Driftsäkerhet och LCC. För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Driftsäkerhet och LCC. För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg."

Transkript

1 Driftsäkerhet och LCC För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg.

2 Analys visar vägen till optimala val 3 Idag är kostnaden för underhåll av materiel ofta i nivå med anskaffningskostnaden. Det beror på att våra materielsystem är mer komplexa och har fl er integrerade funktioner än tidigare. Ökad fokusering på tekniska tjänsten är en följd av denna situation. Vilka insatser krävs för att klara balansen mellan tillgänglighet och kostnader? Hur görs de bästa valen? Analyser med stöd av anpassade metoder och verktyg är vårt tillskott i detta arbete. INNEHÅLL 3 Analys visar vägen till optimala val 4 Analysarbete 5 Utbildning 7 Metoder och verktyg för analyser inom drift och underhåll 8 Analys och simulering av underhållssystem 9 Resursoptimering och logistikanalys 10 Analys av LCC (Life Cycle Cost) 11 Kontakt med ansvariga inom området TEXT: FREDRIK BOSTRÖM, FMV. KARL-GÖSTA LEWENHAUPT, FMV. PRODUKTION: ENESTEDT & CO FOTO: ENESTEDT & CO, FÖRSVARETS BILDBYRÅ UPPLAGA: 1000 EX PAPPER: STORAFINE TRYCK: LJUNGBERGS TRYCKERI, FEBRUARI 2005.

3

4 Metoder och verktyg för analyser inom drift och underhåll Vid framtagning av ny materiel och uppföljning av system i drift behövs fakta som beslutsunderlag. Vi tar fram metoder och verktyg för dessa analyser och anpassar dem kontinuerligt för nya behov och organisationer. 7 Arbetsmetoder och fyra värdefulla verktyg Det är en fördel att så tidigt som möjligt se hur olika beslut påverkar driftsäkerheten och kostnaderna. I alla nya projekt, och i allt arbete med befi ntlig materiel, är detta ett centralt behov. Vi erbjuder arbetsmetoder och fyra verktyg för analys av de val som kan göras beträffande underhåll och drift. ASTOR och SIMLOX Analyserar genom simulering hur systems tillgänglighet och uthållighet beror av olika underhållsstrategier, resurssituationer och materielegenskaper kopplat mot en given uppgift. ASTOR är specialutvecklat för luftstridskrafterna och dess speciella tillämpningar, medan SIMLOX lämpar sig för analys av samtliga försvarsgrenar. OPUS10 TM Optimerar och analyserar underhållssystem med fokus på reservmateriel. CATLOC Analyserar LCC (Life Cycle Cost), dvs ekonomin över materielsystemens hela livslängd. Läs mer om vilka frågor som verktygen svarar på samt användningsområden på nästkommande sidor.

5 8 Analys och simulering av underhållssystem Resursoptimering och logistikanalys 9 Genom simulering analyseras hur systems tillgänglighet och uthållighet beror av olika underhållsstrategier, resurssituationer och materielegenskaper. Simulering av underhållssystem används för logistikstudier, uthållighetsanalyser samt för att ge underlag till operativ och taktisk planläggning av materielsystemens alla faser. För simulering används två analysverktyg. ASTOR som är specialutvecklat för luftstridskrafterna och dess speciella tillämpningar, och SIMLOX som lämpar sig för analys av samtliga försvarsgrenar. Frågor som kan besvaras genom simulering av underhållssystem: > Vilka resurser och förutsättningar krävs för att genomföra angiven driftprofil, exempelvis vid internationella insatser och/eller inrikes förbandsverksamhet? > Vilka flaskhalsar och kritiska faktorer finns inom underhållssystemet? > Hur stor del av drifttidsproduktionen begränsas av underhållsorganisationen respektive av systemens tekniska tillgänglighet? > Hur påverkas systems drifttidsproduktion med ändrat arbetsschema för underhåll? Exempel på användningsområden: > Analys av drifttidsproduktion, tillgänglighet, underhållsresurser, organisation och kritiska faktorer > Resursdimensionering inför internationella insatser och/eller inrikes förbandsverksamhet > Dimensionering och verifiering av: TTEM Taktisk Teknisk Ekonomisk Målsättning TOEM Taktisk Organisatorisk Ekonomisk Målsättning Kombination av analyser En analys genom simulering av underhållssystem kan med fördel kombineras med optimeringsanalys av underhållsresurser. Resultat från optimeringsanalysen kan exempelvis ges i form av förslag på reservmateriellager vilket används som utgångspunkt för simuleringsanalysen. En simuleringsanalys tar hänsyn till parametrar som inte kan studeras genom optimeringsanalys, exempelvis hur tillgängligheten påverkas över tiden och av resursbegränsningar. Resursoptimering av underhållssystem med fokus på reservmateriel. Vår erfarenhet är att optimeringsanalys kan reducera kapitalbindningen i reservmateriel och andra kritiska underhållsresurser betydligt, samtidigt som tillgängligheten höjs. Resultat för reservmateriel ges bland annat i form av förslag på optimal initialanskaffning, optimal tilläggsanskaffning och fördelning av befintligt eller nyanskaffad reservmateriel. Frågor som kan besvaras genom resursoptimering: > Vilket reservmateriellager krävs för att uppnå en önskad tillgänglighet? > Hur stor är otillgängligheten orsakad av reservmaterielbrist? > Vilka enheter är mest kritiska, dvs påverkar tillgängligheten mest? > Vad är effektivast, ett centralt lager eller flera lokala? > Vilken är den optimala fördelningen av övriga kritiska underhållsresurser inom organisationen? Exempel på användningsområden: > Dimensionering av reservmateriel inför internationella insatser och/eller inrikes förbandsverksamhet > Utvärdering av olika underhållslösningar > Identifiering av kritiska resurser > Uthållighetsanalyser, hur bra klarar ett system sig med begränsat underhåll, exempelvis vid internationella insatser Komplement till simuleringsanalys Optimering kompletteras med fördel med simuleringsanalys. Detta för att en sådan analys enbart optimerar materielsystemens tillgänglighet med avseende på reservmateriel. För att studera tidsberoende och andra faktorer som resurser (tekniker/underhållsutrustningar), arbetstider med mera rekommenderas att en optimeringsanalys kombineras med en simuleringsanalys. ASTOR och SIMLOX analyserar hur materielsystems förmåga att genomföra sina uppgifter varierar med resurs och strategiändringar. ASTOR ägs av FM medan SIMLOX ägs av Systecon AB. OPUS10 beräknar maximal tillgänglighet med avseende på reservmateriel för en viss summa pengar, alternativt hur mycket en önskad tillgänglighet kostar. OPUS10 ägs av Systecon AB.

6 10 Analys av LCC Genom LCC-analys beräknas kostnaden för materielsystem under hela dess livslängd. För medelstora, stora och komplexa analyser behövs mer kraftfulla hjälpmedel för att underlätta hanteringen av indata och olika kostnader. Fördelar med LCC-analysverktyg > Snabb och säker hantering > Grafiskt resultat för enklare analys och förståelse > Möjlighet att jämföra olika alternativ mot varandra i samma resultatdiagram > Effektiv import och export av indata > Enkel hantering av känslighetsanalys > Enkel hantering av tidsaspekter LCC kan användas i materielsystemens alla faser > Vid studier och utredningar inför tidig kravformulering eller värdering och val av alternativa systemkoncept > Vid specifikationsarbete > Vid offertutvärdering inför val av leverantör och produkt > Vid resursoptimering, underhållsplanläggning samt avvägningar av underhållsinsatser och värdering av modifieringar under driftsskedet > Vid avveckling > Vid budgetering KONTAKT MED ANSVARIGA INOM OMRÅDET Om du vill veta mer om något specifi kt område eller vill föra en dialog om hur driftsäkerhets- och LCC-metodiken kan användas i ditt projekt, fråga efter DU-kontakt i FMVs växel, , eller maila Där får du hjälp att hitta rätt person för att diskutera dina frågor. Med CATLOC beräknas och analyseras LCC, och kostnader som varierar över tiden. CATLOC ägs av Systecon AB.

7 Försvarets materielverk Stockholm Besöksadress: Banérgatan 62 Tel Fax Målet är att alla materielsystem inom FM ska uppfylla fastställda krav på operativ förmåga inom givna ekonomiska ramar. Driftsäkerhets- och LCC-metodik är ett arbetssätt som stödjer beslutsfattare och projektledare till rätt beslut för högre driftsäkerhet och ökad kostnadseffektivitet.

Principer och modeller för ekonomiberäkningar i perspektivplaneringen övergripande kravspecifikation

Principer och modeller för ekonomiberäkningar i perspektivplaneringen övergripande kravspecifikation FOI-R--1623--SE Försvarsanalys April 2005 FoRMA Ekonomi Principer och modeller för ekonomiberäkningar i perspektivplaneringen övergripande kravspecifikation Peter Nordlund Peter Wickberg N Björn Eriksson

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Tillförlitlighetsteknik, Produktsäkerhet och Robust konstruktionsmetodik

Tillförlitlighetsteknik, Produktsäkerhet och Robust konstruktionsmetodik SFK Tillförlitlighet och Produktsäkerhet, Sektion i Svenska Förbundet för Kvalitet Framgångsrecept för teknikföretag - att vara ledande inom kvalitet - Varje fel innebär kostnader, både synliga och osynliga!

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet r14 Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Metoder och erfarenheter i kvalitetsarbetet Nr 14 Sveriges

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Sourcingstrategier för komplexa produkter och system av Christian Fehrlund

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång

Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång Avantus hjälper er att förbereda och genomföra en försäljning för bästa resultat och högsta värde 0 Nu måste jag göra något! Flertalet företagsförsäljningar

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

Fast Lane IT. Microsoft Azure & Qbranch Managed Services

Fast Lane IT. Microsoft Azure & Qbranch Managed Services Fast Lane IT Microsoft Azure & Qbranch Managed Services Microsoft Azure ger dig helt nya möjligheter. En snabbt ökande portfölj av tjänster finns alltid direkt tillgängliga. I kombination med Qbranch Managed

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå 1 Dokumenthistorik Version Kommentar Handläggare 0.1 11-09-03 Sammanslagning av delar 0.2 Justeringar 2 1 Inledning... 4 1.1 Produktionsplanering... 4 1.2 Dimensionering... 4 1.3 Kapacitetsplanering...

Läs mer

Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer

Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer I många företag tar de administrativa processerna onödigt

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Projektledning (2 dagar)

Projektledning (2 dagar) Projektledning (2 dagar) Kursen genomförs under 2 dagar och kombinerar projektledningskunskap med praktisk tillämpning av Pejl Projektstyrningsmodell. Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer