UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop"

Transkript

1 UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop

2 Introduktion Kursen ger alla med intresse av att utforma och leda workshops (arbetsmöten) en uppsättning metoder, verktyg och tips i hur man på bästa sätt förbereder och genomför effektiva workshops. Under utbildningen går vi igenom alltifrån vad en workshop är, hur man förbereder och planerar workshopen med olika typer av aktiviteter, till hur man i rollen som facilitator leder en workshop och en diskussion framgångsrikt mot ett önskat mål. Under denna intensiva utbildning är det gott om övningar, aktiviteter, diskussioner och rollspel där vi övar oss och du får gärna ta med en egen workshop-idé till utbildningsdagen som underlag för dessa övningar. (Vi väljer bland några av deltagarnas idéer, och eventuellt får Du då tillämpa metoderna direkt för din egen workshop. Utbildningens syfte Syftet med utbildningen är att öka förmågan att utforma och leda workshops. Du kommer efter utbildningen ha en tydlig bild av hur du skapar engagerande workshops och du får även konkreta metoder och tips hur du genomför workshops och hanterar litet kniviga situationer. Efter genomförd utbildning ska deltagaren: Förstå varför workshops är ett effektivt verktyg för utveckling och förändring Kunna förbereda och utforma engagerande och målinriktade workshops Förstå rollen som facilitator Ha fått en uppsättning metoder och verktyg att använda i rollen som workshopledare För vem? Denna utbildning vänder sig främst till dig som arbetar med någon form av verksamhetsutveckling, kompetensutveckling, projektledning eller verksamhetsledning och som vill använda workshops som ett kraftfullt och flexibelt verktyg. Det finns inga särskilda förkunskapskrav även om det är en fördel om du tidigare hållit i workshops eller arbetsmöten i någon form. Innehåll Grunderna - Inlärning Kunskaps-förmedling, - Mötesformer, - Vad är en workshop, - När är workshop-formen lämplig, - Vilka typer av workshops finns det, - Hur ser en bra workshop-process ut

3 Förbereda och utforma - Metod för att utifrån önskad effekt strukturera och utforma workshops, - Analysera deltagarna, - Samla information inför en workshop, - Förbereda deltagarna, - Att välja rätt aktivitetstyp - Exempel-aktiviteter - Tips och verktyg - Tidplan - Agenda och aktiviteter för workshop, - Välja rätt lokal och placering, - Riskanalys Genomföra & leda workshop - Individen, gruppen och du själv - Starta rätt - Använda språket kreativt - Introducera övningar - Hur fungerar ett möte egentligen? - Att leda grupper och diskussioner effektivt mot mål - Återrapportering från grupparbete - Skapa, samla och strukturera information - Hantera kniviga situationer - Avsluta workshopen - Efter workshopen - utvärdering Program Övningar Introduktion och genomgång av programmet Grunderna Kaffe Förbereda och utforma Uppgift: Förbereda Workshop I Detaljplanering I Lunch Uppgift: Förbereda Workshop II Detaljplanering I Rast - återhämtning Genomföra och leda workshops I Kaffe Uppgift: Facilitator-rollen Genomföra och leda workshops II Rast - återhämtning Genomföra och leda workshops III Avslutning och efter workshopen Uppgift Individuell handlingsplan Avslutning Teoriavsnitten i kursen blandas på ett naturligt sätt med diskussionsuppgifter, grupparbeten, rollspel och individuella övningar under handledning av föreläsarna. Kursbevis Diplom utdelas efter genomförd utbildning. Kursmaterial Kursmaterialet består av ett ringinbundet kompendium där de olika momenten finns utförligt dokumenterade. Det är tillräckligt utförligt för att kunna användas som uppslagsverk i det dagliga arbetet.

4 Vårt mål - att alltid erbjuda det bästa utbildningsmaterialet på marknaden. Föreläsarna Kursen ges av föreläsare med spetskunskap, stor erfarenhet och god pedagogisk förmåga. Samtliga föreläsare har praktisk konsulterfarenhet och kan bidra med exempel från verkliga situationer. Kursavgift Pris per deltagare anges i utbildningskalendern. I priset ingår fullständig kursdokumentation, lunch för- och eftermiddagskaffe.

5 Vår utbildningsmetodik Vår håller både öppna och företagsinterna utbildningar. Kunskap är grunden till faktabaserade beslut och en förutsättning för att skapa engagemang hos ledning och personal. Kunskap är en del i vår metoder för att ändra beteende. Det räcker ofta inte med att bara tillföra information för att få människor att handla annorlunda. Trappmodellen för informationsöverföring och bearbetning av värderingar och attityder Vi kompletterar informationen med metoder för att bearbeta deltagarnas värderingar och attityder. Genom väl genomtänkta praktikfall går vi igenom alla steg i inlärningsprocessen. I företagsinterna utbildningar använder vi ofta trappmodellen (se bilden ovan) med träning i den egna verksamheten och uppföljning. För att än mer skräddarsy utbildningen föregås de företagsinterna utbildningarna ofta av besök hos företaget och samråd med våra konsulter med omfattande erfarenhet. En del av vår styrka är att vi kan erbjuda en komplett lösning för varje Metodiken Accelerated Learning, vilket innebär att lärandet skall stimuleras med alla sinnen, tillämpas till stor del. Utbildningsgruppen ska bestå av max 20 personer, vilket ger föreläsaren möjlighet att aktivera alla deltagare i diskussioner. Genom att teorigenomgångar varvas med aktiviteter och praktikfall ges möjlighet till träning som underlättar inlärandet. För mer information kontakta CANEA Utbildning: Tel företags utbildningsbehov, från operatörsnivå till högsta ledning. Vår föreläsaren kan ge många exempel från verkligheten. Detta kombineras med teoretisk bakgrund.

6 CANEA Varaktig framgång Det finns tre nyckelfaktorer för en framgångsrik förändringsprocess: Kompetens att skapa och driva förändringen. IT-system som styr och stödjer den på rätt sätt. Och relevant kunskap hos dina medarbetare för att kunna upprätthålla den över tid. Vi är unika genom att samla dessa tre faktorer i ett integrerat erbjudande. Det är en viktig anledning till att vi har kunnat leverera fantastiska resultat till hundratals kunder de senaste 20 åren. CANEA ONE Integrerad programfamilj! CANEA ONE är en heltäckande programfamilj för effektiv verksamhetsledning. Systemet möjliggör styrning, genomförande, uppföljning och förbättring av verksamheten tack vare en helt integrerad hantering av strategier, projekt, processer, ärenden och dokument. CANEA Document Ett dokumenthanteringssystem som skapar ordning och reda. Hanterar med fördel ett integrerat ledningssystem. CANEA Management Vi gör er verksamhet bättre! Vår erfarenhet från mängder av uppdrag visar att det finns värdefulla möjligheter till förbättringar i varje organisation. För att möta allt hårdare krav gäller det att utveckla den egna verksamheten. Vi har stor erfarenhet av vad som fungerar i verkligheten. Detta finns samlat i vårt eget metodbibliotek, som utgör kärnan i vår kunskapsoch erfarenhetshantering. Utifrån varje uppdragsgivares situation sker en anpassning, så att både helhet och detaljer fungerar i praktiken. CANEA Workflow Ett ärendehanteringssystem som låter er designa, driftsätta och följa upp alla typer av arbetsflöden i en och samma lösning. CANEA Project Ett omfattande och lättanvänt projekt-, portfölj- och resurshanteringssystem med stöd för alla delar av projektverksamheten. CANEA Process En effektiv lösning för modellering, kommunikation, samarbete och förbättring av verksamhetens processer.. Våra konsulter kännetecknas av insikt i såväl helhet som detaljer i en organisations omvärld, funktion och ledning. De har också en väl utvecklad analytisk läggning samt förmåga att motivera. Pedagogisk förmåga är naturligtvis avgörande eftersom vi lägger stor vikt vid kunskapsöverföring. Packhusgatan 6 Folkungagatan 49 Jörgen Kocksgatan 1B Tel: SE Göteborg SE Stockholm SE Malmö Fax: