Mångfald som verksamhetsstrategi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mångfald som verksamhetsstrategi"

Transkript

1 Mångfald som verksamhetsstrategi Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i: - Förståelse för vad mångfald betyder och varför arbeta med mångfald - Kunskap om hur ett strategiskt mångfaldsarbete kan genomföras - Insikt och förståelse om egna fördomar och attityder och hur dessa kan påverka mångfaldsarbetets framgång Personer som arbetar med mångfaldsfrågor och som har behov av grundläggande kunskaper och färdigheter inom detta område. Vad är mångfald och vad innebär ett mångfaldsarbete? Varför arbeta med mångfald? Hur fördomar och stereotyper kan hindra ett effektivt mångfaldsarbete Hur ett strategiskt mångfaldsarbete kan implementeras genomgång av processmodell för mångfaldsarbete Mångfaldsarbetet som en del i den dagliga verksamheten - hur går vi från ord till handling? 1

2 Dialog för Mångfald Utbildningen som är upplevelsebaserad, syftar till att ge grundläggande kunskaper i ett strategiskt mångfaldsarbete och att lära ut ett antal pedagogiska dialogmetoder som kan användas i det egna arbetet. Utbildningen vänder sig till personer som söker strategier och metoder för att utveckla mångfaldsarbetet i sin egen organisation och som vill lära mer om dialogpedagogik som verktyg. Vad är mångfald? I detta block diskuterar vi mångfaldens olika dimensioner och våra egna bilder. Har definitionen betydelse för organisationens mångfaldsarbete? Varför arbeta med mångfald? I detta block tar vi upp varför företag och organisationer väljer att satsa på mångfald och vilka resultat man kan uppnå. Hur påverkar våra individuella drivkrafter mångfaldsarbetets framgång? Hur går vi från ord till handling? I detta block går vi igenom strategier och metoder för att integrera mångfald i den dagliga verksamheten. Vi går igenom viktiga steg i mångfaldsarbetet och följer Sverige 2000 s processmodell. Under utbildningen varvas teori med upplevelsebaserade övningar där dialogen står i centrum. Vi prövar tillsammans pedagogiska metoder som skapar inspiration och engagemang. Metoderna kan med fördel andvändas i det fortsatta arbetet på den egna arbetsplatsen. Utbildningen genomförs av Sverige 2000-institutet och Visdom Utbildning. 2

3 Managing Inclusion Utbildningen Managing Inclusion har som mål att ge ledare insikt om: Mångfaldens olika aspekter Hur ett strategiskt mångfaldsarbete kan bidra till organisationens framgång Hur fördomar och stereotyper kan hindra ett effektivt ledarskap Hur ett strategisk mångfaldsarbete kan implementeras Ledare med behov av insikt och kunskap i strategiskt mångfaldsarbete Vad är mångfald och vad innebär ett mångfaldsarbete? Varför arbeta med mångfald? Hur fördomar och stereotyper kan hindra ett effektivt ledarskap Ledarens roll för att förhindra fördomar och stereotyper Viktiga egenskaper och beteenden hos ledare i en inkluderande arbetsorganisation som främjar mångfald Att skapa en inkluderande arbetsorganisation som främjar mångfald vår vision Att skapa en inkluderande arbetsorganisation som främjar mångfald hur kan jag som ledare bidra? Hur ett strategiskt mångfaldsarbete kan implementeras 3

4 Mångfaldsmodellen FEED - handledarutbildning Att ge deltagarna de kunskaper och färdigheter som behövs för att initiera och implementera ett utvecklingsarbete utifrån mångfaldsmodellen FEED (Framework for Excellence in Equality and Diversity). Personer som arbetar eller som kommer att arbeta med FEED och som har behov av kunskaper och färdigheter i modell och handledning. Vad är mångfald och vad innebär ett mångfaldsarbete? Varför arbeta med mångfald? Diversity Management och Total Quality Management Introduktion av mångfaldsmodellen FEED FEED s nio kriterier FEED utvärderingsprocess Hur skall utvärderingen genomföras? Faktainsamling - metoder och tillvägagångssätt Utvärdering av fakta identfiering av styrkor och förbättringsområden Poängbedömning Hur upprätta en handlingsplan? Under utbildningen arbetar vi med ett praktikfall där vi arbetar oss igenom de olika stegen i FEED processen. 4

5 Mångfaldsmodellen FEED - fördjupningsutbildning som också ligger till grund för certifiering Att ge deltagarna en fördjupning av de färdigheter och kunskaper som behövs för at planera och handleda ett utvecklingsarbete med stöd av FEED. Att ge deltagarna de färdigheter och kunskaper som behövs för att certifieras som interna FEED handledare. Efter utbildningen skall deltagarna: Förstå processen för att bli certifierad FEED handledare Kunna utföra rollen som förändringsledare Kunna utvärdera organisationskultur och förändringsdynamik i förhållande till mångfaldsmål Kunna skapa ett brett engagemang för mångfaldsarbetet Ha de nödvändiga färdigheterna för att leda en utvärderingsprocess med stöd av FEED Kunna handleda en FEED utvärderingsprocess (faktainsamling, utvärdering av fakta, poängbedömning, rapport, uppföljningsutvärdering, ansökan för utmärkelser) Personer som aktivt arbetar med FEED modellen och som vill fördjupa sitt kunnande och sina handledningsfärdigheter. Personer som vill certifieras för att hålla interna FEED utbildningar och handleda FEED processer i sin egen organisation. Introduktion till FEED modellen Principer och metoder för handledning Introduktion till att leda förbättringsarbete inom mångfaldsområdet Förståelse för dynamiken i förändringsarbetet Att vara förändringsledare 5

6 Att uppnå och behålla ett brett engagemang Färdigheter för att handleda FEED Processverktyg Kommunikationsfärdigheter Planera en utvärdering Hur planera? Poängbedömning Hur kommunicera resultat från självutvärdering Planering av förbättringsområden Integrering av FEED i ledningssystem Utvärderingsprocess och förnyad utvärdering Utbildning och certifiering genomförs av the Equality Foundation. Denna utbildning hålls på engelska. 6

7 Diversity Change Management (DCM) förändringsledarutbildning i praktiskt mångfaldsarbete Att ge deltagarna kunskaper och färdigheter i att leda ett framgångsrikt mångfaldsarbete. et för utbildningen är att deltagarna skall kunna initiera och driva förändrings- och mångfaldsarbete på respektive arbetsplats i syfte att förbättra organisationens resultat och prestation. Deltagarna skall erhålla en verktygslåda av praktiskt användbara metoder för effektiv förändring och mångfaldsarbete. Personer som arbetar med mångfaldsfrågor och som har behov av kunskaper och färdigheter i att leda ett strategiskt mångfaldsarbete som t.ex. eldsjälar, nyckelpersoner, ledare och chefer på olika nivåer i organisationen. Det kan innefatta såväl företagsledare som arbetsledare och projektledare från både privata och offentliga arbetsplatser. Vi kan även erbjuda skräddarsydda program för större organisationer/grupper. Programmet genomförs i fyra tvådagarsblock. BLOCK 1 Introduktion och övergripande referensram Mångfaldens olika aspekter Hur ett mångfaldsarbete kan bidra till organisationens framgång Argument för att arbeta med mångfald Nationell diskrimineringslagstiftning Förändringsstrategier och handlingsorienterat förändringsarbete BLOCK 2 Metoder och verktyg Verktyg och metoder Hur arbetar andra företag och organisationer Lärdomar från varandras mångfaldsarbete Planering, genomförande och uppföljning av effektiv förändring PRAKTISKT FÖRÄNDRINGSARBETE / MÅNGFALDSARBETE 7

8 BLOCK 3 Metoder och verktyg (Fortsättning block 2) BLOCK 4 Grupputveckling och kommunikation Kommunikation och konflikthantering Att hantera motstånd i förändrings- och mångfaldsarbete Gruppkommunikation att leda grupper Grupprocesser och grupputveckling Stereotyper och fördomars påverkan på mångfaldsarbetet Utbildningen är unik genom att expertis med lång erfarenhet från mångfaldsarbete respektive förändringsarbete samverkar i såväl framtagandande som genomförande av programmet. Vi uppnår på detta sätt synergieffekter mellan erfarenheter från effektivt förändringsarbete och effektivt mångfaldsarbete. PRAKTISKT FÖRÄNDRINGSARBETE / MÅNGFALDSARBETE 8

9 Mångfaldsintegrering Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i hur man kan integrera mångfald i den dagliga verksamheten. Utbildningen vänder sig till personer som söker strategier och metoder för att utveckla mångfaldsarbetet i sin egen organisation och som önskar en integrering av mångfaldsarbetet i den dagliga verksamheten. Denna utbildning förbereds utifrån din egen organisations specifika verksamhet och förutsättningar. Vi använder oss av specifika praktikfall och övningar som är anpassade för just din organisation. Tillsammans identifierar vi var och hur mångfaldsarbetet kan integreras i verksamhetens processer och system. Under utbildningen utarbetas ett antal specifika förbättringsområden och en handlingsplan tas fram för fortsatt arbete. 9

10 Internationella mångfaldsutbildningar Löpande arrangerar vi internationella mångfaldsutbildningar. Utbildningar via samverkanspart England Genom vår engelska samverkanspart, the Equality Foundation, kan vi erbjuda ett brett urval av mångfaldsutbildningar. Organisationsanpassade utbildningar Det är viktigt att kompetensutveckling och utbildning anpassas till företags och organisationers individuella behov och förutsättningar. Därför erbjuder vi även organisationsanpassade utbildningar. Kontakta oss gärna om ni vill diskutera er organisations specifika behov och önskemål. 10

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE KAPITELNAMN CHEF & LEDARE CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap Vårt utbud för chefer som vill utvecklas består

Läs mer

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF 2 Innehållsförteckning Utbildning Sid nr. Kommunikativt Ledarskap U636 C 4 Kommunikativt Ledarskap U636 D 4 Personlig

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

UTBILDNING: Projektledarcertifiering PMP

UTBILDNING: Projektledarcertifiering PMP UTBILDNING: Projektledarcertifiering PMP Introduktion Certifierade projektledare leder till bättre säkerhet i genomförandet av projekt. Det handlar om att leverera med rätt kvalitet, i tid och inom beräknad

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Karriärcoaching hos CoachHuset

Karriärcoaching hos CoachHuset Karriärcoaching hos CoachHuset En karriärcoach hjälper dig att bli tydlig med vem du är, vad du vill och vad du kan. Du blir handlingskraftig för att kunna uppnå dina visioner och mål. En erfaren karriärcoach

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer