UTBILDNING & TJÄNSTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNING & TJÄNSTER"

Transkript

1 UTBILDNING & TJÄNSTER

2 Effektiv och lönsam produktion! Idhammar AB är ett kunskapsföretag med specialisering inom områdena produktionseffektivitet, driftsäkerhet och underhåll. Vi har över 35 års erfarenhet av att hjälpa våra kunder att öka sin effektivitet och lönsamhet. Idhammar AB genomför konsult- och suppdrag såväl i Sverige som internationellt. På ett tryggt och säkert sätt hjälper vi våra kunder att uppnå eftersträvade mål. Kompetens och erfarenhet ger resultat! AFFÄRSIDÉ: Att vara det ledande kunskapsföretaget inom driftsäkerhets- och underhållsområdet. Vår verksamhet skall fokusera på att utbilda och att utveckla våra kunders produktionsoch underhållsorganisationer för att möjliggöra ett optimalt utnyttjande av produktionsresurserna. idhammar ab tel fax

3 Med över 35 års erfarenhet! Historik 1973 startade Börje och Christer Idhammar tillsammans med fyra medarbetare Idhammar Konsult AB. Då var underhåll och driftsäkerhet ett helt nytt verksamhetsfält för konsulter så företaget blev snart dominerande inom området. Bolaget växte i stadig takt under 1980-talet, man utvecklade och sålde underhållssystem, bedrev och konsultverksamhet. Ett av dotterbolagen som sedan startades var Idhammar Teknik AB (Itek) som framför allt sålde instrument och hjälpmedel för underhållsverksamhet. Under början av 1990-talet togs Itek över i sin helhet av Jürgen Steffens. Under 1995 breddades ägandet och verksamheten inriktades helt på och konsulttjänster. Verksamheten växte och 1999 förvärvades företaget Börje Idhammar AB. Under 2000 inköptes även Produktivitetsspelet AB och i samband med detta namnändrades företagsgruppen till Idhammar AB. År 2002 tillkom TPD AB, ett företag som under lång tid framgångsrikt arbetat inom samma segment som Idhammar och även haft många uppdrag internationellt. Förvärvet innebar en god förstärkning för att göra Idhammar AB till det dominerande kunskapsföretaget inom driftsäkerhets- och underhållsområdet. Kort om vad vi kan erbjuda: Utbildningar Kursutbudet riktar sig till alla nivåer, allt ifrån strategiska ar för ledningen till praktiskt inriktade ar för underhållspersonal och operatörer. De öppna kurserna riktar sig till deltagare från skilda företag, och genomförs på olika orter i landet. Efter ett par av de längre arna ges möjlighet att tentera till certifiering enligt branschorganisationskrav. Utöver de schemalagda kurserna genomförs varje år ett stort antal interna kurser och seminarier hos våra kunder. De företagsanpassade arna är ofta ett steg i mer omfattande utvecklingsprogram och kan också kombineras med konsultinsatser. Målsättningen kan vara att öka produktionseffektivitet, driftsäkerhet eller att få en effektivare underhållsverksamhet. Konsultverksamhet Konsultutbudet omfattar allt ifrån konsultstöd i strategifrågor på ledningsnivå till teknikkonsulter, verksamma inom produktions- och underhållsområdet. Vi genomför ofta auditering och analys av produktions- och underhållsverksamheten hos våra kunder. Utifrån resultaten av analyserna utformas vision, mål och strategi kring nödvändigt förändringsarbete. I syfte att effektivisera underhållsarbetet och underhållets arbetsprocesser utför vi processanalyser, inför informationssystem, systematiserar underhåll, effektiviserar stödprocesser etcetera. Vi använder välkända koncept och metoder, exempelvis 5S, Lean, TPM, SMED, KAIZEN, RCM och RCA. Vi kan även bistå med resursförstärkning direkt hos våra kunder. Utbildning Utbildningar Vi tillhandahåller ar med anknytning till produktionseffektivitet, driftsäkerhet och underhåll till målgrupper på olika nivåer, roller och befattningar i företaget. Företagsanpassad De flesta av våra ordinarie kurser kan vi genomföra företagsinternt. Vi kommer till er eller där ni önskar vara. Kombinera själv ihop ett specialanpassat paket! Seminarier Idhammar arrangerar även seminarier och konferenser, de flesta inom produktion och underhåll. Håll utkik på vår hemsida för kommande aktiviteter. Konsultverksamhet Konsulttjänster Vi kan erbjuda konsulttjänster riktade till strategisk, taktisk och operativ nivå kring frågor som rör produktionseffektivitet, driftsäkerhet och underhåll. Förändringsledning Är du i behov av att förändra verksamheten och få dina medarbetare med dig i processen? Vi hjälper dig, som är ansvarig för eller som skall leda ett förändringsarbete, med stöd eller som bollplank. Resursförstärkning Rätt kompetens vid varje givet tillfälle i ett företag är svårt. En flexibel och kostnadseffektiv lösning är att temporärt hyra in resurser med rätt kompetens. Kontakta oss, vi har resurser! idhammar ab tel fax

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om Idhammar 3 Att utveckla underhåll och driftsäkerhet 5 Kompetensutveckling 6 Kompetens och ledarskap 7 Kompetensanalys 8 Resursförstärkning 9 Förändringsledning 10 Certifiering 11 Utbildning: Att leda och utveckla underhållet 12 Utbildning: Specialist som underhållstekniker 14 Utbildning: Ekonomiska underhållsstrategier 16 Utbildning: Livstidskostnad/Livstidsvinst LCC/LCP 17 Utbildning: Underhållsstyrning med nyckeltal 18 Utbildning: Beredning och planering av underhållet, del 1 19 Utbildning: Beredning och planering av underhållet, del 2 20 Utbildning: Riskbaserat underhåll - RCM 21 Utbildning: Grundorsaksanalys - RCA 22 Utbildning: Logisk felsökning 23 Utbildning: FU och inspektionsteknik, del 1 24 Utbildning: FU och inspektionsteknik, del 2 25 Utbildning: Produktionsanpassat underhåll 26 Utbildning: Att starta och leda TPM 27 Varför el? 28 Utbildning: Elkunskap, steg 1 29 Utbildning: Elkunskap, steg 2 30 Utbildning: Elunderhåll för mekaniker 31 Utbildning: FU av elektrisk utrustning 32 Utbildning: Elsäkerhetsansvar med policy och praktiskt genomförande 33 Underhållsförråd 35 Utbildning: Underhållsförråd, del 1, Rutiner, hantering, materialkännedom 36 Utbildning: Underhållsförråd, del 2, Förrådets ekonomi och styrning 37 Utbildning: Hydraulik - grundkurs 38 Utbildning: Pneumatik - grundkurs 39 Utbildning: Underhåll av pumpar, ventiler och värmeväxlare 40 Utbildning: Tribologi och smörjteknik, del 1 41 Utbildning: Tribologi och smörjteknik, del 2 42 Utbildning: Tribologi och smörjteknik, del 3 43 Effektiv produktion - Lean produktion 44 Utbildning: Lean Ledarskap 45 Utbildning: Lean Maintenance 46 Utbildning: Lean Production 47 Utbildning: Lean-verktygen 48 Utbildning: Leanspelet 50 Utbildning: Produktivitetsspelet 51 Utbildning: FMEA - Feleffektsanalys 52 Utbildning: Six Sigma - Utbildning till Green Belt 53 Utbildning: TAK-analys / OEE 54 TITAN - Produktionsuppföljningssystem 55 Underhållssystem och underhållsprocesser 56 Våra kunder 57 Allmänna kursvillkor 58 Litteratur 59

5 allmän information Att utveckla underhåll och driftsäkerhet Idhammar har hjälpt många företag i Sverige och utomlands att uppnå stabila och driftsäkra produktionsprocesser och ett effektivt underhåll. Underhåll och driftsäkerhet påverkar maskinernas tillgänglighet, organisationens effektivitet och företagets möjlighet att skapa värde av resurser, råvaror och kapital. Ett bra underhåll säkerställer även att utrustningar, maskiner och processer är säkra för människa, miljö och omvärld. Idhammars modell för underhållsutveckling ser ut på detta sätt: Optimera Skapa driftsäkerhet Utveckla underhållet Handlingsplaner Strategi / policy Nulägesanalys Förstudie / nyckeltal I de mest omfattande stegen, att utveckla underhållet och att skapa driftsäkerhet, arbetar vi med Idhammarpyramiden en beprövad modell för att uppnå och säkra framgång. Fortsatt utveckling Teknik och metoder Förbättringar Arbetssätt Fördelning av underhållsarbete Systematik Mätning och uppföljning Inriktning Organisation och ansvarsfördelning Processer och infrastruktur Med hjälp av Idhammarpyramiden skapas en fast bas för underhållets processer och arbetssätt. Utifrån denna drivs arbetet med att öka och säkra driftsäkerheten. Idhammars roll i utvecklingsarbetet är att tillföra kompetens, stödja förändringsarbetet och coacha de ledare som arbetar med förändringen. idhammar ab tel fax

6 allmän information Resultatinriktad kompetensutveckling Personal med rätt, tillgång till moderna metoder och med rätt verktyg kommer att kunna bidra mycket positivt till ökad produktivitet i företaget. Varje steg i en förändringsprocess kan kräva tillförsel av kunskaper och detta gäller alla nivåer i företaget. Ökad kompetens krävs ofta för att ge nya insikter och rätt motivation för att genomföra förändringen. Enkelt uttryckt kan kompetens beskrivas i fyra nivåer: Omedvetet kompetent Medvetet kompetent Medvetet inkompetent Omedvetet inkompetent Företagsanpassad Kombinera kurserna själv De flesta av våra ordinarie ar kan genomföras som intern. Det går också bra att kombinera ihop delar av eller hela ar i ett specialanpassat paket. Utbildningen genomförs sedan på plats hos er eller på ett konferenscenter nära ert företag. Fördelarna med interna ar är flera. Ni kan själva helt och hållet påverka upplägget och innehållet i en. Är kostnadseffektiv om det är flera deltagare i samma ämne. Ni kan själva kan bestämma tid och plats för en. Utbildningen kan anpassas till er verksamhet och de vardagsproblem ni ställs inför. Nivån på en anpassas efter deltagarnas kunskapsnivå och behov. Utbildningen är en del av verksamhetsutvecklingen och kan kombineras med olika typer av konsultstöd. I en kan även praktiska moment i er anläggning läggas in. Kombinera själv ihop ett specialanpassat paket! Att starta och leda TPM Beredning och planering av underhåll?? Elkunskap steg1 Tribologi och smörjteknik Lean Maintenance FU och inspektionsteknik Leanspelet Logisk felsökning Elkunskap steg 2

7 allmän information kompetens & ledarskap Att ha rätt kompetens i organisationen och att ha rätt kompetens inför framtida utmaningar är en av de största utmaningarna som de ansvariga för en verksamhet står inför Vi erbjuder en produkt och metodik Competence Management för att systematiskt hantera denna fråga. Att arbeta med utveckling av produktionsoch underhållsorganisationernas metoder och arbetssätt och uppnå bestående förändringar, kräver tillgång till rätt metoder och kompetens. Idhammar AB har en gedigen och handfast kompetens om hur förändringsarbete skall planeras, initieras, implementeras och drivas. Vi erbjuder ett antal kurser inom detta område för ledare inom produktion och underhåll. Om kunder som står inför förändringar saknar egen kompetens eller om kompetens och resurser inte räcker till, kan vi vid behov stötta med en temporär resursförstärkning. Detta kan vara en projektledare eller ett temporärt förändringsstöd i företaget. Vi kan även under kortare eller längre tid bemanna olika funktioner inom produktions- eller underhållsorganisationen. idhammar ab tel fax

8 allmän information Kompetensanalys och kompetensförsörjning - ett sätt att trygga företagets framtid Du har säkert hört det förut och du har kanske sagt det själv men det tål att upprepas: Medarbetarnas kompetens är helt avgörande för ditt företags möjlighet att lyckas Bakgrund Svenska företag är långt framme när det gäller att skapa platta organisationer. Ansvar och befogenheter flyttas längre och längre ner i företaget, vilket är bra under förutsättning att den som får det nya ansvaret har kompetens att klara sina uppgifter. Nya arbetssätt kräver andra kompetenser, inte bara på utförandesidan utan också i ledarrollen. En förutseende arbetsgivare ser till att ha rätt kompetens på rätt plats. Vi hjälper många kunder att ta fram målsättningar och kompetensutvecklingsplaner för enskilda individer, grupper eller hela avdelningar. Kompetensanalys och utformning av övergripande kompetensutvecklingsmål kan också erbjudas i samband med detta. Kompetensanalys användningsområden Att kartlägga medarbetarnas nuvarande kompetens Att analysera behovet av framtida behövda kompetenser Att skapa underlag för medarbetarsamtal och personliga utvecklingsplaner Att analysera och budgetera företagets totala sbehov Att skapa kravprofiler vid nyrekrytering Att kartlägga kompetensförluster vid personalavgångar, omorganisation och pensionsavgångar HR-personal, linjechefer, kompetensutvecklingsansvariga. Deltagarna ska efter kursen kunna upprätta ett kompetensträd över företagets befattningar och roller, förstå hur en kompetensinventering går till samt kunna analysera behovet av framtida behövd kompetens. 2 dagar. Deltagarna erhåller ett kompendium som är anpassat till kursen. Kraven på företagen och därmed på medarbetarna ökar ständigt i en allt hårdare konkurrens om marknadsandelar och lönsamhet. För att säkerställa att företag har en fungerande kompetensförsörjning har en svensk standard SS tagits fram. Standarden omfattar övergripande krav på ett ledningssystem för kompetensförsörjning samt specifika krav på processen för detta arbete. En viktig del för att uppfylla standarden är att utforma kompetens i enlighet med uppgjord plan. Kursinnehåll i korthet De ständigt ökande kraven på företagen och medarbetarna Standarden SS Modell för ledningssystemet för kompetensförsörjning Företagets visioner och mål vilken kompetens behövs? Att kartlägga den befintliga kompetensen Att utvärdera skillnaden mellan önskat läge och dagsläge Utvecklings- och handlingsplanen

9 allmän information Resursförstärkning Att ha rätt kompetens och rätt resurser vid varje givet tillfälle i ett företags utveckling är svårt En flexibel och kostnadseffektiv lösning är därför att temporärt under en kortare tid, hyra in resurser med rätt kompetensprofil för de uppgifter som måste lösas. Idhammars medarbetare har i de flesta fall ett förflutet som produktions- eller underhållsansvariga i större och mindre företag. Många av våra medarbetare är drivna och erfarna förändringsledare, en kompetens som kan komma väl till pass vid utveckling eller förändring i ett företags verksamhet. Vi kan stå till tjänst med: Förändringsledare Produktionschefer Underhållschefer Projektledare Underhållsingenjörer El- och instrumentchefer Underhållstekniker Systemtekniker Våra medarbetare har stora möjligheter att tillföra ny och aktuell kompetens i ditt företags produktions- eller underhållsorganisation. På detta sätt slår ni två flugor i en smäll, dels kan ni lösa ett resursproblem, dels kan ni tillföra kompetens. De resurser ni hyr verkar i er organisation under en kortare eller längre tid beroende på de behov ni har. 9

10 allmän information Förändringsledning Change Management och Coachning Har du behov av att förändra verksamheten och få dina medarbetare med dig i processen? Vi hjälper dig, som är ansvarig för eller som skall leda ett förändringsarbete, med stöd eller som coacher. De olika aspekterna av en förändring är sällan uppenbart synliga i en organisation. Om du jämför en organisation med ett isberg så är de företeelser man kan se, såsom organisation, formell struktur, processer och teknik, endast en bråkdel. Resten, huvuddelen, döljer sig under ytan. Där finns kultur, tradition, beteenden, politik och värderingar, det som sitter i väggarna. För att lyckas med förändringsarbetet måste du lägga kraft på att lyfta upp de dolda företeelserna till ytan, annars får du inte medarbetarna med dig och får ett motstånd mot förändringen. SYNLIGA FÖRETEELSER Arbetsmetoder Miljö och omgivning Regler System Teknik & Ekonomi För att genomföra ett effektivt förändringsarbete måste delaktighet skapas kring förändringen. Delaktiga medarbetare, som alla har en tydlig framtida bild av hur det bör se ut när förändringen är genomförd, är en framgångsfaktor för att lyckas. Vidare krävs resurser som driver förändringsarbetet framåt, som uppmärksammar framgång och hanterar misslyckanden. Idhammar kan hjälpa er till en varaktig förändring och framgång! IDHAMMAR kan erbjuda: Professionellt stöd där er organisation saknar resurser eller kompetens. Verksamhetskunnande inom Produktion, Underhåll och Driftsäkerhet. Handfasta verktyg och metoder för att skapa dialog på alla nivåer i en organisation. Arbetsformer för att skapa delaktiga och motiverade medarbetare. Erfarenhet av att driva förändringsarbete i tillverkande företag. Coachning av chefer och förändringsledare. DOLDA FÖRETEELSER Beteende Kompetens Värderingar och attityder Kultur Självbild 10 idhammar ab tel fax

11 undershållsteknik Certifiering ar med möjlighet till EFNMS-certifiering Varför en certifiering? Med en certifiering kan du bevisa för en arbetsgivare, uppdragsgivare, kund eller samarbetspartner att du har dokumenterad kunskap inom ett speciellt område Vad krävs? Våra ar, där du har möjlighet att gå vidare till certifiering, innehåller som regel fyra fristående tredagarsavsnitt och mer än 100 timmar lärarledd. För certifiering krävs det att du efter genomgången har godkänt resultat på den avslutande EFNMS-examinationen. Certifierande instans är i Sverige UTEK. Certifiering kan idag ske på två nivåer: Nationell Europeisk Vad är EFNMS och UTEK? EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies) är en europeisk samarbetsorganisation för certifiering av underhållspersonal i Europa. UTEK (Föreningen Underhållsteknik) bildades 1969 och är den svenska riksorganisationen för underhållsfrågor. UTEK är den lokala representanten för EFNMS certifieringar i Sverige. Läs mer på alt. Använd kravet på certifiering i platsannonser. Kraven på dem du söker blir tydliga. Även om de sökande saknar certifiering, så förstår de vilken kompetensprofil du efterfrågar. Erbjud certifiering vid rekrytering. Konkurrensen om kompetens kan vara tuff vid rekrytering. Ett erbjudande om en som kan leda till certifiering kan vara det anbud som får båda parter att komma överens. Idhammar kan erbjuda två ar med möjlighet till EFNMS-certifiering: Att leda och utveckla underhållet Specialist som underhållstekniker Läs mer om dessa kurser på följande sidor. Certifiering för dig som individ kan ge både ökad status, ökat ansvar och högre befattning. Allt fler företag använder idag Idhammars ar, med möjlighet till certifiering, som krav vid nyanställningar inom underhåll. Varför ska jag som arbetsgivare certifiera mina medarbetare? Det är kostnadseffektivt att låta en medarbetare certifiera sig för en ny roll istället för att genomföra en kostsam nyrekrytering. Han eller hon får dessutom en nystart och ökad självkänsla. certifiering höjer värdet på din kompetens! idhammar ab tel fax

12 Att leda och utveckla underhållet med möjlighet till EFNMS-certifiering Att vara ansvarig för driftsäkerheten på produktionsutrustningen eller att vara ansvarig för underhållsfunktioner ställer speciella kompetenskrav på de som innehar dessa befattningar Att förvalta utrustning och anläggningar för att hålla dessa på en oförändrad teknisk nivå räcker inte. Idag krävs att produktions- och underhållsorganisationerna klarar att utveckla sina arbetssätt, metoder och själva produktionsanläggningen för att skapa effektiva anläggningar. Deltagarna ska efter genomförd kurs ha kunskaper för att leda och utveckla driftsäkerhets- och underhållsverksamheten på det egna företaget. Utbildningen ger deltagarna möjlighet att lära sig metoder och angreppssätt för att öka företagets produktivitet och kostnadseffektivitet. Deltagarna ska också ha fått den undervisning som behövs för att utföra den tentamen som genomförs för EFNMS certifierad expert inom underhållsledning. Hör gärna av dig till oss om du önskar ytterligare information om en. Välkommen! Kursinnehåll Strategi och terminologi Terminologi och definitioner enl. standarden SS-EN Underhållets historiska utveckling Olika underhållsstrategier Underhållsfilosofier Olika branscher - olika underhåll? Underhållets roll i företaget Underhållets påverkan på företagets ekonomi Olika organisationsformer för underhållsverksamheten Ledningssystemets uppbyggnad och påverkan på underhåll Yttre ramar för underhåll, kvalitetssystem, miljöledningssystem samt EU:s maskindirektiv och miljöförordningar Underhållsutveckling Tillförlitlighet och driftsäkerhet Underhållets byggstenar Underhållsutveckling i praktiken Att göra underhållet mät- och styrbart Underhållspolicy Nyckeltal Service level agreements Förebyggande underhåll Fel och störningar Tillståndskontroller Aktiviteter i det förebyggande underhållet Tribologi - hur leder vi smörjunderhållet? Att räkna hem förebyggande underhåll TPM TAK/OEE 5S Operatörsunderhåll Ständiga förbättringar Praktiskt införande Att uppnå ett effektivt underhåll Hur når man ett planerat underhåll? Att nå världsklass inom underhåll - - benchmarking Underhållsprocesser IT-stöd för underhåll och driftsäkerhet Optimering med hjälp av RCM 12

13 efnms-certifiering Kursen är utformad för att svara mot EFNMS krav på Certifierad Underhållsledare. Efter slutförd kurs kan deltagaren, om så önskas, genomföra en tentamen som anordnas av UTEK, Föreningen Underhållsteknik. Vid godkänd tentamen blir deltagaren European Expert in Maintenance Management - en utmärkelse som garanterar mycket goda underhållskunskaper. Har du några frågor gällande tentamen? Kontakta oss gärna så förklarar vi hur det fungerar. Kursinnehåll forts. Effektivt avhjälpande underhåll Logik och metodik i felsökning Felanalys Effektiv underhållsplanering Planering och beredning Förrådshållning och reservdelsstrategi Inköp och anskaffning Strategiska val Strategiska val för underhållet Eget underhåll? Outsourcing? Uppgiftsanalys Funktionsavtal Underhåll genom livscykeln LCC/LCCP - Att göra rätt från början Beräkningar Organisation Olika typer av underhållsorganisationer Ansvarsfördelning - produktion/underhåll Outsourcing och partnerskap Produktivitet, arbetsmiljö och säkerhet Ökad produktivitet, bättre arbetsmiljö och högre säkerhet Underhållsutveckling - praktikfall Underhållshandbok Tillståndsbaserat underhåll RCM Utveckling och ledarskap Teamutveckling Ledarskap och förändringsledning Coaching Framtagning av egen utvecklingsstrategi Att gå från nuläge till önskat läge World Class Manufacturing webbstöd: I samband med en har deltagarna möjlighet att via en egen webbsida ta del av diskussioner och information såsom aktuella scheman, fördjupningsmaterial, litteraturlistor, tentamen och annan viktig information gällande kursen. Denna sida är tänkt att fungera som ett komplement under kursens gång. Ledning och personal inom produktion och underhåll. Deltagarna skall lära sig att leda, utvärdera, förändra och förbättra driftsäkehetsoch underhållsverksamheten. Efter genomgången kurs skall deltagarna ha erhållit den undervisning som erfordras för att genomföra tentamen för EFNMS certifiering European expert in Maintenance Management. kursens metod/innehåll: Kursen bygger på förläsningar och teoretiska studier varvat med praktiska tilllämpningar av det område som studeras. Deltagarna kommer att få ta del av föreläsningar av erkända experter inom de olika områden som avhandlas. KURSLÄNGD: 4 delar om 3 dagar vardera. del 5 instudering: Frivilligt förberedande instuderingsblock på 2 dagar. Lärarledd repetition inför EFNMS-tentamen. (avgift för denna del tillkommer) Deltagarna erhåller ett material som är anpassat till en. 13

14 Specialist som underhållstekniker med möjlighet till EFNMS-certifiering En kurs för dig som väljer att utveckla din kompetens inom underhållsområdet Denna har utvecklats tillsammans med UTEK (Föreningen Underhållsteknik) för att ge deltagarna en bred kunskap inom underhållsområdet. Den motsvarar också EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies) kravspecifikation för Europacertifierad underhållstekniker, en certifiering giltig inom 21 länder i Europa. Utbildningen är framtagen för dig som vill utveckla dig inom underhållsområdet och få ett bevis på dina kunskaper. Kursen behandlar grundläggande och moderna koncept, metoder och teknik inom underhållsområdet. Den är uppdelad i fyra delar om tre delar vardera med ca en månads mellanrum. Deltagarna skall få så breda kunskaper under kursen att de aktivt kan medverka till att underhållsverksamheten utvecklas. Deltagarna skall också få sådan insikt inom underhållsområdet att de kan avlägga examen för Europacertifierad underhållstekniker enligt EFNMS krav. Vid avlagd examen utfärdas ett kunskapsbevis som är till fördel både för deltagaren och deltagarens företag. Vissa självstudier utanför kursen krävs för att klara tentamen. Vi erbjuder professionellt stöd genom hela en fram till dagen för tentamen. Har du frågor om en så tveka inte att höra av dig till oss. Kursinnehåll Att bygga ett framgångsrikt underhåll Vilka faktorer är viktiga i ett bra underhåll? Hur prioriteras de olika byggstenarna? Vilka resultat kan förväntas? Livstidskostnad - Livtidsvinst Introduktion till LCC/LCP-konceptet Beräkning av LCC/LCP LCC/LCP som beslutsverktyg Målet med underhållet Underhållets uppdrag, kostnader och värde Driftsäkerhet Olika faktorer som påverkar en anläggnings driftsäkerhet Beräkning av driftsäkerhet Produktion, driftsäkerhet och ekonomi Underhållets roll och betydelse Lönsamhet och underhållsinvesteringar Avhjälpande och förebyggande underhåll Optimering av oplanerat kontra planerat underhåll Hur når man ett planerat underhåll? Strategier i underhållet Underhållets huvudprocesser Underhållets arbetscykel - hur underhållsprocesserna samverkar Informations- och underhållssystem IT-systemens uppbyggnad Grunderna i ett affärssystem Underhållssystemets uppbyggnad och funktion Dokumentation och dokumenthantering Användning av underhållsdokumentation Symboler/standarder Organisation och användning Underhållsavtal Varför underhållsavtal? Externa och interna avtal Funktions- och utförandeavtal Standardavtal Nomenklatur Definitioner av underhållstermer enligt standarden SS-EN Information om tentamen till certifierad specialist som underhållstekniker 14

15 Kursinnehåll forts TPM Mätetal - TAK Operatörsunderhåll 5S SMED Förebyggande underhåll av mekanisk utrustning Olika typer av tillståndskontroller Inspektionsmetoder på vanligt förekommande utrustning och maskinelement Systematiskt förbättringsarbete Kreativitet i grupp Mätmetoder Belöning och motivation Att leda SFA Effektiva verktyg Teambuilding - Att arbeta i grupp Vad är en bra arbetsgrupp? Grupprocesser och gruppstruktur Kommunikation Problemlösning - Konflikthantering Logik och metodik i felsökning Orsaksanalys Felsökningsmetoder Systematik i felsökningsarbetet Beredning och planering av uh-arbeten Grunderna i beredning och planering Arbetsorderflöde Schemaläggning av underhåll Resursallokering Planeringsmetoder Tribologi Olika slitagetyper Smörjning och smörjtillstånd Maskinelement Hur skapar vi ett bra smörjunderhåll? Reparationsteknik mek & el Olika reparationsmetoder Säkerhetsaspekter vid reparationsarbeten Föreskrifter vid elarbeten Reservdelshållning Driftsäkerhet och reservdelshållning Grunderna i förrådshantering Kapital- och förrådshållningskostnader Analysmetoder Förebyggande underhåll av elektrisk utrustning Olika typer av tillståndskontroller Inspektionsmetoder på vanligt förekommande utrustning och maskinelement Kvalitet och miljö Så påverkar underhåll och driftsäkerhet kvalitet och miljö Definitioner och nomenklatur Ledningssystem Miljöledningssystem Praktiskt arbete med ledningssystem Arbetsmiljöarbete Förebyggande arbetsmiljöarbete AML Mänsklig verkningsgrad Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön Automation och processtyrning Processtyrsystem - översikt Automation - översikt Utvecklingstrender Materiallära Olika material och deras egenskaper Hur material slits och havererar Metoder för oförstörande provning RCM Reliability Centered Maintenance Introduktion till RCM-konceptet Funktioner, funktionsfel, felsätt och feleffekter Riskanalyser Kursen är utformad för att svara mot EFNMS krav på Specialist som Underhållstekniker. Möjlighet finns för deltagarna att efter en delta i de av UTEK anordnade prövningstillfällena, vilka efter godkänd tentamen leder till EFNMS certifiering som Certified Maintenance Technician Specialist. Arbetsledning inom underhåll, underhållsingenjörer samt underhållstekniker och underhållspersonal. Deltagarna skall efter kursen ha kunskaper motsvarande kraven enligt EFNMS specialist som underhållstekniker. kursens metodik/innehåll: Kursen bygger på föreläsningar, övningar, workshops och diskussioner i plenum. Vissa självstudier är nödvändiga för att klara tentamen. Deltagarna kommer att få ta del av föreläsningar av erkänt sakkunniga personer inom respektive ämnesområde. 4 delar om 3 dagar vardera. del 5 instudering: Frivilligt förberedande instuderingsblock på 2 alt 3 dagar. Lärarledd fördjupning inför EFNMS-tentamen. (avgift för denna del tillkommer) Deltagarna erhåller ett material som är anpassat till en. webbstöd: Webbstöd innebär att deltagarna har möjlighet att via en egen webbsida ta del av diskussioner och information såsom aktuella scheman, fördjupningsmaterial, litteraturlistor, tentamen och annan viktig information gällande kursen. Denna sida är tänkt att fungera som ett komplement under kursens gång. 15

16 Ekonomiska underhållsstrategier Kursen redogör för hur olika underhållsstrategier kan läggas upp ur ett totalekonomiskt helhetsperspektiv För att en hög effektivitet och kvalitet i produktionen skall säkerställas till rätt kostnad, måste underhållet bedrivas på rätt sätt och ses som en naturlig del av produktionen. En hög driftsäkerhet och problemfri drift till rätt kostnad uppnås när produktionen och underhållet sätter upp gemensamma mål och tillsammans utarbetar strategierna för att nå målen. Ledare inom produktion och underhåll som önskar lära sig mera om hur ett strategiskt underhåll införs och bedrivs i företaget Att skapa förståelse och kunskap om grundprinciper för uppläggning av samverkande strategier, med lönsam kvalitetsproduktion som resultat 2 dagar Deltagarna erhåller ett kompendium som är anpassat till kursen. Den här kursen beskriver underhåll och produktion ur ett helhetsperspektiv där lönsamheten i ett strategiskt underhållstänkande är ledstjärnan. Kursinnehåll LCC Livstidskostnad och LCP Livstidsvinst Användande av LCC-konceptet vid upphandling och i det dagliga underhållsarbetet Direkta och indirekta underhållskostnader Strategierna måste anpassas till kostnaderna Anläggningseffektivitet och driftsäkerhet TAK och OEE ger nyckeltal för målstyrning och verifiering av resultaten Underhållsdefinitioner och strategier När ska avhjälpande, förebyggande och/eller förbättrande underhåll användas? Ekonomi Verksamheten måste skapa värden som överstiger kostnaderna TPU/TPM Totalt Produktivt Underhåll Ett koncept som ständigt vinner nya anhängare RCM Reliability Centered Maintenance En systematisk prioriteringsmetod för riskbaserat underhåll 16

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

KURSÖVERSIKT 2016 UTBILDNINGAR MED MÖJLIGHET TILL CERTIFIERING

KURSÖVERSIKT 2016 UTBILDNINGAR MED MÖJLIGHET TILL CERTIFIERING KURSÖVERSIKT 2016 UTBILDNINGAR MED MÖJLIGHET TILL CERTIFIERING 1 UTBILDNINGSPROGRAM ATT LEDA OCH UTVECKLA UNDERHÅLLET med möjlighet till EFNMS-certifiering Att leda, utvärdera, förändra och förbättra driftsäkerhets-

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

KURSÖVERSIKT 2017 TILL CERTIFIER

KURSÖVERSIKT 2017 TILL CERTIFIER KURSÖVERSIKT 2017 MÖJLIGHET D E M R A G IN N UTBILD ING TILL CERTIFIER 1 UTBILDNINGSPROGRAM ATT LEDA OCH UTVECKLA UNDERHÅLLET med möjlighet till EFNMS-certifiering Att leda, utvärdera, förändra och förbättra

Läs mer

GRUNDORSAKSANALYS RCA

GRUNDORSAKSANALYS RCA GRUNDORSAKSANALYS RCA RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker. Metoden används för att kartlägga händelseförloppet vid en eller flera händelser. Det kan beröra både

Läs mer

Effektivt underhåll. Vad är det? SKOGSINDUSTRIDAGARNA Mars Per Möller Idhammar AB

Effektivt underhåll. Vad är det? SKOGSINDUSTRIDAGARNA Mars Per Möller Idhammar AB Effektivt underhåll. Vad är det? SKOGSINDUSTRIDAGARNA 20-21 Mars 2014 Per Möller Idhammar AB 1 Idhammar AB - Startade 1973 - Ombildades 1993 - Omsätter 30 MSEK - Utbildning 60% konsult 40% - 13 konsulter

Läs mer

Modernt Underhåll. Utbildning i. Drift Underhåll och produktion. Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten

Modernt Underhåll. Utbildning i. Drift Underhåll och produktion. Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten Utbildning i Modernt Underhåll Drift Underhåll och produktion Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten www.mainsys.se Drift i all ära, men din kompetens behöver också

Läs mer

Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll

Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll Anders Tiger VD för Idhammar International Underhållsingenjör, konsult och European Expert in Maintenance Management Det finns ingenting så svårt att ta itu

Läs mer

TPM Total Productive Maintenance

TPM Total Productive Maintenance TPM Total Productive Maintenance Anders Tiger VD för Idhammar International Underhållsingenjör, konsult och European Expert in Maintenance Management Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting

Läs mer

Förebyggande Underhåll

Förebyggande Underhåll Förebyggande Underhåll Inverkan av dålig anläggningseffektivitet 100% 26% Förluster 74% Tidstillgänglighet Anläggningsutnyttjande Kvalitetsutbyte 94% 85% 93% Anläggningens kapacitet Anläggningens produktion

Läs mer

Att arbeta med TPM Lean Production. Att arbeta med TPM Lean Production

Att arbeta med TPM Lean Production. Att arbeta med TPM Lean Production Att arbeta med TPM Lean Production TPM och Lean Production är inte arbetssättde är tankesätt där olika metoder och arbetssätt tillämpas för att uppnå en effektiv och resurssnål produktion Här ett axplock

Läs mer

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform En kort sammanfattning En kurs som ger måleriföretaget allt som krävs för att kunna driva ett bra kvalitets- och miljöarbete. Under kursen inför kursdeltagarna

Läs mer

Driftsäkerhet SCA Ortviken. Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör

Driftsäkerhet SCA Ortviken. Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör Driftsäkerhet SCA Ortviken Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör Agenda SCA Ortviken Driftsäkerhet vid Ortvikens pappersbruk Strategi Kritikalitetsanalys Operatörsunderhåll Nyckeltal Framgångsfaktorer

Läs mer

TPM Total Productive Maintenance. Kurskatalog TPM-programmet 2008

TPM Total Productive Maintenance. Kurskatalog TPM-programmet 2008 TPM Total Productive Maintenance Kurskatalog TPM-programmet 2008 2 Kurskatalog TPM-programmet Innehåll Sida - Information... 3 - Kursschema och priser... 4 - TPM-programmet... 6 - SE500 Introduktion till

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Rejlers Ingenjörer AB

Rejlers Ingenjörer AB Rejlers Ingenjörer AB Historia 1990-talet t 2000-talet Koncernen blir nordisk 1980-talet Järnvägarna 1970-talet Flygplatserna 1960-talet Kärnkraftverken 1950-talet Miljonprogrammet Industrialiseringen

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Analytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar

Analytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar Analytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd organisationer,

Läs mer

UNDERHÅLL FÖR BÄTTRE SNURR I PRODUKTIONEN

UNDERHÅLL FÖR BÄTTRE SNURR I PRODUKTIONEN UNDERHÅLL FÖR BÄTTRE SNURR I PRODUKTIONEN FÅ UT MER FÖR MINDRE Behöver du hjälp att utföra och förbättra ditt underhåll? Kanske saknar du tillräckliga resurser? Kanske saknar du den kompetens som behövs?

Läs mer

TIME-analys Del 2 Mätning och värdering av nuläget

TIME-analys Del 2 Mätning och värdering av nuläget TIME-analysen består av fem delar som är uppdelade i tio områden, som var och ett har blanketter som stöd för arbetet. Materialet finns under olika flikar i den fullständiga handboken. Här visas exempel

Läs mer

Forum för Underhåll och Driftsäkerhet Biståndshandläggare 2009

Forum för Underhåll och Driftsäkerhet Biståndshandläggare 2009 Forum för Underhåll och Driftsäkerhet Biståndshandläggare 2009 Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 april 2009 PRAKTIKFALL FRÅN Höganäs Per Westman Underhållskoordinator Hägglund Drives Nicklas

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Förslag till arbetsplan och schema

Förslag till arbetsplan och schema Förslag till arbetsplan och schema 1 Kursen Produktionsledarskap, 30 poäng Reviderad 090211 Datum Kl Lokal Föreläsare/Handl 1 Kursintroduktion och information Introduktion till arbete med praktikfall 2

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

KURSPROGRAM. Maskinsäkerhet

KURSPROGRAM. Maskinsäkerhet Maskinsäkerhet KURSINFORMATION Innehåll: KURSINFORMATION:» Våra kurser kan genomföras i hela Sverige och anpassas efter era önskemål gällande innehåll, nivå och längd... 03» Våra kurser vänder sig till...

Läs mer

Mångfald som verksamhetsstrategi

Mångfald som verksamhetsstrategi Mångfald som verksamhetsstrategi Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i: - Förståelse för vad mångfald betyder och varför arbeta med mångfald - Kunskap om hur ett strategiskt mångfaldsarbete

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR ALL UTBILDNING INOM HELA VOLVOSTEGET Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade

Läs mer

Den svenska översättningen (2004-11-30) av

Den svenska översättningen (2004-11-30) av The European Federation of National Maintenance Societies Den svenska översättningen (004--30) av THE SPECIFICATION FOR REQUIREMENTS OF A EUROPEAN MAINTENANCE TECHNICIAN SPECIALIST These Requirements have

Läs mer

Utbildning: Arbetsmätning

Utbildning: Arbetsmätning Utbildning: Arbetsmätning Närvarotid Produktionstid Verktid Omkostnadstid 1 Omkostnadstid 2 Operationsverktid Ställtid Verktidsberoende fördelningstid Icke verktidsberoende fördelningstid Värdeskapande

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning TOOLS Momentum Kursprogram 2009 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning Introduktion Välkommen till TOOLS Momentums utbildningar!

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

Förändringsledning Hur långt har vi kommit?

Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning har under de senaste åren blivit mer och mer etablerat både inom näringslivet och den offentliga sektorn. Det vi, som har arbetat som förändringsledare

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop Introduktion Kursen ger alla med intresse av att utforma och leda workshops (arbetsmöten) en uppsättning metoder, verktyg och tips i hur man på bästa sätt förbereder

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 Introduktion De nuvarande ISO-standarderna för kvalitets- och miljöledning har funnits länge: ISO 9001 sedan 2008 och ISO 14001 sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats,

Läs mer

Kompetensförsörjning från strategi till resultat

Kompetensförsörjning från strategi till resultat Kompetensförsörjning från strategi till resultat 1 2011 SIS Förlag AB Redaktör Joachim Bowin SIS HB 355 Kompetensförsörjning från strategi till resultat ISBN 978-91-7162-804-6 ISSN 0347-2019 Tryckeri Edita,

Läs mer

Driftsäkerhet och LCC. För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg.

Driftsäkerhet och LCC. För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg. Driftsäkerhet och LCC För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg. Analys visar vägen till optimala val 3 Idag är kostnaden för underhåll

Läs mer

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt Underhållssystem Så hjälper Rejus Maintenance er till ett bättre underhåll Från avhjälpande till förebyggande underhåll på kortast tid Att säkerställa maximal tillgänglighet och driftsäkerhet på era maskiner

Läs mer

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001 UTBILDNING: Miljöledningssystem i Introduktion Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 innebär att organisationen arbetar med miljöfrågor på ett systematiskt och seriöst sätt. ISO 14001 ställer krav som

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 Introduktion Den nuvarande ISO-standarden för miljöledning har funnits länge; sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats, miljöfrågor blivit allt viktigare och begreppet

Läs mer

UTBILDNING: Lean för administration, service och tjänster

UTBILDNING: Lean för administration, service och tjänster UTBILDNING: Lean för administration, service och Introduktion Lean som verksamhetsstrategi samt dess tankesätt och verktyg kan hjälpa alla typer av verksamheter att öka sin andel värdeskapande aktiviteter

Läs mer

UTBILDNING: System för arbetsmiljö

UTBILDNING: System för arbetsmiljö UTBILDNING: System för arbetsmiljö Introduktion Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön i verksamheten enligt arbetsmiljölagen. I föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete utvecklar och

Läs mer

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001 UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken Introduktion Den här kursen riktar sig till dig som skall arbeta fram ett nytt, eller vidareutveckla ett befintligt, verksamhetsledningssystem för din

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR TEORIVECKORNA I VOLVOSTEGET Med hjärtat i industrin Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade utbildningsföretag

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

UTBILDNING V I U T B I L DA R F Ö R F R A M T I D E N UTV G Ä N I RDE LJN RING U UPPFÖ TBILDNING

UTBILDNING V I U T B I L DA R F Ö R F R A M T I D E N UTV G Ä N I RDE LJN RING U UPPFÖ TBILDNING UTBILDNING V I U T B I L DA R F Ö R F R A M T I D E N UTVÄRDERING UTBILDNING UPPFÖLJNING VÅRA KURSER Camozzis utbildningar baseras på mångårig erfarenhet av olika problemställningar och applikationer inom

Läs mer

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete UTBILDNING: Effektivt Projektarbete Introduktion För de flesta är de första kontakterna med projekt inte i rollen som fullfjädrad projektledare, utan oftast som projektmedarbetare med ansvar för delar

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 Introduktion Tidigare ISO-standarden för miljöledning har funnits länge; sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats, miljöfrågor blivit allt viktigare och begreppet

Läs mer

SCA Ortviken. IFS för operatörer. Christer Byström Driftsäkerhet

SCA Ortviken. IFS för operatörer. Christer Byström Driftsäkerhet SCA Ortviken IFS för operatörer Christer Byström Driftsäkerhet Underhåll terminologi Planerad arbetsorder Utförs inom 3 dygn Oplanerad arbetsorder Utförs inom 3 timmar Utförs inom 24 timmar Underhåll =

Läs mer

Kartläggning av underhållsledning i processindustrier

Kartläggning av underhållsledning i processindustrier Kartläggning av underhållsledning i processindustrier (johan.johansson@liu.se) Doktorand Avdelningen för produktionsekonomi Linköping Universitet +46 (0)13 28 2378 Martin Rudberg (martin.rudberg@liu.se)

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

Aktuellt inom SSG och nyckeltal för underhållsverksamhet. Mats Karlsson. Kramfors 2012-10-24 SCOPE-möte

Aktuellt inom SSG och nyckeltal för underhållsverksamhet. Mats Karlsson. Kramfors 2012-10-24 SCOPE-möte Aktuellt inom SSG och nyckeltal för underhållsverksamhet Mats Karlsson Kramfors 2012-10-24 SCOPE-möte 2 SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB 3 SSG utvecklar, producerar och säljer standardiserade tjänster framtagna

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem

UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem Introduktion Den här kursen går igenom de vanligaste metoderna och verktygen för att vidareutveckla ett befintligt ledningssystem. Oavsett om orsaken

Läs mer

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet.

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet. Utgåva: 2 Datum: 2010-09-09 Sida 1(5) Husums fabrik Riskbedömning Riskanalyser I arbetsmiljölagen anges att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Lagen ger ramarna för hur ansvaret skall uppfyllas.

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken -- ISO 14001

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken -- ISO 14001 UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken -- ISO 14001 Introduktion Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 innebär att organisationen arbetar med miljöfrågor på ett systematiskt och seriöst sätt. ISO

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Se bilaga Upplägg för dagen Värdegrund och arbetsplatskultur Uppdraget genomförs på plats i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal.

Se bilaga Upplägg för dagen Värdegrund och arbetsplatskultur Uppdraget genomförs på plats i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal. KRAVSPECIFIKATION Uppdrag och syfte: Anbudet gäller det tredje utbildningstillfället i KOMPETENSNAVET utvecklingsprogram. Syftet med föreläsningen är att deltagarna ska få kunskap om kopplingen mellan

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Stefan Palmgren Senior Vice President Powertrain Production

Stefan Palmgren Senior Vice President Powertrain Production Stefan Palmgren Senior Vice President Powertrain Production Leverantör av kompletta transportlösningar Produkter Tjänster Finansiering Lastbilar Verkstäder Operationell leasing Bussar Serviceavtal Finansiell

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001 UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001 Introduktion Den här kursen riktar sig till dig som ska arbeta fram ett nytt, eller vidareutveckla ett befintligt, verksamhetsledningssystem för

Läs mer

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma UTBILDNING: Förbättringsarbete Introduktion Ständiga förbättringar är ofta en av de mest lönsamma investeringar som ett företag kan göra och på längre sikt är det ett villkor för överlevnad. Tyvärr är

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 Introduktion Tidigare ISO-standarden för kvalitetsledning har funnits länge; sedan 2008. Under dessa år har omvärlden förändrats, samtidigt som erfarenhetsbanken gällande

Läs mer

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling in om vårt kompetensområde

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning AP&T CUSTOMER SERVICE Utbildning som ger utdelning Möt framtiden med rätt kompetens Att satsa på kompetensutveckling för dina medarbetare är förmodligen den bästa investering du kan göra. Med aktuella

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 och Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 och Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 och Introduktion De nuvarande ISO-standarderna för kvalitets- och miljöledning har funnits länge: ISO 9001 sedan 2008 och ISO 14001 sedan 2004. Under dessa år har omvärlden

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Utbildningar 2009. Försprång genom kunskap

Utbildningar 2009. Försprång genom kunskap Utbildningar 2009 Försprång genom kunskap Training and consulting Kurser och industriell konsultering som gör din produktion effektivare inom: -Pneumatik -Hydraulik -Styrteknik -TPM, Lean Production -Produktionsutveckling

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL

DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL Ämnet driftsäkerhet och underhåll handlar om hur ett välutvecklat underhåll får teknisk utrustning att fungera på ett optimalt sätt. Det behandlar tekniska utrustningars uppbyggnad,

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Kursutbud Arbetsmiljö

Kursutbud Arbetsmiljö Kursutbud Arbetsmiljö Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

bättre kategoristyrning

bättre kategoristyrning TIO TIO TIPS TIPS FÖR FÖR bättre kategoristyrning INNEHÅLL Tio tips för bättre kategoristyrning Sätt tydliga mål för kategoristyrningsarbetet...4 Använd nyckeltal för att följa upp målen...5 Använd tvärfunktionella

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg

UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg Introduktion Kraven inom bilindustrin ökar ständigt. Kunderna ställer högre krav på biltillverkarna, vilka i sin tur för ökade krav vidare i leverantörsleden.

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer , UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer 2 3 SIDA BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR. GRUNDKURS BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR.

Läs mer

Elföreskrifter & installationsregler

Elföreskrifter & installationsregler Elföreskrifter & installationsregler vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA 2 Elföreskrifter & instllationsregler

Läs mer