar. Pris: :- RISKBASERAT UNDERHÅLL RCM Kursen, som består av en blandning av teori och praktiska övningar, ger deltagarna förståelse för RCM samt en bra grund inför analysarbete. Målgrupp: Underhållsledare och underhållstekniker. Kurslängd: 2 dagar. Pris: :- GRUNDORSAKSANALYS RCA I kursen kombineras metoder i grundläggande felsökning med praktiskt användande av RCA. Målgrupp: Underhållsledare, underhållsingenjörer och tekniker. Kurslängd: 2 dagar. Pris: :- FU OCH INSPEKTIONSTEKNIK, DEL 1 Kursen lär ut betydelsen av ett fungerande Förebyggande underhåll, FU, samt hur man arbetar med FU från upplägg till genomförande av inspektioner. En grundläggande FU utbildning för hela företaget! Målgrupp: Mekaniker, inspektörer, arbetsledare, operatörer. Kurslängd: 3 dagar. Pris: :- Göteborg: 3 5 maj -17 (403:67) Södertälje: okt -17 (403:68) FU OCH INSPEKTIONSTEKNIK, DEL 2 FU-teknikern ska fungera som produktionspersonalens tekniska expertis och medverka i förbättringsarbetet, samt genomföra orsaksanalyser. Målgrupp: Mekaniker, inspektörer, arbetsledare och underhållsingenjörer. BASKURS I UNDERHÅLL OCH DRIFTSÄKERHET för produktions- och underhållspersonal Kursen är en utmärkt grund för nyanställda inom underhåll men är också en bra fortbildning för all underhållspersonal. Målgrupp: All personal som utför underhållsaktiviteter. Kurslängd: 4 dagar uppdelat i 2 omgångar om 2 dagar med ca en månad emellan. Pris: :- INTRODUKTION TILL OPERATÖRSUNDERHÅLL Hög driftsäkerhet i produktionen kräver fungerande operatörsunderhåll. Underhållet måste samverka med operatörer för att se till att utrustningen körs på rätt sätt. Målgrupp: Ledare och tekniker inom produktion och underhåll. Kurslängd: 1 dag. Pris: 4.900:- TRIBOLOGI OCH SMÖRJTEKNIK - DEL 1 Kursen ger grundläggande kunskaper om slitagetyper och dess orsaker, samt hur man bestämmer smörjintervall och mängd. Målgrupp: Smörjare, mekaniker, operatörer, arbetsledare, underhållsansvariga. Södertälje: mars-17 (401:59), Södertälje: 8 10 nov -17 (401:58) TRIBOLOGI OCH SMÖRJTEKNIK - DEL 2 Lär dig bedöma olika fett- och oljekvaliteter. Beräkna och bestäm rätt smörjmedelsval med hänsyn till varvtal och temperatur. Målgrupp: Smörjare, mekaniker, operatörer, arbetsledare, underhållsansvariga. Södertälje: 31 maj 2 juni -17 (402:41) TRIBOLOGI OCH SMÖRJTEKNIK - DEL 3 Lär dig smörjmedelsval och systematisering med datorhjälp. Målgrupp: Underhållsansvariga, -tekniker, - ingenjörer, maskintekniker, smörjtekniker samt ansvariga för uppbyggnad av företagets underhållssystem. Förkunskaper nödvändiga. Kurslängd: 3 dagar. Pris: :- Södertälje: nov -17 (409:12) CERTIFIERAD TRIBOLOG OCH SMÖRJTEKNIKER! Efter de tre grundkurserna, Tribologi och smörjteknik del 1, 2 och 3, finns möjlighet att gå vidare till certifiering. Det är Gurami Utveckling AB i samarbete med Tribologigruppen som genomför tentamen och utfärdar certifikaten efter godkänd tentamen. Datum: dec-17 (Kontakta oss för mer information) 6

7 ELKUNSKAP - STEG 1 Kursen ger deltagarna sådana kunskaper att de på ett säkert sätt kan utföra felsökningar, förstå utrustningars funktion, samband m m. Målgrupp: Underhållsledare, mekaniker, operatörer m.fl. Kurslängd: 3 dagar. Pris: :- ELKUNSKAP - STEG 2 Fortsättning på Elkunskap, steg 1. Fördjupad kunskap om hur elanläggningarna är uppbyggda och dokumenterade. Målgrupp: Underhållsledare, mekaniker, operatörer m.fl. FU AV ELEKTRISK UTRUSTNING Att förutse och systematisera underhållet så att legala och produktionstekniska krav tillgodoses. Målgrupp: Elektriker, arbetsledare, elingenjörer. ELSÄKERHETSANSVAR med policy och praktiskt genomförande Kursen ger deltagarna mycket god kännedom om reglerna kring el och elansvar. Målgrupp: Alla som har ansvar för elanläggningar och anställd personal. Chefer/arbetsledare, elektriker, elansvariga, elbehöriga m.fl. Kurslängd: 1 dag. Pris: 6.300:- ELUNDERHÅLL FÖR MEKANIKER Kursen ger grundläggande elkunskaper samt kunskaper om säkerhetsföreskrifter, risker och materialkännedom. Målgrupp: Underhållsledare, mekaniker, operatörer m.fl. Kurslängd: 3 dagar. Pris: :- ELSÄKERHET MED ELSÄK-FS 2006:1 Kursen ger kunskap om vilka arbeten som kräver elektrisk behörighet och ger ökad förståelse för de säkerhetsregler som finns inom elområdet. Målgrupp: All personal med arbetsuppgifter nära el. Kurslängd: 1 dag. Pris: 4.900:- UNDERHÅLLSFÖRRÅD - DEL 1 Rutiner och hantering i förrådet med material kännedom Ett fungerande förråd är en förutsättning för att utrustningen skall kunna åtgärdas effektivt. Kursen lär ut vad förrådsfunktionens roll innebär samt även materialhantering och komponentkännnedom. Målgrupp: All personal som arbetar i/med förrådsverksamhet. Kurslängd: 3 dagar. Pris: :- Göteborg: mar -17 (601:53) Södertälje: okt -17 (601:54) UNDERHÅLLSFÖRRÅD - DEL 2 förrådets ekonomi och styrning Hög driftsäkerhet till lägsta kostnad! Öka personalens kunskaper om: Ekonomi, lagerhållning, inköpsrutiner/-juridik och reservdelsbehov. Målgrupp: Personal som arbetar med förrådets hantering, styrning och ekonomi samt de som arbetar med reservdelsberedning. Kurslängd: 3 dagar. Pris: :- ATT STARTA OCH LEDA TPM - DEL 1 Kursen ger de kunskaper och praktiska redskap som leder till ett lyckat införande av TPM. Målgrupp: Produktions- och underhållspersonal som skall leda eller medverka vid införandet av TPM. Kurslängd: 2 dagar. Pris: :- ATT STARTA OCH LEDA TPM - DEL 2 Kursen för er som redan arbetar med att införa TPM men vill gå vidare för att utveckla anläggningen mot världsklass. Målgrupp: Produktions- och underhållspersonal som skall leda eller medverka vid införandet av TPM. Kurslängd: 2 dagar. Pris: :- LEAN & LEDARSKAP Ledarskapet är en mycket central del i hur väl implementeringen av Lean-konceptet lyckas. Kurslängd: 2 dagar. Målgrupp: Ledare som tänker införa Lean eller införa andra produktionsfilosofier i sina organisationer. LEAN MAINTENANCE Kursen ger kunskaper om grunderna i Leantänkande samt idéer och inspiration inför den dagliga verksamheten. Målgrupp: Personal i produktion och underhållsledning. Kurslängd: 2 dagar. Pris: :- LEAN PRODUCTION Tvådagars utbildning som ger deltagarna en grundläggande förståelse för hur en Lean Production skapas. Deltagarna får även praktisera Leantänkandet i Leanspelet. Målgrupp: Personal i produktion och underhållsledning Kurslängd: 2 dagar. Pris: :- UNDERHÅLL AV PUMPAR OCH VENTILER Investeringar i kunskap om dessa komponenter ger effektivare underhåll och högre driftsäkerhet. Målgrupp: Personal som ansvarar för/eller arbetar med underhåll av pumpar och ventiler. Kurslängd: 2 dagar. Pris: :- Kursort: Södertälje nov -17 (415:36) DRIFT & SKÖTSEL AV VÄRME- OCH VENTILATIONSANLÄGGNINGAR Korrekt drift och skötsel av värme- och ventilationsansläggningar är en förutsättning för god arbets- och yttre miljö. En rätt justerad anläggning förbrukar mindre energi. Målgrupp: Underhållspersonal med ansvar för praktisk tillsyn av värme och ventilation. Kurslängd: 3 dagar. Pris: :- GRUNDLÄGGANDE HYDRAULIK Kursen ger kunskaper om uppbyggnad, arbetssätt, symboler och felsökningsmetoder inom hydraulik. Målgrupp: Drift- och underhållspersonal m fl PNEUMATIK - GRUNDKURS Grundutbildning i pneumatik med praktisk inriktning. Målgrupp: Drift- och underhållspersonal m fl Kurslängd: 2 alt. 3 dagar. Passar inte kursernas ort och datum för ert företag finns möjlighet att arrangera alla våra kurser på er ort. Alla kurser kan genomföras på begäran och även genomföras som internutbildning. Välkommen att kontakta oss för mer information! Vi reserverar oss för eventuella förändringar i kursutbudet. Kost och ev. logi samt moms tillkommer på kurspriset. För kursvillkor och aktuell information besök hemsidan: 7

8 FÖRETAGSINTERN UTBILDNING De flesta av våra ordinarie utbildningar kan beställas företagsinternt. Utbildningen kan då genomföras som någon av våra standardkurser eller anpassas mer i detalj enligt kundens önskemål. Inför en anpassad utbildning kan ett besök göras hos kundföretaget för att bl a fastställa: målsättningen med utbildningen, hur man arbetar i nuläget, vad utbildningen skall inriktas på och omfatta samt vad deltagarna skall göra efter utbildningen. Kontakta utbildningsavdelningen för mer information! forts från sid 5 PRODUKTIONSLEDARSKOLAN Att driva och utveckla produktion Metoder och verktyg för ökad effektivitet! Översikt av kursinnehåll NYHET! PRODUKTIONSANPASSAT UNDERHÅLL eller underhållsanpassad produktion? Många företag kan öka sin produktivitet genom att öka sin anläggningseffektivitet. Detta görs enklast genom att anläggningarna fungerar och levererar enligt plan. Ett väl fungerande underhåll och en hög driftsäkerhet kan endast uppnås genom att produktion och underhåll gemensamt arbetar med dessa frågor. Det måste skapas tydliga ansvar kring utrustning, gemensamma modeller för styrning av underhåll, möjligheter att styra underhåll utifrån ett totalekonomiskt perspektiv och ett proaktivt underhåll istället för ett reaktivt. Inget av detta kan uppnås om inte produktions- NYHET! och underhållsledning har samsyn kring dessa frågor. Först när underhåll ses som en aktivitet och inte en hemvist kan förändringar lyckas! Målgrupp: Produktions- och underhållspersonal på alla nivåer. Kurslängd: 2 dagar. Pris: 4.900:- Tel E-post Fax Du hittar oss även på

KURSÖVERSIKT 2016 UTBILDNINGAR MED MÖJLIGHET TILL CERTIFIERING

KURSÖVERSIKT 2016 UTBILDNINGAR MED MÖJLIGHET TILL CERTIFIERING KURSÖVERSIKT 2016 UTBILDNINGAR MED MÖJLIGHET TILL CERTIFIERING 1 UTBILDNINGSPROGRAM ATT LEDA OCH UTVECKLA UNDERHÅLLET med möjlighet till EFNMS-certifiering Att leda, utvärdera, förändra och förbättra driftsäkerhets-

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

UTBILDNING & TJÄNSTER

UTBILDNING & TJÄNSTER UTBILDNING & TJÄNSTER www.idhammar.se Effektiv och lönsam produktion! Idhammar AB är ett kunskapsföretag med specialisering inom områdena produktionseffektivitet, driftsäkerhet och underhåll. Vi har över

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Modernt Underhåll. Utbildning i. Drift Underhåll och produktion. Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten

Modernt Underhåll. Utbildning i. Drift Underhåll och produktion. Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten Utbildning i Modernt Underhåll Drift Underhåll och produktion Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten www.mainsys.se Drift i all ära, men din kompetens behöver också

Läs mer

Effektivt underhåll. Vad är det? SKOGSINDUSTRIDAGARNA Mars Per Möller Idhammar AB

Effektivt underhåll. Vad är det? SKOGSINDUSTRIDAGARNA Mars Per Möller Idhammar AB Effektivt underhåll. Vad är det? SKOGSINDUSTRIDAGARNA 20-21 Mars 2014 Per Möller Idhammar AB 1 Idhammar AB - Startade 1973 - Ombildades 1993 - Omsätter 30 MSEK - Utbildning 60% konsult 40% - 13 konsulter

Läs mer

Driftsäkerhet SCA Ortviken. Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör

Driftsäkerhet SCA Ortviken. Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör Driftsäkerhet SCA Ortviken Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör Agenda SCA Ortviken Driftsäkerhet vid Ortvikens pappersbruk Strategi Kritikalitetsanalys Operatörsunderhåll Nyckeltal Framgångsfaktorer

Läs mer

TPM Total Productive Maintenance. Kurskatalog TPM-programmet 2008

TPM Total Productive Maintenance. Kurskatalog TPM-programmet 2008 TPM Total Productive Maintenance Kurskatalog TPM-programmet 2008 2 Kurskatalog TPM-programmet Innehåll Sida - Information... 3 - Kursschema och priser... 4 - TPM-programmet... 6 - SE500 Introduktion till

Läs mer

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning TOOLS Momentum Kursprogram 2009 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning Introduktion Välkommen till TOOLS Momentums utbildningar!

