Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform"

Transkript

1 Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform En kort sammanfattning En kurs som ger måleriföretaget allt som krävs för att kunna driva ett bra kvalitets- och miljöarbete. Under kursen inför kursdeltagarna Måleriföretagens webb-baserade ledningssystem för måleriföretag (VLS) vilket täcker allt från rutiner, policies, mål och handlingsplaner samt arbetsmetoder för att skapa funktionalitet från systemet. Kursen ger den förberedelse, de verktyg och den kunskap som behövs för en kommande ISO-certifiering. Kursen utgår från de grundelement som varje företag behöver bemästra: processyn, förbättringsarbete, kvalitets- och miljömål, handlingsplaner etc. Kursledarna är både coacher och föreläsare och stöttar er under hela processen. Kursmaterialet består av en kurspärm med vägledande innehåll samt tillgång till det internetbaserade ledningssystemet VLS, framtaget specifikt för måleribranschen av Måleriföretagen. Kursens syfte är att förbereda ditt måleriföretag för ISO-certifiering i miljö och kvalitet. Genom att delta i kursen, och samtidigt aktivt arbeta med införande av ledningssystem i ert företag under kursens gång, är det inte nödvändigt att anlita konsulter i någon större utsträckning, och ni får själva en mycket bättre förståelse. Kursgruppen är liten, med max 6 medverkande företag. Detta för att ge varje deltagare så mycket tid som möjligt med kursledarna. Ni får i detta upplägg även fördelen av att lära er av andras erfarenheter. Deltagarna får ett förberett ledningssystem i kvalitet och miljö förberett för certifiering, kunskap om kraven i ISO-standarden, verktyg för att driva ett förbättringsarbete samt kunskap om hur affärerna kan stärkas med ett bra ledningssystem. Målgruppen är VD, projektledare, arbetsledare, kalkylatorer eller annan personal som ska agera miljö- och kvalitetssamordnare. Kursledare: Diego Rebeggiani & Mats Olausson

2 Kursbeskrivning Varför finns klockan med? Vi kommer att träffas vid 7 tillfällen, och visst, det vore önskvärt att hinna med och införa ett effektivt ledningssystem på 7 dagar, men det krävs lite mer än så. Vi har tagit fram en arbetsmodell som baseras på erfarenhet från åtskilliga kurser och arbetssätt för införanden. Det har lett fram till en arbetsmodell som når fram till resultat. Därför är detta är inte enbart en kurs, utan ett projekt som leder fram till ett systematiserat arbetssätt som följer kraven i ISO 9001 (kvalitetsledning) och ISO14001 (miljöledning). Därtill kan man även enkelt koppla ihop dessa ledningssystem med kraven för förebyggande arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1 (SAM). Klockan symboliserar vårt arbetssätt, vi träffas första gången (träff 1) för projektupplägg och därefter från till dag 7, dvs 24 timmar. Vi träffas under en period på 6-8 månader där de mellanliggande perioderna används för att göra hemläxan. Denna hemläxa är införandet av ledningssystemet och själva kursdagen är kunskapsöverföring-övningar-diskussioner. Detta kräver tillit och överhörning hos deltagarna.

3 Programbeskrivning Syfte: Att i företagsgrupp träffas för att lära och tillämpa kraven från ISO 9001/14001 och Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) för att införa krav utifrån ett samordnat synsätt. Genomförandet sker i projekt form. Krav dokument som används är ISO9001, ISO 14001, AFS 2001:1 (Systematiskt arbetsmiljöarbete). Utnyttja synergieffekter så som lagefterlevnad, systemstruktur, miljö och arbetsmiljöriskhantering via Måleriföretagens ledningssytemmanual. Mål: Effektivisera verksamheten med en minskning av strulkostnader med min 2-4 % av omsättningen. Skapa förutsättningar för att kunna certifiera företaget enligt kraven från ett ackrediterat certifieringsorgan. Grundkrav för deltagande: Kunskap om kraven i ISO 9001/14001/AFS 2001:1 (Observera att det är absolut nödvändigt att känna till och ha förståelse för kraven i standarderna. Om sådan kunskap saknas behöver det kompletteras med självstudier eller lämplig kurs.) Introduktion av VLS före kursstart som genomförs på distans med hjälp av fjärrstyrning. Resurser: Måleriföretagens abonnemang Litteratur; Kurspärm 2 Lärare/coacher Upplägg: Projektet genomförs på 7 dagar. Träffarna sker dels på lämplig ort och dels hos de deltagande företagen. Vid varje träff sker en presentation av programpunkten, därefter arbetar deltagarna i grupper, antingen företagsvis eller gemensamt. Under slutet av dagen sammanfattar vi och fastställer resultat. Hemläxa utdelas vid varje tillfälle. Dess funktion är att se till att systemkrav införs i företagets verksamhet under projektperioden. Startdatum för projektet fastställs och övriga 6 dagar planeras gemensamt vid 1:a tillfället. Varje följande tillfälle sker mellan 3-6 veckors intervall för att projektansvariga från företagen ska få tid att införa rutiner och metoder i det egna företaget.

4 Projektbeskrivning För studier Träff 1 underlag för systemet samt processer Presentation av VLS till respektive företag via fjärrpresentation (2 tim) Inläsning av kravstandarderna ISO 9001 och ISO 14001, skickas ut separat. Startmöte Planera projektet, Beskriva upplägg och fastställa tidsplan. Genomgång av verksamheten och nulägesbeskrivning. Genomgång av underlag för miljöutredning och riskanalys för arbetsmiljö, utvärdering av kritiska kvalitetsaspekter, koppling till affärsplanering. Processkartläggning Analys av verksamhetens produktionsprocess, de olika slags aktiviteter som sker i företaget och som skapar värde. Kartlägga vilka stödprocesser som krävs för att verksamheten skall fungera smidigt och mest kostnadseffektivt ur kvalitet, arbetsmiljö och miljöperspektiv. Diagnostisk test Hemläxa; analys och processkartläggning, nyckeltal/processmått Mellanliggande period 3-4 v Träff 2 policy lagar och andra krav Fastställande av processer Framtagning av policys Fastställa policys, mål och handlingsplaner Genomgång av lagefterlevnad Hemläxa, finslipning av policy, mål och handlingsplaner Hemläxa, hur berör lagkraven egna verksamheterna Träff 3 Ansvar och befogenheter Fastställa vilka krav som gäller för verksamheten, tolkningar och tillämpning Tillämpning och lagefterlevnad Genomgång av ansvar för ledning och personal Medvetenhet och kompetens hos medarbetarna och andra involverade i processerna. Hemläxa, fastställa ansvar och befogenheter, initiera en kompetens och utbildningsplan

5 Träff 4 produktion Genomgång av hemläxan Produktionsprocessen, planering, överföring av kundkrav till de som genomför uppdrag, mätetal. Kalkyl och projekthanteringssystem, relevanta delar av affärssystem Effektivisering av produktionsprocessen Kvalitetsplaner Hemläxa, utformning av kvalitetsplan & miljöplan & arbetsmiljöplan Träff 5 miljö, arbetsmiljö, verksamhets styrning och nödläges hantering Genomgång av hemläxa Implementering av rutiner, kontroller, checklistor mm. som krävs för den dagliga driften med hänsyn till miljöfrågor. Miljöplaner Genomgång av nödlägessituationer Hemläxa, planering av nödlägesberedskap, införa fastställda rutiner Träff 6 ständiga förbättringar Ständiga förbättringar. Metoder och förhållningssätt för att undvika strul. Avvikelsehantering, korrigerande och förebyggande åtgärder. Träff 7 ledningens ansvar Ledning, hur behöver ledningen agera för att ledningssystemet skall vara verkningsfullt? hur ledningen för företaget skall förhålla sig till de krav som ställs på ledningen från ISO 9001 och Hantering av interna revisioner, ledningens genomgång, ständiga förbättringar. Slutdiskussion och avstämning mot certifiering/kravuppfyllnad

6 Löpande under perioden Företagsspecifikt stöd utifrån företagets egna önskemål och behov. (Ingår ej i kurskostnaden) Processbeskrivning för projektet Resultatet kan bli ett.....men i första hand ett effektivt, miljövänligt och lönsamt företag

7 Bilaga: Tider för kurs V 45/2014 4/11 V 50-51/2014 V 3-4/2015 V 8-9/2015 V 13/2015 V 17/2015 V 21/2015 Idén med tidsupplägget är att kunna starta i anslutning och strax efter sommarsäsongavslut och vara förberedda inför en certifiering i aug-sept.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet LEDNINGS- SYSTEM för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet INNEHÅLL KORT OM... BOLAGET 3 VÅR VISION 3 VÅR MISSION 3 VÅRT LEDNINGSSYSTEM 3 VÅR KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING 4 BRÖDERNA NÄSLUND BYGGARES LEDN-

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

ISEMOA:s tillgänglighetsrevision så går den till

ISEMOA:s tillgänglighetsrevision så går den till ISEMOA:s så går den till www.isemoa.eu ISEMOA pågår från maj 2010 till maj 2013. ISEMOA finansieras av EU inom programmet IEE 2009 STEER. Utgivare: Austrian Mobility Research FGM-AMOR (Projektkoordinator).

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Vad är Corporate Social Responsibility?

Vad är Corporate Social Responsibility? Strategi för CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY från samhällsansvar till affär Vad är Corporate Social Responsibility? CSR handlar om företagens samhällsansvar. CSR-strategin utgår från att 1. ta reda på

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Kvalitetssystem enl ISO 9001:2008 samt kvalitetspolicy

Kvalitetssystem enl ISO 9001:2008 samt kvalitetspolicy Kvalitetssystem enl ISO 9001:2008 samt kvalitetspolicy Belles Golv & Städ har dokumenterat och infört kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008, för att säkerställa att våra tjänster och produkter uppfyller

Läs mer

Nya vägar till arbetsmarknaden

Nya vägar till arbetsmarknaden Nya vägar till arbetsmarknaden kvalitetssäkring av samverkan Att samverka är en komplex uppgift. Det finns idag ett stort behov av att utveckla kunskap och praktiska redskap för att få till stånd en väl

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Rådgivningsrapport. Katrineholms kommun, vård- och omsorgsnämnden. Ledarskap i konkurrensutsatt verksamhet

Rådgivningsrapport. Katrineholms kommun, vård- och omsorgsnämnden. Ledarskap i konkurrensutsatt verksamhet Vård- och omsorgsnämndens handling nr 32/2011 Rådgivningsrapport Ledarskap i konkurrensutsatt verksamhet Liz Hultgren och Ingrid Norman Katrineholms kommun, vård- och omsorgsnämnden Uppdragets syfte PwC

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer