UTBILDNING & TJÄNSTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNING & TJÄNSTER"

Transkript

1 UTBILDNING & TJÄNSTER

2 Effektiv och lönsam produktion! Idhammar AB är ett kunskapsföretag med specialisering inom områdena produktionseffektivitet, driftsäkerhet och underhåll. Vi har över 35 års erfarenhet av att hjälpa våra kunder att öka sin effektivitet och lönsamhet. Idhammar AB genomför konsult- och suppdrag såväl i Sverige som internationellt. På ett tryggt och säkert sätt hjälper vi våra kunder att uppnå eftersträvade mål. Kompetens och erfarenhet ger resultat! AFFÄRSIDÉ: Att vara det ledande kunskapsföretaget inom driftsäkerhets- och underhållsområdet. Vår verksamhet skall fokusera på att utbilda och att utveckla våra kunders produktionsoch underhållsorganisationer för att möjliggöra ett optimalt utnyttjande av produktionsresurserna. idhammar ab tel fax

3 Med över 35 års erfarenhet! Historik 1973 startade Börje och Christer Idhammar tillsammans med fyra medarbetare Idhammar Konsult AB. Då var underhåll och driftsäkerhet ett helt nytt verksamhetsfält för konsulter så företaget blev snart dominerande inom området. Bolaget växte i stadig takt under 1980-talet, man utvecklade och sålde underhållssystem, bedrev och konsultverksamhet. Ett av dotterbolagen som sedan startades var Idhammar Teknik AB (Itek) som framför allt sålde instrument och hjälpmedel för underhållsverksamhet. Under början av 1990-talet togs Itek över i sin helhet av Jürgen Steffens. Under 1995 breddades ägandet och verksamheten inriktades helt på och konsulttjänster. Verksamheten växte och 1999 förvärvades företaget Börje Idhammar AB. Under 2000 inköptes även Produktivitetsspelet AB och i samband med detta namnändrades företagsgruppen till Idhammar AB. År 2002 tillkom TPD AB, ett företag som under lång tid framgångsrikt arbetat inom samma segment som Idhammar och även haft många uppdrag internationellt. Förvärvet innebar en god förstärkning för att göra Idhammar AB till det dominerande kunskapsföretaget inom driftsäkerhets- och underhållsområdet. Kort om vad vi kan erbjuda: Utbildningar Kursutbudet riktar sig till alla nivåer, allt ifrån strategiska ar för ledningen till praktiskt inriktade ar för underhållspersonal och operatörer. De öppna kurserna riktar sig till deltagare från skilda företag, och genomförs på olika orter i landet. Efter ett par av de längre arna ges möjlighet att tentera till certifiering enligt branschorganisationskrav. Utöver de schemalagda kurserna genomförs varje år ett stort antal interna kurser och seminarier hos våra kunder. De företagsanpassade arna är ofta ett steg i mer omfattande utvecklingsprogram och kan också kombineras med konsultinsatser. Målsättningen kan vara att öka produktionseffektivitet, driftsäkerhet eller att få en effektivare underhållsverksamhet. Konsultverksamhet Konsultutbudet omfattar allt ifrån konsultstöd i strategifrågor på ledningsnivå till teknikkonsulter, verksamma inom produktions- och underhållsområdet. Vi genomför ofta auditering och analys av produktions- och underhållsverksamheten hos våra kunder. Utifrån resultaten av analyserna utformas vision, mål och strategi kring nödvändigt förändringsarbete. I syfte att effektivisera underhållsarbetet och underhållets arbetsprocesser utför vi processanalyser, inför informationssystem, systematiserar underhåll, effektiviserar stödprocesser etcetera. Vi använder välkända koncept och metoder, exempelvis 5S, Lean, TPM, SMED, KAIZEN, RCM och RCA. Vi kan även bistå med resursförstärkning direkt hos våra kunder. Utbildning Utbildningar Vi tillhandahåller ar med anknytning till produktionseffektivitet, driftsäkerhet och underhåll till målgrupper på olika nivåer, roller och befattningar i företaget. Företagsanpassad De flesta av våra ordinarie kurser kan vi genomföra företagsinternt. Vi kommer till er eller där ni önskar vara. Kombinera själv ihop ett specialanpassat paket! Seminarier Idhammar arrangerar även seminarier och konferenser, de flesta inom produktion och underhåll. Håll utkik på vår hemsida för kommande aktiviteter. Konsultverksamhet Konsulttjänster Vi kan erbjuda konsulttjänster riktade till strategisk, taktisk och operativ nivå kring frågor som rör produktionseffektivitet, driftsäkerhet och underhåll. Förändringsledning Är du i behov av att förändra verksamheten och få dina medarbetare med dig i processen? Vi hjälper dig, som är ansvarig för eller som skall leda ett förändringsarbete, med stöd eller som bollplank. Resursförstärkning Rätt kompetens vid varje givet tillfälle i ett företag är svårt. En flexibel och kostnadseffektiv lösning är att temporärt hyra in resurser med rätt kompetens. Kontakta oss, vi har resurser! idhammar ab tel fax

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om Idhammar 3 Att utveckla underhåll och driftsäkerhet 5 Kompetensutveckling 6 Kompetens och ledarskap 7 Kompetensanalys 8 Resursförstärkning 9 Förändringsledning 10 Certifiering 11 Utbildning: Att leda och utveckla underhållet 12 Utbildning: Specialist som underhållstekniker 14 Utbildning: Ekonomiska underhållsstrategier 16 Utbildning: Livstidskostnad/Livstidsvinst LCC/LCP 17 Utbildning: Underhållsstyrning med nyckeltal 18 Utbildning: Beredning och planering av underhållet, del 1 19 Utbildning: Beredning och planering av underhållet, del 2 20 Utbildning: Riskbaserat underhåll - RCM 21 Utbildning: Grundorsaksanalys - RCA 22 Utbildning: Logisk felsökning 23 Utbildning: FU och inspektionsteknik, del 1 24 Utbildning: FU och inspektionsteknik, del 2 25 Utbildning: Produktionsanpassat underhåll 26 Utbildning: Att starta och leda TPM 27 Varför el? 28 Utbildning: Elkunskap, steg 1 29 Utbildning: Elkunskap, steg 2 30 Utbildning: Elunderhåll för mekaniker 31 Utbildning: FU av elektrisk utrustning 32 Utbildning: Elsäkerhetsansvar med policy och praktiskt genomförande 33 Underhållsförråd 35 Utbildning: Underhållsförråd, del 1, Rutiner, hantering, materialkännedom 36 Utbildning: Underhållsförråd, del 2, Förrådets ekonomi och styrning 37 Utbildning: Hydraulik - grundkurs 38 Utbildning: Pneumatik - grundkurs 39 Utbildning: Underhåll av pumpar, ventiler och värmeväxlare 40 Utbildning: Tribologi och smörjteknik, del 1 41 Utbildning: Tribologi och smörjteknik, del 2 42 Utbildning: Tribologi och smörjteknik, del 3 43 Effektiv produktion - Lean produktion 44 Utbildning: Lean Ledarskap 45 Utbildning: Lean Maintenance 46 Utbildning: Lean Production 47 Utbildning: Lean-verktygen 48 Utbildning: Leanspelet 50 Utbildning: Produktivitetsspelet 51 Utbildning: FMEA - Feleffektsanalys 52 Utbildning: Six Sigma - Utbildning till Green Belt 53 Utbildning: TAK-analys / OEE 54 TITAN - Produktionsuppföljningssystem 55 Underhållssystem och underhållsprocesser 56 Våra kunder 57 Allmänna kursvillkor 58 Litteratur 59

5 allmän information Att utveckla underhåll och driftsäkerhet Idhammar har hjälpt många företag i Sverige och utomlands att uppnå stabila och driftsäkra produktionsprocesser och ett effektivt underhåll. Underhåll och driftsäkerhet påverkar maskinernas tillgänglighet, organisationens effektivitet och företagets möjlighet att skapa värde av resurser, råvaror och kapital. Ett bra underhåll säkerställer även att utrustningar, maskiner och processer är säkra för människa, miljö och omvärld. Idhammars modell för underhållsutveckling ser ut på detta sätt: Optimera Skapa driftsäkerhet Utveckla underhållet Handlingsplaner Strategi / policy Nulägesanalys Förstudie / nyckeltal I de mest omfattande stegen, att utveckla underhållet och att skapa driftsäkerhet, arbetar vi med Idhammarpyramiden en beprövad modell för att uppnå och säkra framgång. Fortsatt utveckling Teknik och metoder Förbättringar Arbetssätt Fördelning av underhållsarbete Systematik Mätning och uppföljning Inriktning Organisation och ansvarsfördelning Processer och infrastruktur Med hjälp av Idhammarpyramiden skapas en fast bas för underhållets processer och arbetssätt. Utifrån denna drivs arbetet med att öka och säkra driftsäkerheten. Idhammars roll i utvecklingsarbetet är att tillföra kompetens, stödja förändringsarbetet och coacha de ledare som arbetar med förändringen. idhammar ab tel fax

6 allmän information Resultatinriktad kompetensutveckling Personal med rätt, tillgång till moderna metoder och med rätt verktyg kommer att kunna bidra mycket positivt till ökad produktivitet i företaget. Varje steg i en förändringsprocess kan kräva tillförsel av kunskaper och detta gäller alla nivåer i företaget. Ökad kompetens krävs ofta för att ge nya insikter och rätt motivation för att genomföra förändringen. Enkelt uttryckt kan kompetens beskrivas i fyra nivåer: Omedvetet kompetent Medvetet kompetent Medvetet inkompetent Omedvetet inkompetent Företagsanpassad Kombinera kurserna själv De flesta av våra ordinarie ar kan genomföras som intern. Det går också bra att kombinera ihop delar av eller hela ar i ett specialanpassat paket. Utbildningen genomförs sedan på plats hos er eller på ett konferenscenter nära ert företag. Fördelarna med interna ar är flera. Ni kan själva helt och hållet påverka upplägget och innehållet i en. Är kostnadseffektiv om det är flera deltagare i samma ämne. Ni kan själva kan bestämma tid och plats för en. Utbildningen kan anpassas till er verksamhet och de vardagsproblem ni ställs inför. Nivån på en anpassas efter deltagarnas kunskapsnivå och behov. Utbildningen är en del av verksamhetsutvecklingen och kan kombineras med olika typer av konsultstöd. I en kan även praktiska moment i er anläggning läggas in. Kombinera själv ihop ett specialanpassat paket! Att starta och leda TPM Beredning och planering av underhåll?? Elkunskap steg1 Tribologi och smörjteknik Lean Maintenance FU och inspektionsteknik Leanspelet Logisk felsökning Elkunskap steg 2

7 allmän information kompetens & ledarskap Att ha rätt kompetens i organisationen och att ha rätt kompetens inför framtida utmaningar är en av de största utmaningarna som de ansvariga för en verksamhet står inför Vi erbjuder en produkt och metodik Competence Management för att systematiskt hantera denna fråga. Att arbeta med utveckling av produktionsoch underhållsorganisationernas metoder och arbetssätt och uppnå bestående förändringar, kräver tillgång till rätt metoder och kompetens. Idhammar AB har en gedigen och handfast kompetens om hur förändringsarbete skall planeras, initieras, implementeras och drivas. Vi erbjuder ett antal kurser inom detta område för ledare inom produktion och underhåll. Om kunder som står inför förändringar saknar egen kompetens eller om kompetens och resurser inte räcker till, kan vi vid behov stötta med en temporär resursförstärkning. Detta kan vara en projektledare eller ett temporärt förändringsstöd i företaget. Vi kan även under kortare eller längre tid bemanna olika funktioner inom produktions- eller underhållsorganisationen. idhammar ab tel fax

8 allmän information Kompetensanalys och kompetensförsörjning - ett sätt att trygga företagets framtid Du har säkert hört det förut och du har kanske sagt det själv men det tål att upprepas: Medarbetarnas kompetens är helt avgörande för ditt företags möjlighet att lyckas Bakgrund Svenska företag är långt framme när det gäller att skapa platta organisationer. Ansvar och befogenheter flyttas längre och längre ner i företaget, vilket är bra under förutsättning att den som får det nya ansvaret har kompetens att klara sina uppgifter. Nya arbetssätt kräver andra kompetenser, inte bara på utförandesidan utan också i ledarrollen. En förutseende arbetsgivare ser till att ha rätt kompetens på rätt plats. Vi hjälper många kunder att ta fram målsättningar och kompetensutvecklingsplaner för enskilda individer, grupper eller hela avdelningar. Kompetensanalys och utformning av övergripande kompetensutvecklingsmål kan också erbjudas i samband med detta. Kompetensanalys användningsområden Att kartlägga medarbetarnas nuvarande kompetens Att analysera behovet av framtida behövda kompetenser Att skapa underlag för medarbetarsamtal och personliga utvecklingsplaner Att analysera och budgetera företagets totala sbehov Att skapa kravprofiler vid nyrekrytering Att kartlägga kompetensförluster vid personalavgångar, omorganisation och pensionsavgångar HR-personal, linjechefer, kompetensutvecklingsansvariga. Deltagarna ska efter kursen kunna upprätta ett kompetensträd över företagets befattningar och roller, förstå hur en kompetensinventering går till samt kunna analysera behovet av framtida behövd kompetens. 2 dagar. Deltagarna erhåller ett kompendium som är anpassat till kursen. Kraven på företagen och därmed på medarbetarna ökar ständigt i en allt hårdare konkurrens om marknadsandelar och lönsamhet. För att säkerställa att företag har en fungerande kompetensförsörjning har en svensk standard SS tagits fram. Standarden omfattar övergripande krav på ett ledningssystem för kompetensförsörjning samt specifika krav på processen för detta arbete. En viktig del för att uppfylla standarden är att utforma kompetens i enlighet med uppgjord plan. Kursinnehåll i korthet De ständigt ökande kraven på företagen och medarbetarna Standarden SS Modell för ledningssystemet för kompetensförsörjning Företagets visioner och mål vilken kompetens behövs? Att kartlägga den befintliga kompetensen Att utvärdera skillnaden mellan önskat läge och dagsläge Utvecklings- och handlingsplanen

9 allmän information Resursförstärkning Att ha rätt kompetens och rätt resurser vid varje givet tillfälle i ett företags utveckling är svårt En flexibel och kostnadseffektiv lösning är därför att temporärt under en kortare tid, hyra in resurser med rätt kompetensprofil för de uppgifter som måste lösas. Idhammars medarbetare har i de flesta fall ett förflutet som produktions- eller underhållsansvariga i större och mindre företag. Många av våra medarbetare är drivna och erfarna förändringsledare, en kompetens som kan komma väl till pass vid utveckling eller förändring i ett företags verksamhet. Vi kan stå till tjänst med: Förändringsledare Produktionschefer Underhållschefer Projektledare Underhållsingenjörer El- och instrumentchefer Underhållstekniker Systemtekniker Våra medarbetare har stora möjligheter att tillföra ny och aktuell kompetens i ditt företags produktions- eller underhållsorganisation. På detta sätt slår ni två flugor i en smäll, dels kan ni lösa ett resursproblem, dels kan ni tillföra kompetens. De resurser ni hyr verkar i er organisation under en kortare eller längre tid beroende på de behov ni har. 9

10 allmän information Förändringsledning Change Management och Coachning Har du behov av att förändra verksamheten och få dina medarbetare med dig i processen? Vi hjälper dig, som är ansvarig för eller som skall leda ett förändringsarbete, med stöd eller som coacher. De olika aspekterna av en förändring är sällan uppenbart synliga i en organisation. Om du jämför en organisation med ett isberg så är de företeelser man kan se, såsom organisation, formell struktur, processer och teknik, endast en bråkdel. Resten, huvuddelen, döljer sig under ytan. Där finns kultur, tradition, beteenden, politik och värderingar, det som sitter i väggarna. För att lyckas med förändringsarbetet måste du lägga kraft på att lyfta upp de dolda företeelserna till ytan, annars får du inte medarbetarna med dig och får ett motstånd mot förändringen. SYNLIGA FÖRETEELSER Arbetsmetoder Miljö och omgivning Regler System Teknik & Ekonomi För att genomföra ett effektivt förändringsarbete måste delaktighet skapas kring förändringen. Delaktiga medarbetare, som alla har en tydlig framtida bild av hur det bör se ut när förändringen är genomförd, är en framgångsfaktor för att lyckas. Vidare krävs resurser som driver förändringsarbetet framåt, som uppmärksammar framgång och hanterar misslyckanden. Idhammar kan hjälpa er till en varaktig förändring och framgång! IDHAMMAR kan erbjuda: Professionellt stöd där er organisation saknar resurser eller kompetens. Verksamhetskunnande inom Produktion, Underhåll och Driftsäkerhet. Handfasta verktyg och metoder för att skapa dialog på alla nivåer i en organisation. Arbetsformer för att skapa delaktiga och motiverade medarbetare. Erfarenhet av att driva förändringsarbete i tillverkande företag. Coachning av chefer och förändringsledare. DOLDA FÖRETEELSER Beteende Kompetens Värderingar och attityder Kultur Självbild 10 idhammar ab tel fax

11 undershållsteknik Certifiering ar med möjlighet till EFNMS-certifiering Varför en certifiering? Med en certifiering kan du bevisa för en arbetsgivare, uppdragsgivare, kund eller samarbetspartner att du har dokumenterad kunskap inom ett speciellt område Vad krävs? Våra ar, där du har möjlighet att gå vidare till certifiering, innehåller som regel fyra fristående tredagarsavsnitt och mer än 100 timmar lärarledd. För certifiering krävs det att du efter genomgången har godkänt resultat på den avslutande EFNMS-examinationen. Certifierande instans är i Sverige UTEK. Certifiering kan idag ske på två nivåer: Nationell Europeisk Vad är EFNMS och UTEK? EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies) är en europeisk samarbetsorganisation för certifiering av underhållspersonal i Europa. UTEK (Föreningen Underhållsteknik) bildades 1969 och är den svenska riksorganisationen för underhållsfrågor. UTEK är den lokala representanten för EFNMS certifieringar i Sverige. Läs mer på alt. Använd kravet på certifiering i platsannonser. Kraven på dem du söker blir tydliga. Även om de sökande saknar certifiering, så förstår de vilken kompetensprofil du efterfrågar. Erbjud certifiering vid rekrytering. Konkurrensen om kompetens kan vara tuff vid rekrytering. Ett erbjudande om en som kan leda till certifiering kan vara det anbud som får båda parter att komma överens. Idhammar kan erbjuda två ar med möjlighet till EFNMS-certifiering: Att leda och utveckla underhållet Specialist som underhållstekniker Läs mer om dessa kurser på följande sidor. Certifiering för dig som individ kan ge både ökad status, ökat ansvar och högre befattning. Allt fler företag använder idag Idhammars ar, med möjlighet till certifiering, som krav vid nyanställningar inom underhåll. Varför ska jag som arbetsgivare certifiera mina medarbetare? Det är kostnadseffektivt att låta en medarbetare certifiera sig för en ny roll istället för att genomföra en kostsam nyrekrytering. Han eller hon får dessutom en nystart och ökad självkänsla. certifiering höjer värdet på din kompetens! idhammar ab tel fax

12 Att leda och utveckla underhållet med möjlighet till EFNMS-certifiering Att vara ansvarig för driftsäkerheten på produktionsutrustningen eller att vara ansvarig för underhållsfunktioner ställer speciella kompetenskrav på de som innehar dessa befattningar Att förvalta utrustning och anläggningar för att hålla dessa på en oförändrad teknisk nivå räcker inte. Idag krävs att produktions- och underhållsorganisationerna klarar att utveckla sina arbetssätt, metoder och själva produktionsanläggningen för att skapa effektiva anläggningar. Deltagarna ska efter genomförd kurs ha kunskaper för att leda och utveckla driftsäkerhets- och underhållsverksamheten på det egna företaget. Utbildningen ger deltagarna möjlighet att lära sig metoder och angreppssätt för att öka företagets produktivitet och kostnadseffektivitet. Deltagarna ska också ha fått den undervisning som behövs för att utföra den tentamen som genomförs för EFNMS certifierad expert inom underhållsledning. Hör gärna av dig till oss om du önskar ytterligare information om en. Välkommen! Kursinnehåll Strategi och terminologi Terminologi och definitioner enl. standarden SS-EN Underhållets historiska utveckling Olika underhållsstrategier Underhållsfilosofier Olika branscher - olika underhåll? Underhållets roll i företaget Underhållets påverkan på företagets ekonomi Olika organisationsformer för underhållsverksamheten Ledningssystemets uppbyggnad och påverkan på underhåll Yttre ramar för underhåll, kvalitetssystem, miljöledningssystem samt EU:s maskindirektiv och miljöförordningar Underhållsutveckling Tillförlitlighet och driftsäkerhet Underhållets byggstenar Underhållsutveckling i praktiken Att göra underhållet mät- och styrbart Underhållspolicy Nyckeltal Service level agreements Förebyggande underhåll Fel och störningar Tillståndskontroller Aktiviteter i det förebyggande underhållet Tribologi - hur leder vi smörjunderhållet? Att räkna hem förebyggande underhåll TPM TAK/OEE 5S Operatörsunderhåll Ständiga förbättringar Praktiskt införande Att uppnå ett effektivt underhåll Hur når man ett planerat underhåll? Att nå världsklass inom underhåll - - benchmarking Underhållsprocesser IT-stöd för underhåll och driftsäkerhet Optimering med hjälp av RCM 12

13 efnms-certifiering Kursen är utformad för att svara mot EFNMS krav på Certifierad Underhållsledare. Efter slutförd kurs kan deltagaren, om så önskas, genomföra en tentamen som anordnas av UTEK, Föreningen Underhållsteknik. Vid godkänd tentamen blir deltagaren European Expert in Maintenance Management - en utmärkelse som garanterar mycket goda underhållskunskaper. Har du några frågor gällande tentamen? Kontakta oss gärna så förklarar vi hur det fungerar. Kursinnehåll forts. Effektivt avhjälpande underhåll Logik och metodik i felsökning Felanalys Effektiv underhållsplanering Planering och beredning Förrådshållning och reservdelsstrategi Inköp och anskaffning Strategiska val Strategiska val för underhållet Eget underhåll? Outsourcing? Uppgiftsanalys Funktionsavtal Underhåll genom livscykeln LCC/LCCP - Att göra rätt från början Beräkningar Organisation Olika typer av underhållsorganisationer Ansvarsfördelning - produktion/underhåll Outsourcing och partnerskap Produktivitet, arbetsmiljö och säkerhet Ökad produktivitet, bättre arbetsmiljö och högre säkerhet Underhållsutveckling - praktikfall Underhållshandbok Tillståndsbaserat underhåll RCM Utveckling och ledarskap Teamutveckling Ledarskap och förändringsledning Coaching Framtagning av egen utvecklingsstrategi Att gå från nuläge till önskat läge World Class Manufacturing webbstöd: I samband med en har deltagarna möjlighet att via en egen webbsida ta del av diskussioner och information såsom aktuella scheman, fördjupningsmaterial, litteraturlistor, tentamen och annan viktig information gällande kursen. Denna sida är tänkt att fungera som ett komplement under kursens gång. Ledning och personal inom produktion och underhåll. Deltagarna skall lära sig att leda, utvärdera, förändra och förbättra driftsäkehetsoch underhållsverksamheten. Efter genomgången kurs skall deltagarna ha erhållit den undervisning som erfordras för att genomföra tentamen för EFNMS certifiering European expert in Maintenance Management. kursens metod/innehåll: Kursen bygger på förläsningar och teoretiska studier varvat med praktiska tilllämpningar av det område som studeras. Deltagarna kommer att få ta del av föreläsningar av erkända experter inom de olika områden som avhandlas. KURSLÄNGD: 4 delar om 3 dagar vardera. del 5 instudering: Frivilligt förberedande instuderingsblock på 2 dagar. Lärarledd repetition inför EFNMS-tentamen. (avgift för denna del tillkommer) Deltagarna erhåller ett material som är anpassat till en. 13