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

UNDERHÅLL FÖR BÄTTRE SNURR I PRODUKTIONEN

UNDERHÅLL FÖR BÄTTRE SNURR I PRODUKTIONEN UNDERHÅLL FÖR BÄTTRE SNURR I PRODUKTIONEN FÅ UT MER FÖR MINDRE Behöver du hjälp att utföra och förbättra ditt underhåll? Kanske saknar du tillräckliga resurser? Kanske saknar du den kompetens som behövs?

Läs mer

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair TOOLS Momentum kursprogram 2012 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Service av pumpar Operatörstyrt underhåll Kursprogram 2012 Rätt produkt, rätt monterad

Läs mer

TPM Total Productive Maintenance

TPM Total Productive Maintenance TPM Total Productive Maintenance Anders Tiger VD för Idhammar International Underhållsingenjör, konsult och European Expert in Maintenance Management Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting

Läs mer

GRUNDORSAKSANALYS RCA

GRUNDORSAKSANALYS RCA GRUNDORSAKSANALYS RCA RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker. Metoden används för att kartlägga händelseförloppet vid en eller flera händelser. Det kan beröra både

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL

DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL Ämnet driftsäkerhet och underhåll handlar om hur ett välutvecklat underhåll får teknisk utrustning att fungera på ett optimalt sätt. Det behandlar tekniska utrustningars uppbyggnad,

Läs mer

Att arbeta med TPM Lean Production. Att arbeta med TPM Lean Production

Att arbeta med TPM Lean Production. Att arbeta med TPM Lean Production Att arbeta med TPM Lean Production TPM och Lean Production är inte arbetssättde är tankesätt där olika metoder och arbetssätt tillämpas för att uppnå en effektiv och resurssnål produktion Här ett axplock

Läs mer

Förslag till arbetsplan och schema

Förslag till arbetsplan och schema Förslag till arbetsplan och schema 1 Kursen Produktionsledarskap, 30 poäng Reviderad 090211 Datum Kl Lokal Föreläsare/Handl 1 Kursintroduktion och information Introduktion till arbete med praktikfall 2

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer , UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer 2 3 SIDA BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR. GRUNDKURS BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR.

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

TIME-analys Del 2 Mätning och värdering av nuläget

TIME-analys Del 2 Mätning och värdering av nuläget TIME-analysen består av fem delar som är uppdelade i tio områden, som var och ett har blanketter som stöd för arbetet. Materialet finns under olika flikar i den fullständiga handboken. Här visas exempel

Läs mer

Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll

Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll Anders Tiger VD för Idhammar International Underhållsingenjör, konsult och European Expert in Maintenance Management Det finns ingenting så svårt att ta itu

Läs mer

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN VÅREN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ www.plus.se

Läs mer

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 PLUS Kursöversikt är till för dig och ger en snabb överblick av våra utbildningar. Välkommen till PLUS Utbildning som 2015 firar 30 år som företag! PLUS arbetar sedan 1985 med kompetensutveckling

Läs mer

Den svenska översättningen (2004-11-30) av

Den svenska översättningen (2004-11-30) av The European Federation of National Maintenance Societies Den svenska översättningen (004--30) av THE SPECIFICATION FOR REQUIREMENTS OF A EUROPEAN MAINTENANCE TECHNICIAN SPECIALIST These Requirements have

Läs mer

Stefan Palmgren Senior Vice President Powertrain Production

Stefan Palmgren Senior Vice President Powertrain Production Stefan Palmgren Senior Vice President Powertrain Production Leverantör av kompletta transportlösningar Produkter Tjänster Finansiering Lastbilar Verkstäder Operationell leasing Bussar Serviceavtal Finansiell

Läs mer

Process- och produktionsteknik

Process- och produktionsteknik 19 Process- och produktionsteknik > Grundläggande operatörsutbildning för pressgjutare > Grundläggande produktionsteknik för operatörer > Kontroll och styrning av råsand > Introduktion i pressgjutning

Läs mer

EBR. Diplomerad distributionselektriker. Bygger din kompetens

EBR. Diplomerad distributionselektriker. Bygger din kompetens EBR Diplomerad distributionselektriker Bygger din kompetens EBR Diplomerad distributionselektriker Vi erbjuder ett väl sammansatt utbildningspaket som ger dig förutsättningar för att utvecklas framgångsrikt

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Forum för Underhåll och Driftsäkerhet Biståndshandläggare 2009

Forum för Underhåll och Driftsäkerhet Biståndshandläggare 2009 Forum för Underhåll och Driftsäkerhet Biståndshandläggare 2009 Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 april 2009 PRAKTIKFALL FRÅN Höganäs Per Westman Underhållskoordinator Hägglund Drives Nicklas

Läs mer

Elföreskrifter & installationsregler

Elföreskrifter & installationsregler Elföreskrifter & installationsregler vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA 2 Elföreskrifter & instllationsregler

Läs mer

Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll

Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll Ett hydraulikssystem som sköts väl och körs under rätt driftsförhållanden är pålitligt och har lång livslängd. Ska du arbeta med reparationer och underhåll

Läs mer

Förebyggande Underhåll

Förebyggande Underhåll Förebyggande Underhåll Inverkan av dålig anläggningseffektivitet 100% 26% Förluster 74% Tidstillgänglighet Anläggningsutnyttjande Kvalitetsutbyte 94% 85% 93% Anläggningens kapacitet Anläggningens produktion

Läs mer

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens Praktisk elteknik Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning 1 Bygger din kompetens Praktisk elteknik STF har ett utbud av kurser i praktisk elteknik. Tillsammans ger de dig heltäckande

Läs mer

Lean, logistik och inköp 6 Dagar

Lean, logistik och inköp 6 Dagar Lean, logistik och inköp 6 Dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Rejlers Ingenjörer AB

Rejlers Ingenjörer AB Rejlers Ingenjörer AB Historia 1990-talet t 2000-talet Koncernen blir nordisk 1980-talet Järnvägarna 1970-talet Flygplatserna 1960-talet Kärnkraftverken 1950-talet Miljonprogrammet Industrialiseringen

Läs mer

El för Mekaniker 5 dagar

El för Mekaniker 5 dagar El för Mekaniker 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Analytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar

Analytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar Analytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd organisationer,

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR ALL UTBILDNING INOM HELA VOLVOSTEGET Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade

Läs mer

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning AP&T CUSTOMER SERVICE Utbildning som ger utdelning Möt framtiden med rätt kompetens Att satsa på kompetensutveckling för dina medarbetare är förmodligen den bästa investering du kan göra. Med aktuella

Läs mer

UTBILDNING I KRISHANTERING FRÅN ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE.

UTBILDNING I KRISHANTERING FRÅN ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE. UTBILDNING I KRISHANTERING FRÅN ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE. Det som gäller. När det gäller. Vi utbildar i hela Sverige. Energiföretagen finns till för våra medlemmar oavsett var i landet ni finns. Därför

Läs mer

PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM

PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM Att bli licensierad i MIYAGIMETODEN har många fördelar! Vad innebär licensieringen? En licensiering hos Miyagi Education och Miyagimetoden ger bland annat: Rätt

Läs mer

Ledarskapsutbildning 5 dagar

Ledarskapsutbildning 5 dagar Ledarskapsutbildning 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Utbildningar 2009. Försprång genom kunskap

Utbildningar 2009. Försprång genom kunskap Utbildningar 2009 Försprång genom kunskap Training and consulting Kurser och industriell konsultering som gör din produktion effektivare inom: -Pneumatik -Hydraulik -Styrteknik -TPM, Lean Production -Produktionsutveckling

Läs mer

CBI Kursverksamhet Kurskatalog RISE CBI Betonginstitutet

CBI Kursverksamhet  Kurskatalog RISE CBI Betonginstitutet CBI Kursverksamhet www.cbi.se Kurskatalog 2018 RISE CBI Betonginstitutet CBIs kursverksamhet CBI har bedrivit kursverksamhet sedan 1940-talet, såväl öppna som företagsinterna. Den största andelen har genom

Läs mer

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform En kort sammanfattning En kurs som ger måleriföretaget allt som krävs för att kunna driva ett bra kvalitets- och miljöarbete. Under kursen inför kursdeltagarna

Läs mer

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair TOOLS Momentum kursprogram 2014 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Service av pumpar Kursprogram 2014 Rätt produkt, rätt monterad och underhållen medför

Läs mer

Kartläggning av underhållsledning i processindustrier

Kartläggning av underhållsledning i processindustrier Kartläggning av underhållsledning i processindustrier (johan.johansson@liu.se) Doktorand Avdelningen för produktionsekonomi Linköping Universitet +46 (0)13 28 2378 Martin Rudberg (martin.rudberg@liu.se)

Läs mer

Kursen hölls 11 november för fjärde gången. För kunskaperna vid denna kurs står Termisk Systemteknik från Linköping.

Kursen hölls 11 november för fjärde gången. För kunskaperna vid denna kurs står Termisk Systemteknik från Linköping. Kursen hölls 11 november för fjärde gången. För kunskaperna vid denna kurs står Termisk Systemteknik från Linköping. Bilden: Magnus Uppsäll, till höger, håller i kursen Introduktion till termografi Termografin

Läs mer

Industriutbildningar. Våren 2014

Industriutbildningar. Våren 2014 Industriutbildningar Våren 2014 Högskoleutbildningar via IDC Produktionskompetenscenter (PKC), som är ett samarbete mellan IDC West Sweden och Högskolan i Skövde, finansieras av Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Nyheter från Idhammargruppen. drift

Nyheter från Idhammargruppen. drift Nyheter från Idhammargruppen drift Nummer 10 oktober 2003 Innehåll: Går fel folk på kurs? Sida 2 FU-kurser i Malaysia Sida 2 Kursinformation Sida 3 Att ta fram en underhållsstrategi Sida 4 5 Mer kaffe

Läs mer

Ledningssystem för IT-tjänster

Ledningssystem för IT-tjänster Styrning och ledning av IT med stöd av internationella standarder Ledningssystem för IT-tjänster sixten.bjorklund@sipit.se 2013-11-05 Sip It AB, Sixten Björklund 1 Kort om Sixten Konsult i eget bolag Ledning

Läs mer

TOOLS Momentum Kursprogram 2010

TOOLS Momentum Kursprogram 2010 TOOLS Momentum Kursprogram 2010 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Service av pumpar Operatörstyrd underhåll Kundanpassad utbildning TOOLS Momentum

Läs mer

Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2

Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 Datum 2013-03-25 rev 3 Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 Utbildning av produktionspersonal för att klara kraven, som svetsansvarig. Utbildningen bygger på de delar,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

MERCUR BUSINESS CONTROL KURSPROGRAM 2016

MERCUR BUSINESS CONTROL KURSPROGRAM 2016 MERCUR BUSINESS CONTROL KURSPROGRAM 2016 Version 1.0.0 2 Innehållsförteckning Maximera värdet av er investering i Mercur... 2 Kursdatum 2016... 3 Kursplanens struktur... 5 Grundkurs rapportkonstruktion

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

en helhetslösning inom operativ förvaltning, med tjänster inom teknisk, ekonomisk och kommersiell förvaltning av vindkraftverk.

en helhetslösning inom operativ förvaltning, med tjänster inom teknisk, ekonomisk och kommersiell förvaltning av vindkraftverk. Rabbalshede Kraft erbjuder en helhetslösning inom operativ förvaltning, med tjänster inom teknisk, ekonomisk och kommersiell förvaltning av vindkraftverk. Våra tjänster Drift av vindkraftverk innefattar

Läs mer

Kurser i plastsvetsning. Academy

Kurser i plastsvetsning. Academy Plastsvetsning GPA Academy Kurser i plastsvetsning Academy Vårt kursutbud Här finner du vårt kursutbud i det vi kallar för GPA Academy, detta är de standardkurser vi har. Finner du inte det du söker så

Läs mer

Kompetens & lönsamhetsutveckling

Kompetens & lönsamhetsutveckling 2013 Kompetens & lönsamhetsutveckling Vårt erbjudande är unikt för branschen och innehåller en helhet med långsiktig strategi från teoretiska grundkurser till handledda kundanpassade utbildningar. Områdena

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Avflyttningsbesiktning av lägenheter grundkurs med praktisk besiktning För att genomföra en lägenhetsbesiktning

Läs mer

Konsultstudiocertifiering, 4 dagar inkl tentamen Ger dig en certifiering i verktyget Pyramid Design Studio Konsultstudion. Pris kr 13500.

Konsultstudiocertifiering, 4 dagar inkl tentamen Ger dig en certifiering i verktyget Pyramid Design Studio Konsultstudion. Pris kr 13500. Åf-utbildningar 2012 Digitala kvitton Presentation av Digitala kvitton. 1 timme på nätet Konsultstudiocertifiering, 4 dagar inkl tentamen Ger dig en certifiering i verktyget Pyramid Design Studio Konsultstudion.

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

TPM Total Productive Maintenance

TPM Total Productive Maintenance TPM Total Productive Maintenance Kurskatalog TPM-programmet 2007 LCP Consultants Kurskatalog TPM-programmet Innehåll Sida -... 3 - Kursschema och priser... 4 - TPM-programmet... 6 - SE500 Introduktion

Läs mer

Utbildning: Arbetsmätning

Utbildning: Arbetsmätning Utbildning: Arbetsmätning Närvarotid Produktionstid Verktid Omkostnadstid 1 Omkostnadstid 2 Operationsverktid Ställtid Verktidsberoende fördelningstid Icke verktidsberoende fördelningstid Värdeskapande

Läs mer

Anläggningseffektivitet i världsklass

Anläggningseffektivitet i världsklass Innehåll: Ny på jobbet Sida 2 Nu intar vi Norge Sida 2 Operatörsunderhåll till vilken nytta? Sida 3 Idéseminarium om TPU/TPM Sida 3 TPU i Brastad (fortsättning) Sida 4 Skrämmande låg kunskap i smörjning

Läs mer

Nyheter från Idhammargruppen. drift. Nytt år nya tag!

Nyheter från Idhammargruppen. drift. Nytt år nya tag! Nyheter från Idhammargruppen drift Nummer 11 januari 2004 Innehåll: Kompetensutvecklingsrådet Sida 2 Underhållsstrategi del 2 Sida 3 Att vara inhyrd underhållsresurs Sida 4 Att hyra underhållsresurs Sida

Läs mer

ProjektHydraulik AB. Målinriktad hydraulikutbildning. Industri. 4 dagar. Grundläggande hydraulik FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING. Underhåll hydraulsystem

ProjektHydraulik AB. Målinriktad hydraulikutbildning. Industri. 4 dagar. Grundläggande hydraulik FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING. Underhåll hydraulsystem ProjektHydraulik AB Målinriktad hydraulikutbildning HYDRAULIK FÖR EL & AUTOMATION GRUNDKURS EL FÖR HYDRAULIKER 3 dagar TILLÄMPAD FELSÖKNING Mobil Industri PROPORTIONAL- TEKNIK (GRUNDKURS 2) GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR TEORIVECKORNA I VOLVOSTEGET Med hjärtat i industrin Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade utbildningsföretag

Läs mer

SCA Ortviken. IFS för operatörer. Christer Byström Driftsäkerhet

SCA Ortviken. IFS för operatörer. Christer Byström Driftsäkerhet SCA Ortviken IFS för operatörer Christer Byström Driftsäkerhet Underhåll terminologi Planerad arbetsorder Utförs inom 3 dygn Oplanerad arbetsorder Utförs inom 3 timmar Utförs inom 24 timmar Underhåll =

Läs mer

Aktuellt inom SSG och nyckeltal för underhållsverksamhet. Mats Karlsson. Kramfors 2012-10-24 SCOPE-möte

Aktuellt inom SSG och nyckeltal för underhållsverksamhet. Mats Karlsson. Kramfors 2012-10-24 SCOPE-möte Aktuellt inom SSG och nyckeltal för underhållsverksamhet Mats Karlsson Kramfors 2012-10-24 SCOPE-möte 2 SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB 3 SSG utvecklar, producerar och säljer standardiserade tjänster framtagna

Läs mer

Kommunala utvecklingsprojekt och offentlig privat samverkan

Kommunala utvecklingsprojekt och offentlig privat samverkan Kommunala utvecklingsprojekt och offentlig privat samverkan Torbjörn Almqvist Förvaltningschef Tekniska Förvaltningen Bodens Kommun Agenda Kort om tekniska förvaltningens verksamhet Bodens Kommuns satsning

Läs mer

E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) Nyckeltalsundersökning/Benchmarking inom underhåll och produktionssäkerhet

E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) Nyckeltalsundersökning/Benchmarking inom underhåll och produktionssäkerhet E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) År 2011 Bransch Ange siffran för aktuell bransch: 1. Gruvor och stenbrott 2. Utvinning av olja och gas 3. Framställning av livsmedel och dryck 4. Tillverkning av textilier, kläder

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Beskärning av buskar och träd Du som arbetar i en skötselförvaltning eller i ett skötselföretag och inte vet

Läs mer

KURSPROGRAM. Maskinsäkerhet

KURSPROGRAM. Maskinsäkerhet Maskinsäkerhet KURSINFORMATION Innehåll: KURSINFORMATION:» Våra kurser kan genomföras i hela Sverige och anpassas efter era önskemål gällande innehåll, nivå och längd... 03» Våra kurser vänder sig till...

Läs mer

VÄGEN TILL CERTIFIERING I HYDRAULIK.

VÄGEN TILL CERTIFIERING I HYDRAULIK. VÄGEN TILL CERTIFIERING I. Vi ska här enkelt beskriva de olika vägar som finns för att komma igång med sin certifiering. Beskrivning: Det finns 3 st. yrkeskategorier för certifiering inom hydraulik: Underhållstekniker:

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

SSG ACADEMY. SSG Säkerhetsseminarium, Örebro, 2013-11-05. Caroline Nilsson

SSG ACADEMY. SSG Säkerhetsseminarium, Örebro, 2013-11-05. Caroline Nilsson SSG ACADEMY SSG Säkerhetsseminarium, Örebro, 2013-11-05 Caroline Nilsson SSG ACADEMY 2 SSG ACADEMY Utbildningar inom teknik & underhåll, inköp, arbetsmiljö & säkerhet och miljö Framtagna och utvecklas

Läs mer

Vidareutbildning till skorstensfejartekniker, 20 studiepoäng

Vidareutbildning till skorstensfejartekniker, 20 studiepoäng samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Källström Ersätter MSB:s utbildningsplan 2014-4885-1 Jan Wisén, biträdande chef UB Gäller från och med 2017-01-01 Vidareutbildning

Läs mer

Utbildningens målgrupp omfattar alla försvarsmaktsanknutna myndigheter samt våra nordiska grannländers försvarsmakter.

Utbildningens målgrupp omfattar alla försvarsmaktsanknutna myndigheter samt våra nordiska grannländers försvarsmakter. Sida 1(5) Utbildningens namn Concept Development and Experimentation, CD&E Poäng 60 hp Utbildningsansvar Försvarshögskolan Kod CDE01 Utbildningens syfte Som ett led i att utveckla Försvarsmakten nationellt

Läs mer

PRODUKTIONSUTRUSTNING

PRODUKTIONSUTRUSTNING PRODUKTIONSUTRUSTNING Ämnet produktionsutrustning behandlar industriteknisk utrustning, dess användningsområden samt gällande säkerhetsföreskrifter. Det handlar också om hur utrustningen vårdas samt hur

Läs mer

SCA Underhåll Underhållsstrategi och utveckling. Trond Normann, 2014-05-27

SCA Underhåll Underhållsstrategi och utveckling. Trond Normann, 2014-05-27 SCA Underhåll Underhållsstrategi och utveckling Trond Normann, 2014-05-27 Innehåll SCA & SCA Forest Products SCA Underhåll Bakgrund Vision & Strategi Utveckling hur har det gått? Framgångsfaktorer Framtid

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet produktionsfilosofi inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år;

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet produktionsfilosofi inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet produktionsfilosofi inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den -- maj 2015. Skolverket föreskriver följande med stöd av 2 kap.

Läs mer

Kursprogram 2010 Mercur Business Control

Kursprogram 2010 Mercur Business Control Kursprogram 2010 Mercur Business Control 2008 Mercur Solutions AB 1/11 1 Maximera värdet av er investering i Mercur... 2 2 Kursplanens struktur... 3 2.1 Grundkurs användarutbildning (½ dag)... 3 2.2 Grundkurs

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Information om utbildning

Information om utbildning Datum 2014-10-07 Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 Utbildning av produktionspersonal för att förberedas på kraven, som svetsansvarig/ svetskoordinator. Utbildningen

Läs mer

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun Policy för säkerhetsarbetet i Södertälje kommun Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 1998 2 Södertälje kommun reglerar genom detta policydokument sin inställning till säkerhet och trygghet. Säkerhetspolicyn

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Välkommen till NMTs miljöledningssystem

Välkommen till NMTs miljöledningssystem Välkommen till NMTs miljöledningssystem Presentationsslingan Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion och handbok till NMTs miljöledningssystem. Här beskrivs ledningssystemets uppbyggnad.

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

MOMENTUM kursprogram för utbildningar inom rullningslager, transmissioner, tätningar, pneumatik, service av fläktar och pumpar.

MOMENTUM kursprogram för utbildningar inom rullningslager, transmissioner, tätningar, pneumatik, service av fläktar och pumpar. MOMENTUM kursprogram för utbildningar inom rullningslager, transmissioner, tätningar, pneumatik, service av fläktar och pumpar. KURSPROGRAM Undersökningar har visat att två tredjedelar av alla oplanerade

Läs mer