14 Specialist som underhållstekniker med möjlighet till EFNMS-certifiering En kurs för dig som väljer att utveckla din kompetens inom underhållsområdet Denna har utvecklats tillsammans med UTEK (Föreningen Underhållsteknik) för att ge deltagarna en bred kunskap inom underhållsområdet. Den motsvarar också EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies) kravspecifikation för Europacertifierad underhållstekniker, en certifiering giltig inom 21 länder i Europa. Utbildningen är framtagen för dig som vill utveckla dig inom underhållsområdet och få ett bevis på dina kunskaper. Kursen behandlar grundläggande och moderna koncept, metoder och teknik inom underhållsområdet. Den är uppdelad i fyra delar om tre delar vardera med ca en månads mellanrum. Deltagarna skall få så breda kunskaper under kursen att de aktivt kan medverka till att underhållsverksamheten utvecklas. Deltagarna skall också få sådan insikt inom underhållsområdet att de kan avlägga examen för Europacertifierad underhållstekniker enligt EFNMS krav. Vid avlagd examen utfärdas ett kunskapsbevis som är till fördel både för deltagaren och deltagarens företag. Vissa självstudier utanför kursen krävs för att klara tentamen. Vi erbjuder professionellt stöd genom hela en fram till dagen för tentamen. Har du frågor om en så tveka inte att höra av dig till oss. Kursinnehåll Att bygga ett framgångsrikt underhåll Vilka faktorer är viktiga i ett bra underhåll? Hur prioriteras de olika byggstenarna? Vilka resultat kan förväntas? Livstidskostnad - Livtidsvinst Introduktion till LCC/LCP-konceptet Beräkning av LCC/LCP LCC/LCP som beslutsverktyg Målet med underhållet Underhållets uppdrag, kostnader och värde Driftsäkerhet Olika faktorer som påverkar en anläggnings driftsäkerhet Beräkning av driftsäkerhet Produktion, driftsäkerhet och ekonomi Underhållets roll och betydelse Lönsamhet och underhållsinvesteringar Avhjälpande och förebyggande underhåll Optimering av oplanerat kontra planerat underhåll Hur når man ett planerat underhåll? Strategier i underhållet Underhållets huvudprocesser Underhållets arbetscykel - hur underhållsprocesserna samverkar Informations- och underhållssystem IT-systemens uppbyggnad Grunderna i ett affärssystem Underhållssystemets uppbyggnad och funktion Dokumentation och dokumenthantering Användning av underhållsdokumentation Symboler/standarder Organisation och användning Underhållsavtal Varför underhållsavtal? Externa och interna avtal Funktions- och utförandeavtal Standardavtal Nomenklatur Definitioner av underhållstermer enligt standarden SS-EN Information om tentamen till certifierad specialist som underhållstekniker 14

15 Kursinnehåll forts TPM Mätetal - TAK Operatörsunderhåll 5S SMED Förebyggande underhåll av mekanisk utrustning Olika typer av tillståndskontroller Inspektionsmetoder på vanligt förekommande utrustning och maskinelement Systematiskt förbättringsarbete Kreativitet i grupp Mätmetoder Belöning och motivation Att leda SFA Effektiva verktyg Teambuilding - Att arbeta i grupp Vad är en bra arbetsgrupp? Grupprocesser och gruppstruktur Kommunikation Problemlösning - Konflikthantering Logik och metodik i felsökning Orsaksanalys Felsökningsmetoder Systematik i felsökningsarbetet Beredning och planering av uh-arbeten Grunderna i beredning och planering Arbetsorderflöde Schemaläggning av underhåll Resursallokering Planeringsmetoder Tribologi Olika slitagetyper Smörjning och smörjtillstånd Maskinelement Hur skapar vi ett bra smörjunderhåll? Reparationsteknik mek & el Olika reparationsmetoder Säkerhetsaspekter vid reparationsarbeten Föreskrifter vid elarbeten Reservdelshållning Driftsäkerhet och reservdelshållning Grunderna i förrådshantering Kapital- och förrådshållningskostnader Analysmetoder Förebyggande underhåll av elektrisk utrustning Olika typer av tillståndskontroller Inspektionsmetoder på vanligt förekommande utrustning och maskinelement Kvalitet och miljö Så påverkar underhåll och driftsäkerhet kvalitet och miljö Definitioner och nomenklatur Ledningssystem Miljöledningssystem Praktiskt arbete med ledningssystem Arbetsmiljöarbete Förebyggande arbetsmiljöarbete AML Mänsklig verkningsgrad Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön Automation och processtyrning Processtyrsystem - översikt Automation - översikt Utvecklingstrender Materiallära Olika material och deras egenskaper Hur material slits och havererar Metoder för oförstörande provning RCM Reliability Centered Maintenance Introduktion till RCM-konceptet Funktioner, funktionsfel, felsätt och feleffekter Riskanalyser Kursen är utformad för att svara mot EFNMS krav på Specialist som Underhållstekniker. Möjlighet finns för deltagarna att efter en delta i de av UTEK anordnade prövningstillfällena, vilka efter godkänd tentamen leder till EFNMS certifiering som Certified Maintenance Technician Specialist. Arbetsledning inom underhåll, underhållsingenjörer samt underhållstekniker och underhållspersonal. Deltagarna skall efter kursen ha kunskaper motsvarande kraven enligt EFNMS specialist som underhållstekniker. kursens metodik/innehåll: Kursen bygger på föreläsningar, övningar, workshops och diskussioner i plenum. Vissa självstudier är nödvändiga för att klara tentamen. Deltagarna kommer att få ta del av föreläsningar av erkänt sakkunniga personer inom respektive ämnesområde. 4 delar om 3 dagar vardera. del 5 instudering: Frivilligt förberedande instuderingsblock på 2 alt 3 dagar. Lärarledd fördjupning inför EFNMS-tentamen. (avgift för denna del tillkommer) Deltagarna erhåller ett material som är anpassat till en. webbstöd: Webbstöd innebär att deltagarna har möjlighet att via en egen webbsida ta del av diskussioner och information såsom aktuella scheman, fördjupningsmaterial, litteraturlistor, tentamen och annan viktig information gällande kursen. Denna sida är tänkt att fungera som ett komplement under kursens gång. 15

16 Ekonomiska underhållsstrategier Kursen redogör för hur olika underhållsstrategier kan läggas upp ur ett totalekonomiskt helhetsperspektiv För att en hög effektivitet och kvalitet i produktionen skall säkerställas till rätt kostnad, måste underhållet bedrivas på rätt sätt och ses som en naturlig del av produktionen. En hög driftsäkerhet och problemfri drift till rätt kostnad uppnås när produktionen och underhållet sätter upp gemensamma mål och tillsammans utarbetar strategierna för att nå målen. Ledare inom produktion och underhåll som önskar lära sig mera om hur ett strategiskt underhåll införs och bedrivs i företaget Att skapa förståelse och kunskap om grundprinciper för uppläggning av samverkande strategier, med lönsam kvalitetsproduktion som resultat 2 dagar Deltagarna erhåller ett kompendium som är anpassat till kursen. Den här kursen beskriver underhåll och produktion ur ett helhetsperspektiv där lönsamheten i ett strategiskt underhållstänkande är ledstjärnan. Kursinnehåll LCC Livstidskostnad och LCP Livstidsvinst Användande av LCC-konceptet vid upphandling och i det dagliga underhållsarbetet Direkta och indirekta underhållskostnader Strategierna måste anpassas till kostnaderna Anläggningseffektivitet och driftsäkerhet TAK och OEE ger nyckeltal för målstyrning och verifiering av resultaten Underhållsdefinitioner och strategier När ska avhjälpande, förebyggande och/eller förbättrande underhåll användas? Ekonomi Verksamheten måste skapa värden som överstiger kostnaderna TPU/TPM Totalt Produktivt Underhåll Ett koncept som ständigt vinner nya anhängare RCM Reliability Centered Maintenance En systematisk prioriteringsmetod för riskbaserat underhåll 16

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE KURSKATALOG ALLMÄN LOGISTIK SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LEAN PRODUCTION TPM OCH UNDERHÅLLSTEKNIK PRODUKTIONSTEKNIK INKÖP PRODUKTIONSLOGISTIK LAGER OCH DISTRIBUTION ARBETSLEDARSKAP WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Innehållsförteckning

Läs mer

Underhållsseminarium i Kuala Lumpur

Underhållsseminarium i Kuala Lumpur en tidning från idhammargruppen nummer fyra 2008 Operativ styrning ger kontroll på verksamheten sidan 8 Varför outsourcing? sidan 4 Underhållsseminarium i Kuala Lumpur sidan 3 ledare Seminarium Idhammar

Läs mer

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation Inspirationskatalog Inspirationskatalogen är en sammanställning av information om de utbildningar som har genomförts i IDCs regi. Använd den gärna som inspirationskälla! Innehåll Högskoleutbildningar via

Läs mer

Proaktivt underhåll - Från brandkårsutryckning till planerade underhållsinsatser

Proaktivt underhåll - Från brandkårsutryckning till planerade underhållsinsatser Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Avdelningen för produktionsekonomi Proaktivt underhåll - Från brandkårsutryckning till planerade underhållsinsatser Sašo Karanfilovski Magnus Andersson ii

Läs mer

Nyheter från Idhammargruppen. drift

Nyheter från Idhammargruppen. drift Nyheter från Idhammargruppen drift Nummer 8 juni 2003 Innehåll: Produktivitetsspelet på Hammarplast Idhammar i Malaysia Hantera stopp Vad är TPU/TPM? Idhammar fyller 30 / Ny på jobbet Att vara kund hos

Läs mer

Vill Du vara med som deltagare eller kanske som föreläsare, hör av dig!

Vill Du vara med som deltagare eller kanske som föreläsare, hör av dig! Underhållscirkeln en del av vår Mötesplats Underhållscirkeln arrangeras en gång i månaden och har teman på teknik, ekonomi eller verksamhet på agendan. Bifogat finner du artiklar om de träffar vi hittills

Läs mer

Ett integrerat underhållsystem för att utveckla styrningen av underhållsfunktionen inom kommunaltekniska system

Ett integrerat underhållsystem för att utveckla styrningen av underhållsfunktionen inom kommunaltekniska system RAPPORT NR 166 Ett integrerat underhållsystem för att utveckla styrningen av underhållsfunktionen inom kommunaltekniska system - Centrala komponenter för effektivt underhåll Hösten 2005 Mattias Haraldsson

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean Utbildningsprogram 2010 produktion & lean 15-16 mars + 12-13 april + 6-7 maj + 31 maj-1 juni + 30-31 aug 2010, Göteborg 27-28 sept + 14-15 okt + 11-12 nov + 6-7 dec 2010 + 17-18 jan 2011, Stockholm 27

Läs mer

Resan till framgång Utbildningprogram

Resan till framgång Utbildningprogram Resan till framgång Utbildningprogram Training Brochure rev D E.indd 1 2010-08-23 13:22:04 Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Kunskap föder framgång Genom att utbilda

Läs mer

Kapitel 1. Projekt som arbetsform

Kapitel 1. Projekt som arbetsform Kapitel 1. Projekt som arbetsform Organisation formaliserad gruppbildning samordnad för att uppnå gemensamma mål. Organisationsteori; struktur (funktioner, befattningar, hierarkier, titlar och rangordning),

Läs mer

Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6

Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6 Ett nyhetsbrev om verksamhetsutveckling och kvalitet JANUARI 2007 Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6 Kurser och seminarier 2 Kvalitetschefens roll och kompetens 4 Förbättringsprojekt

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Utgångspunkter för hållbart arbete 5

Utgångspunkter för hållbart arbete 5 2 Innehåll Förord 4 Utgångspunkter för hållbart arbete 5 Kompetens för konkurrenskraft och hållbart arbete 6 Helhetssyn och långsiktighet Det fackliga uppdraget Vad är kompetens 8 Individuellt och organisatoriskt

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR NYHETER! LEAN E-SOURCIN SUPPLY CH MANAGEM MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING INKÖP

UTBILDNINGSKATALOG FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR NYHETER! LEAN E-SOURCIN SUPPLY CH MANAGEM MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING INKÖP UTBILDNINGSKATALOG 2014 NYHETER! LEDARSKAP INOM SUPPLY CH AIN E-SOURCIN G SUPPLIER R ELATIONSH IP MANAGEM ENT LEAN FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR 1 MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING LEDARSKAP

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Lean-Produktion i skolan

Lean-Produktion i skolan Lärarutbildningen VAL-Projektet Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Lean-Produktion i skolan Lean-Production in school Thomas Jansson Anders Sorpola Yrkeslärarexamen (180hp) Lärarutbildning (90hp)

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Nyckeltal För Förebyggande Underhåll Key Performance Measurements For Preventive Maintenance. Main title Subtitle

Nyckeltal För Förebyggande Underhåll Key Performance Measurements For Preventive Maintenance. Main title Subtitle Main title Subtitle Master of Science Thesis [in the Master Degree Programme, xxx xxx] Nyckeltal För Förebyggande Underhåll Key Performance Measurements For Preventive Maintenance Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Utbildningskatalog HT 2015 och VT 2016

Utbildningskatalog HT 2015 och VT 2016 Utbildningskatalog HT 2015 och VT 2016 SYNTELL ACADEMY Välkommen till Syntell Academy! Syntell bedriver kvalificerad utbildning inom alla sina kärnområden och levererar både teknisk och verksamhetsutvecklande

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

En Studie av SIQ-modellen Teori och Fallstudie

En Studie av SIQ-modellen Teori och Fallstudie Verksamhetsutveckling och kvalitet SIQ-modellen v2.0 1(28) En Studie av SIQ-modellen Teori och Fallstudie av Berkan Kapkac, berkank@kth.se Branosh Abravesh, branosh@kth.se Mattias Mårtensson, u14fj5u7@kth.se

Läs mer